Page 45

88

89

Program zaštite i folijarne ishrane KAJSIJE

FENOFAZA Bubrenje cvetnih pupoljaka

Pred cvetanje

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Prezimljujući organi gljiva i bakterija

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35%) +

Prezimljujuće forme insekata i grinja

NITROPOL S (1,5%)

Monilioza

CORMAX (0,02%) +

Šupljikavost lista

AGROCIRAM (0,3%) +

Krastavost plodova

FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF HUMISTART (3,0 l/ha)

„roze baloni“ Voćne pipe, surlaši

FOLIJARNA ISHRANA

CYTHRIN 250 EC (0,03%)

Mrazovac Cvetanje (30 do 50 % otvorenih

Monilioza

FUNOMIL (0,1%)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

Monilioza

PYRUS 400 SC (0,2%)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

Monilioza

LUNA EXPERIENCE (0,04%) +

Krastavost ploda

CAPI (0,2 %)

cvetova) Puno cvetanje

Precvetavanje

Porast plodova-polovina (polovina maja meseca)

Šupljikavost lista

FF HUMISTART (5,0 l/ha)

Surlaši

RELDAN 22 EC (0,2%) ili

Savijači pupoljaka

BYFIN 100 EC (0,03%)

Krastavost plodova

SYLLIT 400 SC (0,2%) +

Šupljikavost lista Smotavac breskve

AFINEX 20 SP (0,025%)

FF HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

Lisne vaši Krastavost plodova Porast plodova

PENNCOZEB WG (0,3%) +

Šupljikavost lista

(kraj maja)

CORAGEN 20 SC (0,02%)

FF CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha) + FF AMINOFLEX (2,0 l/ha)

Smotavci Trulež-monilioza ploda

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Smotavci

EXIREL (0,075%) +

Zadnje tretiranje pred berbu (prva polovina juna)

FF CALCIUM ORGANO 30 (3,0 l/ha)

Štetni insekti Pucanje plodova Posle berbe “Plavo prskanje”

Šupljikavost lista Prezimljujući organi prouzrokovača biljnih bolesti Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni

Suzbijanje korova

VIN FILM ( 0,1%) PENNCOZEB WG ili DITHANE M45 (2,5 kg/ha) FUNGOHEM SC (0,5 %) KLETOX (1,5 - 2l/ha) ili FLOYD (1,3 l/ha)

korovi Svi iznikli korovi

DIQUA TOP (4,0 l/h) ili

(zasadi stariji od 1 godine)

BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha)

FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF HUMISTART (3,0 l/ha)

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement