Page 1

Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER Vás pozýva na školenia v oblasti sociálnych podnikov a sociálneho podnikania. Školenia sa uskutočnia v nasledovných termínoch: 11.12.2017 - Hotel Orava, Srňacie 1, 026 01 Dolný Kubín.  začiatok školenia: 09:00 hod. 13.12.2017 - Hotel Limba, Hviezdoslavova 118, 027 44 Tvrdošín.  začiatok školenia: 08:30 hod. 13.12.2017 - Ranč u Edyho, Vojenské 2073, 029 01 Námestovo.  začiatok školenia: 13:00 hod. (školenie začína obedom) Program školení: - dôvody pre vznik sociálneho podniku, - využitie zdrojov v obci, - ciele vytvárania sociálneho podniku, - právne formy, - tvorba podnikateľských plánov, - verejné obstarávanie, - priame a nepriame výhody existencie sociálneho podniku, - komplexný prínos a merateľné ukazovatele sociálneho podniku. Účasť na školení je bezplatná, je však limitovaná priestorovými možnosťami. Pre účastníkov je pripravené občerstvenie a obed. Svoju účasť, prosím, potvrďte e-mailom na info@arrsever.sk, alebo telefonicky na 0907 806 322 alebo 0918 631 982.

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

Pozvánka – školenia v oblasti sociálnych podnikov a sociálneho podnikania  

Pozvánka – školenia v oblasti sociálnych podnikov a sociálneho podnikania

Pozvánka – školenia v oblasti sociálnych podnikov a sociálneho podnikania  

Pozvánka – školenia v oblasti sociálnych podnikov a sociálneho podnikania

Advertisement