Page 24

KIRKEBLADET OKTOBER 2019

NR. 6

69. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

Redaktion: ● Ina Balle Aagaard 29 16 06 38

Tove Jørgensen 41 74 35 18

Flere penge til Agedrup Kirke Ekstrabevilling i 2020 på 125.000 kr. til fremme af det kirkelige liv Af Lene Marqvardsen, menighedsrådsformand Hjallese provsti har afsat ekstra midler til fremme af det kirkelige liv i sognene. Vi har ansøgt, og fået bevilliget 125.000 kr. som skal bruges på 3 formål fordelt således: ● 75.000 kr. til børn/unge arbejde, hvor vi ønsker at styrke samarbejdet med skolen om konfirmand og minikonfirmandundervisningen.

Desuden arbejdes der med planer om et pop-up-kor for børn. ● 30.000 kr. til at fortsætte med musikgudstjenester, hvor vi inviterer forskellige musikere ind på samme måde, som vi har gjort nogle gange i år. ● 20.000 til at afholde arrangementer i samarbejde med lokale foreninger, som når vi fejrer Halloween. Vi har netop fået at vide, at vi får pengene, så den nærmere planlægning er ikke startet.

Halloweenfest for hele familien Søndag den 27. oktober kl. 15.00

24

Der startes på butikstorvet foran Brugsen. I kirken har FDF’erne pyntet op, og Ina Aagaard vil forestå en kort gudstjeneste, inden vi går i Sognegården.

Af Gitte Knudsen Sæt kryds i kalenderen - for det spø-

www.agedrup-kirke.dk

ger igen i Agedrup. Søndag den 27. oktober kl. 15.00 holder vi vores fantastiske, hygge-

Nr. 150 - OKTOBER 2019- www.agedrup-rundt.dk

Fotografering i Agedrup Kirke Det er tilladt at fotografere fra kirkebænkene, når det sker uden blitz og brug af professionelt udstyr. Vi gør opmærksom på, at ifølge gældende lov om ophavsret er det ikke tilladt at optage musik eller tale i kirkerummet. Agedrup Menighedsråd

lige og uhyggelige halloweenfest for hele familien. Frivillige, kirken og beboerforeningen vil igen i år prøve at arrangere en kæmpefest i vores by. Traditionen tro starter vi på butikstorvet foran Brugsen, hvor der vil blive serveret kaffe, te eller juice og kage til alle. Derefter går vi ’trick og treat’ ind gennem skoven til de forskellige slikposter med vores tændte fakler. I kirken har FDF’erne pyntet op, og i år vil vores nye præst Ina være med på prædikestolen til en kort og måske uhyggelig gudstjeneste, inden vi derefter går ud i mørket og hen i Sognegården, hvor der vil blive serveret blodrøde pølser i en festlig pyntet sognegård. Følg med på facebook og opslag i byen. Hvis nogen har lyst til at hjælpe et par timer er I meget velkomne. Kontakt Gitte på telefon 2440 2168 eller gittekrogshede@gmail.com Vi tager imod alt og glæder os til at se jer alle!

Profile for Agedrup Kirke

AR150  

AR150  

Profile for agekirke