Page 1

Podnikateľské zámery – sociálne podniky (región Orava a Liptov). V súvislosti s aktivitou financovanou z Úradu vlády SR a zameranou na rozvoj sociálneho podnikania a sociálnych podnikov, vypracovali pracovníci agentúry spolu 16 podnikateľských zámerov, týkajúcich sa sociálnych podnikov pre samosprávy v regióne Oravy a Liptova. Región Orava: Podnikateľské zámery – sociálne podniky – okres Dolný Kubín: - obec Istebné (https://bit.ly/2GZRcsv) - obec Oravský Podzámok (https://bit.ly/2HBBCAl) - obec Pribiš (https://bit.ly/2qAW3VE) - obec Pucov (https://bit.ly/2IVcZxO) Podnikateľské zámery – sociálne podniky – okres Tvrdošín: - obec Čimhová (https://bit.ly/2qwIw2m) - obec Nižná (https://bit.ly/2IXIPtT) - mesto Trstená (https://bit.ly/2EOftM2) - obec Zuberec (https://bit.ly/2qxY6tP) Podnikateľské zámery – sociálne podniky – okres Námestovo: - obec Babín (https://bit.ly/2HEWS8k) - obec Breza (https://bit.ly/2GZABRf) - obec Novoť (https://bit.ly/2EMDDGQ) - obec Oravská Polhora (https://bit.ly/2vgwRcP)

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“


Vyhodnotenie dotazníkov k podnikateľským plánom – región Orava: - obec Istebné (https://bit.ly/2JKS1D2) - obec Oravský Podzámok (https://bit.ly/2HBBCAl) - obec Pribiš (https://bit.ly/2H1bcuR) - obec Pucov (https://bit.ly/2ENalb4) - obec Čimhová (https://bit.ly/2vobZk7) - obec Nižná (https://bit.ly/2qy0mkQ) - mesto Trstená (https://bit.ly/2qy3r55) - obec Zuberec (https://bit.ly/2HBqpQ3) - obec Babín (https://bit.ly/2ISGZuf) - obec Breza (https://bit.ly/2HnESSe) - obec Novoť (https://bit.ly/2HA7Agi) - obec Oravská Polhora (https://bit.ly/2GZm5ZQ) Región Liptov: Podnikateľské zámery – sociálne podniky – okres Ružomberok: - obec Komjatná (https://bit.ly/2vfA7W1) - obec Likavka (https://bit.ly/2HnFIOS) Podnikateľské zámery – sociálne podniky – okres Liptovský Mikuláš: - obec Hybe (https://bit.ly/2IXJQ5b) - obec Liptovská Porúbka (https://bit.ly/2qAXMu6) Vyhodnotenie dotazníkov k podnikateľským plánom – región Liptov: - obec Komjatná (https://bit.ly/2EKnNw9) - obec Likavka (https://bit.ly/2qwCiP2) - obec Hybe (https://bit.ly/2JNEDhA) - obec Liptovská Porúbka (https://bit.ly/2qxiUCl) „Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

Podnikateľské zámery – sociálne podniky (región orava a liptov)  

Podnikateľské zámery – sociálne podniky (región Orava a Liptov)

Podnikateľské zámery – sociálne podniky (región orava a liptov)  

Podnikateľské zámery – sociálne podniky (región Orava a Liptov)

Advertisement