Page 1

Informatiedag Migratie BRP

Workshop Kwaliteitsmonitor en Baseline 1


Voorlichtingsvideo Kwaliteitsinstrument GBA Op de website van BPR vindt u een voorlichtingsfilm die in het kort duidelijk maakt wat de Kwaliteitsmonitor inhoudt: http://www.bprbzk.nl/GBA/Evaluatie_instrument_GBA_en_reisdoc umenten/Video_s/Voorlichtingsvideo_Kwaliteitsinstrument_GBA


10 Beheeroverleg 18 maart 2010


11 Beheeroverleg 18 maart 2010


12 Beheeroverleg 18 maart 2010


Voorbeeld: groeperen op controle

13 Beheeroverleg 18 maart 2010


14 Beheeroverleg 18 maart 2010


15 Beheeroverleg 18 maart 2010


16 Beheeroverleg 18 maart 2010


17 Beheeroverleg 18 maart 2010


Voorbeeld: groeperen op A-nummer

18 Beheeroverleg 18 maart 2010


20 Beheeroverleg 18 maart 2010


21 Beheeroverleg 18 maart 2010


22 Beheeroverleg 18 maart 2010


23 Beheeroverleg 18 maart 2010


24 Beheeroverleg 18 maart 2010


25 Beheeroverleg 18 maart 2010


26 Beheeroverleg 18 maart 2010


Voorbeelden van structuur- & domeinregels Structuurregels • Documentindicatie komt voor in historische categorie • Groep adres is verplicht als groep adreshouding voorkomt • A-nummer partner is verplicht vanwege voorkomen BSN partner Domeinregels • Aktenummer onjuist (bijvoorbeeld een lengte van 6 posities) • Geboorteplaats onjuist (bijvoorbeeld ongeldige gemeentecode) • Geboortedatum onjuist (bijvoorbeeld datum in de toekomst)


Top 5 Geconstateerde bevindingen 1. Datumtijdstempel (80.20) in Categorie 07 Inschrijving is onjuist 2. Groep 11 Adres of Locatiebeschrijving in categorie 58 Verblijfplaats (H) ontbreekt terwijl Groep 10 Adreshouding voorkomt 3. Aanduiding gegevens in onderzoek (83.20) in Categorie 58 Verblijfplaats (H) niet conform LO Gegevenswoordenboek 4. Geboortedatum (03.10) in Categorie 03 Ouder2 ligt voor 1835 5. Straatnaam in categorie 58 bevat de waarde Postbus of Poste restante


Voorbeeld Veelgestelde Vragen S0293: Groep Documentindicatie in Categorie Verblijfplaats (H) kan niet in historische categorieën voorkomen Oplossingsrichting • Vraag binnengekomen documenten op in betreffende gemeente • Verwerk deze documenten in de persoonslijst • Verwijder documentindicatie in PL Tips • Let op beëindigen eventuele onderzoeken


Oplossingsuggesties  Omschrijving + toelichting op de controle (verwijzing naar bijvoorbeeld Logisch Ontwerp)  Oplossingsrichting  Eventuele aandachtspunten naar aanleiding van opmerkingen van gemeenten


Vragen en meldingen over bevindingen Wanneer een melding doen en vraag indienen? - ondersteuning bij oplossing afwijking - tips bij oplossen melding Eerst in ‘Veelgestelde vragen’ in Kwaliteitsmonitor kijken Antwoord niet gevonden in “Veelgestelde vragen”? Vraag per email stellen aan agentschap@bprbzk.nl


Hoe melding doen? Per e-mail vraag stellen In e-mail vermelden: - Controlenummer - Naam contactpersoon en zo mogelijk vervanger - Rechtstreeks telefoonnummer - En uiteraard omschrijving probleem, vraag en/of tip Geen PL’en meesturen; of alleen geanomiseerde PL’en


Planning en wat kunnen jullie alvast doen?

 25 februari 2013: Kwaliteitsmonitor “live” voor alle gemeenten  Toegang alvast regelen: •

Niet elke werkplek bij gemeente heeft Gemnet-toegang

Alvast toegang regelen door URL te testen:

https://kwaliteitsmonitor.gem.bprstelsels.nl/ •

Geen toegang => ICT-beheer  Inlogcodes ontvangen op 21 februari 2013

Presentatie Baseline 1  

Dit is de presentatie van de Informatiedag Migratie BRP

Presentatie Baseline 1  

Dit is de presentatie van de Informatiedag Migratie BRP

Advertisement