a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 24

KIRKEBLADET FEBRUAR 2020

NR. 2

70. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

Redaktion: ● Ina Balle Aagaard 29 16 06 38

www.agedrup-kirke.dk

Tove Jørgensen 41 74 35 18

Arbejdet med beplantning af præstegårdshaven er på grund af det milde vejr allerede afsluttet.

NYT MENIGHEDSRÅD TIL EFTERÅRET

24 Menighedsrådsformand Lene Marqvardsen om Menighedsrådsvalg, arbejdet med at fjerne isolering fra kirkeloftet og med beplantning af præstegårdshaven. Lene Marqvardsen, formand for menighedsrådet Menighedsrådet er nu gået ind i sidste år i denne valgperiode og den 15. september skal der vælges nyt menighedsråd. Personer over 18 år, der er medlemmer af folkekirken, kan stille op til menighedsrådet. Den 12. maj afholdes der orienterende møde, hvor menighedsrådets arbejde præsenteres, og hvor regler for opstilling til menighedsrå-

det gennemgås. Overvej allerede nu, om det ikke kunne være noget for dig at være med til at bestemme, hvordan vi forvalter sognets midler, og hvordan kirkelivet i Agedrup skal være. GUDSTJENESTER HENLÆGGES EN TID TIL SOGNEGÅRDEN FRA 3. FEBRUAR

Den 3. februar starter arbejdet med at fjerne isolering fra kirkeloftet, og gudstjenesterne henlægges derfor til Sognegården. Det er uvist, hvor længe arbej-

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

det står på. Vi regner med ca. tre uger, og vi opfordrer til at følge med på vores hjemmeside, plakater og nyhedsbrev. PRÆSTEGÅRDSHAVEN BEPLANTET

Arbejdet med beplantning af præstegårdshaven er takket være det milde vejr afsluttet. Vi glæder os til at se resultatet til sommer, når blomster og buske står i fuldt flor.

Profile for Agedrup Rundt

AR152  

AR152  

Profile for agekirke