a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 3

BYGHERRE OG KOMMUNE I DIALOG OM BYGGETILLADELSE TIL DÆHNFELDT-GRUNDEN

Fischer Ejendomme, der har købt den gamle Dæhnfeldt-grund på Lunden 8, venter på at få byggetilladelse til etablering af op til 269 boliger. Der er dog først søgt om byggetilladelse i december 2019, selv om grunden har været ryddet siden efteråret 2018. MEGET TÆT BEBYGGELSE

Østre Ringvej afskar den gamle Dæhnfeldt-grund fra Bullerup, og den ligger i dag øde hen i Seden Syd. Bygherren venter på en byggetilladelse. I horisonten Vollsmose.

TEKST & FOTO Erik Schmidt I Greve på Københavns Vestegn går Christian Fischer, der er direktør for Fischer Ejendomme, og venter på at få en byggetilladelse af Odense Kommune. Han har nemlig købt kæmpegrunden ved det tidligere frøforædlingsfirma Dæhnfeldt på Lunden 8 med henblik på at bygge op til 269 boliger. Grunden ligger efter etableringen af Østre Ringvej i Seden Syd. Området indgår som byvækstområde og 1. prioritet 2016-2019 i kommuneplanens rækkefølgeplan for boligudbygning. Lokalplanen har da også været godkendt i to år, men alligevel sker der ikke noget på storgrunden, som Christian Fischer ellers fik ryddet i slutningen af 2018. Nu står den og så småt gror til igen. BYGGESTART TRÆKKER UD

Noget tyder dog på, at det ikke kun

er Odense Kommune, der hænger lidt i bremsen. Fischer Ejendomme har til AR tidligere forklaret, at man efter rydningen regnede med at kunne begynde byggeriet i foråret 2019. Senere meddelte Christian Fischer, at han regnede med byggetilladelse og opstart i løbet af efteråret 2019. En henvendelse til Byggesag i By- og Kulturforvaltningen viser dog, at Fischer Ejendomme først har sendt en ansøgning om byggetilladelse den 18. december 2019. Herefter har Byggesag ifølge presseansvarlig Morten Skov bedt om supplerende oplysninger den 10. januar 2020. Disse oplysninger er modtaget den 21. januar 2020. Odense Kommune har bedt om supplerende oplysninger om parkeringsforhold, placering af bebyggelsen, materialevalg på de nye boliger og udformning af støjvold mod Østre Ringvej.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af maksimalt 269 boliger i mindre grupper og sikrer, at bebyggelse maksimalt kan opføres i 2 etager. Odense Kommune stiller krav om en varieret bebyggelse. Som minimum i form af brugen af forskellige teglsten i forskellige farver og med mulighed for anvendelse af andre materialer som for eksempel træ. Der er en særlig krølle på lokalplanen. Den er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent og maksimale bebyggelseshøjder. Derfor har Odense Kommune sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg,

3 Billede: Odense Kommune

der hæver den maksimale bebyggelsesprocent til 34 for området og bebyggelseshøjde til maks. 2 etager. ARKÆOLOGISK UNDERSØGELSE

Også Odense Bys museer har krav. I overensstemmelse med museumsloven forudsættes en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives. AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020

Profile for Agedrup Rundt

AR152  

AR152  

Profile for agekirke