Page 3

For at undgå bumpene er nogen ifølge Christian Olsen, begyndt at køre indenom dem og ud i rabatten med fare for fodgængere, skriver han på Agedrupinfo

FARTEN SKAL NED PÅ BROLANDVEJ

På Brolandvej er det fleste tilsyneladende glade for de nye bump, men der er ikke enighed om, hvorvidt det er til gavn for cyklisterne, når der ingen cykelsti er. Af Erik Schmidt De nyetablerede bump på Brolandvej er en del af en samlet plan, der skal få flere til at cykle. De er en del af samme plan som etableringen af supercykelstien gennem Agedrupskoven Men hvordan skal det forstås? Ifølge trafikplanlægger Troels Andersen fra By- og Kulturforvaltningen er Odense Kommune i gang med at udbygge et samlet net af supercykelstier. Den nye supercykelsti, som går gennem Agedrupskoven, består blandt andet af bump på Brolandvej og Svendsagervej og en krydsningshelle på Kertemindevej. Det skriver han i et orienteringsbrev til borgere, der har klaget over asfalteringen af skovstien. Trafikplanlæggerne forestiller sig, at man som cyklist fra Odense mod Kerteminde vil følge supercykelstien og dreje til venstre når den rammer Agedrupvej for derefter at tage

turen ad Brolandvej, selv om der her nærmest ikke er plads til cyklister. - Cykelstien skal især få flere til at cykle i Vollsmose, Seden, Bullerup, Agedrup og Munkebo, skriver trafikplanlægger Troels Andersen. - Der er en parallel mulighed for at cykle på Kertemindevej, men forskning viser, at flere vil cykle på ruter, som har mindre støj, færre stop og mere natur. Marianne Hauritz Eriksen undrer sig dog på facebooksiden Agedrup-info over, at det skulle være for cyklisternes skyld. - Så skulle de måske lave cykelsti i stedet for. Og så lige tage hele lunden og Agedrupvej med også, skriver hun. DER KØRES STÆRKT

Flere borgere er tilfredse med bump på Brolandvej, fordi der her generelt køres for stærkt. På Agedrup-info skriver Rasmus Burkal Højstrand, at der er behov for bumpene, for „folk kører jo

tit op imod 100 km./t. ud af Brolandvej. Birgit Nielsen er på linje. - Rigtig godt vi har fået disse bump, skriver hun. Vi har ingen fortove i den ende af Brolandvej og ved rabatten er der meget ofte parkeret biler, så vi går som regel ude på vejen, både med hunde og barnevogn, små børn, der cykler i skole. Klaus Hansen og Verner Trolle Hansen undrer sig dog over, hvorfor der er hastighedsbegrænsing på 30 km./t., når man på strækningen forbi skolen må køre op til 45 km./t. Christian Olsen finder efter de første 14 dage med bump, at nogen har tillagt sig dårlige vaner. - De begynder at køre inden om bumpene. Det er håbløs kørsel og direkte farligt, hvis også man gør det når mørket er faldet på. For vi har ikke noget fortov på denne del af vejen, og man risikerer derfor at påkøre fodgængere. Bliv nu ude på vejen og passér bumpene rigtigt, skriver han. AGEDRUP RUNDT 151 - DECEMBER 2019

3

Profile for Agedrup Rundt

AR151  

AR151  

Profile for agekirke