__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

159

AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING 

APRIL 2021 NR. 159 26. ÅRGANG 

SUPERBRUGSENS FORVANDLING Butikstorvet har fået fornyet trækkraft!

Brugsuddeler Tommy Carlsen i den nye vinafdeling efter den omfattende renovering af SuperBrugsen Bullerup. Den overraskende fremtidsoptimistiske investering vidner om, hvad COOP og en ny brugsuddeler og det øvrige personale kan. Men den vidner også om, hvad borgerne i Bullerup og Agedrup kan. Hvis man vil have gode, driftige og lækre forretninger, skal man handle lokalt. De mange lykønskninger, kunder og de flere tusinde følgere på SuperBrugsens facebookside fortæller, at de lokale beboere gerne vil det.

KIRKEBLADET Læs om konfirmationerne, der udsættes, om gudstjenester, om pinsens budskab og om de hårdt ramte caféarrangementer. Følg med på www.agedrupkirke.dk

S. 24-32

Nu kommer edderkoppen S. 8

Odenses mest lokale skole S. 3 AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021


AR

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

www .agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk KONTAKT TIL REDAKTION

AGEDRUP RUNDT er delvist finansieret af vores annoncører. De støtter os. Nu støtter vi dem. Mange lokale erhvervsdrivende har lidt under coronakrisen. Dette blad er undtagelsesvis en gratis omgang for vores annoncører. Fra os til dem. Og tak til!

Erik Schmidt, tlf. 6610 7575/ 2026 1952

erik@fjordager .com erik@fjordager.com

Forårshilsen fra lokalhistorien

ABONNEMENT

 En forårshilsen fra Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening. Vi måtte desværre udsætte vores generalforsamling den 22. februar p.g.a. covid 19. I skrivende stund (8. marts) kan vi ikke give en ny dato for generalforsamlingen, men vi håber på snart at kunne udmelde en ny, og så glæder vi os til igen at mødes til Fjordens Dag og til foredrag om Genforeningen 1920. Mange gode forårshilsner fra Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening.

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./ 6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.) 6610 7575

KIRKEN Tove Jørgensen Ina Balle Aagaard

4174 3518 2916 0638

BEBOERFORENINGEN Søren Stobbe Hans Jørgen Zinther

31610740 4042 5213

SKOLEN Tina Christensen og Gitte T. Sørensen

ISEN AGEDRUP RUNDT PR

2020

AFLYSNING

AR Prisen for 2020 aflyses  Agedrup Rundts koordineringsgruppe har besluttet ikke at uddele Agedrup Rundt Prisen for det forgangne år pga. coronasituationen.

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Tove Jørgensen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen, Søren Stobbe

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame Step

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. juni 2021, skal være redaktionen i hænde senest den 8. maj 2021.

Arkæologer fra Odense Bys Museer har siden begyndelsen af 2020 været i gang med at udgrave dele af Markhaven, før der skulle byggemodnes. Der er gjort forskellige værdifulde fund fra jernalderen i området, der samlet set kaldes Lundsgaardkomplekset. Her er arkæologerne i gang i et område ved Markhaven/Holevvej og Skovmålvej.

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk


AGEDRUP SKOLE ER ODENSES MEST LOKALE

80 procent af Agedrups distriktselever går på skolen. Ni procent går på fri- eller privatskole. TEKST & FOTO Erik Schmidt Agedrup Skole er den mest lokale af alle skoler i Odense. Det er den skole, der har den størtste andel af elever fra sit eget skoledistrikt. 80 procent af Agedrups „egne“ elever går på skolen, og det er suverænt den højeste procentandel blandt Odenses 33 almindelige folkeskoler. Det fremgår af Odense Kommunes talmateriale. Paarup Skole er med 77 procent den næstmest lokale, og herefter kommer Holluf Pile Skole med 74 procent og Korup med 73 procent. Der er skoler, som har så lave procenter som 24, 34 og 35. Det er der forskellige grunde til. Blandt andet har nogle skoler specialklasser, som får elever udefra - altså uden for distriktet. Den politiske opmærksomhed om skolerne i Vollsmose og nedrivningsplanerne har uden tvivl fået nogle forældre til at søge andre skoler. Privatskoleandelen er normalt desuden større på byskolerne. Også den geografiske placering af én eller anden friskole kan have betydning for optaget til den lokale folkeskole, og hertil kommer, at byskolerne ofte har flere elevbevægelser end forstadsskolerne. Endelig kan der være tale om forældrenes vurdering af kvalitets- og lederspørgsmål.

Forstadsskolerne er traditionelt de skoler, der har den største andel af elever fra eget skoledistrikt. Agedrup Skole er dog bedst af Odenses 33 skoler til at holde på eleverne.

84 UDEFRAKOMMENDE ELEVER

Der er 461 distriktselever, som egentlig tilhører Agedrup Skole, men skolen har for tiden 451 indskrevne elever. 84 af skolens elever er bosiddende uden for distriktet, og det svarer altså nogenlunde til det antal af distriktselever, der enten går på andre kommunale skoler, på privatog friskoler eller går i øvrige tilbud. Hvis man ser på antallet af distriktselever, ville de største skoler i byen være Ejerslykkeskolen med 1154 elever, Risingskolen med 1099 og Tarup Skole med 940. Af forskellige grunde er antallet af elever dog formindsket eller udlignet, således at Tarup Skole med 739 elever faktuelt er den største, når man opgør antallet af elever.

NI PROCENT GÅR PÅ FRI- ELLER PRIVATSKOLE

På Agedrup Skoles naboskole Seden Skole er der 66 procent af distriktseleverne, der går på skolen. Der er 766 elever, der hører til i distriktet, men der er reelt 604 elever på skolen, hvoraf 101 er bosiddende uden for distriktet. På Agedrup Skole er der 5 procent, der går på andre kommunale skoler, 9 procent, der går på privatog friskoler og 7 procent, som går i øvrige tilbud. De tilsvarende satser for Seden Skole er 14 procent på andre kommunale skoler, 12 procent på privatog friskoler og 8 procent, som går i øvrige skoletilbud.

AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021

3


4

MR. FJORDAGER OG ÅNDEN FRA 72 Helge Pasfall er vokset op i grænseområdet mellem Seden og Bullerup, har boet i Markhaven i 55 år, været formand for Fjordager Idrætsforening i 27 år, medlem af Odense Byråd i fire år og har i mange år været en aktiv deltager i kulturlivet med et hav af bestyrelsesposter. Men han savner ånden fra 1972. Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk


TEKST & FOTO Erik Schmidt - Du får ikke noget billede af mig, for jeg er ikke blevet klippet i lang tid, siger Helge Pasfall til Agedrup Rundts udsendte medarbejder. Det er ikke ideelt til en portrætartikel, og der var heller ikke gevinst, da vi for nylig mødte den tidligere formand for Fjordager Idrætsforening i cykelsportstøj på sin 24gears træningscykel på vej ud i det fynske landskab. Ingen fotos! Derfor er billedet t.v. et før-corona-foto. At dømme efter aktivitetsniveauet er der masser af energi og vilje i Helge Pasfalls 76-årige corpus. Med solid hjemlig grund under fødderne og en hustru, der tager sig af det huslige, har han alle årene været en udadvendt, folkelig organisatorisk kraft med særlig hang til sport, musik og politik. KORSANG, FOREDRAG OG OPERA

Siden han stoppede som formand for Fyns største idrætsforening i 2006, kastede sig ud i byrådspolitik for Jan Boyes konservative hold for senere at melde sig ud igen og gå på pension, har Helge Pasfall med stor appetit kastet sig over kulturlivet - ofte som bestyrelsesmedlem eller leder. Vi nævner i flæng: formand for HCA Marathon, formand for Fynbo Koret (siden 1995), medleder af FOF’s Kulturhøjskole, koordinator i foreningssamarbejdet Fold dig ud i Fjordager, bestyrelsesmedlem i Den Fynske Opera, Fjordager Erhvervsklub, Tårup Strand Grundejerforening og Tarup Gamle Præstegård. Sammen med Kirsten Eis-Hansen og Musse Olesen er Helge Pasfall vært på FOF’s Kulturhøjskole i Marienlystcentret, hvor man på fredage kan opleve en række spændende foredragsholdere. Otte foredrag om foråret og otte om efteråret. - Vi begyndte i Vindegade med 36 deltagere, men nu er vi 160, og vi har venteliste, fortæller han. Gennem 38 år har han sunget med i Fynbo Koret og har været formand for det siden 1994. - Som barn gik jeg i søndagsskole og sang i kirkekor, og ved mor-

gensangen i skolen var jeg substitut for forskolelæreren. For at få energi til alle sine aktiviteter spiller Helge også badminton, går til spinning og cykler på landevejen. STABILITETEN SELV

Helge Pasfall er født i Danmarksgade, men voksede senere op med fire brødre hos sine forældre i Borsvinget i Bullerup. Han har boet 55 år med fru Birgit i Markhaven 25, det hus de stadig bor i. Deres to døtre, Marlene og Pernille, har begge gået på Agedrup Skole. Pernille, der er pædagog og formand for FIF-gymnastik. Marlene, der er lærer, bor i Svendborg. Da Fjordager Idrætsforening to år efter den store kommunesammenlægning blev stiftet i 1972 ved fusion af Seden Idrætsforening og Agedrup Gymnastik & Idrætsforening kom Helge Pasfall med i fodboldbestyrelsen og blev formand i 1974. I 1979 blev han hovedformand, en post han bestred til 2006. Da han overlod hvervet til Bjarne Christensen, lovede han at tage nogle opgaver med sig som formand for bestyrelsen i HCA Marathon og Fjordager Erhvervsklub. Han har også siddet i bestyrelserne på både Agedrup Skole og Seden Skole og er som nævnt stadig koordinator i foreningssamarbejdet „Fold dig ud i Fjordager“. Med de mange års stabile relationer er det derfor heller ikke helt mærkeligt, at Helge Pasfall i Odense konservative Avis blev præsenteret som „stabiliteten selv“, da han som 63-årig i 2006 valgte at træde ind i politik på Jan Boyes konservative hold ved et i øvrigt skelsættende byrådsvalg. DA BYKONGEN BLEV VÆLTET

Jan Boye havde tidligere været amtsborgmester og var kendt som læge og international anerkendt håndbolddommer, og på den borgerlige fløj knyttede der sig store forhåbninger til, at han ville kunne vælte den socialdemokratiske bykonge Anker Boye af pinden. Anker Boye havde året forinden

fået stærk kritik for sin rolle som formand for den fondsbestyrelse, der skulle iscensætte H.C. Andersens 200 års fødselsdag med blandt andet et stort show i Parken. Hvem husker ikke Tina Turner-fadæsen? Showet gav et dundrende millionunderskud, og det slog tilbage på formanden. Det skulle senere vise sig, at Anker Boye ved valget i 2006 „kun“ fik 18.000 personlige stemmer mod 35.000 i hans velmagtsdage. Et katastrofalt valg på alle måder for Socialdemokratiet og Anker Boye, der mistede fire mandater og dermed flertallet i byrådet. De konservatives mest optimistiske håb var blevet til virkelighed. Jan Boye blev borgmester, og de konservative kom ind med ikke færre end 11 mandater. Helge Pasfall var én af dem. IKKE ENGANG MEDLEM

Et stykke tid før valget blev han kontaktet af Jan Boye. Det skete ved en reception for HCA Marathons løbsleder Torben Simonsen, der fyldte 50 år, fortæller han. - Jan Boye kom hen til mig og sagde, at han gerne ville snakke med mig. „Kan du ikke lige ringe mig op en dag,“ sagde han. Han ville gerne have, at jeg stillede op til byrådsvalget for de konservative. - Jeg tror, det skyldtes, at jeg havde en stor berøringsflade i kraft af mit formandskab i Fjordager Idrætsforening, der havde 2800 medlemmer, 11 afdelinger med sammenlagt 80 bestyrelsesmedlemmer. - Jeg var ikke engang medlem hos de konservative dengang, men jeg indvilgede i at stille op og var til opstillingsmøde på Hotel H.C. Andersen. De første tre-fire pladser var taget, men jeg tror der var 33 kandidater, som hver fik 3 minutters taletid. Det endte med, at jeg blev opstillet som nr. 14. Men ved byrådsvalget blev jeg valgt ind som nr. 6. JA TIL VÆRDIERNE

I den fireårige byrådsperiode fra 2006-2010 var Helge Pasfall medlem af både Børn- og Unge-udvalget, af Fortsættes på næste side ...

AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021

5


Fortsat fra forrige side ...

Folkeoplysningsudvalget og af Fjernvarmebestyrelsen. Han havde sagt ja til de konservative, fordi partiets værdier grundlæggende passede godt med hans opfattelse af tilværelsen og hans egne værdier. I Børn- og Ungeudvalget var han glad for at kunne bidrage til at finde fælles løsninger på trods af politiske forskelle. Gennem byrådsarbejdet og partiet fik Helge Pasfall personligt udvidet sit netværk blandt beslutningstagere, organisations- og erhvervsfolk, hvilket senere har været ham til stor gavn som organisationsmand. Men arbejdet som afdelingsleder for 45 medarbejdere og 300 årselever Odense Tekniske Skoles afdeling for smede- og industriteknik krævede i den periode mere af ham. Han var heller ikke altid glad for den stærke partidisciplin, som somme tider stod i vejen for fælles løsninger. - Det var en hektisk periode på mit arbejde, for jeg havde to kontorer på skolens afdelinger på Lumbyvej og Risingsvej, og så skete der yderligere det, at vi i 2008 skulle fusionere med Vejle Tekniske Skole til Syddansk Erhvervsskole. Da valgperioden sluttede, meddelte Helge Pasfall, at han ikke genopstillede til en ny byrådsperiode. DE SMÅ RADIKALE GARTNERE

6

- Jeg ville godt deltage i det organisatoriske, og jeg fortsatte som næstformand i den konservative vælgerforening de følgende fire år. Men siden har jeg meldt mig ud. I dag er jeg ikke medlem. - Jeg er sådan indrettet, at jeg godt kan have det svært med en meget skarp partidisciplin. Det er ikke altid særlig smart, når man skal finde fornuftige løsninger, og man somme tider har mest lyst til at slutte sig til andres synspunkter. Politik går ikke ud på at bekæmpe hinanden. Helge Pasfalls fik en del reaktioner på sin udmeldelse. - En uge efter lå der en indmeldelsesblanket fra partiet Venstre i min postkasse. Det jokede han lidt med Jane

Jegind om. Der var også flere, der stak til, om han var blevet radikal. - Men jeg skal ikke mere være medlem af et parti. - Det behøvede nu ikke at være helt ved siden af med det radikale. Min kone kommer jo ud af en radikal familie, siger han. Birgit Pasfall er en del af den i lokalområdet navnkundige HolmMadsen-familie. Hendes far var Arne Holm Madsen, der var bror til Agedrup Sogneråds sidste borgmester Frode Holm Madsen, som repræsenterede Det radikale Venstre, der dengang gik for at være husmændenes og lærernes parti. Helge Pasfall er selv vokset op med humanisme og åndsfrihed som væsentlige værdier, og han har selv gået på friskole og er stadig medlem af den grundtvigsk orienterede Odense Valgmenighed. Gennem idrætsforeningen har han også haft tilknytning til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, hvis formål det er at fremme det frie foreningslivs folkeoplysende kvaliteter. I 1996 blev han i øvrigt af DGI Odense kåret som Årets Idrætsleder. ÅNDEN FRA 72

Den tidligere idrætsformand følger interesseret med i livet i FIF, og han har også en mening om udviklingen i foreningslivet som sådan. - Vi skal holde fast i ånden fra 1972, da Fjordager Idrætsforening blev grundlagt. - Jeg er så gammeldags, at jeg mener, foreningerne skal arbejde sammen om at give de bedste tilbud til brugerne og koordinere aktiviteterne, så vi ikke generer andre. Vi skal finde fælles løsninger. Helge ser tegn på opbrud i tiden, som han ikke er begejstret for. - Der er sket en kulturændring. Den pionerånd, der prægede Fjordager Idrætsforening de første mange år, er hen over tid smuldret. I dag går det for meget i retning af, at man skal have en professionel leder, en direktør for hovedforeningen, fordi opgaven er så stor, at ingen frivillige kan klare opgaven. Men jeg er ikke enig. Formanden skal være frivillig,

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk

og så kan man jo tilkøbe sig specielle ydelser. - Når en stor, flerstrenget forening dykker, så er det blandt andet på baggrund af ledersvigt i den enkelte afdeling. Vi har engang haft 30 hold i Fjordagers håndboldafdeling. En overgang måtte afdelingen lukke helt, men nu er der ved at komme gang i den igen. Hvis man har pionerånd, så er problemet ikke så stort. - Jeg synes også vi har en udfordring med at få tiltrukket nye medlemmer fra Seden Syd. Det har været forsømt. Og vi får den samme udfordring med de nye boligområder på Dæhnfeldt-grunden og i Markhaven. NY FORMAND FOR FIF

- Fjordager Idrætsforening blev dannet som et samarbejde mellem Seden, Agedrup og Aasum. Men Aasum dannede deres egen idrætsforening, og for nogle år siden blev Agedrup Bullerup Boldklub dannet. - Jeg synes, de har gjort det godt i ABB. De har været dygtige. Men jeg synes, at grundlaget for beslutningen om at bryde ud af Fjordager Idrætsforening var forkert. Og der er ikke udvidelsesmuligheder. Så måske kunne der på sigt etableres et samarbejde mellem ABB, Aasum og Fjordager Idrætsforening. Netop nu ved den kommende generalforsamling står Fjordager Idrætsforening over for at skulle vælge en ny formand efter Louise Elkrog. - Der har været nedsat et undersøgelsesudvalg, der har peget på Jerry Vinther, som godt nok bor i Søhus, men som har kvalifikationerne og gerne vil påtage sig opgaven, siger Helge Pasfall. Jerry Vinther er i sit arbejdsliv leder af et center på Erhvervsakademiet Lillebælt og er formand for organisationen Lederne Fyn. Men tilbage til manden, der ikke vil tages billeder af, Helge Pasfall, som er medlem af endnu en foreningsbestyrelse. Dog uden at være formand. Det er i Foreningen af tidligere byrådsmedlemmer. Her er en vis Anker Boye formand.


ER AGEDRUP ODENSES VILDESTE FORSTAD? Odense har tilmeldt sig konkurrencen om at blive kåret som Danmarks vildeste kommune. Formålet er at skabe en rigere natur og større biodiversitet til gavn for plante- og dyrelivet. Også i Agedrup er der vilde tanker. hvor Ulrik har en ide om, at de nye grønne områder skal have vilde blomster og et rigt liv i de nye søer. Den nye hjemmeside har efterfølgende fået en del likes, der vidner om en pæn stor interesse for sagen i Agedrup. KONKURRENCE FØLGES AF DR

Ulrik Jeppesen i sin have, hvorfra han kan se udstykningsområdet på Markhaven. Han kunne godt tænke sig, at der skulle sås vilde blomster i de nye grønne områder.

TEKST & FOTO Erik Schmidt Odense Kommune vil være Danmarks vildeste kommune og har tilmeldt sig Miljøministeriets konkurrence, som handler om at finde de bedste - eller rettere vildeste - idéer til fordel for naturen. Konkurrencen løber frem til slutningen af 2022, hvor Danmarks vildeste kommune bliver udpeget. Vinderen bliver den kommune med det bedste biodiversitetsprojekt baseret på blandt andet idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter vild natur og udbredelse af

viden til borgerne om naturens egenskaber. - Det bliver fantastisk, skrev Brian Larsen fra Agedrup på facebooksiden „Vilde haver og arealer i Agedrup og omegn“, der blev oprettet i december 2020 af Ulrik Jeppesen, som selv er aktiv for at fremme biodiversiteten. Ulrik Jeppesen synes, at informationerne er noget sparsomme, men håber, at borgerne bliver inddraget. - Vi er jo mange, der står klar med gejst og gode ideer. Familien Jeppesens have ligger ud til udstykningen på Markhaven,

500,- kr. til hver skoleklasse Tilskuddet til klasserne kommer nu, hvor den lange tid med nedlukning af skolerne, bekymrer politikerne.

Politikerne i Odense byråds Børnog Ungeudvalg har besluttet at tildele hver eneste folkeskoleklasse 500 kroner til trivsel. De kan selv bestemme, hvordan de vil bruge pen-

gene, hvis coronarestriktionerne tillader det. Tilskuddet til klasserne kommer nu, hvor den lange tid med nedlukning af skolerne, bekymrer politi-

Det bliver et dommerpanel, der skal afgøre, om Odense er Danmarks vildeste kommune. I panelet sidder miljøminister Lea Wermelin, Frank „Bonderøven“ Erichsen og biolog Morten D.D. Hansen. Konkurrencen bliver fulgt af et TV-hold, og optagelserne bliver sendt i 2023 som anden sæson af programserien „Gi´os naturen tilbage“ på DR. Mere end 500.000 seere fulgte med i første sæson. Da Hjørring Kommune gav plads til mere vild natur i stedet for græsplæner ad libitum i haver og rundkørsler, myldrede det frem med sommerfugle og bier. Tidligere på året vedtog Odense Kommune en ny handleplan for natur og biodiversitet. Nu har By- og Kulturudvalget fordelt ni millioner kr. på 11 forskellige projekter, som skal styrke det grønne i Odense. Agedrup stod egentlig på bruttolisten, men var ikke blandt de 11 prioriterede områder.

kerne på landsplan og lokalt. Flere undersøgelser viser, at mange elever føler sig ensomme og savner klassefællesskabet. Skolerne har ekstra fokus på trivsel hos både de elever, der har været sendt hjem til fjernundervisning siden før jul, og hos de elever, der igen er tilbage i skole under restriktioner for fysisk samvær. AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021

7


Et nyt legeredskab bliver snart tilføjet rækken af aktivitetsmuligheder.

Tegning og model af edderkoppespind.

Kæmpeedderkop til skovlegepladsen Edderkoppen, der er næsten fem meter i diameteren, ankommer 13.-14. april 2021

KOMMENDE FORHINDRINGSBANE

8 Brian Larsen i gang med at sikkerhedsgøre legeredskaber på skovlegepladsen.

Af Erik Schmidt Den 13. eller 14. april ankommer én af Danmarks største edderkopper til Agedrup Skovlegeplads i Bullerup Skov. Der er tale om et klatreredskab, som er udført i træ, og edderkoppen er med en diameter på omkring fem meter kæmpestor. Arbejdet vil blive udført af Hasselholt Træværksted. Det er meningen, at der også skal udspændes et edderkoppespind i en højde, der ikke kræver fald-

underlag. - Vi har et lille håb om, at det kan ske kort tid efter, at edderkoppen er kommet forsvarligt på plads, siger Brian Larsen fra frivilliggruppen, der står bag etableringen af skovlegepladsen, der efterhånden er udbygget med mange forskellige redskaber og aktivitetsmuligheder. - Men vi skal lige have alle ender til at nå sammen. - Dette arbejde vil blive udført af firmaet Aktiv Ude.

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk

En uge forinden - altså den 6.-7. april - begynder det indledende arbejde med at få plads til edderkoppen. Arbejdet udføres i samarbejde med entreprenør Asger Lindenskov. Den aktive beboergruppe, der står bag hele projektet med skovlegepladsen består ud over Brian Larsen også af Erik Rønn og Marianne Pedersen. Gruppen fik sidste år Agedrup Rundt Prisen for deres flotte arbejde. Gruppen har fået støtte af Odense Kommune, fonde og lokale erhvervsdrivende. Den har blandt andet modtaget: 50.000,- kr. fra Borgerne bestemmer 2019. 25.000,- kr. fra Bydelspuljen. 10.000,- kr. fra Møllerens Fond. Desuden har Friluftsrådet givet tilsagn om 60.000,- kr., men donationen må indtil videre tages med forbehold, da der har været ændringer i projektet. Økonomien ser på nuværende tidspunkt dog fornuftig ud, siger Erik Rønn. Frivilliggruppen håber på, at der snart kommer så meget styr på Covid 19-situationen, at der i samarbejde med områdets beboere kan laves en forhindringsbane.


10 ÅRS JUBILÆUM FOR FÆLLES OPRYDNING Affaldsindsamling i Agedrup er blevet en sympatisk holdsport med imponerende opbakning. Søndag den 18. april 2021 kl. 10.00 går det løs igen. Der er mødested ved Skyttehuset og samler affald i én til to timer. Af Lene Munk Jensen, Dorthe Reinberg og Mette Gisselmann Vi samler atter affald i byen søndag den 18. april. Vi mødes kl. 10.00 ved Skyttehuset (på Mølledammen), hvor der bliver uddelt sække m.m. og fordelt ruter. Medbring gerne handsker og tag eventuelt en trækvogn eller lignende med til at sætte de fyldte sække i. Det vil være godt hvis nogen kommer i bil eller på cykel, så vi kan nå længere ud. Vi samler affald i én til to timer og kommer retur til Skyttehuset, hvor affaldet vejes. Her håber vi på at kunne byde på en lille forfriskning til jer frivillige og sige tak for indsatsen. I år har Danmarks Naturfredningsforening fokus på take awayemballage (engangsbestik, plasttallerkener, papkopper og burgerbakker), vi finder i naturen. Desuden vil foreningen gerne vide, hvor meget plastic, dåser med/uden pant, antal mundbind og antal cigaretskodder vi samler.

To af de solide bagkvi nder Dorthe og Lene ved ind samlingen i 2018.

TILLYKKE!

FANTASTISK OPBAKNING

Det er 10. gang vi arrangerer affaldsindsamling i byen. Opbakningen til indsamlingerne har været fantastisk. Sidste år måtte vi dog desværre aflyse indsamlingen pga. coronaen. Flere af jer har i årets løb lånt gribetænger og fået sække hos os, og har samlet affald, når det har passet jer. I december mødte der ligeledes ni frivillige op og samlede affald ved og i nærheden af butikstorvet. Det var helt fantastisk. Vi håber at vi må/kan gennemføre indsamlingen i år og stadig med fokus på anbefalingerne mht. afstand og håndhygiejne. Vi glæder os til at se jer - vel mødt! Mette, Dorthe & Lene

9

AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021


AGEDRUP FØR - en fortælling af borgerne og Lokalhistorisk Forening om Agedrup Sogn - Red. Helge Rasmus

FRA LOKALT AUTOVÆRKSTED TIL LANDSDÆKKENDE TORO-FORHANDLER Svend Carlsen A/S er historien om to generationers mangeårige arbejde for at udvikle og fremtidssikre familievirksomheden. Til sidst blev den solgt godt til hollænderne. som et helt lokalt værksted, der med tiden udviklede sig på grund af slægten Carlsens kløgt, fremsynethed og risikovillighed. SC Svend Carlsen A/S blev skabt at Svend Carlsen, søn på den gård, som senere er kendt som Dæhnfeldtgården, der endte som mangeårig ruin lige op ad Ring 3vejen og nu er helt væk. Svend ville noget med mekanik og blev automekaniker hos et Odense-firma og smed hos Aasum Smedie, inden har var klar til at opbygge sit eget værksted på den store hjørnegrund, der blev udskilt fra gården. Da var han blevet gift med Oda, en sjællandsk landmandsdatter, der stod som bagerjomfru i Billesgade i Odense. I 1947 stod vaskehal, smørehal og tre værkstedspladser klar sammen med det på den tid imponerende flotte, gule hus, hvor han og Oda flyttede ind med børnene Søren og Ingrid. Senere kom endnu en datter, Anette, til. MERE GRØNNE MASKINER

I 2010 forlader Annette og Søren Carlsen firmaet, og Carsten Brandt t.v. bliver daglig leder af virksomheden. Privatfoto.

Af Helge Rasmussen Reesink Turfcare DK A/S står der over døren på virksomheden på Lundens højre side, når man næsten er ude af Bullerup. Lunden 10 er adressen, hvor det hollandske firma har huse. Sådan har det kun været i 10-11 år, for inden da var virksomheden, hvor det røde TORO-skilt er meget synligt på gavlen, så ærkelokal som tænkes kan. Og startet

Salg og reparation af biler samt en Esso-benzinstander blev det primære, men Svend så også muligheder i salg af småmaskiner til gartnerier og kommuner. Senere udvidede Svend forretningen med salg af traktorer, først og fremmest Volvo’er, og Kvernelandplove, og det var firmaets fundament, da Svend som blot 69-årig pludselig døde af en blodprop i 1984. Sønnen Søren, uddannet automekaniker hos Fehr & Co. I Odense, var da hjemme igen og en del af firmaet, og han blev efterhånden mere og mere bekymret for firmaets grundlag i en tid med afmatning i landbruget og dermed mindre salg af maskiner. Der skulle satses mere på „grønne“ maskiner til amter, kommuner, gartnerier og anlægsvirksomheder, og da folk fra amerikanske TORO henvendte sig og tilbød forhandling af deres plæneklippere, var retningen udstukket. Ikke at de første par år var nemme, husker Søren, der i mørke stunder frygtede, at familiefirmaet gik neden om og hjem. Han drog dog standhaftigt land og rige rundt for at finde kunder til TORO-maskinerne, efterhånden kom der

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk


ssen - Billedred. Frede Rasmussen passes og plejes, gjorde ikke forretningen mindre attraktiv. VOKSEVÆRK

I Bullerup blev der bygget en etage mere på værkstedsbygningen, ud mod Lunden kom en udstillingsbygning op at stå, og omme bag værkstedet kom en stor lagerbygning til verden. På kontoret sad Annette, Sørens kone, som bogholder, og der blev mere og mere at styre, for i Hornslet ved Aarhus og i Hvidovre blev der købt bygninger til to afdelinger, så firmaet var dækket ind med sælgere og produkLuftfoto af SC Svend Carlsen A/S med værksted forrest og privatbolig bagest. ter til hele landet. Foruden servicevogne og mange autoriserede forhandlere rundt i landet. 50-55 medarbejdere var der, når det gik bedst i virksomheden, som ikke havde naturlige arvtagere efter Søren og Annette. Derfor var valget ikke svært, da et hollandsk firma ville købe for 10 år siden. Der for fire år siden blev afløst af andre hollændere. Derfor forhandles der stadig TORO på Lunden i lejede lokaler, hvor der i udstillingsbygningen ud mod vejen også er blevet plads til patchworkVirksomheden i 2021 med den tidligere udstillingsbygning forrest udlejet til Butik Kastanja. shoppen Butik Kastanja. Søren Foto. Helge Rasmussen ejer stadig det hele. Netop fyldt 77 år bor han med Annette i hendes fødehjem, snedkeriet på Brolandvej 17. En datter, Jette, er nærmeste nabo ned ad Agedrupvej, den anden, Dorthe, bor i Munkebo. Når dette læses er Søren forhåbentlig godt igennem en rygoperation, så han igen kan nyde sine havesysler. Sidde stille kan han ikke rigtig.

11

Artiklen er skrevet i samarbejde med Søren Carlsen.

Helge Rasmussen Svend og Oda Carlsen i festligt lag i deres velmagtsdage. Privatfoto.

Helge Rasmussen er født i Agedrup og har været lærer på Agedrup Skole i en menneskealder. I dag arbejder han som journalist på Fyens Stiftstidende.

hul, og virksomheden voksede. Søren havde set rigtigt, og et stigende antal golfbaner og fodboldbaner, der skulle AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021


Dejlig stemning som dengang mor var ung! - Faktisk har mine børns største „udfordring“ været at indsnævre feltet af spændende fritidsaktiviteter de kunne tænke sig at gå til, men kort inden nedlukningen i december valgte de to yngste at kaste sig over den fritidsaktivitet, der udgjorde størstedelen af mit børne- og ungdomsliv i Bullerup/Agedrup: ridning! Det skriver Kristina Rasmussen, der nu overvejer, om hun selv skal melde sig på et ridehold i Seden Rideklub. Af Kristina M. Rasmussen, mor til tre og lærer Efter at vi i skrivende stund helt præcist gennem et år har skullet leve med nedlukninger, restriktioner, formaninger, påbud og sociale benspænd er det så meget desto mere glædeligt, at de udendørs fritidsaktiviteter nu igen begynder at åbne! Selvom jeg skal være den første til at indrømme, at jeg ikke har savnet det ugentlige logistiske kaos, der følger med at være alene-mor til tre foreningsaktive børn, så er det helt igennem vidunderligt atter at kunne sende poderne afsted til udendørssport i lokalområdet! Den brede palet af klubber og foreninger vi er velsignet med her i lokalområdet byder på fritidsaktiviteter af snart sagt enhver beskaffenhed, og det er en fornøjelse at mærke, hvordan både store og små bakker op. Faktisk har mine børns største „udfordring“ været (og er det for så vidt fortsat) at indsnævre feltet af spændende fritidsaktiviteter de kunne tænke sig at gå til, men kort inden nedlukningen i december valgte de to yngste at kaste sig over den fritidsaktivitet, der udgjorde størstedelen af mit børne- og ungdomsliv i Bullerup/Agedrup: ridning! STEMNINGEN OG HJÆLPSOMHEDEN I SEDEN RIDEKLUB

I november startede de to unge damer således på et hold i Seden Rideklub, der som bekendt ikke længere har adresse på Mindelundsvej, men derimod har til huse i fantastisk gode rammer på Engløkken. De sidste par

onsdage og forhåbentlig KLUDDERMOR mange endnu har jeg således fra sidelinjen set på, at Ida Louise og Nikoline har svinget sig i sadlen på de (næsten) selvsamme ridebaner, som jeg var så heldig at dele med en håndfuld veninder i 1990’erne. Indrømmet, mange facili- KRISTINAS KLUMME teter, heste og ryttere er kommet til siden stedet dengang kun husede 8 heste og en enkelt fold/ridebane (men utrolig meget hygge og sammenhold), men stemningen, imødekommenheden og hjælpsomheden overfor nye ansigter er den samme. TYREN VED HORNENE ELLER ...

Dengang som nu er det en fornøjelse at komme i stalden, småsludre med andre ryttere og forældre, hilse på de nysgerrige heste og i det hele taget indsnuse ‘hestelivet’, som man pludselig kommer i tanke om, at man da i grunden har savnet! Således inspireret overvejer jeg nu, om jeg skulle tage tyren ved hornene (eller hesten ved biddet, om man vil) og starte på et voksenhold. At dømme efter hvor hurtigt mine børn har fået blod på tanden tænker jeg, at der vel må være håb for en tidligere (rusten, bevares!) rytter som mig!? Det er vel ligesom at cykle….bare anderledes!

12

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk


Entreprenøren regner med at skulle bruge et areal på 650-700 m2 til byggeplads, og der vil skulle placeres skurmaterialer og parkering til folkene på grunden.

Området, der er vist med gult, stilles til rådighed for entreprenøren.

STOR OMLÆGNING AF VANDLEDNING Entreprenørarbejde midt i byen med vandløbsledninger 6. april til midten af juli. Af Søren Stobbe, Agedrup Sogns Beboerforening og Erik Schmidt VandCenter Syd går umiddelbart ef-

ter påske i gang med at etablere en ny regnvandsledning og en ny vandløbsledning i stien ved Kærhaven/Skovhaven.

Stien vil ikke kunne benyttes, mens arbejdet udføres, oplyser VandCenter Syd. Det har blandt andet betydning for skoleelever, der til daglig benytter den. Strækningen, der ses på illustrationen nedenfor, er markeret med blåt. Arbejdet kommer til at foregå fra 6. april til uge 29, der begynder den 16. juli. BYGGEPLADS MED SKURVOGNE

Odense Kommune har kontaktet Agedrup Sogns Beboerforening, med information om, at området, der er vist på tegningen ovenfor med gult, er stillet til rådighed for entreprenøren. Entreprenøren regner med at skulle bruge 650-700 m2 til byggeplads, og der vil altså skulle placeres skurmaterialer samt parkering til folkene på arealet. - De to skoler i nærheden er desuden orienteret, da vi har observeret stien bliver brugt som skolevej. Odense Kommune har henvist til alternativ skolevej mens projektet udføres, siger projektleder Anne-Mette Lohmann Pretsch fra Vandcenter Syd. På illustrationen t.v. er kommunens alternative skolevej i perioden angivet. Eleverne bør ifølge Vandcenter Syd køre via Skovhaven og videre via Brolandvej.

13

På illustrationen t.v. er kommunens alternative skolevej i perioden angivet. Eleverne opfordres til at køre via Skovhaven og videre via Brolandvej. Stien, der arbejdes på, er markeret med blåt.

AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

ma@holmbegravelser.dk

6610 9473 - 2140 6278

Tlf. 22 76 18 81

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

AR

www.agedrup-rundt.dk

Fysioterapi ● Babymotorik ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

bullerupsvommebad.dk

14

Vand • Varme Gas • Sanitet

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk

VVS GARANTI


Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Klinik for fodterapi Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk

FYSIOTERAPEUT PIA RASK Tlf. 6054 4503 piafys@gmail.com BEHANDLING. TRÆNING PÅ SMÅ HOLD.

Bullerup Pub’en

Certificeret

GLA:D -terapeut

Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 6610 8081 Billard og dart Bulleruppub2016@gmail.com

Onsdag & torsdag

11.00-17.00

Lørdag

10.00-13.00

Lunden 10, 5320 Agedrup - Tlf. 6225 1014 www.kastanja.dk - kastanja@kastanja.dk

asger@asgerlindenskov.dk

AR

www.agedrup-rundt.dk

AR

15

MØLLE KROEN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021


KÆMPELØF

„Kæmpe tillykke med vores flotte Sørensen på SuperBrugsen Bulleru brugsuddeler Tommy Carlsen den 8 splinternyt interiør efter en lynhur De mange lykønskninger vidner butikken med de mange nye facilit bagerafdeling, der har åbent fra k nyt gulv overalt, en ny flaskeautom ny kaffeautomat, ny vinafdeling, n tekstilafdeling med tøj til børn og

16

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk


FT AF BRUGSEN PÅ BYTORVET

brugs“ skrev Tina Birgitte ups facebookprofil, da 8. marts slog dørene op til et rtig, men omfattende renovering. r om, at borgerne har taget teter til sig. Nyt er det med en klokken syv hver morgen. Der er mat, nye køle- og frysekummer, ny nonfood-afdeling og ny kvinder. TILLYKKE!

Sådan skrev uddeler Tommy Carlsen på SuperBrugsens facebookside 6. marts 2021:

Jeg er ikke bange for at sige det... „Imorgen åbner Danmarks flotteste Superbrugs op igen i Bullerup. For 13 dage siden lukkede vi og rev hele gulvet op. For 8 dage siden var sidste flise lagt og vi kunne gå til angreb på butikken. De hårdeste og fedeste dage i hele mit arbejdsliv.

NYT NYT NYT!

Kæmpe tak til mit seje personale og alle der har hjulpet fra kategori/ byg og ikke mindst min souschef Lasse Yde, der har stået mig bi i alle de sene nattetimer. Også en kæmpe tak til mine skønne unger og hustru, der har klaret skærene hjemme, imens jeg har fået lov at lege købmand. En stolt uddeler går hjem i seng om ikke så længe og glæder sig til at åbne dørene op imorgen kl 8.00.“ Uddeleren

17

AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

Bullerup Nærbutik & Posthus Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Kioskvarer Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Blomster

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres murerarbejde udføres· Indhendt - indhentgerne gernetilbud. tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

ÅBNINGSTIDER Alle dage 7.00-18.00

AR

www.agedrup-rundt.dk

(Mandag lukket)

18

Annoncer tegnes gennem Ole Christiansen, tlf. 6610 7597 olehalskovchristiansen@gmail.com Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk


ABB herre serie-2 er tophold Om alt går vel, tørner de fleste hold ud i midten af april Af Johan Bækholm, formand for ABB

PLATIN OG SUPERVETERANER

Platinholdet med Flemming „MaNu ser der endelig ud til at der er lys skinmesteren“ som holdansvar-lig er forude. Der blev 1. marts åbnet op ligeledes havnet i samme kreds som for træning med op til 25 personer. sidste år. Der er et par nøglekampe, Fra mandag den 22. marts blev det som holdet hvert år ser frem til. Tåsinge og Boldklubben Marien-lyst, hævet til 50 personer. Der skulle ikke gå mange halve som sidste år blev fynske mestre. Det timer før der var trommet sammen til hold i kredsen, som kommer bedst træning på diverse lejede eller lånte ud af opgøret mod netop disse to anlæg rundt om i byen. Fantastisk stærke hold, bejler til en top-3 placefølelse endelig at kunne spille noget ring. Platinholdet spiller om mandafodbold igen. En noget lang vinterpause uden møde med kammeraterne gen og starter 12. april 18.45 hjemme mod netop Marienlyst. havde fået en ende. Superveteranerne med Lars Hvordan de enkelte turneringsarrangører har tænkt sig at gribe gen- Kamph som holdleder er i år kommet åbningen an, kommer helt an på, i en ny spændende kreds. Holdet er havnet i kreds 15 med inhvilke meldinger, der komteressante modstandere mer fra myndighederne. Vi fra lokalområdet i form af håber det bedste. I gang Åsum, B1909 og altid medet skal vi. get stærke Årslev. Midt i mørket er der Holdet som udgør også dejlige lyse stunder. Superveteranerne har ABB har netop forlænget tidligere vundet mange samarbejdet med Rema kredsmesterskaber til 1000 i Seden og det er en ABB, men har de sidste glæde for alle parter, at par år kæmpet for de mere vores hjemmebane også Johan Bækholm sekundære placeringer. de kommende tre år bærer Holdet spiller om tirsdagen og navnet, Rema 1000 Park. starter hjemme 13. april kl. 18.45 mod naboerne fra Gillestedvej i form af VETERANERNE Traditionen tro er ABB stærk repræ- B1909. Det bliver et brag af en kamp. senteret i OB 70-turneringen med tre HERRE S2 SKAL FORSVARE 2.-PLADS oldboys-hold. Om alt går vel, tørner platin, Herre S2 og herre S4 med Anders superveteranerne og veteranerne ud Hauerholdt og Brian Illum i spidsen starter sæsonen med en række hænmedio april. Veteranerne er havnet i samme gepartier fra efteråret, hvor sæsonen kreds 12, som de så fint vandt sidste blev stoppet i utide pga. Covid-19. Herre S2 skal forsøge at forsvaår. Det forpligter og forventningerne til de yngste oldboys gutter er da rer den flotte 2. plads som 1. halvogså store. Henrik Clausen står som sæson gav. Holdet er blot et enkelt holdleder med ansvaret for alle kom- point fra førstepladsen, som indtamer i kamp og ligeledes de får de ret- ges af Boldklubben Marienlyst, som dog har spillet en kamp mere end ter pauser. Veteranerne spiller hver torsdag ABB. Som det ser ud i skrivende og begynder med en udekamp 15. april mod Klinte Grindløse. Der er stund, starter Herre S2 med en udekamp mod FC Avrasya søndag d. 11. kick off 18.45.

april kl. 11.00 på Risingskolen. Herre S4, hvor holdansvaret til kampene er overladt til holdleder Michael S. Pedersen, genoptager sæsonen midt i rækken på en fin 6 plads. 1. halvsæson bød på fem sejre og fem nederlag, hvilket alle er meget tilfredse med. I skrivende stund er der ikke noget konkret omkring opstart, men mon ikke de helt unge løver bliver sendt i ilden som de øvrige hold i første halvdel af april. Kvinde 7M med Christina Gamholdt som holdansvarlig skal forsøge at følge op på en fin sæson 2020 som endte med en flot 4. plads i en meget stærk kreds. Der er ingen forlydender om der er nogen, som skal på barsel, så det bliver i stærkeste opstilling fra sæsonstart. Ligeledes her er der ikke noget program tilgængeligt endnu. NYT TAG PÅ OMKLÆDNINGSRUM

Af afviklede projekter, kan vi afsløre at et lille håndværkerteam i begyndelsen af marts har lagt nyt tag på vores omklædningsrum. Vi ser frem til med denne renovering at få forbedret og forlænget livet betydelig, på vores omklædningsfaciliteter. I forbindelse med arbejdsdagen, som er planlagt til medio marts forventer vi at have Rema 1000 park trimmet. Der skal lyde en stor tak til DIF & DGI for støtten til dette projekt og ikke mindst støtten til breddeidrætten i Danmark i en tid som for de fleste har været „mærkelig“. I ABB, har vi med støtte fra DIF & DGI haft et åbent-hus-arrangement, som blev afviklet i det flotteste sommervejr i august. Med denne dejlige dag i tankerne, kan vi kun glæde og en vis spænding se frem til en forhåbentlig dejlig sæson i den stribede ABB trøje. På gensyn i 2021 på Rema 1000 Park. AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021

19


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

12,8 MIO. KR. TIL VEDLIGEHOLD, MODERNISERING OG STYRKELSE AF LOKALOMRÅDET Agedrup Skole er fra byrådets pulje til “Velfærdens fundament” blevet tildelt 12,8 mio. kr., som skal bruges til vedligehold af skolen, styrkelse af lokale aftaler, der skaber sammenhængskraft mellem lokalområde og skole og sidst men ikke mindst til modernisering af skolens bygninger. Coronasituationen er under kontrol. Tre elever har været smittet i løbet af ét år. De yngste elever vendte tilbage fra hjemmeskole den 8. februar, og de ældste elever så småt den 15. marts. Af konstitueret skoleleder Christian Hovendal CORONAUDFORDRINGER

20

- Det kan lyde paradoksalt at skrive, at vi har rigtig fint styr på coronaen på skolen, når vi medio marts måtte sende to grupper af børn hjem til test. Ikke desto mindre viste situationen os, at det er den solide måde, vi har organiseret os på, som gjorde, at det kunne indskrænkes til kun de to børnegrupper, som var i direkte kontakt med de to smittede elever, der i øvrigt er søskende. Vi var også hurtigt tilbage i „normal drift“ for begge grupper af børn – dette takket være et godt skolehjem-samarbejde. Totalt har vi nu haft tre smittede elever på et år. - Vi har oplevet en tryghed i, at alle medarbejdere med fremmøde nu kan testes lokalt på skolen to gange ugentligt. Selvom om en del lige skulle vænne sig til den „lange vatpind“, er det blevet taget fint imod, og tilbuddet bliver brugt flittigt. Vi har her pr. medio marts endnu ikke haft positive testsvar blandt ansatte. - De største udfordringer ved

Corona har ikke været logistikken og de konstante krav til omstilling, som det seneste år har budt på. Dem synes jeg, vi på skolen har løst og gået ind i med gå-på-mod, og lærere/pædagoger har med kreativitet løst undervisningsopgaven. Vores største udfordring har været, at vi har skulle gå på kompromis med alt det, vi gerne vil med børnene, der går på vores skole. Derfor er det også glædeligt, at vi – om end i det små – også kan åbne skolen op for vores ældste elever. Vi kommer i første omgang til at koncentrere os om at give eleverne noget af det, de har savnet og har skullet undvære i fire måneder – nemlig at give dem nogen fede oplevelser med deres klassekammerater. FORÅRS-SFO’EN ER I GANG

- 1. marts tog vi imod 46 små nye skolebørn og forældre. Det blev en rigtig fin dag med velkomst og sang med afstand i skolegården og derefter et lille løb rundt på skolen, hvorefter vi sagde farvel til forældre og gik indenfor i de to læringsgrupper. I skrivende stund er to uger

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk

Konst. skoleleder Christian Hovendal gået, og børn og voksne er så småt ved at finde hinanden i hverdagens struktur med leg, middags-mindfulness, sprogaktiviteter, musik og meget mere. Så trods Corona og restriktioner er vi kommet rigtig godt fra start, og vi glæder os over at endnu en flok små poder lige er begyndt på et spændende skoleliv.


De yngste elever var de første, der vendte tilbage til skolen efter nedlukningen ved årsskiftet. Det var de fleste glade for. Også de fleste af deres forældre, hvoraf nogle skulle passe et hjemmearbejde samtidig med, at de skulle sørge for deres børns hjemmeskole.

SKÆRPET INDSATS

- Som vi skrev om i sidste nummer af AR pågår der et intensiveret samarbejde med SSP. Det arbejde suppleres af vægtere, der fører skærpet opsyn med skolen i aftentimer og weekender. Vi oplever heldigvis også, at forældre er gode til at informere os, hvis de spotter en åben dør eller andre uhensigtsmæssigheder på fx en gåtur i området. Indsatserne hjælper og efter påsken vil konstitueret skoleleder Christian sammen med Kent Frandsen fra SSP gå på en tur i lokalområdet for at banke på dørene hos beboere i Agedrup og invitere til et samarbejde. Det er fortsat målet, at skolen skal være et samlingssted og grosted for hyggeligt samvær for børn, unge og voksne.

besluttet at bl.a. de Odenseanske folkeskoler trænger til en opgradering. I alt 500 mio. kroner er afsat til kommunens skolebørn. Midlerne tildeles løbende, og Agedrup Skole står for skud i 2022. - Helt konkret er skolen blevet tildelt 12,8 mio. kroner som ud fra en række fastsatte kriterier er fordelt mellem vedligehold af skolen, styrkelse af lokale aftaler, der skaber sammenhængskraft mellem lokalområde og skole og sidst men ikke mindst til modernisering. Det er glædeligt at byens politikere anerkender at skolerne trænger og sætter handling bag ord. Det er endnu ikke fastsat helt præcist hvornår, vi i 2022 går i gang, men det er klart, at vi glæder os til at indgå i den proces med skolens børn, forældre, medarbejdere og øvrige interessenter.

SKOLEBESTYRELSEN Steffen Lauridsen, formand Anita Skoven Jensen, næstformand Forældrerepræsentanter: Maiken Hjermind Madsen Marie Lodberg Lise Skov Hansen Martina Salajkova Karim Sanne Christine Hansen Nanet Kaldau Jeppesen Deniz Karakaplan Thomas Hedelund Medarbejderrespræsentanter: Mikkel Peter Franck Judith Vølund Skoleleder: Vakant Souschef: Christian P. Hovendal Nadia Andersen (elevrepræsentant) Aya Hudroj (elevrepræsentant) Leen Gomma (elevrepræsentant)

VELFÆRDENS FUNDAMENT

- Et bredt politisk flertal i Odense har AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021

21


Formand: Søren Stobbe, tlf. 3161 0740

Borgerinitiativer samles af beboerforening Mange borgerinitiativer eksisterer under beboerforeningens paraply. Årets generalforsamling blev styret fra en PC med to kameraer. Op mod 40 deltog. Bestyrelsen blev genvalgt.

ralforsamlingen rettidigt i forhold til vores vedtægter. Derfor blev det foreslået og vedtaget, at vi gik online og lavede en virtuel generalforsamling. Alt blev planlagt, og vi fik lov til at låne FDF hytten i Oldermandsgyden til afviklingen. Her kunne vi sidde de fire personer, som vi mente var nødvendige for at styre mødet. En dirigent, en kasserer, en formand og en til at holde øje med spørgsmål, og vi kunne sidde med den anbefalede afstand. Det hele blev styret fra en PC, med 2 kameraer.

22

Agedrup Sogns Beboerforenings formand, Søren Stobbe.

Af Søren Stobbe, Formand for Agedrup Sogns Beboerforening Typisk plejer vi at være omkring 30 personer samlet i Sognegården til et par hyggelige timer. Men sådan skulle det ikke være i år. Endnu en gang satte COVID-19 en stopper for et arrangement, og så var det med at finde et alternativ. Den ene løsning var selvfølgelig at udskyde generalforsamlingen, til vi igen måtte samles, men denne løsning kunne have lange udsigter, og det var svært at overskue konsekvenserne af ikke at afholde gene-

FILM VAR DEL AF BERETNING

Bestyrelsen foreslog Brian Larsen som dirigent, og han blev valgt. Heldigt nok var Brian til stede i FDF hytten, og efter at Brian havde konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, gav han ordet tilbage til mig, der skulle aflægge bestyrelsens beretning. Da vi nu havde besluttet at gå virtuelt, så besluttede vi os for at lave en lidt anderledes beretning. Et par dage forud for generalforsamlingen var vi rundt i byen og optage beretningen på udvalgte lokationer, som hang sammen med den beretning der blev givet. På trods af COVID-19 var der

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk

alligevel sket en del i byen i løbet af året. Inden nedlukningen kunne vi fejre Agedrup Rundts 25 års jubilæum i forsamlingshuset med et brag af en fest. Med en god blanding af kulturelle indslag, sang og taler, sluttende med et besøg af selveste Elvis. STOR SUCCES MED SKATEPARKEN

Intet år uden en ansøgning til bydelspuljen, og arbejdsgruppen bag Naturparken og forskønnelse af Agedrup Skole havde lagt an til et kæmpeprojekt med en skatepark bag Agedrup Skole. Projektet beløb sig til omkring 500.000 kr., som blev søgt og bevilget, og dermed kunne projektet sættes i gang. Desuden har en række lokale sponsorer været gavmilde og støttet projektet. Ud over selve skateparken blev der også ansøgt om yderligere 25.000,- til at lave siddepladser. Også disse penge blev bevilget. Allerede inden asfalten på den nye skatepark var størknet, stod børn klar med rulleskøjter, skateboards, løbehjul og cykler. En stor succes, og et fantastisk arbejde af gruppen. 242 OVERNATTENDE GÆSTER

Desuden kunne jeg berette, at shelteren i Naturparken har overgået alle forventninger og haft 242 overnattende gæster i 2020. Desværre måtte vi jo aflyse vores Sankt Hans-aften 2020 på grund af de restriktioner, der gjaldt på daværende tidspunkt. Vi satser på at komme igen 2021 og lave et brag af en fest. Under overskriften ’kend dine grønne lommer’ blev der søgt om penge fra Odense Kommunes generationspulje til at afholde tre naturvandringer i vores lokalområde. Disse blev afviklet med hensyntagen til gældende retningslinier, og de var en stor succes. Fantastisk initiativ, som vi håber kan gentages. Gruppen bag skovlegepladsen modtog Agedrup Rundt Prisen som „årets agedrupper“ for deres arbejde med at lave et hyggeligt lege- og

21


læreområde i skoven. Som noget nyt skulle prisen have været uddelt ved årets Sankt Hans fejring, men det lod sig jo desværre ikke gøre i år. DRONEOPTAGELSER FRA MARKHAVEN

I hele 2020 har først arkæologer fra Odense Bys Museer og senest flere bygherrer været i gang med at udgrave dele af Markhaven. Odense Bys Museer har undersøgt jorden for forskellige meget værdifulde fund fra en større samling af huse fra jernalderen, som har ligget i området. I takt med at de er rykket ud, har store entreprenørmaskiner overtaget arbejdet og er ved at gøre klar til en større udstykning i området. I alt vil der på Lunden og i Markhaven blive cirka 486 nye boliger. Husk at tage godt imod vores nye beboere i vores lokalsamfund. Denne del af beretningen blev i øvrigt krydret med droneoptagelser fra Markhaven. ET VOKSENDE PROBLEM

22

Også trafikken fik et større stykke i beretningen, da det er et voksende problem herude. Som der har været skrevet om flere gange her i Agedrup Rundt, på Facebook og andre steder, så bliver der kørt mere og mere hensynsløst. Den trafikkultur skal vi til livs ved fælles hjælp og indsats. Der er taget kontakt til Odense Kommune. Og netop kontakt til Odense Kommune bragte mig videre til at runde emnet omkring etablering af lokalråd i Bullerup/Agedrup/ Vester Kærby. En god ide, som vil kunne gavne kommunikationen mellem lokalsamfund og kommune. Afslutningsvis blev det til et kig på 2021. Forhåbentlig kommer vac-

cinerne rullende, så alle der vil, kan blive vaccineret, så vi dermed kan få åbnet for samfundet. Sankt Hans 2021 ligger lige på grænsen til en større genåbning og må anses som værende i farezonen. Vi kigger også ind i et år, hvor der skal findes en ny skoleleder til Agedrup Skole. Vi følger valget med spænding. Vi kigger på trafiksituationen og vil løbende forsøge at komme med opdateringer. Så har en gruppe borgere engageret sig i et projekt der hedder ’Vild med Vilje’, som går ud på at fremme biodiversiteten i et område til gavn for dyr og insekter og dermed også os mennesker. Igen en stor tak til alle som har haft en finger med i spillet med ovenstående aktiviteter, uden frivillige er vi ingenting. Dette var afslutningen på bestyrelsens beretning. GENVALG TIL BESTYRELSEN

Kassereren gennemgik nøgletallene for foreningen samt de undergrupperinger, vi har. Ikke de store udsving på grund af det relativt lave aktivitetsniveau. Der var ingen indkomne forlag, der skulle behandles, og vi kunne derfor gå videre til valg af bestyrelsen. Der var genvalg til alle der var på valg. Dog valgte Heidi Lunde ikke at genopstille som suppleant, og derfor er denne post vacant. Ligeledes var der genvalg af revisorer, samt revisorsuppleant. Dermed var den formelle del af generalforsamlingen overstået, og ordet blev givet frit. Generalforsamlingen blev lukket og teknikken pakket sammen. Alt i alt en succes, men selvfølgelig ikke det samme som et fysisk møde. Da der var flest der kiggede med var vi

omkring 40 deltagere. Vi satser på at generalforsamlingen 2022 kan holdes fysisk. Skulle nogen have interesse i at se eller gense generalforsamlingen, så ligger den fortsat på Agedrup Sogns Beboerforenings Facebookside.

BESTYRELSEN Formand Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 31 61 07 40 Næstformand André Kaspersen Kirsebærhaven 18, 5320 Agedrup Tlf.: 24 21 30 01 Kasserer Lasse Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 21 22 23 73 Sekretær Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Bestyrelsesmedlem Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsessuppleant Heidi Lunde Kærhaven 29, 5320 Agedrup Tlf.: 26 40 17 42 Bestyrelsessuppleant Rene Theilgaard Lunden 31, 5320 Agedrup Tlf.: 40 31 15 79 KONTAKT agedrupsogn@agedrupsogn.dk

www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

ASB PÅ FACEBOOK

MobilPay 20610

AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021

23


KIRKEBLADET APRIL 2021

NR. 3

71. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

Redaktion: ● Ina Balle Aagaard 29 16 06 38

www.agedrup-kirke.dk

Tove Jørgensen 41 74 35 18

Jeg håber, at april måneds caféer bliver gennemført. Ved bladets deadline er der ikke noget der tyder på det, men vi Menighedsrådets forprøver at væ- mand, Lene Marre optimister qvardsen. og aflyser ikke noget, før det bliver nødvendigt, så følg med på hjemmesiden og i nyhedsbrevene. KONFIRMATIONER UDSÆTTES - Vi prøver at være optimister, skriver Lene Marqvardsen. FOTO: Hans Ove Nielsen.

KONFIRMATIONER RYKKES TIL 4.-5. SEPTEMBER Alle arrangementer i Sognegården er indtil videre aflyst Af Lene Marqvardsen, formand for menighedsrådet

24 Så kom et nyt nummer af Agedrup

Rundt på gaden, og nok en gang – forhåbentlig den sidste – må jeg gentage mig selv og melde ud, at der nok kommer flere aflysninger.

Forårets konfirmationer er rykket til d. 4. og 5. september. Dog er der en enkelt konfirmand, der har valgt at bibeholde den oprindelige dato d. 2. maj. Hun vil blive konfirmeret i forbindelse med søndagens gudstjeneste, og vi vil gøre hvad vi kan, for at hun kan få en god oplevelse.

Kirken på gaden Fredag d. 26. marts kl. 10.00 samledes sognepræst Ina Aagaard og flere menighedsrådsmedlemmer for at begive sig gennem byen i et lille optog (desværre efter bladets deadline). Det var samme dag, skolerne fik påskeferie, og evangelieteksten var Palmesøndags „Indtog i Jerusalem“ som optakt til påskeugen. Ina var trukket i præstekjolen, og der blev delt påskeæg og påskeliljer ud, mens „Påskeblomst, hvad vil du her“ blev afspillet. Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk


I pinsen kommer ånden til de mange Sognepræst Ina Aagaards refleksioner over pinsen

Ina Aagaard.

Af Ina Aagaard, sognepræst Hver vinter sukker vi med længsel efter forår, og vi følger udviklingen spændt, når den ene lille gren efter den anden begynder at grønnes, og pludselig er sommeren her. I pinsen vælter den frem med alle sine sommerblomster, sine tomater, nye kartofter, asparges og gulerødder. Det er simpelthen ikke til at stå for. Og endnu mindre forstår vi den, naturen, når den så overvældende kommer os i møde ved pinsetid. Men vi behøver heller ikke at forstå den. Vi kan nøjes med bare at glæde os over den og ydmygt sige tak. Det er som at modtage en gave. Den skal man heller ikke altid forstå. Den rene gave er noget, man ikke har magt over, noget man ikke kan bestemme, om man får. En gave er noget, man tager imod og siger tak. SOM KRAFT FRA JORDEN OG ÅND FRA OVEN

Rosenhækken i H.C. Andersens eventyr beskriver sin taknemmelighed og glæde for naturen i en samtale med sneglen: „Jeg blomstrede i glæde, for jeg kunne ikke andet. Solen var så varm, luften så forfriskende, jeg drak den klare dug og den stærke regn, jeg åndede, jeg levede! Der kom fra jorden en kraft op i mig, der kom en kraft fra oven,

jeg fornam en lykke, altid ny, altid stor, og derfor måtte jeg altid blomstre; det var mit liv, jeg kunne ikke andet!“ Modsat den noget vrisne snegl, som lukker sig om sig selv, så har rosenhækken fuldstændig overgivet sig til naturen. Den kan ikke andet end at blomstre- i sin taknemmelighed. I pinsen kommer det hele til os både som en kraft fra jorden og som ånd fra oven. Det er som om himlen kysser jorden når Guds kraft kommer ned til os. Pinseånden/ treenigheden kommer til os og blander sig med os, opliver os, oplyser os. Det er i pinsen, at Guds søn træder frem for os med sit nærvær i Helligånden. APOSTELMØDET

Evangelieteksten pinsedag handler om et apostelmøde. Peter har overtaget lederskabet af kirkens spæde opstart, og mens de er samlet hører de et meget kraftigt vindpust. Det er Helligånden, og de mærker Helligåndens blæst helt ind i huset hvor de sidder. Nu danner der sig på mystisk vis små tunger af ild på deres hoveder, og de begynder at tale på hver deres sprog. På trods af det forstår de dog hvad hinanden siger. Men hvordan kan en andens

liv, træde ind for vores liv? Ja det forekommer hele tiden. Når et andet menneske taler til os og vil noget med os, ja så træder det ind i vores livshorisont. Når vi begiver os rundt i verden, drager vi verden ind i vores horisont, som udvider sig. Vi er aldrig bare os selv, men altid i en sammenhæng. Af de sammenhænge udspringer vores liv. Det er i dem, vi ganske enkelt, forstår os selv med vores forstand og igennem vore sanser. Guds ånd, Helligånden, bliver blæst ud fra det Paradis, som gik tabt, men nu – ved Jesu opstandelse og Himmelfart – er paradis åbent igen. På en ny måde. Så fra at være placeret i en fjern have langt væk er ånden nu kommet helt tæt på os – ikke mindst i Grundtvigs salme: „Når det vifter hjemligt gennem løvet“ og „Det ånder himmelsk over støvet“. Som da Gud indåndede liv i Adam, da lufter det lifligt under sky, fra paradis, opladt på ny. NYT LIV

I pinsen kommer ånden til de mange. Det er ikke et enkelt udvalgt menneske der møder Gud, men Helligånden, der sætter sig på samtlige apostle. Forvandler dem og befrier dem, så de kan tale, handle og nå længere ud med en myndighed og en beslutsomhed, som ikke før var dem forundt. Pinsedags evangelium slutter med: „Stå nu op og lad os gå herfra.“ Hvorfra? Fra afkræftet tro til ny tro, fra apostlenes land til mange lande, fra deres hjemlige fællesskab til et fællesskab med alle, fra familien til menigheden, fra Israels folk til Guds folk, fra indespærringen i ét sprog til samtalen på alverdens sprog. Fra nedbøjet til opløftet stemning. Fortsættes på næste side ...

AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021

25


Da apostlene modtager Helligånden, vækkes der et nyt liv i dem. De opflammes, der tændes lys i deres hjerter, og i skæret fra det, ser de

26

ningsfulde, og stuerne fyldes nu af liv og latter. Børnene ligner hinanden, og de har det til fælles, at de har et kromosom mere end andre børn. Men et af de nytilkomne børn sætter sig ved klaveret, og det underfulde sker: Omsider lyder der musik, og det er musik, der kan mærkes, og som går lige i hjertet på de negative og festmodvillige tilstedeværende. Endelig har spillelærerinden fundet en, der er modtagelig for undervisning. Man skulle tro, det ville oplive hende på en måde, så det kunne ses. Men hun ser ud, som om det er noget, hun altid har Pinseunderet fortæller, hvordan stivnet liv i mødet med det uventede kan gøre os bløde og sprøde om forventet fra den hjertet. Og ved samme lejlighed bliver der luftet ud i fasttømrede fordomme om, hvad mennesker kan og kant, og hun kigger ikke kan. Alle, der bliver fyldt af Helligånden pinsedag, bliver sat fri uanset, hvad de kommer med. ikke anderledes på verden, i en ny klarhed. De erkender som ingen regner; små bøger med pigen end på de andre elever. For den dybeste sandhed om verden og titler som »Søer og floder«, »Fugle som det hedder: Mennesker, som om dem selv. De indser hvad Jesus i naturen« eller »Sådan laver du forventer mirakler, gør ikke det ville og rakte langt ud over de ord, din egen køkkenhave«. store nummer ud af det, når de enhan havde talt, ud over de handlinOg forældrene er også lede ved delig møder et.“ ger, han havde gjort, ud over den det, fordi alle ved, at spillekorte årrække, han havde levet. lærerinden slet ikke har råd til at PINSEUNDERET give alle de gaver. Hvorfor bliver Pinseunderet fortæller hvordan stivhun så ved med at undervise og net liv i mødet med det uventede, DEN ÆLDRE SPILLELÆRERINDE Forfatteren Alice Munro fortæller om holde fest, som om der var noget at kan gøre os bløde og sprøde om hjertet. Og ved samme lejlighed bliver en ældre spillelærerinde, der hvert fejre? der luftet ud i fasttømrede fordomme år inviterer sine elever og deres faom, hvad mennesker kan og ikke kan. milie til elevkoncert i sit hjem (Dance DEN UNDERFULDE MUSIK Gud har det ligesom spilleof the Happy Shades, Ryerson Spillelærerinden selv er ikke i tvivl: Alle børn elsker musik i deres hjerte, lærerinden; han ser ikke anderledes Press, 1968). „Familierne i den lille by fryg- og hun taler i det hele taget om bør- på den ene end på den anden af sine ter denne årlige fest, både fordi der nenes hjerter, som om de er hellige. skabninger. Alle forsamlede, der bliver fyldt ikke er nogen af børnene, der kan Ved festen i år er der dog noget, der spille, og fordi maden, der serve- er anderledes; lærerinden spejder af Helligånden pinsedag, bliver sat hele tiden ud på gaden, som om der fri, uanset hvad de kommer med, og res, har stået for længe fremme. uanset hvor de kommer fra. Lærerinden glæder sig nemlig er nogen, hun stadig venter på. Først da den sidste på dagens Hvis vi skulle føle vi os ramt af så meget til festen, at hun ikke kan sove, så hun står op før daggry og koncertprogram er gået i gang med Helligåndens taknemmelighed, ja så sætter maden frem for at være sik- at torturere tangenterne, går døren er der kun som rosenhækken at tage ker på, at nå det hele. Og så er der op. Og en hel procession af børn imod som en gave og sige tak. gaveseancen, som både små og kommer ind. De er glade og forventstore gæster frygter. Under stor andagt får eleverne en for en overrakt fint indpakkede bøger med sløjfer og det hele. Der er tale om bøger,

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk


Hardy er vild med prydænder og gevirer Hvad laver du, når du ikke går i kirke? Tove Jørgensen efterlyser mennesker, der har eller har fået en sjov eller spændende interesse. Hardy Clausens store hobby er prydfjerkræ. Af Tove Jørgensen, menighedsrådet Jeg har været på besøg hos en prydfjerkræs-entusiast lige her midt i Agedrup. Jeg opdagede for et stykke tid siden på en hundeluftertur, at der bag Agedrups boldbaner var en masse søer (6 stk.), hvor der går de smukkeste prydænder rundt i indhegninger og hygger sig. Jeg havde ikke hørt om stedet, og jeg blev nok lidt overrasket. Ad andre veje fik jeg oplyst, at det var Hardy Clausens helt store interesse og hobby. Hardy Clausen er pensioneret murermester og har haft prydænder som interesse i over 70 år. Udover hus og almindelig prydhave har Hardy på samme matrikel to tønder land, hvor der bor 50-60 forskellige andearter fra hele verden. Han kan navnene på dem alle og ved, hvor de oprindelig hører hjemme. ÆNDERNE PÅ JOHANNES LARSENMUSEETS ER HARDYS

Lige nu, dvs. her i corona-tiden, er der en enorm interesse for prydænder. Folk graver et vandhul i haven og vil gerne have noget kønt at kigge på. Hardy sælger eller bytter med andre fra Foreningen af prydfjerkræ. I haven ved Johannes Larsens museum går nogle af Hardys ænder rundt og i blomsterparken Jesperhus og i Københavns Zoo. Der er bud efter ænder. Der passes godt på dem. For det første er der net over og rundt om hele arealet. Rovfugle, mår, ræve og ikke mindst katte vil gerne have en lækkerbisken. Der er hele tiden frisk vandtilførsel til alle søerne. Det er også kostbare sager. Nogle af dem kan koste 2.000,- kr. Hardy fortæller at nogle af ænderne har en levetid på 10-12 år. Det er kun en hobby – men jeg kan da se, at det er et kæmpe arbejde:

Vedligeholdelse af hele anlægget, bygning af nye redekasser, fodring af multi-mange ænder, holde øje med at alle er raske, og når der så kommer ællinger, skal de tages fra og opdrættes i separate rum. Årets første ællinger er de små Hottentotter (det hedder de faktisk). Interesser giver god energi! For Hardy er det som sagt en livslang hobby/interesse, som han i sin tid delte med sin far, og måden at lære det på er kommet med erfaringen. Apropos kirke så er kirkerummet for Hardy lige så meget hans store volierer som inde i vores gamle kirke. Det forstår man virkelig godt. Det er meget imponerende. EKSKLUSIVT FOR AGEDRUP RUNDT

Denne artikel er helt eksklusiv for Agedrup Rundt. Hardy har fået henvendelse fra mange ugeblade, om de måtte lave en artikel om hans fantastiske sted og alle de mange flotte prydænder - men nej tak til det, siger Hardy, det er jo ikke en turistattraktion men min egen private hobby! Hardy har ikke kun én hobby, han er også jæger. Hjemme i entreen

Tidligere murermester Hardy Clausen.

hænger der et utal af beviser på det. Ja, nogen synes motorcykler er flotte og vil gerne have mange og Hardy synes prydænder og gevirer er flotte og vil gerne have mange – hurra for vores forskelligheder! Tak fordi min horisont endnu engang blev udvidet, tak for historien. .

27

Årets første ællinger er de små Hottentotter (det hedder de faktisk).

AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021


CAFÉERNE -

Hold øje med opdateringer på opslag og hjemmeside!

Det blev et pauvert forår for alle caféerne i vinter-/ forårssæsonen i 2021. Vi håber på, at vi i april får lov til at se og ’mærke’ hinanden igen. Hvis ikke kan vi kun glæde os til sommer, hvor vejr og vaccinationer forhåbentlig vil normalisere hverdagen lidt mere.

Af Tove Jørgensen, menighedsrådet

AFLYST

Sidste foredrag i Torsdagscaféen i denne sæson:

UDSAT!

!

20. APRIL 2021 KL. 11.00-13.00

STRIKKE- & GÅ-CAFÉEN

I torsdagscaféen inviteres du til gode foredrag, sang og musik og det koster kun kr. 10,-, hvis du vil have en kop kaffe/te. Ingen tilmelding.

Klovnen Lulu spreder kærlighed og livsglæde på sygehus og plejehjem. Bag den røde næse er Lis Valain, og hun fortæller om nærvær og klovnens skæve humor.

Sidste spisning i Frokostcaféen Tirsdags-silden i denne sæson: Frokostcaféen kører efter konceptet - tre slags sild og tre slags ost. Der spises og hygges og måske får man en snaps også. Buffeten koster kr. 30.- og der kan købes drikkevarer. Ingen tilmelding.

TORSDAGS-CAFÉEN

8. APRIL 2021 KL. 10.00-12.00

hyggelig snak. Frokost-Caféen „Tirsdags-silden“ indbyder til følgende tirsdage:

FROKOST-CAFÉEN TIRSDAGS-SILDEN Til Tirsdagssilden fylder vi maverne med sild og ost og hovederne med

Af Karin Ritter, menighedsrådet Damerne strikker og mændene går – og senere mødes de til en tår.

Sidste Strikke- & Gå-café i denne sæson: Damerne strikker og mændene går og senere mødes de til en tår. Ingen tilmelding.

AFLYST

6 . APRIL KL. 14.00 – 16.00

28

Klovnen Lulu. Bag den røde næse er Lis Valain. FOTO: Regionshospitalet, Randers.

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk

!


Om tre gudstjenester Af Ina Aagaard, sognepræst

Langfredag d. 2. april kl. 9.30 Den 2. april kl. 9.30, langfredag, holder Charlotte Rørdam Kristensen en liturgisk gudstjeneste med oplæsning af „De 7 Korsord“. Ind imellem læsningerne synger og spiller Carsten og Annie salmerne.

16. maj kl. 9.30 Den 16. maj kl. 9.30 holder Kathrine Gørup Christiansen, sognepræst i Ubberud, formiddagsgudstjenesten.

Pinsedag d. 23. maj kl. 10.00 Den 23. maj kl. 10.00 holder vi en dejlig pinsegudstjeneste. Vi synger Grundtvigs store skønne livsbekræftende pinsesalme for fuld udblæsning „I al sin glans nu stråler solen“- for det gør den ved denne tid. Janne Wind sang og spillede sange om tro, håb og kærlighed.

En halv time med konfirmandeleverne Konfirmation blev flyttet og vi holdt en tidlig dejlig konfirmandgudstjeneste

Af Ina Aagaard, sognepræst Gensynsglæden var stor, da vi søndag d. 28. februar midt i coronanedlukningen, hjemmeskole og små bobler inviterede 7.A og 7.B til konfirmandgudstjenester i kirken, én for hver klasse. Vi måtte ikke være sammen i sognegården (pga. restriktioner) så vi besluttede at mødes under en gudstjeneste af ½ times varighed, som er det, vi må idag. Med Janne Wind ved klaveret spillede og sang hun sine livsbekræftende sange om tro, håb og kærlighed ind i de unge hjerter. De fik en vedkommende evangeliefortælling med på vejen om fastetid i ørkenen med tråde ind i en sammenlignelig ensom virkelighed, som de oplever den lige nu. Trosbekendelsen blev pudset af, og med et fadervor i ryggen gik de mere opløftede og glade ud af kirken, end da de kom. Udenfor spørger en af konfirmanderne: „Hvornår kan vi gøre det igen“? - Det er jo fantastisk når der ligefrem er efterspørgsel på gudstjenester!

NB

NOTABENE Af Hans Ove Nielsen

Tirsdag, den 6. april kl. 14.00 - 16.00 i Agedrup Sognegård AFLYST! Strikke-cafe for damer og gå-cafe for mænd Torsdag, den 8. april kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegård AFLYST! Torsdags-cafe Tirsdag, den 20. april kl. 11.00 - 13.00 i Agedrup Sognegård AFLYST! Tirsdags-sild Tirsdag, den 20. april kl. 17.00 – 18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 22. april kl. 17.00 - 19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen – med tilmelding! Tirsdag, den 25. maj kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 27. maj kl. 17.00 - 19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen – med tilmelding! Tirsdag, den 22. juni kl. 17.00 – 18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Søndag, den 22. august kl. 11.00 ved Agedrup Sognegård Høstgudstjeneste

AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021

29


30

NAVNLIG NAVNE

ORGANISTENS HJØRNE Carsten Bech Madsen

Nyt fra kirkebogen januar og februar 2021

Af Carsten Madsen

Døbte 31. 1. 2021 21. 2. 2021

Milas Ebersbach Laurvig Henriksen, Agedrup Nellie Brunsgaard Voigt, Agedrup

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 4. 1. 2021 10. 1. 2021 26. 1. 2021 28. 1. 2021 31. 1. 2021 9. 2. 2021 11. 2. 2021

Ole Bender Hansen, Agedrup Keld Ladegård Andersen Ruth Bech, Odense NØ Per Anders Olesen, Nyborg Else Margrethe Mortensen, Odense NØ Ebbe Christensen, Agedrup Else Marie Riisom, Agedrup

„Foråret så sagte kommer“ og med det vil der måske (forhåbentlig!) komme nogle åbninger i forhold til coronasituationen. Men i skrivende stund er der ikke noget nyt for kirkerne, så vi kan ikke love noget bestemt, men blot holde glæden ved lige ved at vide, at der på et tidspunkt kommer mere musik og fællessang i kirke og sognegård. Vi har et håb om Syng Sammen i april, men kan ikke love noget endnu. Se artiklen på bladets bagside. PÅSKEN

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST

Ina Balle Aagaard - Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 2916 0638 - iba@km.dk Træffes efter aftale. Mandag er fridag.

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Sekretær: Vibeke Lundgreen - 6610 8357 - viel@km.dk Kontortid: Tirsdag kl. 14.00-16.00, torsdag kl. 9.00-11.00, fredag kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - kirketjener@agedrup-kirke.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – kirkesanger@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse)

I påsken skulle vi have haft eksterne musikere både langfredag og påskedag. Langfredag har vi vikarpræst. Påskedag skulle vi have hørt vores „husorkester“, Michael Thrane og Christian Westh, men da det egner sig bedst som backup for fællessang, udskyder vi det til hele menigheden igen må synge med. Dog vil de med sikkerhed medvirke ved konfirmationerne i september. GLÆD JER TIL ZENOBIA!

I februar skulle vi have haft et stort arrangement med trioen Zenobia, der fortæller om og synger danske salmer. Gruppen er meget populær, og det er en aftale, at de kommer, når forsamlingsrestriktionerne er lempet væsentligt. Vi springer sommertiden/agurketiden over og må derfor vente til hen i efteråret med at høre Zenobia. Glæd jer! – Det bliver en flot koncert for alle aldre.

Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk

NY HØJSKOLESANGBOG Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk

I coronatiden er der kun plads til 17 personer i kirken og vi må „nøjes med“ at høre musik og sang fra


kirkesangeren og organisten. Til gengæld har det givet os mulighed for at præsentere en række nye salmer og sange, som nok vil komme på igen, når hele menigheden kan synge med. Der er kommet en ny højskolesangbog (19. udgave), der bl.a. har nye, danske salmer, som ikke før er sunget i Agedrup. Når vi har Syng Sammen igen, tager vi også nogle af de nye sange op. I denne ventetid må vi nyde det gode vejr og vide, at der trods alt er lys for enden af tunnelen. Vi ved bare ikke helt, hvor lang den tunnel er. - I coronatiden er der kun plads til 17 personer i kirken og vi må „nøjes med“ at høre musik og sang fra kirkesangeren og organisten, skriver organist Carsten Bech Madsen i sin spalte. Her ses han ved det elektriske klaver ved en tidligere udendøre gudstjeneste.

Nu også elektronisk betaling

Til eventuel brug for betaling til arrangementer, kollekter Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Det er nu muligt at støtte vores kollekter, betale for arrangementer og andet ved at benytte MobilePay. Indbetal til MobilePay - 99946 – husk at skrive hvad indbetalingen dækker!

31

Det lille „husorkester“ Michael Thrane & Christian Westh skulle have spillet til påske sammen med kirkens organist Carsten Madsen. Men da det egner sig bedst som backup for fællessang, udskydes det, til hele menigheden igen må synge med. Dog vil de med sikkerhed medvirke ved konfirmationerne i september.

AGEDRUP RUNDT 159 - APRIL 2021


Skærtorsdag d. 1. april Langfredag d. 2. april Påskedag d. 4. april 2. påskedag d. 5. april 1. søn. e. påske d. 11. april 2. søn. e. påske d. 18. april 3. søn. e. påske d. 25. april Bededag d. 30. april 4. søn. e. påske d. 2. maj 5. søn. e. påske d. 9. maj Kr. Himmelfartsdag d.13. maj 6. søn. e. påske d.16. maj Pinsedag d. 23. maj 2. pinsedag d. 24. maj Trinitatis søndag d. 30. maj

kl. 16.00 kl. 9.30 kl. 11.00 kl. 9.30 kl. 10.00 kl. 9.30 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 11.00 kl. 9.30 kl. 10.00 kl. 9.30 kl. 10.00 Ingen kl. 10.00

Ina Aagaard Charlotte Rørdam Kristensen* Ina Aagaard Ina Aagaard Ina Aagaard Charlotte Rørdam Kristensen Ina Aagaard Ina Aagaard Ina Aagaard Anders Skaaning Andersen Ina Aagaard Kathrine Gørup Christiansen* Ina Aagaard* Der henvises til nabokirkerne og friluftsgudstjenesten i Eventyrhaven Ina Aagaard

IBA = Ina Balle Aagaard, ANSA = Anders Skaanning Andersen, CRK = Charlotte Rørdam Kristensen

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

g tli en åb rh fo

32

GUDSTJENESTER

SYNG SAMMEN Torsdag d. 22. april kl. 17.00-19.00 i Sognegården Af Carsten Bech Madsen og Annie Leth Nu er det forår med forårsdufte og håb. Håb om, at vi snart kan mødes og synge sammen igen. Det længes vi alle efter. Vi trænger og har brug for det fællesskab til at løfte os ud af den triste isolation, vi længe har været i. Vi trænger til følelsen af den livsglæde, det fører med sig. Hvem bliver ikke glad af at synge de dejlige forårssange og glade revynumre. Så lad os krydse fingre for, at vi kan mødes d. 22. april, og sæt endvidere kryds i kalenderen d. 27. maj,

som er erstatning for den aflyste Syng Sammen i februar Denne gang er planen, at vi skal se nærmere på den nye Højskolesangbog og selvfølgelig synge nogle af de nye sange. Vores tema, „Den danske revy gennem tiderne“, nåede vi ikke at blive færdig med sidste år. Vi mangler blandt andet Cirkusrevyen, så vi glæder os til at synge nogle rigtig festlige revysange. Desuden skal vi, som vi plejer, også synge nogle af årstidens sange. Det koster 50 kr. at deltage. Og

Nr. 159 - APRIL 2021- www.agedrup-rundt.dk

Organist Carsten Bech Madsen og kirkesanger Annie Leth

ud over en flaske vand til at skylle halsen med, mens vi synger, serveres en let anretning med drikkelse i pausen. Vi overholder selvfølgelig alle coronaregler og restriktioner. Derfor er der også tilmelding, som foregår ved, at man mailer til: syngsammen@agedrup-kirke.dk eller ringer til: Organist Carsten Madsen: 2327 8953 Kirkesanger: Annie Leth: 4226 2686

Profile for Agedrup Rundt

AR159  

AR159  

Profile for agekirke

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded