Page 1

Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER Vás pozýva na podujatie Fórum regionálnej spolupráce (región Orava). Podujatie sa uskutoční v termíne: 18.12.2017 - Ranč u Edyho, Vojenské 2073, 029 01 Námestovo.  začiatok školenia: 09:00 hod.

Program podujatia:  Aktuálne výzvy a informácie v oblasti regionálneho rozvoja Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER  Cezhraničná spolupráca (PL-SK, SK-CZ) Žilinský samosprávny kraj  Integrovaný regionálny operačný program (IROP) - možnosti získania dotácií SO/RO pre IROP, Žilinský samosprávny kraj  Predstavenie Informačno-poradenského centra (IPC) pre EŠIF Informačno-poradenské centrum (IPC) v Žiline  Rozvoj vidieka, podpora mladých a malých farmárov Združenie mladých farmárov na Slovensku  Prezentácia subjektov v oblasti rozvoja vidieka a regionálneho rozvoja Miestne akčné skupiny  Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia Odborné prezentácie v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia Účasť na podujatí je bezplatná, je však limitovaná priestorovými možnosťami. Pre účastníkov je pripravené občerstvenie a obed. Svoju účasť, prosím, potvrďte e-mailom na info@arrsever.sk, alebo telefonicky na 0907 806 322 alebo 0918 631 982.

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

Pozvánka – Fórum regionálnej spolupráce (región Orava)  

Pozvánka – Fórum regionálnej spolupráce (región Orava)

Pozvánka – Fórum regionálnej spolupráce (región Orava)  

Pozvánka – Fórum regionálnej spolupráce (región Orava)

Advertisement