Issuu on Google+

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

.............Gdańsk........., dn. .......21.06.2012....... Miejscowość i data

Rachunek  dot. umowy o dzieło z dnia ......2.05.2012.......

Zleceniodawca: ……………mLingua   Sp.   z   o.   o., Poznań……………………………….................................

 

Stary

 

Rynek

 

100,

 

61­773 

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….

Zleceniobiorca: ……………Agnieszka   Magnowska,   Zielony Gdańsk………………………………………………………..

 

Stok

 

16/5,

 

80­119 

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….. Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: ........2 296,38 EUR...............  

2. Kwota uzysku: .....................1 148,19 EUR.................  

20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: ...............1 148,19 EUR...............  

różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2


4. Podatek od wynagrodzenia: ...........206,68..EUR.............. 18% pozycji nr 3

 

5. Kwota do wypłaty: ....................2 089,71 EUR......................  

różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć euro siedemdziesiąt jeden euro centów)

...........................................    Zleceniodawca         

...............................................  Zleceniobiorca       

 


rachunek do umowy o dzieło