Page 7

N OM SKOVSTIEN

ion fra lovens bestemmelser den 28. oktober, men fik så vished k ansøgningen tilbage den 4. november. Trods stor modstand i olitikere og forvaltning stået fast på planen om supercykelstien.

til en ny. FOTO: Ole Madsen.

pene på Brolandvej og Svendsagervej og krydsningshellen på Kertemindevej. Projektet i Agedrupskoven har krævet, at to broer har skullet udskiftes, så de kan bære vægten af asfalteringsmaskinerne og senere vintervedligeholdelsesmateriel. Den nuværende grussti, der i sin tid blev lavet der, hvor jernbanen fra Bullerup til Agedrup gik, er ca. 400 meter lang, og bliver udvidet til tre meter i bredden, når asfalten er lagt. Desuden opsættes der lave standerlamper. Den nye cykelsti gennem skoven vil koste 1,7 millioner kroner, hvoraf Vejdirektoratet betaler halvdelen. BAGGRUND FOR BESLUTNINGEN

fornemmelse af slutresultatet. FOTO: Erik Sch.

ning viser ifølge Troels Andersen, at flere vil cykle på ruter, som har mindre støj, færre stop og mere natur. Derfor er ruten gennem skoven blevet aktuel. Supercykelstien er en del af en større plan, der også omfatter bum-

Baggrunden for kommunens beslutning er, at biltrafikken i Odense Kommune er stærkt stigende. I Odense Kommune er der en stigning af familier, der har mere end 1 bil på 41%, samtidig er cykeltrafikken tilsvarende faldende, har kontorchef Rasmus Bach Mandø forklaret beboerforeningens formand, Søren Stobbe. - Det betyder at biltrafikken stiger og stiger, mens antallet af folk der bevæger sig rundt på cykel falder og falder. - Dette har flere umiddelbare indvirkninger. Det er skidt for folkesundheden, at folk vælger bilen fremfor cyklen. Det er skidt for miljøet, det udfordrer antallet af parkeringspladser i hele Odense Kommune, og det udfordrer vejnettet. Politisk har svaret ifølge Rasmus Bach Mandø været supercykelstier, som sender lange, lige fangarme ud fra Odense Midtby og ud til yderkantsområderne med henblik på, at det skal være nemt at

komme frem, men også med fokus på, at man skal igennem nogle kønne områder, så det bliver attraktivt at cykle. STOR FORUNDRING

Der er dog som nævnt for de flestes vedkommende stor forundring over, at lokalsamfundet ikke er blevet hørt. Det gælder beboerforeningens formand Søren Stobbe, der fik sin ildåb i marts 2017, da kommunen pludselig fik en ide om, at cirkuspladsen mellem Skyttehuset og Skovhaven skulle beplantes med blommetræer. Lokalt blev pladsen brugt til afoldelse af Skt. Hans Festen og tidligere også, når cirkus kom til byen. Derfor blev der holdt borgermøde direkte på åstedet med blandt andre parkforvalter Hanne Pedersen. Søren Stobbe roser denne dialog og det videre samarbejde med Hanne Pedersen. - Derfor er det også en spand koldt vand i hovedet, når sådan noget her sker, skrev han i et klagebrev til By- og Kulturforvaltningen, der har Jane Jegind (V) som politisk chef og Udvalget for Borgerinddragelse, der har Brian Dybro (SF) som formand. DIALOG OG SAGLIGE ARGUMENTER

- Jeg sidder tilbage med en undren, skriver Søren Stobbe i brevet. - På By- og Kulturforvaltningens hjemmeside står der at „Sammen skaber vi en livlig bykerne, grønne åndehuller, aktive lokalmiljøer og eventyrlige kulturelle oplevelser.“. - Det er en af den slags grønne åndehuller som I er ved at asfaltere! Søren Stobbe ville gerne have haft et møde med kommunen inden den endelige beslutning. - Det kunne jo rent faktisk være at man med saglige argumenter, kunne skabe en forståelse for asfalteringen igennem vores skov. Det kunne også være at man, igennem dialog, ville have haft muligheden for at få svar på alle de ubesvarede spørgsmål, som man pt. står tilbage med i området, og som er med til at højne modstanden imod projektet.

AGEDRUP RUNDT 151 - DECEMBER 2019

7

Profile for Agedrup Rundt

AR151  

AR151  

Profile for agekirke