a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 11

ssen - Billedred. Frede Rasmussen Der var nok at lave, og også andre steder, for nye huse skød op overalt. Familien Haagen Jensen, hvor sønnen Karsten var kommet til verden, flyttede til huset på Brolandvej, og værksted og butik flyttede til det gamle røgeri på hjørnet af Lunden og Borsvinget, hvor der også har været posthus. Niels Erik Rasmussen, der senere skabte konkurrenten Mertz Electric, Anders Otte og Ole Bis-gaard var nogle af de første lærlinge og svende, husker Preben med glæde i stemmen om starten. Senere var der tider med mange folk i arbejde og seks biler klar til køre ud til opgaverne.

Flagene og skiltet på taget af bilen tyder på jubilæum eller andet, som Bullerup – El vil fejre. Butik og værksted lå i mange år på butikstorvet i Bullerup. Butikken blev dog på et tidspunkt lejet ud til andre, for eksempel AB Cykler.

LINDØ OG ALBANI VAR KUNDER

Da var den sidste og største flytning sket til de nybyggede lokaler på butikstorvet med brugs og bager som naboer, hvor Bullerup El - skiltet hang indtil for nogle måneder siden. Der var ikke mere end et par hundrede meter til Ingelise og Prebens sidste bolig, huset i Skovhaven tæt ved å og skov. Ingelise passede butik med alskens elartikler og firmaets økonomi, mens Preben brugte tid på at passe kunder og at „komme ud og bruge albuerne“, som han siger. Man måtte være om sig for at få opgaver, og Lindø og Albani var faste, store kunder i en årrække. En større række af lejligheder i Nedergade husker Preben at have tilført strøm, og køb af grunde og byggeri af huse var der også forretning i. Foruden den almindelige service til byens husstande. SVEND, HARDY OG LEO

Preben involverede sig i lokalsamfundet. Han spillede fodbold med Svend „Brugs“ Mortensen, Hardy Clausen og andre lokale i Agedrup Ungdoms- og Idrætsforening, fik elarbejdet, da Agedrup Skole skulle bygges og var sammen med blandt andre Leo Toftdal en af mændene bag lejlighedsbyggeriet i starten af Daltoften. De var nødvendige for

Preben og Ingelise til fest på Møllekroen.

at få lov at etablere Bullerup Børnehave. Oppe i alderen mindes Preben en del særlige opgaver. Helt specielt var arbejdet med lyssætningen i Vollsmose Kirke, hvor rør skulle skæres til og samles, så det dannede en stjerne. - Når bare vi kunne få lov til lave det efter regning, siger han med et glimt i øjet. I SOGNERÅDET

Som næsten barnefødt Venstremand kom Preben i det sidste Agedrup Sogneråd og det første Fjordager Sogneråd i 1966. Langt senere, da der var lokal strid om endnu en Fjordagerhal i Seden eller en Age-

druphal, gik Preben ind i kampen for en hal her i sognet. Som 62-årig gik Preben og Ingelise på pension, og Karsten overtog forretningen og drev den indtil sidste år. Mertz Electric i Seden ved Steffen Lauritsen købte den.

11

Helge Rasmussen Helge Rasmussen er født i Agedrup og har været lærer på Agedrup Skole i en menneskealder. I dag arbejder han som journalist på Fyens Stiftstidende. Denne artikel er skrevet af Helge efter samtale med Preben Haagen Jensen.

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020

Profile for Agedrup Rundt

AR152  

AR152  

Profile for agekirke