Page 1

RENOVATIE EN ONTWERP VAN HANDELSZAKEN

PRAKTISCHE GIDS

R E E W K A A Z W U F E GE UitstRAlinG! Verfraaiing van winkelpuien


CO

AT

D


>

Een praktische gids voor het verbeteren van het imago van uw handelszaak De verwachtingen van de consument en de manier van zakendoen evolueren. De moderne klant wordt steeds veeleisender als het op kwaliteit, versheid van de producten, traceerbaarheid, … aankomt. Zelfs aan lage prijzen eist hij kwaliteit! Maar de eisen van de klant gaan nog veel verder. ook het uitzicht van de winkel, de inrichting, de architectuur, de schikking van de producten, de sfeer, het ontwerp van de winkelpui, … zijn voortaan elementen die bepalen waar een klant koopt. om de klant te verleiden, is efficiënte, heldere en hoogwaardige communicatie nodig. Uw handelszaak moet aan deze nieuwe eisen kunnen voldoen en dat ook uitstralen! Efficiënt communiceren is dus essentieel. Het is een niet te verwaarlozen investering. Voor een goede zichtbaarheid vanop straat moet uw handelszaak de klanten aanspreken, verleiden en uitnodigen om te komen ontdekken en kopen. Hoe eenvoudiger en duidelijker de boodschap, hoe meer kans u hebt om uw doelpubliek te bereiken. deze gids wil u begeleiden bij uw eerste stappen naar een goede communicatie. Hij behandelt in het bijzonder het imago dat de zaak via uw gevel of winkelpui uitstraalt. net daar moet op een globale en harmonieuze manier worden gecommuniceerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle componenten: gevel, naamborden, etalage en zonnetent.

VAN DE KLANTEN

Zoals reeds gezegd, evolueren de gewoontes van de klanten en de stad past zich aan deze veranderingen aan. Volgens de huidige tendens in de steden verplaatsen inwoners zich liever met het openbaar vervoer of te voet dan met hun eigen wagen. Uw communicatie aan de buitenkant moet zich dus meer en meer richten op voetgangers. De blik van een klant in beweging vangt slechts zeer weinig informatie op. Het is dus belangrijk dat die informatie goed in het oog springt. opgepast! om de aandacht van uw klanten te trekken moet u de meest relevante informatie selecteren en die op de best mogelijke manier voorstellen, rekening houdend met het imago van de winkel. Deze gids zal u helpen om zowel qua inhoud als qua vormgeving de juiste communicatie te vinden.

ADVIATRIUM BEGELEIDT EN SEERT U

Het agentschap Atrium werd opgericht om de Brusselse handelaar, of kandidaat-handelaar, zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren tijdens zijn commercieel avontuur. Atrium biedt talrijke diensten aan waaronder zijn erkende expertise in het creëren van een hoogwaardige commerciële identiteit. Dit werk is een synthese van die expertise in de vorm van waardevolle aanbevelingen voor de renovatie van uw handelszaak. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie!

T MMUNICATIE OP MAA

CO

T!

DIT IS GEEN REGLEMEN

WEES CREATIEF!

Deze gids werd opgesteld om u in staat te stellen uw commercieel imago zo goed mogelijk op te bouwen. De principes verzameld in dit werk zijn uiteraard gebaseerd op en in overeenstemming met de regelgeving die momenteel van kracht is in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. deze regels respecteren is op zich echter niet voldoende om uw handelszaak een eigen identiteit te geven. Het actieplan dat u op deze pagina’s wordt voorgesteld, is niet bedoeld om u ervan te weerhouden standaard renovatieprojecten uit te voeren die allemaal aan dezelfde afmetingen en regels voldoen. integendeel, de aanbevelingen die hier worden geformuleerd, zullen u helpen om afstand te nemen van uw activiteiten en er zo uiteindelijk in te slagen de boodschap die u naar uw klanten wil communiceren ook daadwerkelijk uit te drukken. tijdens het lezen van deze gids zal u worden uitgenodigd om zelf al een eerste ruwe schets te maken van uw commercieel imago. stap voor stap zult u kennismaken met de verschillende elementen waar u rekening mee dient te houden, van de heel algemene tot de meest specifieke elementen. Net zoals in een catalogus zal elk van deze elementen geïllustreerd worden met voorbeelden en aanbevelingen. Zo willen wij u inspireren en een beroep doen op uw creativiteit om uiteindelijk tot het gewenste commerciële imago te komen. toch willen wij u van harte aanbevelen een beroep te doen op professionals om uw projectidee te verbeteren, bij te schaven en te concretiseren. nu is het uw beurt!


>

inhoudsopgave

Stap voor Stap

p.10-11

2.

p.8-9

De basisvoorwaarden

1. rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

De stand van zaken

p.4

uw HanDelSZaak en uw wijk

p.6-7

De componenten van uw imago

een eerSte blik op uw gevel

3.

technische specificaties De vier ZoneS

p.12-13


DE ETALAGE

p.18-19 DE ZONNETENT

HET VERTICALE UITHANGBORD

HET PARALLELLE UITHANGBORD

p.16-17

p.20-21

4.

p.28-32

de extra’s

een Heleboel iDeeËn

6.

notitieruimte

p.22-23

nu iS Het uw beurt!

uw imago ’S nacHtS

p.24-25

p.14-15

5.

De synthese

p.26-27

voorbeelDen van mogelijke inDelingen


1.

De stand van zaken

uw HanDelSZaak en uw wijk Deze gids zal u helpen om het imago van uw handelszaak aan te passen aan de huidige trends door tegelijkertijd actief deel te nemen aan de opbouw van de identiteit van uw wijk. Het Brussels Hoofdstedelijk gewest is een pluriforme stad, een waar moza誰ek van unieke en concurrerende wijken. om zich te onderscheiden van de anderen moet elke wijk haar eigen identiteit naar voren brengen en haar talrijke troeven en mogelijkheden in de kijker zetten.

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

BANALiteit vAN Het imAGO KiLLe verLiCHtiNG

talrijke ScHaDelijke elementen

sLeCHte stAAt OverdAdiGe iNFOrmAtie ACHteruitGANG

p.6

sLeCHte PLAAtsiNG BuiteNsPOriGe AFmetiNGeN OverdriJviNG


Hoe sterker deze identiteit wordt uitgedrukt, hoe vaker de klanten de wijk zullen bezoeken voor haar specifieke sfeer en karakter. Uw handelszaak is mee bepalend voor die identiteit. Uw winkelpui moet een eigen karakter uitstralen maar tegelijkertijd ook passen in het imago en de sfeer van uw handelswijk.

OriGiNALiteit CreAtiviteit

+ talrijke kwaliteitSvolle troeven

PAtrimONium WAArde

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

ArCHiteCtuur HArmONie

p.7

sOBerHeid ZiCHtBAArHeid


2.

De basisvoorwaarden

De componenten van uw imago Eerst en vooral is het essentieel om uw project duidelijk te definiëren. Welk imago en welke waarden wilt u overbrengen naar de klanten: een mentaliteit? Een bepaald product? Een dienst op maat? Een warm onthaal? Een originele sfeer? Deze elementen vormen uw commercieel concept. Dit concept moet bijdragen tot een imago dat relevant genoeg is om een echte stempel te drukken op uw handelszaak.

De naam of het merk van uw handelszaak Dit is het belangrijkste element van uw winkel. De klant moet de naam van de winkel gemakkelijk kunnen begrijpen en onthouden. Zo bent u er zeker van dat hij u niet vergeet. Kies dus een eenvoudige en duidelijke naam. Hoe korter de naam is en hoe beter hij is afgestemd op uw activiteit, des te

re nova tie en on twerp va n ha n delsza ken

gemakkelijker zullen de klanten hem onthouden.

Het logo (grafisch teken) Een goed logo zegt vaak meer dan duizend woorden. Een visueel element dat symbool staat voor uw activiteit is doeltreffender dan een heleboel woorden. Het is universeel! Lezen en vertalen is niet nodig! Het is dus raadzaam om ook een logo te ontwikkelen ter ondersteuning van uw handelsnaam.

Kleuren en typografie Voor een samenhangend en leesbaar geheel kiest u best één of twee overheersende kleuren uit die u zult gebruiken in uw communicatie. Hetzelfde geldt voor de typografie. Kies maximum twee lettertypen: een origineel lettertype voor uw naam en een functioneel lettertype voor alle andere informatie. Bij elk commercieel imago hoort een eigen typografie: antiek, futuristisch, dynamisch, klassiek, ludiek, …

p.8

De aangeboden merken, producten of diensten Uw potentiële klanten moeten in één oogopslag kunnen herkennen wat u verkoopt. U moet dus de meest synthetische manier vinden om dat weer te geven. Maar opgepast, te veel informatie is nefast! Een overdaad aan merknamen en sponsors is dus uit den boze! Het gebruik van foto’s wordt bovendien ook afgeraden. Die vervagen immers snel en zijn zo weer uit de mode.


KLEUREN : ORANJE C0 M84 J93 N0 GROEN C75 M14 J100 N2

TYPOGRAFIE : - Tahoma bold - Tahoma regular

VOORBEELD 2 VAN EEN GRAFISCH CHARTER

KLEUREN : GROEN C40 M0 J82 N8 ROZE C12 M86 J30 N0

TYPOGRAFIE : - Times new roman - Tahoma regular

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

VOORBEELD 1 VAN EEN GRAFISCH CHARTER

p.9

PRAKTISCHE TIP

Maak nu zelf de oefening (notitieruimte op p. 28): Hebt u deze elementen duidelijk gedefinieerd voor uw handelszaak? Kan uw imago nog worden vereenvoudigd? Kortom: hebt u een grafisch charter? indien dat niet het geval is, raden wij u aan een beroep te doen op een graficus die u bij deze stap kan helpen.

OPMERKING : het doel van een grafisch charter bestaat erin alle grafische gegevens van de winkel (logo, kleuren, typografie) nauwkeurig te communiceren aan de leveranciers (graficus, drukker, …) zodat hun werk precies voldoet aan de wensen van de handelaar. Het grafische charter is ook handig bij het vormgeven van andere ondersteunende materialen (visitekaartjes, reclamefolders, websites, …).


2.

Een eerste blik op uw gevel De baSiSvoorwaarDen

Wanneer u overweegt om uw winkelpui te renoveren, is het essentieel om de buitenkant van uw winkel te zien als een architecturaal geheel, namelijk de gevel van het dak tot aan de stoep. Het is de achtergrond waartegen het imago van uw zaak zich zal ontvouwen. Het is raadzaam om de architecturale samenhang van de gevel in zijn geheel te verzekeren, zowel wat stijl als wat materiaalkeuze en kleuren betreft. Het is belangrijk om bij de positionering van uw zaak toch een zekere zin voor continuïteit aan de dag te leggen.

De architecturale kwaliteit en de erfgoedelementen Het erfgoed is een troef. Het kan bijdragen tot uw imago en uw identiteit. of het nu gaat om een wijk of één bepaald gebouw, het is raadzaam om de stijl en het karakter ervan te behouden. Dat kan door alle kwaliteiten in de kijker te zetten en bijvoorbeeld de originele materialen te behouden: blauwe steen, metalen elementen, houten winkelpuien, …

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

De muurbekleding Welke muurbekleding u ook kiest voor uw gevel (baksteen, pleister, ...), zorg ervoor dat uw gevel onberispelijk is. ter herinnering: bepaalde elementen van de gevel, zoals blauwe steen, zijn niet bedoeld om te worden overschilderd. let er tijdens het renoveren ook op dat u niet te veel verschillende materialen gebruikt.

De kleuren Bepaalde gevels kunnen gerenoveerd worden met een likje verf. toch zijn niet alle kleuren aan te raden of toegestaan voor een gevel. schreeuwerige kleuren zijn bijvoorbeeld te vermijden. Zorg er ook voor dat al het raamwerk van uw winkelpui dezelfde kleur heeft. Voor deze essentiële kwesties wendt u zich het best tot uw gemeente. Zo vergewist u zich ervan dat de door u gekozen kleur past in het kleurengamma voor de directe omgeving van uw winkel. opgelet: voor bepaalde werken is een stedenbouwkundige vergunning nodig (zie p. 32).

p.10

PRAKTISCHE TIP

Maak nu zelf de oefening (notitieruimte op p. 28). Ga op de stoep aan de overkant van de straat staan en bekijk uw gevel en de aanpalende gebouwen in hun geheel. Merkt u een bepaalde architecturale stijl op? Versieringen die moeten worden benadrukt? Een overheersende kleur? Moet de gevel worden gerestaureerd of opgefrist?

OPMERKING : Er bestaan verscheidene gewestelijke en zelfs gemeentelijke premies voor verfraaiingswerken aan de gevel of renovatie van klein erfgoed. Kaart dit zeker aan bij de eigenaar!


3.

technische specificaties De vier ZoneS

Uw grafisch charter kan op verscheidene zones worden toegepast. Vanaf de start van uw project is het wenselijk om uw imago op een globale manier te ontwikkelen en rekening te houden met al die zones. Zo kunt u de informatie verdelen over de verschillende zones en vermijden dat u dezelfde informatie herhaalt. De technische specificaties zullen u helpen bij de selectie, het ontwerp en de verdeling van de communicatieve elementen van uw imago.

1

3.

HET PARALLELLE UITHANGBORD > p. 14-15

Uw naambord is een teken, een herkenningspunt dat de klant in staat stelt uw winkel en uw activiteiten onmiddellijk te herkennen. Het parallelle uithangbord wordt het vaakst gebruikt omdat het de meest evidente manier is om te communiceren. Het bord moet harmonieus geïntegreerd worden in de rest van het gebouw. Het wordt in de zone van de vensterlijst boven de etalage geplaatst. Het is dan ook op dit uithangbord dat we in de meeste gevallen de naam van een handelszaak terugvinden, eventueel vergezeld van het logo en de hoofdactiviteit van de zaak (bloemist, slager, wasserij, …).

2

VEnstERliJst

WinKElpUi

dEUropENiNg VAN dE HANdELsZAAK

stRooK

toEGAnGsDEUR tot dE BoVENVErdiEpiNgEN RAAM

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

VENstErBANKEN op DE EERstE VERDiEpinG

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

3.

p.11

p.12

HET VERTICALE UITHANGBORD > p. 16-17

dit is voor de potentiële klant het meest zichtbare element vanop straat. Het is de ideale plek voor uw logo of een typisch symbool dat de klant in staat stelt uw winkel gemakkelijk terug te vinden. Dit bord wordt net als het parallelle uithangbord meestal aangebracht in de ‘vensterlijst’-zone boven de etalage.

3

3.

DE ZONNETENT > p. 18-19

De zonnetent vervult in de eerste plaats een functionele rol: het is een manier om het zonlicht in uw etalage te controleren en de uitgestalde koopwaar te beschermen. Als u een zonnetent geplaatst hebt of u bent van plan dat te doen, benut die dan ten volle: zij draagt bij tot uw imago. De zonnetent kan immers een mooie aanvulling zijn op uw parallelle uithangbord en informatie bevatten over uw hoofdactiviteit (bloemstukken, eetcafé, bakker-banketbakkerij, …) of over de diensten die u uw klanten aanbiedt (levering aan huis, telefoonnummer, oprichtingsdatum, …).

4

3.

DE ETALAGE > p. 20-21

de etalage ondersteunt uw communicatie op een creatieve en een recreatieve manier. Hij zorgt voor beweging en toont dat uw zaak leeft! Hier creëert u sfeer en karakter. de etalage kent verscheidene voordelen: interventies kosten weinig en de opschriften kunnen regelmatig worden veranderd. Maar u mag het gebruik van de etalage ook simpel houden. U kunt er bijvoorbeeld enkele inlichtingen over uw activiteit, uw producten of uw diensten meedelen: levering aan huis, telefoonnummer, logo’s van merken die u verkoopt, …


Baksteen

tegels en steentjes ◄

Blauwe steen sierlijsten

Pleister

► ►

restauratie en respect voor het erfgoed ◄

Het erfgoed draagt bij tot het imago

Houten winkelpui : samenhangende kleuren op de benedenverdieping ◄

samenhangende kleuren op de gevel en het raamwerk van de benedenverdieping

Gekleurde gevel Helder en sober / gekleurd raamwerk

Harmonieus geheel


Baksteen

tegels en steentjes ◄

Blauwe steen sierlijsten

Pleister

► ►

restauratie en respect voor het erfgoed ◄

Het erfgoed draagt bij tot het imago

Houten winkelpui : samenhangende kleuren op de benedenverdieping ◄

samenhangende kleuren op de gevel en het raamwerk van de benedenverdieping

Gekleurde gevel Helder en sober / gekleurd raamwerk

Harmonieus geheel


3.

technische specificaties De vier ZoneS

Uw grafisch charter kan op verscheidene zones worden toegepast. Vanaf de start van uw project is het wenselijk om uw imago op een globale manier te ontwikkelen en rekening te houden met al die zones. Zo kunt u de informatie verdelen over de verschillende zones en vermijden dat u dezelfde informatie herhaalt. De technische specificaties zullen u helpen bij de selectie, het ontwerp en de verdeling van de communicatieve elementen van uw imago.

1

3.

HET PARALLELLE UITHANGBORD > p. 14-15

Uw naambord is een teken, een herkenningspunt dat de klant in staat stelt uw winkel en uw activiteiten onmiddellijk te herkennen. Het parallelle uithangbord wordt het vaakst gebruikt omdat het de meest evidente manier is om te communiceren. Het bord moet harmonieus geïntegreerd worden in de rest van het gebouw. Het wordt in de zone van de vensterlijst boven de etalage geplaatst. Het is dan ook op dit uithangbord dat we in de meeste gevallen de naam van een handelszaak terugvinden, eventueel vergezeld van het logo en de hoofdactiviteit van de zaak (bloemist, slager, wasserij, …).

2

VEnstERliJst

WinKElpUi

dEUropENiNg VAN dE HANdELsZAAK

stRooK

toEGAnGsDEUR tot dE BoVENVErdiEpiNgEN RAAM

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

VENstErBANKEN op DE EERstE VERDiEpinG

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

3.

p.11

p.12

HET VERTICALE UITHANGBORD > p. 16-17

dit is voor de potentiële klant het meest zichtbare element vanop straat. Het is de ideale plek voor uw logo of een typisch symbool dat de klant in staat stelt uw winkel gemakkelijk terug te vinden. Dit bord wordt net als het parallelle uithangbord meestal aangebracht in de ‘vensterlijst’-zone boven de etalage.

3

3.

DE ZONNETENT > p. 18-19

De zonnetent vervult in de eerste plaats een functionele rol: het is een manier om het zonlicht in uw etalage te controleren en de uitgestalde koopwaar te beschermen. Als u een zonnetent geplaatst hebt of u bent van plan dat te doen, benut die dan ten volle: zij draagt bij tot uw imago. De zonnetent kan immers een mooie aanvulling zijn op uw parallelle uithangbord en informatie bevatten over uw hoofdactiviteit (bloemstukken, eetcafé, bakker-banketbakkerij, …) of over de diensten die u uw klanten aanbiedt (levering aan huis, telefoonnummer, oprichtingsdatum, …).

4

3.

DE ETALAGE > p. 20-21

de etalage ondersteunt uw communicatie op een creatieve en een recreatieve manier. Hij zorgt voor beweging en toont dat uw zaak leeft! Hier creëert u sfeer en karakter. de etalage kent verscheidene voordelen: interventies kosten weinig en de opschriften kunnen regelmatig worden veranderd. Maar u mag het gebruik van de etalage ook simpel houden. U kunt er bijvoorbeeld enkele inlichtingen over uw activiteit, uw producten of uw diensten meedelen: levering aan huis, telefoonnummer, logo’s van merken die u verkoopt, …


1

. 33.

2.

technische specificaties

Het parallelle uitHangborD Het parallelle uithangbord wordt enkel in de zone van de vensterlijst boven de etalage geplaatst. Een doeltreffend naambord is eenvoudig van vorm en draagt een duidelijke boodschap. Het wordt aangeraden om de originele gevelbekleding nog extra in de verf te zetten door oude kaders van naamborden of panelen te verwijderen. Het opschrift kan op verschillende plaatsen in de vensterlijst gezet worden (rechts of links uitgelijnd, gecentreerd, …), zolang het maar binnen deze zone blijft. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor het opschrift van een naambord, zoals uitgesneden, geschilderde of 3D belettering. Een kader is enkel nuttig wanneer het bord binnenin verlicht wordt om het opschrift beter te doen uitkomen. in dat geval mag het bord niet de hele ‘vensterlijst’-zone in beslag nemen. opgelet: de ‘vensterlijst’-zone is geen grote menukaart of productcatalogus. Een overdaad aan informatie komt de leesbaarheid van het bord allesbehalve ten goede en moet dus worden vermeden. Er zijn andere zones waar u meer gedetailleerde informatie over uw handelszaak kunt meedelen.

1.

AFmetiNGeN eN POsitie

3.

iNHOud

naam van de handelszaak

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

4.

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

MAX. breedte van de ‘vensterlijst’-zone

p.13

p.14

strook Min. 10 cm

Min. 10 cm

naam + logo


1

. 33.

2.

technische specificaties

Het parallelle uitHangborD Het parallelle uithangbord wordt enkel in de zone van de vensterlijst boven de etalage geplaatst. Een doeltreffend naambord is eenvoudig van vorm en draagt een duidelijke boodschap. Het wordt aangeraden om de originele gevelbekleding nog extra in de verf te zetten door oude kaders van naamborden of panelen te verwijderen. Het opschrift kan op verschillende plaatsen in de vensterlijst gezet worden (rechts of links uitgelijnd, gecentreerd, …), zolang het maar binnen deze zone blijft. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor het opschrift van een naambord, zoals uitgesneden, geschilderde of 3D belettering. Een kader is enkel nuttig wanneer het bord binnenin verlicht wordt om het opschrift beter te doen uitkomen. in dat geval mag het bord niet de hele ‘vensterlijst’-zone in beslag nemen. opgelet: de ‘vensterlijst’-zone is geen grote menukaart of productcatalogus. Een overdaad aan informatie komt de leesbaarheid van het bord allesbehalve ten goede en moet dus worden vermeden. Er zijn andere zones waar u meer gedetailleerde informatie over uw handelszaak kunt meedelen.

1.

AFmetiNGeN eN POsitie

3.

iNHOud

naam van de handelszaak

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

4.

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

MAX. breedte van de ‘vensterlijst’-zone

p.13

p.14

strook Min. 10 cm

Min. 10 cm

naam + logo


2

de versCHiLLeNde stAPPeN vAN Het ONtWerP:

3.

technische specificaties

Het verticale uitHangborD Het verticale uithangbord is het eerste element van een handelszaak dat een klant ziet wanneer hij door de straat wandelt. Het moet uw activiteiten op een zodanig beknopte manier samenvatten dat de klant in één oogopslag en bijna onbewust begrijpt welke handelszaak zich op welke plaats bevindt. Het verticale uithangbord is het ideale medium om uw activiteit te illustreren (een vis voor een vishandel, een stokbrood voor een bakker, een boek voor een boekenwinkel, …). De stijl en de gebruikte materialen geven al een eerste idee van uw persoonlijkheid: zo geeft een ambachtelijk naambord uw zaak bijvoorbeeld een authentiek imago.

1. De inhoud bepalen

AFmetiNGeN eN POsitie

iNHOud

naam

MAX. breedte van de “vensterlijst”-zone

de naam van de handelszaak

en/of

een logo/illustratie strook

2. De drager kiezen

een ondoorzichtige lichtbak

3. De beletteringstechniek bepalen

uitgesneden letters (verschillende materialen en diktes)

lichtbakken met letters

neonletters

mozaïek

uitgesneden naambord

p.15

p.16

naam en logo

max. 75 cm

logo max. 75 cm

verf / vinyl

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

een bord

de muur

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

Max. 15 cm

max. 15 cm


teCHNieK

Geschilderde letters ► ◄

uitgesneden lichtbakken

spandoeken ► uitgesneden letters

Lichtbakken met letters ►

mozaïeken ►

Neonletters


teCHNieK

Geschilderde letters ► ◄

uitgesneden lichtbakken

spandoeken ► uitgesneden letters

Lichtbakken met letters ►

mozaïeken ►

Neonletters


2

de versCHiLLeNde stAPPeN vAN Het ONtWerP:

3.

technische specificaties

Het verticale uitHangborD Het verticale uithangbord is het eerste element van een handelszaak dat een klant ziet wanneer hij door de straat wandelt. Het moet uw activiteiten op een zodanig beknopte manier samenvatten dat de klant in één oogopslag en bijna onbewust begrijpt welke handelszaak zich op welke plaats bevindt. Het verticale uithangbord is het ideale medium om uw activiteit te illustreren (een vis voor een vishandel, een stokbrood voor een bakker, een boek voor een boekenwinkel, …). De stijl en de gebruikte materialen geven al een eerste idee van uw persoonlijkheid: zo geeft een ambachtelijk naambord uw zaak bijvoorbeeld een authentiek imago.

1. De inhoud bepalen

AFmetiNGeN eN POsitie

iNHOud

naam

MAX. breedte van de “vensterlijst”-zone

de naam van de handelszaak

en/of

een logo/illustratie strook

2. De drager kiezen

een ondoorzichtige lichtbak

3. De beletteringstechniek bepalen

uitgesneden letters (verschillende materialen en diktes)

lichtbakken met letters

neonletters

mozaïek

uitgesneden naambord

p.15

p.16

naam en logo

max. 75 cm

logo max. 75 cm

verf / vinyl

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

een bord

de muur

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

Max. 15 cm

max. 15 cm


3

1. De inhoud bepalen Technique

de naam van de handelszaak

3.

En/oF

technische specificaties De Zonnetent

Bepaalde activiteiten vereisen een zonnetent of luifel. Let wel, in bepaalde gemeenten zijn er regels voor het gebruik ervan. Een opschrift op de lambrekijn (zie schema) kan het parallelle uithangbord aanvullen of vervangen. U kunt er bijvoorbeeld de specialiteiten van uw handelszaak opzetten. opgelet: het doek van een zonnetent verbleekt snel en vraagt een regelmatig onderhoud. lichte kleuren worden bovendien sneller vuil.

een logo

AFmetiNGeN eN POsitie

2. De drager kiezen

iNHOud gebruik van de lambrekijn als parallel naambord

Max. breedte van de ‘vensterlijst’-zone

een bord

een doek

verschillende diktes

pvc, textiel, …

met reliëf

zonder reliëf (vinyl, geschilderde tekst, ...)

p.17

p.18

de lambrekijn

aanvulling op het parallelle uithangbord min. 2,50 m

4. De beletteringstechniek bepalen

max. 25 cm

het logo

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

een geometrische vorm

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

3. Het bord een vorm geven

5. Een bevestigingstechniek bepalen ,50

a

1 x.

m . in m5 cm 3

een stang

een bevestiging

extra zijdelingse ondersteuning

stoep

rand

m


teCHNieK

spandoeken

3d-voorwerpen ►

uitgesneden borden ◄

Ondoorzichtige lichtbakken ► ◄

metalen houders

Borden met extra ondersteuning


teCHNieK

spandoeken

3d-voorwerpen ►

uitgesneden borden ◄

Ondoorzichtige lichtbakken ► ◄

metalen houders

Borden met extra ondersteuning


3

1. De inhoud bepalen Technique

de naam van de handelszaak

3.

En/oF

technische specificaties De Zonnetent

Bepaalde activiteiten vereisen een zonnetent of luifel. Let wel, in bepaalde gemeenten zijn er regels voor het gebruik ervan. Een opschrift op de lambrekijn (zie schema) kan het parallelle uithangbord aanvullen of vervangen. U kunt er bijvoorbeeld de specialiteiten van uw handelszaak opzetten. opgelet: het doek van een zonnetent verbleekt snel en vraagt een regelmatig onderhoud. lichte kleuren worden bovendien sneller vuil.

een logo

AFmetiNGeN eN POsitie

2. De drager kiezen

iNHOud gebruik van de lambrekijn als parallel naambord

Max. breedte van de ‘vensterlijst’-zone

een bord

een doek

verschillende diktes

pvc, textiel, …

met reliëf

zonder reliëf (vinyl, geschilderde tekst, ...)

p.17

p.18

de lambrekijn

aanvulling op het parallelle uithangbord min. 2,50 m

4. De beletteringstechniek bepalen

max. 25 cm

het logo

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

een geometrische vorm

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

3. Het bord een vorm geven

5. Een bevestigingstechniek bepalen ,50

a

1 x.

m . in m5 cm 3

een stang

een bevestiging

extra zijdelingse ondersteuning

stoep

rand

m


teCHNieK

Aanvulling op het parallelle uithangbord ► Gebruik als parallel naambord (enkel de lambrekijn) ►

uitlijning op de deuren raamopeningen

diversiteit van de structuren en vormen


4

3.

technische specificaties De etalage

De etalage is een ruimte die interessant kan zijn voor uw zaak. Een mooie inrichting ervan trekt de aandacht van een voorbijganger en nodigt uit om de winkel te komen verkennen. Met enkele subtiel gekozen opschriften kunt u karakter en sfeer creëren in uw etalage. soms doet de eenvoud van een etalage op zich al dienst als ondersteuning van de communicatie (opschrift met de naam en de hoofdactiviteit). opgelet: ‘less is more’: de etalage is geen grote menukaart, noch een catalogus met de producten of diensten! Een sobere aanduiding trekt meer de aandacht dan een overvloed aan informatie: een overdaad aan foto’s, promoties of teksten gaat ten koste van de leesbaarheid van uw activiteit. Verzorg liever de presentatie van de producten binnen in uw handelszaak of in uw etalage.

iNHOud

Gebruik van de etalage als enige ondersteuning van het grafisch charter

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

AFmetiNGeN eN POsitie

p.20

Gebruik van de etalage om de handelsnaam te illustreren

max. 50 % van de totale oppervlakte

Gebruik van de etalage om het gamma verkochte producten te tonen


teCHNieK

vinyl: belettering

vinyl: illustratie

Gekleefde letters ►

verf


1

4.

de extra’s

een Heleboel iDeeËn Er kunnen nog andere ideeën worden uitgewerkt om uw imago te perfectioneren. Hieronder vindt u een greep uit de mogelijkheden. Uw creativiteit en originaliteit zijn uw belangrijkste inspiratiebronnen wanneer u de waarden van uw handelszaak wilt uitdrukken en tonen. Zet die troeven goed in!

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

registratienummer ►

voorwerpen op de stoep

p.22

Gebruik van planten


durf origineel te zijn ►

Luiken ►

voorwerpen als uithangbord


2

. 43.

de extra’s

uw imago ’S nacHtS ook wanneer de nacht valt, blijven voorbijgangers en dus potentiële klanten door de stad wandelen. om hen aan te trekken en warm te maken om uw zaak overdag te komen bezoeken, is het essentieel dat uw imago ook ’s nachts verzorgd is. U denkt dus best bij de start van uw project al eens na over een verlichtingssysteem zodat u een geschikte elektrische installatie kunt voorzien. de verlichting van uw winkelpui mag origineel zijn, maar moet ook discreet blijven. Het doel is immers niet om de straatverlichting te vervangen maar om de aandacht te trekken.

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

opgelet: spots of projectoren op een stang verbruiken heel veel energie en geven slechts een minimaal verlichtingseffect. Retroverlichting in de vorm van buizen of ledlichtjes is daarentegen wel een interessante oplossing in termen van lichtopbrengst en energieverbruik. Aarzel niet om u te laten bijstaan door een specialist!

Lichtpuntjes ►

discrete lineaire verlichting

p.24

PRAKTISCHE TIP

U dient ook een analyse te maken van de verlichting binnen in uw handelszaak. ook daar is advies van professionals zeer waardevol. Zij zullen u helpen om de sfeer te creëren die u wilt en om uw energieverbruik terug te dringen. De investering loont zeker de moeite en is snel terugverdiend.


Neonletters ▲

uitgesneden borden met retroverlichting ►

Jaloezieën ►

doorschijnende letters met retroverlichting ►

slingers ►

in de etalage


5.

De synthese

Voorbeelden van mogelijke indelingen

re nova tie en on twerp va n ha n delsza ken

...

p.26


p.27

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN


6.

Notitieruimte

NU IS HET UW BEURT!

Eerst en vooral is het essentieel om de stand van zaken op te maken van het huidige imago van uw handelszaak. Vergeet niet: uw imago is een belangrijk element voor de communicatie en promotie van uw handelszaak. Het is het eerste visuele contact tussen u en uw klant. om u hierbij te helpen verwijzen we u terug naar de basisvoorwaarden die beschreven staan in de gids: de componenten van uw imago (pagina’s 8 en 9) Welke elementen vormen samen uw commerciële identiteit? Een eerste blik op uw gevel (pagina’s 10 en 11) Hoe wordt uw imago momenteel weerspiegeld door de gevel van het gebouw dat u betrekt?

Zijn alle elementen die uw commercieel imago bepalen, duidelijk gedefinieerd? Kan uw imago nog worden vereenvoudigd? Kortom: hebt u een grafisch charter?

p.28

UW GRAFISCH CHARTER

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

Wat is de naam van uw handelszaak? Indien u er geen hebt, in welke sector bent u actief?

Welke producten, diensten of merken verkoopt u?

Wie zijn uw klanten of uw doelpubliek?

Welke waarden wilt u met uw handelszaak naar voren brengen? (bv.: gastvrij/warm, serieus/bekwaam, jong/dynamisch, origineel/creatief, authentiek/knowhow, …)


Aarzel niet om uw visitekaartje bij te voegen Hebt u een logo? Herinnering: een logo is een grafische voorstelling die u in staat stelt uw handelszaak op een unieke manier te identificeren. Het kan samengesteld zijn uit typografische elementen (letters) en/of een pictogram (tekening). Het is de handtekening van uw activiteit en kan gebruikt worden voor uw andere communicatiemiddelen.

Uit welke elementen is het samengesteld? Inhoud tekst :

UW GRAFISCH CHARTER

Grootte van de letterpolis(sen) :

PRAKTISCHE TIP

Pictogram of symbool :

Gebruikte kleur(en) :

Op welke dragers gebruikt u dit logo? (bv.: een van de zones van uw winkelpui, visitekaartje, briefpapier, factuur, website, ‌)

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

Gebruikte typografie :

p.29

denk er eens over na om tijdens het uitwerken van uw grafisch charter een deel van uw budget te spenderen aan het inhuren van een graficus. Zijn vak is immers om voor u originele en bijzondere visuele ondersteuning te bedenken. deze fiche zal hem goed van pas komen. Aarzel niet om hem deze fiche te overhandigen of ze samen met hem in te vullen.


Ga op de stoep aan de overkant van de straat staan en bekijk uw gevel en de aanpalende gebouwen in hun geheel. Merkt u een bepaalde architecturale stijl op? Versieringen die moeten worden benadrukt? Een overheersende kleur? Moet de gevel worden gerestaureerd of opgefrist?

EEN EERSTE VASTSTELLING : over het algemeen komt het erop neer om de balans te maken van de sterke en zwakke punten van uw huidig imago in functie van de elementen die werden uitgewerkt in deze gids.

BESCHRIJF : De algemene staat van uw gevel (Heeft die een bepaalde architecturale stijl? Interessante versieringen?...)

p.30

Uw parallel naambord

UW GEVEL

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

+

p.14-15

Uw verticaal naambord

+

+

-

-

Uw zonnetent

Uw etalage

p.18-19

+

+

-

-

De verlichting van uw handelszaak

p.24-25

Andere

+

+

-

-

p.20-21

p.16-17


KLeeF Hier eeN FOtO!

UW GEVEL

(een foto van de hele gevel van het gebouw waarin uw handelszaak zich bevindt)

PRAKTISCHE TIP

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

...)

p.31

Zelfs wanneer u niet het budget heeft om alle werken in ĂŠĂŠn keer te realiseren, kunt u nog steeds de globale lijnen van uw project in de gaten blijven houden en uw investeringen spreiden over verschillende jaren. Bepaalde werken kunnen ook worden uitgevoerd door de eigenaar van het gebouw. Aarzel niet om dit met hem te bespreken!


STEDENBOUWKUNDIGE REGELGEVING : Atrium kan u helpen bij uw project. Voor elke aanpassing van het uitzicht van uw gevel hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig (kleur, verandering van het raamwerk, wijziging of verwijdering van een element van de gevel, …). Deze procedure is in alle gevallen verplicht, zelfs wanneer bepaalde renovaties in de lijn liggen van de principes die beschreven staan in deze gids. ook voor naamborden en daaraan gerelateerde publiciteit is soms een stedenbouwkundige vergunning vereist. Die beslissing wordt door de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente genomen in functie van: 1 – het gebied waarin uw handelszaak zich bevindt: verboden gebied, beperkt gebied, algemeen gebied, beschermd gebied, beschermd pand in de directe omgeving;

p.32

UW GEVEL

rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

2 – een verzoek tot afwijking van de huidige wetgeving.

Welke regelgeving is van toepassing op uw handelszaak? vul het adres van uw handelszaak in : ................................................................... ................................................................... ................................................................... uw handelszaak bevindt zich in : ‫ ם‬Algemeen gebied ‫ ם‬Beperkt gebied ‫ ם‬verboden gebied ‫ ם‬Andere: ...............................................

uw contactpersoon bij de dienst stedenbouw van uw gemeente : Naam : ....................................................... tel. : .......................................................... e-mail : ......................................................

De naleving van de principes die beschreven staan in deze gids vormt geen vrijstelling van een stedenbouwkundige vergunning! informeer u goed!

PRAKTISCHE TIP

in alle gevallen is het noodzakelijk om voor elke interventie aan de voorgevel (zichtbaar vanop straat) de dienst stedenbouw van uw gemeente te raadplegen.


rE NoVA tiE EN oN tWErp VA N HA N dELsZA KEN

NOTITIES

p.33


De inhoud van deze brochure is beschermd door auteursrecht. Elke vermenigvuldiging (tekst of beeld) is verboden zonder de voorafgaande toestemming van het Agentschap Atrium. Contact : shopdesign@atrium.irisnet.be


Atrium adviseert u! Aarzel niet om ons te contacteren shopdesign@atrium.irisnet.be

Een idee van Atrium, Adolphe Maxlaan, 13-17 B-1000 Brussel www.atrium.irisnet.be Agua, Rue du Poirier 2 B-1348 Louvain-la-Neuve

Met de steun van

Verantwoordelijke uitgever : Pierre-Yves Bolus, Atrium, Adolphe Maxlaan 13/17, 1000 Brussel.

Geef uw zaak weer uitstraling  

“Geef uw winkel opnieuw uitstraling” is een praktisch gids dat Atrium ontwikkelde en gratis ter beschikking stelt van de handelaars. Het wil...