Page 41

Program zaštite i folijarne ishrane JABUKE

FENOFAZA Bubrenje pupoljaka

Mišje uši

Zeleni buketići

Roze pupoljak

Cvetanje

Precvetavanje

80

BOLESTI I ŠTETOČINE

FUNGURAN-OH (0,4%) + NITROPOL S (2%)

Čađava krastavost Pepelnica

SYLLIT 400 SC (0,20 %) KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%)

Jabukin cvetojed

CYTHRIN 250 EC (0,03%)

Čađava krastavost

PYRUS 400 SC (0,1%) + DITHANE DG NEO TEC (0,3%) + KARATHANE GOLD 350 EC (0,6 l/ha) NURELLE D (0,15%)

Pepelnica jabuke Jabukin cvetojed

Vaši

TEPPEKI 500 WG (0,14 kg/ha)

Čađava krastavost Bakteriozna plamenjača (po potrebi)

PENNCOZEB WG (0,3 %) + PYRUS 400 SC (1,2l/ha) + FOSCO (1,0 kg/ha)

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF HUMISTART (4,0 l/ha)

Čađava krastavost Pepelnica jabuke

CAPTAN 80 WG (0,2%) + FOSCO (1,0 kg/ha) + SIGURA (0,03%) AFINEX 20 SP (0,025%)

FF HUMISUPER PLUS (3,0 l/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

HEMOKONAZOL 250 EC (0,25 l/ha) + FIESTA (0,75/ha) + POSTALON 90 SC (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,02%)

FF CAL-AMINO 15 (3,0 l/ha) + FF AMINOFLEX (2,0 l/ha)

INDAR 5EW (0,09%) + FIESTA (0,75 kg/ha) + POSTALON 90 SC (0,1%) + DELEGATE 250 WG (0,4 kg/ha)

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) + FITOFERT CAL-AMINO 15 (3,0 l/ha)

Pepelnica jabuke Jabukin smotavac

Pepelnica jabuke Jabukin smotavac

7 do 10 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica jabuke Alternarija Lisne vaši Smotavac

SYSTHANE 240EC (0,02%) + HILLAN (1,0 l/ha) +

Rast plodova

Čađava krastavost Alternarija Miner, smotavac

HILLAN (0,1%) + ASENA (0,02%) + LOBO (0,02%)

10 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica Lisni mineri, smotavac

CAPI (0,3%) + POSTALON 90 SC (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,2 l/ha)

10 – 12 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica jabuke Jabukin smotavac

CAPI (0,3 %) + SYSTANE 240 EC (0,02%) + DELEGATE 250 WG (0,4%)

Čađava krastavost

ASENA (0,02%) + CAPTAN 80 WG (0,2 %) RELDAN 22 EC (0,25%)

RELDAN 22 EC (0,25%)

15 dana pred berbu

Trulež plodova Jabukin smotavac Lisni mineri

MILI (1,0 l/ha) + CARPOVIRUSINE EVO2 (1,0 l/ha)

7 dan pred berbu

Truleži plodova Jabukin smotavac

MILI (1,0 L/ha) + AVAUNT 15 EC (0,35 l/ha)

Grinje

AKARISTOP (1,0 l/ha) ili BORNEO (0,5 l/ha) ili SANMITE 20 WP (0,075%)

Krvava vaš

MOVENTO 100 SC (0,15%)

Višegodišnji i jednogodišnji travni i širokolisni korovi Zasadi stariji od 4 godine

GLIFOMARK /GLIFOHEM (4 - 12,0 l/ha) + TERBIS 500 (2 - 4,0 l/ha) CHIKARA DUO (3,0 l/ha) DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha)

Po potrebi Po potrebi Suzbijanje korova

FF COMBIVIT (2,0 kg/ha) + FF HUMISTART (3,0 l/ha)

CORMAX (0,02%) + FIESTA (0,75 kg/ha) + LUNA EXPERIANCE (0,075%) + FOSCO (1,0 kg/ha) +

Čađava krastavost

10 - 12 dana kasnije

FOLIJARNA ISHRANA

Čađava krastavost Pepelnica jabuke

Lisne vaši, Mineri

Plod veličine oraha

SUZBIJANJE

Čađava krastavost Bakteriozna plamenjača Štetočine

Čađava krastavost Plod veličine lešnika

81

Zasadi stariji od 1 godine

FF BORMAX 20 (1,0 kg/ha) + FF BIOFLEX-L (2,0 l/ha)

FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha) + FITOFERT K-COMPLEX 20 (2,0 l/ha)

FF CAL-AMINO 15 (3,0 l/ha) (2-3 uta na svakih 10 dana)

FFITOFERT CA-APPLE (3,0 l/ha) (2-3 uta na svakih 7 dana)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (5,0 l/ha)

FITOFERT COMBIVIT 20 (2,0 kg/ ha)+ FITOFERT HUMISTART (4,0 l/ha) (posle berbe)

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement