Page 43

84

85

Program zaštite i folijarne ishrane ŠLJIVE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE Rogač šljive

Rano prolećno prskanje

SUZBIJANJE

FOLIJARNA ISHRANA

FUNGOHEM SC (0,5%)

Šupljikavost NITROPOL S (2 %) + CYTHRIN 250 EC (0,03%)

(bubrenje pupoljaka) Prezimljujuće forme štetočina (jaja) Zatvoreni cvetovi „bele

Sušenje cvetova i

koke“

rodnih grančica – monilioza Sušenje cvetova i rodnih grančica

INDAR 5EW (0,1%) CORMAX (0,02%)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

Cvetanje Stimulacija oplodnje Plamenjača šljive Precvetavanje

Monilioza Šljivine ose Lisne vaši

Formiran plod

10 do 15 dana kasnije

FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF HUMISTAR (3,0 l/ha)

BM 86 (3,0 l/ha) FIESTA (0,1%) TEBUKON 250 EW (0,75 l/ha)

FF HUMISTART (5,0 l/ha)

BYFIN 100 EC (0,03%)

Šupljikavost lišća

CAPTAN 80 WG (0,2%) +

Šljivin smotavac

VANTEX 60 SC (60 ml/ha) +

Lisne vaši

AFINEX 20 WP (0,025%)

Trulež plodova

FUNOMIL (0,07%)

Šljivin smotavac

RELDAN 22 EC (0,2%) ili

FF HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT MAGNI-CAL B (5,0 l/ha)

GROM (0,5 - 0,7 %)

Promena boje ploda

Trulež plodova - monilioza ploda

INDAR 5 EW (0,1%)

Smotavac

CORAGEN 20 SC ( 0,02%) ili

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) FF CALCIUM ORGANO 30 (3,0 l/ha) + FF AMINOFLEX (2,0 l/ha)

RUNNER 240 SC (0,05%) 7 do 10 dana pred berbu

Monilioza ploda i siva trulež

MILI (0,1 %)

Grinje

AKARISTOP (0,075%) ili

Letnji meseci (po potrebi)

Jesenji tretman

SANMITE 20 WP (0,07%) „Plavo prskanje“

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 - 0,5 %)

Jednogodišnji i višegodišnji

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha)

uskolisni korovi Suzbijanje korova

Višegodišnji korovi

GLIFOHEM ili GLIFOMARK SG (6,0 - 8,0 l/ha)

(zasadi stariji od 4 godine) Zasadi stariji od 1 godine

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA15 ili CUNAMI (4,0 l/ha)

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (3,0 kg/ha) u fazama početka zrenja i 7-10 dana kasnije FITOFERT K-COMPLEX 20 (5,0 l/ha)- 2-3 puta FF COMBIVIT 20 (2,0 kg/ha) + FF HUMIST ART (4,0 l/ha)

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement