a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 6

UDGRAVNINGER AFSLØRER STRUKTURER I BOSÆTNING Allerede under forundersøgelserne fandt arkæologerne resterne af en person med våben. De arkæologiske udgravninger i Markhaven har sammenhæng med udgravningerne i 2004-2005 ved Lundsgaard. Der er fundet mange spor efter en boplads fra år 200-500.

6

De små pinde i jorden markerer aftegninger af stolpehuller, der viser hvor jernaldergårdene har været.

TEKST & FOTO Erik Schmidt - Vi har fundet flere ting fra jernalderen, men det er først og fremmest stolpehuller, trægenstande brønde og andre tegn på beboelse, vi har hæftet os ved, siger museumsinspektør Michael Borre Lundø. - Det skaber sammenhæng, overblik og struktur. Han leder udgravningsarbejdet ved Markhaven i disse dage. Store områder bliver blotlagt og undersøgt af Odense Bys Museer, inden

flere forskellige bygherrer kan gå i gang med at bebygge området. - Udgravningerne afslører en agrar-bebyggelse fra år 200-500 e. Kr., og pladsen har ifølge museumsinspektøren forbindelse til de tidligere noget mere omfattende udgravninger ved Lundsgaard i 2004-2005. Derfor kaldes hele bopladsen også Lundsgaard-komplekset. Det har formentlig også forbindelse til Seden Syd-komplekset, som tidligere udgravninger afslørede. - Det fortæller os noget om, hvor

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

udbredt beboelsen har været, siger Michael Borre Lundø, der for tiden er på udgravningsstedet i Markhaven hver dag sammen med arkæolog Helene Blichfeldt og akademisk medarbejder Kira Ambech. PERSON MED VÅBENUDSTYR

På udgravningspladsen er der stolper, der svarer til 5-6 jernaldergårde. Michael Borre Lundø skønner, at der måske i alt har været 50 huse i Markhaven-området. For nylig fandt holdet på bun-

Profile for Agedrup Rundt

AR152  

AR152  

Profile for agekirke