Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

.............Gdańsk........., dn. .......21.06.2012....... Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia ......2.05.2012.......

Zleceniodawca: ……………mLingua Sp.   z   o.   o., Poznań……………………………….................................

Stary

Rynek

100,

61­773

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….

Zleceniobiorca: ……………Agnieszka Magnowska,   Zielony Gdańsk………………………………………………………..

Stok

16/5,

80­119

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….. Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: ........2 296,38 EUR...............  

2. Kwota uzysku: .....................1 148,19 EUR.................  

20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: ...............1 148,19 EUR...............  

różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2


4. Podatek od wynagrodzenia: ...........206,68..EUR.............. 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: ....................2 089,71 EUR......................  

różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć euro siedemdziesiąt jeden euro centów)

...........................................   Zleceniodawca         

............................................... Zleceniobiorca       

rachunek do umowy o dzieło  

w trakcie konwertowania na pdf porozjeżdżał mi się troche ten dokument :( niestety nie umiałam temu zaradzić.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you