Peraios Topos

Page 1

περαῖoς τόποςπεραῖoς τόπος

I


περαῖoς. α. ον (πέραν)· ο ευρισκόμενος η κατοικών πέραν (επί του πέραν μέρους), ο πέραν της θαλάσσης ή του ποταμού || ως ουσιαστ. η περαίη (εξυπ γη, χώρα), η πέραν γη, η επί της απέναντι όχθης του ποταμού, Στράβ. 186· II


περαῖoς τόπος

III


IV


Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 Πάτρα, 2 Ιουλίου 2015 Μουρελ άτος Άγις Παναγιώτης επιβλέπω ν καθηγητής: Βασιλ ική Πετρίδου

διπλωματική εργασία

περαῖος τόπος

Ανάδειξη του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου και των μνημείων στο Ηραίο της Περαχώρας

V


to

Vasiliki DimiPvl NickTop GeorgeD AntoinM MarinF

VI


VII


περαῖος τόπος

Abstract The design thesis “Peraios Topos” aspires to approach the notion of the place, in a more philosophical sense through a research by design. This research seeks for these open-air (living history), under the sky museums, because what else are all the archaeological sites in our country than outdoor museums. The main idea of this project is concentrated on a movement, a path. The observer follows this path, being able to perceive the temples, the sculptures , the surroundings, considering that the existence of all these elements of the environment is predestined/fated. I build something with art and craft on the ground I stand upon, and I also identify, in such a way to be driven away from it. The proposal could be analyzed in three parts (intervention: 1,2,3) aiming to reveal a new place (topos). This design research constitutes a new narration of the specific place bringing together the past and the present. It also argues about the crucial moment that the myth of “Medea” engages the need of dwelling in the sacred place (topos) dedicated to the goddess Hera, witch is situated in a small cove of the Corinthian gulf. It becomes evident that the activation of memory, simple passive remembering- characterized by a nostalgic approach to the past- is not enough. What is actually required is active remembrance. VIII


Abstract | Περίληψη

Περίληψη Η διπλωματική εργασία με τίτλο «περαῖος τόπος» προσπαθεί να προσεγγίσει την έννοια του τόπου, με βασικό ερευνητικό εργαλείο το σχεδιασμό, προσδίδοντάς του μία φιλοσοφική διάσταση. Η εργασία αυτή αναζήτησε όπως αναφέρει ο Άρης Κωνσταντινίδης, αυτά τα υπαίθρια, τα ανοιχτά, κάτω από το φωτεινό ουρανό μουσεία. Γιατί τι άλλο είναι όλοι οι αρχαιολογικοί τόποι στη χώρα μας, τι άλλο είναι παρά υπαίθρια μουσεία. Η ερευνητική ιδέα της πρότασης είναι μία κίνηση. Μία κίνηση, που ο ελεύθερα ο περιπατητής- παρατηρητής, αντικρίζει εξετάζει και μελετά τους ναούς τα γλυπτά και τόσα άλλα ευρήματα μέσα στο περιβάλλον που έχει προδιαγράψει τη γένεσή τους. Έχοντας για κτήριο γύρο του ένα τοπίο ζωντανό. Κατασκευάζω κάτι με τέχνη και τεχνική πάνω στη γη που πατάω, και αναγνωρίζω, με στόχο να με οδηγήσει μακριά από αυτό. Η πρόταση θα μπορούσε ν’ αναλυθεί σε τρία τμήματα που ως στόχο έχουν να αποκαλύψουν έναν νέο τόπο. Πρόκειται για μία νέα αφήγηση που συγκεντρώνει το παρελθόν και το παρόν του τόπου. Ενώ, πραγματεύται εκείνη τη μοναδική στιγμή όπου ο μύθος της Μήδειας συναντάει την ανάγκη της κατοίκησης του ιερού τόπου, αφιερωμένου στη Θεά Ήρα, που βρίσκεται σε μία μικρή χερσόνησο στον Κορινθιακό κόλπο. Είναι σαφές ότι η ενεργοποίηση της μνήμης, ως παθητική ανάμνηση, που χαρακτηρίζεται από μία νοσταλγική προσέγγιση του παρελθόντος, δεν αρκεί. Αυτό που είναι αναγκαίο είναι η ενεργητική θύμιση. IX


περαῖος τόπος

Tutor Comments The intervention concerns the enhancement of an important archaeological site characterized by discrete historical elements/layers and many references in mythology. The question that is posed is the issue of the re - use of an archaeological site which undoubtedly addresses the way that we manage our cultural Heritage. This project proposes to be the result of a dialectical relationship between the old which appears as physical trace in the earth and the contemporary which is activated by the memory. The main axes of the project are: Redefining the topography on the old tracks (revealed the sacred fissures in land, the ancient paths are revitalized, the buildings are restored as ruins) Strengthening of land with its own characteristics (sources are fed, the cultivation of olives is reinforced, the sun is admitted through precautions, the air release its power), Opening of the skyline in its ancient perspectives (view to the old lighthouse, to the canal of Corinth, to the ancient city and the sea). Construction of buildings required for a comfortable modern promenade with an emphasis on stops, contemplation, education, with the joy of choice. X


Tutor Comments | Σχόλια Επιβλέποντα

Σχόλια Επιβλέποντα Η επέμβαση αφορά στην ανάδειξη ενός σημαντικού αρχαιολογικού χώρου που δύναται να χαρακτηριστεί ως παλίμψηστο διαφόρων ιστορικών εποχών. Το ζήτηµα που διερευνάται είναι οι δυνατότητες ενεργοποίησης των αρχαιολογικών χώρων του τόπου µας, οι οποίες αδιαμφισβήτητα αντιπροσωπεύουν τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την πολιτιστική µας κληρονομιά. Η συγκεκριμένη έρευνα προτείνει τη διαλεκτική σχέση µεταξύ του παρελθόντος, που εµφανίζεται ως ένα φυσικό ίχνος της γης, και του παρόντος που ενεργοποιείται διαμέσου της µνήµης. Οι βασικοί άξονες του θέματος είναι: • Ο επαναπροσδιορισµός της τοπιογραφίας ακολουθώντας τα ίχνη του παρελθόντος (αποκαλύπτονται τα ιερά ορύγµατα της γης, αναδεικνύονται τα αρχαία µονοπάτιαπορείες, αποκαθίστανται τα αρχαία µνηµεία). • Η ενίσχυση των προϋπαρχόντων φυσικών χαρακτηριστικών του τόπου (ανατροφοδοτούνται οι πηγές και οι κρήνες, ενισχύεται η καλλιέργεια των ελαιόδεντρων, ο ήλιος ισχυροποιεί την παρουσία του µέσω της σκιάς, ο αέρας απελευθερώνει τη δύναµή του). • Η διεύρυνση του ορίζοντα στις οπτικές που υποβάλλονται από το παρελθόν (η θέα του φάρου, ο άξονας του ισθμού της Κορίνθου, η σχέση με την αρχαία πόλη και τη θάλασσα). • Ο σχεδιασμός με βάση της ανάγκες ενός σύγχρονου περιπάτου. XI


περαῖος τόπος

XII


Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη

VIII

Σχόλια Επιβλέποντα

X

Εισαγωγή | Τοπογραφία

1

Μύθος | Ιερότητα

8

Ανάλυση | Αρχαιολογικός χώρος

16

Πρόταση

32

ΠΤ1/3

40

ΠΤ2/3

62

ΠΤ3/3

80

Επίμετρο

104

XIII


αλκυονίδες νήσοι

δίολκος/ισθμός ακροκόρινθος


περαῖος τόπος

Εισαγωγή | Τοπογραφία

Εισαγωγή | Τοπογραφία Στην ανατολική πλευρά του Κορινθιακού κόλπου, υπάρχει μια σπουδαία αρχαιολογική τοποθεσία στην οποία κάποτε αναπτύχθηκε ένα σημαντικό ιερό της Ακραίας Ήρας, και εξελίχθηκε ένα σύνθετο σύστημα αποθήκευσης και μεταφοράς νερού. Εκτός όμως από το ιερό της Ήρας -που είχε αναδειχθεί σε μεγάλο θρησκευτικό κέντρο των αρχαίων χρόνων- στην «Περαία γη», κοντά στον αρχαιολογικό χώρο εκτείνεται και μία από τις ομορφότερες λιμνοθάλασσες της Ελλάδας, η λίμνη Βουλιαγμένης, ή Εσχατιώτιδα. Η «Περαία χώρα» (ή Περαχώρα) λοιπόν, με το παραλιακό Ηραίο και τις μυστηριώδεις υδραυλικές εγκαταστάσεις του, βρίσκεται απέναντι από τις αλκυονίδες νήσους, στη σκιά των Γερανείων όρων, απέναντι από την πόλη της Κορίνθου και βορειοδυτικά του Ισθμού. Αποτελούσε κατά τα προρωμαϊκά χρόνια ζωτικό τμήμα της κορινθιακής γης, κάτι που απέδειξαν οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1930, φέρνοντας στο φως σημαντικά ευρήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ηραίο χαρακτηρίστηκε τότε ως «η πιο σημαντική ανασκαφή των τελευταίων 30 ετών στην Ελλάδα».

1


αλκυονίδες νήσοι

δίολκος/ισθμός ακροκόρινθος

Γενική Τοπογραφία


περαῖος τόπος

Εισαγωγή | Τοπογραφία

παραλιακό Ηραίο

Περαία Γη

Ακροκόρινθος

2

3


αρχαία ευρήματα | ascsa two knees | τοπογραφία και ιερότητα


περαῖος τόπος

Εισαγωγή | Τοπογραφία

αρχαία ευρήματα | ascsa men torso | τοπογραφία και ιερότητα

4

5


αρχαία ευρήματα | παγκάκια - αυλή | τοπογραφία και ιερότητα


περαῖος τόπος

Εισαγωγή | Τοπογραφία

6

7περαῖος τόπος

Μύθος | Ιερότητα

Μύθος | Ιερότητα Σύμφωνα με την μυθολογία, εκεί έφτασε τρομοκρατημένη η μεγάλη μάγισσα Μήδεια, η οποία αφού σκότωσε ανέντιμα την Γλαύκη την κόρη του Κρέοντα για να εκδικηθεί τον Ιάσονα, έτρεξε να σώσει τα παιδιά της Μέρμερο και Φέρητα, κρύβοντας τα μέσα στο Ιερό της Θεάς. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή η Μήδεια όχι μόνο δεν σκότωσε τα παιδιά της αλλά είχε προσπαθήσει να τα κάνει αθάνατα. Γι’ αυτό και τα έκρυψε μέσα στον ναό της Ήρας, επειδή πίστευε ότι η θεά θα τα προστατέψει. Οι Κορίνθιοι, δεν άργησαν να ανταποδώσουν το έγκλημα και έτσι βρίσκουν και σκοτώνουν τα δύο αθώα παιδιά της, πάνω στον βωμό της Ακραίας Ήρας, επειδή κουβάλησαν με τα χέρια τους τα φονικά δώρα της μητέρας τους. Το έγκλημα όμως αυτό των Κορινθίων, έγινε αιτία να προκαλέσει την οργή της Θεάς και να πέσει φοβερή αρρώστια σ’ αυτούς. Τότε ξέσπασε λιμός στην πόλη και πέθαιναν τα μωρά. Για να εξιλεωθούν οι Κορίνθιοι, έστησαν στον τάφο τους το άγαλμα μιας γυναικείας μορφής με άγρια έκφραση που το ονόμαζαν Δείμα = Φόβητρο. Από τότε θεσπίστηκαν και τα Ηραία, όπου μεγάλη πομπή με πυρσούς, ξεκινούσε από την Κόρινθο, περνούσε από το Λουτράκι, έφτανε στην Περαχώρα και κατέληγε στο Ιερό της Λιμένιας Θεάς. Έπειτα ακολουθούσαν θυσίες, καθώς , επέλεγαν επτά νέους και νέες της Κορίνθου και αφού τους ξύριζαν το κεφάλι και τους έντυναν στα μαύρα, τους προήγαγαν για την ετήσια θυσία στον Ναό της Ήρας. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να εξευμενίσουν και τα παιδιά της Μήδειας και την οργή της θεάς Ήρας.

8

9


Ηραίο


περαῖος τόπος

Μύθος | Ιερότητα

10

11

Μήδεια Feuerbach, Anselm Friedrich, 1870περαῖος τόπος

Μύθος | Ιερότητα

αψιδωτός ναός Ήρας γεωμετρικών χρόνων

12

13


αρχαία ευρήματα | ναός Ήρας Ακραίας | τοπογραφία και ιερότητα


περαῖος τόπος

Μύθος | Ιερότητα

14

15


7.

1. αρχαίκός ναός Ήρας Ακραίας

6. 5.

2. γεωμετρικός ναός Ήρας 3. αυλή | αγορά

4.

4. στοά σχήματος Γ 5. υδροδεξαμενή

2.

6. ε σ τ ι α τ ό ρ ι ο 7. μαντείο | ναός Ήρας Λιμενείας

1.

3.


περαῖος τόπος

Ανάλυση | Αρχαιολογικός χώρος

Ανάλυση | Αρχαιολογικός χώρος Ο αρχαιολογικός χώρος αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, σε σχέση με το επίπεδο της θάλασσας συναντάται ο κύριος αρχαιολογικός χώρος αποτελούμενος από εξέχουσας σημασίας κατασκευές και μνημεία. Δίπλα στο φυσικό λιμάνι, βρίσκεται ο αρχαϊκός ναός της Ήρας Ακραίας του 6ου αιώνα, δωρικού ρυθμού, ο οποίος αντικατέστησε ένα πρωιμότερο μικρό αψιδωτό ναό γεωμετρικών χρόνων, κτισμένο ανατολικότερα πίσω από τον βωμό. Βόρεια του βωμού σώζονται τα κατάλοιπα επτά τουλάχιστον βαθμίδων που αποτελούσαν τμήμα κλιμακοστασίου. Νοτιοδυτικά του ναού υπάρχει η αυλή, ένα ακανόνιστο πεντάγωνο η οποία αρχικά είχε ταυτιστεί με την αγορά. Ακριβώς ανατολικά του ιερού υπήρχε διώροφη στοά σε σχήμα Γ, επίσης των τελών του 4ου αιώνα π.Χ. Το ανατολικό άκρο της στοάς ήταν 16,5×5,5 μέτρα, ενώ το βόρειο ήταν 17,5×5 μέτρα. Το ισόγειο έφερε δωρικούς κίονες, ενώ ο όροφος ιωνικούς, πρόκειται για το πρώτο δείγμα συνδυασμού των δύο ρυθμών. Περίπου 35 μέτρα ανατολικά της στοάς, υπήρχε υδροδεξαμενή με διαστάσεις 6 × 21 μέτρα και ημικυκλικό τελείωμα σε κάθε άκρη της. Την οροφή της στήριζαν εσωτερικοί πυλώνες. Στο ανατολικό άκρο υπήρχε λιμνοδεξαμενή διαστάσεων 3×5 μέτρων. Ενώ 10 μέτρα βορειοανατολικά της, υπήρχε το σημείο εκβολής του νερού. Οι ανασκαφές χρονολογούν την υδροδεξαμενή μεταξύ 6ου και 4ου αιώνα π.Χ. [...]

16

17


κατάλοιπα βαθμίδων | τμήμα κλίμακοστασίου παράπλευρα του γεωμετρικού ναού


περαῖος τόπος

Ανάλυση | Αρχαιολογικός χώρος

18

19

ανατολική στοά σχήματος Γ | κατάλοιπα δωρικής κιονοστοιχείας


υδροδεξαμενή | ημικυκλεκό τελείωμα


περαῖος τόπος

Ανάλυση | Αρχαιολογικός χώρος

20

21

αγορά | αυλή σχήματος ακανόνιστου πενταγώνου


1.

ΟΡΥΓΜΑΤΑ

4.

3. 1. υδροδεξαμενές ορύγματα 2. εξάστηλη κρήνη 3. θεμέλια οικισμού 4. υπέργειοι υδραγωγοί

2.


περαῖος τόπος

Ανάλυση | Αρχαιολογικός χώρος

Στο δεύτερο επίπεδο, 750 μέτρα βορειοανατολικά του ιερού, υπήρχε μια σειρά από τρεις υδροδεξαμενές | ορύγματα, όπου η πρόσβαση γινόταν από σκάλα, 50 μέτρων, σκαλισμένη στο βράχο. Τα ορύγματα είναι μακρόστενες σχισμές στο βράχο διαστάσεων 15χ2 μέτρα και βάθους 25 μέτρων. Ενώ, 540 μέτρα βορειοανατολικά του ιερού, υπήρχε εξάστηλη κρήνη ίδιας χρονολογίας με στοά. Πίσω από την πρόσοψη της υπήρχαν τρεις λεκάνες σκαλισμένες στο βράχο, παρόμοιες με αυτές της Πειρήνης στην Αρχαία Κόρινθο. Η κρήνη ήταν ζωτικής σημασίας για τον οικισμό που αναπτυσσόταν απέναντί της προστατευμένος στις παρυφές του λόφου. Υπέργειοι υδραγωγοί ενώνουν τις υδροδεξαμενές - ορύγματα με την κρήνη και την κρήνη με την υδροδεξαμενή του Ιερού και της Στοάς. Κατά μήκος των αγωγών αυτών υπήρχαν λιμνοδεξαμενές, συμπεριλαμβανομένης μια ακριβώς πάνω από την κρήνη. Εκεί, εκτός από τα τμήματα ναού αφιερωμένου στην Ακραία-Λιμενία Ήρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περίπλοκο υδραυλικό σύστημα, με ορύγματα, σήραγγες και υπόγειες καμαρωτές σκάλες, η λειτουργία του οποίου δεν έχει γίνει ακόμη πλήρως κατανοητή. Επίσης, έχουν βρεθεί και ίχνη από τμήματα κατοικιών οι οποίες μαρτυρούν μια συνεχή παρουσία στην περιοχή από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη Ρωμαϊκή εποχή.[...] Από τα μέχρι σήμερα ευρήματα, φαίνεται, ότι η βασική λατρεία ασκείτο στο νότιο τμήμα κοντά στο λιμάνι, ενώ μακρύτερα θα βρίσκονταν βοηθητικές εγκαταστάσεις για τους πιστούς του ιερού χώρου. Ανάμεσα στους δύο χώρους υπήρχε μία ‘’ιερή λίμνη’’ και λειτουργία μαντείου στο ναό της Ήρας Λιμενείας. Αργότερα αυτή επιχώθηκε, και κατά τις ανασκαφές αποκαλύφθηκαν γύρω στις 200 χάλκινες φιάλες-ιερά τελετουργικά σκεύη

22

23


εξάστηλη κρήνη


περαῖος τόπος

Ανάλυση | Αρχαιολογικός χώρος

24

25

λεπτομέρεια λεκανών λαξευμένων στο βράχο πίσω από την πρόσοψη τηε κρήνης


είσοδος υπόγειας στοάς | αποτελούμενη από 125 λαξευτά σκαλοπάτια με σκοπό την πρόσβαση στο υπόγειο δίκτυο στοών συντήρησης των ορυγμάτων.


περαῖος τόπος

Ανάλυση | Αρχαιολογικός χώρος

26

27

τμήμα ορύγματοςπεραῖος τόπος

Ανάλυση | Αρχαιολογικός χώρος

28

29

Φιάλη όπως βρέθηκε στον πυθμένα της ιερής δεξαμενής του αρχαιολογικού χώρου


μαντείο

|

ναός

Ήρας

Λιμενείας

|

αρχαιολογικός

χώρος


περαῖος τόπος

Ανάλυση | Αρχαιολογικός χώρος

30

31περαῖος τόπος

Πρόταση

Πρόταση Και τώρα περνώντας στο κύριο θέμα όσο μαζί και στις πιο ειδικές συνθήκες του τόπου, η εργασία αυτή αναζήτησε όπως αναφέρει ο Άρης Κωνσταντινίδης, αυτά τα υπαίθρια, τα ανοιχτά, κάτω από το φωτεινό ουρανό μουσεία. Γιατί τι άλλο είναι όλοι οι αρχαιολογικοί τόποι στη χώρα μας, τι άλλο είναι παρά υπαίθρια μουσεία. Η ερευνητική ιδέα της πρότασης είναι μία κίνηση. Μία κίνηση, που ο ελεύθερα ο περιπατητής- παρατηρητής, αντικρίζει εξετάζει και μελετά τους ναούς τα γλυπτά και τόσα άλλα ευρήματα μέσα στο περιβάλλον που έχει προδιαγράψει τη γένεσή τους. Έχοντας για κτήριο γύρο του ένα τοπίο ζωντανό. Κατασκευάζω κάτι με τέχνη και τεχνική πάνω στη γη που πατάω, και αναγνωρίζω, με στόχο να με οδηγήσει μακριά από αυτό. Η πρόταση θα μπορούσε ν’ αναλυθεί σε τρία τμήματα (πτ1/3, πτ2/3, πτ3/3) που ως στόχο έχουν να αποκαλύψουν ένα νέο τόπο.

32

33περαῖος τόπος

Πρόταση

Περιοχή Επέμβασης

34

35


πτ3/3


περαῖος τόπος

πτ2/3

Πρόταση

πτ1/3

Γενικό Τοπογραφικό

36

37περαῖος τόπος

Πρόταση

38

39

πτ1/3

πτ2/3

πτ3/3 Γενικό Τομές | διαμήκειςπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ1/3

ΠΤ1/3 Αρχικά, ο ΠΤ1/3 αποτελεί την αρχή, αλλά και την είσοδο στο σύνολο του αρχαιολογικού χώρου. Αφορά τα τα τρία αρχαία ορύγματα στο βραχώδες έδαφος του ιερού τόπου. Με το αξιοσημείωτο βάθος των 25 μέτρων όπου και συναντάνε υδροφόρο ορίζοντα γλυκού νερού σε έναν κατ’ εξοχήν άνυδρο τόπο. Η προσπάθεια εδώ είναι ν’ αποκαλυφθεί η στιγμή που ο μύθος της Μήδειας και η δολοφονία από τους Κορίνθιους των δύο της παιδιών (Μέρμερος και Φέρητας) συναντά τη στιγμή της πραγματικής ανάγκης κατοίκησης του συγκεκριμένου τόπου, δηλαδή της εύρεσης πόσιμου νερού. Προτείνεται η κάθοδος στην υπόγεια φυσική δεξαμενή και η εμφάνιση των αρχαίων ορυγμάτων για πρώτη φορά, από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα από κάτω. Μύθος. Ολα είναι γεγονότα και όχι σκέψεις, όλα είναι ιερά. Δεν υπάρχει τίποτα φυσικό στη φύση. Τη μέρα που η φύση θα σου φανεί φυσική, σημαίνει και το τέλος της. Τέλος μία άλλης αρχής. Μπορεί να νομίζεις ότι εκτός από ψεύτης είμαι και ποιητής. Αλλά για τον αρχαίο άνθρωπο, οι μύθοι είναι και οι τελετουργίες είναι εμπειρίες και περιλαμβάνονται στην καθημερινότητά του. Γι΄αυτόν η πραγματικότητα είναι κάτι τέλειο. Και η συγκίνηση που νιώθει στη θέα του ήσυχου ουρανού το καλοκαίρι ισούται με την πιο εσωτερική, προσωπική εμπειρία του σύγχρονου ανθρώπου «απαλλαγμένος από το στόμφο της εποχής μου, η στάση του σώματος μου, ο τρόπος που περπατάω, που καπνίζω που φλερτάρω είναι πλέον ανενδοίαστα ερωτικός»

40

41περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ1/3

42

43

ΠΤ1/3 | τρισδιάστατη απεικόνιση | ιδεόγραμμα


ΠΤ1/3 | Κάτοψη στάθμη +24.675


περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ1/3

44

45

ΠΤ1/3 | Γενικό τοπογραφικό στάθμη +50.00περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ1/3

46

47

ΠΤ1/3 | Διαμήκης τομήπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ1/3

48

49

ΠΤ1/3 | Διαμήκης τομήπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ1/3

50

51

ΠΤ1/3 | Διαμήκης τομήπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ1/3

52

53

ΠΤ1/3 | Διαμήκης τομή


ΠΤ1/3 | Εγκάρσιες τομές


περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ1/3

54

55

ΠΤ1/3 | Άποψη εισόδου


ΠΤ1/3 | άποψη εσωτερικού


περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ1/3

56

57

ΠΤ1/3 | άποψη του συνόλου του υπόσκαφου χώρουπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ1/3

58

59

ΠΤ1/3 | βορειοδυτική άποψη από το επίπεδο του μονοπατιούπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ1/3

60

61

ΠΤ1/3 | πρόπλασμαπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ2/3

ΠΤ2/3 Στη συνέχεια της κίνησης η πρόταση εμφανίζει την αρχαία κρήνη καθώς διασχίζει τα θεμέλια του σοφά τοποθετημένου στη φυσική κοιλότητα του ακρωτηρίου, οικισμού που λειτουργούσε υποστηρικτικά του μαντείου και της ιερότητας του χώρου. Προτείνεται ξύλινο στέγαστρο σκίασης με υποδομές φιλοξενίας βασικών λειτουργιών για τον σύγχρονο επισκέπτη και η συνολική ανασκαφή της κρήνης και τον δεξαμενών της, με στόχο να απκαλυφθεί η περασμένη λειτουργία του χώρου, παράλληλα με τη ζωτική ανάγκη μεταφοράς του νερού από τα ορύγματα στον οικισμό και τέλος στο μαντείο και τον κύριο αρχαιολογικό χώρο. Σε πρώτη ανάγνωση εμφανίζονται τα όρια του συνολικού οικισμού με κέντρο την πηγή ζωής του, την αρχαία κρήνη καθώς επαναφέρεται την έννοια της κατοίκησης στο συγκεκριμένο σημείο. Στόχος του είναι η σταδιακή αποκάλυψη του ευρύτερου τοπίου μέσο ανοδικής πορείας στο ψηλότερο σημείο της επέμβασης. Με αποτέλεσμα η θέα των Αλκυονίδων νήσων και του φάρου στην άκρη του ακρωτηρίου να μαρτυρούν την υπερτοπική διάσταση του χώρου με την γενικότερη τοπογραφία. Η ζωή είναι ρεαλιστική γιατί μόνο αυτός που είναι μυθικός είναι ρεαλιστής και το αντίστροφο. Αυτό προβλέπει ο θείος λόγος. Αυτό που δεν προβλέπει είναι τα λάθη που θα σε οδηγήσουν εκεί. Ποιος ξέρει πόσα θα υπάρξουν. «Κάτω από το ξύλινο στέγαστρο (το νέο διάφανο ουρανό που με περιβάλλει) και πάνω από το αφιλόξενο φυσικό έδαφος, κείτεται ζωντανή η μπετονένια μονοκοντυλιά, έτοιμη ν αποκάλυψη την ατμόσφαιρα εκείνη που η στιγμή της στάσης μετατρέπεται σε αέναη ροή του βλέμματος. Επιτέλους, οδηγούμε μακριά, και παράδοξα πλησιάζω την αφήγηση του πρώτου αμφιλεγόμενου φονικού...

62

63περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ2/3

64

65

ΠΤ2/3 | τρισδιάστατη απεικόνιση | ιδεόγραμμα


ΠΤ2/3 | κάτοψη στάθμη +49.25


περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ2/3

66

67

ΠΤ2/3 | Γενικό τοπογραφικό στάθμη +52.50περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ2/3

68

69

ΠΤ2/3 | Εγκάρσια τομή


ΠΤ2/3 | Εγκάρσια τομή


περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ2/3

70

71

ΠΤ2/3 | Νοτιοανατολική άποψηπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ2/3

ΠΤ1/3 | Διαμήκεις τομές

72

73


ΠΤ2/3 | άποψη ξύλινου στεγάστρου


περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ2/3

74

75

ΠΤ2/3 | άποψη χώρου στάσηςπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ2/3

76

77

ΠΤ2/3 | Νότια άποψη από το επίπεδο του μονοπατιούπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ2/3

78

79

ΠΤ2/3 | πρόπλασμαπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ3/3

ΠΤ3/3 Καταλήγοντας η κίνηση συναντάει τον κυρίως αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου της Περαίας Γης. Ο χώρος αποκτά την ιερή του διάσταση από τον 9ο αιώνα π.Χ.. Οι ανασκαφές του Αυστραλού Thomas J. Dunbabin, εμπνευσμένες από αναφορά του μάντη Στράβωνα, εμφανίζουν τον πρώτο ναό της Ήρας γεωμετρικής εποχής και ακόμα δύο ναούς αφιερωμένους στη Θεά. Της Ήρας των βράχων (Ακραίας) παραπλεύρως του γεωμετρικού ναού στο φυσικό λιμάνι, καθώς και της Ήρας Λιμενείας όπου λειτουργούσε το μαντείο. Η πρόταση προσπαθεί να εμφανίσει τη συνέχεια και την ενιαία διάσταση του ιερού χώρου με δύο ήπιες επεμβάσεις στους δύο ναούς. Στο μαντείο προτείνεται η επιχωμάτωση του αρνητικού χώρου ανάμεσα στα αρχαία θεμέλια, όπου μέσα από το σχεδιασμό μίας ήπιας και εναρμονισμένης με το φυσικό τόπο κίνησης αποκαλύπτεται η μνήμη της αρχαίας πομπής των Ηραίων Ενώ, στον ναό της Ήρας Ακραίας προτείνεται στέγαστρο αναρτημένο από τους όμορους απότομους βράχους. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία σημείων στάσης με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό του τόπου που περιβάλλει τον περιπατητή- παρατηρητή. Είναι για τον σύγχρονο επισκέπτη μία προσπάθεια ανα-στοχασμού της μνήμης και του τόπου πριν καταλήξει στο σημείο της εκκίνησης το νερό. Εκείνο που ο άνθρωπος γνώρισε καλλιεργώντας τη γη, εκείνο που κατάλαβε από τους σπόρους που ξαναβγήκαν, αντιπροσωπεύει ένα μάθημα, την αναγέννηση. Αυτό ακριβώς το μάθημα όμως, δεν είναι πλέον χρήσιμο. Αυτό που απέκτησε από τους σπόρους και τη γη, δεν έχει πλέον σημασία. Σα μακρινή ανάμνηση δε με επηρεάζει πια. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν Θεοί.

80

81περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ3/3

82

83

ΠΤ3/3 | τρισδιάστατη απεικόνιση | ιδεόγραμμαπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ3/3

84

85

ΠΤ3/3 | Γενικό τοπογραφικό στάθμη ±0.00περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ3/3

86

87

ΠΤ3/3 | Διαμήκης τομήπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ3/3

88

89

ΠΤ3/3 | γενική κάτοψη | τμήμα ναού Ήρας Λιμενείας

ΠΤ3/3 | Διαμήκης τομή | τμήμα ναού Ήρας Λιμενείας


ΠΤ3/3 | άποψη υποβαθμισμένου ελαιώνα στη θέση της ιερής δεξαμενής


περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ3/3

90

91

ΠΤ2/3 | άποψη επιχωματώσεων στα θεμέλια του μαντείουπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ3/3

92

93

ΠΤ3/3 | γενική κάτοψη | τμήμα ναού Ήρας Ακραίαςπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ3/3

94

95

ΠΤ3/3 | Διαμήκης τομή | τμήμα ναού Ήρας Ακραίαςπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ3/3

96

97

ΠΤ3/3 | Άποψη κόλπου - αιγιαλού


ΠΤ3/3 | άποψη στεγάστρου


περαῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ3/3

98

99

ΠΤ3/3 | άποψη χώρου στάσης | θεμέλια ναού Ήρας Ακραίαςπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ3/3

100

101

ΠΤ3/3 | Στέγαστρο | Αιγιαλός - Κόλπος | Νερόπεραῖος τόπος

Πρόταση | ΠΤ3/3

102

103

ΠΤ3/3 | πρόπλασμαπεραῖος τόπος

Επίμετρο

Επίμετρο Αγάπησα την ερημιά, τα φρυγμένα περιβόλια, τα παλιοκαιρίσια μαγαζιά, τα αναψυκτικά που είχαν ζεσταθεί. (…)Αν κάτι μ’ αρέσει ακόμα, Είναι οι πέτρες και το χώμα. (…)Την ξαναβρήκα! Ποια; Την αιωνιότητα. Είναι η θάλασσα που σμίγει με τον ήλιο. Χρεός σου Το πάθος. Αρθούρος Ρεμπώ «μια εποχή στην κόλαση»

104

105


Διπλωματική Εργασία | Μουρελάτος Άγις | Πανεπιστήμιο Πατρών 2015