Page 1

Mondi SCP PRE REGIÓN


SME KAŽDÝ DEŇ V KONTAKTE. Výroba papiera patrí už neodmysliteľne niekoľko storočí k regiónu dolného Liptova. Bohatstvo lesov a vôd napomohlo možnostiam pre rozvoj celulózy a papiera – výrobkov, ktorých sa dotýkame každý deň. Podobne ako sa naše výrobky dotýkajú vašich životov, aj Mondi SCP je výrazným prvkom v Ružomberku a okolí. Okrem práce pre tisíce ľudí na Slovensku a vysokej pridanej hodnote našej domácej obnoviteľnej suroviny – drevu – dávame späť do regiónu podporu za to, čo nám región dáva po dlhé roky: suroviny, zručných ľudí a spolunažívanie v harmónii s prírodou aj komunitou. Zodpovedné podnikanie pre nás znamená počúvať, čo región potrebuje a poskytnúť to tam, kde je to potrebné. Prinášame viditeľnú zmenu do našich životov. Denne prichádzate do kontaktu s našim papierom - od ranného cukru do kávy v papierovom obale, cez hygienické vreckovky z našej celulózy, tlačenie faktúr a kresby detí na náš papier, až po čítanie knihy alebo lístky do kina – to všetko na papieri z Mondi SCP. V regióne chceme, aby sa vaše deti mohli hrať v materských škôlkach na preliezkach, učili v školách vzťahu k prírode či vy ste si v miestach, ktoré sme finančne podporili. Takto spoločne dokážeme viac pre krajší dolný Liptov.


NAJLEPŠÍ SUSED Projekty, ktoré robia verejné priestory dolného Liptova krajšími. Podpora z Mondi SCP má priniesť trvalú zmenu k lepšiemu a táto brožúra prináša prehľad a inšpirácie, ako spoločne meníme svoje okolie. Byť tým najlepším susedom voči Vám – komunite, v ktorej pôsobíme, je našim cieľom. Podpora z Mondi SCP nesmeruje na projekty po celom Slovensku, ale sústreďuje sa na okres Ružomberka a blízkeho okolia. Už tretím rokom vyhlasujeme výzvy na podávanie projektov spolufinancovaných zo zdrojov Mondi SCP. V nich cielene podporujeme skrášlenie verejných priestranstiev a lepšie životné prostredie. Obce, školy, občianske združenia a zväzy s touto podporou menia dolný Liptov a miesta, kde sa stretávame. Mesto Ružomberok (okrem tepla zo zelenej energie z Mondi SCP) dostáva každoročne ešte aj podporu z najväčšej firmy regiónu na šport, kultúru, vzdelávanie, zdravotníctvo aj infraštruktúru vďaka memorande o spolupráci. Zapájame aj našich vlastných ľudí. Zamestnanci môžu podávať projekty na skrášlenie svojho okolia, dostať finančný príspevok a byť tak sami najlepšími susedmi svojmu bezprostrednému okoliu. Počas dobrovoľných dní s názvom Ekologické dni k tomu sadia stromy, zbierajú odpadky či budujú pre Vás oddychové zóny.


Pozývame Vás preto na netradičnú prechádzku po malebnom dolnom Liptove cez transformácie verejných priestranstiev, ktoré podporilo Mondi SCP v projekte Náš najlepší sused: Pod priehradným múrom Liptovskej Mary leží menej známa obec Potok, kde si vychutnáte pokojnejšiu stranu Liptova aj na nových lavičkách a pri vysadenej zeleni blízko obecného úradu. Neďaleká Bešeňová je naopak veľmi rušnou obcou vďaka aquaparku, no ak sa vydáte s deťmi na prechádzku popri brehu rieky Váh, nechajte ich vyšantiť sa na novom ihrisku

v tieni vysokých stromov pri tenisovom kurte a sami si oddýchnite na lavičkách a nechajte život chvíľu pokojne plynúť. Susediaci Liptovský Michal taktiež využil spolufinancovanie Mondi SCP na skrášlenie obce. Okrem už existujúceho ihriska a mosta cez rieku pribudli nové lavičky a smetné koše pri malebnom kostolíku a miestnom cintoríne. Neďaleké Lúčky, známe svojimi kúpeľmi, stoja za návštevu pre svoju príjemnú atmosféru. Okrem nádherného vodopádu, ktorého okolie sa skrášlilo s našou podporou, nájdete nad kúpeľmi náučný


chodník sv. Cyrila a Metoda, ktorý navrhla podporiť naša zamestnankyňa a povedie Vás do menej známej obce Kalameny. Tam nájdete prírodné vyvieradlo termálnej vody, kde sa môžete okúpať pod šírim nebom. Lavičky, koše aj premostenie potoka a informačné tabule podporilo tiež Mondi SCP. O kus ďalej, v taktiež menej známej obci Turík, sa v magickom prostredí liptovskej prírody podporila výsadba zelene pri obecnom úrade. Poniže, v okolí rieky Váh, je čulejší život. No i tu sa našlo miesto na oddychovú zónu s lavičkami a chodník popri rieke v obci Ivachnová a v neďalekej materskej škole

sa deti vyhrajú na novom ihrisku. Lisková, priamo susediaca obec s podnikom, sa rozhodla podporiť neznámu atrakciu vo svojej blízkosti – jaskyňu. K nej určite zablúdia aj miestne deti na bicykloch, ktoré pri ich škole môžu zaparkovať pod prístreškom z našej podpory. V miestnej materskej škole okrem zelene a piknikových stolov môžu deti zanechať aj takýto odkaz. Pod Likavským hradom sa to v záhrade školy hemží cez prestávky deťmi. Tie sa hrajú, oddychujú, ale aj učia s pomôckami, ktoré spolufinancoval podnik, ktorý je z obce Likavka priamo na dohľad.


Najnovšiu podporu v obci, v ktorej zlapali Jánošíka – Valaská Dubová – poznajú len deti miestnej školy. Za ňou sa totiž skrýva ich vlastná malá botanická záhrada, v ktorej sa rozvíja pozitívny vzťah detí k prírode a starostlivosti o ňu. Za kopcom, v obci Komjatná, sa deti z materskej školy dočkali vlastnej ovocnej záhrady. Tamojšie stromy už rodia svoje prvé ovocie a najmladšia generácia sa učí, že môžu mať zo stromov nielen radosť, ale aj osoh. Cesta Liptovom vždy nakoniec vyústi pri rieke Váh. Obec Švošov za posledné roky s podporou Mondi SCP skrášlila miestne,

preliezky a hojdačky či pieskovisko. Na opačnom brehu rieky sa v Ľubochni podporila kúpa policajného auta či slimáka – nejde však o žart, ale kreatívnu súčasť ihriska miestnej materskej školy. Tunajšia základná škola zas z podpory vybudovala altánok či napríklad pocitový chodník. Zamestnanec Mondi SCP získal pre svoju obec Hubová podporu na opravu parkoviska pri miestnom cintoríne. Ak sa vydáte z Ružomberka na juh, prvou obcou, ktorou prejdete, bude BielyPotok. Miestne občianske združenie zo zdrojov z


Mondi SCP skrášlilo prostredie pri miestnej studničke „Mosúrka“, tak neváhajte prísť sa napiť a oddýchnuť. Len jeden kopec oddeľuje túto obec od Ludrovej s malebnou dolinou, do ktorej ak zájdete, zahľaďte sa na chvíľu do areálu miestnej materskej školy. Deti si tam v chládku altánku oddýchnu po hrách na veľkom ihrisku a to bezpečne vďaka tomu, že aj rodičia a zamestnanci Mondi SCP mysleli na to, aby nové brány materskej školy dovolili deťom hrať sa bez starostí. No ani vo vedľajšej Štiavničke sa nemusia deti cítiť menej podporené. Na ihrisku ich materskej školy by sa dobre

cítilo každé dieťa a aj rekonštrukciu sociálnych zariadení hradili spolufinancie z Mondi SCP. Za miestnym obecným úradom vyrástlo ďalšie ihrisko, aby sa pohybovo popri miestnom futbale vyžili aj najmenší. Krajší šport budú mať aj deti z Liptovskej Štiavnice, kde sa pre ich školské ihrisko dokúpili lavičky, koše a živý plot.


Ružomberok a Mondi SCP Stabilný podnik, dobrý zamestnávateľ a podporovateľ komunity. Také by chcelo byť Mondi SCP ako najlepší sused aj voči mestu Ružomberok a jeho občanom. Každoročne sa podpisuje memorandum o spolupráci s mestom, kde sa deklaruje rámec podpory pre šport, zdravie, kultúru, sociálnu oblasť, ale aj projekty zlepšenia infraštruktúry a prostredia. Šport V meste je najsilnejším športom už tradične futbal. Generálnym sponzorom klubu MFK Ružomberok je Mondi SCP, ktoré podporuje futbal nielen v najvyššej národnej súťaži, ale aj rozvoj nových talentov a novú generáciu športovcov. Podpora smeruje aj do ostatných športových klubov v meste. Zdravie Ružomberok je tiež všeobecne známy svojou kvalitnou zdravotnou starostlivosťou vďaka Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN), ktorá poskytuje

zdravotnú starostlivosť širokej verejnosti. Vo vzájomnej dlhodobej spolupráci v zlepšovaní kvality zdravotníckych služieb spolupracuje Mondi SCP a ÚVN aj najnovším zakúpením pracovných pomôcok doktorom, revitalizáciou priestorov čakární či novým, bezpečným röntgenovým ramenom pre detailnú, rýchlu a bezproblémovú diagnostiku zlomenín končatín. Kultúra Spoločenské podujatia v meste, ktoré zviditeľňujú Ružomberok celoslovensky aj medzinárodne, ako napr. tanečné či šachové súťaže, taktiež podporuje miestny výrobca tlačiarenských a obalových papierov vo vlastníctve nadnárodného koncernu Mondi a slovenského investično-priemyselného holdingu ECO-INVEST. Sociálna oblasť Silná orientácia na novú generáciu a jej dobré podmienky na rozvoj seba samých sa zo strany Mondi SCP odzrkadľuje aj v sociálnej oblasti. Každoročne putuje finančná pomoc detským domovom a domovom sociálnej starostlivosti v meste a okolí.


Projekty zlepšenia infraštruktúry Mesto Ružomberok spolufinancuje svoje rozvojové projekty s podporou Mondi SCP. Vznikajú tak športoviská, revitalizujú sa detské ihriská, oddychové areály či materské školy. Verejné priestranstvo okolia Partizánskej matky na Rovni, ihrisko v Čutkove a rekonštrukcia Materskej školy Za dráhou, ihriská v Hrabove a Bielom Potoku či športovooddychový areál na Klačne sú v zozname podporených projektov zo spolupráce podniku a mesta. Mondi SCP prispelo aj na opravu ciest a chodníkov, ako i na pravidelné čistenie cestných komunikácií. Mesto z podpory Mondi SCP benefituje viacerými smermi. Školy, škôlky, občianske združenia, ale i zamestnanci pomohli v meste zrealizovať aj: Revitalizáciu a vybavenie materských škôl na ul. Š. Moyzesa, Riadok či Malé Tatry, zeleň, tabule, lavičky a altánky na základné školy, Klačno a Sládkovičova, detské ihrisko Preliezkovo na Bystrickej ceste, lavičky a zeleň pre spoluvlastníctvo bytov na ul. Ivana Houdeka, lavičky, výsadbu drevín a zelene pre študentov Študentského domova RUŽA, výsadbu

zelene pri chodníku a opravu kostola v Hrboltovej, preliezky, bludisko, bylinkovú záhradu či pocitový chodník pri Materskej škole na Hrabovskej ceste, náučný chodník so zastaveniami v okolí vodnej nádrže Hrabovo, multifunkčné ihrisko v Hrabove a oddychovú zónu na brehoch rieky Revúca. Mona a Dino Vrátiť deťom radosť z práce s papierom a pochopenie jeho výroby, podporiť kreativitu, vytvoriť pochopenie pre potrebu papiera v našom živote, ale aj nutnosť starostlivosti o lesy a recykláciu - to má za cieľ už druhým rokom projekt vzdelávania predškolákov s názvom Mona a Dino. Na základe kreslenej knižky, v ktorej si dievčatko Mona a jej psík Dino sami vyrábajú papier, si v liptovských škôlkach stovky detí vyrobilo vlastný papier a absolvovalo celý cyklus vzdelávania o papieri a jeho výrobe. Nakoniec si deti vyrobili vlastné diela z ručne vyrobeného papiera a komunita mohla hlasovať prostredníctvom internetu o najlepších dielach. Škôlky s najväčším počtom hlasov sme odmenili zážitkami pre deti. Viac na www.monadino.sk.


Prečo spolu dokážeme viac? Pretože v Mondi SCP veríme, že dialóg a komunikácia je cesta k riešeniam, že aktívne sa zapojiť a zrealizovať dobré je viac než sťažovať sa na zlé, veríme, že veľká a silná firma prináša mestu, regiónu a jeho občanom viac výhod a o tieto výhody sa s Vami chceme deliť.

Pretože náš a Váš život v regióne dolného Liptova je každý deň v kontakte.

www.najlepsisused.sk www.mondigroup.com/scp

Najlepší sused  
Najlepší sused  

Brožúra k projektu Najlepší sused od Mondi SCP

Advertisement