Page 36

70

71

Program zaštite i folijarne ishrane LUKOVIČASTOG POVRĆA CRNI LUK, BELI LUK, PRAZILUK FAZA RAZVOJA

Suvo seme Arpadžik u mirovanju

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Zemljišne štetočine – lukove muve

Pre setve

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha tj. 60 g/100 m²) ili NURELLE D (0,15% - zalivanje) ili KOZMA (7,0 l/ha – inkorporacija)

Korovske biljke Iznikle korovske biljke

Po setvi, pre nicanja

GLIFOMARK/GLIFOHEM (4-6,0 l/ha) ili MONT 960 (1,2 – 1,3 l/ha) ili PENDISTOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Iznikli širokolisni korovi

Po nicanju

PIRALIS ili HEMOKLOP 100 SL (0,6 - 1,0 l/ha)

Lukove muve Razvijenih 2 do 5 listova

U vreme pojave (ne primenjivati u mladom luku)

AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha) ili NURELLE D/DESPOT (1,25 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%) MOVENTO 100 SC (0,75 l/ha) ili EXIREL (0,75 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Trips

Plamenjača luka Preventivno (ne primenjivati u mladom luku) Plamenjaća luka Alternarija

FOLIJARNA ISHRANA

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (1,0 – 1,3 l/ha)

Uskolisni korovi

Preventivno (ne primenjivati u mladom luku)

FUNGOHEM SC (0,5 %)) ili BALEAR 720-SC (2,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) RIDOMIL GOLD Mz 68 WG (3,0 kg/ha) ili SIGURA (0,5 l/ha) + VIN FILM 0,3 l/ha ili IMOX (0,1%)

FITOFERT BIOFLEX-L (2,0 l/ha) + FITOFERT BOR MAX 20 (1,0 kg/ha)

BALEAR 720SC (1,0 l/ha) + QUEEN (0,65 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Rđa

Razvoj lista i vegetativnog dela

SUZBIJANJE

Lukove muve

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma (ne primenjivati u mladom luku)

Uskolisni korovi

Korovske vrste do 20 cm (ne primenjivati u mladom luku)

NURELLE D/DESPOT (0,1 %) ili EXIREL (0,75 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha) LODIN (0,8 l/ha)

Širokolisni korovi Razvoj vegetativnog dela

Sazrevanje/ Vađenje glavica

Plamenjača luka Rđa

Preventivno, ili u vreme pojave prvih simptoma

Siva plesan

Desikacija lisne mase

CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2 %) SWITCH 62,5 WG (0,8 - 1,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Pred vađenje glavica

DIQUA TOP (4,0 l/ha)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0.2%) (primeniti odvojeno)

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement