Page 6

...fortsat fra forrige side.

som var repræsenteret på Danmarks største outdoor-messe, Game Fair på Brahetrolleborg Gods. - Det var så stort og satte os i gang med nye ideer om at lave fisketure for familier. En donation på 140.000 kroner fra Nordea Fonden gjorde det muligt for Fiskeskolen at købe mere grej og invitere ældre fynboer med på tur. - Vi er op til 25 ad gangen, og så medbringer vi en pavillon, fiskeudstyr, kaffe, rundstykker og en lille én til halsen. Ét af de helt store projekter har været at hjælpe Odense Kommune med at smide 110 tons nøddesten på en 600-meter-strækning. På grund af tilgroning og forringede levebetingelser har ørreder en årrække ikke gydet i vandløbet. Men projektet, som fiskeklubben også har inddraget skoleelever i, har nu skabt liv. - Fisk kan ikke klække i stille vand. De skal have rindende, frisk vand og små sten, så de kan lave gydesenge. Det er der nu kommet, og der er igen fisk i Pilebækken. - Vi har haft et godt samarbejde med skov- og naturforvalter Michael Theilmann og med Ole Walther, som ordner kirkens jord i nærheden af Pilebækken.

Mange ideer, men et krav at der er nogen til at udføre dem Mange ideer konkurrerer om at få del i de 200.000 kr. fra “Borgerne Bestemmer”-puljen. Ansøgningsfristen udløb 1. oktober. Der er valgdag 10. november i Agedrup Forsamlingshus.

- Sikke et fantastisk fremmøde, sagde Dorthe Reinberg fra styregruppen.

IKKE NEM AT SLÅ UD

6

Fiskeklubbens aktiviteter er simpelthen blevet en del af en livsstil for 67-årige Jørgen Alvin Pedersen, der med sin optimisme og åbenhed har valgt at „blande sig“ og stille sig til rådighed for andre, hvilket ikke er noget, han er født til. - Det var op ad bakke, da jeg var dreng, for jeg er født med 3-4 uudviklede fingre på venstre hånd. De stumper. Alligevel stod jeg som dreng i mål til fodbold. - Der var også nogen, der sagde, at jeg ikke kunne blive slagter med de fingre. Men jeg viste, at det kunne jeg godt. - Måske er det derfor jeg ikke er nem at slå ud. Hvis jeg falder i et hul, kommer jeg op igen.

Dorthe Reinberg fra beboerforeningens styregruppe i samtale med Brian Larsen fra Skovlegepladsgruppen.

TEKST & FOTO Erik Schmidt Cirka 30 kom og var med til idéudveksling efter fyraften i Agedrup Forsamlingshus den 17. september til Borgerne Bestemmer-puljen. Dorthe Reinberg fra styregruppen gik rundt og samlede ideer, som der nu er mange af. Blandt andet til etablering af træningsredska-

Nr. 150 - OKTOBER 2019- www.agedrup-rundt.dk

ber, sanselegeplads, svævebane, flagallé, byfest, mangfoldig-hedsfest, ny grillrist ved shelter-pladsen, QR-koder der leder til lokalhistoriske fortællinger, edderkoppespind ved skovlegepladsen og meget mere. Ansøgningsfristen udløb 1. oktober. Der er valgdag 10. november i Agedrup Forsamlingshus.

Profile for Agedrup Kirke

AR150  

AR150  

Profile for agekirke