a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 16

FJORDAGER IDRÆTSFORENING PÅ VEJ MED AMBITIØS ANSØGNING

Fjordager-området har brug for et nyt lokalkulturelt kraftcenter med fleksible teater-, kultur- og sundhedsfaciliteter. Det mener Fjordager Idrætsforening, Fjordagerscenen og Seden Skole, der nu vil forsøge at løfte en plan om at etablere Fjordager Kulturhus til det politiske og økonomiske plan. Projektet, der omfatter nybygning af 2300 m2 til i alt ca. 54 mio. kr., tænkes bygget sammen med Fjordagerhallen og Seden Skole. Ideen og planen flugter med byrådets bestræbelse på at fremme stærke forstæder. - En virkeliggørelse vil også få betydning for Bullerup og Agedrup, siger Bjarne Christensen, der er projektleder. skal ind til Odense. Heller ikke for at gå til læge eller tandlæge. Finansieringen skal der kigges lidt nøjere på. - Der mangler lidt finpudsning af finansieringsplanen, siger Bjarne Christensen, der var hovedformand i Fjordager Idrætsforening fra 2006 til 2014, men lovede at tage kulturhusprojektet med sig for at aflaste det nye formandsskab. Tegningen af huset er stadig skitseagtig. Lokale- og Anlægsfonden vil nemlig typisk gerne have indflydelse på stregerne, hvis den stiller midler til rådighed for projek-

TEKST & FOTO Erik Schmidt

16

Nu er Fjordager Idrætsforening tæt på at kunne sende en kvalificeret ansøgning til Odense Kommune om anlægsmidler til etablering af et kulturhus i tilknytning til Fjordagerhallen og Seden Skole. Der er tale om et stort tænkt hus, der omfatter nybygning af 2300 m2 til i alt ca. 54 mio. kr. En ny spændende ramme, hvor nye ønsker til undervisning og læring på Seden Skole kan kobles sammen med civilsamfundets og foreningslivets initiativer og aktiviteter med idræt, kultur, teater, musik og sundhed. Det er tidligere hovedformand Bjarne Christensen, der er leder af Projekt Fjordager Kulturhus, som med skiftende intensitet har været undervejs med en ansøgning i 17 år.

Siden 2017 har fremdriften i takt med de økonomiske udsigter dog været markant stærkere, og de seneste måneder har Bjarne Christensen blandt andet talt med de fleste udvalgsformænd i Odense Byråd. Der har også været afholdt møder med folkeoplysningsudvalget og SIKO, som er de samvirkende idrætsklubber i Odense, ja selv med politikere fra Region Syd. ET FYRTÅRN FOR HELE OMRÅDET

- Vi forestiller os Fjordager Kulturhus som et fyrtårn og et samlingspunkt for hele Fjordager-området, siger den nu efterlønsramte Bjarne Christensen. - Det er et stort nærområde, som Agedrup hører med til. Fjordagerområdet er et udbygningsområde, og det kan ikke passe, at vi hele tiden

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Bjarne Christensen stoppede som hovedformand i FIF i 2014, men lovede dengang at føre kulturhusprojektet videre.

Profile for Agedrup Rundt

AR152  

AR152  

Profile for agekirke