Page 1

Aktivity na podporu regionálneho rozvoja v regióne Oravy a Liptova v roku 2017. Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER získala z Úradu vlády SR dotáciu pre projekt s názvom Aktivity na podporu regionálneho rozvoja v regióne Oravy a Liptova v roku 2017. Schválená výška dotácie predstavovala sumu 26 659,80 eur a výška spolufinancovania sumu 3 743,60 eur. Celkové schválené výdavky na projekt predstavovali sumu 30 403,40 eur. Predmetom projektu boli aktivity: - Rozvoj sociálneho podnikania a sociálnych podnikov (región Orava a Liptov); - Fórum regionálnej spolupráce (región Orava a Liptov). V rámci aktivity Rozvoj sociálneho podnikania a sociálnych podnikov sme uskutočnili 3 školenia pre región Oravy a Liptova: - Hotel Orava, Dolný Kubín – Srňacie (11.12.2017); - Hotel Limba, Tvrdošín (13.12.2017); - Ranč u Edyho, Námestovo (13.12.2017). V súvislosti s aktivitou zameranou na rozvoj sociálneho podnikania a sociálnych podnikov sme vypracovali spolu 16 podnikateľských zámerov týkajúcich sa sociálnych podnikov pre samosprávy v regióne Oravy a Liptova. Naša agentúra zorganizovala tiež 2 jednodňové podujatia (1 x región Orava a 1 x región Liptov) zamerané na regionálnu spoluprácu a regionálny rozvoj s názvom Fórum regionálnej spolupráce, ktoré sa konali: - Hotel Strachanovka, Liptovský Ján (14.12.2017); - Ranč u Edyho, Námestovo (18.12.2017). „Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

Aktivity na podporu regionálneho rozvoja v regióne Oravy a Liptova v roku 2017  

Aktivity na podporu regionálneho rozvoja v regióne Oravy a Liptova v roku 2017

Aktivity na podporu regionálneho rozvoja v regióne Oravy a Liptova v roku 2017  

Aktivity na podporu regionálneho rozvoja v regióne Oravy a Liptova v roku 2017

Advertisement