Page 1

SOKA Krabbels

Jaargang 8

Nummer 2

Nieuw: High Tea in de Blide

Locatie de Blide en de Zoutvliet

Zomer 2010


Colofon

Inhoud

Jaargang 8 Nummer 2

Colofon............................................ 2 Inhoud.............................................. 2

Zomer 2010

Voorwoord....................................... 3

Redactie-team:

Monique Mannaert Tilly Deurwaarder Cindy v.d. Hooft Ilse de Croock - van de Velde Rudi de Caluwé

Redactie-adressen:

Woonzorgcentrum De Blide Alberdingk Thijmstraat 1 4532 CZ Terneuzen Tel.: 0115 - 61 33 56 Fax: 0115 - 69 56 11

Woonzorgcentrum ‘t Verlaet Bernhardstraat 22 4554 BE Westdorpe Tel.: 0115 - 45 18 51 Fax: 0115 - 45 40 11

Woonzorgcentrum De Redoute Rijsenburg 2 4551 HT Sas van Gent Tel.: 0115-456300 Fax: 0115-454164

WorldGranny................................... 4 Primeurbed voor De Blide............. 4 Medicijnveiligheid en Polifarmacie 5 Even lachen.................................... 5 Godsdienstig verhaal..................... 6 Voetbalspreuken............................ 6 Nieuws van de cliëntenraad.......... 7 Etagegesprekken............................ 8 Bijzondere activiteiten in juli......... 8 Verjaardagen bewoners................. 9 Mutaties bewoners......................... 9 Mutaties personeel......................... 9 Creatief: gietzeep maken............. 10 Aardbeienhartjestaart.................. 11

Realisatie:

Graphic Avenue Tel. 06 - 23 172 021 info@graphic-avenue.nl www.graphic-avenue.nl

 OKA krabbels is een S uitgave van Stichting Ouderenzorg Kanaalzone en is gemaakt door en voor bewoners van de Blide/de Zoutvliet te Terneuzen, ‘t Verlaet/de Witte Leeuw te Westdorpe en De Redoute en aanleunwoningen in Sas van Gent.Van de bestuurstafel...................... 3

Wist u dat...................................... 11 Sprookje: Over duizenden jaren 12 De avonturen van Floyd............... 13 High Tea........................................ 13 Bedankt!........................................ 13 Fysiotip.......................................... 14 Zomerpuzzel.................................. 15

SOKA Krabbels

Jaargang 8, nummer 2


Voorwoord Beste lezer , Zoals u ziet hebben we een nieuwe zomer-editie van de Sokakrabbels voor u klaar. Ook dit keer hebben we weer een verscheidenheid aan berichtjes / weetjes en informatie voor u bij elkaar gesprokkeld. De vakantie periode komt er weer aan en we hopen net als u op een mooie zomer . We hopen dat u veel leesplezier mag beleven aan deze uitgave, en heeft u zelf eens een berichtje of een leuk verhaal dit is natuurlijk altijd welkom !

Van de bestuurstafel Beste lezers, Wonen, leven, werken bij SOKA. Zorg en diensten ontvangen. SOKA levert als totale organisatie diensten aan ongeveer 700 cliënten. Dit wordt gedaan door ongeveer 260 medewerkers in loondienst, 250 zelfstandigen zonder personeel (PrivaZorg Zeeuws-Vlaanderen), 25 leerlingen / stagiaires en 125 vrijwilligers. Onze woon-zorg en comfortdiensten bieden we inmiddels aan door geheel Zeeuws-Vlaanderen. SOKA is niet meer weg te denken als zorgaanbieder met een plus. In de loop van de jaren heeft SOKA zich gevormd en ontwikkeld. We blijven leren van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers, maar ook de familie draagt bij aan het continue verbeteren van onze zorg. Daarvoor zijn we jullie dankbaar. Onze inspanningen om het u naar de zin te maken blijven we volhouden ondanks de vaak veranderende wet en regelgeving. Dit vraagt van ons voor de zorg om nieuwe inzichten en toepassingen voor onze clienten en medewerkers.

Wij zijn dankbaar voor onze cliënten Wij zijn trots op onze medewerkers Ik wil afsluiten met de uitspraak van een van de bijzonderste mensen uit onze geschiedenis, Michelangelo. Michelangelo kreeg van een bewonderaar de vraag hoe hij het nu voor elkaar kreeg om zo’n groot massief blok steen met hamer en beitel zo te bewerken dat het wordt omgevormd tot een prachtig beeld. De kunstenaar zei: “ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten”. Dat vind ik een mooie uitdaging voor de volgende periode. Onze verborgen kwaliteiten vrij maken op een gezonde, gelukkige manier, om te kunnen wonen, leven en werken. Namens de Raad van Bestuur Orvan van Gysel.

Vanuit onze verschillende aandachtsgebieden staan we klaar. SOKA (wonen) Als thuis net iets anders! SOKAplus (thuiszorg, extramuraal) Maakt het leven makkelijker PrivaZorg Zeeuws – Vlaanderen De thuiszorg waar u zich goed bij voelt

Jaargang 8, nummer 2

SOKA Krabbels
WorldGranny Stichting Ouderenzorg steunt grannies in Zuid-Afrika SOKA wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid richting de samenleving niet enkel in Zeeuws Vlaanderen en Nederland laten gelden. SOKA is daarom in contact getreden met World Granny, een Nederlandse non-profitorganisatie die werkt met en voor ouderen in ontwikkelingslanden. Hiermee kijkt de organisatie over de grenzen heen, door grootmoeders in Zuid-Afrika te ondersteunen.

Het project

In Kaapstad wonen veel grootmoeders die hun eigen kinderen hebben verloren aan de gevolgen van HIV/aids. WorldGranny ondersteunt, samen met de lokale organisatie Ikamva Labantu, vooral grootmoeders in het zorgen voor hun kleinkinderen. Vooral de gezondheid van de familie krijgt aandacht. In de seniorsclubs worden trainingen gegeven in het koken via innovatieve methoden en het vervaardigen van zogenaamde ‘hot boxes’.

Activiteiten van SOKA

Middels een driejarige sponsoring ondersteunt SOKA dit concrete project. Daarnaast zullen er jaarlijks activiteiten ondernomen worden om de situatie van de Zuidafrikaanse grannies en hun kleinkinderen onder de aandacht te brengen. SOKA doet dit vanuit hun ervaring in de zorg en hun betrokkenheid bij ouderen in het algemeen. SOKA begrijpt hoe grootouders zich voelen en wat zij nodig hebben om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Over WorldGranny

WorldGranny is een Nederlandse non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van ouderen, hun (klein)kinderen en hun gemeenschappen in ontwikkelingslanden. WorldGranny ondersteunt op dit moment programma’s in Tanzania, Zambia, Peru, Laos, Vietnam, Bangladesh, Uganda en Ghana. Samenwerken met lokale organisaties is het uitgangspunt van WorldGranny. De organisaties waarmee WorldGranny samenwerkt behoren veelal tot het HelpAge International netwerk. Dit netwerk bestaat uit ongeveer 70 organisaties in 53 verschillende landen. WorldGranny werkt ook samen met andere zorginstellingen in Nederland zoals Quarijn en Brentano.

Primeurbed voor De Blide TERNEUZEN - De verpleeghuisafdeling van zorgcentrum De Blide in Terneuzen heeft een primeur, het eerste visà-vis-bed van ZeeuwsVlaanderen. Het bijzondere eraan is dat de bewoner die erin ligt niet alleen vrijwel automatisch rechtop kan worden gezet; het bed kan ook uit elkaar worden geschoven. De bewoner kan dan zijn voeten op de grond zetten, terwijl een medewerker van De Blide of een familielid kan plaatsnemen op het verschoven beddeel. Zo kunnen ze elkaar gewoon in het gezicht kijken, vis-à-vis, ietwat deftig in het Frans. “Een actief bed”, noemt instructrice Lydia Smekens de nieuwe aanwinst. “Voor debewoner is het ook prettig dat hij rechtop kan zitten, met de voeten op de grond. De druk in het lichaam wordt anders verdeeld. Dat is goed voor de longfunctie. En bij het eten geven of wassen is het handig dat de bewoner en medewerker tegenover elkaar zitten, oogcontact hebben. Met behulp van dit bed kunnen we de bewoner ook helpen te reactiveren. Voorbereidende oefeningen doen, om eventueel weer te leren staan en lopen.” De Blide heeft in totaal 24 nieuwe bedden voor de verpleeghuisafdeling aangeschaft, waarvan één vis-à-visbed van 3.900 euro. De oude waren ziekenhuisachtig, de nieuwe zijn huiselijker, helemaal in de lijn met het motto van de verpleeghuisafdeling ‘Als thuis, maar net iets anders’.

SOKA Krabbels

Jaargang 8, nummer 2


Medicijnveiligheid en Polifarmacie Zoals U misschien nog wel weet heeft Soka, locatie Blide, vorig jaar meegedaan met een verbetertraject over vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit jaar doen we mee met het volgende traject van Vilans, namelijk:

“medicatieveiligheid en polifarmacie” Medicatieveiligheid is een belangrijk thema in de zorgsector. Er worden namelijk landelijk veel fouten gemeld, waardoor de veiligheid van clienten in gevaar kan komen. Door te analyseren waar de meeste fouten bij ons liggen, kunnen wij een verbeterplan opstellen en hiermee voorkomen dat er, vanaf voorschrijven door de arts – tot inname door de client, zo min mogelijk fouten gemaakt worden.

Polifarmacie heeft te maken met het aantal medicijnen die clienten gebruiken. Veel ouderen hebben chronisch gebruik van 5 tabletten of meer per dag. Samen met de apotheek, de huisarts en de verbetergroep gaan we nu kijken of het medicijngebruik aangepast kan worden. Twee huisartsen hebben hun hulp toegezegd en we zijn hier al mee gestart. Op deze manier hopen we dit jaar heel wat verbeteringen in het medicijn gebuik te kunnen aanpassen en te borgen. We houden U op de hoogte via Sokakrabbels. Voor vragen en suggesties kunt U bij één van ons terecht. Het verbeterteam Desire Constansia, Mijns Scholten, Antje Jonker, Marloes Koning en Celine Gijsel

Even lachen Niet kunnen praten

Er komt een man bij de dokter met een briefje: Ik kan niet praten. “Oke”, zegt de dokter, “leg uw hand maar op de tafel.” Dat doet de man. De dokter pakt een grote hamer en slaat op de hand van de man. “AAAAAAA!!” roept de man. De dokter zegt: “Goed zo, morgen leren we de B.”

Vogeltje

Er lopen een brunette en een blondje over straat. De brunette zegt: “Kijk een dood vogeltje”. Waarop het blondje naar boven kijkt en zegt: “waar dan?”

Bij de dierenarts

Een man komt met zijn hond bij de dierenarts. “Volgens mij is mijn hond dood.” “Leg hem maar even op de behandeltafel.” Als de hond er ligt doet de dierenarts een luikje open waar een kat uit komt. De kat springt op de behandeltafel, Jaargang 8, nummer 2

rent over de hond en verdwijnt weer achter het luikje. De hond reageert niet. “Inderdaad, uw hond is dood.” “Dank u, dierenarts, het is helaas niet anders, wat kost dit consult?” “895 euro.” “Hè? Waarom is dat zo duur?” “5 euro bureaukosten en 890 euro voor de cat-scan.”

Saar en Moos

Saar en Moos liggen in bed. Moos ligt maar te woelen. “Kan je niet slapen?” vraagt Saar aan Moos. “Nee,” zegt Moos, “het wil maar niet lukken.” “Hoe komt dat?” vraagt Saar. “Morgen moet ik Isaac van beneden 2000 euro betalen. Maar die heb ik niet,” zegt Moos. “Ach joh,” zegt Saar, “maak je niet druk. Daar weet ik wel wat op.” Saar stapt uit bed en stampt op de grond. Dan roept ze hard naar beneden: “Isaak, die 2000 euro morgen ken je vergeten!” Dan stapt Saar weer in bed en zegt: “Zo, kan jij lekker slapen, en hij niet.

SOKA Krabbels
Godsdienstig verhaal De Hittegolf van 2010 Als U dit nummer van SOKA klanken onder ogen krijgt is de zomer begonnen. Iedereen hoopt op een aangename temperatuur waarbij je de bezigheden van alle dag even opzij kunt zetten en tot rust komen. Maar als wij het weer ter sprake brengen concluderen wij meestal: het is maar goed dat wij daarover niks te zeggen hebben, anders hebben wij daarover ook nog onenigheid of trekt de sterkste ook daar aan het langste eind. Hiermee wordt eigenlijk onze samenleving anno 2010 gekenschetst: een wereld vol grote tegenstellingen en het recht van de sterkste. Dagelijkse confrontatie met grote problemen op alle gebied politiek en kerk: Hoe bouwen wij een samenleving waar ieder tot zijn recht kan komen en in vrede leven; waar kinderen veilig zijn; waar geld een middel is en geen doel; waar voorzieningen blijven voor wie ze zijn bedoeld. Onze huidige samenleving met gebrek aan vertrouwen in de toekomst, nauwelijks vertrouwen in mensen, vertrouwen in God. Hoe kunnen wij verder, zo bezien staan wij voor een hete zomer. Is dit het laatste woord, nee toch‌ Uit de wirwar van tegengestelde belangen, van alleen maar kijken in je eigen kring is er wel

een begaanbare weg: de weg van omzien naar elkaar, naar de Ander. Een weg op de eerste bladzijde van de Bijbel al staat aangegeven: Wij zijn elkaars hoeder (Gen 4,9). Een oproep verder gestalte gegeven in Wet en Profeten. Een Leefregel door Jezus opnieuw verwoord in de Bergrede (Mt. 5). Samengevat: God beminnen en de naaste als je zelf (Lc. 10,27). Eigenbelang opzij: de vraag is niet wie mijn naaste is, maar voor wie ik de naaste ben. Als wij er in slagen vanuit Wet den Profeten oplossingen te zoeken voor de crisis, als onze grondhouding wordt: naaste voor de ander te zijn dan ontstaat een nieuwe werkelijkheid, een win-win situatie, zoals wij dat tegenwoordig graag zeggen, waarbij wij in de Geest van Jezus een genadejaar van de Heer uitroepen (LC 4,19). Een nieuwe tijd waarbij alles wat mis gegroeid is op alle terreinen van ons leven echt recht gezet wordt. Moge tijdens de zomer van 2010 het vuur van Gods Geest over ons komen zodat moedeloosheid en kil eigenbelang worden omgesmolten tot een gloed van eensgezinde solidariteit die ons aanzet naaste te zijn voor elkaar. In deze geest een warme zomer toegewenst en moge Gods genade die ons tot naaste voor de ander maakt, met ons allen zijn. George de Schepper, past dienst

Voetbalspreuken De bal is rond. Aanval is de beste verdediging. Naar de bal gaan en niet op hem wachten. Zolang je de bal in eigen ploeg houd kan de tegenstander niet scoren. Als je zelf geen doelpunt maakt zal de tegenstander het wel doen. Als voetbal oorlog is verlang ik weer naar vrede. Niet alles is voetbal maar alles is niets zonder voetbal.SOKA Krabbels

Jaargang 8, nummer 2


Nieuws van de cliëntenraad Ik heb een klacht... bij wie kan ik terecht? Onze cliёntenraad (De Blide / De Zoutvliet) krijgt regelmatig allerlei vragen te beantwoorden en wordt geconfronteerd met klachten. Hoewel we vinden dat alles in De Blide en in De Zoutvliet goed georganiseerd is en er naar onze mening weinig mis loopt, hebben de cliёnten en/of bewoners soms vragen en/of klachten. Voor de betrokkenen is het dan van belang, om te weten wat er met die vragen en/of klachten gedaan wordt. We willen dat hier nog eens kort weergeven. Op de eerste plaats gaat het er natuurlijk om, waarover de vraag en/of klacht gaat. Vaak is het zo dat de cliёntenraad, na de opmerking of de vraag gehoord te hebben, moet doorverwijzen, omdat een antwoord of oplossing door anderen gegeven of gebracht moet worden. De cliёntenraad zal niet gauw op individuele klachten ingaan, wij zijn immers geen klachtenbureau. Als iemand bijvoorbeeld klaagt dat hij/zij op een bepaalde dag te lang heeft moeten wachten voor men ’s ochtends gewassen werd, geven we de raad dat met het afdelingshoofd te bespreken. Als echter bijvoorbeeld een hele afdeling regelmatig klaagt, dat de wasbeurt ’s ochtends erg laat komt, is er structureel iets mis, waarvan cliёnten de dupe zijn. Dan zal de cliёntenraad wel in actie komen en het probleem voorleggen aan de locatiemanager.

Jaargang 8, nummer 2

Als er bijvoorbeeld een deur in De Zoutvliet klemt, zal de cliёntenraad de cliёnt doorverwijzen naar de Huurcommissie. Als een heel stel deuren niet goed sluiten, of als de buitendeur vaak open blijft staan, trekt de cliёntenraad wel aan de bel, dan komt immers de algemene veiligheid van de bewoners in gevaar. Kortom, als de zorg in het algemeen in het geding is, zal de cliёntenraad zich voor verbetering inzetten, als het gaat om persoonlijke, individuele vragen of opmerkingen (klachten) moet de cliёnt bij de leidinggevende van de afdeling of bij de locatiemanager zijn, of bij de Huurcommissie. Iedere cliёnt die van De Blide zorg ontvangt kan met vragen, opmerkingen en/of klachten over de zorg terecht bij de cliёntenraad. Dart geldt dus ook voor bewoners van De Zoutvliet, die de genoemde zorg van De Blide ontvangen. Bewoners van De Zoutvliet, die klachten hebben met betrekking tot het wonen, kunnen zich wenden tot de Huurcommissie. Daarnaast is er ook een vertrouwenspersoon en klachtencommissie actief. Hier kunt u als client ook terecht. Informatie hierover is te verkrijgen bij de receptie en staat in de folders die u bij opname heeft gekregen. Otto Vosveld (voorzitter Cliёntenraad De Blide / De Zoutvliet)

SOKA Krabbels
Etagegesprekken In het eerste kwartaal van 2010 hebben de etagegesprekken plaatsgevonden voor de extramurale cliënten. Ook onze cliënten uit de wijk worden meegenomen in de etagegesprekken. De deelnemers aan het etagegesprek vonden het heel nuttig en ook gezellig om hieraan deel te nemen.

Wat vonden de cliënten goed gaan?

• Cliënten voelen zich doorgaans veilig in de Zoutvliet. Bewoners vinden het prettig dat dit de nodige aandacht heeft gehad de afgelopen tijd. • De zorg wordt twee keer per jaar geëvalueerd (MDO). Tussentijds vragen worden volgens de deelnemers aan het etagegesprek doorgaans opgelost. • Klachten en vragen worden goed opgelost. De deelnemers geven aan zich niet bezwaard te voelen een ongenoegen te uiten. • Personeel stelt zich voor aan de bewoner bij een nieuwe ontmoeting • Medewerkers tonen respect voor de leefwijze van clienten • Tijdens de inzorgname wordt er voldoende tijd genomen • Het aanbod aan activiteiten wordt als positief ervaren • De SOKA krabbels vindt men leuk en informatief om te lezen

Wat kan beter?

• De bewegwijzering in de Zoutvliet vindt men niet duidelijk. Dit zal meegenomen worden in de nieuwbouw • Het alarmsysteem is niet voor alle bewoners duidelijk. Dit betreft voornamelijk nieuwe bewoners. Dit is inmiddels gewijzigd in de intake voor nieuwe bewoners. Hiertoe zal bij inzorgname een uitleg worden gegeven over de werking van het alarmsysteem. • Bewoners van de Zoutvliet gaven aan dat het soms lang duurt voordat er warm water is. Dit punt wordt meegenomen in het algemeen onderhoud wat in 2010 wordt uitgevoerd. • Deelnemers gaven aan dat er behoefte is aan een instructie/preventie van brand. Hierover is contact geweest met de brandweer om een informatiebijeenkomst te organiseren. Deze zijn inmiddels uitgevoerd (mei 2010) Wilt u ook meepraten over de zorg- en dienstverlening van SOKA komt u dan ook naar de etagegesprekken! Een keer per jaar wordt u hiervoor uitgenodigd.

Bijzondere activiteiten in juli 1 juli

Verhalentocht met het treintje door Jan Lauret.

8 juli

Bingo.

15 juli

Optreden Patrick/ Veronique thema “strand”.

22 juli

Italiaanse dag met ijs eten.

29 juli

Filmmiddag.SOKA Krabbels

Jaargang 8, nummer 2


Verjaardagen bewoners Juli

02 05 08 08 15 22 23 25 27 31 31

Mw. E.C.M. Wijnegaerd knr. 325 Mw. F. van Toor - Verhage knr. 315 Dhr. J.D.P. - de Doelder knr. 53 Mw. C.P. Jansen v. Roosendaal - Rutters knr. 214 Mw. A.J. Marsilje - de Jonge knr. 206 Dhr. P. - Kegels knr. 112 Mw. G. Bijl - Zuurman logeerkamer Mw. S. - Zeeuw knr. 225 Mw. A.M. Meijer - Hoefnagel knr. 220 Mw. K.J. - Deij knr. 313 Mw. R. Blommaert - van Kemseke knr. 208

Augustus

09 09 10 17 27 31

Mw. G.H.F. Hamerlinck logeerkamer Mw. L.P. van Laere - v. Rammeloo knr. 303 Mw. J.C. van Gelder - Konincks knr. 207 Dhr. E.M.M. - Giele knr. 310 Mw. M.M. Baart knr. 7 Mw. N. - Deij knr. 305

September

16 Mw. K.M. de Grave - Dusebout 20 Mw. M. van Kouteren - de Kort

Mutaties personeel In dienst

K. Setrowidjojo Helpende niveau 2 M. van de Meer Huish. med. C. van Oeffelen Helpende niveau 2 S. Abdul Hamid Verzorgende S. Kooijman Helpende niveau 2 N. Rouw Huish. med. S. de Waal Verzorgende 3IG

Uit dienst

S. Aardewerk Verz. niveau 3 A. Verhelst Verz. niveau 3 J. Sisango Helpende niveau 2 T. Bongaards Verzorgende F. v. d. Kieboom Verzorgende S. Dooms Helpende niveau 2

1-3-2010 26-4-2010 17-5-2010 1-5-2010 1-8-2010 19-5-2010 1-6-2010 31-3-2010 1-4-2010 25-3-2010 28-4-2010 1-5-2010 24-4-2010

knr. 221 knr. 213

Mutaties bewoners Nieuwe bewoners 14-04 13-04 19-04 06-04 15-04 20-04 28-04 06-05 12-05 19-05 17-05

Dhr. J.N. Valckx 1e verdieping Mw. G. Bijl - Zuurman Zoutvliet Intramuraal Dhr. H. Ouweneel 2e verdieping Dhr. W.J. - Verbrugge 3e verdieping VPU Mw. V.S. Groothaert 3e verdieping VPU Mw. J.W. Hamelink - van den Hoorn 3e verdieping VPU Mw. F. van Toor - Verhage 3e verdieping VPU Mw. Fruijtier 3e verdieping VPU Dhr. M - Schelfaut 1e verdieping Mw. W.M.C. Bax - Frank 2e verdieping Mw. E.C.M. Wijnegaerd 3e verdieping VPU

Overleden bewoners 02-04 13-04 14-04 16-04 18-04 17-04 20-05 29-05

Mw. M.A. de Wilde - Impens Dhr. A. - Baart Mw. M.A. - van den Broek Mw. J. Vantricht - van ‘t Westeinde Dhr. L. - de Fouw Mw. G.P. Faas - Veerman Mw. R. Engels - Pollet Mw. A.M. Witsenburg

Jaargang 8, nummer 2

Ontslag 09-04 18-05

Mw. J.M. Rijnhout - Bakker Mw. J Dooms - van Drongelen

SOKA Krabbels
Creatief: gietzeep maken Wat heb je nodig?

• Een stuk gietzeep (te koop bij de zeepshop, axelsestraat Terneuzen) • Mesjes en schaaltjes • Een magnetron + een magnetronschaal • Geur en kleurstoffen • Glitters • Stevige eierlepeltjes • Maatbeker met schenktuit • Rubberen mallen (bijvoorbeeld voor ijsblokjes) • Eventueel, decoratiemateriaal om in de zeep te verwerken zoals muisjes (geboortezeepjes) of rijst (huwelijkszeepjes), klavertjes 4, foto’s, geld, bloemetjes van kunststof etz….

Zo gaat u te werk:

Pak een flink stuk gietzeep. Snijd de zeep in kleine stukjes, doe ze in een magnetronschaaltje en zet de zeep in de magnetron

op een niet al te hoge stand. Kijk af en toe of het smelt, het mag liefst niet koken maar het moet goed vloeibaar zijn.

Als de zeep vloeibaar is, voeg dan een paar druppels geur en kleurstoffen toe. Deze zijn erg geconcetreerd dus niet veel van nodig. U kunt nu nog glitters of iets dergelijks toevoegen en mengen met een lepeltje. Schenk nu de nog warme gietzeep in een maatbeker met schenktuit, laat een minuutje afkoelen om bubbels in de zeep te voorkomen. De zeep kan nu in de mallen gegoten worden. Ongeveer 3 kwartier laten afkoelen, daarna kan de zeep eruit gedrukt worden!

10

SOKA Krabbels

Jaargang 8, nummer 2


Aardbeienhartjestaart Koelkast opstijftijd 3 uur

Ingredienten:

• Dr . Oetker Pakket Kwarktaart Aardbeien • 50 gr boter • Ca. 15 – 20 verse aardbeien • Dr Oetker Aardbeiensaus • 500 gr magere kwark 400 ml water • 250 ml slagroom

Voor decoratie:

saus en druk de halve aardbeien met het puntje naar boven tegen de rand van de springvorm aan. Bereid de kwarktaartmix volgens de aanwijzigingen op de verpakking. Schenk of schep het kwarkmengsel in de springvorm en verdeel het gelijkmatig, zodat de aardbeien met het kwarkmengsel worden bedekt. Zet de kwarktaart minstens drie uur in de koelkast. Klop de slagroom met de suiker stijf en bestrijk de bovenkant van de kwarktaart dik met slagroom. Bestrooi de kwarktaart vlak voor het serveren met de suikerhartjes

• 250 ml slagroom • 30 gr suiker • Dr Oetker Suikerhartjes

Extra nodig:

• Mixer met garden • Springvorm (24 cm)

Bereidingswijze:

Vet de rand van de springvorm dun in met boter en bekleed de rand met een precies passende strook bakpapier. Klem de rand op de bodem (die ook met bakpapier bekleed is). Bereid de kruimelbodem volgens de bereidingswijze op de verpakking. Halveer de aardbeien. Bestrijk met een mes, het snijvlak van de aardbeien met wat aarbeien-

Wist u dat... Trudy Dooms en Annemiek Leenheer in dezelfde week oma geworden zijn! Cindy van der Hooft voor haar verjaardag een reisje Marrakech kreeg van haar man? Dit niet door kon gaan door de aswolk? Het reisje alsnog gepland staat op 23 juni? Peter Everaart het helemaal niet erg vond 4 dagen langer te blijven op Madeira i.v.m. de aswolk? Jessica van Langevelde getrouwd is? U nog altijd kunt reserveren voor een ritje met de DUO-FIETS bij de receptie? Er High-Tea genuttigd kan worden in het restaurant, op 18 aug. en 17 nov.

Jaargang 8, nummer 2

SOKA Krabbels

11


Sprookje: Over duizenden jaren Een sprookje van Hans Cristian Andersen uit 1853 Ja, over duizenden jaren komen zij op de vleugels van de stoom door de lucht over de oceaan! Amerika’s jeugdige bewoners bezoeken het oude Europa. Zij komen er de monumenten bezien en de dan verzonken plaatsen, zoals wij in onze tijd trekken naar de verdwijnende heerlijkheden van Zuid-Azië. Over duizenden jaren komen zij! De Theems, de Donau, de Rijn stromen nog; de Mont Blanc draagt een hoed van sneeuw, het noorderlicht schijnt over de noordelijke landen, maar het ene geslacht na het andere is vergaan tot stof, hele reeksen van machtigen van het ogenblik zijn vergeten, evenals zij die reeds sluimeren in de grafheuvel, waar de welgestelde meelhandelaar, op wiens grond deze staat, zich een bank laat timmeren om van daaruit te kijken, het vlakke, golvende korenveld. “Naar Europa!” klinkt het onder het opgroeiende geslacht van Amerika, “naar het land van de vaderen, van de herinneringen, naar het schone land van de verbeelding, Europa!” Het luchtschip is in aantocht, het is vol reizigers, want de overtocht is sneller dan over zee; de elektrische draad onder de oceaan heeft al getelegrafeerd hoe groot de luchtkaravaan is. Europa is al in zicht, de Ierse kust kan men zien, maar de passagiers slapen nog; zij zullen eerst worden gewekt wanneer zij boven Engeland zijn; daar betreden zij de bodem van Europa in Shakespeares land, zoals dat heet bij de zonen des geestes; het land van de staatkunde, de machines, zoals anderen het noemen. Een volle dag verblijven ze daar, zoveel tijd heeft dat gejaagde geslacht het grote Engeland en Schotland te schenken. De tocht gaat door de Kanaaltunnel naar Frankrijk, het land van Karel de Grote en Napoleon. Men noemt Molières naam, de geleerden spreken van een klassieke en een romantische school in de verre oudheid en er wordt gejubeld voor helden, dichters en geleerden, die onze tijd niet kent, maar die geboren zullen worden op Europa’s krater:

12

Parijs. De luchtstromer vliegt over het land waar Columbus zijn tocht begon, waar Cortez geboren werd en waar Calderon zijn drama’s zong in golvende verzen: schone, zwartogige vrouwen waren daar nog in de bloeiende dalen, en in eeuwenoude liederen wordt van de Cid en het Alhambra gezongen. Door de lucht, over zee naar Italië, waar het oude, eeuwige Rome lag; het is uitgewist, de Campagna is een woestijn; van de Sint- Pieterskerk wijst men nog een eenzame muurrest aan, maar de echtheid wordt betwijfeld. Naar Griekenland, om een nacht te slapen in het rijke hotel op de top van de Olympus, dan is men daar geweest; de tocht gaat naar de Bosporus, om er enige uren uit te rusten en de plaats te zien waar de Byzantium lag; arme vissers spannen hun net daar waar de sage verteld van de haremtuin in de tijd van de Turken. Over resten van machtige steden aan de sterke Donau, steden die onze tijd niet kende, wordt heen gevlogen, maar hier en daar – plaatsen rijk aan herinneringen, die komen en die de tijd baard – daalt de luchtkaravaan en verheft zich weer. Daar benden licht Duitsland, dat eens overspannen werdt met het dichtste net van spoorwegen en kanalen – landen, waar Luther sprak, Goethe zong en waar Mozart in zijn tijd de scepter van de tonen droeg. Grote namen schitteren in wetenschap en kunst, namen die wij niet kennen. Een verblijf van een dag voor Duitsland en een dag voor het noorden, voor het vaderland van Orsted en Linnaeus en Noorwegen, het land van de oude helden en de jonge Noren. IJsland neemt men op de terugtocht: de Geysir kookt niet langer, de Hekla is gedoofd, maar als de eeuwige stenen tafel van de saga’s staat het sterke rotseiland in de bruisende zee! “In Europa is veel te zien” zeggen de jonge Amerikanen. ,,Wij hebben het in acht dagen gezien, en dat is best mogelijk, zoals de grote reiziger” - men noemt een naam die tot hun tijd behoort - “in zijn beroemd werk heeft aangetoond: “Europa in acht dagen.” Rob Kroes

SOKA Krabbels

Jaargang 8, nummer 2


De avonturen van Floyd

Bedankt!

In de vorige editie van Sokakrabbels heeft u kennis gemaakt met Floyd. Op dit moment is Floyd op vakantie.In de volgende editie leest u meer over zijn avonturen.

Langs deze weg willen wij graag de medewerkers en bewoners bedanken voor de lieve kaarten en cadeautjes die we hebben gehad voor ons huwelijk. Het was een prachtige dag! Jos, Jessica, Keete en Raf

High Tea Wat is een high tea? Zo rond 1840 kreeg Ann, de hertogin van Bedfort tegen vier uur trek en kon niet meer wachten tot het tijd was voor het diner. Er werd een lichte maaltijd klaargemaakt met thee als drank. Het idee sloeg zo goed aan, dat alle mannen en vrouwen in het Engelse koninkrijk om vier uur thee begonnen te drinken. Deze traditie, de Engelse Thee heeft zich tot op heden ontwikkeld als een lichte maaltijd met tal van lekkere zoete en hartige gerechten. Zo kunt u denken aan scones met marmelade, diverse zoete en hartige taartjes, bonbons,kleine sandwiches met ham, kaas, sla, eieren, tonijn en/ of gerookte zalm en een heerlijke aardappelsalade. Vanzelfsprekend in een Engelse sfeer.

Wilt u deze Engelse traditie ook eens ervaren?

Dat kan nu ook in de Blide! De High Tea’s zullen plaatsvinden op: Woensdagmiddag 18 augustus Woensdagmiddag 17 november Tijd: Locatie: De prijs:

14.30-16.30 uur restaurant van de Blide â‚Ź 12,50 per persoon

U kunt ook iemand uit uw familie of kennissenkring uitnodigen. Iedereen is van harte welkom!

Hoe geeft u zich hiervoor op? Wilt u deelnemen aan de eerstkomende High Tea? Meld u dan aan bij de receptie van de Blide op maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 tot 16.30u. Jaargang 8, nummer 2

SOKA Krabbels

13


Fysiotip De zelfredzaamheid van ouderen. Wat is zelfredzaamheid?

Letterlijk betekent het: het vermogen om te leven zonder professionele hulpverlening m.a.w. het zelfstandig kunnen uitvoeren van activiteiten van het dagelijkse leven (ADL). Een hoge zelfredzaamheid is een zeer belangrijk punt in onze vergrijzende maatschappij. In Nederland heeft 20% van de 65-plussers problemen met het verrichten van ADL. Verlaagde zelfredzaamheid leidt tot verlies van onafhankelijkheid, kwaliteit van leven en welbevinden. Het is van groot belang dat achteruitgang in zelfredzaamheid voorkomen wordt. Lichamelijke activiteit en lichamelijke fitheid spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Iedereen heeft er groot belang bij om dagelijks lichamelijke activiteiten te onderhouden door vb te fietsen, te wandelen of gymnastiek te beoefenen. De sta- en loopfunctie behoort tot de belangrijkste functies in ons dagelijks leven, eens we dit niet meer kunnen wordt het al een stuk moeilijker.

14

Kilometers hoef je niet te kunnen lopen, maar die tientallen meters die je wel kunt stappen zijn toch zo belangrijk om zelfstandig de activiteiten van het dagelijkse leven te kunnen volbrengen, zonder hulp van de verzorgenden! Nog een zeer belangrijk punt is de handvaardigheid. Handvaardigheid gebruiken we dagelijks bij al onze activiteiten zoals aan- en uitkleden, wassen, huishoudelijke taken, enz… Conclusie: blijven bewegen en oefenen is van groot belang om onze zelfredzaamheid te handhaven of te verbeteren. TIP 1: Om de zelfredzaamheid te behouden, onderhoud de dagelijkse lichamelijke activiteiten. TIP 2: Om de zelfredzaamheid te verhogen, oefen en beweeg extra, neem deel aan de wekelijkse gym. GYM U FIT !! Iedere maandagmorgen in “ ’t Verlaet “ en woensdagmorgen in “ De Redoute “ Groepspraktijk Fysio Sas van Gent-Westdorpe Monique De Fleurquin-Staal

SOKA Krabbels

Jaargang 8, nummer 2


Zomerpuzzel

PuzzelnFan.nl dé GRATIS puzzelsite van Nederland © LOOK@T BV

Na het wegstrepen van onderstaande woorden vormen de overgebleven letters een uitdrukking. De uitslag van de puzzel graag met naam en adres inleveren bij de receptie. In het volgende nummer wordt de winnaar en de prijs bekend gemaakt. Heel veel puzzelplezier! 4 letters BAMI KAAS NOGA SATE 5 letters BOTER KWARK TAART VLAAI WAFEL

6 letters BONBON FLIKJE FONDUE MUFFIN OMELET SCHUIM SPRITS TUMTUM

FONDANT HUTSPOT KADETJE KETCHUP KNOEDEL LASAGNE ROSBIEF STOKVIS ZEEWOLF

7 letters BEIGNET BROODJE DESSERT

8 letters BESCHUIT METWORST SLAGROOM

TAAITAAI ZILVERUI 9 letters CHOCOLADE KRAKELING MARMELADE NEGERZOEN SCHNITZEL SMEERKAAS SPECULAAS STOKBROOD WATERZOOI

10 letters BLOEDWORST PANNENKOEK 11 letters BANKETSTAAF BOTERBIESJE LEVERPASTEI SUIKERBROOD 14 letters AMANDELBROODJE

De oplossing van de puzzel uit de Sokakrabbels lente-editie: Vrolijk pasen!

Jaargang 8, nummer 2

SOKA Krabbels

15


zvl_im_rademakers_110906.qxd

12/09/2006

9:51

Pagina 1

SOKA Krabbels

wordt mede mogelijk gemaakt door:

6 etagesslaapoplossingen slaapoplossingen voorvoor iedereen HeeftHeeft 6 etages iedereen N

d t

t 7 13 T

T l 0115 613130

Noordstraat 7-13 Terneuzen - Tel. 0115-613130

www.slaapkennerrademakers.nl

Axelsestraat 12-14, Zaamslag, Tel. 0115-431261 TAPIJT EN GORDIJNEN - ZONWERING EN ROLLUIKEN LINOLEUM - VINYL- EN LAMINAATVLOEREN SLAAPCOMFORT - PROJECTINRICHTING

Groenten- en Fruithandel G.R. Dees B.V.

is in Zeeuws-Vlaanderen HĂŠt toonaangevende dat gespecialiseerd is in het panklaar maken van aardappelen, groenten en fruit. Ook voor al uw fruitschalen en fruitmanden.

Polenweg 14 Tel: 0115-648410 4538 AP Terneuzen Fax: 0115-648412 E-mail: deesgroentenhandel@planet.nl

www.deesgroentenhandel.nl


Alberdingk Thijmstraat 1 • 4532 CZ Terneuzen • tel. 0115 61 33 56 • info@sokazvl.nl • www.sokazvl.nl

Blide Sokakrabbels zomer 2010  

Blide Sokakrabbels zomer 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you