__MAIN_TEXT__

Page 1

147

AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING 

APRIL 2019 NR. 147 24. ÅRGANG 

BYFESTEN UDSAT TIL 2020 Siden august 2018 har en gruppe under Agedrup Sogns Beboerforening med bl.a. Lasse Brokmose (t.v.) og Carina Willer Hedelund (t.h.) arbejdet for at få en byfest i Bullerup-Agedrup stablet på benene. Alt hvar klar til festen, der var berammet til 11. maj, og datoen tjekket af med skolen. Der var tænkt på mad og underholdning, på barpersonale, opvaskere, oprydningshold og Dankort-maskine. Arrangementet var bare ikke tjekket af med Odense Kommune, der ikke låner sportshaller ud til beboerforeninger.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om „Derfor fejrer vi påske“, „Gratis begravelser?“, musikgudstjenester, Store bededag, „Mere musik og kirkekaffe“ og caféerne.

S. 24-32

Blå lyn i byen S. 9

Gård sat til salg S. 10-11

AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019


AR

Sankt Hans 2019

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

Hyggeligste loppemarfked

www .agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk KONTAKT TIL REDAKTION Erik Schmidt, tlf. 6610 7575/ 2026 1952

erik@fjordager .com erik@fjordager.com Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./ 6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

REDAKTION 6610 7575

KIRKEN Tove Jørgensen Ina Balle Aagaard

4174 3518 2916 0638

BEBOERFORENINGEN Søren Stobbe Hans Jørgen Zinther

Husk, vi afholder igen i år byens hyggeligste loppemarked på Mellemhaverne lørdag d. 7. september kl. 10.00 -15.00. Kh. Bonnie og Mette

Henny genvalgt

ABONNEMENT

Erik Schmidt (ansv. red.)

  Sæt et stort kryds i kalenderen søndag d. 23. 6. 2019. Vi fejrer Sankt Hans med fællesspisning, bål, båltale og hyggeligt samvær. Vi glæder os til at se jer. Læs mere i næste nummer af Agedrup Rundt, og følg med på vores Facebookside www.facebook.com/ agedrupsognbeboer.

31610740 4042 5213

SKOLEN Tina Christensen og Gitte T. Sørensen

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Tove Jørgensen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION

 Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening afholdt generalforsamling i foreningens lokale den 18. februar 2019. Formandens beretning ved Henny Sørensen blev godkendt. Regnskabet, der blev fremlagt af kasserer Anna Maria Andresen, blev ligeledes godkendt. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt: ● Henny Sørensen, Anni Johansson, Steen Andersson og Ingerlise Andersen. ● Suppleant Helge Rasmussen genvalgt. ● Revisor Grethe Jacobsen genvalgt. Revisorsuppleant Ole Christiansen genvalgt. Der arbejdes fortsat flittigt i Arkivet med registrering, med nye billeder på facebook og Arkiv.dk Helge Rasmussen og Erik Rønn har gjort et stort arbejde med at lave nogle drone film om vores omegn.

Byvandring i V. Kærby

Fjordager Tekst & Reklame Step

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. juni 2019, skal være redaktionen i hænde senest den 8. maj 2019.

 Den 6. juni kl. 19.00 har Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening byvandring i Vester Kærby med lokal rundviser og med start fra Smedegyden 3. Arkivet har åbent første mandag i måneden 16.00 til 17.30 Der er indgang ved hallen.

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk

Aktive seniorer i Fjordager Af Inger Udby Sørensen  Jeg retter henvendelse til jer i min egenskab af formand for Aktive Seniorer, der er en afdeling under Fjordager Idrætsforening, og efter aftale med Hans Jørgen Zinther. Vi henvender os til alle 60+ i hele Fjordagerområdet og har mange aktiviteter, der finder sted i FIF-hytten, Østbirkvej 15, Seden. Af aktiviteter kan nævnes: ITundervisning, madlavning, læsegruppe, strikning, akrylmaling og decopage, patchworksyning, blomsterbinding, scrap & kort (fremstilling af flere forskellige kort), stolemotion og „mandehørm“. Vi har en hjemmeside under Fjordager Idrætsforening, hvor alt er beskrevet mere udførligt, og hvem der er underviser og kontaktperson på de enkelte aktiviteter. For et medlemskab på 450 kr. for året 2019 kan man deltage i så mange aktiviteter, som man har tid og lyst til. I enkelte af aktiviteterne skal man dog påregne nogle materialeudgifter. Jeg håber, at ovenstående har vakt jeres interesse, og at I vil skrive lidt om os i Agedrup Rundt.

„Borgerne bestemmer“  Odense Kommune har åbnet for ansøgninger fra mandag d. 11. marts til mandag d. 15. april kl. 12.00 2019. Der kan bl.a. søges om penge til projekter, der gavner og er tilgængelige og åbne for en bred kreds af lokalområdets borgere. Se mere på Odense Kommunes hjemmeside.


KÆMPESUCCES MED DRONEFILM Der var fuldt hus, da de nye Agedrup-film af Robert Wengler, Helge Rasmussen og Erik Rønn blev vist.

Af Erik Schmidt Visningen af de seks nye film om Agedrup var intet mindre end et tilløbsstykke. Filmenes hovedpersoner er tidligere sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, gårdejer Niels Peter Jensen, tidligere købmandspar Oscar og Vera Brik, kroparret Søren og Helle Grønning og FDF'erne Hans Otto Hansen og Rene Skaalum. Flere billeder fra lokalområdet var optaget ved hjælp af Robert Wenglers kameraudstyrede drone. Der er enkelte droneindslag i alle film, men den sjette film bygger udelukkende på optagelser fra en dronetur hen over store dele af lokalområdet. Ganske smukt.

3 Agedrup Kirke set fra et droneperspektiv.

VEDVARENDE KLAPSALVER

Morten og Lene Bischoff-Mikkelsen var taget fra København for at overvære præsentationen, sammen med Lenes forældre, der bor i Bullerup, og især mange af de beboere, der har tilbragt en pæn del af deres liv i området var mødt forventningsfulde op. At dømme efter de vedvarende klapsalver blev de ikke skuffede. Robert Wenglers film, der er lavet i samarbejde med idemagerne Helge Rasmussen og Erik Rønn og Lokalhistorisk Forenings billedredaktør Frede Rasmussen blev præsenteret af foreningens formand, Henny Sørensen, og der var sørget for kaffe og dejlig kage. Filmene, som Agedrup Lokalhistoriske Forening har ansvaret for, er finansieret af kommunens Bydelspulje.

Erik Rønn og Henny Sørensen takker alle medvirkende.

AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019


SOMMERREVYENS TEKNISKE TROLDMAND

4

39-årige Michael Eglin, der er teknisk produktionschef på Odense Sommerrevy, bor i Bullerup, hvor han også er vokset op. Arbejdet med bl.a. at bygge sit eget firma op har optaget ham i en sådan grad, at han i en alder af næsten fyrre ikke har stiftet familie. Det tænker han lidt over. Han har dog også svært ved at se sig selv gå søndagsture med hund. Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk


Af Erik Schmidt - Vi griner somme tider lidt af, at vi ikke er kommet videre, siger Michael Eglin om samarbejdet med Lars Arvad om Odense Sommerrevy og gennem årene mange andre opsætninger. Han og Lars Arvad har gået i parallelklasse med hinanden på Agedrup Skole og lavede i mange år teater sammen på Fjordagerscenen, i Revy i Teltet, i Odense Vinterrevy og mange andre sammenhænge. I dag er Lars Arvad direktør for den succesfulde Odense Sommerrevy sammen med sin kone Michelle Arvad, der også trådte sine revysko på Fjordagerscenen, og Michael Eglin har siden 2011 haft sit eget velestimerede produktionsfirma med lys og lyd, MIC Productions, som leverer lys og lyd til Odense Sommerrevy. Men også til mange andre sceneevents på Fyn. Også i dag er de to gode venner, og Michael er gudfar til Lars og Michelles yngste søn. ARBEJDER TIL TINGENE VIRKER

FOTO: Erik Schmidt

Michael Eglin har travlt med sit firma, og han har samtidig en halvtidsstilling som hustekniker på Magasinet, der hører under Odense Kommunes „Kulturmaskinen“. Netop nu bruger han desuden rigtig mange timer som teknisk produktionschef på Odense Sommerrevy. - Der er planlægning, chefgruppemøder, sparring og supervisering af frivillige. Vi har 10 frivillige alene på lyd og lys. Michael Eglin har altid arbejdet meget, og det har kostet tid og vedholdende energi at nå dertil, hvor han arbejds- og karrieremæssigt er kommet. Han er typen, der arbejder til tingene virker. - Jeg kan godt lide at se noget blive skabt og være med til at få det hele til at virke. Det er nok min personlige drivkraft. Jeg er ret resultatorienteret. HUND OG SØNDAGSTURE

Til sommer bliver han 40 år, og det

har lejlighedsvis fået ham til at stoppe op og tænke over livet. - Jeg har ikke familie. Det er ikke bevidst, men det har heller ikke været en prioritet for mig. Hvis jeg skal stifte familie er det nok ved at være tiden, men jeg har sgu svært ved at se mig selv gå søndagsture med hund. Jeg er ikke til sådan et helt fastlåst familieforhold. Michael er fra barnsben ikke vant til helt tætte familierelationer. Selv er han enebarn, og hans far døde, da han var helt lille. Stedfaren, Ulf Eriksson, døde i 2014. Når han kommer hjem til sig selv efter en arbejdsdag, nyder han roen. - Jeg må indrømme, at jeg har det godt med så at kunne lukke døren. Der er 500 mennesker i Magasinet hver aften, og jeg møder i kraft af mit arbejde en masse mennesker hver dag. Kærester og børn er ikke en helt fremmed tanke for Michael, men det har ikke ligget lige for med den slags faste og forpligtende forhold. Michael Eglin har de seneste 13 år boet på Bullerup Mølle, men har en plan om at flytte ind til Odense city i Odeons Kvarter, hvor han har en lejlighed på hånden. Der skal ske noget nyt. Det sker dog først, når hans mor har solgt sit hus i Piletoften, for så flytter hun ind i Michaels lejlighed i Bullerup. HYGGE PÅ FJORDAGERSCENEN

Michael Eglin flyttede til Agedrup i 1987 og kom på Agedrup Skole i 2. klasse, hvor han havde Torben Jørgensen og Birgitte Johnsen som lærere. Han var ikke en meget udadvendt og synlig dreng. - Jeg var nok lidt anonym og nørdet i skolen. Allerede som 12-årig blev han medlem af Fjordagerscenen, hvor også Maria Bach og Anette Hansen var med. Han blev gode venner med Michelle Pallesen og Lars Arvad, og også Jimmi Nielsen og Kenneth Krappe var med. - Der foregik meget socialt på Fjordagerscenen. Warny Meincke og Flemming Jensen og mange an-

dre voksne brugte rigtig meget tid der. Det var hyggeligt. Det var som en stor familie. Efter 9. klasse kom Michael på HTX og derefter i lære som elektriker hos Siemens. Han blev specialiseret i telekommunikation og alarmanlæg, men da han var udlært havde han egentlig fået nok af det. Han arbejdede dog i fem år mere med datakommunikation og netværksløsninger hos både Semco og Bravida. Men det var ensformigt, syntes han. I 2009 blev han opfordret til at søge job som hustekniker på Magasinet i Odense, og der har han været lige siden. Fra 2016 dog på halv tid. I 2009 begyndte Lars Arvad samtidig at realisere drømmen om at lave sin egen revy. Efter at være blevet uddannet på skuespillerskolen ved Århus Teater 2006 og et par års fastansættelse, lancerede han Odense Vinterrevy, og han havde brug for Michael til at trylle med teknikken. RAP NÆSTEN UDEN LYD

På Magasinet har Michael haft mange gode oplevelser. Der er 180 arrangementer om året. Han husker blandt andet da megafilmstjernen Kevin Kostner besøgte stedet med sit countryband, men også et landsmøde for døve dukker op i erindringen. - Der var 500 mennesker, som ikke kunne snakke sammen, men lavede tegn til hinanden. Der var helt stille. - Der var én, der lavede rap med håndtegn, og vi skruede ned for alt andet end bassen, så de kunne mærke lyden i gulvet. De var skidesøde, men det var meget anderledes. Netop nu er det dog sommerrevyen på Engen, der sluger meget tid. Der er foreløbig solgt 22.000 billetter, hvilket nærmest er til en gazellepris, og mens direktøren for det hele er i København for at øve revytekster med holdet, tænker Michael i logistik og teknik. Det har været en af hans kæpheste, at publikum kan se revyen uden at skulle kigge ind i en teltmast. Men det er klaret. Den er i vinkel! AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019

5


Kommunale sportshaller kan i Odense kun lejes til folkeoplysende aktiviteter, og det hører beboerforeninger ikke under.

BYFESTEN DER GIK I VASKEN

Byfesten var lagt an på, at Agedruphallen var til rådighed, og der var koordineret med skolen, men et kommunalt regelsæt kom på tværs. - Vi giver dog ikke op, siger Carina Willer Hedelund fra arrangørgruppen under beboerforeningen. Nu skal festplanerne gentænkes og festen flyttes til 2020.

Af Erik Schmidt

6

Hvis nogen har troet, at Agedruphallen var Agedrups, så har de misforstået noget. Siden august 2018 har en gruppe under Agedrup Sogns Beboerforening arbejdet for at få en byfest i Bullerup-Agedrup stablet på benene. Hertil var Agedruphallen udset som en central ramme for begivenheden. Der var truffet aftaler med et cateringfirma og med en DJ og „En lille pose støj“, som er et Kim Larsen kopi-band med lokale rødder; der var indhentet spiritusbevilling og tegnet forsikring, der var tænkt på barpersonale, afryddere, opvaskere og oprydningshold. Ja, der var endda indkøbt en Dankort-maskine.

Der var også overordnet truffet aftale med Agedrup Skoles ledelse om, hvornår festen kunne finde sted, så den ikke stødte sammen med terminsprøver og andre skolebegivenheder, der krævede haladgang. Festen blev berammet til den 11. maj, og for at være sikker på, at datoen holdt, blev datoen genbekræftet af skolens ledelse. Først da byfestudvalget henvendte sig til skolens serviceleder i midten af februar for at aftale de praktiske omstændigheder ved brugen af borde og stole og adgang til hallen, blev medlemmerne af udvalget gjort opmærksom på, at skolen kun råder over hallen på hverdage frem til kl. 16.00. Derefter er det Odense Kommunes afdeling „Fritid og eliteidræt“,

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk

der styrer udlånet af kommunens haller. Men denne afdeling er udstyret med et regelsæt, der ikke tillader lån af haller til foreninger, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven. Idrætsforeninger, ja. Beboerforeninger, nej. På trods af forskellige tillempede alternative forslag fra udvalgets side var der ikke noget at gøre. Festen måtte aflyses. Og det blev den. DET KAN I IKKE!

Da det gik op for byfestudvalget, der består af Carina og Thomas Willer Hedelund og Lasse og Heidi Brokmose, at beboerforeningen ikke kunne få lov til at bruge Agedruphallen, tog de med det samme kontakt til „Fritid og eliteidræt“, som


er en afdeling under „Fritid og Kultur“, der er en underafdeling af Byog Kulturforvaltningen.. - Det gik stærkt, siger Thomas Willer Hedelund. - Vi henvendte os til kommunen og snakkede med Gitte Fahlén, og jeg må sige, at vi mødte megen forståelse for den gode ide. Men der var ikke noget at gøre. - Det kan I ikke, lød beskeden. - Det var så frustrerende, siger Thomas Willer Hedelund. Lasse Brokmose er også skuffet. - Det kan lade sig gøre i Kerteminde og i Søndersø, men altså ikke i Odense. Lasse har erfaringer fra Bellinge,

kommunen har udsat den for. - Vi forstår bare ikke, at der ikke kan gives en dispensation, når nu lokalområdet står sammen om at ville lave en byfest til fordel for sammenholdet og almenvellet i området, siger Thomas. - Vi synes, at formålet er godt og også i overensstemmelse med ånden i folkeoplysningsloven, og der står en ansvarlig forening bag initiativet. - På længere sigt vil vi gerne kunne engagere flere foreninger i et samarbejde om byfesten, siger Lasse. - Vi vil gerne have gadefodbold eller showfodbold eller ringridning som i

beboerne i området i sin tid samlede flere hundrede tusinde kroner sammen til medfinansiering af hallen tillægges nogen betydning. - Hallen er opført og finansieret som en kommunal idrætshal, og derfor gælder de samme regler for udlån af Agedruphallen, som for de øvrige kommunale lokaler. Martin Pedersen har ikke kendskab til, hvilke arrangementer der afholdes i andre kommuner, for den enkelte kommune fastlægger selv sine regler for udlån af kommunale lokaler, og han vurderer ikke, at skolelovens bestemmelser om „åben skole“ og skolen som „lokalt kulturcenter“ handler om, hvorvidt en skoles lokaler kan stilles til rådighed for byfester og lignende arrangementer. BEGYNDE I DET SMÅ

Lasse Brokmose og Carina Willer Hedelund foran Agedruphallen, der i planlægningsgruppens optik var en forudsætning for at byfesten kunne løbes i gang.

hvor der er alsidige byfestaktiviteter gennem en hel uge med deltagelse af mange forskellige foreninger. Derfor begyndte byfestgruppen at tale om at arbejde sammen med områdets idrætsforeninger. - Vi havde nogle forslag til, at vi kunne arbejde sammen med Fjordager Idrætsforening eller Agedrup-Bullerup Boldklub, men lige lidt hjalp det. - Vi var også inde i overvejelser om, at vi kunne leje et telt, men det ville koste i nærheden af 40.000 kr. HÅBEDE PÅ DISPENSATION

Byfestgruppen havde mødt muren, men selv om festen har måttet aflyses, har gruppen dog ikke direkte noget at udsætte på den behandling,

Bellinge, hvor der også er cykelløb, virksomhedsbesøg og alt muligt, som de forskellige foreninger kan byde på. IKKE BEBOERFORENINGER

Martin Pedersen, der er afdelingschef for Fritid & Kultur, bekræfter over for Agedrup Rundt, at det er korrekt, at Odense Kommune ikke udlåner eller udlejer lokaler til byfester. Beboerforeninger i Odense kan kun låne haller, hvis det er til generalforsamling og kulturelle arrangementer, der har til formål at indsamle midler til fordel for børn -og ungdomsarbejdet i kommunen eller til anerkendt velgørenhed. Heller ikke den kendsgerning, at

Det har hele tiden været byfestgruppens mening at forsøge at starte en byfesttradition i det små og senere brede aktiviteterne ud. - Vi vil begynde med noget, som vi kan kontrollere, og som fungerer, siger Carina Willer Hedelund. - Det må ikke blive en tynd kop te. Det skal spille 110 procent! Derfor blev det i første omgang selve festen, vi koncentrerede vores kræfter om. - Vi har i beboerforeningen aftalt, at festen økonomisk skal klare sig selv, så vi ville være sikker på, at økonomien holdt. - Men nu må vi gentænke hele planen for byfesten. I GOD TRO

Der vil måske være nogen, der undrer sig over, at byfestgruppen ikke havde sikret sig, at hallen kunne benyttes som ramme for festen. - Men vi var i god tro, siger Carina. - Vi havde sonderet hos skolens ledelse og fået genbekræftet en dato for arrangementet. Vi var bare ikke vidende om, at det var kommunen, der disponerede over hallen og fik først kendskab til det, da vi snakkede med skolens serviceleder. Arbejdsgruppen arbejder nu på en byfest i Agedrup i 2020. AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019

7


HULLER I ASFALTEN PÅ BROLANDVÆNGET ENDELIG LAPPET

Dorthe Wallentin tippede i 2016 Odense Kommune om, at der var farlige huller i asfalten på Brolandvænget Af Dorthe R.Wallentin

INDLÆG

I mange af de mails, som er skrevet til Odense Kommune med flere i CC, såsom Cyklisternes By, Byudvikling, Sikkertrafik osv., er der enten svaret meget kort, at det er der ikke budget til, eller at det er en „privat fælles vej“, vi kigger på sagen, eller slet ikke svaret på mine mange henvendelser. Men nu er vejen altså repareret. Jeg er lettet og glad, for nu kan vi cykle fra Børnehaven uden at vælte på grund af de engang så dybe huller.

Det startede tilbage i marts 2016, hvor jeg tippede Odense Kommune via app’en „Giv et tip “ om Brolandvængets manglende vedligeholdelse. Men tippet blev af flere omgange afvist. Så skrev jeg en mail til Odense Kommune, Drift og Anlæg ifølge aftale med Pilebækkens leder, at vejen var så hullet, og trængte til reparation i form af reparation af hullerne i asfalten. En lang korrespondance er det blevet til, næsten fire år, indtil de i år, præcis 25. februar, gik i gang med at reparere vejen.

i Agedrup Rundt nr. 132 fra 2016 har Dorthe Wallentin beskrevet sine trængsler med Brolandvængets manglende vedligeholdelse. Nu er vejen blevet repareret.

Massage og zoneterapi i Seden Syd Af Lena Poulsen

8

INDLÆG

Jeg har boet i Seden Syd i 17 år og har de sidste 15 år haft egen klinik på privatadressen. Jeg startede for mange år siden som ergoterapeut, men arbejder idag mest med massage, zoneterapi og kranio-sakralterapi. Jeg kan godt lide tværfagligheden og muligheden for at kombinere de forskellige behandlingsformer, da det giver en meget større mulighed for at afhælpe de problemer folk kommer med. Jeg ser mange forskellige mennesker i klinikken med meget forskellige behandlingsbehov. Det er alle aldre, lige fra babyer med kolik og urolig søvn til ældre med muskelømhed. Rigtig mange fra lokalområdet kommer hos mig og er glade for at klinikken ligger tæt på og parkeringen er lige uden for døren. Se mere på www.massagekonsulenten.dk

ABB KALDER ALLE DAMER!

Christina Gamholdt fra den lokale kvindefodbold efterlyser spillere Af Erik Schmidt Lokale kvinder er i gang med at bygge op til forårssæsonen, men mangler flere spillere, som er villige til både at træne og spille kamp, skriver Christina Gamholdt på Agedrup Info.

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk

- Vi er et hold med forskellige spillere i mange aldre, så du vil helt sikkert også passe ind! Vi sætter pris på det sociale og det lokale. Træningen foregår om onsdagen kl. 17.45 på ABB’s baner bag skolen og lidt senere på året kl. 18.00


DET VIL MYLDRE MED BLÅ LYN I BYEN

FDF Agedrup valgt at tage en lidt anderledes udfordring op – FDF-Man. Arrangementet

løber af stablen i maj – nærmere bestemt lørdag d. 25. maj til søndag d. 26. maj

FDF-Man minder om en Iron-man, men er lige lidt vildere! Det går ud på, at man på lidt over 24 timer skal cykle 180 km, løbe 42 km og svømme 3,8 km. FOTO:Thomas Heie Nielsen

Af René Nørbæk Skaalum, FDF Agedrup

myldre med små blå lyn i hele byen.

Selvom man forbinder FDF med typiske spejderaktiviteter, har børn og unge fra FDF Agedrup valgt at tage en helt anderledes udfordring op – FDF-Man. FDF-Man minder om en Ironman, men er lige lidt vildere! Det går ud på, at man på lidt over 24 timer skal cykle 180 km, løbe 42 km og svømme 3,8 km. Det vil altså sige, at FDF Agedrup i løbet af ca. ét døgn har tilbagelagt en distance, som ca. svarer til Ringsted tur-retur. Arrangementet løber af stablen i maj, nærmere bestemt lørdag d. 25. maj til søndag d. 26. maj, hvor det vil

DER HEPPES LANGS RUTEN

Med base og madtelt i Oldermandshytten, vil der blive løbet og cyklet på en tydeligt opmærket rute rundt i byen. Alle er selvfølgelig velkomne til at heppe på de superseje FDF’ere langs ruten! Søndag tager kredsen samlet i svømmehallen i Munkebo, hvor den sidste bid af udfordringen bliver klaret inden vi skal tilbage til hytten. Hjemme venter præmien, som er det speciallavede Agedrup FDF-Manmærke, der selvfølgelig skal syes på skjorten. Udfordringen er stillet hele kredsen og skal løses i fællesskab som

en stafet i de enkelte klasser. Dette betyder selvfølgelig også, at den distance man bliver tildelt passer til ens alder og klasse. DER ER PLADS TIL FLERE!

Går du også med en FDF’er i maven, så er der altid plads til flere. Kom og mød engagerede ledere der altid er klar med skøre ideér og få nye FDF venner. Vi elsker leg, bål, udeliv, lejrliv og hyggeligt samvær. Du er altid velkommen til at møde op uden forudgående kontakt, og prøve FDF-livet af. Vi giver dig tre gange gratis, inden du behøver at bestemme dig. Se mere på www.FDF-Agedrup.dk, hvor du kan se hvornår dit hold har møde. AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019

9


AGEDRUP FØR - en fortælling af borgerne og Lokalhistorisk Forening om Agedrup Sogn - Red. Helge Rasmussen - B

En fortælling om TROLLE-slægten:

GÅRDEN I V. KÆRBY MED DE OTTE KROGE

Akkekrogsgård i Vester Kærby 1936-38. Foto

Akkekrogsgård, hvor Esther Trolle til sidst boede alene, var engang én af Vester Kærbys største, og hendes svigerfar var sognerådsformand. Tilbage er dog kun de sparsomme rester af den firelængede gård og Trolle-slægten, der har boet der altid, har sat gården til salg. Af Helge Rasmussen På Smedegyden 3 i Vester Kærby ligger stadig Akkekrogsgård – eller „gården med de otte kroge“ som navnet betyder. Tilbage er dog kun de sparsomme rester af den firelængede gård, engang en af Vester Kærbys største. Og Trolle-slægten, der har boet der altid, har sat gården til salg. Niels Trolle Hansen ser stadig efter bygningerne, der i skrivende stund er tæt på at være solgt, og for et års tid siden forlod hans mor, Esther Trolle Hansen, som den sidste gården, der har været i Trolle’rnes eje i århundreder.

holde og kæle for bindingsværket, fordi arbejdskraften var rigelig og billig og gårdens indtjening god, så er den nuværende forfatning et tegn på tidernes skiften og et farvel til et landbrugssamfund. SOGNERÅDSFORMANDEN

Esther kunne som ung husmands-

GÅRDEN BLEV FLYTTET

Faktisk lå gården først på Kærbygade ved siden af Jørgen Larsens gård ved gadekæret. Men de to gårde lå for tæt, hvis der kom brand, så for tre hundrede år siden skilte man Akkekrogsgård ad styk for styk; bar hver stolpe og sten de hundrede meter over mod Smedegyden og genopførte gården. Jorden har siden 1999 været forpagtet ud og er nu solgt fra. Nu er det bygningsresternes tur, og når man tænker på, hvordan det for hundrede år siden var muligt at vedlige-

Esther og Cæsius Trolle Hansen

datter i Lerhusene se sin kommende svigerfar, Hans Trolle Hansen, gå rundt og inspicere med en passende stok i hånden, når han ikke lige brugte tiden på sit hverv som sognerådsformand. Først som over 60-årig lavede

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk

Akkekrogsgård i Vester Kærby, hvor Trolle-slæg

Hans Trolle noget fysisk. Da havde han trukket sig tilbage til aftægtsboligen „Cæsiusminde“, villaen på Kærbygade 7, men kom stadig på gården og syntes, det var spændende at stige på gårdens første traktor og ordne jorden med den. Da Hans som ung overtog gården omkring 1910, skulle hans bror, Nikolaj Trolle Hansen, tilgodeses, for også han skulle have en gård. Derfor byggede Nikolaj den hvide gård på Smedegyden mellem Vester Kærby og Agedrup og fik 39 af Akkekrogsgårds 103 tønder land med. Så var der 64 tønder land tilbage, og det var i mange år rigeligt til at drive et fornuftigt landbrug. Fodermesteren boede med sin familie i huset på Kærbygade 13; førstekarlen, andenkarlen, stuepigen og køkkenpigen på værelser på gården, der naturligvis også husede


Billedred. Frede Rasmussen

mobil, en Chevrolet, årgang 1927. Det var ikke mange forundt i de år. Den kørte familien i helt frem til 1957 Da var den rustet op.

Niels drev fra 1971 vognmandsforretning med base fra gården, hvor Esther blev boende alene.

NIELS, HANS ERIK OG BIRGITTE

Esther var „en husmandsdatter der fik gårdmandsmanerer“, som en nær slægtning siger. En dame med meninger og en vilje til at sætte dem igennem. Men som også glædede sig til en snak, hver gang en bil kørte ind på gårdspladsen for at købe grus eller kartofler. Jo flere der kom, jo sjovere. Bortset fra middagsstunden fra 12 til 14. Der sov hun til middag. Kom man der, så kunne man godt få besked. Som 93-årig sov Esther ind 11. oktober 2018. Da havde hun – meget mod sin vilje – været på plejehjem et par år. Akkekrogsgård stod alene tilbage, det der var tilbage af den. Trolle’rnes tid dér var forbi.

Sylvest Jensen.

gten altid har hørt til. I dag er den sat til salg.

gårdejerparret Anna og Hans samt sønnen Cæsius, eneste barn og arving til den store gård. SKAFFEDE SIG EN AUTOMOBIL

Når der skulle sås, høstes, tages roer op, pløjes eller tærskes hyrede man ekstra folk, daglejere, og der blev sendt bud til byens husmænd, der gerne ville tjene en ekstra skærv, for deres få tønder land kunne det være svært at leve af. Inde i huset var pigerne i gang med al maden til husholdet. Man bagte og lavede både ost og smør selv. Vask var uden vaskemaskine i hånden. Skulle kødet holde vinteren over, så skulle det røges og saltes ned. Det var et liv med mange gøremål, hvor man var selvforsynende og også syltede og henkogte. I stalden var der grise og røde malkekøer, og tre spand heste var klar til at blive spændt for plovene, harverne, selvbinderen eller vognene, der fik neg og roer hjem på gården. En enkelt kørehest trak charabanc’en, når Hans skulle rundt i sognet, eller når familien skulle på visit. Det gik så godt i de år, at Hans Trolle kunne anskaffe sig en auto-

Esther og Cæsius flyttede ind og Hans ud i 1945, men de første år nøjedes det unge par med at forpagte gården. De manglede penge til at købe gården. Allerede på det tidspunkt var husholdet skrumpet ind. Der var kun en ung pige i huset til at hjælpe Esther, der fødte tre børn. Først Niels, så Hans Erik og til sidst Birgitte. I 1952 drog Cæsius ind til Bondo i Kongensgade i Odense og købte en Fordson Major. Gårdens første traktor, og hermed blev det stadig mindre arbejdskrævende med køer, grise og de 64 tønder land, der var fordelt i Smedegyden op ad gården, på Degneløkken og på Kærby Fed. Til gengæld var der færre hænder til at passe den gamle gård, der gradvist forfaldt, og Cæsius’ helbred fik et knæk ved et af hans elskede skydestæv-ner i Vingstedcen-tret. Et alvorligt hedeslag betød, at han aldrig blev den sam-me.

GÅRDMANSMANERER

SKYTTEKONGEN

Cæsius var en meget Kirsten og Niels Trolle Hansen. kendt og agtet mand i skyttekredse, og for sin indsats i Skallebøllecentret Denne artikel er blevet til på baggrund af og i Bullerup Skyttekreds blev han samtaler med Kirsten og Niels Trolle Hansen. (Foto af de to). hædret med et ærestegn. Han havde svært ved at få det til at hænge sammen og valgte at Helge Rasmussen sætte køerne ud og i stedet tage arbejde i skallerne på Tornø, den lille Helge Rasmussen er født ø i Odense Fjord, og for en maskini Agedrup og har været station i Marslev. lærer på Agedrup Skole i Da Cæsius dør pludseligt af en en menneskealder. I dag blodprop i 1989, 68 år gammel, er der arbejder han som meddejorden tilbage at dyrke. Sønnen ler på Fyens StiftsNiels, der bor i den tidligere tidende. Denne ar tikel er blevet til på bagfodermesterbolig, påtager sig opga- grund af samtaler med Kirsten og Niels Trolle ven. Det gør han de næste 10 år, og Hansen. i 1999 forpagtes jorden ud.

11

AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019


12

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk


Ny formand og ny bestyrelse i ABB Michael Stengel Pedersen og Jens Mattson hyldet på generalforsamlingen for mangeårigt solidt bestyrelsesarbejde. Seks ABB-hold er tilmeldt de nye turneringer. Johan Bækholm, formand Sæsonen 2019 står for døren, og igen i år har vi seks fodboldhold tilmeldt i forskellige rækker. Vi er tilmeldt i oldboysturneringen, OB 70, med tre hold, i FBU med to seniorhold. Vores damehold som debuterede i efterårets sæsonen, er ligeledes tilmeldt turneringen under FBU/Fyn. Allerede på nuværende tidspunkt, hvor kredsinddelingen netop har fundet sted, kan vi se frem til nogle spændende kampe med lokalt i-slæt. Både FjordDen nye formand, ager og Åsum kommer på viJohan Bækholm. sit i 2019. Spændende. Målsætningen er klar. Vi skal være med til at dominere og sætte vores præg på rækkerne. BILER OG BØLLER PÅ BANEN

2019 startede traditionen tro med generalforsamling på Møllekroen. Der var på forhånd varslet udskiftning i bestyrelsen, idet formandsposten skulle besættes permanent. Desuden havde kasserer Jens Mattson og bestyrelsesmedlem og tidligere formand Michael Pedersen meldt deres afgang. Jens og Michael har begge været med i arbejdet i ABB’s bestyrelse gennem de sidste 12 år. Hvis vi skruer tiden tilbage, havde vi i ABB en græsplæne bag hallen og omklædning i hallens faciliteter. Dengang var det rigtig fint. Det var også en tid, hvor unge bøller kunne komme i tanke om at køre en tur med deres biler på vores

bane, så den ikke engang var tjenlig til fodbold. JENS OG MICHAEL HYLDET

Alle de ting er der gennem de sidste 12 år gjort op med. Der er kommet hegn op rundt om banen. Flotte reklamer fra lokale og uundværlige sponsorer. Vi har også fået etableret omklædningsrum, klubhus og øl/ vand-udsalg tæt på banen, så vi også kan pleje det sociale og hygge os med vores gæstende udehold. Det har Jens og Michael en meget stor ære for er lykkedes. Et arbejde, som er udført med forskellige siddende bestyrelser, og som har krævet et stort arbejde. Derfor var det også ganske fortjent de begge blev hyldet på årets generalforsamling af kammeraterne. Begge vil fortsat have deres gang i ABB.

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Johan Bækholm Kasserer Jimmy Kristiansen Sekretær Frederik Ahlquist Menige medlemmer Jens Ankersen Oliver Hauerholt Suppleant Jakob H. Korsgård

NY BESTYRELSE

Efter „kampvalg“ og konstituering, det må der siges, at der var, når der er flere bejlere end poster, kom bestyrelsen til at se således ud: Formand, Johan Bækholm Kasserer, Jimmy Kristiansen Sekretær, Frederik Ahlquist Medlem, Jens Ankersen Medlem, Oliver Hauerholdt Suppleant, Jakob H. Korsgård Fotografen er på vej. Bestyrelsen har haft sit første møde og planen for en smidig opstart af kommende sæson er sat på skinner. Vi håber at se en masse friske kræfter til den årlige arbejdsdag, så alt kan fremstå fra sin allerbedste side, når turneringen starter lige omkring 1. april. Går du med ønske om at spille fodbold i ABB i år, er du meget velkommen til at kontakte os for yderligere information eller direkte hen-

Holdlederne Super oldboys - mandag Christian Elstoft Martin S. Olsen

2620 8956 5163 3457

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 3 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

13

vendelse til de respektive holdledere. Info finder du på: http:// www.agedrupbullerupboldklub.dk/ Klik på holdinfo. På gensyn på Rema 1000 Park. AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

ma@holmbegravelser.dk

6610 9473 - 2140 6278

Tlf. 22 76 18 81

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

www.SkincarebyM.dk Butikstorvet Mølledammen 9 - 5320 Agedrup Tlf. 60 17 06 16

Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

bullerupsvommebad.dk

14

Vand • Varme Gas • Sanitet

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk

VVS GARANTI


Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Klinik for fodterapi Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk

FYSIOTERAPEUT PIA RASK Tlf. 6054 4503 piafys@gmail.com BEHANDLING. TRÆNING PÅ SMÅ HOLD.

Bullerup Pub’en

Certificeret

GLA:D -terapeut

Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 6610 8081 Billard og dart Bulleruppub2016@gmail.com

Læs Agedrup Rundt på nettet! asger@asgerlindenskov.dk

Klokkestøbervej 21 Odense M Tlf.nr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

15

Nu er det muligt at læse AGEDRUP RUNDT ved hjælp af din computer, tablet eller telefon. Du kan finde alle udgivelser fra 1994-2018 på www.agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019


REKORDANTAL UDLEJNINGER AF FORSAMLINGSHUSET Agedrup Forsamlingshus blev i 2018 udlejet 101 gange. I 2019 planlægges udskiftning af flisebelægningen på køkkensiden samt fornyelse af borde og stole i den store sal.

Modsat mange andre forsamlingshuse har Agedrup Forsamlingshus overlevet trange tider og fremstår endda mere indbydende end nogensinde.

Af Kia Thrane, formand

16

Sidste år havde forsamlingshuset et rekordstort antal udlejninger. Ialt var der 101 udlejninger. Det er dejligt at se den store interesse for at bruge og bevare vores skønne hus. Rigtig mange tilslutter sig via medlemskab, der koster 100 kr. pr år. Dette hjælper godt med til at skaffe midler nok til at gennemføre små-forbedringer. I 2018 er scenen blevet renoveret af Leif, Torben og Susser. Et flot arbejde, der har frisket godt op og forbedret akustikken væsentligt. Scenetæppet er renset og repareret. Der er indkøbt to nye glas køleskabe til drikkevarer og nye spilleplader til andespil. Indvendig er paneler og gerigter er blevet malet, og der er ophængt nye gardiner. Der er i december desuden blevet opsat hjertestarter, som er sponsoreret af en række lokale erhvervsdrivende og foreninger. I dette år planlægger vi at udskifte flisebelægningen på køkkensiden samt at forny borde og stole til den store sal. Ja, der er hele tiden nok der står i kø for at blive lavet, men økonomien skal også dække, så vi søger naturligvis diverse puljer og fonde. Vi har ikke held hver gang, men med den opbakning, der er omkring huset, er vi optimistiske. Tak for et godt 2018 og ekstra tak til sponsorer og fonde. Vi glæder os til at præsentere regnskabet på den kommende generalforsamling. Mere info på www.agedrupforsamlingshus.dk Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk

Stor idealisme bag forsamlingshuset Af Hans Erik Hansen I 1905 var Agedrup Sogn en del af Kølstrup-Agedrup Kommune. I Kølstrup havde man i 1896 oprettet et forsamlingshus ved hjælp af indsamlede midler og tegning af aktier. Da borgerne fra Agedrup Sogn så, at det fungerede i Kølstrup, begyndte man at tegne aktier og indsamle støttebeløb til et forsamlingshus i Agedrup. Skolen var flyttet til Agedrup fra Vester Kærby og denne havde ingen gymnastiksal. Endvidere manglede man et rum at samles i over en kop kaffe og lignende efter en begravelse. Det var derfor nærliggende at lægge sognets forsamlingshus midt i sognet i Agedrup. Peder Poulsens gamle gård lå oprindeligt bag forsamlingshuset. Den var efter en brand flyttet over vejen til nu Agedrupvej 16, Søren og Kathrine Sørensens gård. Grunden til forsamlingshuset blev købt af Peder Poulsen for 200 kr. Der var stor idealisme bag starten af Agedrup Forsamlingshus. Mange småkårsfolk tegnende en andel på 5 kr. Det var en dagløn dengang. I Kølstrup havde man i vedtægterne indføjet, at der i bestyrelsen skulle være en ligelig fordeling af højre- og venstrefolk. I Agedrup sørgede man i vedtægterne - ikke for en politisk fordeling - men for en områdefordeling, idet der i vedtægterne står, at bestyrelsen består af 7 medlemmer: tre fra Vester Kærby, to fra Agedrup og to fra Bullerup. Der skulle gå 60 år før denne regel ophævedes. (...)

(Teksten er et uddrag fra hjemmesiden). Læs mere på http:// agedrupforsamlingshus.dk/historie/


KONFIRMANDER 2019 7. a. - St. Bededag, fredag den 17. maj, kl. 9.30 Konfirmand

Forældre

Ane Skov Jensen Caroline Møller Hermansen Casper Madsen Daniel Bloch Bergstrand Fie Reiflin Christensen Josephine Westh Hamilton Madeleine Liv Larsen Maja Schandorff Esklund Sara Tingkær Brandt

Rikke & Morten Skov Jensen Camilla Møller Hermansen & Martin Møller Hermansen Christina Sandra Marcussen & Claus Madsen Marianne & Magnus Bloch Bergstrand Rikke Reiflin & Flemming Christensen Birgitte Westh Hamilton & Tony Hamilton Ulla Larsen Nina Esklund & Per Esklund Charlotte Tingkær Brandt & Teddy Brandt

7. a - St. Bededag, fredag den 17. maj, kl. 11.00 Karoline Hvid Andresen Malea Flindt Knudsen Markus John Enghoff Møllegaard Nikolai Bjerggaard Hansen Sebastian Krogsgaard Lunde Sofie Busch-Mortensen Théo Puggaard Ekié Hansen Yasmin Mille Emilie R. B. Leidtke

Judith Hvid & Henrik Aaen Andresen Nete Flint Knudsen & Jakob Flint Knudsen Mette & Martin Møllegaard Natasza og Steen Bjerggaard Hansen Heidi Lunde & Christian K. Lunde Henriette Bush-Mortensen & Lars Busch-Mortensen Stefan Puggaard Hansen Rikke Emilie R. Møller & Serkan Barut

7. b - lørdag den 18. maj, kl. 9.30 Amalie Thyregod Vestergaard Anna Bæklev Sørensen Anna-Victoria Sundbo Jacobsen Anton Emil Holmsten Jack Poul Kirketerp Arends Kamille Romer Dansted Karoline Kleiner Havndrup Rasmussen Katinka Vinther Krag Kaya Hüttmann Chylenski Magnus Lundø Tranekjer Magnus Stengel Petersen

Charlotte Thyregod Henriksen & Michael Vestergaard Maj-Britt Bæklev Sørensen & Klaus Arnold Sørensen Nanna Sundbo Jacobsen & Kristian Sundbo Falsberg Ulla & Morten Holmsten Joan & Brian Strøm Mia Petersen & Ole Romer Dansted Dorthe Rasmussen & Lars Juel Rasmussen Line Vinther & Allan Krag Linda Hüttmann Chylenski & Thomas Hüttmann Chylenski Tina Lundø Tranekjer & Rene Tranekjer Lene Petersen & Michael Stengel Petersen

17

7. b - lørdag den 18. maj, kl. 11.00 Lærke Dam Kristiansen Mathilde Eskamp Kruse Maia Snejbjerg Eskelund Miriam Pinar Oscar Mørck Creedon Philip Bruun Jensen Signe Kottal Poulsen Sofie Nivi Øelund Banke Sofie Tangaa Tjalve William Westh Hamilton

Helle & Søren Kristiansen Mette Kruse & Thomas Eskamp Jeanne Madsen & André Eskelund Alice Thoboe Jonna Mørck Creedon & Brian Martin Creedon René Bruun Jensen & Linda Signe Jensen Lene Kottal Poulsen & Carsten Poulsen Irene & Jesper Banke Lotte Tangaa Tjalve & Jakob Tjalve Birgitte Westh Hamilton & Tony Hamilton

AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

Bullerup Nærbutik & Posthus Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Kioskvarer Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Blomster

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

ÅBNINGSTIDER Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

Kristian Tvergaard

Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

AR

18

Annoncer tegnes gennem Ole Christiansen, tlf. 6610 7597 - olehalskovchristiansen@gmail.com Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

2. årgang arbejder med naturens helte, og har derfor lavet fine bi-masker.

4. årgang går i dybden med helte og heltinder.

HELTE OG HELTINDER PÅ SKOLESKEMAET!

7. årgang tegner og maler kendte superhelte med eget præg.

er derfor en af grundene til vores arbejde med helte og heltinder. En mere uddybende fortælling omkring vores arbejde kan læses i næste udgave af Agedrup Rundt.

Hverdagens helte, naturens helte, og de videnskabelige af slagsen er blevet hyldet i emneugen for nylig og senere til skolefesten. Af Naya Blyn, Sarah Boe Sørensen, Nadia d. L. Andersen og Frederikke H. B. Larsen - 8. årg. FOTO: Naya Blyn Agedrup Skoles elever har i denne uge haft helte og heltinder på deres skoleskema. Men ikke kun de flyvende og netskydende slags! Nej, hverdagens helte, naturens helte, og de videnskabelige af slagsen er også blevet hyldet! Alle har arbejdet med emnet både teoretisk med bl.a. gennemgange af de forskellige heltetyper, samt praktisk arbejde med fremstilling af forskellige produkter og udsmykninger, som alle blev fremvist ved skolefesten d. 21. marts. VI HAR BRUG FOR HELTE

Ideen bag emnet „helte og heltinder“ kommer fra festudvalget, som havde

mange grunde til lige netop, at vælge dette emne. En af disse grunde er, at emnet er så bredt, at det giver muligheder både for store og små. Mens de ældste elever grubler over f.eks. naturvidenskabelige heltes betydning for samfundet, ser de yngre hjerner på biernes heltegerninger for naturen. „Vi har brug for helte, som gør noget godt for andre, uden bagtanker!“ - Skoleinspektør, Mohammed Bibi.

EN NABO, EN VEN, EN FREMMED

Heltene som flyver rundt og redder universet er ikke de eneste af betydning. En nabo, en ven eller en fremmed kan være lige så rig på heltemod og gerninger i vores hverdag. Dette er vigtigt at vide, og det

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Møberg TTorp orp (fmd.) Thomas Hedelund (forældrerepræsentant og næstformand) Deniz Karaplan (forældrerepræsentant) Helena Skaalum (forældrerepræsentant) Jan Frederiksen (forældrerepræsentant) Maiken Hjermind Madsen (forældrerepræsentant) Nanet Kaldau Jeppesen (forældrerepræsentant) Louise Dansted (forældrerepræsentant) Steffen Lauridsen (forældrerepræsentant) Judith Vølund (medarbejderrepræsentant) Line Jakobsen (medarbejderrepræsentant) Nadia Andersen (elevrepræsentant) Aya Hudroj (elevrepræsentant) Leen Gomma (elevrepræsentant) Mohammed Bibi (skoleleder) Christian Hovendal (souschef)

AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019


NETVÆRK FOR ORDBLINDE BØRN

Om forårs-SFO, 8. årgangens projektopgave, afgangsprøver og dimission 2019, netværk for ordblinde elever og opfordring til forældre om at cykle, når det er muligt Af Mohammed Bibi, skoleleder FORÅRS-SFO

Beskeder skal gives via forældreintra, f.eks. ved fravær, sygdom tandlægebesøg eller lignende. Og så det sidste råd til en god skolestart: Vis tillid til, at dit barn kan klare sig selv, men vær parat til at støtte det, når der er brug for det. At være selvhjulpen giver barnet selvtillid, frihed og lyst til at lære og mestre verden.

Mohammed

Den 1. marts startede 26 nye børn deres indskolingsforløb på Agedrup Skole i forårs SFO. Dette blev markeret med flagallé og morgensang, og såvel børn, forældre og personale havde en uforglemmelig dag. Jeg er sikker INFORMERER på, at det bliver en fan8. ÅRGANGENS tastisk årgang dejlige PROJEKTOPGAVE børn, og jeg glæder mig I uge 10 arbejdede 8. årtil at lære dem endnu gang med deres projektbedre at kende. opgave. Målet er at give Skolens altovereleverne erfaringer med skyggende fokus i forprojektarbejdsformen og års-SFO’en er at skabe en tryg og glidende overgang fra de krav arbejdsformen stiller, og som dagsinstitution til skole, og det vur- eleverne skal møde i den obligatoriderer jeg, at vi er rigtig godt i gang ske projektopgave i 9. klasse. Det overordnede emne var „En verden i med. Jeg vil gerne minde nye foræl- forandring“, og eleverne arbejdede dre om, at det er en god hjælp for med en masse spændende og højbørnene og os, hvis I husker føl- aktuelle underemner indenfor miljø, sikkerhedspolitik, mediers og gende: teknologiers betydning i det mo● Skriv navn i alt tøj. derne samfund osv. ● Skiftetøj, regntøj og fodtøj der passer til årstiden. Der er plads i barAFGANGSPRØVER OG DIMISSION nets garderobe til skiftetøj mv. 2019 ● Indesko og indetøj uden knapper og lynlås til bevægelse. De skriftlige afgangsprøver afholdes ● Mange børn har svært ved at i perioden 6. maj – 14. maj 2019. De binde deres snørebånd selv. Vi op- mundtlige afgangsprøver afholdes i fordrer til at købe sko med f.eks. perioden 27. maj til 25. juni 2019. velcrolukning, så børnene selv kan Årets dimission vil blive holdt onsklare det. dag den 26. juni kl. 19.00. ● Der er køleskab til madpakker i stamlokalet. Skriv navn på madkas- NETVÆRK FOR ORDBLINDE ELEVER sen. PÅ AGEDRUP SKOLE - HVAD ER DET? ● Det er en god idé at huske en OG HVAD LAVER VI, NÅR VI MØDES? drikkedunk – kun vand. På Agedrup Skole mødes alle ord● Vi opfordrer til stadig at bruge rygblinde børn en gang om måneden sæk, der også kan bruges som tur- sammen med læsevejlederne - Chartaske. lotte og Pernille. ● Børnene behøver endnu ikke at Vi starter hver gang mødet med have en skoletaske, men gerne pe- anbefalinger af gode bøger til lyttenalhus med blyanter og farveblyan- læsning og læsning. ter. Her fortæller eleverne hvad de

20

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk

er i gang med at læse og de kan anbefale af bøger til de andre. Vi holder os ajour med udviklingen med læse-og skriveteknologi. Gruppen udveksler tips og tricks til de forskellige programmer og apps. Vi snakker om, hvordan det er at være ordblind med de udfordringer man hver især møder. Vi har været omkring kendte ordblinde, forskellige kampagner om ordblindhed m.m. Vi oplever at gruppen er god til at dele viden og hjælpe hinanden med at løse små og store udfordringer. Netværket for ordblinde elever på Agedrup Skole giver mulighed for at bygge relationer til andre, som forstår, hvad det vil sige at være ordblind. CYKLER ELLER GÅR JERES BØRN TIL SKOLE?

Der er mange fordele ved at lade sine børn bevæge sig aktivt, når de tager turen til og fra skole, uanset om det er på gåben, cykel, skateboard, løbehjul eller andet. Ud over at vi har gjort vejene omkring skolen langt mere sikre, så er der også følgende store fordele: ● Børn som cykler og/eller går til skole er bedre til at koncentrere sig og er derfor mere læringsparate, end børn der bliver kørt til skole. ● To korte daglige cykelture til og fra skole er tilstrækkeligt til at nedsætte risikoen for senere udvikling af hjerte-karsygdomme og type 2diabetes. ● Børn, der cykler til skole, er mindre overvægtige og har bedre kondition ● Børn lærer ikke at færdes i trafikken fra bagsædet af en bil, men det gør de, når de bevæger sig aktivt i den Jeg vil derfor gerne opfordre jer til, at I cykler eller går med jeres børn i skole, når det er muligt.

19


Formand: Søren Stobbe, tlf. 3161 0740

FALD I MEDLEMSTALLET VENDT

Masser af aktiviteter og flere års fald i medlemsantal er vendt. Bestyrelsen blev genvalgt. Af Søren Stobbe, formand ASB

20

Traditionen tro var der indkaldt til ordinær generalforsamling i Agedrup Sogns Beboerforening onsdag d. 20. februar 2019 i Sognegården. Hele 27 fremmødte var klar til aftenen. Tove Dyrvig, som nu i flere år har styret generalforsamlingen igennem med fast og sikker hånd, blev valgt til dirigent, og formanden fik ordet. Jeg kunne berette om en forening i fremgang. Ikke blot er flere års fald i medlemmer vendt, og vi har en lille fremgang. Ellers kunne jeg berette om realiseringen af de penge, som vi i 2017 modtog i forbindelse med Borgerne Bestemmer. Både Skovlegepladsen og Naturparken havde i løbet af 2018 haft gang i byggeprojekterne og fået bygget henholdsvis et lege-/klatremiljø og en shelter. Desuden var der også blevet penge til borde og bænke i både skoven og Naturparken. NERVEPIRRENDE SKT. HANS

Derudover gennemgik jeg årets aktiviteter startende med affaldsindsamling - igen med rekorddeltagelse. Dejligt med den store opbakning til dette arrangement. Næste arrangement i kalenderen var Sankt Hans. Tiden op til afviklingen af årets Sankt Hans var nervepirrende, for på grund af den helt fantastiske sommer, var der indført afbrændingsforbud. Lige til det sidste blev der holdt øje med diverse hjemmesider, og der blev holdt kontakt til Beredskab Fyn, for at være

F.v. Tina Clausen Bruun, Andre Kaspersen, Heidi Brokmose, Dorthe R. Wallentin, Mette Nielsen, Lasse Brokmose, Jesper Banke og Søren Stobbe.

klar hvis afbrændingsforbudet skulle blive ophævet. Dette skete ikke og 2018 blev året, hvor vi fejrede Sankt Hans uden bål. Dog kunne vi nyde det gode vejr, og beboerforeningens tiltag med fællesspisning blev en stor succes. Årets „bål“-tale blev leveret med stor passion af vores præstevikar Anders Kjærsig. Mens sommersolen stadig bagte fra en næsten skyfri himmel, blev der afholdt loppemarked i Mellemhaverne. En kæmpesucces, med masser af engagerede mennesker både foran og bagved boderne. Beboerforeningen stillede op med grillpølser og drikkevarer. Igen i år deltog vi i Halloweenarrangementet, hvor der også i år var stor opbakning. PENGE TIL OMRÅDET

Et af beboerforeningens fokus-

områder er blevet søgning af de forskellige puljer, der stilles til rådighed, i første omgang fra Odense Kommune. Således var vi et par stykker, der deltog i Puljernes dag i Borgernes Hus inde i Odense. Dette afstedkom, at vi hørte om en masse puljer, og vi fik opsnuset, at der var en pulje med ledige midler. Der blev straks skrevet et par ansøgninger, og det resulterede i, at vi fik godt 75.000 ud til vores område. Lige knap halvdelen blev brugt på en julefrokost i Agedrup Forsamlingshus med foredrag og fællesspisning. Resten bruges i forbindelse med affaldsindsamlingen i år. TRAFIKUDVALGET

Der har været arbejdet med store tiltag i trafikudvalget, så som en ny trafikhelle på Kertemindevejen samt fortsættes på næste side... AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019


fortsat fra forrige side... diverse andre forbedringer i byen. „Fold dig ud i Fjordager“, som er en forsamling af nogle af områdets foreninger, har fået nyt liv, og blandt andet kan man gå ind på www.folddigud.dk, og se nogle af områdets aktiviteter. Derefter var der åben debat om formandsberetningen. Både med kritiske indlæg omkring de opgaver, som ikke var blevet løst godt nok, men også ros for de opgaver, hvor vi var kommet i mål. NYT ANSIGT

Derefter var det kassererens tur til at fremlægge de økonomiske sandheder. Regnskabet blev gennemgået, og det viste et lille overskud. Der var ingen indkomne forslag, men der var valg af bestyrelsen. På valg var Jesper Banke, Dorthe Wallentin og Lasse Brokmose. Alle blev genvalgt uden modkandidater. På suppleantposten blev indvalgt et nyt ansigt, nemlig Andre Kaspersen. Revisorer blev genvalgt, og som re-

Dorthe Reinberg Wallentin og Carina Willer Hedelund fra beboerforeningen indsamler i 2017 gode ideer til „Borgerne bestemmer“ på butikstorvet (Arkivfoto).

visorsuppleant blev valgt Ole Christiansen. Under eventuelt blev der debatteret flere emner, så som en frivilligliste, en ungdomsklub, kommunikationen med Agedrup Skole samt en opfordring til at lave et bredere samarbejde imellem byens foreninger.

Derefter kunne Tove afslutte generalforsamlingen og takke alle for god ro og orden. Umiddelbart efter generalforsamlingen, trådte bestyrelsen sammen og konstituerede sig. Der blev ikke ændret på rollerne i forhold til sidste år.

TØNDESLAGNINGEN PÅ BUTIKSTORVET Mange udklædte børn til beboerforeningens og SuperBrugsens fastelavnsarrangement. Også i år havde beboerforeningen i samarbejde med SuperBrugsen Bullerup arrangeret tøndeslagning med fastelavnsudklædning. Det foregik den 3. marts på pladsen foran Brugsen.

220-3 ÅR

Bedste udklædning: lyserød pige Konge: Stephanie Dam Dronning: Tobias Striekirson 3-6 ÅR

Bedste udklædning: Alma Kældsøe Konge: William Trolle Dronning: Ida Godsk Birkelund 6-9 ÅR

Bedste udklædning: Annabell Konge: Norman Petersen Dronning: Manila Markuslund 9-12 ÅR

Bedste udklædning: Zenia Frederiksen Konge: Philip Puckmohr Dronning: Klara Nørbek

Det var en dejlig dag med mange udklædte børn, siger Jette Andresen fra SuperBrugsen Bullerups bestyrelse. Brugsen sponsorerede fastelavnsboller og gevinster, som blev uddelt af dens bestyrelse.

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

EN HEMMELIG KLUB?

Olivia Olsen Online har vist nok på de sociale medier opfanget, at der er noget som hedder “Fold dig ud i Fjordager”. Men hvad er det, spørger hun. Vladimir og jeg læste for næsten længe siden noget om „Fold dig ud i Fjordager“, men er i tvivl om, at det er noget, der vedkommer os. Kan I på bladet fortælle noget om det, for det kunne da være interessant at vide, om der er noget, som vi har

forsømt desangående. Ikke en engang i Brugsen var der nogen, der vidste noget. Det er vel ikke en hemmelig klub.

Kære Olivia Du har ret. Beboerforeningen kunne vel egentlig være den, der fortalte om aktiviteterne, og som reporter burde jeg også gøre det, men nu skal du høre. Jeg spurgte Hans Jørgen Zinther, der repræsenterer dette blad udadtil. Han fortæller: „Fold dig ud i Fjordager“ er etableret i 1985 på initiativ af Fjordager Idrætsforening, hvor Helge Pasfall dengang var formand. Man samlede en kreds af engagerede foreninger i Fjordagerområdet med det formål at understøtte og koordinere eksisterende og nye aktiviteter i dette lokalområde. Eksempelvis er Beboerforeninger, Forsamlingshuset, FDF, Lokalhistoriske foreninger, Seden Rideklub, Skyttekredsen, Hvenekildens venner, Utzon Park Beboerforening, skolerne, Odense Sportsfiskerklub, Ung Nord og Agedrup Rundt deltagere i møderne, der holdes en gang om året. Deltagere i møderne er som mininum formændene for foreninger i området, og desuden deltager repræsentanter for Agedrup Skole, Seden skole og H.C. Andersen skolen.

Politiske foreninger og religiøst betonede foreninger har der indtil dato været enighed om ikke skulle deltage i samarbejdet, der er højt værdsat lokalt og af andre organisationer og offentlige myndigheder. Da fundamentet for netværket „Fold dig ud i Fjordager“ har fungeret godt i mange år, er det naturligt, at samarbejdet også fremover vil få en betydende rolle i lokalsamfundet, hvor succes’en er afhængig af stor tilslutning og opbakning af alle i de involverede foreninger, klubber, skoler, korps o.s.v. Det seneste er en hjemmeside, så overlappende arrangementer undgås. Se: www.folddigud.dk

Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

BESTYRELSEN Formand Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 31 61 07 40 Næstformand Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Kasserer Lasse Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 21 22 23 73 Sekretær Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 70 13 Bestyrelsesmedlem Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsesmedlem Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 27 62 04 18 Bestyrelsesmedlem Mette Nielsen Rønnehaven 4, 5320 Agedrup Tlf. 60 89 63 75 Bestyrelsessuppleant Andre Kaspersen Kirsebærhaven 18 5320 Agedrup Tlf. 2421 3001 KONTAKT agedrupsogn@agedrupsogn.dk

www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699 MobilPay 20610

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019

23


KIRKEBLADET APRIL 2019

NR. 3

69. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

Redaktion: ● Ina Balle Aagaard 29 16 06 38

www.agedrup-kirke.dk

Tove Jørgensen 41 74 35 18

GRATIS BEGRAVELSER PÅ KIRKEGÅRDE? Agedrup Kirkegård har gennem de sidste mange år tilbudt halv pris på begravelser og urnenedsættelser

gel for de næste fem år, hvis man fortsat ønsker gravstedet. Pasning af gravstedet, også i fredningstiden, kan man endvidere betale sig fra, og det vil fortsat koste noget, uanset om man er medlem af folkekirken eller ej. Man kan aftale pasning årligt eller indbetale for en længere periode, som f.eks. hele fredningsperioden. Nogle gravsteder er det obligatorisk at betale for renhold. Mange fravælger i dag kistegravsteder, hvor man forpligter sig til at renholde gravstedet i hele fredningsperioden. Er det på grund af økonomi? FORNUFTIGE PRISER

24 Agedrup Kirkegård samarbejder med de øvrige kirkegårde i provstiet om en lav pris. Af Lene Marqvardsen, fmd. menighedsrådet Er kirkeskatten betalt, og man dermed er en del af folkekirken, så skal man ikke have ekstra penge op af lommen på det sidste sæt tøj, når man skal begraves. Det er blevet tanken i flere områder, hvor man har valgt at gøre begravelser gratis for medlemmer af folkekirken. Kirkegårde i hele Nordfyns kommune, samt Svendborg og Fåborg har taget den beslutning at det skal være gratis. Så hvor man før har skul-

let betale for gravstedet og for at få gravet hullet til kisten eller urnen, er det altså nu gratis. Der gælder dog ikke helt de samme regler i Agedrup.

Hjallese Provsti, som Agedrup hører under (kirker og kirkegårde i den ydre del af Odense kommune) har flere gange haft det som debatemne – skal vi også tilbyde det gratis? Og desuden et skridt længere ud – skal vi tilbyde gratis brugsret af gravstedet efter fredningstidens udløb. Dertil kommer alle de andre udgifter, som kirkegårdene ikke står for - for eksempel til bedemand, kiste og eventuel kremering. Agedrup Kirkegård indgår i samarbejde med de øvrige kirkegårde i provstiet om en lav prisdannelse. Gennem fornuftige indkøb og aftaler er det muligt at holde priserne på et fornuftigt niveau.

SÅDAN ER DET I AGEDRUP

Agedrup Kirkegård har gennem de sidste mange år tilbudt halv pris på begravelser og urnenedsættelser, ligesom brugsretten i fredningstiden er gratis (kister = 30 år og urner = 10 år), hvis man er medlem af folkekirken. Efter fredningstiden betaler man for brugsret af gravstedet, som re-

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk

Se påskens gudstjenester i Agedrup Kirke på bagsiden af Kirkebladet Agedrup Rundt!


MUSIKGUDSTJENESTE LANGFREDAG

Liturgisk musikgudstjeneste langfredag 19. april kl. 11.00 Af Carsten Bech Madsen, organist Langfredag er i kirkelig henseende den mest triste og sørgelige dag i hele kirkeåret. Denne dag vi vil høre om „Jesu syv ord på korset“, forstået på den måde, at der var syv ting, som Jesus er citeret for at sige, mens han hang på korset fredagen før påskedag. De syv tekster læses af folk fra sognet. Imellem læsningerne er der fællessalmer og musik.

Vi får besøg af Hans Henriksen og Therese Andreasen, der vil synge og spille for os, dels som indledning og afslutning på gudstjenesten og dels med musik mellem læsninger. Desuden får vi besøg af Caroline Veppler, der vil ledsage salmesang og anden musik på tværfløjte. Vi kommer til at høre gammel musik og temmelig ny musik, der alt sammen kan relateres til Jesu død og døden i det hele taget, men som i sig selv giver en god stemning i

Derfor fejrer vi påske

Se påskens gudstjenester i Agedrup Kirke på bagsiden nadveren, som det hedder, imens han spiser middag sammen med sine venner, disciplene. Idet han bryder brødet, bruger han ordene: „Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig“. Og idet han skænker vinen, siger han: „Dette bæger er Der er gudstjeneste påskedag d. 21. april kl. 11.00 den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikAf Ina Balle Aagaard, sognepræst ker det til ihukommelse af mig“. Det er således meningen, at vi Hvorfor fejrer vi påske, og hvad var skal huske på hans ord, når vi går til det nu lige der skete de forskellige alters, som er der, hvor vi mødes og dage, vi holder fri? hører de samme ord fra indstiftelsen Palmesøndag gør Jesus sit indaf nadveren hver søndag. tog, da han ridder ind igennem Langfredag er dagen, hvor Jebyporten til Jerusalem på ryggen af sus bliver korsfæstet, naglet fast til et æsel. Hvad folk har forventet, ved det tunge trækors han selv har båret vi ikke med sikkerhed, men folkeog slæbt hele vejen op til Golgata mængden hylder ham med Ho(der betyder hovedskalssted), på sianna-råb og flagrer med palmetoppen af en bakke, hvor man hengrene, de har skåret af de omkringrettede forbrydere. Over hans hoved stående træer. Højst sandsynligt har var teksten skåret i træ: Jesus af de troet, at han var den nye Kong Nazareth, jødernes konge. En anDavid, som kunne rette op på den klage som den romerske besættelsesociale uretfærdighed. smagt havde anbragt imod ham. EfSkærtorsdag indstifter Jesus ter 9 lange timer udbryder han: „Min

Den mest triste dag i kirkelig henseende.

denne gudstjeneste, der jo i sig selv er en optakt til den kommende påskedag, som er en glædesdag, hvor Jesus stod op af graven. Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?“ og udånder. OPSTANDELSEN

Påskemorgen kommer kvinder-ne, som har været en del af Jesu følge, ned til graven og finder, at den er tom. Det er tredjedagen efter hans død, og de har taget olie med for at salve ham. Men så opdager de, at stenen er væltet fra, og da de går ind i graven, ser de en mand i hvide klæder, og de bliver forskrækkede. Men han beroliger dem og fortæller, at Jesus er opstået fra de døde. Han opfordrer dem til at gå hen og fortælle disciplene, at Jesus er gået i forvejen for dem til Galilæa. Anden påskedag slår to disciple følge på deres vej mod byen Emmaus. De går og snakker om, hvor trist det hele er, at ham, som de havde troet på, nu er blevet korsfæstet. De har med andre ord mistet deres leder og helt. Imens de går og snakker sammen, kommer en fremmed op ved siden af dem. Han spørger, hvad der er sket. Det undrer disciplene, for alle på egnen må da være klar over, hvad der er sket, og de fortæller ham det hele. Da de endelig når frem, er det ved at blive mørkt, og de tilbyder ham nattely. Imens de nyder deres aftensmåltid sammen, bryder Jesus brødet, velsigner det og giver dem det. Og straks genkender de ham. AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019

25


NB

NOTABENE

Torsdag, den 4. april, kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-cafe Søndag, den 7. april, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Musikgudstjeneste Mariæ Bebudelse Søndag Palmesøndag, den 14. april, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Agedrup Kirkekor medvirker Tirsdag, den 16. april, kl. 11.00 – 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Tirsdag, den 16. april, kl. 17.00 – 18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Fredag Langfredag, den 19. april kl. 10.00 i Agedrup Kirke Liturgisk musikgudstjeneste Søndag Påskedag, den 21. april kl. 11.00 i Agedrup Kirke Med champagne og påskeæg Torsdag, den 25. april, kl. 17.00 – 19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen

26

Søndag, den 5. maj, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Konfirmander og deres forældre er inviteret Tirsdag, den 14. maj, kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Fredag Bededag, den 17. maj kl. 9.30 & kl. 11.00 i Agedrup Kirke Konfirmation Lørdag, den 18. maj kl. 9.30 & kl. 11.00 i Agedrup Kirke Konfirmation Tirsdag, den 18. juni, kl. 17.00 – 18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk

Mind U kommer Konfirmanderne få besøg af to unge fra „Mind U“ den 11. april 2019. Af Ina Balle Aagaard, sognepræst Kirken sætter fokus på psykisk sårbarhed blandt unge. Hvordan tackler du svære følelser? Hvor kan du søge hjælp, hvis problemerne vokser dig over hovedet? Og hvad vil det sige at være psykisk sårbar? Det er nogle af de spørgsmål, som to unge vil tage fat på når de besøger konfirmanderne i kirken. Mange unge har svært ved at håndtere følelser som usikkerhed, ensomhed, mindreværd, stress, præstationsangst og lignende. Følelser, som de ofte oplever at stå meget alene med, og som de sjældent taler med andre om. SELVSKADENDE ADFÆRD

Men når man ikke taler med nogen om problemerne, kan de vokse sig endnu større. For nogle påvirker de negative følelser dem i en grad, hvor det begynder at gå ud over deres psykiske sundhed, deres skolegang og sociale relationer, og hvis man ikke får afløb for de mentale helbredsproblemer, kan de udvikle sig til psykiatriske diagnoser som angst, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser og depression. De to unge, vi får besøg af, tager rundt og fortæller om deres egne erfaringer med en vanskelig og udfordrende ungdomstid, hvordan de har lært af deres erfaringer, og hvad der skal til for at passe på deres egen psykiske sundhed. Vi glæder os til at blive klogere i et godt og trygt selskab, som inkluderer lidt godt til ganen.


AGEDRUP KIRKEKRYDSORD

Send din løsning senest 8. maj til Tove Jørgensen og vind en flaske god vin. Vinder af sidste nummers krydsord blev Birgit Pasfall fra Markhaven. Af Tove Jørgensen, menighedsrådet Den heldige vinder af kirkekryds i AR nr. 146 er Birgit Pasfall, Markhaven 25, Bullerup. Tillykke! Præmien kan afhentes på Kirkekontoret Agedrupvej 12 tirsdag 14.00-16.00 eller torsdag mellem 9.00-13.00.

Næste løsning sendes som sidst til tj@agedrup-kirke.dk sammen med navn og adresse eller skriv den på en kuvert også sammen med navn og adresse og smid den i postkassen på kirkekontoret i Sognegården. Deadline er den samme som bladets deadline - altså 8. maj.

27

AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019


CAFÉERNE TORSDAGS-CAFÉEN Af Tove Jørgensen, menighedsrådet Den første torsdag i otte af årets måneder kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård. I efterår/vinter - september, oktober, november og december - i vinter/forår - januar, februar, marts og april. Der arrangeres musikunderholdning og foredrag med spændende emner, hvor vi kommer vidt omkring. Der serveres kaffe og te, og hvis ikke andet er nævnt medbringer man selv evt. brød til kaffen. Der betales 10,00 kr. for kaffe og underholdning. Alle er velkommen til at deltage i et par gode timer med sang, snak, kaffe og hyggeligt samvær. Sidste torsdagscafé inden sommer. Den 4. april 2019: Jens Christian Christiansen – „Fra dæksdreng til kaptajn hos A.P. Møller“.

Sådan er det at komme i Torsdags-caféen 28

Vi har på redaktionen besluttet at tage pulsen på gamle og nye tiltag, som foregår i og omkring Agedrup kirke. Hvad skal vi bibeholde? Hvad nyt kan vi finde på? Vi starter med Torsdags-caféen. Jeg har snakket med Eva Krogh Sørensen, som sammen med sin mand Poul Arne Sørensen er flittige gæster i caféen. - Jeg tror vi har været med fra starten, fortæller Eva. - Men jeg kan ikke huske, hvordan jeg blev opmærksom på cafeen. Det har nok været i Agedrup Rundt. Et er helt sikkert, når der bliver meldt ud om den nye sæson, bliver der sat kryds i kalenderen på de fire torsdage. Vi har også opfordret andre til

Eva Krogh Sørensen er sammen med sin mand flittig gæst i Torsdags-caféen.

at møde op og få en hyggelig snak og en god oplevelse. Nu er vi 4-5 stykker, der skiftes til at have brød med til kaffen, som nydes i pausen. - Som de vanemennesker vi er, stiler vi hen til den sædvanlige plads, så snart dørene åbnes. Det er også rart, at vi har fået bekendte, som vi hilser på, stopper op og får en snak med, når vi mødes i lokalområdet. - Det er dejligt at starte med en sang og vi holder både af musikunderholdningen og de forskellige foredrag. Det er ikke altid, vi på forhånd ved noget om emnet, men det er yderst sjældent, vi går tomhændede hjem. Der er store roser til valg af repertoire og tidspunktet fra 10-12 passer os også rigtig godt. Når jeg ellers husker det, kommer jeg også med forslag til spændende foredrag. - Selvfølgelig vil vi gerne reklamere for og bakke op om sådan et godt tiltag. Vi er tit omkring 70 mennesker og succesen kan næsten ikke blive større, men vi rykker gerne sammen så alle kan få en plads. Det var nemt: Caféen skal der ikke røres ved! Tak for den fine reklame. Den gives hermed videre.

Kaptajnen fortæller Torsdags-cafe 4. april I den sidste torsdagscafé i foråret 2019 skal vi møde kaptajn Jens Christian Christiansen. Han vil i ord og billeder fortælle

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk

om baggrunden for at vælge en levevej til søs, uddannelsen til kaptajn, udviklingen inden for søtrans-port gennem 43 år samt om nogle af de store oplevelser, søfartslivet har bibragt - herunder den perJ.C. Christiansen. sonlige kontakt med skibsreder Mærsk McKinney Møller og den store USAtur med skibet Regina Mærsk.

FROKOST-CAFÉEN TIRSDAGS-SILDEN Den tredje tirsdag i otte af årets måneder. I efterår/vinter - september, oktober, november og december. I vinter/forår - januar, februar, marts og april. Altid samme sted, altid samme tid, og det er i Agedrup Sognegård kl. 11.00-13.00. Konceptet er en frokost med tre slags sild og tre slags ost garneret med samvær og en god snak. Et sted, hvor man mødes og har mulighed for at skabe nye k o n t a k t e r. Meget lidt kan måle sig med et fælles måltid i gode omgivelser. Det kræver ingen tilmelding. Bare mød op og du bliver taget godt imod. Prøv det! Vi slutter med en kop kaffe. Buffet’en koster 30,00 kr., og der kan købes drikkevarer. Sidste tirsdagssild inden sommer: Den 16. april 2019.


MUSIKGUDSTJENESTE PÅ MARIÆ BEBUDELSESDAG Søndag den 7. april kl. 17.00 med jazzinspireret musik og fællessang Af Ina Balle Aagaard, sognepræst Søndag d. 7. april kl. 17.00 vil pianist Mads Klindt Poulsen og saxofonist Morten Øberg på Mariæ Bebudelsesdag understøtte gudstjenesten med toner båret af stemningsfulde jazz-inspirerede melodier. Mads og Morten vil desuden lede fællessangen, og indimellem skal vi høre tekstlæsning samt en fortælling til dagen. Vi inviterer til, at man tager en læskende forfriskning med sig fra våbenhuset ind i kirken til gudstjenesten.

Saxofonisten Morten Øberg leder sammen med pianisten Mads Klindt Poulsen fællessangen.

Derfor holder vi Store bededag

Store bededag er derfor en særlig dansk helligdag, som altid falder på fjerde fredag efter påske. Af Ina Balle Aagaard, sognepræst Bededag blev varslet aftenen før ved ringning med kirkeklokken. På den måde blev der givet signal til, at der ikke længere måtte drives handel, og så er vi fremme ved de varme hveder. Da Store bededag er en bedeog bodsdag, skulle også bagerne have fri. Derfor bagte de hvedetvebakker aftenen før. Varme hveder er enkle selv at bage. Portionen her giver 12 hveder: OPSKRIFT PÅ VARME HVEDER:

25 gram gær 3 dl mælk 40 gram smeltet smør 1 tsk salt 1 spsk sukker cirka 450 gram hvedemel 50 gram kartoffelmel 1 tsk kardemomme 1 æggehvide Sådan gør du: Smelt smør i en gryde og rør mælk, salt, sukker og kardemomme i. Når det er håndvarmt, røres gæren i. Ælt det hele sammen og stil det til hævning et par timer.

Find en bradepande på størrelse med et A4-ark. Form dejen til 12 boller. Stil bollerne i bradepanden og lad dem efterhæve en halv til en hel time. Pensl dem med vand og bag dem ved 200 grader midt i ovnen. Bagetiden er cirka 20 minutter. Når hvederne er kølet af, kan man flække dem og riste dem i ovnen ved grill.

Da Store bededag er en bede- og bodsdag, skulle også bagerne have fri. Derfor bagte de hvedetvebakker aftenen før.

fet. Senere følte kongerne dog i urolige tider behov for at få folk til at bede for landet, og derfor blev der indført mange bods- og bededage igen.

SÅDAN BLEV BEDEDAGEN TIL

Bededag blev til, fordi biskop over Sjælland, Hans Bagger, ønskede at samle nogle af alle landets bods- og bededage. Hans Bagger indførte derfor tre faste- og bededag, men kun Store bededag blev lovfæstet gennem kongelig forordning. Store bededag er derfor en særlig dansk helligdag, som altid falder på fjerde fredag efter påske. Før Reformationen var der mange flere helligdage i Danmark end de 11, som vi har i dag. For man fejrede f.eks. også konger og helgener. Men under Reformationen gjorde Martin Luther bl.a. op med helgendyrkelsen, og det betød, at mange af helligdagene blev afskaf-

BLEV BRUGT TIL DRUK

I slutningen af 1700 tallet vurderede det danske kancelli så, at der igen var for mange helligdage. Man mente nemlig, at folk havde mistet respekten for dagene, og at de i stedet for bøn og kirkegang blev brugt til druk, spil og lediggang. Derfor fandt den seneste ændring i antallet af danske helligdage sted med Helligdagsreformen i 1770. Og i oktober det år underskrev Christian den 7. forslaget om at afskaffe ni og flytte to af de eksisterende helligdage. Men Store bededag var ikke én af de 11 helligdage, og siden har man ikke ændret på antallet af helligdage i Danmark. AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019

29


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen november og december 2018

ORGANISTENS HJØRNE Carsten Bech Madsen

Døbte 13. 1. 2019 20. 1. 2019 20. 1. 2019 20. 1. 2019 10. 2. 2019 17. 2. 2019 24. 2. 2019

Josefine Strauss Hansen, Daltoften 123, Agedrup Thais Puggaard Ékié Hansen, Skovhaven 65, Bullerup Anaïs Puggaard Ékié Hansen, Skovhaven 65, Bullerup Théo Puggaard Ékié Hansen, Skovhaven 65, Bullerup Jamie Moriis – Abrahamsen. Josephine Vendelkær Spenner, Kærhaven 20, Bullerup. Julie Marie Kjærgaard von Seelen, Markhaven 9, Bullerup.

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 4. 1. 2019 15. 1. 2019 21. 1. 2019 4. 2. 2019 24. 2. 2019 26. 2. 2019

Ernst Kristian Nielsen, Fridasholmsvej 8, 14, Odense NØ Judy Nissen Høj, Nøddehaven 9, Agedrup Grete Laura Baagøe Petersen, Poppelhaven 245, Odense NØ John Nielsen, Skovhaven 91, 5320 Agedrup Erik Geisler Paaske, Borsvinget 9, Bullerup Vera Eline Brik, Bullerupparken 76, Agedrup

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST

Ina Balle Aagaard - Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 2916 0638 - iba@km.dk Træffes efter aftale. Mandag er fridag.

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Sekretær: Vibeke Lundgreen - 6610 8357 - viel@km.dk Kontortid: Tirsdag kl. 14.00-16.00, torsdag kl. 9.00-11.00, fredag kl. 9.00-11.00

30

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - kirketjener@agedrup-kirke.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST

www.agedrup-kirkekor.dk Af Carsten Bech Madsen Set fra organistens ende af kirken er der udfordringer ved at få brugt nogle nye salmer, som vores nye præst vælger. Det giver også nye melodier, og dermed giver det også en del udfordringer for menigheden. I Agedrup Kirke er der lagt op til fornyelse og lidt forandring. Det betyder også, at vi nogle gange må lære nye salmemelodier. Vi forkaster ikke de gamle salmer, men det er vigtigt også at få indført nye tekster og melodier. Nogle af de nye tekster og melodier holder måske ikke så længe, andre kan blive evergreens, som mange af de gamle salmemelodier. EN BALANCE MELLEM GAMLE OG NYE SALMER

Det er et faktum, at de nye tekster er nemmere at forstå for moderne mennesker, og mange af de nye melodier appellerer faktisk mere til de generationer, der skal være fødekæde for vores kirke. Det vil så være en balance at blande både nyt og gammelt i gudstjenesterne. Mange nye melodier har et mere „rytmisk“ præg, der egner sig bedre for klaver end for orgel. Derfor vil

Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – kirkesanger@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk

Koret har deltaget i gudstjenester i Nazarethkirken i Ryslinge og Stenløse Kirke syd for Odense


musikledsagelsen være en skøn blanding af klaverlyd og orgellyd. UDENBYS AKTIVITETER FOR KORET

I årets første måneder har der været en del musik „udefra“ i vores kirke, så der har ikke været så meget plads til vores kirkekor. De 7 sangere har derfor brugt tiden på andre ting. Bl.a. deltog Agedrup Kirkekor sammen med Nyborg Motetkor i en musikgudstjeneste i Nazarethkirken i Ryslinge til kyndelmisse, og i midten af marts deltog koret i en gudstjeneste med dåb i Stenløse Kirke, syd for Odense. Agedrup Kirkekor vil medvirke ved gudstjenesten palmesøndag, den 14. april; og som støtte til menighedssangen ved de nye salmer og melodier, vil koret som noget nyt også medvirke ved konfirmationerne i år. TIL TIVOLI I KØBENHAVN

I maj måned tager hele korholdet til Tivoli, hvor sangerne er med i det

SYNG SAMMEN I SOGNEGÅRDEN Foråret synges ind torsdag d. 25. april kl. 17.00-19.00 Af Carsten Madsen og Annie Leth Kom og vær med til en dejlig afslutning på dagen i selskab med organist Carsten Madsen og kirkesanger Annie Leth. Vi fortsætter årets tema om Sigfred Pedersen og synger selvfølgelig også foråret ind. I pausen bydes som sædvanlig på en let anretning for 30 kr., og drikkevarer kan købes for 10.- kr.

Carsten Bech Madsen ved klaveret. Th. kirkesanger Annie Leth. De to fortsætter årets tema med Sigfred Pedersensange.

NU OGSÅ ELEKTRONISK BETALING Til eventuel brug for betaling til arrangementer, kollekter etc. Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet

Koret skal i maj optræde på Tivolis plæne.

Det er nu muligt at støtte vores kollekter, betale for arrangementer og andet ved at benytte MobilePay. Indbetal til MobilePay - 99946 – husk at skrive hvad indbetalingen dækker!

store kor, der skal optræde på scenen på „plænen“. Repertoiret er af Seebach, Nephew og Sanne Salomonsen, så det er ikke lige kirkemusik, men det er sjovt for de unge mennesker at synge noget, der er så populært.

31

BIDRAG TIL LONDON-TUREN

Den kommende tur til London er stadig under forberedelse, og der er stadig plads til bidrag, hvis der skulle være sponsorer blandt læserne af Agedrup Rundt. Den første betaling skal ske i 2019 og turen foregår i efterårsferien 2020.

AGEDRUP RUNDT 147 - APRIL 2019


GUDSTJENESTER *Maria bebudelse d. 7. april kl. 17.00 *Palmesøndag d. 14. april kl. 11.00 *Skærtorsdag d. 18. april kl. 17.00 *Langfredag d. 19. april kl. 11.00 *Påskedag d. 21. april kl. 11.00 *Anden påskedag kl. 9.00 1. søndag e. påske d. 28. april kl. 9.00 2. søndag e. påske d. 5. maj kl. 17.00 3. søndag e. påske d. 12. maj kl. 11.00 Bededag fredag d. 17. maj kl. 9.30 og kl. 11.00 Lørdag d. 18. maj kl. 9.30 og 11.00 4. søndag e. påske d. 19. maj 5. søndag e. påske d. 26. maj kl. 9.00 Kristi Himmelfarts dag torsdag d. 30. maj kl. 10.00 6. søndag e. påske d. 2. juni kl. 10.00

Ina Balle Aagaard Ina Balle Aagaard Ina Balle Aagaard Ina Balle Aagaard Ina Balle Aagaard Carsten Olav Christensen Helle Anker Bisgaard Ina Balle Aagaard Ina Balle Aagaard

Musikgudstjeneste Agedrup Kirkekor medvirker Liturgisk musikgudstjeneste

Konfirmander og deres forældre er inviteret Konfirmation Konfirmation

Ingen gudstjeneste Helle Anker Bisgaard Ina Balle Aagaard Ina Balle Aagaard

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

MERE MUSIK OG KIRKEKAFFE

Personalet og menighedsrådet ved Agedrup Kirke holdt tema- og visionsdag, der mundede ud i en række sigtepunkter for arbejdet i lyset af den ekstrabevilling vi har fået i år til at styrke det kirkelige liv i sognet. Vi havde en god dag med mange forslag på bordet og endte med at vedtage, at vi vil arbejde frem mod:

32

● En kirke, der er nærværende og i øjenhøjde med brugerne

At forny uden at forkaste grundindholdet og i et tempo, så brugerne kan følge med ●

Lene Marqvardsen, fmd. menighedsrådet

● Fejre gudstjenesten og have mere musik og bruge flere nye salmer/ sange

Den 23. februar 2019 var menighedsrådet og personalet samlet for at drøfte, hvad vores visioner for kirkelivet i Agedrup skal være, især set

● Brobygning mellem arrangementer og gudstjenester ●

Bruge musikbudgettet på at styrke

Nr. 147 - APRIL 2019- www.agedrup-rundt.dk

gudstjenesten med mere musik Samarbejde med FDF, beboerforening, skole og andre institutioner

● Afslutte gudstjenesten med kirkekaffe eller lignende.

Vi vil indbyde til menighedsmøde i løbet af foråret, så alle har mulighed for at komme med kommentarer og ønsker.

Profile for Agedrup Rundt

AR147  

AR147  

Profile for agekirke