AGF Bladet, årsskrift 2012

Page 1

BLADET Årsskrift 2011


Årsberetning

AGF i 2011 2011 har været et godt år for AGF. Det sportslige niveau er forbedret, medlemstallet er fastholdt, og økonomien er fortsat sund. I 2010 måtte vi lide den tort at se Superligaholdet rykke ned, og glæden var derfor så meget større, da 1. Division blev vundet i endog meget overbevisende stil. Nedrykningen var kostbar, og derfor var det både imponerende og opmuntrende, at den aktieemission, der blev gennemført i Århus Elite i starten af 2011, blev overtegnet. Noget kunne tyde på, at AGF-aktien er blevet en ”folkeaktie”, hvilket er endnu et tegn på den brede støtte, som AGF kan glæde sig over. Økonomien vil fortsat være en udfordring for Århus Elite, og sportslig succes er altafgørende for den nødvendige forbedring. Derfor er det også meget tilfredsstillende, at efterårssæsonen i Superligaen er gået over al forventning. Når det drejer sig om sportslig succes i selve foreningen, er det traditionelt Atletik og Svømning, der fører an i hjemførelse af nationale medaljer af fineste karat, og 2011 var ingen undtagelse. Svømmeafdelingen har ganske vist været ude i en intern reorganisering i kølvandet på afskeden med deres mangeårige cheftræner, men ser heldigvis ud til at være på fode igen, om end tidligere tiders sportslige niveau endnu ikke helt er nået. I Fodbold er ungdomsholdene tilbage på det nationale topniveau, og Håndbold har efter et mangeårigt sejt træk fået etableret et højt niveau i ungdomsafdelingen. Gymnastik har fået vendt en medlemsmæssig tilbagegang ved en fokuseret indsats, præget af ”rettidig omhu”, og der er også grøde i Tennis med henblik på at vende flere års tilbagegang.

Erik Meineche Schmidt (Fotos: Mette Johnsen)

Håndboldafdelingen er presset mht. træningstider, fordi hallerne på Stadion i stigende omfang anvendes til kommercielle formål, og der ikke er tilstrækkelige alternativer til rådighed. I et godt samarbejde mellem kommunen, de tre AGF-afdelinger, Gymnastik, Basketball og Håndbold, samt Institut for Idræt, Aarhus Universitet, er det lykkedes at øge den samlede halkapacitet. Vi har samtidig indgået den aftale med kommunen, at AGF fremover optræder som én enhed i forbindelse med leje af kommunale faciliteter og efterfølgende selv fordeler timerne mellem de relevante afdelinger. Dette har øget fleksibiliteten, men kan ikke tages som udtryk for, at kapacitetsproblemerne er løst – der er desværre et stykke vej endnu. Ud over klassisk idrætsudøvelse foregår der også en række alterna­ tive aktiviteter i AGF. Idrætsskolen lever i bedste velgående, og det gælder også Hercules & Afrodite, som fortsat organiserer aktiviteter for overvægtige børn. Hertil kommer projektet, SportsZonen, som havde til formål at motivere børn, der er anbragt uden for deres hjem, til at dyrke idræt. Vi søgte den såkaldte satspulje i Folketinget om midler til at videreudvikle projektet, men desværre uden succes, så nu kører aktiviteten på vågeblus. For et par år siden etablerede vi det såkaldte Idrætsfagligt Forum, som består af 50 unge mennesker fra 10 forskellige uddannelser, som har et fælles ønske om at udvikle idrætten i Aarhus. Senest har Idrætsfagligt Forum modtaget en bevilling fra kommunen til at anlægge en såkaldt Adventure-sti i skoven. I erhvervslivet taler man meget om Corporate Social Ansvarlighed, og i forskerkredse er man begyndt at tale om Videnskabelig Social Ansvarlighed. På baggrund af, at flere af vores alternative aktiviteter har et direkte socialt sigte, kan vi måske begynde at tale om Idrætslig Social Ansvarlighed. I analogi med den rituelle afslutningsreplik i et ugentligt politisk TV-program vil jeg gerne slutte denne årsberetning med at sige, at ikke alene var 2011 et godt år for AGF, men den gode nyhed er, at 2012 bliver endnu bedre. Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Erik Meineche Schmidt Hovedformand for AGF

2

BLADET Årsskrift 2011


BLADET

Jacob Simonsen side 10

Niels Olsen side 18

Årsskrift 2011 Udgiver Aarhus Gymnastikforening af 1880 Terp Skovvej 16-20, 8260 Viby J. Tlf. 86141070 / Fax. 86142670 e-mail: am@agf.dk Redaktion Redaktør: Jens Bundgaard e-mail: jbundgaard@gmail.com Koordinator: Anders Østergaard Skribenter: Morten Søding Sørensen Louise Christensen Morten Knudsen Layout Marianne Stubberup Korrektur Birger Christiansen Tryk LaserTryk.dk Meninger Meninger, der tilkendegives i AGF Bladets artikler, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt AGF-ledelse Hovedformand: Erik Meineche Schmidt Næstformand: Jørgen Vangsgaard Kasserer: Jens Bjerring Andre: Jens Bundgaard Thomas Ahrentz Poul Viggo Petersen E-mail Kommentarer, ris og ros sendes til: jbundgaard@gmail.com Forsidefotos Ole Nielsen, Erik Laursen, Allan Baden, Dante Andersen og Jens Bundgaard

Indhold: 2 Årsberetning ved Hovedformand, Erik Meineche Schmidt 4 Dalgas traditionen fortsætter

25 års jubilæum og ny formand

6 Nye tider i AGF Tennis

Et succesfyldt år med sportslig succes og flere medlemmer

8 Økonomiplan

Kommentar af Knud Jørgensen

9 Verdens bedste håndboldspiller Birger Christiansen mindes og hylder Jørgen Petersen 10 En ny guldgeneration i atletik? Om det unge stortalent, Jacob Simonsen 11 Spændstighed i gymnastikafdelingen 12 AGF’er bag epokegørende opfindelse En bold, der selv kan fortælle, når den er inde i målet 14 AGF Bladet kårer årets AGF præstation

Klaus Nielsen og Sofus Riishede fra tennisafdelingen

18 Endnu en latterlig bustur med AGF 20 AGF svømning på vej tilbage En stor familie 22 Old Boys DM – AGF fodbold 24 Korte nyheder 26 Boganmeldelse: “Storklub på Slingrekurs” 27 Boganmeldelse: “Tilgiv mig” af Erik Rasmussen

BLADET Årsskrift 2011

3


Dalgas-traditionen fortsætter Af Jens Bundgaard

25 års jubilæum, to gæstetalere, samtale med den ældste nulevende førsteholdsspiller i AGF samt masser af gode historier og hygge. Årets møde i Dalgas-Gruppen var festligt og fornøjeligt, trods Finn Smerups planlagte afsked som formand. I sit sidste år som formand bød Finn Smerup velkommen til Dalgas-Gruppens 25. møde på denne måde: ”For 25 år siden, da jeg stod her, spurgte jeg: Vil I være med til at starte noget nyt – vil I være med til at starte en tradition? Det skal jeg da godt nok love for, at I ville…, og ved jeres deltagelse sikrer I, at traditionen fortsætter”.

Flemming Knudsen og ambassadørerne Den tidligere Borgmester, Flemming Knudsen var første oplægsholder – en opgave han i øvrigt allerede i 1999 havde prøvet før. Der er ingen tvivl om Flemmings store engagement og passion for sporten i Aarhus, og han fortalte gode historier om sine aktiviteter i sportens verden – blandt andet som speaker for AGF. Siden 1998 har Flemming været medlem af AGF’s ambassadørkorps, som efter eget udsagn består af ”11 mere eller mindre fremtrædende Aarhus personligheder og en enkelt fra Djævleøen”. Flemming fortalte, at formålet er ”eksternt at styrke superligaklubben AGF’s profil som en dansk kulturfaktor og et nationalt fodboldklenodie og internt i Aarhus Elite at stille sig til rådighed for ledelsen som et rådgivende og netværkende organ, hvis kompetence ledelsen kan trække på”. Flemming Knudsen afsluttede sit spændende foredrag med et fint oplæg til sin ven – den anden gæstetaler – Biskop Kjeld Holm.

Kjeld Holm og kærligheden Kjeld Holm har også tidligere været taler hos Dalgas-Gruppen. I forlængelse

af biskoppens udredning af sit forhold til AGF, indviede han os i, at ”det er med kærlighedens øjne, at man får blik for ting, som man ellers ikke ville få blik for”. Kjeld Holms stærke følelser for AGF er nemlig – til trods for en opvækst i Sønderjylland – allerede blevet vækket som barn. De tre mesterskaber i 50’erne spillede en vigtig rolle, og Kjeld Holm mindedes sin misundelse på de spillere fra AGF’s andethold, der jævnligt spillede kamp på Haderslev Stadion, ”for de trænede jo til dagligt med de rigtige AGF’ere.” Kjeld Holm afsluttede sit fængslende oplæg med at citere sig selv fra bogen, På egen boldgade: ”Oplevelse, uforudsigelighed og intensitet – det er fodbold, og det er AGF … Det er udtur og hjemtur i al slags vejr, og det er ens kone, der har hængt et flag ud af vinduet, når vi nærmer os hjemmet, for vi bor så nær på stadion, at hun har kunnet høre sejrsbrølet. Det er der det hele – erindring og nutid – erindringens nutid – og bevidstheden om at det går nok – også selv om AGF en gang i mellem taber.”

Michael Hyldgaard som ny formand Finn Smerup blev hyldet af forsamlingen for sit store arbejde, og han annoncerede derefter, at Michael Hyldgaard skal være hans efterfølger, og til det valg viste forsamlingen sin fulde opbakning.

og det kan I forhåbentlig læse mere om i det næste nummer af AGF Bladet. Jeg snakkede også med Verner Mikkelsen, den ældste nulevende førsteholdsspiller i AGF, og han var et yderst humørfuldt bekendtskab. Verner er 91 år og spillede fløjhalf på førsteholdet i 40’erne sammen med blandt andre Henry From, Aage Rou og Sigurd Iversen. Krigen betød, at der ikke blev spillet international fodbold, men Verner fik mange oplevelser alligevel, og han var endda meget tæt på at blive dansk mester med AGF i 1945. Finalen mod AB om det danske mesterskab endte 1-1 i Idrætsparken, men da AB ikke ville rejse til Jylland for at spille omkamp, så måtte AGF igen rejse til København, hvor man desværre tabte 3-2 på straffespark. Selv undrer Verner sig over, at han skulle blive den sidste i live fra holdet, for han arbejde 40 år som svejser i Midtkraft, og ”det var et varmt og beskidt arbejde”. Verner holder sig dog stadig aktiv med aktiviteter som svømning, badminton og cykling.

Levedygtigt koncept Dalgas-Gruppens møder er festlige og fornøjelige – og kombineret med de gode indlæg har konceptet vist sig aldeles levedygtigt. AGF Bladet byder den nye formand velkommen og håber på mange gode arrangementer fremover.

Den ældste nulevende førsteholdsspiller Efter spisningen fik jeg muligheden for at tale med gamle førsteholdsspillere. Jeg fik aftalt et besøg hos Svenning Pilgaard fra det første guldhold i 50’erne, Alle fotos: Jens Bundgaard

4

BLADET Årsskrift 2011


Finn Smerup og Flemming Knudsen byder velkommen

Michael Hyldgaard før han blev formand

Erik Hall, Bent Wolmar og Bruno Jensen

Jens Bjerring og Erik Meineche Schmidt

Finn Jensen tv. og Erik Christensen th.

Hans Petersen og Svenning Pilgaard

En historie for sig Da Biskop, Kjeld Holm overtog scenen fortalte han denne fantastiske historie: ”Det var sådan set ved at være lidt på et hængende hår, om jeg kunne komme i aften, for efter at vi havde indledt drøftelser, om at jeg skulle være med, blev jeg i juni syg, og den 13. juni blev jeg opereret på Skejby Sygehus og fik en ny hjerteklap. Den dag, jeg skulle opereres og blev kørt ned på operationsstuen, så kom der to nydelige unge mænd – eller yngre mænd, der viste sig at være narkoselæger, og som skulle lægge alt det der op i årerne på mig. Og når man skal igennem en operation, hvor man ved, at det hele bliver sat på standby i en 3-4 timer, så kan man godt være en lille smule bekymret, og jeg havde da både fortalt min

kone og mine børn, hvilke salmer jeg gerne ville have, at der skulle synges, hvis jeg nu ikke stod det igennem, og hvem der i øvrigt skulle kunne prædike ved min begravelse. Jeg sagde til dem – de var i øvrigt begge af anden etnisk oprindelse – at jeg må da indrømme, at jeg er en smule bekymret, og så sagde den ene: Det skal du ikke være, for nu har de jo lige købt Søren Larsen. Jooh ser du – det var nu ikke lige det, jeg tænkte på. Nå ja men vi ved jo, at du er AGF’er, og vi ved, at du brænder for den klub. Og et eller andet sted var det jo også ualmindelig trøsterigt – meget trøsterigt. Og min kone fortæller så, at da jeg lå på intensiv, hvor jeg var ved at vågne

op, men hvor jeg i øvrigt ikke kunne tale, fordi jeg lå i respirator, så havde jeg sådan en blok, jeg skrev på, og så skrev jeg et eller andet. Hun sagde, at det er altså lidt svært at læse, hvad du skriver, for du skriver ikke særlig pænt – og det gør jeg heller ikke – men jeg skrev noget, og hun stod længe og kiggede på det og havde både mine døtre og sygeplejerskerne hidkaldt for at se, hvad der stod. Hun regnede selvfølgelig med, at der stod, at jeg er kommet godt igennem det, eller jeg elsker dig stadig, eller hvor er det godt at være i live eller sådan et eller andet, men det skrev jeg ikke. Jeg skrev, at AGF har købt Søren Larsen!”

Bent Albertsen og Verner Mikkelsen

Biskop Kjeld Holm takkes for sit oplæg

Verner Mikkelsen

Steffen Olesen og Finn Smerup

Finn Smerup takkede John Linquist for sin indsats i Dalgas-Gruppen

Den nye og den tidligere formand BLADET Årsskrift 2011

5


Tennis

Nye tider i Af Kristian Georgsen

Et yderst succesfuldt år går på hæld i AGF Tennis. Samtlige seniorhold er rykket op, og der har været medlemsfremgang, hvor især ungdommen er vokset med næsten 50 %.

Foto: Sofus Rishede

En lun lørdag sidst i september lægger Brønderslev Tennisklub rødt grus til de kampe, der kan gøre AGF Tennis til en af de klart mest succesrige klubber i Danmark. Forud er gået en fantastisk udendørs sæson, hvor førsteholdet er rykket op i 2. division og andetholdet er blevet jyske mestre i serie 2 og dermed rykket op i serie 1. Prikken over i’et kan altså komme i dag, hvis AGF Tennis’ tredjehold også formår at blive jyske mestre i serie 3 og sikre sig oprykning til serie 2. Heller ikke Brønderslev kan drille et AGF-hold i denne sæson, som ender sæsonen med endnu en sejr og oprykning for samtlige hold. ”Jeg er meget stolt af vores bedste seniorer, som har haft en super flot sæson. 3 hold ender på en 1. plads – godt gået!” Siger formand Allan Arentoft.

Succes på flere fronter To dage efter succesen kan man se endnu et tydeligt tegn på de gode tider i AGF Tennis. Mandag eftermiddag er der som altid fyldt på holdene for ”begynder-børn” og ”begynder-voksne”. De mange nye spillere er ikke kommet af sig selv. AGF Tennis har nemlig målrettet indsatsen imod børn og voksne, som ikke har spillet tennis før, ved at flere af de omkringliggende skoler har haft besøg af en træner fra AGF Ten-

6

BLADET Årsskrift 2011

nis. Disse besøg har givet et helt nyt hold unge tennisspillere, som blandt andet har været med til at antallet af ungdomsmedlemmer er steget fra 40 i 2010 til 59 i skrivende stund. ”Jeg er stolt over, at vi endelig har knækket den nedadgående medlemskurve, som har været gældende de sidste 2-3 år. At det især er juniorerne, som har vist interesse for AGF-Tennis, er vi meget tilfredse med, da det er dem som skal føre tennisafdelingen videre frem. Denne gruppe vil fortsat blive højt prioriteret.”

Luksus problemer De mange juniorer er i den grad trukket med ind i hallen til vintertræningen, hvor klubben har måttet udvide med

en ekstra træningsdag for at kunne tilfredsstille de mange tennislystne børn. Også de voksne begyndere har fået en særlig indsats, ved at klubben har givet gratis instruktion til ”begyndervoksne” hele udendørssæsonen. ”Det har været fantastisk at se så mange nye finde glæde ved tennisspillet. At de følger med ind og gerne betaler for træningen her i vinter er bare super fedt.” siger deres træner Kristian Georgsen. AGF Tennis har ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene. Til det nye år vil AGF meget gerne arrangere op til flere turneringer og højne aktivitetsniveauet. ”Vi har flere spændende planer i støbe­ skeen, så fremtiden tegner lys i AGF Tennis.” Smiler en glad formand.


Tennis

AGF Tennis Alle fotos: Kristian Georgsen

På billederne ses nogle af de nye børn i aktion. BLADET Årsskrift 2011

7


”ØKONOMIPLAN” ”Danmarks idrætsby nummer ét” og ”Aarhus i front på verdensplan”. Det skorter ikke på visioner og flotte hensigts­ erklæringer, men hvordan former hverdagen sig så for dem, der vitterligt forsøger at få os frem i forreste række. Skal vi leve op til de store ord, kræver det en stærk daglig indsats af talentfulde og ambitiøse atleter og af kompetente trænere og ledere – alt sammen noget, idrætten må levere, og det gør vi gerne. MEN vi skal have noget at gøre det i og noget at gøre det med, og her er det de lokale politikere og embedsmænd, der styrer løbet.

På Svømme-Stadion er omklædningsfaciliteterne blevet flotte, men i hallen kan man ikke se, hvad der står på resultattavlen, for lyset i projektoren er blevet for svagt og højttalerne kan ikke længere gengive meddelelserne forståeligt. I takt med, at halgebyret er hævet med 25%, skal vi nu selv spule tribunerne og vaske gulvet i hallen mellem stævneaf-

Det hænger ikke sammen. Der er strammet så meget i driftsbudgetterne, at de gode folk på vores anlæg kæmper en forgæves kamp for at få det til at fungere. Det gør det så ikke nemmere for os at finde frivillige, der står tilbage med de ekstra problemer, når de vil levere Danmarks bedste arrangementer eller i hverdagen skabe de bedste atle-

snit og efter et svømmestævne.

ter på internationalt plan.

Lad os tage svømning som eksempel. Vi har i AGF fordelt vores hold på 6 svømmehaller og har i kamp med offentlige badegæster, andre klubber og diverse skoler og institutioner rimelige træningstider fortrinsvis på SvømmeStadion for svømmerne og i Lyseng Bad for udspringerne. Da byens svømmehaller er henved 40 år gamle og bygget nogenlunde samtidig, så trænger de også til at blive renoveret på samme tid, og det er nu. Det har Aarhus kommune prisværdigt taget fat på, men med fra et halvt til to års forsinkelser i selve byggeperioderne, kan styringen ikke siges at være eksemplarisk med de gener, det har. Vi har fået fine omklædningsforhold, men selvfølgelig er der steder, der må spares, og det bliver på udstyr og daglig drift. Se nu til badet i Lyseng, der rummer byens eneste bassin til udspring. Her er vipperne 12 år gamle. Under normale forhold har en vippe en levetid på ca. 7 år og med det intensive brug i Lyseng noget mindre. Efter sådan et slid bliver vipperne mere eller mindre glatte på stedet for afsættet, og springene bliver dermed farlige at udføre. Især de svære spring, der er forudsætningen for at klare sig i konkurrencen med de bedste. Badet er renoveret den ene gang efter den anden, men vipperne hører til badets daglige drift, så det gøres der ikke noget ved. Foto: Erik Laursen

8

BLADET Årsskrift 2011

Af Knud Jørgensen


Håndbold

Verdens bedste håndboldspiller:

Jørgen Petersen

Af: Birger Christiansen

Jeg er ved at være en gammel mand – 61 – og jeg er nået dertil, at jeg gang på gang må opleve jævnaldrende falde fra. Midt i november døde endnu en person, jeg kendte særdeles godt – nemlig Jørgen Petersen tidligere HG og siden hen Helsingør IF. 67 år gammel. Navnet siger næppe mange noget særligt i dag, men i min bevidsthed er han den bedste håndboldspiller, jeg nogen sinde har oplevet og mødt. Og jeg synes, jeg har oplevet særdeles meget i håndboldens verden. Først 14 sæsoner som aktiv og derefter 22 sæsoner som træner – altså over halvdelen af mit liv. Jeg taler med en vis vægt, når jeg vurderer håndboldspillere. Jeg har oplevet megatalenter såsom en 18-årig Kim G. Jacobsen, der spillede i Verninge på Fyn, inden han blev opdaget og flyttede til Kolding. Jeg har ligeledes været stærkt medvirkende til, at et enormt talent som Henrik Uldahl endte i AGF. Men ingen har nogen sinde været i nærheden af Jørgen Petersen. Absolut ingen! I 2005 eller 06 udskrev Ekstrabladet en konkurrence: Hvem er Danmarks bedste håndboldspiller

nogen sinde? Jeg husker stadig tydeligt, at jeg tænkte: Hvis ikke det bliver Jørgen Petersen, så er der ingen retfærdighed i verden. Jørgen Petersen blev valgt med overvældende flertal!

Jørgen Petersen var venstrehåndet højrefløj og –back – ikke særlig høj (omkring 1.80 m), men han kunne alt med en håndbold i hænderne. Han var mit store idol, da jeg var stor knægt i AGF – både fordi han var venstrehåndet – lige som jeg selv – men også fordi han besad en galskab, jeg i den grad misundte ham for. F.eks. skabte han trend ved at stille op uden sokker! Det var vi mange, der efterlignede i de år.

Han var rablende gal!

ilde

Langk

rd

Det kunne ganske enkelt ikke være anderledes.

De kloge hævder, at venstrehåndethed skyldes en hjerneskade – en mindre én af slagsen ganske vist, men stadig en hjerneskade. De kloge siger også, at venstrehåndethed ofte ses sammen med stor kreativ galskab – og så har vi Jørgen Petersen i en nøddeskal.

orten foto M rsen – te e P Jørgen

Jørgen Peters en Foto M ogens Ladeg aa

troede, det var løgn, da jeg så det – og det tror jeg såmænd stadig. Mark Twain sagde engang, at hans hukommelse blev bedre og bedre med alderen – nu kunne han f.eks. huske ting, der aldrig var sket! Det er derfor muligt, jeg husker forkert, men jeg har en klar erindring om, at jeg med AGF har mødt Helsingør på udebane – da Jørgen Petersen havde forladt HG og valgt at blive konge af Helsingør. 5 minutter før pausen var stillingen 7-7 (vi lavede ikke så mange mål dengang), men i løbet af de sidste 5 minutter scorede Jørgen Petersen 5 mål, der alle ramte indersiden af stolpen helt oppe i hjørnet, inden de gik i mål! Så var den kamp ligesom parkeret! Jørgen Petersen var et unikum – æret være hans minde.

Jeg har set ham lave flyve­ kringler på ydersiden af back, men uden at skyde på mål! Han spillede da stregspilleren totalt fri i den modsatte side af banen! På en flyvekringle! Jeg

BLADET Årsskrift 2011

9


Atletik

En ny guldgeneration Af Michael Nielsen, formand AGF-Atletik

Hvad driver de unge talenter på den danske atletikscene? Hvad kræves der af de unge i deres forsøg på at nå toppen af dansk atletik? Hvordan bevarer man motivationen i den hårde kamp med sig selv og ikke mindst imod de andre konkurrenter? Disse tre spørgsmål kan man med rette stille til det unge stortalent, Jacob Simonsen. Han er i 2011 blevet en del af Dansk Atletik Forbunds talentudvikling og kvalificerede sig i 2011 til U18 VM på 3000 m. Han kunne dermed godt begynde at pakke kufferten og finde de franske gloser frem. Han har desuden i 2011 slettet den hidtidige danske ungdomsrekord på 5000 m, ved at løbe under 15 min. En rekord, som i øvrigt havde stået i over 30 år. Jacob Simonsen er født i 1995, og han er dermed kun 16 år gammel. Han har løbet i AGF Atletik i hele sin aktive karriere. Når man ser på den unge atlet, så synes han ikke af meget med den spinkle krop og de tynde arme, men under overfladen gemmer der sig en ung mand, som træner benhårdt for konstant at forbedre sig. Jacob har henover sommeren fokuseret sin træning frem imod U18 VM, og derfor blev sommerferien også aflyst. Mens hans jævnaldrende tog sydpå til sol, strand og drukture, så tog Jacob sydpå for at repræsentere de danske farver. Den hårde træning er meget krævende, men hvis rekorder skal brydes – som den 30 år gamle rekord på 5000 m på Skt. Hans aften, blev ved et stævne i Aarhus – så er det prisen værd. Jacob Simonsen er en del af en større bevægelse i dansk atletik, som skammeligt er gået de danske sportsmediers næse forbi. Man kan måske begynde at tale om en ny guldgeneration, og man vil forhåbentlig i de kommende år opleve en udvikling, der vil minde om den guldgeneration, som dansk atletik oplevede i 1980’erne.

Charme, selvtillid og selvdisciplin At de unge talenter rykker i disse år burde dog ikke komme som nogen stor overraskelse, når man ser på, hvor meget de unge atletikudøvere træner og på deres selvdisciplin. De unge talenter træner ofte ligeså meget eller mere end deres ældre kollegaer, og netop derfor ser man den store positive udvikling. Her er Jacob Simonsen heller ingen undtagelse, og hans resultater har også været imponerede. Jacob har, siden han startede med at løbe, været aktiv i AGF Atletik i Aarhus, og han er nu under vingerne på elitetræner I AGF Atletik, Morten Torp, som dog har et tæt samarbejde med landsholdstræneren i mellem- og langdistance, Frank De Pauli. De to trænere har store forventninger til Jacob, og de mener, at han har potentialet til at blive en klasseløber i de kommende år. En af Jacob absolutte forcer er, at han er villig til at træne benhårdt for at nå toppen. Det kræver en enorm mængde selvdisciplin, da løb på eliteniveau altid er en enkeltmandspræstation. Det er Jacob og kun Jacob, som skal præstere, hver gang han snører konkurrenceskoene. Der er ikke andre at give skylden, hvis det ikke går som planlagt, og det lægger samtidig et stort pres på de spinkle skuldre. Men for Jacob er dårlige præstationer bare ensbetydende med, at der skal trænes endnu hårdere.

Fotos: Erik Laursen

10

BLADET Årsskrift 2011


Gymnastik

Spændstighederne Af Laura Schou Jensen

”Nu skal det altså være. Grand-prix-holdet lever.” Med de ord startede sæsonen for Spændstighederne. En drøm om at lave grand prix-gymnastik og deltage i konkurrencer blev endelig til virkelighed. En drøm, der har været snakket om et stykke tid, og en drøm, der ligger særdeles mange gode ideer og kreative tanker bag. Med stor forventning og stort engagement gik vi i gang med sæsonen, og tiden fløj af sted. Hver onsdag mødtes vi ca. 10 piger til 2 timers træning på Institut for Idræt. Træninger, hvor grand prix-drømmen skulle udleves.

Kollektiv ledelse og alsidighed Nogle har baggrund i grand prix verdenen og kan bidrage med både øvelser og gode historier fra ”gamle dage”, andre har ikke det store kendskab til hverken grand prix eller reglement, men blot lysten til at træne målrettet og udfordre den vante gymnastikkrop – og så er der nogle af os, der bare er med for de flotte kjolers skyld!

Et vigtigt mål for holdet har fra start været, at det ledes kollektivt, og at alle bidrager med elementer i træningen. Det giver variation og alsidige udfordringer, og alle udnytter deres bedste sider. Erfarne instruktører, dansere og fysioterapeuter er blot nogle af specialisterne, der træder ud af rollen som gymnast og bidrager med 10 minutters pivoter, styrke, smidighed eller spring. En meget vigtig specialist er hende, der kender reglementet og ved hvilke krav, der stilles i grand prix-verdenen. Med reglement, point og momenter i baghovedet har Maj Bukhave det store overblik og kan udfordre os med opgaver og krav eller stoppe os, når ideerne bliver for vilde.

At efterligne OL-stjerner Der skal dog også være plads til de vilde ideer. En video fra OL virkede som en overkommelig opgave at kopiere. Forsøgene var mange, men resultaterne var ikke så vigtige som arbejdsprocessen. Selvom vi ikke ligner OL-stjerner endnu, er vi på vej. Vi hygger os, vi sveder, vi griner og vi arbejder hårdt. Vi glæder os til forårets konkurrencer, og vi glæder os til at repræsentere AGF og sætte Århus på landkortet i grand prixverdenen.

Der afprøves vilde ideer på grand prix-holdet.

Gymnast Thea Gintberg Johansen i en smidighedsøvelse. Fotos: Laura Schou Jensen BLADET Årsskrift 2011

11


AGF’er bag epokegørende opfindelse i fodbold Af Jens Bundgaard

Vidste du, at en AGF’er har opfundet en bold, der selv kan fortælle, når den er inde i målet? Hans Petersen, tidligere spiller og træner, fik ideen og har været med til at opfinde en intelligent bold, som med FIFA’s godkendelse fremover vil kunne afgøre fodboldkampe. Når FIFA, det internationale fodboldforbund, om et par år tillader intelligente bolde og tekniske afgørelser som supplement til dommeren, vil århusianske Goalref højst sandsynligt være et af de systemer, der kan bruges. Om der bliver flere end et system, kan kun fremtiden vise.

Goalref er solgt videre Hans Petersen har sammen med Ulrik Merrild fra Aarhus og Søren Nicolaisen fra London udviklet bolden og Goalref systemet over de sidste 10 år. Arbejdet med selve bolden har ingeniør Jørn Eskildsen fra firmaet Amfitech i Tjørring

stået for. Alexandra-instituttet i Aarhus har ligeledes været med til at udvikle Goalref, og ”uden dem havde det ikke kunnet lade sig gøre at komme så langt,” siger Hans Petersen. De tre initiativtagere solgte tidligere i år opfindelsen til det kæmpestore tyske institut for forskning, Fraunhofer, der nu arbejder videre med projektet og har ansat Eskildsen.

Kameraer du’r ikke Med henblik på at udvikle en intelligent bold arbejder FIFA sammen med ni forskellige firmaer. Syv af løsningerne

bygger på kamerateknologi, men Hans Petersen tror ikke på disse løsninger, for ”uanset hvor mange, der er sat op, vil de ikke kunne se bolden, hvis målmanden kaster sig over den på målstregen, eller den ruller ind under ham. Tilmed kan han være omgivet af mange spillere, der gør det endnu vanskeligere at se bolden.”

Ledninger i bolden Cairos-bolden har indbygget en chip, og århusianerne troede i begyndelsen også, at det var den måde, de ville lave bolden på, men de fandt efter eget udsagn en bedre og nemmere løsning. Goalref bygger i stedet på et system med ledninger i bolden og en slags ramme sat op langs målstængerne. ”Systemet er meget enkelt og kan laves forholdsvis billigt, men det har været svært at lave og har kostet mange millioner kroner undervejs,” siger Hans Petersen. Hans Petersen og de to andre investorer har i forbindelse med salget opnået en

Ulrik Merrild og Hans Petersen skriver under på aftalen med det tyske Fraunhofer Institut, der har købt den intelligente bold Goalref.

12

BLADET Årsskrift 2011


Denne Select håndbold indeholder ledninger, men det kan ikke ses. Den blev brugt til en test i Arenaen. Sådan er det indrettet: En ramme langs målstolperne fortæller, når bolden er i mål. Computeren bag målet sender lynhurtigt signalet videre til dommeren.

Uret fortæller, at der er mål.

aftale om royalties, hvis Golaref-bolden bliver godkendt og kommer på markedet, så de følger stadig udviklingen nøje.

FIFA endelig overbevist, men stiller krav I mange år var FIFA imod at indlede en undersøgelse af muligheden for at bruge intelligente bolde, men det engelske mål, som ikke blev anerkendt, i kampen mellem Tyskland og England ved VM i Sydafrika i 2010, slog hovedet på sømmet. Det var simpelt hen for groft for FIFA-lederne, at sådan en fejl kunne forekomme. Pudsigt nok er englænderne også blandt de nationer, der meget længe har kæmpet for at få den intelligente bold indført. FIFA’s planer er nu at have en bold klar til sommeren 2012, som derefter skal afprøves i mindre betydende kampe. FIFA

stiller meget skrappe regler til bolden og systemerne. Det handler om, at signalet skal være præcist og komme straks. Beskeden må kun gå til dommeren, og der må ikke være stop i spillet for at konstatere, om bolden er inde eller ikke.

Opfindelsen er epokegørende for fodboldspillet ”Vores bold kan eliminere tvivlssituationer uden at tage noget fra spillet. Et mål er et mål og ikke til diskussion. Anderledes er det med kendelser for frispark, straffespark og lignende. Det er langt bedre at diskutere indholdet i spillet end dommerens kendelser,” mener Hans Petersen. En præcis afgørelse af, om der er mål eller ej, har en fantastisk betydning for fodboldspillet, og i AGF kan vi være stolte af, at en AGF’er har spillet en meget stor rolle i denne epokegørende udvikling.

Om Hans Petersen: » 64 år » Tidligere førsteholdsspiller i AGF » Tidligere ungdoms-, ITU- og Superligatræner i AGF » Underviser i fodbold på Langkær Gymnasiums fodboldlinje » Medlem af etisk udvalg i DBU » Redaktionschef på Århus Stiftstidende » Forfatter til tre bøger – heriblandt den aktuelle bog om AGF, Storklub på slingrekurs

BLADET Årsskrift 2011

13


AGF Bladet kårer årets AGF præstation AGF Bladet indledte sidste år en juletradition med hædersbevisning og kåring af ”ÅRETS AGF-PRÆSTATION”. Prisen gives igen i år til en person eller et hold, der har gjort eller opnået noget helt særligt i 2011. Præstationen kan være alt mellem himmel og jord – det vigtigste er, at det har haft en stor betydning for nogle AGF’ere. Flere kandidater er blevet indstillet, og titlen som Årets AGFpræstation går til...

Klaus Nielsen & Sofus Riishede Trænere og leder i AGF Tennis

Fotos: Jens Bundgaard

14

BLADET Årsskrift 2011


Klaus Nielsen og Sofus Riishede fra AGFTennis, blev vinder af AGF’s julekurv 2011, som en erkendelse af deres store arbejde bl.a. i seniorafdelingen. De har været med til at sikre oprykning for samtlige tre seniorhold i udendørssæsonen. Træningen er blevet struktureret og godt organiseret, og samtidig med den højere kvalitet på alle niveauer er der kommet flere spillere til. De to har vist stor engagement i holdkampene og holdsammensætningen. Desuden har de vist stor kreativitet, når der igennem forskellige instanser skulle ansøges om penge til afdelingen. I flere tilfælde har det også givet et positivt resultat.

Tennisformand Allan Arentoft fortalte Sofus Riishede og Klaus Nielsen, hvorfor han havde indstillet dem til at modtage AGF Bladets julekurv for årets AGF præstation, som han derefter overrakte.

Mere struktur og bedre træning som følge af god planlægning fra Klaus Nielsen og Sofus Riishede førte til en sæson præget af stor sportslig succes. Her ses Pernille Nicholajsen og Anne Sophie Fischer fra divisionsholdet, der også kunne fejre en oprykning i år.

Klaus & Sofus, tillykke med Julekurven – den har I fortjent! Allan Arentoft Formand AGF-Tennis

Foto: Allan Arentoft BLADET Årsskrift 2011

15


2012

Håndboldstævne i Arhus Vi glæder os meget til at byde både tidligere og nye spillere og ledere velkommen til 4. udgave af AGF CUP fra d. 6. – 8. april 2012. Det er muligt at stille drengeog pigehold i U10 · U12 · U14 · U16 • Gratis adgang til Tivoli Friheden • Flotte hold- og personlige præmier • Fairplay pris • Fighterpræmier • Hvert hold er garanteret min. 5 kampe • I U14 – U16 rækkerne spilles der 2x20 min. • I U10 – U12 rækkerne spilles der 2x15 min. • Kort transport mellem haller og skoler • Morgenmad, frokost og aftensmad alle dage • Bespisning – mexicansk & amerikansk temaaften • Stævnefest lørdag aften

Vi glæder os til at se spillere, ledere, dommere og alle de frivillige, der gør stævnet muligt!


SkAF en ny klUb til AGF CUP – og få 2 biografbilletter VIND

lækker middag for 2 på restaurent i Aarhus Vi vil gerne udbrede budskabet om vores fantastiske påskestævne for unge håndboldspillere, og hvem er bedre ambassadører end AGF’s egne medlemmer? Sidste år havde vi 100 deltagende hold fra nær og fjern, og til AGF CUP 2012 vil vi gerne have besøg af endnu flere. Derfor håber vi, at I har lyst til at sprede budskabet om AGF CUP til gamle ungdomsklubber og alle dem, I nu kan komme i tanke om. Hvis du får en ny klub til at tilmelde sig, kvitterer AGF CUP med to biografbilletter, og samtidig deltager du i lodtrækningen om en middag for to på en af Århus’ bedste restauranter*. Læs mere om stævnet på www.agf-cup.dk, og kontakt Louise Christensen for at høre mere om, hvad du skal gøre for at få to biografbilletter og deltage i konkurrencen (tlf. 61680758 eller agfcup@yahoo.dk.) Vi glæder os til at høre fra dig. AGF CUP arrangørerne *Hvert tilmeldt hold giver ét lod til lodtrækningen, så hvis du kan skaffe 1 ny klub med 10 hold, udløser det 2 biografbilletter og 10 lod.

www.agf-cup.dk


Håndbold

Endnu en latterlig bustur med AGF-håndbold Af: Birger Christiansen

Mandag 7/11 mødtes vi syv ældre herrer ved Musikhuset for at begive os ud på endnu en latterlig bustur med AGF-håndbold. Tilsammen repræsenterede vi i omegnen af 1000 divisionskampe for AGF, så vi har været på masser af busture rundt i kongeriget. Vores samlede kampvægt i dag må i øvrigt ligge i nærheden af et ton.

18

BLADET Årsskrift 2011

Det drejede sig om Ole Nørskov, Kim Ring, Finn Lund, Benny Nielsen, Henning Damgaard, Keld Stephansen og Birger Christiansen. Anledningen var, at vores gamle klubog holdkammerat, skuespiller Niels Olsen, skulle være første hovedperson i DR’s nye serie ”Her er dit liv”. DR havde anmodet os om at komme til København for at være et overraskende indslag i programmet. Ingen af os valgte at tage med ”for at komme i fjernsynet”, men primært for busturens skyld. DR havde – på venlig, men bestemt opfordring – sørget for, at der var rigelige mængder øl i bussen, for – som vi fortalte den flinke producerassistent – så havde vi aldrig været på bustur med AGF uden øl.

I Hedensted opsamlede vi vores gamle stregspiller, politimanden Per Rubæk, som ingen af os havde set i over 25 år. Per var den af os, hvis krop havde holdt sig bedst – han lignede stadig et omvandrende muskelbundt, der nu imidlertid var blevet 58 år gammel. Per faldt direkte ind i jargonen i bussen og meddelte sidenhen, at det havde været én af hans livs sjoveste dage. I København stødte de to tidligere AGFspillere, Michael Lorentzen og Kent Ziegler, til selskabet, og det blev det ikke mere kedeligt af. De var i øvrigt også vokset betragteligt. De gamle anekdoter stod i kø for at blive genfortalt – især dem med Niller som


Håndbold

hovedperson. I AGF var vi i sin tid ikke et øjeblik i tvivl om, at Niels ville blive ”noget ved musikken”. Han er simpelthen født entertainer, der ikke forsømte nogen lejlighed til at give smagsprøver på sit alsidige talent. Niels er aldrig gået forbi et klaver uden først at sætte sig og spille ”Hymn to Freedom”, så alle tilhørere flæbede som små børn. Niels var i stand til at imitere al verdens lyde – ingen har garanteret nogen sinde hørt så livagtig en vrinsken, som den Niller en søndag morgen leverede under den kolde bruser til et Nøvling-stævne. Niller er ikke professorsøn for ingenting – han var – og er givetvis stadig – temmelig distræt. En søndag i marts skulle vi til København med afgang fra Århus Havn med Kalundborgfærgen kl. 8.00. Uheldigvis var det den weekend, hvor vi skiftede over til sommertid, og selvfølgelig var det ikke feset ind på Nillers lystavle. Han mødte ganske enkelt ikke op.

Vi andre nåede frem til Gladsaxehallen, hvor vi skulle møde Gladsaxe/HG, der var suveræne i dansk håndbold på den tid. 5 minutter før pausen – da vi allerede var håbløst bagud – kom Niller susende ind i hallen med sin lille taske i hånden. Han havde haft åndsnærværelse nok til at gå op på banegården, tage toget nedenom og klaret resten med en taxa. Han stormede direkte i omklædningsrummet, brugte pausen på at varme op – hvorefter træneren lod ham sidde på bænken hele 2. halvleg! Da Niller havde etableret sig som stamspiller, skulle vi en mandag aften i pokalturneringen – som 2. divisionshold – møde selvsamme Gladsaxe/HG, der stillede op i Stadionhallen med bl.a. Per Skaarup og Morten Stig Christensen. Publikum – ca. 2000 mennesker – var givetvis mødt op for at opleve en opvisning af de fine gæster, der til lejlig-

heden var kommet til Århus med flyvemaskine. Publikum fik alt andet. De fik den mest sindsoprivende og spændende pokalkamp, de nogen sinde havde oplevet i deres liv. Uafgjort efter ordinær spilletid, uafgjort efter 2x5 minutters forlængelse. Langt inde i yderligere 2x5 minutters forlængelse kom Niller ud til bænken for at drikke en tår vand. Han stod med dunken i hånden, kiggede rundt på de ellevilde tilskuere og meddelte: ”Nej, hvor er det altså sjovt at gå til håndbold!” Selvfølgelig endte vi med at tabe. Niller nåede i øvrigt 93 kampe for AGF med 202 mål til følge, inden han forlod os og tog til København for at blive skuespiller. Af helt uransagelige årsager kunne Århus Teater ikke bruge ham. Niller er i den grad ét af de mennesker, der har gjort det ufattelig sjovt at gå til håndbold i AGF.

BLADET Årsskrift 2011

19


Svømning

AGF Svømning på vej tilbage Af Morten Søding Sørensen Alle fotos: Erik Laursen

Inden for sportsverdenen er krise altid forbundet med noget negativt, som medier og konkurrerende klubber elsker at bore i og udpensle. Men hvis man ser på psykologiens brug af ordet krise, så indeholder det også noget positivt. Det betyder egentlig omvæltning og refererer til den tilstand, der opstår, når man eksempelvis mister et nært familiemedlem. Det er noget, som sker for os alle, og noget vi alle skal forholde os til. Men hvis vi bearbejder vores krise på den rigtige måde, er der en god mulighed for, at vi kan komme forstærket ud på den anden side. AGF Svømning har været i krise. De har mistet indtil flere nære familiemedlemmer og er nu godt i gang med at bearbejde den omvæltning, de har været ude for, således at de kan komme forstærket ud på den anden side. Svømmeafdelingens afholdelse af de Vestdanske Kortbane Mesterskaber var et godt billede på, hvorvidt det er sket. Det var nemlig en test af organisationen og det enorme frivillige arbejde, der hører med i enhver idrætsforening, og en test af eliten på det konkurrencemæssige plan.

Omfangsrig opgave Stævnet blev afholdt i den sidste weekend af august med deltagelse fra 37 klubber og 244 svømmere. ”Det kræver en enorm indsats fra en masse frivillige idrætsudøvere og forældre, fordi der er cirka 80 mennesker i gang døgnet rundt fra torsdag til og med søndag”, forklarer svømmeafdelingens formand Knud Jørgensen og tilføjer, at ”det klarede de med bravur”. Opgavens omfang bliver ikke mindre taget i betragtning af, at afdelingen har gennemgået stor

20

BLADET Årsskrift 2011

udskiftning inden for bestyrelse og trænerstab, og derudover har der været et betydeligt frafald i forhold til klubbens bedste svømmere.

Forældrene opdrages ”Nye talentfulde juniorsvømmere er kommet til, og dermed også en masse nye forældre”, fortæller Knud. Det burde bekymre de fleste forenings-

formænd, fordi der er en klar tendens til, at det bliver stadigt sværere at få forældre til at yde et frivilligt arbejde i idrætsforeningerne. Svømmeafdelingens formand kan dog ikke helt genkende det billede, for som han siger, ”så er det bare et spørgsmål om, at man nogle gange må vride armen lidt om og opdrage dem i den rette ånd.” Tilbagemeldingen fra de klubber og svømmere,


Svømning

som deltog i stævnet, bekræfter, at alle de nye juniorer og forældre allerede er blevet opdraget i den rette ånd.

AGF – en stor familie Dog var der enkelte pludselige udfordringer, som opstod midt under afholdelsen af stævnet. Det drejede sig i to tilfælde om, at der var brug for mere plads til de mange udøvere. Og hvis der er noget, som Århus midtby ikke har, så er det plads. Dog viste det sig, at det var AGF’s basket- og gymnastikafdelinger, der rådede over de to haller, som svømmeafdelingen manglede. ”I det tilfælde mærkede vi tydeligt, at vi er én stor AGF-familie”, forklarer Knud og roser de to andre afdelinger for deres hurtige og åbne håndtering af problemerne. ”Håndboldafdelingen stod for den sags skyld også klar i kulissen, hvis noget skulle gå galt”, tilføjer han.

Succes = tilgang På det sportslige plan var stævnet den første store test af cheftræner Jarbas in den Bosch og den resterende træner-

stabs arbejde indtil nu. Og det blev til stor succes. 15 medaljer og et væld af personlige rekorder tegner et tydeligt billede af svømmeafdelingens kommende retur til dansk svømnings absolutte elite. ”På seniorniveau var vi højt oppe før den store udskiftning i klubben, og der har vi tabt terræn. Men med den talentudvikling, som er i gang på juniorsiden tyder alt på, at vi er på vej tilbage, og måske kan vi endda blive endnu stærkere”, forklarer Knud. I forhold til tidsperspektivet er han også optimist. ”Det kan måske lade sig gøre i løbet af 2-3 år”, siger han, men tilføjer hurtigt, at ”det fuldstændigt afhænger af tilgangen af nye talenter fra andre klubber.” Netop det er grunden til, at en succesfuld afholdelse af de Vestdanske Kortbane Mesterskaber er så vigtig for svømmeafdelingen. På den måde kan svømmere udefra se ved selvsyn, at AGF har en svømmeafdeling, der fungerer optimalt både på det organisatoriske såvel som sportslige plan. Netop det er noget, som tiltrækker de unge svømmetalenter fra Århus og omegn.

Forstærket gennem krise Konklusionen efter afholdelsen af de Vestdanske Kortbane Mesterskaber er, at AGF Svømning er igennem krisen og godt på vej til at komme ud på den anden side som en stærkere afdeling. Og Knud Jørgensen ved i øvrigt, hvad han taler om, for det er ikke første gang, svømmeafdelingen har været i krise. Det er ikke første gang, de er kommet stærkere ud på den anden side. De sportslige resultater igennem historien taler for sig selv. Hvis du er i tvivl, kan du bare slå op i en historiebog eller spørge Knud Jørgensen. Han kan nemlig århusiansk svømmehistorie udenad. Det kan man nemlig, når man har været formand for AGF Svømning i mere end 50 år.

BLADET Årsskrift 2011

21


Fodbold

Brøndby slog AGF med 3-2

Oldboysholdene mødtes denne gang på Brøndby Stadion uden Mogens Kroghs involvering.

For første gang i lang tid tilsmilede heldet Brøndby IF denne solfyldte efterårsdag i november. 

Vinden blæste kold og skarp gennem Brøndby Stadion, og Per Bjerregaard viste livstegn, da han fik sendt AGF-spillernes børn ud af stadion med en kraftig reprimande. 

Der skulle værnes om banen til denne klassiker. 

Hvem husker ikke kampene i 90’erne mellem de to hold. AGF tog Pokalfinalen i 1996, mens Brøndby tog DM-medaljerne med en scoring af Mogens Krogh i slutminutterne samme år. 

Sådan blev det også i år. I en mere underholdende end velspillet kamp løb Brøndby igen med DMpokalen for oldboys.

AGF frasorterede Flemming Povlsen op til kampstart, selvom han havde hjembragt Landspokalen til klubben, men det forhindrede heldigvis ikke den gamle landsholdskæmpe i at give et objektivt og fyldestgørende referat af kampen sammen med DBU’s Vagn Christensen. Og efterfølgende hjælpe holdet psykisk videre til næste års turnering.

Brøndby kom godt igen efter chokstart Aldrig så snart havde dommer Henrik Pedersen fløjtet kampen i gang på et

pænt besat Brøndby Stadion (cirka 500 var mødt frem denne solbeskinnede eftermiddag), før bolden blev vippet forbi Brøndby-forsvaret af Uffe Jakobsen. 

Et artisteri, der var på næsten samme niveau som Michael Laudrups vip til Ebbe Sand under VM i Frankrig 98. 

Kynisk blev den ekspederet ind i Brøndby-målet af en særdeles veloplagt Thomas Ambrosius. Målet ’lugtede lidt’ af off-side, men såvel linjedommerflag som dommerfløjt forblev nede og tavs.

10 minutter senere gjorde samme Ambrosius det til 2-0 til århusianerne, efter at holdkammeraten John S. Jensen fint havde

Der kom efter et stykke tid smil på AGF-spillernes læber – Nikolaj Rasmussen holder Uffe Jakobsen på benene.

22

BLADET Årsskrift 2011

afdriblet et par Brøndbyforsvarere, inden han perfekt lagde bolden til rette for målslugeren.

Ingen havde herefter regnet med, at Brøndbyerne kunne komme tilbage i kampen. 

Det så faktisk her i kampens start ud til, at AGF’erne, der i alder vel var en 5-10 år yngre end Brøndby-spillerne, ville løbe værterne over ende. Men sådan gik det altså ikke.

I stedet for kom Brøndby mere og mere med i kampen, efterhånden som gassen gik af AGF-ballonen. Rutinen tog mere og mere over over for ungdommens løben! 

Søren Krogh sørgede for Brøndbys reduceringsmål kort før pau-

AGF’s målmand Thomas Laurie havde en mindre god dag i AGF-målet.


Fodbold

Målene: 2: 12: 25: 37: 46:

0-1 0-2 1-2 2-2 3-2

(Thomas Ambrosius), (Thomas Ambrosius), (Søren Krogh), 
 (Bent ’Turbo’ Christensen), (Ole Bjur).

sen på en fin aflevering fra angrebskollega Bent ’Turbo’ Christensen.

Samme ’Turbo’ gjorde det til 2-2 et par minutter inde i anden halvleg efter et kikset udspark af AGF’s målmand Thomas Laurie, og så var kampen pludselig igen helt åben. 

Et tilfældigt mål cirka midtvejs i halvlegen til Brøndby blev afgørende. Et mål, Brøndbys Ole Bjur blev krediteret for af stadionspeakeren, men et mål, som for alle andre så ud som et selvmål af AGF-målmanden.

AGF vågnede dog igen af deres tornerosesøvn, men havde åbenbart ikke fået søvnen ud af øjnene, hvilket resulterede i flere fæle afbrændere inden slutfløjtet. Et unødvendigt nederlag, der kun kan skyldes hovmod, ifølge Flemming Poulsen.

Flemming Povlsen hjælper holdet Flemming ’Pokalsen’ Povlsen troppede naturligvis op til holdmiddagen på Cafe Römer efterfølgende for at hjælpe holdet videre. 

Analysen var, at der havde været en anspændt stemning op til finalen, hvor der havde været uværdige kontroverser mellem frasorterede spillere og Udtagelseskomiteen for AGF. 

De kampafgørende detaljer syntes glasklare for Flemming Povlsen.

Det drejede sig om følgende
1.minut – Thomas Laurie vælges til at vogte målet.
25.minut – Uffe Jakobsen skiftes ud – Thomas Max Hansen ’går’ på banen. For senere i anden halvleg at blive taget ud igen!

Anfører Uffe Jakobsen havde følgende kommentar til udskiftningen. ”Alle på stadion kan hurtigt se, at det lige pludselig sejler for de hviie på banen, men reaktionen udebliver fra en passiv bænk. Ved stillingen 3-2 erkender de dog, at jeg skal vist have en chance igen.” 

Anføreren var naturligvis blevet lidt rusten af, at han ufrivilligt havde siddet på bænken i 25 minutter, hvilket også var tydeligt i den resterende del af kampen. En udskiftning af en restauratør ved åen i Aarhus med en anden hjalp altså ikke på AGF’s træfsikkerhed. Hverken før eller efter.

Middagen på Cafe Römer skulle derfor også bruges til at holdet igen fandt sammen, og ikke mindst skulle den bruges til at omvende Lars Klausen, der i skuffelse var stoppet på AGF Old Boys for at hellige sig en civil karriere lige efter kampen. Det lykkedes heldigvis, da han i bedste Morten Olsenstil blev prikket på skuldrene af spillerne og bedt om at fortsætte.

Aftenen udviklede sig herefter kun positivt fremad. Indtil dramaet indtraf.

Af Thomas Thorninger

Hooligans blander sig Fodboldens grimme ansigt viste sig efterfølgende ved middagen. 

En fan – Marc Rieper – havde uhindret forceret sikkerhedskontrollen og befandt sig pludselig blandt spillerne, hvor han på værste vis brugte 15 minutter på at overfuse holdet med ukvemsord og personlige angreb. 

”15 minutter, hvor han viser sin inkompetence omkring fodboldsportens finesser,” ifølge den allesteds observerende Flemming Povlsen. ”Til hans fordel skal dog bemærkes, at han derefter bemærker, hvor uønsket han er og fortrækker med sit slæng til et mindre værtshus i samme gade.” 

Spillerne lagde hurtigt episoden bag ved sig og kigger allerede nu frem mod næste sæson. Et tungt åg hviler på deres skuldre. De er de eneste, der har hentet medaljer til AGF i en menneskealder. Noget tyder på, at de også bliver de næste.

Alle fotos: Artur Azjenman

BLADET Årsskrift 2011

23


Korte Nyheder Indsamlet og redigeret af Jens Bundgaard

Unge AGF’ere får penge til en Adventure-sti i skoven Aarhus Kommune har imødekommet en ansøgning på 270.000 kr. fra to deltagere i Idrætsfagligt Forum – AGF’s netværk for unge med idrætsfaglig interesse. Maibritt Olsen har beskrevet konceptet sammen med Marie Hessellund, og hun siger til AGF Bladet, at ”det er fantastisk at være med til at styrke idrætten i Aarhus på en ny måde gennem Idrætsfagligt Forum, og i dette tilfælde giver vi legebørn i alle aldre mulighed for sjove og aktive naturoplevelser i Aarhus.” Nu

intensiveres arbejdet derfor med at planlægge den endelige placering, udformning og ikke mindst events i forbindelse med åbningen.

Konkurrence i Idrætsfagligt Forum med rådmand som dommer AGF Idrætsfagligt Forum inviterer unge med idrætsfaglig interesse i og ambitioner om at udvikle idrætten i Aarhus til at deltage i Idrætsfagligt Forums konkurrence 2011/12, der blandt andet har Rådmand, Marc Pereira i bedømmelsespanelet. Har du en god idé, så kontakt

en af de daglige ledere, Ane Tarp Hansen eller Kit Pilgaard på idraetsfagligtforum@gmail.com for nærmere oplysninger. Deadline for deltagelse er 19. februar, og vinderen kåres ca. 1. marts. Præmien er 15.000 kr. til at gennemføre projektet for.

Michael Nielsen udtaget til EM cross AGF’s Michael Nielsen blev bedste dansker ved efterårets nordiske mesterskaber i cross. Den overbevisende præstation har nu givet Michael endnu en mulighed for at repræsentere landsholdet. Michael er officielt udtaget til den danske trup, som deltager ved euro-

24

pamesterskaberne i cross, der finder sted i Slovenien den 11. december. Med udtagelsen sætter Michael et flot punktum for et succesfuldt 2011, som blandt meget andet har budt på 3 individuelle DM-medaljer, sølv ved NM 10.000 m og 3 landsholdsudtagelser. Foto: Erik Laursen

BLADET Årsskrift 2011

AGF Bladet digitaliseres Med henblik på at gøre samtlige udgaver af AGF Bladet fra 1971 til i dag tilgængelige fra hjemmesiden (www.agf.dk), har AGF Bladets redaktion indledt det store arbejde med at scanne de 300 blade i høj kvalitet. Bladene vil muligvis også blive behandlet via et OCR-program (Optical Character Recognition), således at teksten ligeledes vil være søgbar via internetbaserede søgemaskiner som fx Google. Arbejdet ventes afsluttet i starten af det nye år.


Tennisafdelingen ansætter aktivitetskoordinator Ovenpå en succesfuld sæson i tennisafdelingen (beskrevet andetsteds i bladet) har tennisafdelingen besluttet sig for at satse yderligere på at styrke klubben i de kommende år. Med fokus på at fastholde traditionelle tennisværdier skal en nyansat aktivitetskoordinator, ifølge Sofus Riishede ”være med til at udbrede tennissporten til nye med-

Nye lækre lokaler til børnehold

lemsgrupper, at udvikle og organisere nye tennishybride aktivitetsformer samt at udvikle og opstarte et tennisfitnesscenter.” Ansættelsen er tennisafdelingens første skridt i forhold til en ønsket strategisk og organisatorisk udvikling af ungdomselitestrukturen samt et øget fokus på sponsorer og projektarbejde.

Kæmpe DM-succes for AGF (ud)springere

Fra denne sæson træner størstedelen af AGF Gymnastiks børnehold nu i de lækre lokaler på Institut for Idræt, Dalgas Avenue. Der er udover den fantastiske bevægelsessal også gode badeforhold og opholdsrum til forældre, som endda stadig kan holde på p-pladsen ved Marselisborg Gymnastik Center, da Institut ligger på halvvejen til Frederiksbjerghallerne. Gymnastikafdelingen er glade for det nye samarbejde med Aarhus Universitet.

Konkurrencespringerne fra AGF Udspring triumferede tidligere på året voldsomt ved DM i Udspring. 8 AGF’ere tog i alt 19 medaljer. I efteråret var der så DM i Tårnspring, og her tog Ane Naur Jensen, Martin Christensen, Daniel Nybro Sørensen og Avital Byron Larsen alle medaljer. Sidstnævnte endda to, da hun både stillede op i ungdomsog seniorkonkurrencen. Foto: Laura Schou Jensen

AGF bag godt svømmestævne, masser af medaljer og tre klubrekorder AGF Svømning var i efteråret værter for årets Vestdanske Kortbane Mesterskaber. Der var gang i bassinet fra fredag aften til søndag aften – 37 klubber, 244 svømmere og 1083 individuelle starter. Udover glæden ved at arrangere et velgennemført stævne, så blev det også resultatmæssigt til en hel del medaljer

for AGF med 3 guld, 5 sølv og 1 bronzemedalje hos seniorerne, og 2 guld, 1 sølv og 3 bronzemedaljer for juniorer. Derudover et hav af personlige rekorder og hele tre klubrekorder ved Kasper Fiil Frandsen på 100m ryg og Viktor Bromer i 100m fly og 200m ryg. Foto: Erik Laursen

AGF2 slår AGF I basketherrernes 2. division er AGF’s andethold aldeles suveræne og ubesejrede – og det på trods af, at de spiller i samme række som AGF’s førstehold, som frister en tilværelse midt i tabellen. Forklaringen er den enkle, at AGF2 er et lukket hold, som består af særdeles rutinerede og tidligere ligaspillere som Jens Nissen, Daniel Nicolajsen, Alan Madsen, Tim Jessen, Thomas Sigsgaard Jensen, Niels Hald og Nicolas Balsgart.


Ny AGF-bog lever i kulturdebat. Anmeldelse af bogen:

Storklub på slingrekurs bogen om AGF Af Laura Schou Af Peter Jensen Schulz, TV2 Sport

Der kan skrives tykke bøger om, hvad der har været galt i og omkring AGF, siden klubben sidst legede med i toppen af dansk fodbold og vandt medaljer. Nu er der skrevet én. Og den ER tyk. To aarhusianere har nemlig sat sig ned og gjort et forsøg på at kortlægge, hvad det er, der har gjort, at AGF – trods status som storklub qua en lang og spændende historie i dansk og international fodbold – har været på konstant slingrekurs igennem 15 år. Rasmus Boserup, som nu er journalist hos Aarhus Stiftstidende, har sammen med tidligere AGF-træner Hans Petersen, nu redaktionschef på samme avis, skrevet en bog (’Storklub på slingrekurs’), der forsøger at finde ind til sjælen i AGF. På godt og ondt.

ledet af klublegenden Aage Rou Jensen i selskab med letpåklædte damer – og Dirch Passer. Alt det gamle stof er guf for unge AGF-fans, som måske ikke kender navnene og personlighederne i klubben fra dengang, men også for de gamle, som gør.

Men måske er forsøget på at skrive den ultimative bog, som når hele vejen rundt om fænomenet AGF, alligevel at bide over for meget på én gang? For forfatterne vil både fortælle hele den lange historie om mesterskaber, succes, traditioner og storhed, samtidig med at man sætter sig for at stille en diagnose på patienten. Måske ville det have været bedre at skille de to ad.

Der er indspark fra masser af sider, og bogen kommer tæt på både den stærke selvironi, som giver den aarhusianske fankultur kant, og de oprigtige drømme om fornyet storhed, som synes at have spændt ben for klubben, der så gerne vil, men som ikke har kunnet. Og jeg kan ikke slippe tanken om, at folk i og omkring Brøndby kunne få noget ud af at gøre sig lignende overvejelser – som fans og eksperter da også for nyligt har gjort i debatoplægget ”Nordens bedste fodboldklub”. Men tilbage til AGF, for det er i diskussionen omkring AGF’s kultur, at Boserup og Petersen for alvor rammer ned midt i et af dansk fodbolds store paradokser:

Men der, hvor bogen virkelig lever, er i kapitlerne omkring selvforståelsen og den kulturforandring, som adskillige personer i og omkring AGF – og også udenfor – mener, er en nødvendighed for at opnå fremtidig succes.

Mindernes Allé for AGF-fans i alle aldre, som utvivlsomt har mange flere op- og nedture i vente. Jeg vil ikke give stjerner, men bare konstatere, at der kan lægges meget dårligere julegaver under juletræet til AGFfans i år.

Om Peter Schulz:

Bogen indledes med at tage den katastrofale nedrykning i 2010, den seneste store omvæltning i en turbulent tid for AGF, under behandling. Og herefter kommer en vidunderligt illustreret, personlig fortælling fra Hans Petersen, som har haft sin gang på Fredensvang siden 1955. Han kommer ind på en række af klubbens resultater i en historiefortælling, som ligger til grund for den selvforståelse, som AGF i dag præges af. Der er virkelig en lang række fantastiske billeder. Jeg er især vild med bil-

26

BLADET Årsskrift 2011

Hvorfor har AGF og Aarhus ikke kunnet få det til at fungere? Det er i mine øjne denne del, man skal læse bogen for. Alt det andet er en på én gang glædelig og trist tur ned ad

» 34 år og fra Aarhus » Journalistuddannet i Liverpool » Fodboldkommentator og webredaktør på TV 2 SPORT » Bosiddende i København, men AGF-fan » Var på Aarhus Stadion for første gang i 1986 » Lavede desuden programmet ’Fra Firenze til Fredensvang’, et portræt af Martin Jørgensen, da han vendte hjem til AGF. Denne anmeldelse er med tilladelse fra Peter Schulz hentet fra hans blog på tv2sport.dk


Anmeldelse af Erik Rasmussens bog ’Tilgiv mig’

Tilgiv mig

Af Laura Af Morten Schou Knudsen Jensen

Hvad skete der egentlig der? Og hvordan i alverden kunne det gå så galt i AGF? Efter at have ført Superligaen efter syv spillerunder endte AGF som bekendt med at rykke ud af Superligaen i foråret 2010. Svarene på spørgsmålene kan man få ved at læse Erik Rasmussens nye bog. Man kan i hvert fald få Erik Rasmussens version af forløbet. Den tidligere cheftræner i AGF, Erik Rasmussen, har skrevet bogen ’Tilgiv mig’. Som titlen antyder, er Erik Rasmussen ude i at forklare sig. Hvis man søger en undskyldning for superligaholdets deroute i 2009, bliver man ikke skuffet. Erik Rasmussen skriver blandt andet: ”Det er først og fremmest på grund af mig og min brogede buket af fejlskøn, at AGF nu må ned”. I bogen forklarer Erik Rasmussen om sine valg og forklarer om sin fodboldfilosofi. Som AGF’er og som fan af superligaholdet er man naturligt nok nysgerrig efter at komme bag om historien fra Erik Rasmussens turbulente tid i AGF, og her er mange detaljer at hente. Erik Rasmussen fortæller ærligt om sit liv, både om tiden i AGF, tiden før og

tiden efter. I bogen tager han os med til dengang, han spillede fodbold i USA og i Brøndby under Morten Olsen. Han er selv klar over, at han på mange måder ikke passer ind i den til tider hårde og kontante verden, som fodbolden også udgør. Han har en idé om, at han med sin humanisme, medmenneskelighed og menneskekundskab kan være en modpol til den gængse måde at gøre tingene på i den professionelle fodboldverden. I bogen er der rosende omtale af Fredensvang – om end han beskriver klubhuset og de omkringliggende faciliteter som charmerende men slidte. Standarden af klubhuset og omklædningsfaciliteterne lever ikke op til de forhold, andre klubber kan tilbyde, skriver han blandt andet.

De mest interessante dele af bogen handler om tiden i AGF. Her kommer vi tæt på den daglige træning og mandskabsbehandlingen. Interessant er det også at læse om Erik Rasmussens syn på de forskellige spillere. Hans vurderinger af spillere, herunder Martin Jørgensen, virker på afstand nærmest morsomme. Erik Rasmussen er ikke enig i beslutningen om at hente Martin Jørgensen tilbage til klubben efter de mange år i italiensk fodbold. Hans vurdering er bl.a., at Martin Jørgensen er for langsom. Tiden må siges at have vist, hvor meget Erik Rasmussen tog fejl. Formentlig er Martin Jørgensen en del af det danske fodboldlandshold til EM i sommeren 2012. ’Tilgiv mig’ er en meget ærlig bog, som tager fat i store temaer som utroskab, skilsmisse, bagsiden af professionel fodbold og livet generelt. Hermed anbefalet til den fodboldinteresserede læser.

Foto: Allan Baden BLADET Årsskrift 2011

27