Page 1

gratis

nr. 38 • october 2013 Maandelijks • Verschijnt niet in januari en augustus

www.agendaplus.be

Verantwoordelijke uitgever: Rudy Van Damme, Stokthoekstraat 10A-9140 Temse. Afgiftekantoor: Brussel X P901078

Weldoen, weldenken, welzijn!

Vrouwen en Spiritualiteit

Lichttherapie Gezonde voeten Ayurvedische keuken


voorwoord

UITGEVER

Uitgeverij ACCORDIA bvba Maatschappelijke zetel: Stokthoekstraat 10A 9140 Temse contact@agendaplus.be www.agendaplus.be IBAN: BE32 3630 3415 9602 BIC: BBRUBEBB

Hoofdredacteur & verantwoordelijke uitgever Rudy VAN DAMME +32 (0)486 759 033 rudy@agendaplus.be

redactie / werkten mee Magdalena TROCH Rudy VAN DAMME Inge COX Wilfried LEGEYN Brigitta CALLENS

VORMGEVING

Olivier DESURMONT olivier@agendaplus.be

PUBLICITeit

publiciteit@agendaplus.be +32 (0)3 500 95 13

DISTRIBUTIE

Isabelle DESPEYROUX distributie@agendaplus.be

oplage

Gemiddeld 30.000 exemplaren

abonnement & verdeelpunt

Ontvang je graag de volgende tien nummers van Agenda Plus rechtstreeks bij je thuis, stort dan 20 euro op onze rekening met vermelding 'abo'. Wil je verdeelpunt worden? Neem contact met ons op i.v.m. de voorwaarden.

Agenda Plus wallonië

Jean ANNET +32 (0)81 43 24 80 jean@agendaplus.be Agenda Plus is gratis te vinden bij natuurwinkels, veg. restaurants en winkels die werken met natuurlijke producten. Je vindt ons ook op veel beurzen, in cursuscentra en in de wachtzalen van bepaalde therapeuten, osteopaten, acupuncturisten en homeopaten. Adverteerders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van publiciteit. Verschijnt niet in januari en augustus. Coverfoto: © Laurent Hamels - Fotolia.

com

A

ls uitgever heb ik een welbe- Rudy Van Damme hoofdredacteur paalde visie omtrent de uitbouw van de filosofie van AGENDA Plus. Dat behelst meer dan het uitgeven "van een reklameboekse" zoals ik recent te horen kreeg. AGENDA Plus staat voor een beweging, een evolutie van zijn, leven, voelen en denken als evolutionaire mens. Dit in een snel bewegende, soms zelfs op hol slaande samenleving. Deze visie behelst de holistisch levende mens en in feite de mens van de toekomst, te vinden voorbij het gedachtgoed van de zogenoemde new age, zonder deze uit te sluiten. Daarom zijn we gestart met AGENDA Plus Videokanaal en weldra ook AGENDA Plus radio. Dit alles past ook in de oprichting deze maand van uniSAN, de koepelorganisatie die integrale en natuurlijke gezondheidszorg doeltreffend wil promoten en ondersteunen in een steeds vijandiger wordende context naar "alternatieve" therapie en gezondheidszorg toe. In de blauwdruk van deze visie staat de vrouw direct en indirect aan het roer, de vrouw die ontegensprekelijk verlichting brengt door haar eenvoudige aanwezigheid, de symbolische Godin. Reden voor ons om vrouwen een speciale plaats te geven in deze Oktober editie.

nr38

Hou de Facebookpagina en onze website in het oog voor up-to-date info. Tot weldra!

voorwoord ............................................................... 3 andere kijk ................................................................. 5 hoofdartikel: Vrouwen en spiritualiteit ......................... 7 beter leven: Lichttherapie ............................................. 12 gezond leven: Ayurvedische keuken ............................. 14 natuurlijk leven: Gezonde voeten ................................. 21

agenda 'van dag tot dag' ............................................ 24 rubrieksagenda .......................................................... 26 lezen ............................................................................ 31

100% Gerecycleerd papier

«Blue Angel» Eural Pro


"Vingerafdrukken in een kerncentrale, tot daaraan toe. Maar toch niet in een school?"

©Ludovic Lan - Fotolia.com

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) heeft de Ministerraad op 12 juli 2013 ingestemd met het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de homeopathische geneeskunde. Volgens dit ontwerp mogen enkel mensen met een medische titel nog het beroep van homeopaat uitoefenen en enkel voor die indicaties waarvoor de werking aangetoond is volgens Evidence Based Medicine (EBM) (d.i. geen enkele indicatie omdat de onderzoeksmethode van EBM niet geschikt is voor holistische geneeswijzen). De opleiding van toekomstige erkende homeopaten moet aan een hogeschool of universiteit gebeuren, maar deze weigeren om een opleiding in te richten. Dit zal de vrijheid van de patiënt om zelf zijn therapeut en therapie te kiezen beknotten. Bovendien zullen huidige bekwame homeopaten met ervaring en een goede opleiding uitgesloten worden van wettelijke uitoefening van hun beroep en komt de opleiding van toekomstige homeopaten in het gedrang.

Schoolkinderen verplicht zich te registreren met vingerafdruk 1984 van Orwell is weer een stapje dichterbij? Tientallen Belgische scholen registreren hun leerlingen via vingerafdruk, bijvoorbeeld om makkelijker de voor- en naschoolse opvang te factureren. De Privacycommissie noemt werken met vingerafdrukken echter enkel propor-

tioneel indien een controle op hoog niveau gerechtvaardigd zou zijn. In Gent zorgde de privacykwestie er niettemin voor dat een proefproject werd stilgelegd. "Vingerafdrukken in een kerncentrale, tot daaraan toe. Maar toch niet in een school", argumenteert Gents onderwijs schepen Elke Decruyenaere (Groen). "Voor mij gaat het om de vraag in welk soort omgeving je kinderen wilt laten opgroeien. Wil je een sfeer van wantrouwen en controle of vertrouwen en betrokkenheid?" Bron: HLN

© D.R.

Keuzevrijheid in ziektebehandeling onder druk!

Is ADHD een fictieve ziekte? Op het internet gaat er de laatste tijd een bericht rond als een virus met betrekking tot de "vader van adhd" de in 2009 overleden Dr. Leon Eisenberg. Deze laatste, een kinderpsychiater, zou "op zijn sterfbed" hebben toegegeven dat Adhd een verzonnen ziekte is. Alles gaat terug naar een artikel dat verscheen in April 2012 in het Duitse weekblad Der Spiegel. Wanneer we echter het artikel grondig lezen wordt er helemaal niet gesproken over een "fictieve ziekte" maar beklaagde de dokter er zich over dat de diagnose veel te snel en veelal foutief werd gesteld door, in zijn ogen, onbekwame dokters. Steeds meer en meer opvoeders en hulpverleners beginnen te beseffen dat niet alles met pilletje kan worden opgelost. Zo ontdekte Dr. Lidy Pelzer dat Adhd syptomen grotendeels verdwijnen bij een aangepast en volgehouden dieet bij pubers. (Rvd) © ADHD-facebook

andere kijk

De mensheid gaat vooruit Je zou het op het eerst zicht niet zeggen maar de mensheid heeft het beter dan pakweg 100 jaar geleden. Er waren meer gewapende conflicten voor 1990 dan erna bijvoorbeeld en slavernij is uitstervend sinds 1950. We werken ook veel minder, wereldwijd gezien, dan in de periode voor 1920 én we hebben meer geld om te besteden aan vrije tijd. Rond 1900 was de gemiddelde mens overleden op 47 jarige leeftijd waarbij dat getal nu staat op 77 jaar. We leven dus merkelijk langer. Wat armoede betreft kunnen we ook positief zijn want deze vertoont een immer dalende lijn. Goed nieuws dus voor de positivo's onder ons! Bron: www.businessinsider.com 4


October 2013 AGENDA Plus

5


hoofdartikel

© Laurent Hamels - Fotolia.com

Vrouwen en Spiritualiteit

Spiritualiteit gaat over heelheid-heiligheid-afstemming met het emotionele, verstandelijke, psychische en fysieke zelf. Wanneer men naar de psychologie of spiritualiteit kijkt, wordt de leraar, de meester, het goddelijke, diegene die weet, meestal als een man voorgesteld. Meestal zijn boeken en lessen over deze onderwerpen veelal geschreven door mannen (Deepak Chopra, Eckhart Tolle...) Echter, "één man op twee is een vrouw". Maar waar blijft dan de vrouw als het op spiritualiteit aankomt? We bekijken hier een paar aspecten ervan en niet de meest voor de hand liggende.

V

rouwelijke spirituele groei is zich openen om alles te ontvangen: alle mensen, alle situaties, de massale aanwezigheid van de hele ogenblik - tot diep in het hart in overgave geopend om alles in te ademen en te bewegen als een volle kracht van liefde, overvloedig te leven, en alles te zijn. En laat dat nu net dé uitdaging zijn voor de meeste mannen. Vrouwelijke

spiritualiteit

6 AGENDA Plus October 2013

is

datgene

wat automatisch voortvloeit uit leven in het lichaam van een vrouw. Het waardeert het leven, creativiteit, inlevingsvermogen, ontvankelijkheid, diversiteit en de natuurlijke cycli die voor constante verandering zorgen. Het waardeert het gewone dagelijkse ritme van het leven. Boven alles, en net zoals de aard van een vrouwenlichaam, zit de meest gewaardeerde en belangrijke essentie van vrouwelijke spiritualiteit, de bron van alle macht en het leven,


Met de PRH-cursussen werk je aan inzicht in jezelf, zelfvertrouwen en harmonie in je relaties. De vorming geeft je de kans om te groeien naar authentiek en aanstekelijk leven.

03 226 53 25 www.prh.be

October 2013 AGENDA Plus

7


diep verborgen in het vrouwenlichaam. Om deze reden brengt vrouwelijke spiritualiteit een heel ander perspectief dan dat wat we zouden benoemen als mainstream spiritualiteit. Als vrouwen zijnde, moeten vrouwen datgene terugvorderen van wat altijd hun geboorterecht is geweest: hun eigen spiritualiteit. En het terugvorderen laat ze toe een wereld voor ogen te zien waarin ze een manier van “zijn” terugbrengen, dewelke toelaat evenwicht te brengen in een zeer onevenwichtige samenleving.

Alledaagse spiritualiteit Voor de meeste vrouwen is spiritualiteit meer dan alleen iets van buiten deze wereld, iets niet-materieels. Het heeft evenveel met het lichaam te maken, relaties en werk, als dat het zou gaan over ziel en geest. Een recent onderzoek in India naar de gezondheid van vrouwen en religieus-culturele tradities, vertelt over het onbehagen van vele vrouwen als reactie op de waardering van boeddhistische leraren voor personen die, in reactie op de innerlijke roep, hun families, zelfs kinderen hadden verlaten. "Dit is zeer ongewenst in een wereld waar kinderen worden verlaten voor allerlei redenen", was de besluitvorming. "Dit soort spiritualiteit waardeert ten onrechte verzaking en ontkent het leven, verantwoordelijkheid, de wereld". Vrouwelijke spiritualiteit respecteert het leven en zorgt voor de persoonlijke en alledaagse zaken van het leven. Over de hele lijn, lijken vrouwen te reageren op het element liefde de welke de wereld van het materiële leven doordringt. Tripta Batra, een Sikh vrouw uit Delhi, India, bijvoorbeeld heeft, sinds haar vroege kinderjaren, "service, liefde, geloof, eerlijk, vriendelijk en behulpzaam zijn". steeds hoog in het vaandel gedragen. Ze zegt: "Ik ben een Sikh, maar ik denk dat dit de fundamentele leringen van alle wereldreligies zijn. Ieder van hen leert ons lief te hebben en de mens en God te eren…”

8 AGENDA Plus October 2013

“Uiteraard heeft de vrouw bepaalde biologische kenmerken. Maar naast de duidelijke verschillen, wat is het wat vrouwen van mannen onderscheidt? Naar mijn mening, lijkt de vrouw ontvankelijker dan mannen, haar ego is minder opdringerig!” [Krishnamurti] De begrippen man en vrouw blijven zeer materialistisch. Alleen de denkende geest is dualistisch, discriminerend, vergelijkend, maakt etiketten. Vanuit het perspectief dat we in het algemeen een menselijk wezen zijn, en we vrouwen, bijvoorbeeld, vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken: de vrouw in de fysieke zin, lichamelijk, seksueel, de vrouw in haar maatschappelijke rol van moeder, dochter, vrouw van, minnares, of de vrouw in haar essentie namelijk het principe van vrouwelijke energie.

Vrouw als spiritueel archetype Vrouwen uit het Evangelie, of het nu de Samaritaanse vrouw, Maria Magdalena of Maria is kunnen gezien worden als vrouwelijke archetypen van de 'psyche', op zoek naar de Logos1. Deze mensen in het evangelie belichamen een bepaald niveau van bewustzijn, en het is de kunst om met hen te resoneren. Hun manier van leven in onze ruimte-tijd dimensie kan ons eigen levenspad inspireren. U kunt de Bijbel niet alleen als historische teksten lezen, maar ook als teksten van het onderbewuste, die door middel van beelden en symbolen, zich vervoegen in ons individuele onderbewuste teneinde ons waardevolle informatie te geven op de weg die we kiezen, ons eigen verlangen in de zoektocht naar de waarheid te lenigen. Dus als we spreken van vrouwelijke spiritualiteit zien we vele vrouwen contact zoeken met deze archetypes of ze tot ontwikkeling brengen.


October 2013 AGENDA Plus

9


Met Maria Magdalena bijvoorbeeld kunnen we in resonantie treden met de zeven houdingen die haar via de teksten van het Evangelie werden toegewezen: zij is vooral het archetype van de minnares met het onbekende verlangen, gedesoriënteerd, vervolgens de minnares met het erkende verlangen, vergeven, vervolgens de oproep voor transformatie in onszelf die het rusteloze verlangen om dient te zetten in een vreedzaam verlangen. Maria Magdalena is ook het archetype van het vrouwelijke vermogen tot stille meditatie, parallel en contrasterend met haar zuster Martha die voortdurend actief is. De vraag die hier wordt gesteld moet ons aanmoedigen om onze contemplatie en actie te integreren. Maria Magdalena is ook het archetype van bemiddeling en de kracht van mededogen. Maria Magdalena is ook het vermogen tot profetisch inzicht en edelmoedigheid, het is de liefde die geeft in contrast met de berekende liefde. Het is ook "capaciteit" om de stervenden te begeleiden: of dat nu een man of vrouw is, met een gevoeligheid die maakt dat de juiste woorden worden gezegd op het juiste moment.

Overgave en zijn De aard van de vrouwelijke spiritualiteit ligt verankerd in het biologisch gegeven. Essentie en vorm zijn innig met elkaar verbonden, vormen een eenheid. Er is een biologisch en een psychologisch fundament voor het gegeven dat vrouwelijke spiritualiteit zich kenmerkt door ‘zijn’. De vrouw is onderhevig aan de hormonale wisselwerking in haar lichaam. De wisselingen in menstruatie en vruchtbaarheid, ook gepaard gaand met stemmingswisselingen, overkomen haar en zij kan niet anders dan zich daar aan overgeven. Dit betekent dat vrouwen anders in het leven staan en op een andere manier het heil zal voelen. De vrouwelijke visie ziet God in al het leven. God is in je en overkomt je. De vrouw is nooit vervreemd geweest van de moederidentiteit. De vrouwelijke spiritualiteit nodigt ons uit de schepping als een geheel te zien, alles is in alles aanwezig.

De Godin

Maria Magdalena luistert voorbij de dood, naar datgene wat niet door deze laatste wordt vernietigd. Het is door deze vrouwelijke dimensie dat we ons kunnen openen voor deze vermogens. Maria Magdalena, tot slot, is de ingewijde die inwijder wordt, en die ons uitnodigt om te kunnen getuigen in deze ruimtetijd dimensie van iets dat buiten deze beperkte wereld bestaat, in staat om de eeuwigheid te zetten in de korte tijd dat we moeten leven.

De laatste jaren is het thema van de Godin en de verering daarvan terug sterk opgedoken in vrouwelijke spiritualiteit. Welke plaats nam de Godin in bij de natuurreligies die aan man-enmachtsreligies voorafgingen? Er moesten vele millennia verstrijken voordat de op een godin gerichte godsdienst en de daarmee verwante maatschappelijke gebruiken konden worden onderdrukt, maar uiteindelijk werd deze oude godsdienst als “heidens” beschouwd. De restanten werden weggevaagd door vroeg christelijke keizers, de middeleeuwse inquisitie en de massale heksenverbrandingen.

Deze zeven archetypen zijn allen drempels die leiden naar andere drempels, als een uitnodiging om te gaan zien voor onszelf, wat dit archetype van het vrouwelijke in ons innerlijk vertegenwoordigd, en hoe het ons kan helpen verschillende niveaus van bewustzijn te ervaren.

De nieuw toegekende rechten aan de vrouw leiden dan ook tot een dieper zoeken naar de eigen identiteit als vrouw. Vandaar de hernieuwde zoektocht naar de Godin. In de eerste plaats is de Godin het zinnebeeld van alles wat vrouwelijk is. De Goddess Movement is een beweging

10 AGENDA Plus October 2013


die in laatste instantie probeert de vrouw haar verloren erfgoed weer te geven. De Godin staat voor de gevoelswereld, intuïtief inzicht, vaak daarbij wordt er gewerkt met verschillende lagen van de realiteit tegelijk, zoals we die aantreffen in sprookjes, maar ook in dromen en in gebieden die we magisch of occult kunnen noemen. Veel vrouwen identificeren zich met Lilith, Adams eerste vrouw, die kennelijk zoveel vrouw was dat Adam niet met haar uit de voeten kon en God om een braver exemplaar verzocht. Door terug contact te zoeken met de Godin wil de vrouw in haar spiritualiteit terug haar oorspronkelijke energie laten herboren worden. Of is het haar archetypische reis naar het Paradijs initialiseren?

vervolmaken als heks, binnen wat men covens noemt.

De vrouw en natuurmagie

Vrouwelijke leiders die hun vrouwelijke wijsheid spiritualiteit omarmen en gebruiken vertellen ons dat ze zichzelf niet meer verloochenen als in een moeilijke vergadering terecht komen. Ze voelen zich doeltreffender en worden steeds meer erkend voor hun verschillende perspectieven en de inbreng van hun "netwerk" denken en emotionele intelligentie. Dit is misschien wel het belangrijkste aspect van vrouwelijke spiritualiteit; de gevolgen en invloed op de werkvloer en het dagelijkse leven. In de inheemse culturen stond de vrouw indirect stevig aan het roer en net haar "vrouw zijn" maakte dat vrij eenvoudig. Haar autoriteit was gebaseerd op het kunnen creëren van leven. Vrouwelijke spiritualiteit is dus meer dan plichtsgetrouw yoga bedrijven en wierook doen branden. Het is de Bron van het leven zelf.

© kristian sekulic - Fotolia.com

Ook hebben veel vrouwen de weg (terug) gevonden naar de hekserij omdat ze hier - door de prominente rol van de Godin - het respect voor het vrouwelijke terugvinden. De verschillende stromingen in de hekserij hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Tot welke stroming een heks ook mag behoren, het concept dat het Goddelijke geopenbaard is in de natuur, verenigt hen. Wicca is vandaag vrij populair en toch heeft moderne wicca niks meer van doen met de originele versie. Het betreft een systeem van natuurreligie en magie, een mysteriereligie waarbij inwijding en participatie, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid voorop staan. Binnen de wicca realiseren we ons dat de mens vroeger een bepaalde band had met de natuur en de natuurwezens. Niet verwonderlijk dat vooral vrouwen zich aangetrokken voelen in het zich

De vrouw als leider Vrouwelijke spiritualiteit is een volwassen wijsheid, gebaseerd op een hoge mate van interesse in anderen, en combineert de cognitieve, emotionele, fysieke, intuïtieve, en pragmatische aspecten van leiderschap met zelfmeesterschap. Vrouwelijke leiders die hun vrouwelijke wijsheid integreren leiden met een natuurlijk gezag. Ze breiden hun invloedssfeer uit met veel minder moeite. Ze ontwikkelen een authentiek leiderschap, in plaats van te proberen iemand anders te zijn. Het is een bewezen leiderschap strategie!

Rudy Van Damme Logos betekent o.a de levenskracht van het universum

1

October 2013 AGENDA Plus 11


beter leven

Š D.R.

Zonder licht, geen leven We houden van licht en dit is zeker niet verwonderlijk. Licht bevat alle kleuren van het spectrum en zorgt ervoor dat alles om ons heen groeit en bloeit. Ook wij mensen kunnen zonder licht niet leven. We hebben licht nodig om onze lichaamsprocessen te ondersteunen en ons goed te voelen.

O

nze ogen als tempels van de ziel vervullen hierin een functie doordat ze licht kunnen opnemen. Er zitten namelijk lichtreceptoren, melanopsine genoemd, in het netvlies wat er voor zorgt dat je slaperig wordt in het donker. Er zijn veel factoren die dit proces kunnen verstoren, zoals te veel licht ineens of een slechte kwaliteit licht. Onderzoeken tonen aan dat als we ’s avonds laat nog achter een beeldscherm werken, zoals tablet-tv-computer, dit ervoor zorgt dat door het teveel aan blauw licht eigen aan deze schermen, een schadelijk effect op de celstofwisseling als resultaat geeft.

12 AGENDA Plus October 2013

Lichttherapie

Hierdoor verandert de hormoonhuishouding (stress hormonen, melatoninespiegel) en vermindert de slaapkwaliteit. Computerbrillen zijn speciaal ontworpen om je ogen daartegen te beschermen. Het teveel aan blauw wordt uitgefilterd door de oranje/gouden kleur van de computerbril. Hierdoor ontspannen je ogen en oogspieren, en ervaar je een groter vitaliteitsgevoel.

Licht sturen De epifyse, ook wel de lichtklier genoemd, zorgt voor het ritme in ons lichaam en het dag/nachtritme in ons leven. De activiteit wordt aangestuurd door de lichtveranderingen in de omgeving en het elektromagnetisch veld van de aarde. Deze hersenstructuur functioneert samen met de hypothalamus (dirigent van het hormonale orkest) als een biologische klok en stuurt aan de hand van lichtveranderingen signalen naar onze organen zodat die onze lichaamsprocessen kunnen voorbereiden. Doordat ook het zenuwstelsel en het hormonaal stelsel hierin betrokken worden heeft dit een grote invloed op het slaapritme, immuunsysteem, voortplanting, energiebalans en emoties. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat verstoring van dit ritme de


hormoonspiegel in het bloed beĂŻnvloedt en op termijn problemen kan geven zoals zwaarlijvigheid en diabetes type 2. Het verschuiven van het ritme heeft gevolgen voor de stofwisseling. We ervaren dat doordat vetten en suikers minder goed verbrand worden. Wil je graag je dag-nachtritme bijsturen zodat ook andere organen en systemen hiervan een positief effect kunnen ervaren, dan kun je het epifyse punt stimuleren met roodlicht of lichtjes masseren gedurende 1 minuut per dag. Dit punt, ook wel derde oog genoemd, ligt tussen de wenkbrauwen.

LICHTGEVOELIG?

Š D.R.

In oude culturen beschouwde men de functie van de pijnappelklier om de gevoelsband met het universum te versterken. De mens is immers een microscopische afspiegeling van het universum. We ervaren dit ook wanneer een ziel vanuit het universum indaalt in de baarmoeder er meteen een gevoelsband wordt opgebouwd tussen moeder en kind. Het deel van de hersenen dat hiermede voor verantwoordelijk is wordt het limbisch systeem genoemd en speelt een belangrijke rol bij emoties en de motivatie. Het limbisch systeem van de moeder is al vanaf 6-7 weken verbonden met het limbisch systeem van de baby waardoor deze alle emoties ervaart die de moeder meemaakt. De geboorte bevestigd dit nog eens en tijdens de ontwikkeling van het kind weerspiegeld zich dit op de manier waarop het kind relaties aangaat. De gevoelsbelastingen die tijdens deze prenatale tijd wordt ervaren kunnen ons een leven lang hinderen om in een die-

pe ontspanning te geraken. De prenatale behandeling binnen de kleurenpunctuur met onder andere violet licht kan deze gevoelsbelastingen vrijmaken waardoor er vreugde van het hart meer ervaren kan worden. Zelf kun je al een start maken door de binnenkant van de voet lichtjes te masseren, startend bij het eerste kootje van de grote teen en eindigen aan de hiel, eerst links dan rechts. Hou hierbij de scheiding aan van de witte huid en de gepigmenteerde huid.

EEN GOED RECEPT Maak gebruik van de krachtbron uit de natuur; (zon) Licht. Stromende energie in combinatie met een goede kwaliteit licht en kleur zorgt ervoor dat het lichaam, en zelfs de kleinste cel, kan reguleren om gezondheid te ervaren. 1. Zorg voor voldoende ontspanning en een goede lichtkwaliteit in huis of werkplek met volspectrum lampen. 2. Wandel een half uurtje per dag zodat je ogen het zonlicht kunnen absorberen. 3. Stop op tijd met werken achter een beeldscherm of tv kijken, minimaal 1 uur voor je gaat slapen. 4. Eet voldoende biologische groenten en fruit. Deze producten hebben een hoger energiepotentieel door langere blootstelling aan het zonlicht. Inge Cox Meer info: www.ingecox.com

October 2013 AGENDA Plus 13


gezond leven

© D.R.

Good Food! Good food, ik deel het graag met jullie! Eten dat goed voor je is, voor je lichaam, je hart én je hoofd. Eten dat klopt. Smaken, ingrediënten, samenstellingen. Persoonlijk varieer ik graag mijn keuken volgens de tafelgasten. Ayurvedisch, raw, geïnspireerd door het seizoen of volgens de Japanse levenskunst.

Ayurvedische keuken

E

erlijk, echt en smakelijk eten, het kansamengaan. Ik kook graag biologisch, gezond, en puur, met eerlijke ingrediënten en...met heel veel liefde! Het maakt je bewust. Je geniet. Vandaag hebben we het dus over de Ayurvedische keuken. In de Ayurveda (Ayur=leven,Veda=kennis, Ayurveda=kennis over het leven in de ruimste zin van het woord) gaat men er van uit gaat dat gezondheid te maken heeft met de energiebalans van je lichaam en geest. Ziekte komt volgens Ayurveda voort uit een verstoring in deze energiebalans en kan opgelost worden door o.a. veranderingen in voeding. Deze theorie ligt niet ver van de huidige westerse ecologische voedingstheorieën.

Niet overdrijven in de keuken Ayurveda vindt ook lichaamsbeweging belangrijk, met name in de vorm van yoga. Overmatig sporten, zoals in topsport, wordt echter gezien als ongezond. Doe het lichaam en de geest nooit geweld aan (Ahimsa = geweldloosheid). Ga dus niet overdrijven, ook niet in voeding het zorgt alleen maar voor narigheid. Ayurvedisch koken bestaat uit verschillende richtlijnen voor verschillende mensen, wat logisch is. Voedsel wat voor de

14 AGENDA Plus October 2013


ene mens geschikt is kan voor een ander juist tot ongemak lijden. Ayurvedisch koken is net zoals yoga “in!” en nog goed om weten: de ayurvedische keuken is een liefdevolle en duurzame keuken. Centraal staat de kwaliteit van biovegetarische gerechten. Het principe van Ayurvedisch koken is verse, gevarieerde, gezonde en kwaliteitsvolle producten bereiden zonder dierlijk vlees, chemicaliën of bereidingen die denatureren. Seizoensgebonden groenten en fruit, gekiemde zaden, granen, kruiden en andere biologische gewassen zijn eerste keus.

Ieder mens uniek!

© Eva Gruendemann - Fotolia.com

Ayurvedisch koken komt voort uit de Ayurvedische denkwijze. Volgens deze denkwijze ontstaat een ongemak of een kwaaltje in eerste instantie in de geest en pas na herhaald genegeerd te worden, ook in het lichaam. De geest wordt als het ware gezien als de regisseur van onze energieën. De energie in geest, lichaam en de wereld om ons heen heeft drie verschijningsvormen: Vata (impulsenergie), Pitta (vuurkracht) en Kapha (structuurkracht). Ayurveda gaat ervan uit dat ieder mens een unieke energieverdeling heeft, deze is bij de geboorte bij iedereen optimaal in balans (behalve bij aangeboren ziekte of complicaties).

Alles in evenwicht Zodra we groeien raakt deze energie echter uit balans door verstorende invloeden uit onze wereld, waaronder dus ook voeding die niet past bij onze constitutie. Een ayurvedisch arts kan aan de hand van een tri-dosha-test

(vragenlijsten) en de (pols) diagnose in relatie tot iemands functioneren, gedrag en voorkomen herkennen welke energiesoort (dosha) bij hen het meeste uit evenwicht is. Voor het bijsturen van de uit balans geraakte dosha's worden vervolgens verschillende maatregelen met betrekking tot de levenswijze, beweging en voeding opgesteld om de energiebalans weer in evenwicht te krijgen. De drie dosha's zijn actieve verdichtingen van de vijf grote elementen: vuur, aarde, water, lucht en ether. Belangrijk in de filosofie is het harmonisch evenwicht tussen de elementen, waarbij wordt uitgegaan dat het o.a. met voeding in balans blijft. Ze hebben als taak deze elementen in de microkosmos van het lichaam te beïnvloeden.

Onbewuste eetmomenten In het algemeen houdt Ayurvedisch koken in dat je dagelijks, op regelmatige tijden, verse maaltijden neemt die met gezonde aandacht en liefde bereid zijn. De bedoeling is dat je bewust met eten bezig bent. Volgens Ayurveda zijn onbewuste eetmomenten bijvoorbeeld het eten bij de tv, zakenlunches en achter de computer niet aan te raden, ze verstoren de vata. Een andere belangrijke richtlijn is dat de lunch de grootste maaltijd van de dag behoort te zijn en het ontbijt de kleinste. Aangeraden wordt om warm te eten en met regelmaat een glas water drinken wat niet kouder is als de lichaamstemperatuur. Alcohol, drugs en koffie worden afgeraden. Ayurvedische gerechten behoren tevens alle zes smaken te bevatten: zoet, zuur, zout, bitter, scherp en samentrekkend (wrang). vervolg op blz. 17

October 2013 AGENDA Plus 15


Cursussen intu誰tieve groei: Opening 1 oktober 2013 Truike De Moor Vlasmarkt 23 2000 Antwerpen www.ooooom.be info@ooooom.be Enkel op afspraak: 0497 39 40 74 Rug- en nekmassage Relaxerende oliemassage Aromatische massage Hot stone massage Holistische massage

Art of Good Living Greet Selderslaghs Life Planning & Coaching Ik begeleid je via coaching of workshops in het vinden van de doelen die echt bij je passen. Je daarop focussen geeft ontzettend veel energie! Eppegem-Zemst en Ternat

015 62 06 35 www.artofgoodliving.eu Greet.selderslaghs@skynet.be

16 AGENDA Plus October 2013

aura chakra reading healing het pad van de ziel reiki en golden age reiki merkabah meditatie leven vanuit je hart

Consultaties (op afspraak): orthomoleculaire voeding en voedingssuppletie reading healing, reiki bloesemtherapie

tel: 050 38 07 67 www.veroniquevanmoortel.be


Volg je hart Ayurvedische richtlijnen hebben veel gemeen met de richtlijnen zoals we die kennen van de hedendaagse voedingsleer: veel lichaamsbeweging, minder zoet, vet en zout eten, aandacht besteden aan het eten van voedsel etc. Een gezonde, vitale geest is van belang voor een gezond lichaam. Emoties zoals angst, woede, hebzucht, afgunst en jaloezie verstoren ook de balans in lichaam en geest. De Ayurvedische denkwijze is zeer inspirerend en kan mensen met gezondheidsklachten, eetproblemen of overgewicht helpen weer in balans te komen. Als men eenmaal heeft geleerd heeft ayurvedisch te koken dan ervaart men dat het een gevarieerde, gebalanceerde en gezonde manier van koken en eten is. Naast traditionele oosterse gerechten kun je dan ook gemakkelijk de Ayurvedische manier van koken toepassen bij het bereiden van meer westers getinte

gerechten. Een hele uiteenzetting als je er voor 't eerst kennis mee maakt, maar voor wie z'n logisch verstand gebruikt en vooral z'n hart volgt, komt ongetwijfeld bij die voeding die je energie geeft en blij maakt. Volgens de ayurveda, en ook volgens mezelf, zijn dit de allerbelangrijkste fundamenten van onze gezondheid. Tot slot, de oosterse keuken is prachtig maar gooi onze eigen cultuur niet met het badwater weg. Vertrouw ook op onze westerse wetenschap en dokters. Evenwicht in alles, dat is yoga, dat is ayurveda! Brigitta Callens brigittacallens.be

Het Ayurveda kookboek helpt je deze filosofie in de praktijk toe te passen. Aan de hand van ruim gevarieerde 90 recepten laat de auteur concreet zien hoe Ayurveda soepel in het dagelijkse leven kan worden ingepast, zonder te vervallen in lange theoretische uiteenzettingen. De gerechten zijn aangepast aan de westerse smaak en de auteur geeft alternatieven voor ingrediĂŤnten die je hier moeilijk kunt verkrijgen. Nederlands - 256 pagina's - Standaard Uitgeverij - april 2011 - Overal verkrijgbaar

Meer info: www.lies-ameeuw.com

October 2013 AGENDA Plus 17


THERAPEUTENPAGINA TRISKELION TRIS GILIS

Adrinkhovenlaan 138 glv B-2150 Borsbeek 0486 086 240 triskelion@live.be www.trisgilis.be De roep van je ziel. Individuele workshop therapeutisch schrijven (3u) om deze dichter naar je toe te halen.

BODY TALK DANIELLE GOOSSENS

Hondjesberglei 1 B-2930 Brasschaat 0476 330 449 www.innerlijkekracht.be danielle@innerlijkekracht.be Via een spiertest communiceren met je onderbewustzijn en je innerlijke wijsheid om jezelf te helen‌

KARINE VAN OOSTERBOS K-ONSULT

Bikschotelaan 105 B-2600 Berchem 0486 445 195 Kvanoosterbos@yahoo.com www.k-onsult.be (nieuwe website online eind oktober) Ik werk vooral rond : burnout, stress, faalangst, zelfvertrouwen, zingeving, grenzen stellen, accepteren en uiten, HSP, psychosomatische klachten.

INDRA LEEMANS

Fluitbergstraat 38, B-2900 Schoten. 0476 239 262 indra@indraleemans.be www.indraleemans.be Relaxatie - massage therapeute - voetreflexologie - emotionele begeleiding Voel je goed zowel innerlijk als uiterlijk want dat geeft je je unieke uitstraling.

October 2013 AGENDA Plus 19


in de kijker

Inge Cox Het reinigingspad naar jouw lichtbron Inge Cox werkt al meer dan 15 jaar als energetisch therapeut. Gedrevenheid en een ongekende passie voor alles wat te maken heeft met licht en kleur hebben haar geholpen om in haar werk de moderne wetenschap en oude oosterse wijsheden samen te brengen tot praktische, vernieuwende behandelingen die het zelfgenezend vermogen van het lichaam aanspreken. In de residentiële vierdaagse “het reinigingspad naar jouw lichtbron” ga je het zelfgenezend vermogen van het lichaam activeren om opnieuw in verbinding te

staan met jezelf, in je eigen kracht, zelfbewust en liefdevol. Op het programma staan een ontmoeting van je lichaam met energetisch werk zoals esogetische klanken en lichttherapie volgens Peter Mandel, San Boa yoga, meditatie, enz. Residentiële workshop met Inge Cox van 25-28 oktober. Meer info zie rubriek: “Kleur- en lichttherapie” in de Activiteitenagenda.

Peggy Quaaden Liefdevol Communiceren Peggy Quaaden is trainer in Geweldloze Communicatie en werd opgeleid aan De Levenschool. Met passie en plezier deelt zij deze inzichten met jou zodat ook jij de taal van je hart leert spreken en op die manier in verbinding kunt gaan met jezelf en met anderen. Tijdens haar lezingen heeft ze het over liefdevolle communicatie: Wat is liefdevolle communicatie? 20 AGENDA Plus September 2013

Wat is geen liefdevolle communicatie? Ze verduidelijkt hoe je liefdevol kunt communiceren met jezelf en met anderen waarbij ze gebruik maakt van het model voor Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.

Lezing door Peggy Quaaden op 22 oktober 2013. Meer info zie rubriek: “Dag tot Dag” in de agenda.


nat uurlijk leven

Gezonde voeten

© Bi.IT - Fotolia.Com

massage en reflexologie Illustraties en teksten suggereren dat de Chinezen en de Egyptenaren een vorm van voetreflexologie gebruikten in de oudheid. In het Westen werd een van de eerste boeken over het onderwerp gepubliceerd in 1582 door twee , in hun tijd, beroemde Europese artsen: Dr. Adamus en Dr. Atatis. Moderne reflexologie onstond uit het werk van de Amerikaanse arts, dr.William Fitzgerald. Terwijl hij zocht naar een methode van verdoving bij kleine ingrepen, ontdekte hij dat de pijn van zijn patiënten afnam indien er druk op bepaalde punten van het lichaam werd uitgeoefend. Zijn assistente Eunice Ingham werd de auteur van de eerste verhandeling over moderne reflexologie waarbij het ​​hele lichaam letterlijk in kaart gebracht werd op de handen en... voeten.

O

p de EXPO ’58 kon je de vermoeide voeten op een soort trilplaat zetten. Het kostte je amper 5 frank. Gewoon heerlijk en je kon verder de expo rondlopen. En als je eens voeten laat masseren, dan weet je welk ontspannend effect dit heeft. Maar een voetmassage gaat verder dan alleen ‘genoegdoening’. Voetmassage is gebaseerd op het aanraken van zones die een reflectie hebben op

een lichaamsdeel. Vandaar dat wij dat ook voetreflexologie noemen. Historisch stellen wij vast dat in alle culturen ‘sporen’ zijn gevonden over voetmassage. Bij ons, in het Westen, is het zeker dat al in de 16e eeuw een soort ‘zonetherapie’ werd gedaan op drukgevoelige punten van de voeten. In het Oosten, meer bepaald China is allang bekend dat drukpunten en drukzones gekoppeld zijn met andere lichaamsdeOctober 2013 AGENDA Plus 21


len via een net van energiebanen (of meridianen) waarbij geblokkeerde en vaak pijnlijke energiepunten door drukmassage worden opgegeven.

VERMELDINGEN VOETREFLEXOLOGIE

Bloed en energie Volgens de principes van yin en yang stroomt bloed (yin) en energie (yang) doorheen energiebanen om het hele lichaam te voorzien van voedingstoffen en energetische kracht. Als er nu op de loop van die meridianen ergens een blokkade ontstaat, om welke reden ook, dan ontstaat er een ‘onevenwicht’ tussen yin en yang. Door het feit dat op de voeten verschillende zones liggen en gevoelige punten die dan op hun beurt gekoppeld zijn aan bepaalde lichaamsdelen, dan begrijpt men dat het best mogelijk is dat met drukken en masseren op deze gevoelige voetpunten en/of zones, de reflecterende klachten kunnen verdwijnen. Vandaar dat het ideaal is om de kennis van zowel de Westerse als de Oosterse reflextherapie te combineren in één cursus. Zelfs de kennis van de Chakra’s uit de Indische en Ayurvedische zitten geïntegreerd in de cursus ‘voetmassage / voetreflexologie’. Weet u dat in bepaalde afdelingen in westerse klinieken en hospitalen al voetmassage wordt toegepast, niet omdat dit niet schadelijk zou zijn, maar omdat artsen en specialisten bij bepaalde aandoeningen heilzame resultaten hebben vastgesteld. Wilfried LEGEYN www.otcg.be Bij het OTCG in Antwerpen www.otcg.be kan men deze unieke cursus volgen zonder noemenswaardige voorkennis. Het volstaat om bv. de “initiatiedag” in de kennis van Chinese geneeswijzen te volgen om vlot aan de cursus te kunnen deelnemen. Leslocatie in de Karel de Grote-Hogeschool, Van Schoonbekestraat 143, Antwerpen. Contacteer het secretariaat via 0470 552 452 of 03 613 15 61 of info@otcg.be

22 AGENDA Plus October 2013

LILIANE VAN BEEUMEN MIJN VOETPAD

Vrijheidstraat 4 B-2000 ANTWERPEN 0479 292 021 mijn.voetpad@telenet.be http://users.telenet.be/mijnvoetpad.be Wees “Gast in je eigen lichaam” Schrijfster van “De Voetenburcht” boek en project. Voetreflex met gesprek.

MARIE-HÉLÈNE DE CANNIÈRE PRAKTIJK ALMA NAHUALLI

Brandstraat 10 B-9830 Sint-Martens-Latem Trieststraat 38 B-9960Assenede 0486 580 635 marie@almanahualli.com www.almanahualli.com Balans en de Dynamiek in Harmonie Reflexologie, reiki, coaching, familie-opstellingen, workshops

LEON COOLS - VOETWEG

Europastraat 43 B-2850 Boom 0498 235 121 03 272 36 68 leon.c@skynet.be www.voetweg.be Voetreflex en voedingsadvies. Er gebeurt meer dan enkel wat ongemakken verhelpen. We gaan op weg naar harmonie en komen dichter bij onszelf en bij wie we écht zijn.


Unie voor natuurlijke en integrale gezondheid en welzijn

O

p 27 oktober 2013 wordt UNISAN boven het doopvont gehouden. Unisan staat voor Unie voor Natuurlijke en Integrale Gezondheid en Welzijn.

Het is de eerste Belgische koepelorganisatie voor organisaties, instituten en verenigingen dewelke actief zijn op het vlak van natuurlijke en holistische gezondheidszorg. Omdat door toedoen van zowel de Belgische als Europese weten regelgeving, de niet-reguliere sector de laatste jaren steeds meer en meer in het verdomhoekje dreigt verzeild te raken. Met het homeopathie débacle nog fris in het geheugen, werd besloten zich te verenigen teneinde o.a. een sterkere stem naar politiek en media te kunnen laten weerklinken. De doelstelling van de organisatie is als volgt samengevat: het maatschappelijk en wettelijk implementeren van een natuurlijke en integrale benadering van gezondheid en welzijn. Integraal staat

voor : niet uitsluitend maar omvattend met als doel te integreren. Onder de stichtende leden bevinden zich onder andere de Belgische Shiatsu Federatie, Het Opleidingsinstituut voor Tradionele Chinese Geneeswijzen, de beroepsvereniging Naturopathica, Ignoramus Academie en het Centrum voor Klassieke Homeopathie. Bij het ter perse gaan van dit artikel was nog niet bekend wie het voorzitterschap op zijn schouders zou gaan nemen. Een woordvoerder vertelde ons dat dit initiatief bovenop de politiek geïnspireerde intentie ook sterk was gemotiveerd vanuit de bezorgdheid de keuzevrijheid van de patiënt te kunnen vrijwaren en er voor te zorgen dat het grote publiek op een bredere schaal correcte informatie krijgt m.b.t. integrale en natuurlijke gezondheidszorg. Belangrijker nog is de wens om complementair samen te kunnen werken met de reguliere sector zodat de patiënt meer kwaliteit kan en mag verwachten. (rvd)

October 2013 AGENDA Plus 23


agenda «van dag tot dag»

‘Van dag tot dag’ is een rubriek waarin je alle activiteiten terugvindt waarover je de dag zelf kan beslissen of je zin hebt om deel te nemen of niet. Normaal gesproken is inschrijven niet noodzakelijk.

De redactie kan de juistheid van de gegeven informatie niet garanderen. We nodigen je uit om behoedzaam te zijn en enig oordeelsvermogen aan de dag te leggen.

Antwerpen Krachtig jezelf zijn. 10/10, 17/10 en 24/10. 19u-22u15. Naar een meer harmonisch en evenwichtig leven. Wil je jezelf beter leren kennen? Wil je jezelf en anderen beter begrijpen? Wil je meer evenwicht in je leven? Alex Sarlet, begeleider. Zininhetleven. Boshoek 35. 2560 NIJLEN. Prh Persoonlijkheid En Relaties. 0479 78 98 39. alex. sarlet@prh.be

Leven in overvloed. 18/10. Vooral in de huidige tijden van ‘moreel-psychologische- financiële’ crisis is het van cruciaal belang hoe je zelf omgaat met de eigen attitude rond groei en overvloed..Dr.Jan Raes. Jaak De Boeckstraat 73. 2000 ANTWERPEN. 03 644 06 60. info@ timotheus.org - www. timotheus.org

Cursus meditaties met Mark . 17/10 tot 27/3. 20u-22u. 20 donderdag avonden vanaf 17 okt.: opbouwende meditaties van “Mark” (Jonette Crowley): duiding in het NL door Magda en Cornelia. Magda De Taey, Cornelia, Facilitator, Medium. E’don centrum voor persoonlijke ontwikkeling. Antwerpsesteenweg 71. 2500 LIER. E’Don - Magda De Taey. 03 272 43 32. 24 AGENDA Plus October 2013

inspiration@e-don.be - www.edon.be/agenda

Hoe verandert je leven na een overlijden. 29/10. 20u-22u. Niemand twijfelt eraan dat je leven grondig verandert als een van de mensen die je dierbaar zijn dit aardse leven verlaat. Hilde Van Bulck, Auteur van ‘De nacht van ons leven’. The Great White Whale Center. Jozef Reusenslei 182. 2150 BORSBEEK. Samtati, Huis Van Bewust-Zijn. 015 31 54 81 - 0493 247 547. info@samtati.com - www.samtati.com

Interactieve lezing familieopstellingen. 6/11. 20u-22u. Maak kennis met een vernieuwende en doeltreffende therapeutische werkwijze. Familieopstellingen brengen je naar de kern van het probleem. Hilde Van Bulck, Systemisch opsteller. Café Refuge. Zimmerplein 12. 2500 LIER. De Kleine Bron. 032250227. info@dekleinebron. be - www.dekleinebron.be

Paradoxaal Leven in de praktijk. 8/11. Wat betekent het om op deze manier in het leven te staan, met de implicaties voor geluk, spiritualiteit, duurzaamheid, de balans tussen werken en leven, relaties en seksualiteit...Ivo Brugmans. Jaak De Boeckstraat 73. 2000 ANTWERPEN. 03 644 06 60. info@ timotheus.org - www. timotheus.org

Buitenland Walk for Homeopathy Parijs. 10 tot 15/10. Van 10 tot 15 oktober stappen we naar Parijs, naar het graf van Hahnemann, in het teken van het recht op keuzevrijheid van de patient. Anne Vervarcke, Christel Lombaerts. Auberge A La Bonne Idee. 3, rue des Meuniers. F-60350 SAINT JEAN LE BOIS. Frankrijk. 32475596554. christellombaerts@gmail.com - walkforhomeopathy.org Retraite/stilteweek. 10/9 tot 1/2. 5 voll. dagen in de natuur in Andalusië. Yoga, massage, sjamanisme, meditatie, intuïtief

schilderen, tantra of gewoon genieten www.elriodelavida. com. Hans Lampaert. 29180 RIOGORDO.Spanje. El Rio De La Vida. 0034 06542956 - 0032 474534569. info@elriodelavida. com

Internationaal tantrafestival. 2/11. 11u-23u. Tientallen workshops en lezingen in 8 zalen : tijdens het Tantrafestival biedt Yatri vzw verschillende workshops aan. Inge Leemans, begeleidster. Centrum Djoj. Antony Duyklaan 5-7. 3051 HA ROTTERDAM.Nederland. Yatri Vzw. 016 47 33 18. inge.leemans@yatri.be - www.yatri.be

Limburg (BE) “Hooggevoeligheid, wat is dat?” 24/10. 20u-22u. HSP is een karaktertrek met vele verschillende eigenschappen. Indien je er niet op de juiste manier mee leert omgaan kan deze de oorzaak zijn van zowel fysieke als psychische aandoeningen/problemen. Reinhilde Vermeulen. Taeymans Centrum. Laagdorp 29. 3570 ALKEN. Hsp-Vlaanderen. 0473/33 96 33. info@ hspvlaanderen.be

“Liefdevol Communiceren Hoe doe je dat nu?” 22/10. 20u-22u30. Wat is liefdevolle communicatie? Wat is geen liefdevolle communicatie? Er wordt uitleg gegeven hoe je liefdevol kunt communiceren met jezelf en met anderen.. Peggy Quaaden. Adiante. Kwamol 44 te 3945 HAM. Adiante bvba. 0473 895965. info@adiante.be - www.adiante.be

Oost-Vlaanderen Hooggevoeligheid, wat is dat? 10/10. 19u30-22u. HSP is een karaktertrek met vele verschillende eigenschappen. Indien je er niet op de juiste manier mee leert omgaan kan deze karaktertrek de oorzaak zijn van zowel fysieke als psychische aandoeningen/problemen.. Veroniek Valcke. HSP-Vlaanderen, zaal naast I & C centrum. P. van Duyseplein 12 A. 9000 GENT. Hsp-

van dag tot dag

Deze activiteiten worden ingedeeld per provincie en per datum. In principe worden alleen activiteiten van de 10de van de maand van verschijning tot de 9de van de maand erop opgenomen.

Evenementen (beurzen, congressen, festivals), open dagen & voordrachten


Vlaanderen. 0473/33 96 33. info@hspvlaanderen.be - www. hspvlaanderen.be Cijfers als vergeten symbolen. 2/11. 14u30-17u. Naast de kwantitatieve hebben cijfers ook een kwalitatieve betekenis. Van elk cijfer van 0 tot 9 zoeken wij de diepere zin en structuur te ontcijferen. Lectorium Rosicrucianum. Lindenlei 12. 9000 GENT GENT. Lectorium Rosicrucianum Vzw. 09 225 43 16. info@rozenkruis.be - www.rozenkruis.be

Ayurveda en immuniteit. 13/10. 14u-17u. Gratis lezing. Immuniteit gaat over ons zelfgenezingssysteem, ons hoogste goed. Hoe begrijpt Ayurveda onze immuniteit. Lies Ameeuw, Ayurvedisch therapeut. School van Ayurveda vzw. Molenaarsstraat 111-45. 9000 GENT. School Van Ayurveda Vzw. 051510766 - 051510766 - 051510766. info@lies-ameeuw.be - liesameeuw./

Uitwisselmoment voor healing. 16/10. 20u-22u30. Op een healing-uitwisselingsmoment verwennen we elkaar met waar we goed in zijn - massage, healing, voetreflexologie, klankhealing, craniosacrale therapie,... Ann De Bruycker. Bron Van Vreugde. vrasenestraat 109. 9100 NIEUWKERKEN-WAAS. Bron Van Vreugde. 0474432131. bron.van.vreugde@telenet.be www.bronvanvreugde.be

Vlaams Brabant Hoe verandert je leven na een overlijden. 24/10. 20u-22u. Niemand twijfelt eraan dat je leven grondig verandert als een van de mensen die je dierbaar zijn dit aardse leven verlaat. Hilde Van Bulck, Auteur van ‘De nacht van ons leven’. Esperanto Centrum. Humbeeksebaan 15. 1980 ZEMST-LAAR. Samtati, Huis Van Bewust-Zijn. 015 31 54 81 - 0493 247 547.

West-Vlaanderen Kind hooggevoelig, etiket nieuwe start. 14/10. 20u-22u. Interactieve lezing over wat hooggevoeligheid inhoudt en hoe je er mee omgaat bij kinderen. Linda T’Kindt. Stedelijke Bibliotheek Izegem. Grote Markt 20. 8870 IZEGEM. Hsp-Vlaanderen. 0473/33 96 33. info@hspvlaanderen.be -

“Omgaan met hooggevoelige kinderen.” 17/10. 19u30-22u. Een hooggevoelig kind heeft een extra gevoelig zenuwstelsel en is dus gevoeliger voor prikkels en indrukken van de buitenwereld. Ilse Van Den Daele. Dienstencentrum De Bollaard. Koning Albert I-laan112. 8370 BLANKENBERGEN.Hsp-Vlaanderen. 0473/33 96 33. info@ hspvlaanderen.be - www.hspvlaanderen.be

Wereldmeditatie voor Moeder Aarde en Vrede. 22/10. 20u-22u. Een maandelijkse bijeenkomst voor de heling van Moeder Aarde, de mensheid en wereldvrede. Ook voor jezelf is het transformerend.. Huyze BrigidRhiannon. Rapaertstraat 39. 8310 BRUGGE. Brighinda Healingsounds. 050 37 10 17. brigidrhiannon@pandora.be - www. brighinda-healingsounds.be

Verbindende communicatie. Hoe ? 23/10, 6/11. 14u-16u. Transparant en nader tot jezelf en de ander komen. Een interactieve en prettige reeks, met klemtoon op praktische inoefening en beperkte theorie. Ria Verplancke, anti-stress consulente & coach. Moritoenhuis. Lange vesting, 112. 8200 BRUGGE. Moritoen. 050310.222. info@moritoen.be

Kinderyoga. 28 tot 29/10. 9u16u. Leuke tweedaagse voor lagere schoolkinderen, kinderyoga in een sprookjeswereld. Emmy Wyseur, Annelies Vandewiele, Kinderyoga docente, Kinderyoga docente. Souldance. Overheulestraat 237. 8560 MOORSELE. Souldance. 056 21 32 02. annemie@souldance. be - www.souldance.be

“Hooggevoeligheid, wat is dat?” 4/11. 20u-22u. Wat is hooggevoeligheid? Wat zijn de kenmerken? Wat kunnen de gevolgen ervan zijn in deze maatschappij? Linda T’Kindt. School Heilige Kindsheid. Wezenstraat 2. 8850 ARDOOIE. Hsp-Vlaanderen. 0473/33 96 33. info@ hspvlaanderen.be - www.hspvlaanderen.be/

Zang-Klankschaal Ligconcert. 19/10 of 21/10. 14u-16u. Je bent welkom, om er enkel van te proeven, om te ‘helen’, om te relaxeren /harmoniseren.Elke derde maandagavond en zaterdagnamiddag van de maand. Josiane Burrick, Klank/Mudra Healer. Huyze BrigidRhiannon. Rapaertstraat 39. 8310 BRUGGE. Brighinda Healingsounds. 050 37 10 17. brigidrhiannon@ pandora.be

October 2013 AGENDA Plus 25

van dag tot dag

info avond alternatieve hulpmiddelen. 11/10. 20u-22u. Maak kennis met bachbloesems, schusslerzouten, lichtwezen essences, werking van kristallen, etherische oliën en andere voedingssupplementen... Ann De Bruycker, Jeroen Baeken. Bron Van Vreugde. vrasenestraat 109. 9100 SINT-NIKLAAS (NIEUWKERKEN-WAAS). Bron Van Vreugde. 0474432131. bron.van.vreugde@telenet.be -

Premenstrueel syndroom. 21/10. 14u-17u. Hoe gaat ayurveda met PMS om. Gratis lezing Dr. (Bams) Shubhangee (Mumbai, India). Satam Dr.(Bams) S h u b h a n g e e , Ay u r v e d i s c h arts. School van Ayurveda vzw. Molenaarsstraat 111-45. 9000 GENT. School Van Ayurveda Vzw. 051510766 - 051510766 051510766. info@lies-ameeuw. be - lies-ameeuw.com


agenda

[C] Cursus [O] Opleiding [W] Workshop

• [AN] Antwerpen [OV] Oost-Vlaanderen

[WV] West-Vlaanderen [VB] Vlaams Brabant [LI] Limburg (BE) [BR] Brussel [WA] Wallonië [LN] Limburg (NL) [NB] Noord-Brabant (NL) [ZE] Zeeland (NL) [BT] Buitenland (overige)

Net zoals in de agenda ‘Van dag tot dag’ worden alleen activiteiten opgenomen van de 10de van de maand van verschijning tot de 9de van de maand erop. De redactie kan de juistheid van de gegeven informatie niet garanderen.

19u30-22u. Via groepsgesprekken, oefeningen en rollenspelen leer je actief en constructief in situaties te stappen en te handelen op een bewuste manier. Rob Dewulf. Dakhuus Vzw. Dakhuus vzw. Bredabaan 696. 2930 BRASSCHAAT. 03/6331696. info@dakhuus.org - www.dakhuus.org

Bachbloesems [C][LI] Erkende Basiscursus Bach Bloesems te Zonhoven. 26 tot 27/10. 9u-17u. Je leert alles wat nodig is om zelfstandig met de Bach Remedies te kunnen werken. De Basiscursus is erkend door de Dr. Edward Bach Foundation Engeland. Jef Strubbe, Docent, erkend door het Dr. Edward Bach Centre Engeland. De Walnoot. Zaal De Kwint. Heuvenstraat 9. 3520 ZONHOVEN. 03 653 47 53. bachbloemen@dewalnoot.be www.dewalnoot.be

Ademwerk

Biodanza

[W][OV] Breathfulness harmoniserend ademen. 19/10. 10u-17u. Kennismakingsworkshop waarbij je de kracht van harmoniserend ademen door 2 begeleide ademsessies kan ervaren! Griet Van Dingenen, Trainer/Coach specialisatie Breathfulness. Etaka. Studio Groene Vallei. Noordstraat 30. 9000 GENT. 0476 820 158. etaka@ skynet.be - www.etaka.be

[W][OV] Dansdag ‘De kracht van de inspiratie’. 12/10. 10u17u. Elk wezen heeft unieke scheppende krachten in zich. Op deze dag laat jij je inspireren door het ritme, de melodie en de ontmoetingen. Katharina Mertens, docent. De Blauwe Poort. 9090 MELLE. 053 84 00 27 0496 511 516. katharina@biodanza.be - www.bio-danza.be

Aromatherapie [C][AN] Aromatherapie - jaartraining. 27/10 tot 25/5. 10u17u. Je leert op een verantwoorde manier natuurlijke aroma’s gebruiken om jezelf en anderen fysiek, emotioneel, geestelijk en energetisch te ondersteunen. Ingrid Debert, lesgever. Oost West Centrum Vzw.Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be

Assertiviteit [C][AN]

Assertiviteit.

4/11.

26 AGENDA Plus October 2013

[W][] De vier elementen: lucht. 15/10. 19u30-21u30. We dansen het element lucht, dat oa staat voor de droom, nieuwe mogelijlkheden, verbondenheid. Geen voorkennis van dans nodig, heel welkom. Greet Selderslags. Sunny Side Up Vzw. Bib Zemst. Schoolstraat 23. 1980 ZEMST. 015 62 06 35. greet. selderslaghs@skynet.be - www. itworkstomove.eu [C][OV] Biodanza elke woensdag. 16/10, 23/10, 6/11. 19u3021u30. Het leven dansen, vitaliteit en rust beleven. Gevarieerde muziek brengt je in beweging, er ontstaat een dans. Elke interactie wordt een ontmoeting.

Katharina Mertens, Biodanzadocente. Doorgroeien. De Warande - Academie. 9450 HAALTERT. 053 84 00 27 - 0496 511 516. katharina@doorgroeien.be - www.doorgroeien.be

[W][] De vier elementen: aarde. 22/10. 19u30-21u30. We dansen het element aarde, dat oa staat voor het concrete, de realiteit, de materie. Geen voorkennis van dans nodig, heel welkom! Greet Selderslags. Sunny Side Up Vzw. Bib Zemst. Schoolstraat 23. 1980 ZEMST. 015 62 06 35. greet. selderslaghs@skynet.be - www. itworkstomove.eu

[W][] De vier elementen: vuur. 29/10. 19u30-21u30. We dansen het element vuur, dat oa staat voor passie, gedrevenheid, transformatie. Geen voorkennis van dans nodig, heel welkom! Greet Selderslags. Sunny Side Up Vzw. Bib Zemst. Schoolstraat 23. 1980 ZEMST. 015 62 06 35. greet.selderslaghs@skynet.be www.itworkstomove.eu

[C][OV] Biodanza info en proefavond. 4/11. 19u-21u30. Proef hoe je het leven laat dansen, vitaliteit en rust kan beleven. Speciale intro-avond. Katharina Mertens. Doorgroeien. Steinerschool. Kasteellaan. 9000 GENT. 053 84 00 27 - 0496 511 516. katharina@doorgroeien.be - www.doorgroeien.be [W][] De vier elementen: water. 5/11. 19u30-21u30. We dansen het element water, dat oa staat voor zachtheid, kracht, aanpassingsvermogen. Geen voorkennis van dans nodig, heel welkom! Greet Selderslags. Sunny Side Up Vzw. Bib Zemst. Schoolstraat 23. 1980 ZEMST. 015 62 06 35. greet. selderslaghs@skynet.be - www. itworkstomove.eu

Chinese geneeskunde [C][AN] Basisjaar Chinese Geneeswijzen. 12/10 tot 27/6. 10u-18u. Opleiding waarin in vier modules de fundamenten van de Chinese geneeswijzen wordt onderwezen. Tjeu Aqua-

rubrieken

In deze rubrieksagenda vind je activiteiten die meestal vereisen dat je op voorhand contact opneemt met de organisator. Deze activiteiten worden ingedeeld per rubriek en per datum. Voor de titel van de activiteit vind je een aanduiding om welk soort activiteit het gaat en in welke provincie ze doorgaat.


[W][AN] Qigong: Dagworks[W][BT] Power.reeksen. 30/10 tot hop of Horse Grounding 3/11. je in het natuurlijke 28/9. Verdiep 10u-15u. Meditatie in gedrag vanmet paarden en hoe je beweging, aandacht voor een relatie kan opbouwen die aarding, grounding en de ongebaseerd op contact, samentwikkeling is van een natuurlijke werking vertrouwen. Wendy houding,en beweging, ademhaling Van Den Bulck, lesgever.Jivan Oost en diepe ontspanning. West Centrum Vzw. Oost La Ferme Rethmeier , lesgever. West du Bois-le-Comte. Bois-le-ComCentrum. Oost West Centrum te 1. 6823 vzw. Van VILLERS-DEVANTSchoonbekestraat ORVAL. 230 13 82. info@ 148. 201803ANTWERPEN. 03 owc.be - www.owc.be 230 13 82 . info@owc.be - www. owc.be

Reiki [W][WV] Reiki oefenavond. 19/9. 19u15-21u30. in een rustige sfeer samen oefenen en reiki ervaringen uitwisselen. Veronique Van Moortel, orthomoleculair gezondheidstherapeute. Artdesign Bvba. Meditatie ruimte in privé woning. Barrierestraat, 39. 8200 SINT-MICHIELS. 050 38 07 67. veroniquevanmoortel@skynet.be - www.veroniquevanmoortel.be

Craniosacrale therapie [C][AN] Cranio-sacraaltherapie 1ste jaar. 21/10 tot 2/6. 10u17u. Je leert om verstoringen in het craniosacraalsysteem te ontdekken en hun invloed op het hele lichaam te begrijpen, te onderzoeken en te behandelen. Lynn De Merlier, lesgever.. Oost West Centrum vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 [W] [AN] Reiki doorgroeigroep. ANTWERPEN. 03 230 13 82. 4/10. 20u-22u30. Tijdens deze info@owc.be - www.owc.be avonden krijg je de kans om 1 op 1 te oefenen Dans met deze krachtige vorm van healing. Toegankelijk voor mensen die Reiki 1 heb[W][OV] De Bezielde Vrouwen ben Griet Heylen Dansontvangen. Cirkels. 19u30-22u. Ont-. Anam Cara.enAnam Cara. Kuymoet jezelf anderen vrouwen penevijver 27. 2431 VEERLE in een veilige omgeving omLAAKDAL. 00. een diepere015 kijk76te15nemen in de essentie van Vrouw Zijn. Stressbeheersing Dewi Van Zolingen, Body & Mind work voor vrouwen. Ratna [W] [OV] Veranderen is leuk! Dewi Within. Soulpath De Tem(echt waar). 21/9. pel. Olijfstraat 64.10u15-16u30. 9000 GENT. Leer en geniet ratnadewithin@ ervan: moeite0489696742. loos verandering incorporeren, gmail.com - www.ratnadewithin. omgaan met weerstand, steun org/ vinden, oude patronen achterlaten en vernieuwing Eutonie omhelzen. Greet Selderslaghs, Life Planner & Coach. De Leerloft. [W][AN] Eutonie. 10/10 Vostot senstraat 45. 9070Het HEUSDEN 19/12. 19u30-22u. doel van (GENT). 015 62 06 35 . greet. de Eutonie is om je te leren aanselderslaghs@skynet.be - www. passen aan wat het leven voor artofgoodliving.eu je brengt. Een veerkracht die zich[]vertaalt in deisjuiste [W] Veranderen leuk! span(echt ning. Janssen Katrien, lesgewaar). 5/10. 13u30-15u. Gratis ver. Oost West moeiteloos Centrum Vzw. tasterworkshop: veVan Schoonbekestraat 148. randering incorporeren, omgaan 2018 weerstand, ANTWERPEN. 03 vinden, 230 13 met steun 82. info@owc.be - www.owc.be oude patronen achterlaten en vernieuwing omhelzen. Greet Selderslaghs , Life Planner & Geweldloos Coach.communiceren Zaal Bib Zemst. Schoolstraat 23. 1980 ZEMST. 015 62 06 35. Geweldloze greet.selderslaghs@ [C][AN] Comskynet.be municatie-www.artofgoodliving. Basistweedaagse. eu Tijdens deze tweedaagse gaan we oefenen, veel oefenen... We

Tai-Chi-Chuan

[W][VB] Kennismakingsdag : Tai-chi. 12/9. 19u30-21u. Tai Chi Chuan, aangevuld met

ontspanningsoefeningen, is een zetten de verworven kennis uit Chinese bewegingsleer met een de introductie tweedaagse om geschiedenis die duizenden in DOEN. Corrylaura Van Blajaren teruggaat. De bewegindel, Gecertificeerde trainster gen worden Communicatie. langzaam en sierGeweldloze De lijk uitgevoerd helpen u Leuw Walnoot Vzw - en Ruimte Voor evenwicht bewaren te venskunst.teDe Walnootof- terug Ruimte vinden. Regina Riavez . Shanti voor Levenskunst. Hanendreef Vzw. Turfstraat 4. 135. Shanti 2930 vzw. BRASSCHAAT. 3320 HOEGAARDEN. 016 81 03/653.47.53. levenskunst@de35 63. info.shanti@telenet.be walnoot.be - www.dewalnoot.bewww.centrumshanti.be [C][LI] Intro training Geweld[W] T’ai Chi. 12/9, 19/9, loze[VB]Communicatie. 5/11, 26/9, 12/11, 10/10, 19/11 en17/10, 26/11.24/10, 20u31/10, 7/11, 14/11, 21/11, leer 28/11. 22u. Tijdens de training je 19u30-20u30. T’ai Chi is onts(via theorie, oefeningen) een panning in de inspanning, meonderscheid te maken tussen ditatie in we de waarnemen beweging, Yin en feiten die en de Yang. ronde manierDoor waarop weenzenatuurlijke interprebewegingen wordt energie teren.Ons bewust worden (chi) van opgewekt. Lieve . La die Ride gevoelens enClerinx behoeften posa. La achter RiPoSaonze - Groepsprakschuilen woorden, tijk voorbijrelaxatie zowel onszelf en alscreativiteit. de ander. Warotstraat Robert Van 54. Der 3020 Ham.VELTEMCoach In BEISEM. 0474 874 242 . info@ Hasselt. RTC. Kiezelstraat 107. lariposa.be www.lariposa.be 3500 HASSELT. 0483 210 270. robert@coachinhasselt.com Tantra www.coachinhasselt.be

HSP [C][OV] Zelfcoaching HSP. 10u-16u30. Wat belet je om de dingen te doen die je wil doen? Wat blokkeert je om de zaken te zeggen die je wil zeggen? [W][AN] kracht Wat beletOntdek je om tede zijn wie jevan wil jouw verlangens 10u-17u30. zijn?. Nancy De !Mits, Coach Wil je eens komen proeven wat en begeleider. Hsp-Vlaanderen. Tantra voor jou kan betekenen? HSP-Vlaanderen, zaal naast I & Wilcentrum. je levenP.vanuit jouw diepste C van Duyseplein 12 verlangens ? We oefenen A. 9000 GENT. 0473/33 96 met 33. tantrische levenssleutels.- www. Inge info@hspvlaanderen.be Leemans, begeleidster. Yahspvlaanderen.be tri Vzw. Kleine Bron. Jaak De [W][AN] Zelfzeker opvoeden: Boeckstraat 73. 2170 MERKsensitieve tips. 24/10 en 7/11. SEM. 016473318 . inge.lee19u15-22u. Tijdens dit tweedemans@yatri.be - www.yatri.be lige avondseminar leer je hoe [W]het [AN] Tantra kennismakingje beste haalt uit je (hoog) savond. 11/9. sensitieve kind. 19u45-22u15. Sabine VanZin om eens komen quaillie. Huiste van de ervaren Sport. wat Tantra voor jou kan Boomgaardstraat 22. beteke2600 nen? Op deze avond stellen wij BERCHEM. sabine@kusdekikhet tantrisch pad voor zoals ker.be - www.kusdekikker.be wij het leven en begeleiden. Inge Leemans, begeleidster. Yatri Kinderwijze vorming Vzw. De verscholen Tuin. Peter [W][OV] Kinderyoga voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 6/11 tot 21/12. Herfsteeks van 7 playshops op woensdag of zaterdag. Een speels yoga avontuur boordevol beweging, ontspanning en creativiteit. Els Diependaele, kinderyogadocente. Via Promessa. ‘de Yogatuin’ Via Promessa. Korte Munte 5. 9620 ZOTTEGEM- VELZEKE. 09 October 2013 AGENDA Plus 27

rubrieken

rius, hoofdocent basisjaar. & Otcg.Persoonlijkheid Karel de Grote-Hogeschool Campus Markgrave. menselijke relaties Van Schoonbekestraat 143. 2018 ANTWERPEN. 0470 452 [W][AN] Innerlijke Kind552 - proe-fles. 03 613 00. info@otcg.be 13/9.1520u-22u. Naar aan-www.otcg.be leiding van de Open Lessen Week volg je voor 5 euro een [C][AN] AURICULOMÉDICINE. volwaardige les Inmee. Remke 18/10 tot 22/2. de AuriculoKamphuis,worden Griet Tersago , lesmédecine de drie grote gever, lesgever. Oost Cenregelsystemen van West het orgatrum Vzw. Oost West nisme onderzocht. Jp Centrum Rooms, vzw. Van Schoonbekestraat docent, acupuncturist. Otcg. Ka148.de2018 ANTWERPEN. Van 03 rel Grote-Hogeschool. 230 13 82 . info@owc.be Schoonbekestraat 143. - www. 2018 owc.be ANTWERPEN. 0470 552 452 -[W] 03[AN] 613 Hoe 15 00. info@otcg.be Intuïtief conflic-www.otcg.be ten oplossen?. 23/9. 19u3022u00. Dit is een boeiende voordracht als je voor conflicten creatieve oplossingen wil vinden die aansluiten bij wie je zelf bent.Philippe Vandevorst. Moritoenhuis.8000 BRUGGE. 03 644 06 60. Shui info@basisworktimotheus. [W][AN] Feng org - www. timotheus.org shop. 19/10 tot 16/11. 9u-17u. Je huis is de spiegel van je ziel. Door je huisQigong bewust te gaan bekijken ontdek je welke levensge[W] [AN]er Qigong bieden in je huis -enproefles. in jezelf 13/9. 20u-22u. Naar geblokkeerd zitten. Anaanleiding Sterken, van deshui Open LessenOtcg. WeekKarel volg feng docent. je voor 5 euro een volwaardige de Grote-Hogeschool Campus les mee. Jivan , lesMarkgrave. VanRethmeier Schoonbekesgever.143. Oost2018 WestANTWERPEN. Centrum Vzw. traat Oost West Centrum vzw. 0470552452 - 03 613 15 Van 00. Schoonbekestraat 148. 2018 info@otcg.be - www.otcg.be ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be Communicatie met dieren


361 36 29 - 0474 314764. els@ viapromessa.be - www.viapromessa.be

Kleur- en lichttherapie [W][BT] Het reinigingspad naar jouw lichtbron. 25 tot 28/10. Een wonderlijke reis via het reinigingspad naar de blauwdruk van jezelf, jouw lichtbron, je echte IK. Je krijgt inzicht in je eigen kwaliteiten. Inge Cox, lesgever. Oost West Centrum Vzw. La Ferme du Bois-leComte. Bois-le-Comte 1. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 03 230 13 82. info@owc.be - www. owc.be

[W][AN] Meditatief Bewustzijn / Atma Sadhna. 3/11. 9u30-17u. een eenvoudige techniek om te zien en zich bewust te worden van het absolute wezen, van het innerlijke zelf en het meditatieve bewustzijn ervaren. Swami Umesh Yogi, lesgever. . Oost West Centrum vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be

Natuurgerichte gezondheidszorg [C][AN] Medische basiskennis A. 11/10 tot 1/2. Medische kennis op het gebied van anatomie, fysiologie en pathologie om parallel met de westerse en medische opvattingen te kunnen werken. Bert Cools, lesgever. Oost West Centrum vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be

[C][AN] Energetische basiskennis A. 18/10 tot 14/2. Je maakt kennis met een holistische en energetische visie op de mens en zijn leefwereld en krijgt een andere kijk op gezondheidszorg. Chris CampsVan Dyck Viviane-Heijnen-GerardOost West Centrum Vzw. . Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be [C][AN] Voetreflexologie 1ste jaar - vakopl. 25/10 tot 14/6. 10u-17u. Opleiding tot voetreflexzonetherapeut die volledig zelfstandig en verantwoord helende voetreflexzone-massage kan geven. Els Van Daele, Ria 28 AGENDA Plus October 2013

[C][AN] Holistic Pulsing 1ste jaar - vakopl. van 3/11 tot 8/6. 10u-17u. Het eerste jaar ligt de nadruk op het aanleren van verschillende basispulsen in rug-, buik-, als zijlig. Je leert spelen met grote en kleine pulsen. Joris Janssens, lesgever. Oost West Centrum Vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be

Natuurvoeding [W][AN] Wokken & wokstijlen. 24/10. 19u30-22u. Wokken staat synoniem voor snel, krachtig en energiek koken. We laten verschillende wok-stijlen zien waarmee we aan de slag kunnen. Raf Cammaer, lesgever. Oost West Centrum Vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be [C][AN] Voeding & Vitaliteit 1ste jaar - vakopl. 25/10 tot 14/6. 10u-17u. Doelbewust omgaan met de energetische kwaliteiten van voeding en leren werken met uiteenlopende ingrediĂŤnten en diverse, natuurlijke kookstijlen. Viviane Van Dyck, lesgever. Oost West Centrum vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc. be - www.owc.be

NLP [C]LI] NLP Master Practitioner. 19/10. NLP is een nog steeds groeiende verzameling van informatie, inzichten en mentale technieken. NLP Practitioner op 25/10 met Gert Govers, Gecertificeerd NLP Trainer. Adiante. Kwamol 44 te 3945 HAM. Adiante bvba. 0473 895965. info@ adiante.be - www.adiante.be

Opstellingen [W][] Familieopstellingen. 3/11. 10u-17u. Via FO ga je naar de kern van het probleem waar je mee kampt. Verhelderend. Verrijkend. Hilde Van Bulck, Systemisch opsteller. Samtati, Huis Van Bewust-Zijn. The Gre-

at White Whale Center. Jozef Reusenslei 182. 2510 BORSBEEK. 015 31 54 81 - 0493 247 547. info@samtati.com - www. samtati.com

Opvoeding & pedagogie [O][AN] Invloed van familiesysteem in de school. 16/10. 10u-18u. Systemische inzichten winnen aan belang in het omgaan met de problematieken die zich voordoen in de school en in de klas. Hilde Van Bulck, Systemisch opsteller, expert in The New Teaching. The New Teaching. The Great White Whale Center. Jozef Reusenslei 182. 2150 BORSBEEK. 015 31 54 81 - 0493 247 547. info@samtati.com - www.samtati.com

[O][AN] Teaching by being; lesgeven vanuit ZIJN. 26 tot 27/10. 10u-17u. TBB is bestemd voor leraren die inspirerend willen lesgeven vanuit ZIJNsniveau. Verbazende resultaten. Geschikt voor alle onderwijsniveaus. Hilde Van Bulck, Expert in The New Teaching. The New Teaching. The Great White Whale Center. Jozef Reusenslei 182. 2150 BORSBEEK. 015 31 54 81 - 0493 247 547. info@ samtati.com - www.samtati.com

[W][OV] Opvoeden begin(t) bij jezelf. 7, 14, 21 en 28. 19u3022u. Wil je een beter inzicht in de relatie met je kind? Vind je opvoeding echt belangrijk? Vind je het een kans om te leren, en zelf mee te groeien? Lisa Lernout. Mindframe. Vorming+ Gent. Reigerstraat 8. 9000 GENT. 0484 78 04 06. lisa@mindframe.be www.mindframe.be

Persoonlijke ontwikkeling [W][AN] Word herboren. Leef gelukkig vanaf NU! 18 tot 20/10. 9u30-18u. Vind je veranderen moeilijk? Zit je vast in levenslange patronen? Word herboren en leef vanuit je essentie: vrij, blij, vol liefde en vertrouwen! Annick Ottenburgs, Gelukscoach. Great White Whale Center. Jozef Reusenslei 182. 2150 BORSBEEK. 0474 875 129.

rubrieken

Meditatie

Geudens, Gerard Heijnen, lesgever, lesgever, lesgever. Oost West Centrum Vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be


annick@happywork.be - www. happywork.be

[W][AN] Open avond voor ZIJNsbeleving. 18/10. 20u-22u. Uniek, diepgaand, eigenzinnig, transformerend, van doen naar ZIJN. Hilde Van Bulck. Samtati, Huis Van Bewust-Zijn. The Great White Whale Center. Jozef Reusenslei 182. 2150 BORSBEEK. 015 31 54 81 - 0493 247 547. info@samtati.com - www. samtati.com

[W][AN] Activeer en bescherm jouw energielichaam. 26/10. Je activeert je lichaam via eenvoudige energetische oefeningen, zachte bewegingen en verbeeldingsoefeningen. ..Patricia Kegels. Jaak De Boeckstraat 73. 2000 ANTWERPEN. 03 644 06 60. info@ timotheus.org - www. timotheus.org

[W][AN] Heart Intelligence Circle Day. 19/10. 9u30-18u. We zijn er allemaal mee geboren, maar onze conditionering heeft ons geleerd het te verbergen. Samen ontdekken we terug onze Heart Intelligence ... Roel Delbon, Heart IQ Group Facilitator. Heartintelligence.be. E.I. Instituut. Taxanderlei 52A. 2900 SCHOTEN. +32475386397. info@heartintelligence.be www.heartintelligence.be [W][AN] Intuïtieve Ontwikkeling - basisweekend. 19 tot 20/10. 10u-17u. Je gaat op zoek naar je diepere zelf en je spirituele potentieel met veel aandacht voor het wegwerken van blokkades en persoonlijke transformatie. Tim Biot, lesgever. Oost West Centrum Vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be

[W][AN] Innerlijke kind - basisweekend. 26 tot 27/10. 10u17u. In contact komen met je Innerlijke Kind om weer bij de gevoelens van vroeger te komen en die als volwassene van nu een plaats te geven. Remke Kamphuis, Griet Tersago, lesgever, lesgever. Oost West Centrum vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc. be - www.owc.be

Persoonlijkheid & menselijke relaties

[C][AN] Wie ben ik ? 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 en 16/10. 9u-17u30. Je meer bewust te worden van je capaciteiten. Dit geeft je een nieuw fundament, meer harmonie in jezelf en nieuwe levensenergie. Erika De Crom, begeleider. Prh Persoonlijkheid En Relaties. PRHVormingscentrum. Otto Veniusstraat 15. ANTWERPEN. 0479 33 23 59. erika.dcrom@prh.be

[W][AN] Levenslust & levensenergie - reeks. 18/10 tot 6/12. 13u-16u. Een cursus van 4 dagdelen die je handvaten geeft en je kan ondersteunen

bij Burn-out, op de weg naar het terugvinden van je Levenslust & Levensenergie. Yasho Van Melkebeke, lesgever. Oost West Centrum Vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc. be - www.owc.be

Qigong [W][AN] QI-Gong Jaartraining. 12/10 tot 21/6. Meditatie in beweging: deze training neemt je gedurende het jaar mee op een reis die je steviger doet staan in alle opzichten.Jivan Rehtmeier, lesgever..Oost West Centrum vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03/230 13 82. info@owc. be - www.owc.be

Shiatsu [C][AN] Shiatsu 1ste jaar - vakopleiding. 20/10 tot 25/5. Ontwikkel je vaardigheden, de kwaliteit van Zijn en zelfstandigheid die nodig zijn om aan de slag te gaan als shiatsutherapeut.. Chris Camp & Stijn Meeusen, lesgevers. Oost West Centrum vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www. owc.be

Sjamanisme [W][OV] Spirit in Klank - Training Sjamanistische KlankHealing. 12 tot 13/10, van 9 tot 10/11, van 14 tot 15/12 en van 18 tot 19/1. 10u-18u. In deze intensieve training van 3 weekends verdiep je het sjamanistisch werken met klank en healing vanuit je persoonlijke contact met de spiritwereld. Roel Crabbé. Anam Cara. ‘Merlyn’ - Hof ten Dale. Daalstraat 2. 9420 ERPE-MERE. 014/ 73 50 72. info@anamcara.be - www. AnamCara.be [W][AN]

Zweethut

Ceremo-

[W][BT] Padwerk vijfdaagse: Terug naar jezelf. 20 tot 25/10.

October 2013 AGENDA Plus 29

rubrieken

[C][AN] Intuïtieve Ontwikkeling. 11/10. Jaaropleiding. In het eerste jaar leren we via een eenvoudige en speelse aanpak kennis maken met I.O..Patricia Kegels. Jaak De Boeckstraat 73. 2000 ANTWERPEN. 03 644 06 60. info@ timotheus.org - www. timotheus.org

Een grote schoonmaak in de manier waarop je je dagelijks leven leeft, geschikt voor mensen met al enige ervaring in het werken aan zichzelf. Jan Roelofs, Josje Van Der Spek, lesgever, lesgever. Oost West Centrum Vzw. La Ferme du Bois-leComte. Bois-le-Comte 1. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 03 230 13 82. info@owc.be - www. owc.be


nie-Lied vande Voorouders. 27/10. 11u-19u. Een zweethut ritueel van overgave, loslaten, gebed en verbondenheid. Roel Crabbé. Anam Cara. Anam Cara. Kuypenevijver 27. 2431 VEERLE - LAAKDAL. 014/ 73 50 72. info@anamcara.be www.AnamCara.be [W][AN] Dans van de Ziel. 1/11. 20u-22u. De Rituele Dansavonden zijn een uitnodiging je verbinding met de zielsdimensie te eren en jezelf over te geven aan een grotere stroom van leven. Roel Crabbé. Anam Cara. Kuypenevijver, 27. 2431 VEERLE. 015 76 15 00. info@anamcara. be - www.AnamCara.be

Spiritualiteit

[C][AN] Aquarius - Eenheid in verscheidenheid. 29/10. 20u22u. De pilootlezing van deze cursus vrij toegankelijk. Naderhand kan ingeschreven worden voor de 3 cursusavonden op 12-19-26 november. Zie website. Lectorium Rosicrucianum Vzw. WALPURGIS - deFENIKS. Deurneleitje 6. 2640 MORTSEL. 0494-300956. info@rozenkruis.be - www.rozenkruis.be [C][VB] Aquarius - Eenheid in verscheidenheid. 29/10. 20u22u. De pilootlezing van deze cursus vrij toegankelijk. Naderhand kan ingeschreven worden voor de 3 cursusavonden op 12-19-26 november. Zie website. Vzw. Lectorium Rosicrucianum. Mechelsestraat 80. 3000 30 AGENDA Plus October 2013

[C][] Aquarius - Eenheid in verscheidenheid. 29/10. 20u-22u. De pilootlezing van deze cursus is vrij toegankelijk. Naderhand kan ingeschreven worden voor de 3 cursusavonden op 1219-26 november. Zie website. Lectorium Rosicrucianum Vzw. Lectorium Rosicrucianum. Lindenlei 12. 9000 GENT GENT. 0494-300956. info@rozenkruis. be - www.rozenkruis.be

Tantra

[W][VB] Tantra: Openen van je seksuele bron. 9 tot 11/11. 9u15-17u. Tantra vrouwen 3-daagse: om je sensuele stroom uit te nodigen, dieper te zakken in de kracht van jouw bekken, thuis te komen in jouw seksuele bron. Inge Leemans, Marleen Hemmeryckx, begeleidster, begeleidster. Yatri Vzw Ism Land Van Zijn. Yatri vzw. Babelomstraat 5. 3320 MELDERT. 016/47 33 18 - 0496 59 25 89. inge.leemans@yatri. be of marleen@landvanzijn. be - www.yatri.be en www.landvanzijn.be

Wandelen & trektochten

[W][AN] Tantradag voor koppels. 13/10. 10u-18u. Tantra en intimiteit.Wil je eens komen proeven wat Tantra voor jou kan betekenen? Heb je interesse in de jaartraining? Kom kennis maken met onze visie. Rob Engels. Yatri Vzw. Verscholen Tuin. Peter Benoitlaan 15. 2100 DEURNE. 02 759 75 72. rob.engels@yatri.be - www. yatri.be [W][BT] Tantra jaartraining voor koppels. 9 tot 11/11, van 13 tot 15/12, van 24 tot 26/1, van 14 tot 16/3 en van 25 tot 27/4. Een inspirerende ontdekkingsreis voor geliefden die hun liefdesrelatie en seksualiteit willen onderzoeken, vernieuwen en verdiepen via Tantra. Rob Engels. Yatri Vzw. centrum Buirefontaine. 4 Hameau de Buirefontaine. 02500 AUBENTON.Frankrijk. 02 759 75 72. rob.engels@yatri.be - www. yatri.be

[W][BT] Wandelweekend in de Gaume. 11 tot 13/10. Herbronnen met biologisch-vegetarische voeding, in een van de mooiste en puurste natuurgebieden van België: de zacht heuvelende streek rondom Orval. Oost West Centrum Vzw. La Ferme du Bois-le-Comte. Bois-le-Comte 1. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 03 230 13 82. info@owc.be - www. owc.be

Zang & stem [W][] Samen spelen op de Pow Wow trom. 12/10. 15u16u30. Zowel intuïtief als aan de hand van enkele Indiaanse liederen samen op een grote trom drummen en de trillingen door/met je hele zijn laten vibreren. Karel Vandersloten, Begeleider. Dragonturtle Awareness - Karel Vandersloten. Budohal. Driesstraat 26. 1982 ELEWIJT. 0485 34 98 90. info@dragonturtle.be - www. dragonturtle.be

rubrieken

[W][AN] Voorouder healing & Soul Retrieval. 2 tot 3/11. 10u-18u. In deze 2-daagse sjamanistische intensieve staan Voorouder-Healing rituelen & Soul Retrieval centraal. Roel Crabbé. Anam Cara. Anam Cara. Kuypenevijver 27. 2431 VEERLE - LAAKDAL. 014/ 73 50 72. info@anamcara.be www.AnamCara.be

LEUVEN. 0494-300956. info@ rozenkruis.be - www.rozenkruis. be


lezen

«Verlichting kan niet afgedwogen worden door ons ego.» Frank Janse in «De zin van jouw bestaan» [zie hieronder]

Mindfulness voor jongeren

De zin van jouw bestaan

David Dewulf

Frank Janse

Een evidence-based mindfulnesstraining voor jongeren. Dit boek biedt een stap voor stap trainingsprogramma voor jongeren die kampen met stress, piekergedrag, intense emoties en stemmingswisselingen. De training is wetenschappelijk onderzocht en gebaseerd op de bekende evidence-based programma’s MBSR voor stresshanteringen MBCT voor aanpak en preventie van depressie. Het boek is geschreven voor hulpverleners die werken met jongeren van 14 tot 24 jaar. Het beschrijft stap voor stap de opbouw van de lessen en het kader dat aan de jongeren wordt aangereikt. Naast informatie over de rationale, theorie, meditaties en groepsinteracties bevat het veel praktische voorbeelden. Lannoo Campus -185p

Wat is de zin van het bestaan? Een vraag die een ieder zich wel eens stelt. Zingeving houdt alle mensen bezig. Soms is het lastig het leven meer betekenis te geven. Vooral in een leven vol problemen en teleurstellingen. En het valt niet mee om de abstracte vragen op het gebied van zingeving concreet te maken. Vragen als: "Hoe komt het dat geluk niet blijvend is?", Waarom ervaar ik problemen?", "Wie ben ik?" en "Wat is mijn rol en doel in dit leven?". De inzichten die je via dit boek krijgt, bieden je een kans op meer vrijheid, geluk, een hogere kwaliteit van leven en innerlijke rust. Het brengt je dichter bij jezelf. Uiteindelijk ontdek je wat je in essentie bent, altijd al was en altijd zal zijn. Bewust Zijn - 176p.

Een leven lang leren van de natuur Jane Cobbald De Oostenrijker Viktor Schauberger (1885-1958) was uitnemend observator van de natuur en een visionaire en wetenschappelijke autodidact, vooral geïnteresseerd in het gedrag van stromend water en natuurlijke energieën. Hij vertaalde zijn inzichten in praktische uitvindingen die, als ze erkenning zouden vinden, het probleem van de huidige energieschaarste volledig zouden kunnen oplossen. Dit boek is niet bedoeld als een definitieve uitleg van Schaubergers ideeën, die niet altijd even gemakkelijk te begrijpen zijn. Het is vooral een biografie die de verschillende gebieden waarop hij actief was in kaart brengt en die wil laten zien hoe hij dacht. Ankh Hermes - 184 p.

Collision Engagement Sarah Morton Dit is het vervolg op 'Collision De catastrofe'. Nog steeds kan Sarah Morton zich nauwelijks staande houden. Ze is helemaal opgebrand. De strijd met haar leraar Gustaaf gaat intussen onverminderd door. Ook het leven dat ze pas over jaren zal hebben, lijkt afgrijselijk betekenisloos. Een ontmoedigende en frustrerende periode, waarin haar idealisme en het schoolse realisme lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, breekt aan. Dan stort er opnieuw iemand in elkaar, die erg belangrijk is geworden voor Sarah. Free Musketeers - 212p.

October 2013 AGENDA Plus 31


Agenda PLUS oktober 2013 nr 38  

Digitale versie van NL Agenda PLUS. Welzijn, weldenken, weldoen. Met activiteitenkalender en interessante artikels.

Advertisement