Page 1

TshwaneLex output

1z1

file:///D:/Praktyki/zadanie10/aggie-Słownik polsko-angielski i angielsko ...

bet /bet/ 1 (noun) an amount risked in a wager; a stake zakład: No more bets. Koniec zakładów.; 2 (verb) to stake in a bet, to make or place a bet obstawiać, zakładać się: You cannot bet more here, it will exceed the table maximum. Nie

możesz tu już więcej obstawić, to przekroczy maksimum stołu. cash desk /kæʃ desk/ a place in the casino you can cash out your winnings kasa: Go to the cash desk and they will

exchange all those chips for real money. Idź do kasy, tam wymienią ci the wszystkie żetony na prawdziwe pieniądze. casino /kəˈsiː.nəʊ/ (noun) the building where games like cards or roulette are played for money kasyno: Is there any

casino in this area? Czy w okolicy jest jakieś kasyno? chip /tʃɪp/ (noun) small, round disc used as a token for money in gambling games żeton: I don't like these chips, they are much too heavy. Nie podobają mi się te żetony, są zdecydowanie za ciężkie. cash chips /kæʃ tʃɪps/ chips that have a nominal value, ussually used on card tables żetony wartościowe, colour chips /ˈkʌl.ər tʃɪps/ chips without a value, marked at the table, used only at roulette table żetony kolorowe dealer /ˈdiː.lər/ (noun) a person who deals the casino games krupier: There is about 30 dealers working in our casino.

W naszym kasynie pracuje około 30 krupierów. gaming table /ˈgeɪ.mɪŋ ˈteɪ.bl/ (noun) a table in the casino where you play cards or roulette stół do gry: All the gaming

tables are downstairs. Wszystkie stoły do gry znajdują się na dole. hand /hænd/ (noun) 1 a part or section in the game of cards rozdanie: Last three hands and we are closing the table. Ostatnie trzy rozdania i zamykamy stół.; 2 set of cards a player has in the single game ręka: If I knew dealer has a

black-jack, I wouldn't bet on this hand. Gdybym wiedział, że krupier ma black-jacka, nie postawiłbym na tą rękę. roulette /ruːˈlet/ (noun) a game of chance in which players are guessing what number will drop ruletka: Have you ever played roulette? Czy kiedykolwiek grałeś na ruletce? automatic roulette /ˌɔː.təˈmæt.ɪk ruːˈlet/ a type of gaming machine connected to a live roulette table or to an automatic wheel ruletka automatyczna slot machine /slɒt məˈʃiːn/ (noun) a type of gaming machine that you try to win the money from by putting the coins into the machine and pressing the button automat do gry: By law, each casino in UK can have no more than 20 slot

machines. Według prawa, każde kasyno w Wielkiej Brytanii może mieć nie więcej niż 20 automatów do gry. spin /spɪn/ 1 (noun) a spinning motion given to a ball; in the casino - an action of spinning a ball zakręcenie: The device measures number of spins per hour. Urządzenie mierzy liczbę zakręceń na godzinę.; 2 (verb) to cause ball to rotate on the roulette wheel kręcić: Good dealers can spin the ball really fast. Dobrzy krupierzy potrafią naprawdę szybko

zakręcić kulką.

10/02/2012 11:50

aggie - slownik angielsko-polski  

Krótki słownik angielsko-polski zawierający wyrażenia związane z grami hazardowymi. Skupiłam się tylko na wybranych znaczeniach słów, nie do...

Advertisement