Page 1

Cechy podręczników 1. Dostępność 2. Cena 3. Do wielorakiego użytku 4. Ekologia 5. Objętość

1. 2. 3. 4. 5.

Zwykłe podręczniki E-booki Nie spełnia (mogą być problemy ze zdobyciem 1. Spełnia danego podręcznika) (łatwo dostępne) Nie spełnia (większe koszty) 2. Spełnia (małe koszty) Nie spełnia (łatwo się niszczą) 3. Spełnia (można robić Nie spełnia (marnowanie papieru, ścinanie kilka kopi) drzew) 4. Spełnia (brak ściętych Nie spełnia (problemy z przechowaniem – drzew) zajmują dużo miejsca i są ciężkie) 5. Spełnia (zajmują mało miejsca)

Cechy podręczników  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you