Page 1

ARIKETAK MI 2 1 &4 œ œ 9

2 &œ œ 17

3 &œ œ 25

4 &œ œ 33

5 &œ œ 41

6 &œ œ 49

7 &œ œ 57

8 &œ œ

œ œ

œ œ

˙

œ

œ

˙

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

Œ

œœœœ ˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ Œ

Œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ Œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

˙

œ

œ

˙

Œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

Œ

Œ

Ariketak mi  

Txirula ariketak