Page 12

22

GLIFOHEM Aktivna materija: Glifosat 480 g/l glifosat IPA soli (360 g/l Glifosata) Sistemični neselektivni herbicid širokog spektra delovanja GLIFOMARK Aktivna materija: Glifosat 480g/l u obliku glifosat-IPA soli (tehnički čist min. 95%) Translokacioni, neselektivni herbicid sa POST-EM primenom. HARMONY 75 WG Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/ Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korovskih vrsta u usevima soje po nicanju, odnosno u zasnovanim usevima lucerke u vreme mirovanja IKARUS Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l Sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u soji i IMI hibridima suncokreta KLETOX Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

MONT 960

GIRASOLIN

Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Aktivna materija: Fluorohloridon 250 g/l

Translokacioni selektivni herbicid za post-em primenu namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevu kukuruza

Selektivni herbicid sa PRE-EM primenom u usevu kukuruza

MONT PLUS

MONT TRIO

Aktivna materija: S-metolahlor 412,5 g/l + Terbutilazin 187,5 g/l

Aktivna materija: S-Metolahlor 375 g/l + Terbutilazin 125 g/l + Mezotrion 37,5 g/l

Selektivni herbicid, sa PRE-EM primenom, za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta i krompira GLIFOMARK SG Aktivna materija: Glifosat 688 g/kg (Glifosat amonijum 757 g/kg)

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza

Totalni, neselektivni herbicid namenjen suzbijanju korovskih biljaka na nepoljoprivrednim površinama

MOTIVELL 6 OD

HELIOMAX

Selektivni, translokacioni herbicid za POST-EM primenu u usevu kukuruza

Aktivna materija: Tralkoksidim 400 g/kg Sistemični, selektivni herbicid namenjen suzbijanju uskolisnih korova u usevima pšenice i ječma

IKARUS DUO Aktivna materija: Bentazon 429 g/l + Imazamoks 20 g/l Selektivni folijarni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korovskih vrsta u usevu soje

KLETOX EXTRA Aktivna materija: Kletodim 240 g/l

Aktivna materija: Nikosulfuron 60 g/l

PALLAS 75 WG Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg

Selektivni herbicid za pre-em i post-em primenu u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih vrsta MUSTANG Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-etilheksilestar 300 g/l Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima i kukuruzu izrazito širokog spektra delovanja PEAK 75 WG Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg

Selektivni, sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu pšenice, raži i tritikala

Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici

PENDISTOP

PIRALIS

Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l

Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l

Selektivni herbicid za primenu po setvi, a pre nicanja u usevima kukuruza i krompira u cilju suzbijanja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta

Selektivni, folijarni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korovskih vrsta u usevu kukuruza i šećerne repe

PRINCIPAL PLUS Aktivna materija: Rimsulfuron 23 g/kg + Nikosulfuron 92 g/kg + Dikamba 550 g/kg

RIMEX

Sistemični, selektivni, translokacioni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u velikom broju useva

Selektivni translokacioni folijarni herbicid namenjen suzbijanju uskolisnih korovskih biljaka u usevu soje

LANCELOT 450 WG

LODIN

Selektivni, sistemični post-em herbicid namenjen suzbijanju uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza razvijenim od 2. do 6. listova

Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 355 g/kg + Florasulam 150 g/kg

Aktivna materija: Fluroksipir-meptil 250 g/l

SAFARI 50-WG

SENCOR PLUS

Selektivni, folijarni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i strnih žita

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l

Selektivni herbicid koji se primenjuje u POST-EM (po nicanju) tretmanima u usevu šećerne repe radi suzbijanja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta

Selektivni, translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu krompira i soje

METMARK WG

SIRAN 40 SC

Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Selektivni sistemični pre-em herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje

Selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevu pšenice do faze lista zastavičara

Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza sa zadovoljavajućim delovanjem na neke širokolisne jednogodišnje korove

METIX

MEZATRON

SOYASAN

SYMPHONY

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

Selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi sa aplikacijama posle nicanja šećerne repe i korova

Selektivni pre-em i post-em herbicid formulisan kao SC (koncentrovana suspenzija) namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevima kukuruza razvijenih do 8. lista

Sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u soji

Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i soje

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma

MAX 51 Aktivna materija: Flumioksazin 510 g/kg

23

MEZATRON 100 OD

Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg Selektivni translokacioni herbicid, sa post-em primenom za suzbijanje korova u usevu kukuruza porasta od 1. do 7. listova kukruza

SIRAN 750 WG Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg Selektivni, translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement