A 45pdf

Page 1

Juni 2014. Nr. 45 Gratis maandblad

www.agendaplus.be

Weldenken, weldoen, welzijn!

Verantwoordelijke uitgever: Rudy Van Damme, Stokthoekstraat 10a 9140 Temse. Afgiftekantoor: Brussel X P901078

Het hooggevoelige kind

De onbekende weldoener

Orgoniet

De zon als vriend

Sungazing

hĂŠt middel voor innerlijke balans

Gezonde thee activiteiten

> 150 workshops


2 | Agenda plus - juni 2014


voorwoord

Transformatie Herinner je je de passage nog uit de film « The Lord of the Rings » waarin een mooie dame met het nodige drama zegt: « De wereld is veranderd, ik kan het ruiken in de lucht, ik kan het voelen in het water... »? Ik weet het niet wat jou betreft, maar sinds enige tijd kan ondergetekende dat ook voelen. Er is iets gebeurd, al kan ik daar mijn vinger niet op leggen: deze realiteit voelt anders aan. De waarschuwende kanaries in onze grote koolmijn zijn misschien wel de kinderen die men als hooggevoelig bestempelt. Zij geven nu al aan dat we het niet gaan redden aan het huidige helse tempo en met de huidige levenswijze. Mensen kunnen niet meer volgen, zijn uitgeput, murw geslagen door ruziënde politici en doemdenkende media. Hooggevoelige kinderen geven aan dat we radicaal het roer moeten omdraaien, omdat de onzichtbare frequenties die onze levensrealiteit ondersteunen niet meer compatibel zijn met onze oude manieren van kijken en doen. Ben je daar klaar voor? Velen verzetten zich blijkbaar tegen het ontluiken van dit nieuwe paradigma. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in het proberen fnuiken van aloude, natuurlijke geneeswijzen zoals het KB van 12 mei 2014 inzake homeopathie. Denkt men nu werkelijk dat een paar woorden op papier de natuur gaat tegenhouden? Dat de kracht van liefde van de talloze therapeuten voor eerlijke en natuurlijke gezondheid zich laat beteugelen? Bij deze heet ik ook voormalig hoofdredacteur Yves Nevelsteen terug welkom in ons Agenda Plus-team! Zijn expertise en motivatie zijn een werkelijke toegevoegde waarde voor ons project rond Weldenken, Weldoen en Welzijn. Het kan alleen maar nog beter gaan! Much love vanwege uw dienaar,

Rudy Van Damme rudy@agendaplus.be

Inhoud

N°45

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Andere kijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Positieve actualiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hoofdartikel: Het hooggevoelige kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Therapeutenpagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Beter leven: Orgoniet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Gezond leven: Sungazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Gezonde drank: thee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Boekenpagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Agenda « van dag tot dag » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Rubrieksagenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Agenda plus - juni 2014 | 3


andere kijk

De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn is van plan om kleine drones te gaan testen om die in te zetten in de strijd tegen graffiti. Het Duitse spoorwegbedrijf is jaarlijks 7,6 miljoen euro kwijt aan het verwijderen van de graffiti en denkt met drones iets aan het probleem te kunnen doen. De drones worden uitgerust met infraroodcamera’s om zo bewijs te verzamelen tegen vandalen die ‘s nachts graffiti spuiten op de eigendommen van Deutsche Bahn. Dat bewijs kan vervolgens gebruikt worden om die personen juridisch te vervolgen. Volgens een woordvoerder zullen de drones binnenkort getest worden bij een aantal grote treinremises van het bedrijf. Bron: Tweakers.net

Pesticides zijn echt gevaarlijk

© Alle rechten voorbehouden

De Partij voor de Dieren voert in Nederland een langlopende campagne tegen het grootschalige gifgebruik in de landbouw. De meldingen uit het eerste jaar zijn gebundeld in het eerste Zwartboek Gifklikker. Het zwartboek bundelt honderden zorgen en klachten van verontruste burgers uit heel Nederland over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun leefomgeving. De Gezondheidsraad merkte op dat er geen overheidsloket bestaat waar mensen terechtkunnen met hun vragen en zorgen over gifgebruik in hun buurt. Het groot aantal meldingen op gifklikker.nl toont aan dat pesticides een enorme impact hebben op het dagelijks leven van mensen. Kinderen die in de buurt van boerderijen of wijnranken wonen, worden blootgesteld aan een gevaarlijke cocktail van bestrijdingsmiddelen. Van de 53 soorten pesticiden die werden gevonden, is bekend dat ze het hormoonsysteem kunnen verstoren, kankerverwekkend zijn of geboorteafwijkingen kunnen veroorzaken. Dertien pesticiden kwamen in alle onderzochte haarstalen voor. [Bron: Aleph Nieuwsbrief]

Euromania: een film die iedereen moet zien! Een filmmaker op zoek naar het echte verhaal achter de Europese Unie: zorgt Europa voor banen en democratie, of werkt het vooral voor grote bedrijven? Een zeer persoonlijke en onthullende docu van de makers van het succesvolle Panopticon. Euromania laat zien wat er gebeurt met mensen en landen in heel Europa. Democratieën veranderen in afhankelijke staten waar een klein groepje mensen de agenda’s bepaalt. De Europese Unie is een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven. België draagt steeds meer bevoegdheden over aan Brussel: budgetrecht, energiebeleid, pensioenrichtlijnen en grenscontroles worden niet meer door ons bepaald. Maar wat betekent dat voor ons leven? Hoe democratisch is deze ontwikkeling? Filmmaker Peter Vlemmix gaat op een zoektocht naar het echte verhaal achter het Europese project. Wie bepaalt de agenda’s en waarom worden steeds meer mensen euro-kritisch? Zorgt Brussel voor een beter leven voor alle Europeanen, of bevoordeelt het juist een kleine groep? Dit is de vraag die gesteld wordt in Euromania. [Bron: Aleph Nieuwsbrief]

4 | Agenda plus - juni 2014

© Alle rechten voorbehouden

Big Brother breidt uit


positieve actualiteit

Het Ministerie van Ideeën is een initiatief van creatieve denkers en doeners die de handen in elkaar slaan om de overgang naar een duurzame toekomst te versnellen. Verwacht geen commissies, begrotingsrondes, wetteksten, of dat iemand anders het wel in jouw plaats zal doen. Verwacht het onverwachte. Het Ministerie van Ideeën biedt een podium voor pioniers die experimenteren met nieuwe oplossingen die bijdragen aan een meer ecologische en sociale samenleving. Het Ministerie van Ideeën wil deze initiatieven helpen vergroten, versnellen en verspreiden. Het Ministerie van Ideeën, dat ben jij. Steek mee de handen uit de mouwen. Steun of zet mee experimenten op. Gebruik dit webplatform, het is er voor jou. © Alle rechten voorbehouden

Bron: www.ministerievanideeen.be

Vuilnis als brandstof De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways (BA) gaat brandstof gebruiken die afkomstig is uit het Londense vuilnis. De maatschappij wil zo haar klimaatafdruk verkleinen. In Thurrock, net buiten London – ironisch genoeg in een oude olieraffinaderij – start het Amerikaanse Solena Fuels dit jaar nog met de bouw van een nieuwe installatie

die afval omzet in vliegtuigbrandstof. Tegen 2017 moet de site operationeel zijn en 575.000 ton afval in 60 miljoen liter vliegtuigbrandstof omzetten. Het afval wordt daarvoor eerst onder hoge temperatuur omgezet in gas, om vervolgens via een chemisch proces omgezet te worden in vloeibare brandstof. « De jaarlijkse productie zal het dubbele zijn van wat onze vluchten vanuit London City Airport nodig hebben, goed voor een besparing van de CO2-uitstoot van 150.000 wagens », dixit British Airways. [Bron: happynews.nl]

© British Airways

Word minister!

Wifi-straling niet schadelijk? In opdracht van de Vlaamse overheid inventariseerde en evalueerde Prof. Luc Verschaeve van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid een reeks internationale rapporten rond dit thema. Daaruit blijkt dat er geen wetenschappelijk onderbouwd onderzoek is dat effectief bewijst dat elektromagnetische straling schadelijk is voor de mens, op voorwaarde dat bepaalde normen gerespecteerd worden. Hier horen wel een aantal kanttekeningen bij. Nagenoeg alle onderzoeken spitsten zich vooralsnog toe op mogelijke kortetermijneffecten, eenvoudigweg omdat draadloze toepassingen nog niet zolang intensief in gebruik zijn. Er is dus nog veel onderzoek nodig, met name naar kinderen. [Bron: zdnet.be]

Winkel zonder verpakking komt er aan!

© Alle rechten voorbehouden

Robuust, The Zero Waste Shop, opent op 29 juni een winkel zonder verpakkingen in hartje

Antwerpen. Wereldwijd bestaan er maar vier dergelijke winkels. In de winkel zal zowel voeding als niet-voeding verkocht worden. Klanten kunnen er onder meer genieten van een gigantische wandstelling met schepbakken vol pasta en rijst. Naar believen kan je dan jouw verpakkingen, die van je thuis meeneemt, volstouwen met droogwaren. « Wie geen eigen verpakkingen meeneemt, kan bij ons wel linnen zakken en glazen flessen en bokalen kopen.» Aldus zaakvoerster Savina Istas. [Bron: hln.be]

Agenda plus - juni 2014 | 5


Š EleĚ onore H III - Fotolia.com

hoofdartikel

Het hooggevoelige kind Magdalena Troch

Kinderen zijn niet meer zoals vroeger. Of dat is toch wat er vaak wordt beweerd. Er zouden meer probleemkinderen zijn en gemakshalve worden deze gelabeld met ADHD, ADD, autisme, dyslexie, enz. Misschien zijn de voornoemde labels voorbarig en betreft het simpelweg hooggevoelige kinderen?

6 | Agenda plus - juni 2014


Mijn enige wens is om mijn talenten te ontwikkelen en te zijn en te worden wie ik werkelijk ben Waarom zijn er in deze tijd zoveel kinderen die hoogsensitief zijn? Heeft het iets met deze maatschappij of tijdperk te maken? Hebben deze kinderen indirect een boodschap of inzicht voor ons? Sowieso leven we in een tijd van extreme veranderingen. Wat de media steeds weer luidop kelen, is dat we in een tijd leven van crisis, tekorten, gevaren, enz.

De zintuigen van een hoogsensitief kind zijn relatief scherp, omdat ze meer details horen, zien, ruiken, voelen en of proeven. Daardoor voelen ze bijvoorbeeld snel aan of iemand eerlijk is of niet. Sommige zijn ook wat men – in de wandelgangen – « helderziend » of « heldervoelend » noemt en hebben soms zogenaamde « paranormale » ervaringen.

Men wil ons doen geloven dat het verstand moet heersen; dat economie, werkgelegenheid en status heel belangrijke dingen zijn. Dat de wetenschap alles weet en Descartes een bijzondere mijnheer was. We zijn beland in een harde, steeds sneller vooruithollende technologische nachtmerrie! Meer en meer mensen beginnen in te zien dat deze levenswijze en dit huidig paradigma op lange termijn nefast is voor ons én... voor onze kinderen. Vele mensen worden bewuster en voelen aan dat er veel meer is tussen hemel en aarde. En dat heeft zo zijn gevolgen. Mensen gaan opnieuw naar hun hart luisteren, worden relatief gevoeliger en bewuster van zichzelf. Dat is maar goed ook, wil deze wereld opnieuw menselijker en natuurlijker worden. Hooggevoelige kinderen spelen daarin een grote rol. Deze kinderen zijn heel intuïtief en sterk verbonden met het zogenaamde « éénheidsbewustzijn ». Hun hooggevoeligheid suggereert dat zij als het ware hebben gekozen om mee te helpen aan de transformatie van angst en haat naar « liefde ».

Hoogsensitieve kinderen kunnen heel intens emoties van anderen « opzuigen » en zich sterk in anderen inleven; ze kunnen stemmingen en wensen van anderen goed aanvoelen. Ze zijn vrij direct over wat er op de aarde moet gebeuren om meer liefde te creëren en kunnen uitermate idealistisch en gedreven zijn. Met ander woorden: het zijn kinderen die beschikken over een sterk empathisch vermogen en een objectieve waarneming. Dit kan zich manifesteren in de vorm van het aanvoelen van de omgeving; door zonder woorden uitdrukkingen en gevoelens te begrijpen. Zelf kunnen kinderen dit niet altijd verwoorden, maar de ervaring is zeer intens. Dit maakt het voor hen onmogelijk om dit te negeren. Natuurlijk is dit gegeven voor een kind in beginsel moeilijk om mee te leven.

Scherpe zintuigen Op het eerste gezicht lijken deze kinderen vrij « normaal », behalve dan dat zij een gevoeliger zenuwstelsel en een open energieveld of aura hebben. De prikkels kunnen dus bewust en onbewust binnenkomen bij deze kinderen.

Twintig procent is hoogsensitief De naam « hooggevoelig » of « hoogsensitief » komt van de Engelse term « Highly Sensitive Person », afgekort HSP. Deze naam werd gegeven door Elaine Aron, een Amerikaanse psychologe die hem voor het eerst gebruikte in een publicatie in 1996. Ze bracht de hypothese naar voren dat HSP’ers een gevoeliger zenuwstelsel hebben dan de gemiddelde persoon. Kenmerkend aan Arons onderzoek is dat zij een verband probeert aan te tonen tussen wat zij noemt interne en externe gevoeligheid. Agenda plus - juni 2014 | 7


Precies door deze hogere gevoeligheid krijgen ze meer prikkels te verwerken, omdat er meer « impulsen » uit zowel hun eigen gedachten als uit de omgeving op hen afkomen. Naar schatting zou 20 % van de bevolking kunnen worden bestempeld als hooggevoelig.

Hoe herken ik hooggevoeligheid? Hooggevoelige kinderen kunnen extra gevoelig zijn voor externe prikkels zoals geluiden, geuren, gebeurtenissen in de natuur, met dieren, met hun geliefden, etiketjes in hun kledij, enz. Anderzijds kunnen zij hevig reageren op interne, gevoelsmatige prikkels zoals op ontroerende muziek of iemand die boos op hen is. Zij voelen intenser mee met anderen, zij hebben vaak een groot rechtvaardigheidsgevoel en komen op voor de zwakkeren. Deze twee soorten gevoeligheid hebben op elkaar ook een versterkend effect: de intense waarneming van de omgeving resulteert in meer zintuigelijke prikkels, waardoor ze makkelijk het noorden kwijt raken. Ze werken graag in hun eigen tempo en met hun eigen ordening. Ze dromen en fantaseren veel en houden van rust en stilte. Ze zijn meestal zorgzaam en héél zelfbewust. Ze zien meer details, waardoor ze vaak perfectionistische neigingen hebben. Ze stellen diepzinnige, beschouwende vragen. Ze zoeken authentiek contact, een diepe verbondenheid en bevestiging in hun omgeving. Door al deze heftige prikkels voelen ze zich vaak « anders », minderwaardig en vlug beschuldigd of schuldig.

Opgroeien tot volwaardige mens De wijze waarmee een kind omgaat met zijn hooggevoeligheid is in sterke mate afhankelijk van het welbevinden. Een veilige thuissituatie is dus heel belangrijk voor deze kinderen.

Op zich leidt hoogsentiviteit niet noodzakelijk tot problemen. De meeste problemen ontstaan wanneer het kind zich niet begrepen voelt, waardoor het vaak negatieve reacties gaat tonen en het kind zich sneller schuldig voelt. Het weet dan vaak geen blijf met zichzelf. Ook overprikkeling en een gebrek aan rust en stilte kan leiden tot problemen. Hooggevoelige kinderen reageren vaak heel verschillend op overvloedige prikkels. Ze krijgen lichamelijke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn. Ze krijgen woedeuitbarstingen of gaan juist heel stil en gehoorzaam zijn. Omdat ze zich niet begrepen voelen, gaan ze vluchten in een eigen wereld waarin ze alles zelf beheersen en die hen een houvast biedt. Bij kinderen waar het gevoel van onbegrepen te zijn sterk aanwezig is, kan depressiviteit op de loer liggen. Wanneer je als ouder aanvoelt dat je kind hoogsensitief is, is het dus belangrijk dat je toont dat je het kind begrijpt en dat je het een veilige thuis kan aanbieden. Wanneer je als leerkracht een HSP’er in de klas hebt, is het van belang dat hij of zij zich begrepen voelt en zich vooral goed voelt in de klas. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien zij soms ook niet weten hoe ze met deze prikkels moeten omgaan en dit uiten d.m.v. negatieve emotie of gedrag. Als reactie hierop gaan ze minder communiceren, wordt het kind druk en gaat het onsamenhangend of clownesk communiceren. Deze strategieën vragen ontzettend veel energie en aandacht van het kind en kunnen een weerslag hebben op zijn gezondheid. Veel van deze kinderen krijgen te maken met bijnieruitputting. Ook psychosomatische en stressgerelateerde klachten doen hier meestal hun intrede en krijgen vaak een verkeerde diagnose zoals ADHD, PAO-NOS. Een reden te meer om hier zeer voorzichtig mee om te gaan.

Interessante links: www.hspvlaanderen.be • www.hspcoaching.org • www.sensitief.be • www.centrumopenmind.be • www.hooggevoeligvlaanderen.be • www.gevoeligopvoeden.be Boeken: Mijn kind is hooggevoelig (Ilse Van den Daele & Linda T’Kindt) • Leven met hooggevoelige kinderen (Susan Marletta-Hart) • De gids over hooggevoelige kids (Scrivo Media).

8 | Agenda plus - juni 2014


The New teaching

www.samtati.com

Agenda plus - juni 2014 | 9


HSP-kindertherapeuten DIEPENDAELE Els

VIA PROMESSA Korte Munte 5 9260 Zottegem - Velzeke 09 361 36 29 • 0474 314 764 els@viapromessa.be www.viapromessa.be Kinderyoga, mindfulness voor kinderen, sensitief kindercoach, Ik Leer Leren trainer.

KLEIPAS Sandra

in praktijk Achtelsestraat 98 2320 Hoogstraten 0487 375 370 • www.inpraktijk.be sandra@inpraktijk.be Persoonlijke ontwikkeling - Gezinsbegeleiding. Specialisatie: HSP, faalangst en beelddenken.

MATZE Cindy

Credendo Vides Ludwig Burchardstraat 39 2050 Antwerpen 0470 807 219 info@credendovides.be www.credendovides.be Praktijk voor energetische therapie.

MERTENS Wendy

Groei & Kracht Drongenstraat 126 9160 Zeveneken (Lokeren) 09 335 63 20 • 0495 699 054 groei.kracht@telenet.be www.groei-kracht.webs.com Kinder-, tiener-, volwassen- en gezinscoach.

Michiels An

Sensitief vzw Barlebuizestraat 6 • 8972 Poperinge Baron R. De Vironlaan 62 • 1700 Dilbeek 057 30 09 19 • 0495 251 755 an@sensitief.be • www.sensitief.be www.hooggevoeligvlaanderen.be Coaching en training; ouder-kind-jongerekampen. Lezingen en workshops voor ouders, organisaties & scholen. 10 | Agenda plus - juni 2014

Storm Eva

Lazuli Coaching Lambert Briesstraat 18 • 2600 Berchem 03 296 80 60 • 0475 242 412 info@lazuli-coaching.com www.lazuli-coaching.com Opleidingen master-coach, life-coach en kinder-coach.

VAN BULCK Hilde

samtati Gasstraat 19 • 2570 Duffel 015 31 54 81 • info@samtati.com www.samtati.com Huis van Bewust-zijn.

VANDELOO Maria

Schriftuur Rapertingenstraat 93 3500 Hasselt (praktijk in Genk) 0474 388 512 info@schriftuur.be • www.schriftuur.be Begeleiding van hooggevoelige kind met de focus op: Creativiteit - Verhelderen - Zelfredzaamheid Zelfvertrouwen.

van den daele Ilse

HSP Vlaanderen Pr. Van Duyseplein 12a • 9000 Gent 09 324 81 99 • 0473 339 633 info@hspvlaanderen.be www.hspvlaanderen.be Hooggevoelige personen en hun omgeving informeren, ondersteunen en begeleiden.

Vanquaillie Sabine

Kus de kikker Hofgracht 10 • 2650 Edegem 0475 797 882 • sabine@kusdekikker.be www.kusdekikker.be Tover het beste uit jezelf en iedereen! Professionele aanpak hoogsensitiviteit, angst en strijd bij kinderen en volwassenen.

Winnelinckx Wendi

Miracles Groepspraktijk voor psychotherapie Lange Schipstraat 63/2 • 2800 Mechelen 0498 701 164 wendi@miracles.be www.miracles.be Creatief therapeute, mindfulnesstrainer.


Spiritueel gezien brengen hooggevoelige kinderen ons de boodschap om als mens opnieuw naar ons hart te luisteren, terug de natuur en het leven te respecteren, om mededogen voor de andere op te brengen; dit alles vanuit de visie dat alles met alles verbonden is. Zij brengen ons de boodschap dat elk mens zijn eigen specifieke taak heeft om op deze aarde een andere liefdevolle visie te laten materialiseren, gebaseerd op waarden zoals mededogen, respect voor alle leven en eenheid. Een schril contrast met de situatie nu: vele kinderen kiezen een studierichting die de meeste kans biedt op een goed loon en status, terwijl hun hart schreeuwt om iets anders te gaan doen. Veel tieners en jongvolwassenen weten niet wat ze in het leven willen doen, omdat zij het contact verloren hebben met zichzelf. Ze durven hun hart en gevoel niet te volgen, omdat deze maatschappij hen elke dag weer toebrult dat niet te doen. Reden waarom zoveel jonge mensen ontsporen, aan de drugs geraken, depressief worden, zelfmoord plegen…

© Briony Vanden Bussche

De missie van een hooggevoelig kind

Hooggevoelige kinderen staan heel dicht bij hun intuïtie, het gevoel van « eenheid met de ander, met de natuur, met het leven ». Wat een prachtige kwaliteit. Het is van groot belang dat wij deze kinderen herkennen en erkennen. Net als de kanarie in de toenmalige koolmijnen, hebben ze een waarschuwende boodschap voor de mensheid: we gaan het heel anders moeten aanpakken. Wanneer ieder mens hooggevoelig zou zijn, zou deze wereld er veel mooier uit zien!

Wil je jezelf en/of je kind extra laten begeleiden? Dat kan door de juiste kindercoach uit te zoeken, bv. op de pagina hiernaast. Neem zeker ook eens een kijkje in de activiteitenagenda bij de rubriek HSP.

Agenda plus - juni 2014 | 11


Ben jij ook bekommerd

om je gezondheid ?

AQWAVIT VOOR GEZOND, LEKKER EN VOORAL BETER KRAANWATER TEST GRATIS HET AQWAVIT TOESTEL BIJ U THUIS Bestel online via www.aqwavitkraanwater.nl of telefonisch op 0031 (0) 653 12 44 69

OPGEBLAZEN? Primrose, de natuurlijke oplossing! Zonder nevenwerkingen

O

RI

L

N

Zonder toegevoegde suikers U AT R A

Zonder kleurstoffen Lactose- en glutenvrij

GIN

PRIMULAX

Een opgeblazen gevoel, een gezwollen buik, een harde stoelgang, deze klachten kunnen de pret behoorlijk bederven. Dankzij PRIMULAX kan je deze vervelende ongemakken definitief op je buik schrijven. De formule is samengesteld uit pruim, tamarinde, sporkehout en basilicum, vier natuurlijke bestanddelen die de darmtransit ondersteunen en bevorderen. Meer weten? Stuur een e-mail met de code APN4 naar info@primrose.be

ondersteunt de darmtransit Op basis van pruim, tamarinde, sporkehout en basilicum. 60 caps CNK 3151-057

24 caps CNK 3151-420

BESTAAT OOK VOOR KINDEREN

EXPERTS IN PHYTOTHERAPY 169675-PRIMULAX-AGENDA PLUS-ADV-130x93-FR-NL.indd 1

12 | Agenda plus - juni 2014

info@primrose.be www.primrose.be

VERKRIJGBAAR BIJ DE APOTHEEK 08/05/14 13:20


beter leven

© Alle rechten voorbehouden

Orgoniet

De onbekende weldoener

Wereldwijd is orgoniet een fenomeen geworden bij milieuactivisten, hobbyisten, woonbiologen, therapeuten, huisvrouwen en liefhebbers van kristallen. Enthousiastelingen plaatsen overal in de omgeving waar negatieve (DOR-) energie te vinden is orgoniet « granaten » zoals bij hoogspanning, elektrosmog, gsm-masten, radar, luchtverontreiniging. Een verduidelijking dringt zich op.

Fans beweren bij hoog en bij laag dat Orgoniet negatieve gedachtenvormen transformeert, de aura sterker maakt, het leven van planten en bomen stimuleert, moestuinen een boost geeft, en de straling van allerlei technische apparaten neutraliseert.

Orgonenergie is geen nulpunt-energie Hoewel de termen orgon en nulpunt-energie steeds als een synoniem worden gebruikt is het belangrijk te begrijpen waarom dit pertinent onjuist is. Een torusveld (zie afbeelding) , dat onzichtbaar aanwezig is rond alle levende organismen, laat ons zien dat er bij de theorie van « De Bron » waar alles uit voort zou komen vraagtekens zouden moeten gesteld worden. Er is helemaal geen bron, enkel een eeuwig cyclisch en terugkoppelend « gebeuren » of spel. Dit eeuwig gebeuren is de dynamiek tussen een middelpunt zoekende yin en

een, zich van het middelpunt verwijderende yang. Op dat fysische raakvlak van yin en yang ontstaat orgon of zuivere levensenergie. Andere (juiste) benamingen voor orgon, zijn Od (19de eeuws Duits), jing-qi (taoïstische term) en mana (Polynesisch). Nulpunt-energie of tachyonenergie zijn dan ook totaal andere energievormen dan orgon. Waar mannelijk en vrouwelijk, organisch en anorganisch een spanningsveld opbouwen ontstaat orgon als een soort bio-electrische lading. Het verwarrende aan de begrippen nulpuntenergie en orgon is dat Wilhelm Reich de energie die Karl von Reichenbach (1788 1869) al eerder met Od had aangeduid, orgon noemde, naar de energie die vrijkomt bij een orgasme. Als levende biologische wezens voedt orgon ons eenvoudig gezegd het meest en is de opeenstapeling van orgon als het ware een proces om het leven intensiever te beleven. Dit gebeurt juist door van de Agenda plus - juni 2014 | 13


beter leven

Orgon is wat gefotografeerd wordt op Kirlianfoto’s en beschermt in tegenstelling tot tachyonenergiewelgoedtegenWi-Fivervuiling. Tegengrofzendmastgeweldrichtorgonhelaas vrij weinig uit of je zou werkelijk gigantische hoeveelhedenmoeteninzetten.Tegenrelatief mildzendmastgeweldkunjeredelijkbufferenals deconstructievanjewoningdattoelaat.Jedient dan in verschillende fasen deze orgonvelden opzetten. Met orgon haal je in wezen een stuknatuurterugdatuitjeleefomgevingwordt weggerukt. Experimenteren is de boodschap wantbijmeerelektrosmoggaatorgonietmeer orgon produceren. In een huis dat behoorlijk veelstralingteverdurenheeftkunnendezelfde orgonieten die in het ene huis voor een goed leefklimaat zorgen in een zwaarder bestraald huis zoveel orgon afgeven dat je er slaperig en passiefvanwordt.Paradoxaalgezienisdaniets minderorgonbeter.Wevervaardigenhiervoor orgoniet.

Orgoniet Orgoniet is eenvoudig een samenstelling van metaalschilfers, bergkristal en kunsthars. In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw was Dr. Wilhelm Reich in staat om het bestaan van etherische energie waar te nemen en te metenmeteenaangepastegeigerteller,welke hij orgon noemde. Dr. Reich stelde vast dat als hijverschillendelagenvanfiberglas(organisch materiaal) en staalwol (een anorganisch materiaal),stapelde,dathijdaarmeeetherische energie/orgon energie aantrok van zowel de leven bevorderende positieve vorm (welke Reich « OR of POR » noemde) als ook de schadelijke negatieve etherische energie (« deadly orgone » of « DOR »). Hijmaaktegrotekisten,genaamdaccumulators of Oracs, waarbij hij deze eenvoudige stapeltechniek gebruikte. Hiermee was hij in staat om zijn patiënten van diverse kwalen af te helpen door ze gedurende een bepaalde tijd in de kisten te laten plaatsnemen. In de jaren 60 werd Reich’s werk voortgezet door 14 | Agenda plus - juni 2014

© rechten voorbehouden

twee polen van het nulpunt weg te blijven, respectievelijk het negatieve en het positieve.

verschillende Russische Wetenschappers. Een vijftiental jaar geleden heeft het echtpaar Don en Carol Croft ontdekt dat door het mengen van polyester (giet) hars (organisch materiaal)enmetalenspaanders(anorganisch) te gieten in kleine mallen, hetzelfde resultaat konbekomenwordendandeaccumulatorsvan Dr. Reich. Samen met kwartskristal, welke de eigenschap hebben om etherische energie te verzamelen, te transformeren en uit te stralen resulteerdeditineenvorm,dieconsequenten op efficiënte wijze negatieve energie omzet in positieve energie. Heel eenvoudig gesteld werken de objecten zo, dat de negatieve energie aangetrokken wordt door de organische component (de giethars) en dan weerkaatst wordt door de metalen schilfers/krullen. Het kwartskristal zorgt ervoor dat de energie zich harmoniseert en het object verlaat als een positieve en schone energie. Orgoniet transformatoren doen dit voortdurend, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Orgone transformatoren kunnen allerlei vormen en maten hebben: hoekige piramides, ronde piramides, staafjes, bloemvormen etc. Orgon en orgoniet zijn onderwerpen die alleszins uitnodigen tot meer onderzoek.

Rudy Van Damme Bronnen: www.adamah.nl/orgon.html www.wanttoknow.nl


© iofoto - Fotolia.com

Spreek tot ons over kinderen En Eeen vrouw met een kind aan haar boezem zei: «Spreek tot ons over kinderen». En hij zei: «Je kinderen zijn je kinderen niet. Ze zijn de zonen en dochters van het verlangen van het leven naar zichzelf. Ze komen door je maar zijn niet van je. En alhoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe. Je mag hen je liefde schenken, maar niet je gedachten. Want ze hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen een huis geven, maar niet hun zielen. Want hun zielen vertoeven in het huis van morgen, dat je niet kunt bezoeken, zelfs niet in je dromen. Je kunt proberen als hen

te zijn, maar maak ze niet gelijk aan jou. Want het leven gaat niet terug noch draalt het bij gisteren. Jullie zijn de bogen waarmee de kinderen als levende pijlen voort gezonden worden. God die de boogschutter is, ziet het doel op het oneindige pad, en Hij buigt jou met al Zijn macht zodat Zijn pijlen ver gaan. Laat je met blijheid buigen, want op dezelfde manier als dat hij zijn pijlen liefheeft, zo heeft hij ook de boog lief die stabiel is om de pijlen mee af te schieten.» fragment uit «De profeet» van Khalil Gibran

Agenda plus - juni 2014 | 15


CUS! HOCUS, POCUS FO

Primrose, de natuurlijke oplossing!

O

RI

Laat je studeren renderen, met Primactiv!

experts in phytotherapy

nieUW

Neem twee capsules een half uur voor je examen begint met een glas water of een beetje yoghurt en je focus is maximaal. Nu ook verkrijgbaar in 24 capsules

Meer weten? Stuur een e-mail met de code apn3 naar info@primrose.be www.primrose.be

16 | Agenda plus - juni 2014

GIN

hoe priMaCtiV gebruiken?

60 caps • CNK 2578-391 24 caps • CNK 3151-065

Heel wat studenten behalen minder punten dan ze verdienen. Ze hebben ‘natuurlijk’ goed gestudeerd en starten vol goede moed aan een examen, maar aan het einde van de test neemt de concentratie af. Met priMaCtiV blijf je het hele examen gefocust. De formule is samengesteld uit een selectie van kruiden die de aandacht en concentratie verhogen: pepermunt, basilicum, rozemarijn, jatamansi en nootmuskaat.

L

N

zonder nevenwerkingen of kans op verslaving zonder toegevoegde suikers U AT R A zonder kleurstoffen lactose- en glutenvrij

VerKriJGBaar BiJ De apotheeK


gezond leven

© Paulus RusyantoI - Fotolia.com

Sungazing De zon als vriend

Gezondheidsorganisaties waarschuwen ons om niet in de zon te kijken. Je kunt blind worden. Klopt. Maar hiermee blijft ook, ten onrechte, de genezende werking van zonlicht onbelicht. En mede hierdoor nemen Westerse ziekten toe. Is er een tussenweg? Jazeker!

Na een maatschappelijk leven als bedrijfskundige, kwam ik op mijn 33ste in een onomkeerbare burn-out. Mijn lichaam leed aan chronische pijnklachten zoals zenuwpijn, osteoporose, poly-artrose en depressiviteit. Diep van binnen wist ik – voelde ik – dat de oplossingen voor mijn levensvragen en genezing in de natuur lagen. Deze motivatie werd sterker toen bleek dat de « reguliere gezondheidszorg » niets meer voor mij kon betekenen. Het gebruik van medicijnen als laatste advies was voor mij een non-issue.

De zon als centrale levensbron Ik heb voor bovengenoemde ziektebeelden geen medicijnen gebruikt. Ik heb de pijn vooral in de eerste jaren beleefd, geleefd en doorleefd. Daarnaast heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van homeopathie en natuurlijke genezingsmethoden « vanuit haar volle omvang en diepgang ». Zonlicht bood steeds meer oplossingen, doordat ik begon in te zien hoe ik contact kon maken met zonlicht. De zon begon mij steeds

meer haar mysterie prijs te geven. De natuur werd hierdoor steeds meer een re-organische – en daarmee dé reguliere – geneeswijze. Ik zag onze conventionele gezondheidszorg steeds meer als een alternatieve wijze van genezen, ideaal indien acuut ingrijpen noodzakelijk is. Ik kon mij steeds meer invoelen in de levenswijzen van oorspronkelijke bewoners en culturen, in het bijzonder in de wijze waarop de zon centraal stond en als levensbron bewust gebruikt werd. Hierdoor ontdekte en paste ik steeds meer methoden toe en verdiepte de inzichten en de levenswijzen daaruit vanzelf. Er vormde zich geheel organisch een natuurlijke leefwijze die mij hielp mijzelf te genezen en mijn leven evenwichtig vorm te geven. Zoals het ooit was en zoals het hoort… De zon stond vanaf mijn eerste levensdagen centraal in mijn leven. Ik kwam als baby met grote regelmaat in contact met zonlicht. Tijdens mijn jeugd heb ik mij onbewust meer en meer gedistantieerd van licht door een intense Agenda plus - juni 2014 | 17


opvoeding en een maatschappelijk leven. Sinds 1999 ben ik mij weer bewust gaan wenden, richten en verdiepen in de werking van zonlicht. Er vormde zich een bibliotheek aan ervaringen en informatie over de geneeskracht van zonlicht. In 2006 kwam sungazing op mijn pad en ben toen met deze techniek gaan experimenteren en later toepassen. Ik wist dat sungazing veel meer betekent dan wat ik gelezen had. Dankzij en door sungazing is de autoriteit voor mijn lichaam en geest steeds meer in mijzelf gaan onstaan. Ik heb 6 jaar dagelijks ge-sungazed en heb mijn lichaam op 2-maandelijkse basis laten toetsen vanuit de natuurgeneeskunde en biofeedback-methodes.

Voelbaar, zichtbaar, meetbaar jonger! Dankzij het zonlicht werd mijn leven eenvoudig. Werkelijk geluk werd iets van binnenuit. Het is mijn leven, mijn missie en mijn motivatie, om natuurlijk zonlicht als genezings- en leefmethode te verspreiden. Sungazing is een eenvoudige, natuurlijke methode waarbij: 1) op de juiste momenten, 2) op de juiste manier, en 3) met ondersteunende technieken in de zon gekeken wordt. Via de ogen wordt zonlicht – fotonen – opgenomen en verspreidt zich op directe wijze door het lichaam via het zenuw- en hormoonstelsel en zo naar alle lichaamscelen. Het lichaam wordt hierdoor voelbaar, zichtbaar en meetbaar jonger; het regenereert. Het bioritme wordt hersteld, omdat ons lichaamsritme afstemt raakt op het zonlichtritme. Ons bioritme herstelt zich, doordat op natuurlijke wijze ziektebeelden veranderen ten goede; omdat het leven organischer wordt. Door de activatie van zonlicht in de cellen, gaat het lichaam zichzelf reinigen en wordt het transparanter en schoner. Zonlicht dottert als het ware geblokkeerde zenuwbanen. Juist met reumatische klachten (pijn, beperkingen) is dit een verademing. Er ontstaat een positieve 18 | Agenda plus - juni 2014

opwaartse spiraal van genezing (regeneratie) en een sterk toenemend bewustzijn, met vele positieve uitwerkingen in het dagelijks leven.

Geluk wat niet uit te drukken is. Sungazing doen we eigenlijk allemaal op indirecte wijze. Op een zonnige dag nemen we automatisch zonlicht via de ogen op. Het effect hiervan is meteen waarneembaar: we worden vrolijk en voelen ons beter. Het daarentegen direct opnemen van zonlicht is van een totaal andere orde en omvang. Zonlicht is qua samenstelling en dieptewerking – en daarmee als potentie – niet te bevatten. Wetenschappelijk, op een rationale manier, valt het ook niet uiteen te zetten, omdat het voorbij onze (beperkte) mentale kennis gaat. Zonlicht doet een appèl op onze intuïtie, waarbij vooral het zenuw- en hormoonstelsel bepalend zijn. Motivatie, discipline en gevoelsmatige afstemming gekoppeld aan verantwoordelijkheid, zijn hierbij de enige voorwaarden. Deze methode draagt automatisch bij aan een zeer diepe reiniging van het lichaam. Dit is één van de redenen waarom controle en ondersteuning door een natuurarts of homeopaat noodzakelijk zijn. De kosten dient men te zien als investering-en die men later eenvoudig terugverdient. Geluk en gezondheid zijn hiermee deels wèl te koop. Ook de achterliggende oorzaken van de ziektebeelden (gevolgen), zoals compensaties in slechte voeding (vulling) en afleiding (buiten zichzelf invulling geven) nemen zienderogen af. Daarnaast is het innerlijk geluk wat men ervaart, een geluk die niet uit te drukken is in een investering of kosten. De resultaten van sungazing zijn niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn vele factoren die meespelen, zoals leeftijd, de mate en de ernst van de ziekte, discipline, motivatie en de hoeveelheid zonlicht die men nodig heeft.

Ron van Dijen Bron: www.sungazing.eu Boek: « Sungazing- Zonnestaren » (zie p. 23).


Met de PRH-cursussen werk je aan inzicht in jezelf, zelfvertrouwen en harmonie in je relaties. De vorming geeft je de kans om te groeien naar authentiek en aanstekelijk leven.

03 226 53 25 www.prh.be

Agenda plus - juni 2014 | 19


gezonde drank

Thee, hét middel

voor innerlijke balans Margo Ruiter

«Je hebt al zo vaak thee gedronken zonder het te beseffen, omdat je volledig opging in je zorgen... Als je niet eens weet hoe je een kopje thee met mindfulness en concentratie kunt drinken, dan drink je eigenlijk helemaal geen thee. Je drinkt je leed, je angst, je woede – geluk is dan niet mogelijk.» Thich Nhat Hanh

Thee is een warme drank gemaakt van theebladeren van de plant Camellia sinensis. Er bestaan verschillende variaties warme dranken, waarbij aftreksels van kruiden en bloemen, van

20 | Agenda plus - juni 2014

hartige kruiden en van bessen geen thee genoemd mogen worden, maar wat in de volksmond wel gebeurd. Infusies, bouillon, limonade, wat mij betreft hoort het allemaal in de


categorie thee, omdat het ritueel om de ingrediënten te verzamelen en het bereiden ervan op hetzelfde neerkomt. Ook geldt voor alle ingrediënten, dat de energetische betekenis heel krachtig is. De kosmische informatie is vertaald door de aarde en gegroeid als bladeren, kruiden, bloemen en bessen. Wij schenken er water op en maken deze informatie vloeibaar en goed opneembaar voor ons lichaam. Voor alle dranken geldt, dat je je eigen samenstelling van ingrediënten kan verzamelen. Wanneer je goed leert afstemmen, zal je merken dat je keus je behoefte ondersteunt. Wellicht groeien er kruiden in je tuin, of koop je bij de winkel op de hoek precies dat, waar je zin in hebt. Wanneer je eenmaal de ingrediënten bij elkaar hebt gezocht, kan je je drank gaan bereiden.

Theeceremonie Vijftien jaar geleden heb ik tijdens mijn reis naar Japan een officiële theeceremonie mee mogen maken. Wat mij bijgebleven is, is de totale aandacht, de onvoorwaardelijke toewijding voor de handelingen én voor diegenen waarvoor de ceremonie bestemd is. Ik had op dat moment nooit kunnen vermoeden, dat de theeceremonie zo’n belangrijke plaats in mijn leven zou gaan innemen. Wanneer je voor jezelf een theeceremonie houdt, betekent dat, dat je jezelf zo hoog acht, dat je het waard bent om een ritueel voor uit te voeren. Een theeceremonie betekent een moment van pure, onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, of voor degene waar je de ceremonie voor doet. Een moment van verstilling. Tijdens het doen van een theeceremonie bestaat er niks anders dan de kruiden, het water, de handelingen en de buiging voor het hogere in jezelf en eventueel je gast. Wanneer je thee op deze manier bereidt, transformeert je theepauze tot een heilig moment voor jezelf, waarin je in totale aandacht je afstemt op dat wat je nodig hebt op dat moment. Welke handelingen je uitvoert, maakt niet uit. Als je ze maar met aandacht doet. Of je nu verse kruiden verzamelt, droge kruiden

mengt, een mengsel van losse kruiden kiest of een builtje thee uitkiest uit een doosje, verstil voordat je handelt. Haal diep adem, voel wat je voelt en laat je intuïtie spreken. Door te verstillen, stap je uit je routine en geef je jezelf de mogelijkheid om een nieuwe weg in te slaan. Je keus is altijd goed, wanneer je vanuit liefde voor jezelf de keus maakt. Je hebt een manier gevonden om goed te zorgen voor jezelf!

Voor elke stemming een kopje Elk theemoment is verschillend, omdat je stemming varieert op de verschillende momenten op de dag. Zo heb je kruiden voor ontwaken, focus of verwerken van indrukken. Verschillende soorten thee kunnen je stemming ondersteunen of je sturen in een richting die je nu nodig hebt. Elke soort heeft zijn eigen kwaliteit. Waar zwarte thee of groene thee je ondersteunt in het werken hier en nu, werkt kruidenthee in op de subtielere energielagen. Tevens hebben kruiden vaak een medicinale werking, waardoor je zelf kan sturen in je gezondheid. Ken je stemming, ken je voeding en ken je handelen. Hiermee oefenen geeft je de handvatten om je authentieke pad te bewandelen en los te komen van het gangbare.

Theedrinken Drink je thee met aandacht. Ruik, voel en proef. Laat het warme vocht in je mond rollen, alvorens het door te slikken. Vul jezelf niet met vocht, maar drink daadwerkelijk je thee. Je mening over de geur van de thee kan verschillen van de smaak. Wanneer je mindful proeft, zal je ontdekken dat er zo veel meer te proeven valt, dan dat je normaal doet. Ook zal je merken, dat met verschillende stemmingen, je thee anders smaakt. Wat voel je nadat je de thee doorgeslikt hebt? Hoe ontvangt je lichaam de drank? Voel je warmte, een tinteling of ruimte? Het is allemaal mogelijk. Door mindful thee te drinken, leer je selectief te zijn in wanneer je bepaalde voeding nuttigt. Je leert je afstemmen op jezelf en dat wat je nodig hebt.

Agenda plus - juni 2014 | 21


© IngridHS - Fotolia.com

UITGEVER

> VERVOLG van pagina 21

De uitdaging De theeceremonie is een simpele, doch doeltreffende manier om in je drukke dagelijkse leven rustpunten in te bouwen, je op te laden en in liefde je volgende stappen te zetten. Een kopje thee is hét middel tot gezondheid, balans en geluk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Wanneer jij in balans je werk doet, zullen je collega’s graag bij je zijn en zal het team beter presteren. Je gezin zal wel varen bij een rustig en liefdevolle baken, om zich veilig, gezien en gehoord te voelen. Ook de wereld zal baat hebben bij elke mens die in aandacht zijn keuzes maakt, steeds stil wordt en afstemt op zijn hart. Sta je voor een keuze, stel jezelf dat de vraag: « wat draagt het meeste bij? » Dat is je antwoord. Laat je leiden door liefde, mildheid en begrip. Balans begint bij jezelf en heeft een hele grote reikwijdte. De uitdaging: begin eenvoudig met een kopje thee. Bouw dit uit tot elk kopje dat je drinkt. Oefening baart kunst; weet dat je ongeveer zes weken nodig hebt om je gewoonten te veranderen. Geef jezelf geen strafpunten wanneer je achteloos je drinken drinkt. Heb geduld met jezelf. Je bent het waard! « Op je gezondheid » zou ik zeggen, san-té! De auteur is energetisch kleurspecialist, healer en teacher. Haar blog en website kan je vinden op kleurgevoel.wordpress.com & www.zuci-infusions.nl

22 | Agenda plus - juni 2014

Uitgeverij ACCORDIA bvba Maatschappelijke zetel: Stokthoekstraat 10a - 9140 Temse contact@agendaplus.be www.agendaplus.be IBAN: BE32 3630 3415 9602 BIC: BBRUBEBB

Hoofdredacteur & verantwoordelijke uitgever Rudy VAN DAMME +32 (0)486 759 033 rudy@agendaplus.be

werkten mee aan dit nummer Yves NEVELSTEEN Margo RUITER Magdalena TROCH Rudy VAN DAMME Ron VAN DIJEN

PUBLICITeit publiciteit@agendaplus.be

DISTRIBUTIE Isabelle DESPEYROUX distributie@agendaplus.be

oplage Gemiddeld 30.000 exemplaren

abonnement & verdeelpunt Ontvang je graag de volgende tien nummers van Agenda Plus rechtstreeks bij je thuis, stort dan 20 euro op onze rekening met vermelding ‘abo’. Wil je verdeelpunt worden? Neem contact met ons op i.v.m. de voorwaarden.

Agenda Plus wallonië Jean ANNET +32 (0)81 43 24 80 jean@agendaplus.be Agenda Plus is gratis te vinden bij natuurwinkels, vegetarische restaurants en winkels die werken met natuurlijke producten. Je vindt ons ook op veel beurzen, in cursuscentra en in de wachtzalen van bepaalde therapeuten, osteopaten, acupuncturisten en homeopaten. Adverteerders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van publiciteit. Verschijnt niet in januari en augustus. Coverfoto: © Eléonore H III - Fotolia.com


lezen en kijken

De stille kracht van thee Ann Van Steenkiste

Thee is ongetwijfeld de meest populaire drank ter wereld, met de langste en rijkste geschiedenis. Achter een kopje thee schuilt 5000 jaar theecultuur! Daar valt heel wat over te vertellen. Ann Vansteenkiste neemt je mee naar de boeiende wereld van de thee. Ontdek alles over de vele soorten thee, het productieproces en bijzondere theerituelen. Met tips en trucs om op een correcte manier thee te zetten, thee te bewaren en je eigen theeritueel te starten. Voor iedereen die thee wil leren kennen, proeven en er uren van wil genieten. [Davidsfonds, 211 p. non-fictie]

Sungazing Ron van Dijen

Het boek « Sungazing » is een gedetailleerd en informatief hand- en werkboek over zonnestaren. In het boek wordt uitgebreid beschreven hoe we veilig kunnen sungazen.

Ik beschrijf hoe mijn lichamelijke en geestelijke klachten veranderden door sungazen. Mensen die lijden aan depressiviteit, last hebben van chronisch pijn en reumatische aandoeningen, zullen zich in mijn verhaal kunnen herkennen. [Flowin-Freedom, 144 p. non-fictie]

Het hoog sensitieve kind Elaine Aron

In de eerste helft van het boek staat algemene informatie over hoog sensitieve kinderen en de invloed op het ouderschap: met vragenlijsten of kind en ouder hoog sensitief zijn. De tweede helft, ingedeeld naar leeftijdsgroepen van baby tot jongvolwassene, geeft veel opvoedingsinformatie. Veel beschrijvingen, praktijkvoorbeelden en nuttige adviezen met als basis: versterken van de eigenwaarde, voorkomen van schaamte, op de juiste wijze corrigeren en bespreekbaar maken van hoge sensitiviteit. [Bruna, 379 p. non-fictie]

De Hoogsensitiviteit Survivalgids An Michiels

Ben je snel ontroerd? Heb je bergen fantasie? Is eerlijkheid voor jou van het allergrootste belang? Merk je vaak heel veel details op? Ben je gevoelig voor de stemming van anderen? Ben je geregeld overprikkeld? Hou je van stilte en rust? Voel je je soms anders dan anderen? Doen harde geluiden soms letterlijk pijn? Ben je gevoelig voor geuren? Misschien ben je wel hoogsensitief en wil je weten hoe je daarmee moet omgaan? Dan is dit boekje zeker iets voor jou. [Abimo, 128 p. non-fictie]

De artistieke creatie (DVD) Omraam Mikhaël Aïvanhov

«In de toekomst zullen de kunstenaars op de voorgrond staan, want de ware kunstenaar is zowel een priester, een filosoof en een wetenschapper.» Deze dvd is ondertiteld in het Nederlands. [Prosveta, dvd. non-fictie]

Agenda plus - juni 2014 | 23


Van dag tot dag

nten, e m e n Eve eur opend ,beurzen, dagenen, lezing rten conce

Deze activiteiten worden ingedeeld per provincie en per datum. In principe worden alleen activiteiten van de 10de van de maand van verschijning tot de 9de van de maand erop opgenomen. De redactie kan de juistheid van de gegeven informatie niet garanderen. We nodigen je uit om behoedzaam te zijn en enig oordeelsvermogen aan de dag te leggen.

Antwerpen Burn-out of Wake up? Een nieuwe kijk.

12/6. 20u-22u. Wat kan een burnout je vertellen? Hoe maak je hier een keerpunt van? of hoe voorkom je burn-out en creëer je meer evenwicht? theorie en praktijk. Greet Selderslaghs. Coach Café Antwerpen. Amelbergstraat 1. 2240 ZAnDHoVen. Art of good Living. 015 62 06 35. greet. selderslaghs@skynet.be - www. artofgoodliving.eu

Info-avond Energetische Antropologie.

13/6. 19u30. In vogelvlucht wordt de energetische Antropologie van José tomas Zeberio toegelicht alsook de betekenis ervan bij de levensvragen van de nieuwe tijd. Anita Van Broeck. De Walnoot vzw. Hanendreef 135. 2930 BrAssCHAAt. 03 653 47 53. levenskunst@dewalnoot.be www.dewalnoot.be

Open deurdag & boeklancering bij In Praktijk.

14/6. Met speciale gasten en auteurs. Sandra Kleipas. In Praktijk. Achtelsestraat 98. 2320 HoogstrAten. 0487 375 370. sandra@InPraktijk.be - www. InPraktijk.be

Spirituele beurs Malle.

15/6. 10u-18u. De bekendste gezichten van televisie demonstreren hun kennis en gaven. ervaar zelf hoe deze paragnosten uw persoonlijkheid doorgronden. go. Herentalsebaan 56. 2390 oostMALLe. spiritueel onderweg vzw. 0499 267 085. info@spirituelebeurs.be - www. spirituelebeurs.be

Hatha Yoga met Serdar.

16 tot 22/6, van 23 tot 29/6, van 30/6 tot 6/7, van 7 tot 13/7. Hatha Yoga brengt ontspanning in inspanning. Het is een dynamische, maar rustige yogavorm die geschikt is voor alle leeftijden. Serdar Akgül, leraar. 2018 Ant WerPen. serdar Akgul. 0032 476 907 765. info@serdaryoga.be - www.serdaryoga.be

Engelenmeditatie.

16/6. 14u-16u. Kom even helemaal tot rust, ver weg van alle drukte en stress van alledag. engelen omringen je en brengen je inzicht en heling. Zalige engelmeditatie! Anne Dockx. Vlinder-Licht. Louis Vervoortlaan 49. 2900 sCHoten. 0494 928 930. vlinder-licht@telenet.be - www.vlinder-licht.be

20 kg slanker, ik bruis van energie en... mijn burnout is eindelijk opgelost!

7/7. 18u. Door middel van gezonde voeding (een suikerarm en tarwevrij dieet) heb ik mezelf eindelijk “genezen”. Deze ervaring deel ik graag met jou a.h.v. een Powerpoint-presentatie. Yves Nevelsteen, ervaringsdeskundige. esperantocentrum. Frankrijklei 140. 2000 AntWerPen yves@ agendaplus.be - 0472 106 086

Vlaams Brabant Perfectionisme: kennismakingsavond.

17/6 of 27/6. 19u30-22u15. Perfectionisme is een patroon dat leidt tot vele beperkingen in onze levenskwaliteit. Hoe her-

In de kijker Sai Maa

De Passie Tour LEZINGEN Liefde, Uw Levensgeschenk. 4-5-6 juli te Brussel Zie details op pagina 25.

24 | Agenda plus - juni 2014

De Passie Tour is een reeks van evenementen over de hele wereld met Sai Maa en haar leermeesters waarbij Passie als essentiële energie wordt beschouwd om evenwichtig, open en krachtig in het leven te staan. Passie is de creatieve levensstroom die onze harten opent en ons boven oppervlakkige beperkingen tilt. Zo kunnen we het leven opbouwen dat we echt willen leiden. Het leven hangt niet af van wat er buiten ons gebeurt, maar wordt gecreëerd door onze eigen keuze om ons af te stemmen op deze stroom. Het is aan ons om er contact mee te maken, haar verder te ontwikkelen en tot uiting te brengen in elk aspect van ons bestaan.


ences, Confér ouvertes, pordietesonsitiverstrikken , banden p s ons, en o x e soms verstikken en waarin ons les weMets. tacOdilon geblokkeerd ecvoelen. p s . . Bewustzijnshuis. ts. cerKernemelkstraat onsInAAI. 148. c 9112 03 772 16 48

agenda

Oost-Vlaanderen

kennen we dit patroon en hoe pakken we dit doeltreffend aan? Marcel Hendrickx. Koningsteen. Opendeurdag School oxdonckstraat nr 168. 1880 van Ayurveda. 8/6. 10u-18u KAPeLLe oP Den Bos . Het op een ontspannen wijze de ontwikkelingsinstituut. info@ school ontdekken, zijn werking hetontwikkelingsinstituut.be Les activités de l’agenda vont du -10 du de parution au 9 du stellen, mois enmois docenten, je vragen www.hetontwikkelingsinstituut.be suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les ontmoeten, activités reprises afgestudeerden gezellig 0476 584 Aussi, nous vous invitions dans 652 l’agenda. au discernement. samen zijn. Lies Ameeuw. school Van Ayurveda. Molenaarsstraat De Passie Tour. 111-45, 9000 gent. www. 4/7 tot 6/7. Vrijdag 4 juli: Darshan lies-ameeuw.be - info@lies-ameeuw. met Sai Maa van 19u30 tot 22u30 be - 051 51 07 66 (gratis - vooraf inschrijven). Zaterdag 5 juli: workshop van 10u tot Verwenavond : uitwisseling. 15u en vraag/antwoord-avond met 11/6. 20u-22u30. tijdens een verchanting van 19u30 tot 21u30. Zon- wen-avond omringen we elkaar met dag 6 juli: workshop van 10u tot 15u waar we goed in zijn: liefdevolle (voor therapeuten, maar toegan- aanwezigheid, massage, (klank-) kelijk voor iedereen). Passage 44. healing, voetreflexologie,... . Ann Pachecolaan 44. 1000 BrUsseL. De Bruycker, Jeroen Baeken. www.sai-maa.com/thepassiontour Bron Van Vreugde. Vrasenestraat 109. 9100 nIeUWKerKen-WAAs. Bron Van Vreugde. 0474 432 131. bron.van.vreugde@telenet. be - www.bronvanvreugde.be HSP Praatkaffee. 19/6. 19u30-22u. graag eens een Klankbubbel. babbel met andere hooggevoeligen uit je eigen regio? Probeer dit dan 20/6. 20u-21u30. De klankbubeens uit... Johan Maarten. De bel is een ‘stemmige’ avond: we Vogelsanck. Demerstraat 99. 3500 zingen eenvoudige mantra’s begeHAsseLt. HsP Vlaanderen. 0473 leid met shrutibox en tampura, 339 633. info@hspvlaanderen.be - experimenteren met ‘toning’ (lange aanhoudende tonen), en www.hspvlaanderen.be we zingen leuke liedjes. Ann De Stilte meditatie. Bruycker, Jeroen Baeken. 27/6. 20u-21u. ons aansluiten op het Bron Van Vreugde. Vrasenestraat 9100 sInt-nIKL A As lichtnetwerk, bijeenkomsten rond de 109. grootmoeders, zelfheling, mantra’s (nIeUWKerKen-WA As). 0474 zingen en luisteren naar de stilte diep 432 131. bron.van.vreugde@telenet. in onszelf. ZIJn. Joke Aerts. Well be - www.bronvanvreugde.be International. ‘t gezondheidshuis orCHIdee. Zammelenstraat 9. 3724 Hoe liefde slaagt! Wat het KortesseM. orchidee. 0477 815 leven stuwt. 733. info@or-chi-dee.be - www. 27/6. 19u30-22u30. Deze lezing gaat dieper in op de systemische or-chi-dee.be

Limburg (BE)

info@bewustzijnshuis.be - www. bewustzijnshuis.be

West-Vlaanderen HSP Praatkaffee.

10/6. 19u30-22u. Zin in een vrijblijvende babbel met mensen zoals jij? Kom gerust eens langs! Ilse Van Den Daele. spijs en Drank. Marktstraat 10. 8510 roLLegeM. HsP Vlaanderen. 0473 339 633. info@hspvlaanderen.be - www. hspvlaanderen.be

“Waarom? Daarom!”: Ben jij ook zo gevoelig?

13/6. 20u-22u. ‘Ben jij ook zo gevoelig’ gaat over hooggevoelige kinderen en tieners. sensitieve kinderen en jongeren functioneren op een bijzondere manier. Bibliotheek Affligem. Bellestraat 99. 1790 AFFLIgeM. sensitief vzw. 057 30 09 19. info@sensitief.be - www. sensitief.be

Documentaire film: Bruno Gröning.

15/6. 13u-19u. er bestaat geen ongeneeslijk - god is de grootste arts! zijn z’n woorden. en het ongelooflijke gebeurt. Artsen bevestigen de successen. Parochiaal Centrum Valkenburg. Legeweg 83 - 85. 8200 sInt-AnDrIes (BrUgge). Kreis Für geistige Lebenshilfe e.v. www. bruno-groening-film.org 0494 239 295

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Nieuwe publicaties ‘U bent Goden’ Synopsis-1 is het eerste van drie delen, met geïmproviseerde voordrachten van Omraam Mikhaël Aïvanhov die een synthese zijn van zijn onderricht 600 pagina’s ISBN 978-90-76916-32-3 Ref. A01NL

39,95 €

‘Kunstzinnige schepping of hoe men zichzelf overtreft’ Duur 69’ Met Nederlands ondertitels Ref. DVD7008FR

18 €

– Actuele promotie: gratis verzendingskosten en, voor elke bestelling van meer dan 75 €, korting van 10 % – Volledige catalogus op www.prosveta.be

PROSVETA BENELUX – prosveta@skynet.be - Tél. 00 32 (0)2 461 08 53 2 | AgendA pLUS - sEPTEmBrE 2013

Agenda plus - juni 2014 | 25


hops, Worksssen, cursu ingen, opleid aries... semin Deze activiteiten worden ingedeeld per rubriek en per datum. Voor de titel van de activiteit vind je een aanduiding om welk soort activiteit het gaat en in welke provincie ze doorgaat. Net zoals in de agenda ‘Van dag tot dag’ worden alleen activiteiten opgenomen van de 10de van de maand van verschijning tot de 9de van de maand erop.

Assertiviteit Vlot en overtuigend spreken

SPEAKINGNOW www.coachingyou.be

Speaking Now!

3/7 tot 4/7. 10u-17u. Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden! Vlot en overtuigend spreken. Annick Noyens. Coaching You. Karmelietenklooster. Burgstraat 46. 9000 GENT. 0486 361 761. annick.noyens@coachingyou.be www.coachingyou.be

Speaking Now!

5/7 tot 6/7. 10u-17u. Annick Noyens. CoachingYou. L’Entrepot du Congo. Vlaamse Kaai 42. 2000 ANTWERPEN. 0486 361 761.annick.noyens@coachingyou.be - www.coachingyou.be

Speaking Now!

12/7 tot 13/7. 10u-17u. Annick Noyens. CoachingYou. Hotel Stiemerheide. Wiemesmeerstraat 105. 3600 GENK. 0486 361 761. annick.noyens@coachingyou.be www.coachingyou.be

Astrologie Runen en hun astrologische mogelijkheden.

21 tot 22/6. De runen zijn een oud alfabetisch schrift, omgezet in oefeningen die onze band met de bomen en aarde herstelt wat een eenheidsgevoel en blijheid geeft! André Poppe. Manipura. Maison Castarière. Tier La Rochebin 3. 6940 BARVAUX. 052 44 53 38. manipurapost@hotmail.com www.manipura.be

Ayurveda Het Waterman-tijdperk.

6/6. 20u-22u30. Met vreugde nodigen wij u allen uit op de eerstvolgende bezinningsavond. Lode Driscart, Yolande 26 | Agenda plus - juni 2014

Ledent. Ayurvedisch Centrum. Molenaarstraat 111-45. 9100 GENT. Yolande.ledent@telenet. be. 09 346 74 50.

Communicatie Encountertraining 1 Kennismaking.

1/7. 19u30-22u. Deze communicatietraining onderscheidt zich doordat ze het hele lichaam en de emoties die meespelen bij spreken meeneemt in de training. Syntia Van Erdeghem, Inge Leemans. Yatri vzw. Centrum Voelen. Sint-Annastraat 7. 9810 EKE. 0473 214 615 - 016 47 33 18. inge. leemans@yatri.be - www.yatri.be

Creatieve expressie Munay Yala * Murga Tribe.

21/6. 15u-22u. Een ontdekking doorheen de elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Krachtdieren waar Theater, Muziek, Dans, Yoga, Creativiteit,.. elkaar ont moeten. Lies Selleslach, Bart Van Hemel. Vzw Sanken Yaka. Sprookjestuin te Heverlee. Einde van de Matadilaan. 3001 HEVERLEE. 0474 503 702. liesselleslach@hotmail.com - www. sankenyaka.be

Dans Sacrale Dansdagen.

5/6. 10u-16u30. Sacrale Dans of meditatie in beweging. Rika Vandevenne. Het Oneindige vzw. Geitestraat 25. 8870 IZEGEM. 051 31 63 91 - 0479 647 239 - 0476 968 934. info@hetoneindige.be www.hetoneindige.be

Sacrale Dans reeksen.

12/6 en 19/6 20u-21u30. Sacrale Dans of meditatie in beweging. Rika Vandevenne, Het Oneindige vzw. Geitestraat 25. 8870 IZEGEM. 051 31 63 91 - 0479 647 239 - 0476 968 934. info@hetoneindige.be www.hetoneindige.be

Eutonie Vakantiecursus voor senioren.

20 tot 23/6. 14u30-13u. Basiscursus eutonie voor beginners... een zeer concrete basis voor meer lichaamsbesef én bewegingsplezier! Een verlengd weekend in Massembre. Renild Van Den Plas, eutoniepedagoge VES. CM-vakantiehuis. Massembre 84. 5543 HEER SUR MEUSE. 014 43 65 11. renild.vdp@ gmail.com - www.eutonie.be

Geweldloos communiceren Introductietweedaagse.

5 tot 6/7. 10u-17u. We nemen onze eigen communicatie onder de loep en zoeken we vooral samen naar een communicatie voorbij het oordelen, voorbij gelijk of ongelijk, naar een communicatie waar verbinding en keuze centraalstaan. Corrylaura Van Bladel. Eekhoutcentrum. vzw De Bleekweide. Groot-Begijnhof 16. 9040 SINT-AMANDSBERG (GENT). 0486 234 257. info@ blabla-blabla.be - www.eekhoutcentrum.be - www.blabla-blabla.be

Empathie driedaagse.

8 tot 10/7. 10u-17u. Ontdek – vanuit de ervaring en met korte theoretische duiding – de ware essentie van empathie of mededogen, een van de essentiële elementen van Geweldloze Communicatie. Corrylaura Van Bladel. Rundershoek 31. 2430 EINDHOUT. 0486 234 257. info@blabla-blabla.be - www. blabla-blabla.be

Heling Soul Healing-avonden.

19/6. 19u-21u. Master Maya laat het zielepotentieel zien voor heling en transformatie d.m.v. diver-


agenda

se Soul Healing Technieken. Doe mee en transformeer je leven. Maya Mackie. Love Peace Harmony Belgium. Oost West Centrum. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 0471 836 614. lovepeaceharmony. belgium@gmail.com - www. lovepeaceharmonybelgium.com

Divine Healing Hands.

27 tot 29/6. 10u-22u. Ontvang goddelijke helingkracht in de vorm van Divine Healing Hands en leer hoe je jezelf, anderen, dieren en relaties kunt helpen helen. Maya Mackie, Divine Channel and Soulhealer. Love Peace Harmony Belgium. Oost West Centrum. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 0471 836 614. l o v e p e a c e h a r m o ny. b e l g i u m @ gmail.com - www.lovepeaceharmonybelgium.com

HSP Hoogsensitiviteit: van klacht naar kracht. 9/6.

9u30 - 16u30. Ben je op het punt gekomen dat je een manier wil vinden om anders met de dingen om te gaan, zonder iemand anders te moeten worden? Dan is deze dagcursus iets voor jou. An Michiels, psychosociaal therapeute. Martijn van Torhoutstraat 120. 9700 OUDENAARDE. 057 30 09 19. 0495 251 755. an@sensitief.be www.sensitief.be

Ik leer anders.

14/6. 10u-17u. De leermethode ‘Ik leer anders’ vertaalt de door school aangeboden leerstof naar de manier waarop visueel ingestelde leerlingen (onder meer hooggevoelige kinderen) denken. Wendy Mertens. Hooggevoelig Vlaanderen. Groei & Kracht. Drongenstraat 126. 9160 LOKEREN. 09 335 63 20. groei. kracht@telenet.be - groei-kracht. webs.com

Hooggevoeligheid, vermoeidheid en zelfzorg.

10/7. 10u-16u30. Linda T’Kindt. HSP Vlaanderen. Hoe kunnen we meer zorg voor onszelf dragen in deze veeleisende en prestatie-

gerichte maatschappij? Duinenhuis. Bettystraat 7. 8670 KOKSIJDE. 058 31 14 94. www.vormingplusow.be westhoek@vormingplus.be

Hulpverlening Leren helpen.

12/6, 13/6 en 14/6. 9u30-16u30. Het kan gebeuren dat iemand op jou beroep doet voor een luisterend oor, om meer helderheid in iets te zien, om feedback te krijgen, om een beslissing te nemen, enz. Maarten Cuyvers. PRH Vlaanderen. PRHVormingscentrum. Otto Veniusstraat 15. 2000 ANTWERPEN. 03 248 16 53. maarten.cuyvers@prh.be www.prh.be

Kleur- en lichttherapie

voor verdriet en pijn. We leren onszelf en anderen vergeven en accepteren en omgaan met relationele spanning. David Dewulf. IAM - Mindfocus. De Blauwe Poort. Collegebaan 49. 9090 MELLE. 09 328 60 90 - 0494 946 060. contact@aandacht.be - www. aandacht.be

Maandelijkse relaxatie/ meditatieavond.

6/7 en 3/8. 19u-21u30. Liggende/ zittende relaxatie,- adem,- mindfulness,- en meditatieoefeningen in kleine groep. Aansluiten zonder probleem. Elke maand nieuw groeithema. Sofie Van Mensel,. Gestelstraat 52. 2250 OLEN. 0494 843 431. info@ per-neser.org - www.per-neser.org

Natuurvoeding

4-daagse: Het reinigingspad naar je bron.

27 tot 30/6. Zuiver je pad naar je lichtbron met licht en kleur om in verbinding te staan met je authentieke zelf, in je eigen kracht, liefdevol en zelfbewust. Inge Cox, naturopate. Oost West Centrum. Bois-le-Comte 1. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL. 061 32 99 20 - 0491 337 171. info@owc.be www.owc.be

Meditatie Meditatie Mindfulness en Zijnsoriëntatie.

11/6. 20u-21u30. Samen mediteren voor mensen die ervaring hebben met mindfulness of Zijnsoriëntatie. De nadruk ligt op samen mediteren en meditatief gewaarzijn. Annemie Peeters. Solluna. Zijpstraat 148. 2570 DUFFEL. 0495 434 715. annemie@solluna.be

Stiltemeditatie.

26/6. 20u25-22u. Mediteren in groep is makkelijk, prettig, krachtig. Het brengt je rust en helderheid. Voor iedereen toegankelijk. Willi Lichtert, Greet Selderslaghs. Sunny Side Up vzw. Praktijk dokter Lichtert. Statiestraat 116. 1740 TERNAT. 015 62 06 35. greet.selderslaghs@skynet. be - www.itworkstomove.eu

Mindfulness Hartmeditaties.

19/6. 9u30-17u. We maken ruimte

De dagdagelijkse natuurgastronomie. 9/7. 9u30-

13u30. We zetten een smakelijk dagdagelijks menu op tafel en proberen je te inspireren met eenvoudige gerechtjes om van te watertanden. 011 74 07 03. www.ignoramus.org info@ ignoramus.org

Natuurgerichte gezondheidszorg Zomervierdaagse: The Electric Heart.

1 tot 4/7. 10u-17u. Contact maken met de wijsheid en krachten van ons hart. We gaan dieper in op de relaties tussen ons hart en de rest van ons lichaam. Nele Vandezande, Kurt Pattyn. Souldance. Overheulestraat 237. 8560 MOORSELE. 056 44 47 96. info@souldance.be - www. souldance.be

Opstellingen Wegen naar geluk. 15/6. 9u30.

Het mediale familieopstellen samen met de cosmic power overstijgt de klassieke lotsverbindingen van het familiesysteem. Odilon Mets. Bewustzijnshuis. Kernemelkstraat 148. 9112 SINAAI. 03 772 16 48 info@bewustzijnshuis.be - www. bewustzijnshuis.be

Agenda plus - juni 2014 | 27


agenda

Persoonlijke ontwikkeling

werk, in je relaties. Annick Jossa,. PRH Persoonlijkheid En Relaties. Oudstrijderslaan 40. 3500 HASSELT. 0496 044 303. annick.jossa@prh.be - www.prh.be

Al schrijvend meer jezelf worden.

Ontdekken wie je echt bent.

6/3, 13/6 en 20/6. 9u30-16u30. In deze cursus leer je ontdekken wie jij écht bent: de kern van je persoonlijkheid. Jacqueline Hermans, begeleider. PRH Persoonlijkheid En Relaties vzw. De Zuidlandschool. Prof. Zeemanstraat 216. 4532 JM TERNEUZEN (NEDERLAND). 0031 115 69 73 00. jacqueline.hermans@prh-nederland.nl - www.prh-nederland.nl

Stilte en beweging.

15/6. 10u-12u. Een spontane “energiehappening” met stilte en muziek om elkaar te ondersteunen in de “grote reis naar waar we nooit weg geweest zijn”. Dharmaranda. Grensstraat 100. 9000 GENT. 09 226 36 06. dharmaranda@ hotmail.com - home.scarlet.be/ dharmaranda

Later begint nu!

20/6 en 27/6. 9u30-17u. Je toekomst vormgeven vanuit je talenten. In deze cursus willen we je verlangen naar zelfrealisatie stimuleren. Erika De Crom. PRH Persoonlijkheid En Relaties. PRHVormingscentrum. Otto Veniusstraat 15. 2000 ANTWERPEN. 0479 33 23 59. erika.dcrom@prh.be - www. prh.be

Zomerritueel medicijnwiel & 5Ritmes.

22/6. 13u30-18u. We bouwen een medicijnwiel & verbinden ons met de wijsheid van het Zuiden. Dansend stemmen we af op de levensstroom & ontvangen wat nodig is voor groei. Anne Geerts Danshetleven. Polariteit. verkortingsstraat 55. 9040 GENT. 0476 898 006. annegeerts@ skynet.be - www.danshetleven.be

Zelfvertrouwen op zak!

28/6 en 29/6. 9u-17u. Meer mezelf durven zijn. Door te groeien in zelfvertrouwen ga je op een andere manier in je leven staan, in je 28 | Agenda plus - juni 2014

28/6 en 29/6. 9u30-17u. Zelfkennis opdoen via methodisch schrijven; In deze cursus leer je niet schrijven over jezelf. Je richt je naar wat er zich in jezelf laat voelen en om dat uit te drukken in woorden. Martine Andries,. PRH Persoonlijkheid En Relaties. Vormingplus Brugge. Sint Pieterskerklaan 5. 8000 BRUGGE. 03 755 44 01. martine.andries@prh. be - www.prh.be

Zelfvertrouwen op zak!

28/6 en 29/6. 9u-17u. Meer mezelf durven zijn. Door te groeien in zelfvertrouwen ga je op een andere manier in je leven staan, in je werk, in je relaties. Annick Jossa, Erika De Crom. PRH Persoonlijkheid En Relaties. Oudstrijderslaan 40. 3500 HASSELT. 0496 044 303. annick. jossa@prh.be - www.prh.be

Wie ben ik?

2/7 en 6/7. 9u-18u30. Deze cursus helpt je meer bewust te worden van je capaciteiten. Dit geeft je een nieuw fundament, meer harmonie in jezelf en nieuwe levensenergie. Patrick Jossa. PRH Persoonlijkheid En Relaties Vzw. Don Bosco. Hendrik Placestraat 44. 1702 GROOT-BIJGAARDEN. 016 29 00 33. patrick.jossa@prh.be www.prh.be

Coach je innerlijke kind.

2 tot 5/7. 13u-19u. We gaan tegelijk aandacht geven aan het innerlijk kind in jou als naar de kinderen rondom jou. Je zal plots heel veel zaken beter kunnen plaatsen en je eigen kracht opnemen. Eva Storm. Lazuli Coaching. Walpurgis. Deurneleitje 6. 2640 MORTSEL. 0475 242 412. info@lazulicoaching.com

De Passie Tour!

4/7 tot 6/7. Vrijdag 4 juli: Darshan met Sai Maa van 19u30 tot 22u30 (gratis - vooraf inschrijven). Zaterdag 5 juli: workshop van 10u tot 15u en vraag/antwoord-avond met chanting van 19u30 tot 21u30. Zondag 6 juli: workshop van 10u tot 15u (voor therapeuten, maar toegankelijk voor iedereen). Passage 44. Pachecolaan 44. 1000 BRUSSEL. www.sai-maa.com/thepassiontour

De Stem van je Hart.

9 tot 13/7. Zomer 5-daagse om te genieten en stil te staan bij je essentie en levensloop. Sammy Vienne, Ida Jonniaux, Lichaamsgericht psychotherapeute. De Parel, Coaching En Levensloopbegeleiding. Atelier Blanchefosse. Rue l’Abbaye 4. 08290 BLANCHEFOSSE ET BAY. Frankrijk. 09 219 92 32. www.parelsgewijs. be - de-parel@telenet.be

Qigong Taijiwuxigong voor gezondheid en geluk.

30/6. 19u30-20u30. Hervind ontspanning en algemeen welbevinden dmv beter lichaamsbesef en -houding. Herstel veerkracht dmv aardekracht en beweging van jouw lichaam. Sofie-Ann Bracke. Nottebohm Rugkliniek. Biartstraat 2. 2018 ANTWERPEN. 0486 931 122 - 03 239 73 56. sofieannbracke@gmail.com - www. chinesehealing.be

YiJin Daoyin.

3 tot 6/7. 10u-17u. Zhengyu Shen. Taiji Centrum vzw. Sportzaal Sint Dimpna College. Gasthuisstraat 2. 2440 GEEL. taijicentrum2000@ gmail.com - www.taijicentrum.org

Reiki Reiki oefenavond.

19/6. 19u15-21u30. In een rustige sfeer samen oefenen en reiki ervaringen uitwisselen. Veronique Van Moortel, orthomoleculair gezondheidstherapeute. Artdesign Bvba. Meditatieruimte in privé woning. Barrierestraat, 39. 8200 SINTMICHIELS. 050 38 07 67. veroniquevanmoortel@skynet.be - www. veroniquevanmoortel.be

Open reiki avond.

20/6. 19u-21u. Reiki is een Japanse healingmethode en wordt in het westen vaak vertaald als “universele energie”. Ingrid Decoster, reikimaster. Shanti vzw. Centrum voor spiritualiteit en zelfontplooiing. Turfstraat 4. 3320 HOEGAARDEN. 016 81 35 63. info. shanti@telenet.be

Reiki 1e graad.

30/6 tot 1/7. 13u30-17u30. omvat cursusmap, alle inwijdingen, reiki behandeling geven aan jezelf en anderen, inclusief 1 oefenavond op 25/9. Veronique Van Moortel. barrierestraat, 39. 8200 BRUGGE


Publireportage

Sai Maa, de perfecte incarnatie voor deze tijd De ontmoeting met Sai Maa was voor mij heel bijzonder. Het vond plaats in Brussel tijdens een bijeen komst met meer dan duizend deelnemers, waar je ook de kans kreeg om tot bij haar te gaan en Darshan te krijgen, een zegening. Tot mijn verbazing nam ze de tijd om even een praatje te maken met mij, en me aan te moedigen om verder te blijven doen waar ik mee bezig was.

Mauritius

Sai Maa is geboren op het eiland Mauritius, de perfecte plaats om haar voor te bereiden op haar roeping. Mauritius is gekend als een smeltkroes waar vele godsdiensten en spirituele tradities beoefend worden. Daar ontwikkelde zij al heel vroeg haar esoterische healing capaciteiten die steeds meer openbloeiden terwijl haar Missie steeds duidelijker werd. Toen ze 21 was verhuisde ze naar Frankrijk en huwde daar een wetenschappelijk onderzoeker, en al spoedig werd ze moeder van 2 kinderen. Ze combineerde dat met een steeds drukker wordende healing praktijk. Daarin combineerde ze feilloos haar esoterische capaciteiten met westerse therapeutische training zoals naturopatie, homeopathie en osteopatie. Uiteindelijk zette ze zich ook in om op politiek vlak de gezondheidszorg op Europees gebied te helpen reformeren in samenwerking met het Franse gouvernement. Tijdens deze periode ontmoette ze de wereldleraar Sathya Sai Baba en werd een toegewijde devotee. Als haar kinderen teenagers werden besloot ze om uit te stijgen boven de traditionele

rollen van familie, carrière en politiek, en haar leven te besteden om de mensheid te helpen bij een bewuste evolutie. Zij stelt zeer duidelijk dat ze geen volgelingen wil, maar haar streven is Meesters te helpen creëren die in licht en liefde de wereld kunnen transformeren. Daarvoor organiseert ze wereldwijd telefonische conferentie calls en workshops. Ook geluidsopnames, online programma’s, allerlei moderne technieken en middelen die beschikbaar zijn, en aangepast aan deze tijd. Ze creëerde ook twee krachtige technieken die je zelf kan toepassen. Sai Maa Diksha: transmissie van Licht dat een proces van Verlichting in gang steekt, en de «brein illuminatie meditatie». Ze creëerde een stichting Humanity in Unity, en Sai Maa Vishnu Shakti Trust. Daarmee worden wereldwijd centra opgericht om miljoenen behoeftigen te voorzien van voedsel, kleding, drinkbaar water en een dak boven hun hoofd. Sai Maa, een straffe madame met haar hoofd in de hemel en haar voeten op de grond. (PL)

De Passie Tour 4/7 tot 6/7. Vrijdag 4 juli: Darshan met Sai Maa van 19u30 tot 22u30 (gratis vooraf inschrijven). Zaterdag 5 juli: workshop van 10u tot 15u en vraag/antwoordavond met chanting van 19u30 tot 21u30. Zondag 6 juli: workshop van 10u tot 15u (voor therapeuten, maar toegankelijk voor iedereen). Passage 44. Pachecolaan 44. 1000 BRUSSEL.

www.sai-maa.com/thepassiontour


(SINT MICHIELS). 050 38 07 67. veroniquevanmoortel@skynet.be www.veroniquevanmoortel.be

tjes

Zoeker

Stressbehandeling en -beheersing

La ré annon

Burn-out of Wake up? Een nieuwe kijk.

Cursus & opleiding

19/6. 9u30-16u30. Stress, burnout aanpakken, voorkomen. Bespeur tegelijk de roep van je ziel, geef er gehoor aan. Het is ook jou van harte gegund, kom ontdekken hoe. Greet Selderslaghs, Life Planner & Coach. Sunny Side Up vzw. Bib Zemst. Schoolstraat 23. 1980 ZEMST. 015 62 06 35. greet. selderslaghs@skynet.be

Esperantocursus vanaf oktober 2014. Maak kennis met deze internationale taal in het Esperantocentrum in Antwerpen. Alle info: www.esperanto.be en 03 234 34 00. Zie ook: www.lernu.net

Tantra

Te huur Tantra-training.

Van 13 tot 15/6. Thema: heling van intimiteit en seksualiteit. Een helende brug vinden tussen jouw oorspronkelijke sprankelende seksualiteit en leven vanuit je hart. Inge Leemans. Yatri vzw. Loutushuis. Zoerleberg 30. 2260 WESTERLO. 016 47 33 18. info@yatri.be www.yatri.be

Tribal Tantra.

27 tot 29/6. 19u-17u. “Kamatura”Liefde van jezelf, een voorwaarde voor meer acceptatie en harmonie in je wereld... en ontdekking van de Ritueel Kamatura! Koppels en singles. Alain Art, Kathleen De Baere, Patrick Schorven. Terra Luminosa. Koningsteen. Oxdonkstraat 168. 1880 KAPELLE OP-DEN BOS. 0495 22 73 62. terraluminosa@ hotmail.com - www.terra-luminosa. com

Tantra zomerweek voor koppels: het hart van tantrische seksualiteit.

6 tot 12/7. Een uitnodiging om je beleving van seksualiteit en je liefdesrelatie te verdiepen, te verrijken, te vernieuwen. Yatri vzw. Centrum Buirefontaine. 4 Hameau de Buirefontaine. FR-02500 BUIREFONTAINE. Frankrijk. 02 759 75 72. rob.engels@yatri.be www.yatri.be

30 | Agenda plus - juni 2014

Verbeteren van gezichtsvermogen Visionfit.

15/6. 14u-17u. Visionfit is een leuke, interactieve en ontspannende workshop waar de nadruk ligt op ontspannen van de ogen en de ogen in topvorm houden. Chris Van Biesen. Dorpsstraat 42/6. 8340 SIJSELE. 050 36 04 32 - 0477 449 868. cvanbie@gmail.com - www. weetwiejebent.be

Verhalen & schrift Proeversdag kinderverhalen schrijven.

15/6. 10u-16u. Wil je ervaren of schrijven voor kinderen je ding is, zonder je meteen in te schrijven voor een uitgebreide cursus? Ontdek het hier! Aag Vernelen, schrijfdocente/auteur. Het schrijf-atelier van Aag. Stationsplein 7. 2200 HERENTALS. 0477 600 801. aagvernelen@gmail. com - www.aagvernelen.be

School van Ayurveda - Gent. Mooie ruimte van 13 op 9m. Met keuken/bar 5 op 4m. Met tuin 4 op 17m. De ruimte leent zich ideaal voor opleidingen en lezingen. Alle info via www.lies-ameeuw. com of bel naar Lies Ameeuw op het nummer 051-51 07 66.

Persoonlijke ontwikkeling Opleiding in Bio-Logische en Integratieve Levensvisie Dr. Eduard Van den Bogaert. De kunst om zichzelf te genezen. Je wordt nooit toevallig ziek! Onbewust zetten onze hersenen een ziekte in gang om ons organisme aan te passen aan een verandering. Ziekte heeft een evolutiefunctie. Je daarvan bewust worden, is een eerste stap naar genezing. Opleiding 5 weekends van oktober 2014 tot april 2015 VROEGBOEKKORTING tot 30 juni 2014. www.evidences.be Consult Voor zoekenden op geestelijk gebied. Ontdek evenwicht, harmonie en geestelijke vrijheid. PAUL THYS. Wasserijstraat 4. 2200 Herentals. 014 210 050 0499 242 465

Diverse Herbafeelgood HERBALIFE. Voeding voor een beter leven. Gewichtsbeheersing, sportondersteuning, uiterlijke verzorging. www.herba-feelgood.be – 0475 927 585


Â

Waarom  uniek?  Ze  is  gewoon  allesomvattend: . $) +%%' jezelf %$ '+ $ )  alle  voordelen + $ $ %$ . 0# $ *"$ ((1 )' $ $ $ combinatie # ) " #( , $ . + lichaamsbewustzijn !%# )%) + ''* # ,*()- $ )%) ) . ' $ ) " potentieel  )%) * ) '*!! $

'%# ( ) $ $) $( + , +%%' " $ $ - " %$)&"%% $ Met  het  certificaat  kan  je  alle  kanten  uit: . ' -%, " hoofdberoep "( bijberoep + $ # ! $ . ' ) $ %& +%", (( $ $ ! $ ' $ ( $ %' $ % - ! $/ . bedrijven () $ $ $ ' $ ()' ((# $ # $) . lichamelijke  beweging  $ '*!! $ $ meditatieve  rust ' $ $ . energetisch  , '! $ +%%' - " $ +%%' $ ' $ $ +%'# + $ heling.

Tilla  Van  Opstal $ $() )*) " *# ,,, $ $ $ % $ $

Agenda plus - juni 2014 | 31


32 | Agenda plus - juni 2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.