Page 6

Af Erik Schmidt Straks da Odense Kommunes plan om at asfaltere stien gennem Bullerupskoven blev kendt i Bullerup og Agedrup den 19. oktober 2019, rejste der sig en storm af borgerprotester. Der var ikke tale om enkelte pip. Det var massivt. Det kom først og fremmest til udtryk gennem flere hundrede kritiske kommentarer på Agedrup-info, der er en lokalt baseret facebookside, men også i form af læserbreve og henvendelser til politikere og embedsmænd i Odense Kommune. Der er desuden blevet afleveret mere en 150 borgerprotester i form af tilkendegivelser og underskrifter. Én af kritikerne er Inge Holmegaard, der har sendt et protestbrev til kommunen. Hun skriver: „Vi er mange der går daglige ture i vores dejlige skov, både med vores hunde og børn. Der er anlagt en naturlegeplads midt i skoven, og både børnehave og skolen kommer der meget. Hvis der kommer asfalt på stien, vil der komme flere knallerter der drøner igennem til fare for vores børn. Og ikke mindst de rådyr, der færdes i skoven.“ LOVENS BESTEMMELSER

6

Andre kritikere har undersøgt, om der kunne findes formelle fejl i kommunens fremgangsmåde, så beslutningen eventuelt kunne omstødes. Det gælder ikke mindst Bo og Kirsten Jørgensen, der har været ihærdige i deres research og har fulgt det spor, at kommunen muligvis havde begået formelle fejl ved at betragte skoven som fredsskov, for hvilken, der gælder særlige regler. Parret har blandt andet skrevet breve til miljøminister Lea Wermelin og præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding og rådmand Jane Jegind. Noget tydede på, at de havde fat i noget. Der var nemlig tvivl om, hvorvidt skoven i Agedrup er en fredsskov eller en bynær skov, og derfor var der også rejst tvivl om, hvorvidt kommunen havde over-

holdt lovens bestemmelser. Men kommunen henvendte sig selv til Miljøstyrelsen. Herefter kunne man konstatere, at arealet, hvor cykelstien ligger, ikke er fredskov. Skovlovens bestemmelser er derfor ikke gældende på dette areal, kunne kommunen derefter konstatere. Der har travlhed i forvaltningen, for Odense Kommune søgte ifølge en aktindsigt, som Bo og Kirsten Jørgensen opnåede, først om dispensation den 28. oktober, men allerede den 4. november trak den ansøgningen tilbage, fordi de fandt ud af, den ikke var nødvendig. Næsten samtidig rykkede maskiner ind for at forberede bro og sti.

BALLADEN

Kommunen søgte først dispensati for, at den ikke behøvedes og trak lokalbefolkningen har Odenses po

KRITIKKEN OG MODBØLGEN

Kritikken i lokalområdet har generelt gået på, at pengene var bedre anvendt til flere fortove eller til at udbedre huller i vejene. Flere har peget på, at skoven er Agedrups grønne oase med en nyetableret naturlegeplads, og mange lokale ser helst, at skoven forbliver natur. Desuden er mange kritiske, fordi der ikke er gennemført en høring eller en samtaleproces om planerne. Andre bakker dog op om planerne, fordi stien bliver lettere at køre på for ældre og handicappede. Det anføres også, at stien kan give en sikrere skolevej. På det seneste er der desuden kommet en kritik-kritisk modbølge, som måske afspejler en generationsforskel. Flere unge ser frem til at få asfaltbelægning på skovstien. „Hold da op hvor jeg glæder mig til alt det nye i skoven. Det bliver simpelthen så skidegodt. Lækkert med nye ting i skoven, især ny sti og ny bro. Kunne ikke blive meget bedre,“ skriver eksempelvis Simon Krogh Jørgensen. KOSTER 1,7 MIO. KR.

I By- og Kulturforvaltningen fik man også travlt med at svare på protesthenvendelser og spørgsmål fra borgere i Agedrup. Trafikplanlægger Troels Andersen har i et brev til flere af disse bor-

Nr. 151 - DECEMBER 2019- www.agedrup-rundt.dk

Her er den gamle bro fjernet for at gøre plads t

Den første strækning, der blev asfalteret, giver f

gere skrevet, at pendlere på cykel har behov for asfaltstier, og supercykelstien skal få flere til at cykle i Vollsmose, Seden, Bullerup, Agedrup og Munkebo. Der er også mulighed for at cykle på Kertemindevej, men forsk-

Profile for Agedrup Rundt

AR151  

AR151  

Profile for agekirke