Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

145

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

DECEMBER 2018 NR. 145 24. ÅRGANG 

KIRKEN VILLE IKKE LÆNGERE VENTE PÅ ODENSE KOMMUNE Agedrup Kirke har nu selv fået lavet en gangsti langs med Agedrupvej. Den udgør en trafiksikker forbindelse mellem Sognegården og kirken. Både kirken og beboerforeningen har gennem de seneste tyve år sendt ansøgninger til Odense Kommune med henblik på at få etableret et fortov, men hver gang er de blevet afvist. Da der ikke har været tab af menneskeliv, har et fortov eller en sti haft lav prioritet i kommunen. Men nu har menighedsrådet i forbindelse med renovering af præstegårdshaven taget sagen i egen hånd.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Julens gudstjenester, om De 9 Læsninger, om familiegudstjeneste med luciaoptog og præsteindsættelse og om Julekrybben!

GLÆDELIG JUL! ønsker AGEDRUP RUNDT

S. 24-32

Goodbye ruin! - S. 16

AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018


AR

Ny hjertestarter ved Forsamlingshuset

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

Af Kia Thrane, Forsamlingshuset  Vi vil i løbet af januar/februar afholde kurser i anvendelse. Det offentliggøres på hjemmesiden: www.agedrupforsamlingshus.dk En stor tak til følgende der gjorde det muligt: Hjertesponsor Bullerup El/ Karsten Haagen Jensen

Hovedsponsorer

KONTAKT TIL REDAKTION

Fotograf Claus Lillevang, Bent Ole Walther, Fjordager Tømrer & Snedkerforretning ApS, Agedrup Kirke, E-Ejendom ApS v/Erland Redtz , Møllekroen

Erik Schmidt, tlf. 6610 7575/ 2026 1952

Klubsponsorer

erik@fjordager .com erik@fjordager.com

AB Cykler v/Bjarne Nielsen, Jim Murer , Fjordager Køreskole v/Stefan Christensen, Vander’s Service & Montage, Bullerup Pub’en, Asger Lindenskov, Smedemester Arne Jensen, Bullerup Svømmebad og Sundhedshus , Clean 2 Go ApS, Bergstrand Media, Peter Christiansen, Agedrup Forsamlingshus

www .agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk

ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./ 6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

6610 7575

KIRKEN Tove Jørgensen Hans Ove Nielsen

4174 3518 6610 7510

BEBOERFORENINGEN Søren Stobbe Hans Jørgen Zinther

31610740 4042 5213

Lokalhistorisk aften i Sognegården Af Agedrup Lokal Historiske Forening  Tak til Helge Pasfall og de mange fremmødte for en god aften i Sognegården den 18. oktober. Helge fortalte om opstarten af Fjordager Idrætsforening, arbejdet og de aktiviteter, der foregår i foreningen. Også om vigtigheden af de mange frivillige, der gør en stor indsats. Helge fortalte også om sit liv og sin opvækst i Bullerup og Agedrup og om årene i politik som byrådsmedlem. Husk generalforsamling den 18. februar 2019 kl. 19.00 i vores lokale på Agedrup Skole. Indgang ved hallen.

Rekordår for forsamlingshuset

SKOLEN Tina Christensen og Gitte T. Sørensen

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING

Hjertestarteren ved forsamlingshuset.

Tove Jørgensen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame Step

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. februar 2019, skal være redaktionen i hænde senest den 6. januar 2019.

Aftale om bagerbutik på butikstorvet holdt ikke  Aftalen mellem Torben „Bager“ Christoffersen og Mehmet Oguz, der skulle puste nyt liv i „Torvebageren“ på butikstorvet er gået i vasken. Det fortæller Torben „Bager“. - De har desværre trukket sig, men jeg håber på, at der er andre, som er interesseret. Agedrup Rundt skrev om bagerbutikken i juninummeret - nr. 142.

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Af Kia Thrane, Forsamlingshuset  Rekord år med hensyn til udlejning. Rigtigt dejligt at vores fine hus bliver brugt - knap 100 udlejninger i 2018. Dejligt at så mange sponsorer støtter op om vores arrangementer, tak for det. Se forsamlingshusets sponsorliste på www:agedrupforsamlingshus.dk Nu håber vi snart at den nye hjemmeside “Fold dig ud i Fjordager” kommer i drift, så alle foreninger her kan booke arrangementer ind i en fælles kalender, så vi ikke risikerer at holde arrangementer samme dag, og så beboere kan få et overblik over de forskellige tilbud, der er i området. Vi har søgt bydelspuljen om økonomisk tilskud til nye borde og stole, så det, håber vi, kan realiseres i 2019. Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et fantastisk nytår. Tak for 2018.


FORTOV VED DALTOFTEN OG SPORTOFTEN KOM UVENTET

Stor fortovsrenovering blev sat i gang med kort varsel til beboerne. Selve udskiftningen er kvalitetsarbejde, siger Ole Christiansen, der bor i Daltoften. side om side på det fortov, der bruges mest. Men det er måske kommunens næste projekt. KVALITETSARBEJDE

Sådan lægger man fortovsfliser. Der fastholdes et vakuum under flytning fra stakken på traktoren til fortovet, hvor man i forvejen naturligvis har lagt nyt grus, der er stampet fast og jævnet, hvorefter man “let” og elegant kan flytte en flise på plads.

Af Ole H. Christiansen Pludselig en dag lå en seddel i vores brevkasse ved huset på Daltoften fra firmaet Munck om, at de ville udskifte fliser og kantsten i alle vor vænger her samt på stamvejen. Senere kom der en lakonisk meddelelse fra Odense Kommune om, at der ville nok være lidt gener i forbindelse med udskiftningen, og det er da alt sammen meget pænt af dem at give os helt plane fortove med tilhørende granitkantsten. Ved en henvendelse til kommunen lød svaret blot, at nu stod vi for tur, og så skulle projektet altså gennemføres, men ingen af dem, jeg har talt med, vidste noget som helst på forhånd, så vi har

Selve udskiftningen er kvalitetsarbejde, der udføres af medarbejdere med særdeles godt kendskab til deres arbejdsredskaber, der bl. a. omfatter store maskiner, som kan løfte fliserne på plads. Dejligt at se det slidsomme arbejde med at tumle de tunge fortovsfliser blive overtaget af maskiner. Man skal dog ikke være blind for, at der er fysisk arbejde ved siden af. De gamle fliser og betonkantsten bliver pløjet op og bliver nok til vejbelægning, mens den bortkørte asfalt bliver til ny asfalt. Flot ser det ud og naturligvis miljørigtigt. Men en lille, god udvidelse af vendepladsen her i vænget kunne vi ikke nå at få gennemført, da man går slavisk frem efter de gamle grænser. Havde vi vidst lidt om det på forhånd, så havde en sådan ændring kunnet gennemføres. Men det måtte man åbenbart ikke. Eller måtte man ?

ikke ligget på knæ for at få gennemført ændringen, som må omfatte flere kilometer fortov. Beboerforeningen vidste heller ikke noget om det. Der er tidligere skrevet om, at vi gerne så et fortov mellem beboelsen på Agedrupvej og kirken, men det er afslået gennem i hvert fald 25 år, og Brolandvejs fortov kunne også trænge til en gennemgribende omgang med lidt ud- Arbejdsredskaberne omfatter maskiner, som kan løfte fliserne videlse, så to perso- på plads. Dejligt at se det slidsomme arbejde med at tumle de ner kan følges ad, tunge fortovsfliser blive overtaget af maskiner, skriver Ole. AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018

3


4

DET SKAL VÆRE INDBYDENDE OG FOLKELIGT Agedrup Kirkes nye sognepræst Ina Balle Aagaard blev præst efter at hun som sygeplejerske havde været ude for en personlig oplevelse. Hun ønsker, at kirken svinger i takt med tidsånden. Både sproget og musikken skal gøre kirken indbydende. Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Af Erik Schmidt Både den store præstegård og den tilhørende parkagtige have på Agedrupvej har været igennem en omfattende renovering, inden sognets nye præst, 47årige Ina Balle Aagard sammen med sin familie skulle flytte ind. Det er ikke hver dag, Agedrup får ny præst. Sidst skete det i 1991, da Lene Bischoff-Mikkelsen blev indsat. Hun var sognets lyse og rummelige præst i 27 år. Nu er der vagtskifte. Den 22. november flyttede Ina Aagaard, hendes mand, Kasper, og børnene Martha, Mille og Amalie ind i nye, skønne omgivelser. Ina glæder sig til at blive sognepræst i Agedrup, for efter seks år som valgmenighedspræst i Sdr. Nærå, er hun kommet frem til, at hun hører til i folkekirken, og hun har det bedste indtryk af livet omkring Agedrup Kirke. INDBYDENDE OG FOLKELIGT

FOTO: Erik Schmidt

Ina Aagaard har tilknytning til grundtvigianske miljøer, højskole- og friskoleverdenen. - Jeg har elsket det, men at være præst for en valgmenighed er krævende og sårbart og uden kollegial sparring. Hun glæder sig til at arbejde i et team i folkekirken som er en stor, traditionsrig, velordnet og økonomisk velfunderet institution. Men hun har ikke noget program. Kun noget på hjerte. - Jeg vil gerne gøre noget ud af gudstjenesterne. Der skal ske noget opbyggeligt. Noget vigtigt. I kirken skal der være en god stemning, så jeg vil gøre noget ud af musikken og også teksterne. - Men det må gerne være lavkirkeligt. Hvad, der sker i kirken, skal være indbydende og folkeligt. Det skal være noget, som folk kan se sig selv i. For den nye sognepræst er det vigtigt, at kirken svinger i takt med tidsånden. - Vi skal tale et sprog, man kan forstå. Et levende sprog. Ina Aagaard vil gerne invitere til et synligt fællesskab med udgangspunkt i kirken. - Tærsklen ind ad kirkedøren skal gøres lavere.

FRIVILLIGE KRÆFTER I AGEDRUP

Den nye sognepræst er klar over, at hun ikke kommer til uopdyrket land. - I Agedrup har jeg mødt positive og engagerede mennesker, som helt tydeligt har et godt samvær og et dejligt fællesskab. - Det er mit indtryk, at der er mange frivillige kræfter, som løfter i fællesskab for, at gøre Agedrup Kirke til et rigtigt godt sted at høre til. - Samtidig interesserer man sig for, hvordan man bliver kirke for endnu flere. - Det glæder jeg mig til at tage del i og bakke op om. FRA SYGEPLEJERSKE TIL PRÆST

Ina Aagaard er oprindelig sygeplejerske. Hun blev færdiguddannet i 1995 og fik en fast stilling på medicinsk afdeling i Odense. Men der skulle ske noget nyt, og hun rejste til Aarhus, hvor hun fik arbejde på den intensive del af neurokirurgisk afdeling. Det var her, hun fik motivationen til at blive præst. I februar 1997 passede hun på sine nattevagter en kvinde, der var sidst i 30’erne. Kvinden havde været ude for en tragisk bilulykke. Hun var kommet kørende i bil med sine tre børn på bagsædet, men der var faldet isslag, og hun opdagede, hun ikke kunne bremse. En stor lastbil bragede direkte ind i siden på bilen. Der skete ikke børnene noget, men moren var ilde tilredt og blev efter et stykke tid erklæret hjernedød på hospitalet. Hendes mand og tre børn mødte op på hospitalet. Manden skulle tage stilling til eventuel organdonation og brød fuldstændig sammen. Næste dag var han enkemand. Personalet havde talt om, hvordan familien kunne hjælpes, og der blev ringet efter sygehuspræsten. Oplevelsen fik Ina Aagaard til at ville være sygehuspræst. MANGE BLÅ BLINK

I sensommeren 1997 begyndte hun at læse teologi. Hun kendte sygehuset indefra, og hun kendte terminologien, så da hun efter endt uddannelse fik et vikariat som sygehuspræst på Skejby Sygehus, føltes det som et trygt sted at starte.

Det var et arbejde, hvor hun kom helt i øjenhøjde med dem, der havde brug for hende. Men det var også meget udfordrende. - Der var rigtig meget med blå blink. Der var mange samtaler med døende og nøddåb-situationer. - Jeg husker blandt andet et tvillingepar, der blev født alt for tidligt og kun levede et par timer. Men de blev døbt og fik et navn, og forældrene var blevet forældre. Der kan på trods af sorgen ofte være et lys i mørket. Ugen efter begravede jeg dem. Senere blev Ina ansat i Ulkebøl ved Sønderborg som sygehuspræst på halv tid og sognepræst den anden halvdel. Herefter kom hun til „hjem til Fyn“ som præst ved valgmenigheden i Sdr. Nærå. POP’N SOUL

I slutningen af studietiden havde Ina mødt sin nuværende mand, Kasper, i en roklub i Aarhus. Kasper Aagard, 43, der oprindelig er uddannet inden for økonomi og shipping ved Mærsk, arbejder i dag i Odense som programchef ved Væksthus Syddanmark. Han kan derfor uden store omvæltninger fortsætte med at rejse midler fra EU og rådgive små og mellemstore virksomheder. Også børnene Martha, 8, Mille, 10, og Amalie, 12, bliver indtil videre i vante omgivelser. De fortsætter på skolen i Sdr. Nærå, så de ikke lige pludselig helt rykkes ud af deres trygge dagligdag. Det er Ina Aagaard, der flytter sig. Der skal ske noget nyt, siger hun. I Sdr. Nærå er der den hvide kirke og den røde kirke. Den røde er valgmenighedens - Danmarks største med 1200 medlemmer. Her er det menigheden, der lønner præsten, men den følger samme liturgi som folkekirken og er underlagt biskoppens tilsyn. Helt nyt bliver det derfor ikke for Ina Aagaard at rykke til Agedrup Kirke. Hun vil også fortsat være med i Pop’n Soul, som er et kor, der holder til på Ryslinge Højskole og ledes af Janne Wind. I dag har koret 70 medlemmer, og der synges både Adele, Sia og Sting. Det vil hun ikke undvære, selv om hun nu emigrerer til en hvid kirke under fremmede himmelstrøg. AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018

5


DE NOMINEREDE

Hvem skal have AR Prisen i år? Det afgør Agedrup Rundts baggrundsgrupper: bladets redaktionsgruppe, beboerforeningens bestyrelse, menighedsrådet og skolebestyrelsen. Prisen uddeles på stormødet i Sognegården den 9. januar 2019. Af Hans Jørgen Zinther, administrativ leder af Agedrup Rundt

og arkiv. Henny er dygtig og engageret, og stod i spidsen for opstart af digitaliseringen af arkivets materiale.

Fem personer er Indstillet til Agedrup Rundt Prisen 2018. Nu skal bladets baglandsgrupper i alt ca. 30 personer - vælge, hvem der skal have prisen. Baglandsgrupperne er: Menighedsrådet for Agedrup Sogn, Skolebestyrelsen for Agedrup Skole, Agedrup Sogns Beboerforening, Agedrup Rundts redaktionsmedlemmer. Afgørelsen/prisoverrækkelsen finder sted onsdag den 9. januar i Sognegården. Mødet starter kl. 19.00

AGEDRUP SOGNS LOKAL HISTORISKE FORENING INDSTILLET AF DORTHE R. WALLENTIN, HYLDEHAVEN 1

DORTHE REINBERG WALLENTIN INDSTILLET AF TOVE DYRVIG, DALTOFTEN 64

6

25 år efter at Agedrup Sogns Beboerforening etablerede Naturparken, tog Dorthe initiativ til at gøre området attraktivt igen. Hun har været ihærdig og vedholdende for at skaffe penge og arbejdskraft, så der nu står et flot shelter og et bord-/bænkesæt. Denne sommer har shelteret været booket til mange overnatninger. Dorthes tre små piger har tit været med i arbejdet. De får lært, at det nytter at kæmpe for en sag. Det er Dorthes fortjeneste, at vi igen kan nyde en tur fra Brolandvej ad den lille skov, rundt om søen og forbi shelteret. Dorthe er også set gående med barnevogn og opsamle affald langs vejene, og hun er bl.a. med til at råbe os op hvert forår, når der er indsamling af skrald! HENNY SØRENSEN INDSTILLET AF MERETE M. SØRENSEN, VED BÆKKEN 4

Foreningen fortjener at få Agedrup Rundt Prisen. Det gør den, fordi bestyrelsen brænder for det, de laver, og fordi deres materiale er superspændende. Nye tiltag er dukket op så som byvandring med stort fremmøde og spændende historier. De har gjort tilflyttere og yngre borgere interesseret i byens historie. Via foreningens facebookside deler de “rundhåndet” ud af gamle billeder og historier fra området. Det er vi mange der sætter pris på. KIA THRANE DYREHAUGE INDSTILLET AF DORTHE REINBERG WALLENTIN, HYLDEHAVEN 1

Kia gør et kæmpestykke arbejde og er med til at sikre, at byens borgere kan feste i fine omgivelser ved Agedrup Forsamlingshus. Kia har formået af flere omgange at få en sum penge fra Odense Kommune til reparation og vedligeholdelse af forsamlingshuset, som i dag fremstår rigtig flot. MARTINA KARIM INDSTILLET AF DORTE R. WALLENTIN, HYLDEHAVEN 1

Hun er en ildsjæl når det kommer til Fjordager Idrætsforening. Hun er en hot mamma og har et hot mamma-hold, som hvert år er fuldt booket. Hun er altid smilende, og man møder hende ofte på en løbetur rundt i byens kvarter

Jeg vil gerne indstille Henny Sørensen til Agedrup Rundt Prisen. Henny er formand i Agedrup Lokalhistoriske forening Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

RISEN AGEDRUP RUNDT P

2018 NOMINERINGEN

HENNY KRISTENSEN INDSTILLET AF DORTHE R. WALLENTIN, HYLDEHAVEN 1

Siger sjældent nej, når man spørger hende om hjælp. Henny har af flere omgange hjulpet ved affaldsindsamlingen, hvor hun har stået i køkkenet og gjort klar til kaffe og kage. Henny har været „hjælpebedste“ på Agedrup Skole, hvor hun sammen med en klasse fik fingerstrikket, filtet og syet blomster rundt om en cykel, som kom på udstilling på skolens biblioteket.

TIDLIGERE PRISVINDERE De har tidligere modtaget AR Prisen: 2017 Ingen 2016 Tove Dyrvig (ASB) 2015 Vicki Møberg Torp (Agedrup Skole - for mand) 2014 Finn Pedersen (ASB + AR) 2013 Anne Lise Laursen (ASB) 2012 Jan Vennekilde(FDF) 2011 Kim Engelbrecht (FDF m.m.) 2010 Ahmed og Carsten Andersen (Agedrup Skoles fodbolddrenge) 2009 Greta Nielsen (Ildsjæl, aktiv i ASB) 2008 Palle Vennekilde (Brugsuddeler m.m.) 2007 Egon Nielsen (Bullerup Skytteforening) 2006 Bodil Sloth (Pensionistforeningen) 2005 Ulla Christensen (formand ASB) 2004 Poul Larsen (FDF) 2003 Poul Anker Jensen (Lokalhistorisk arkiv) 2002 Ib Holdt (Krønikeskriver, Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening)


På vej til kirken gennem skoven efter uhyggelig skærsild og masser af slik på butikstorvet.

HALLO HALLOWEEN! Det var stort, flot og farverigt, da Halloweenfesten i Agedrup og Bullerup peppede efterårsfarverne lidt op med en god gang hyggelig uhyggestemning. Et veltilrettelagt og velbesøgt arrangement, som ikke mindst Gitte Knudsen og Jette Andresen med stor ildhu har iscenesat, men også med meget stor opbakning og praktisk hjælp fra beboerforeningen, menighedsrådet, lokalhistorisk forening og flere af områdets foreninger. Fra butikstorvet, hvor der blev disket op med med lidt mundgodt, bevægede den store flok sig ind gennem et telt med en skærsild af uhygge - og fik slik i rigelige mængder. Herefter gik turen til kirken, hvor FDF'erne havde udsmykket det store hus.

Hyggelig, uhyggelig folkefest på butikstorvet.

Belønningen efter skærsilden!

Der blev gået seriøst til sagen!

7

AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018


LEGEPLADS I MELLEMHAVERNE PÅ VEJ Nu renoverer Odense Kommune legepladsen mellem Pærehaven og Rønnehaven

- Dejligt med renovering af legepladsen, mener Søren Stobbe, der dog godt kunne tænke sig, at kommunen bliver bedre til at orientere lidt tidligere om nye initiativer og gerne inddrage beboerne.

8

Af Søren Stobbe, formand for Agedrup Sogns Beboerforening Odense Kommune har kontaktet Agedrup Sogns Beboerforening med den glædelige nyhed, at de vil renovere legepladsen i Mellemhaverne. Det drejer sig nærmere bestemt om området mellem Rønnehaven og Pærehaven. Ifølge parkforvalter Hanne Pedersen, Odense Kommune Park og Vej, forventes arbejdet at starte omgående, og man forventer at afslutte arbejdet inden årets afslutning. Den nye legeplads kommer til at indeholde både balanceelementer, gynger, rutsjebane og meget mere. Et spændende projekt, som kommer til at give legepladsen et stort løft. Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Sådan ser tegningen ud til det lille anlæg ved Pærehaven.


Nu er der lavet et krydsningshelle, der hvor Brolandvej møder Kertemindevejen, så fodgængere mere sikkert kan krydse det stærkt trafikerede Kertemindevej. Sådan så der ud kort tid før færdiggørelsen af trafikforanstaltningen.

NY KRYDSNINGSHELLE PÅ KERTEMINDEVEJ Trafikforanstaltning skal gøre det mere sikkert at krydse vejen, hvis man skal med bussen mod Odense Af Søren Stobbe, formand for Agedrup Sogns Beboerforening Som omtalt i Agedrup Rundt 141 har der været en lang korrespondance med Odense Kommune angående trafiksikring af T-krydset for enden af Brolandvej ved Kertemindevejen. Sikringen sker efter intenst arbejder fra Poul Nielsen fra Agedrup Sogns Beboerforenings trafikudvalg. Poul påpegede stedets farlighed samt den intensiverede trafik på Kertemindevejen. Nu er krydsningshellen blevet en realitet. I de seneste uger har Odense Kommune arbejdet hurtigt og har fået etableret hellen. Som beskrevet tidligere så var politiets forudsætning for at godkende hellen, at hastigheden blev dæmpet til 70 km/t forbi hellen. Dette arbejdes der fortsat på.

9

Her ved udkørslen fra Brolandvej er der lavet en cykellomme, så cyklister sikkert kan komme på cykelstien mod Odense. Billedet er taget før færdiggørelsen. Det er Poul Nielsen fra det lokale trafikudvalg, der ses på det indsatte billede. Poul har korresponderet med Odense Kommune om at trafiksikre stedet, så fodgængere, der skal fange en bus kan krydse Kertemindevejen mere sikkert.

AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018


AGEDRUP FØR - en fortælling af borgerne og Lokalhistorisk Forening om Agedrup Sogn - Red. Helge Rasmussen - B

ANNA OG EIGIL:

BYENS FØRSTE SKRALDEMÆND

Anna og Eigil Dyrehauge var så afholdt som byens skraldemænd m/k, at der blev foranstaltet underskriftindsamling, da Odense Kommune sagde dem op. De blev genansat og hentede poser rundt i byen lige til Eigils død.

kanten af Ræveskoven på Skovmålvej og blev hurtigt efter konfirmationen stik i rend-dreng hos købmand Poul Eriksen i butikken på Lunden, der nu er nærbutik. Her blev han hængende, fik kørekort og kørte købmandslastbilen med roer, skaller fra stranden og kul og koks til fyrene i de små hjem. Eigil købte på et tidspunkt Poul Eriksens lastbil, og så var han selvstændig. Men købmandstanken slap han aldrig, og han satte aldrig senere sine ben i Brugsen. De indkøb måtte Anna eller sønnen Henning ordne. Han ventede i bilen, og havde i øvrigt et glimrende forhold til brugsuddeler Svend Mortensen. De hyggede sig ofte i festligt lag, men

Af Helge Rasmussen En høj, rank kvinde i blå kedeldragt gik i den ene side af vejen og hentede papirsække ud fra husene på sækkevognen. En lidt mindre mand med kasket og en pibe eller en smøg i munden kørte lastbilen frem og fik også sække fra sin side af vejen frem, så de sammen kunne få læsset helt til tops på Bedfordens lad. Anna og Eigil Dyrehauge var byens første skraldemænd midt i 1960’erne. Egentlig skulle tjansen være gået til konkurrenten Ejnar “Gas” Jensen. Han boede i kommunen på hjørnet af Holevvej, nu Markhaven, og Lunden. Dyrehaugernes hus lå 100 meter inde i Åsum Kommune, og de lokale skulle spørges først. Først da Ejnar “Gas” sagde nej, gik buddet videre til vognmand Eigil Dyrehauge. UNDERSKRIFTINDSAMLINGEN

Affald var ellers ikke noget, man sådan kørte væk dengang. Dels var der mindre end nu, dels endte skidt og møg ofte ude i vandløb eller huller. Helt uden tanker for miljøet. Alligevel kom sognerådsmedlemmet Niels “Trafik” Nielsen på ideen om at få affald samlet sammen, naturligvis mod betaling fra borgerne selv. At så Eigil i hvert fald de første år kørte lastbilen ud ad Fredemarksgårdsvej og tippede sække med indhold direkte i et

Eigil og Anna Dyrehauge fylder Bedfordens lad med et bjerg af affald. Billedet er fra begyndelsen af 60’erne.

vandhul på Kærby Fed, tog man sig ikke af. Og heller ikke af rotterne, hvis skrig Eigil kunne høre, når læssene dræbte nogle stykker. Senere, da kommunen var lagt sammen med Odense i 1970, kom der mere ordnede forhold. Så endte møget på Stige Ø. Det var på den tid, at Odense Kommune ville fyre Anna og Eigil og sætte egne vogne ind. Så blev der samlet underskrifter i byen, og de fik lov at fortsætte, indtil Eigil pludselig en lørdag morgen lå død i sin seng, 62 år gammel. LILLE MEN BOMSTÆRK

Eigil blev født i det stråtækte hus i ud-

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

ind i butikken? Nej. Den unge Åsum-gut var ikke stor, men bomstærk. Når roerne skulle kastes op på ladet, var en almindelig greb ikke nok. Nej, Eigil fik konstrueret en med dobbelt bredde. Og tænk lige på det job, dag efter dag, læs på læs. Måske derfor trods alt bedre at blive skraldemand sammen med konen, selv om de i starten måtte være fælles om at løfte de tunge zinkkasser op, vende bunden i vejret på dem og få den ind på plads ved huset igen. Sine kræfter brugte Eigil også, da han og Anna havde fundet sammen, og huset på Lunden 29 skulle bygges. Han gravede selv kælderen ud med skovl i


Billedred. Frede Rasmussen 1950, og det blev et moderne hus med træk og slip og indlagt vand. Ikke mange havde det i byen. SAMLINGSPUNKT FOR UNGE

Anna kom til Odense fra Esbjerg for at komme i lære som modist, ved vi, men hvordan hun og hjemmefødningen Eigil fandt sammen, er uvist. Sikkert er, at de blev gift og flyttede ind i det nye hus, der i luftlinje vel ligger tre-fire hundrede meter fra Eigils fødehjem i Ræveskoven. Hun forlod hattemagerjobbet og blev medhjælpende hustru, og et par år senere kom sønnen Henning til verden. Og en tredje mand til familiens førerhus, for når far og mor arbejdede sammen, så lå og senere sad Henning i bilen. Vuggestue, dagpleje eller børnehave var en by i Rusland. Man skulle tro, han tog skade uden pædagoger om sig, men han klarede sig godt og havde et hjem med åbne døre. På et tidspunkt, da vi var unge sammen med Henning, var dagligstuen næsten hver aften befolket af unge mennesker, der fik serveret kaffe og småkager som den naturligste ting i verden. Der kunne sagtens være ti-tolv unge rundt i stuen, og fredag og lørdag gik det vildere til med et par øl eller tre, inden flokken drog på værtshus.

I starten blev affaldet kørt til Fredemarksgårdsvej. Efter sammenlægningen med Odense Kommune i 1970 kom der mere ordnede forhold.

ÆGGEKAGE OG TREDJE HALVLEG

Anna og Eigil kunne også omdanne stuen til et langt bord og invitere Fjordagers bedste fodboldhold på æggekage efter en kamp. Det blev ofte til en ret lang tredje halvleg, hvor de to glade givere tydeligt nød selskabet. Huset ligger stadig på Lunden 29 og ligner sit selv bortset fra, at der er kommet en garage til og en tilbygning mod Åsum-siden. Den blev bygget, da Annas bror, Hans, blev syg og manglede husly. Han flyttede ind og boede der til sin død ligesom Eigil selv. Nogle år efter ægtefællens død solgte Anna huset og flyttede i lejlighed i Saven. Her blev det til en god pensionisttid sammen med Thea Knudsen og andre ældre. Anna var også her et samlingspunkt og med i klubben, der nørklede

11 Anna og Eigils hus ligger stadig på Lunden 29 og ligner sig selv bortset fra, at der er tilført en garage og en tilbygning mod Åsum-siden.

til Mother Theresa og senere blandt meget andet til det lokale Bullerup-Agedrup Hallens Fond. Slægten lever videre i byen. Sønnen Henning og Kia Dyrehauge bor i Daltoften, og deres søn, Sune, bor med sin kone og søn på hjørnet af Markhaven og Lunden og driver Den Madglade. Rent faktisk i netop det hus, som Ejnar “Gas” Jensen, byens anden vognmand, byggede og boede i i mange år.

Helge Rasmussen Helge Rasmussen er født i Agedrup og har været lærer på Agedrup Skole i en menneskealder. I dag arbejder han som meddeler på Fyens Stiftstidende. Denne historie om Anna og Eigil Dyrehauge baserer sig på Helge Rasmussens hukommelse, men i højere grad på samtaler med Henning Dyrehauge, der også har leveret billederne.

AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018


MESTERSKABET GLIPPEDE

Agedrup Bullerup Boldklub har dog i sæsonen opnået fine resultater med tre andenpladser. Serie 4 skal til foråret spille om oprykning. Dameholdet leverede fin indsats. i 2. halvleg. Kampens store spiller, Flemming ´´Maskinmesteren´´ satte sidste scoring ind tæt under mål, efter flot forarbejde af kammeraterne. SUPERVETERANER MED I TOPPEN TIL DET SIDSTE

Dameholdet har ikke været overmatchet, men haft svært ved at score mål.

Af Johan Bækholm, ABB

12

Det har været en sæson, hvor de sportslige forventninger ikke helt er blevet indfriet. Vi havde sat næsen op efter et kredsmesterskab i én af oldboys-rækkerne og som følge heraf deltagelse i kampen om Fynsmesterskaberne. Det lykkedes imidlertid ikke, men der blev derimod vist fine takter i andre rækker. Ligeledes har vi fået et damehold stablet på benene, som forhåbentlig er motiveret til at fortsætte i kommende sæson 2019. FIN SÆSONSTART TIL DAMER

Dameholdet, som fik en fin sæsonstart, løb herefter ind i en række nederlag. Ikke fordi de var overmatchede, men fordi de ikke formåede at score nogle mål. Og det er jo ligesom det det handler om i fodbold. Der kunne i kampreferaterne spores en vis irritation over de manglende scoringer og så var dommerne ikke med os. Så kom det længe ventede tøj til pigerne. Og pludselig, sporedes en vis optimisme og sæsonen fik en god afslut-

ning med en rigtig arbejdssejr på 3-0 over Krarup-Espe. En absolut godkendt 8. plads i pigernes debutsæson. Vi ser frem til 2019, hvor muligheden for optimal forberedelse er langt bedre end tilfældet var forud for sæson 2018. FREMRAGENDE PLATINDRENGE

Mandagsholdet, også kaldet platinholdet, har spillet en fremragende sæson. Den bedste i klubbens historie. Det var forudsigeligt, at Tåsinge, de sidste mange års Fynsmestre, vil være næsten en uoverkommelig opgave, men det viste sig ikke være tilfældet. Der blev gået til opgaven med højt humør og set over tre kampe blev det til knebne nederlag. Der skal ikke meget til før det kan være ABB, der løber med laurbærrene. Alle de øvrige hold tabte nemlig til ABB mindst én gang. Med lidt mere held i sprøjten i de rigtige kampe, var vi blevet bedre placeret end den delte 3.plads. I sæsonens sidste kamp, som var en hjemmekamp mod Fraugde vandt vi 7-3. Efter en tøvende og fornærmende ringe 1. halvleg kom der gang i sagerne

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Tirsdagsholdet, superveteranerne, var med i kampen om kredsmesterskabet lige til det sidste. I en meget tæt og jævnbyrdig pulje, blev det til en 2. plads. Der var kamp om placeringerne lige til det sidste, hvilket stillingen afslører. Vindinge blev fortjent mestre, idet de må siges at være det mest stabile hold gennem sæsonen. Fra ABB på 2. pladsen og ned til nr. 5, var der kun 4 point. Med nogle dumme pointtab gennem sæsonen gjorde vi det svært for os selv. Årets sidste kamp, var et rigtigt ´´lokalderby´´ mod vennerne fra B 1909. De havde ikke gjort meget væsen af sig gennem sæsonen, men de er altid svære at spille imod. Med en 1. halvleg hvor de blev spillet ud af banen, kunne vi på trods af overtag i spil og chancer ikke få bolden over stregen. En skuffende. 2. halvleg blev ikke meget bedre og pludselig blev der slået kontra, og vi var bagud 0-1. Vi kom os dog hurtig og fik udlignet i efterfølgende minut og kampen endte uden protester og undskyldninger 1-1. VETERANER FIK FLOT 2.-PLADS

Torsdagsholdet, veteranerne, var også med i kampen om de sjove pladser til det sidste. En måske lidt smal trup formåede at spille sig til en flot 2. plads med kun et nederlag i 22 kampe. Det ville under normale omstændigheder have været nok til en 1. plads, hvis altså ikke et af holdene i puljen var OKS. Vi skulle hen til 20. september før vi led vores første og eneste nederlag i år, mod netop OKS. 0-1 vidner om en meget tæt kamp. Kan veteranerne mønstre samme


hold i 2019 og undgå skader bliver det spændende at følge holdet, som har potentiale til at deltage i slutkampene om Fynsmesterskabet. UNGE KLAR TIL AT SPILLE OM OPRYKNING

I den yngre afdeling, hvor vi har henholdsvis serie 4 og serie 3, er begge hold kommet rigtig godt fra start. Trænerteamet med Anders Hauerholt og Christian Elstoft i spidsen har fået skabt to gode, solide mandskaber som begge

2 og er i foråret klar til at spille om oprykning til serie 3. Sæsonpremieren blev dog ikke den store succes da vi på hjemmebane fik en øretæve af Fraugde på 0-5. Men holdleder, Rene B. Jørgensens tropper kom sig hurtigt og har sidenhen spillet en række flotte, intense og til tider hårdt spillede kampe. Netop det hårde spil satte sit præg på sæson sidste kamp i grundspillet som foregik i Rolfsted. Tre gule, ét rødt kort samt to straffespark. Jo, der blev gået til ´makronerne´ i en kamp som vi, ABB, vandt med tenniscifrene 7-5. Det bliver spændende at følge gutterne i slutspillet til forår. Serie 3 sluttede også grundspillet i den pæne halvdel. Holdet har været hårdt ramt af små og store skader her i

KLUBBENS FORVANDLING

På det klubmæssige plan har Agedrup Bullerup Boldklub gennemgået lidt af en forvandling de sidste par år. Der er kommet nye omklædningsfaciliteter til, der er lavet materiale- og boldrum. Klubhus og Corner har gennemgået en forvandling. Og endelig er der lagt fliser for at slutte det hele pænt af. Alt sammen til gavn for de små 80 aktive medlemmer som er på grønsværen hver uge i forår/sommer og efteråret og ikke mindst de mange tilskuere, der gæster os hver uge. En stor tak til alle de frivillige der har taget en tørn. Uden jer ildsjæle var vi ikke nået så langt. Tusind tak. Nu pakker vi det hele sammen, og passer på os selv i vinter. Nogle selvtræner, andre spiller lidt

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Lars Engstrøm Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Menige medlemmer Jacob Korsgaard Oliver Hauerholt Johan Bækholm

5230 0498

3025 8697 3095 3436

Suppleant Michael Stengel Pedersen Holdlederne 2620 8956 5163 3457

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 3 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

Superveteran Thomas Dreisig Thygesen vrider sig fri af en truende sandwich.

efteråret, men sluttede på en godkendt 4. plads, der sikrer adgang til oprykningspillet til serie 2 til foråret. Havde serie 3 været skadesfri, var de nok sluttet en plads eller to højere. Af bemærkelsesværdige resultater kan nævnes sæsonens sidste kamp mod rækkens nr. 2, B1913. Det var en kamp med et par gavmilde forsvarere og et fuldstændigt vanvittigt slutresultat på 75. Forventningerne til foråret er, at serie 3 skal spille med i den øverste halvdel af rækken og kæmpe med om oprykningspladserne.

13

indendørs fodbold. Ja, nogle stempler simpelthen helt ud og får det som sædvanligt hårdt, når sæsonen starter 1. april 2019. Hvis vi følger de første eksempler, får trænet lidt i vinter, går vi måske en stor sæson 2019 i møde, hvor vi igen er med i kampen om de sjove placeringer. Tak for i år og på gensyn i 2019.

AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018

FOTO: Erik Schmidt

Super oldboys - mandag Christian Elstoft Martin S. Olsen


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

ma@holmbegravelser.dk

6610 9473 - 2140 6278

Tlf. 22 76 18 81

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

bullerupsvommebad.dk

14

Vand • Varme Gas • Sanitet

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

VVS GARANTI


Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Klinik for fodterapi Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk

FYSIOTERAPEUT PIA RASK Tlf. 6054 4503 piafys@gmail.com BEHANDLING. TRÆNING PÅ SMÅ HOLD.

Bullerup Pub’en

Certificeret

GLA:D -terapeut

Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 6610 8081 Billard og dart Bulleruppub2016@gmail.com

Læs Agedrup Rundt på nettet! Nu er det muligt at læse AGEDRUP RUNDT ved hjælp af din computer, tablet eller telefon. Alle numre fra 1994-2018. www.agedrup-rundt.dk

asger@asgerlindenskov.dk

15

Glædelig jul! Klokkestøbervej 21 Odense M Tlf.nr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018


FOTO: Erik Schmidt

De store maskiner har de seneste måneder været i gang med nedbrydningen og oprydningen på den gamle Dæhnfeldt-grund, som har adresse på Lunden. Rydningen skal give plads til et kæmpebyggeri af i alt 269 lejeboliger, der organiseres i 10 kvarterer.

GOODBYE DÆHNFELDT-RUIN!

Den nye ejer, Christian Fischer fra Fischer Ejendomme, forventer stadig byggestart i foråret 2019 Af Erik Schmidt

16

Grunden ved frøforædlingsfirmaet Dæhnfeldts gamle forsøgsgartneri på Lunden er ved at være ryddet. Den nye ejer regner fortsat med at kunne begynde på byggeriet af første etape til foråretg 2019. - Vi har jo nu nedrevet og ryddet grunden for bevoksning og ikke mindst de gamle bygningsrester, siger Christian Fischer. - Vi håber fortsat på en byggestart en gang til foråret. Ifølge den godkendte lokalplan vil der kunne bygges 269 boliger i mindre klynger. Bebyggelsen opføres i primært to etager, men med én etage ud mod ringvejen.

Bunker af sten og træer efter den omfattende oprydning.

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Den brandhærgede ruin, der har været et kedeligt vartegn ud mod Østre Ringvej, er endelig væk. Det har taget flere måneder at få fjernet bygningsrester og fundamenter til en del af Dæhnfeldts gamle drivhuse.

17

Rydningen har også afsløret et par overraskelser som denne klods.

AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

Bullerup Nærbutik & Posthus Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Kioskvarer Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Blomster

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

ÅBNINGSTIDER Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

Kristian Tvergaard

Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

18

Annoncer tegnes gennem Ole Christiansen, tlf. 6610 7597 - olehalskovchristiansen@gmail.com Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk


AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

NYT FRA EN NY SKOLEBESTYRELSE

Skolebestyrelsen er blandt andet i gang med at udarbejde et princip for brugen af digitale medier. Bestyrelsen er også meget optaget af dannelse og elevtrivsel.

20

Af Vicki Møberg Torp, formand for skolebestyrelsen

ældre er velkomne, og vi håber, at det kan blive en inspirerende aften for os alle.

Før sommerferien blev der valgt en ny skolebestyrelse på Agedrup Skole for de næste to år. Der var heldigvis både gengangere og nye, som har masser af ambitioner for Agedrup Skole. Medlemmerne i skolebestyrelsen er nu, som det ses i boksen til højre på denne side. Skolebestyrelsen har lagt en ambitiøs plan for skoleåret 2018/2019. Vi er lige nu ved at lægge sidste hånd på et princip for brug af digitale medier, som kan hjælpe både elever, medarbejdere og forældre til at agere digitalt i hverdagen. Vores børn vokser op i den digitale tidsalder og skal selvfølgelig uddannes og dannes til at begå sig i den. Erfaringerne viser, at det kan være svært – især fordi vi som forældre har vanskeligt ved at “følge med” og finde vores rolle med hensyn til at vejlede og sætte grænser for vores børn. Det håber vi, at princippet for brug af digitale medier kan hjælpe med.

ELEVERNES TRIVSEL

DANNELSE

Dannelse er fortsat på dagsordenen på Agedrup Skole og udgør sammen med læsning og professionelle læringsfællesskaber skolens tre indsatsområder for det kommende år. De indsatser følger skolebestyrelsen tæt, og som mange af jer sikkert ved, får vi besøg af Per Schultz Jørgensen den 6. december kl. 19-20.30. Alle for-

Derudover er skolebestyrelsen optaget af at styrke elevernes trivsel – både gennem fællesskaber og en mere inspirerende skole. Vi har sidste år afholdt fællesspisning. Det bliver vi ved med, hvis der er opbakning til det, og vi arbejder senere på året med, hvordan vi skal skabe de bedste fysiske rammer for et inspirerende skoleliv. Dannelse er nemlig også at lære, hvordan man bidrager til de bedste rammer for egen læring, og hvordan man som elev selv kan tage ansvar for, at skolen er et rart sted at være. F.eks. ved at passe på tingene, være med til at designe indretning af klasser og fællesarealer og ved at undlade at smide affald i skolegården. FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN

Skolebestyrelsen glæder sig til det fortsatte arbejde med at gøre Agedrup Skole til den bedste skole. Sig endelig til, hvis du har forslag eller idéer, som vi bør arbejde med. Hvis du vil følge mere med i skolebestyrelsens arbejde, kan du altid gå ind under skolebestyrelsen på Agedrup Skoles hjemmeside. Der ligger vores årsplan, dagsordener og referater og de principper, vi har på Agedrup Skole.

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Skolebestyrelsen har lagt en ambitiøs plan for skoleåret 2018/2019., skriver Vicki Møberg Torp, der fortsætter som formand for en ellers ny bestyrelse.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Møberg TTorp orp (fmd.) Thomas Hedelund (forældrerepræsentant og næstformand) Deniz Karaplan (forældrerepræsentant) Helena Skaalum (forældrerepræsentant) Jan Frederiksen (forældrerepræsentant) Maiken Hjermind Madsen (forældrerepræsentant) Nanet Kaldau Jeppesen (forældrerepræsentant) Louise Dansted (forældrerepræsentant) Steffen Lauridsen (forældrerepræsentant) Judith Vølund (medarbejderrepræsentant) Line Jakobsen (medarbejderrepræsentant) Nadia Andersen (elevrepræsentant) Aya Hudroj (elevrepræsentant) Leen Gomma (elevrepræsentant) Mohammed Bibi (skoleleder) Christian Hovendal (souschef)

19


TRE UDVIKLINGSOMRÅDER Dannelse, teknologiforståelse og medarbejdernes samarbejdsevne er fokuspunkter. Der er juleklip og luciaoptog i december. Af Mohammed Bibi, skoleleder

Mohammed

Agedrup Skoles vision for området er at ruste eleverne til at kunne delÅret 2018 går snart på hæld, og for tage meningsfuldt i et digitalt samfund Agedrup Skole har det været et rigtig ved at styrke elevernes teknologigodt og begivenhedsrigt år – både i for- forståelse, digitale kompetencer, 21st hold til igangsætning af nye og vigtige til- century skills samt at give eleverne færtag, men også i forhold til konsoliderin- digheder inden for entreprenørskab og gen af allerede igangsatte udviklingsom- innovation. Alle elever på skolen kommer til at råder. Jeg vil her uddybe tre af dem: stifte bekendtskab med fagområdet, og der er planlagt differentieDANNELSE Den danske folkeskole er en INFORMERER rede aktiviteter for de yngste, de mellemste og de af de vigtigste institutioner i ældste. Hovedparten af dagens samfund, fordi vi forundervisningen vil finde uden at give eleverne bogsted på fagdage. lige færdigheder og kundskaber, også har til formål at ÅRGANGSKONFERENCER gøre eleverne til hele, livsVi har i øjeblikket et stort duelige og demokratiske fokus på medarbejdernes samarbejdssamfundsborgere. Eleverne skal erobre deres eget liv, evne omkring elevernes læring og trivog de skal tage ansvar og indgå i for- sel. Vi har etableret årgangskonfepligtende fællesskaber. Derfor er dannelse og uddannelse to sider af samme rencer, hvor årgangsteamet får en lille datapakke ud, som de skal bruge i desag. Vi har på Agedrup Skole valgt at res forberedelse af konferencen. Det kan læne os op af professor Per Schultz Jør- være resultater fra de nationale test, gensens forståelse af dannelse, og helt sundhedsprofilundersøgelsen mm. Herefter mødes årgangsteamet med konkret har vi udvalgt fire karaktertræk, som vi skal lade gennemsyre vores prak- ledelsesrepræsentanter og vejledere og drøfter interessante fund i datamaterialet. sis. Vi i ledelsen laver også fund, som De fire karaktertræk er medmenneskelighed, mod, udholdenhed og er interessante; både der, hvor vi kan nysgerrighed. Agedrup Skole har, i se, det går rigtig godt og der, hvor der øvrigt sammen med Seden Skole, invi- eventuelt er noget, vi skal være særligt teret Per Schultz Jørgensen til at komme opmærksomme på og arbejde mere og holde et oplæg for skolernes foræl- med. Konferencerne skal munde ud i dre og medarbejdere. Arrangementet er gratis og finder konkrete aftaler om, hvad teamet vil arbejde videre med i deres praksis. Målet sted den 6. december kl. 19.00. med årgangskonferencerne er at øge teamenes refleksionskompetence over TEKNOLOGIFORSTÅELSE Teknologiforståelse er et af de helt nye praksis samt sikre et fintmasket sikkerfagområder, som både Undervisnings- hedsnet under alle vores årgange. ministeriet og Odense Kommune har LUCIAOPTOG fokus på og igangsat forsøg med. Vi er sammen med en håndfuld sko- Torsdag den 13. december kl. 9.00 har ler i Odense frontløber på området, og 2. årgang inviteret os alle til luciaoptog. vi har etableret et Tech-center og ind- Det bliver fint og smukt. Juleklippedag - Det’ sørme, det’ købt en masse robotter og spændende sandt, december! gadgets.

20

Traditionen tro markerer hele skolen juleklippedagen fredag den 30. november. Det vil summe af julemusik, julesang, klip og fletteri, og i hele huset vil det dufte af jul og æbleskiver. På døre og i gangarealer vil vi alle i den kommende måned nyde resultatet af dagen, når vi passerer dekorerede døre og ophæng af forskellig slags. LÆRINGSMILJØOBSERVATION

Den 15. januar får vi besøg af et observationsteam, der består af en konsulent fra Børn- og Ungeforvaltningen, skoleleder Tina Skelgaard fra Paarup Skole og en ressourceperson/lærer/pædagog fra skolen. I Odense laver vi læringsmiljøobservationer, fordi forskningen viser en klar sammenhæng mellem skoler med høj kvalitet i læringsmiljøet og elevernes læringsudbytte. Et godt læringsmiljø har ikke alene betydning for elevernes skolegang, men har også stor betydning for, hvor godt de klarer sig senere i livet. Læringsmiljøobservationen sætter fokus på temaer, som er identificeret i forskningen og særligt vigtige for læringsmiljøet - eksempler herpå er inkluderende læringsmiljøer og undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering. Efter observationerne får vi en tilbagemelding og kan bruge den til inspiration, dialog og refleksion med henblik på at videreudvikle vores skole. Observationerne indgår ligeledes i datapakken, der er omdrejningspunktet for de kvalitetssamtaler, vi har mellem skolens ledelse og forvaltningen i Odense Kommune. DET ER LYGTETID!

Det er nu så mørkt, når dit barn cykler i skole om morgen, at du skal huske at få tjekket cyklens for- og baglygte samt reflekser. Det er rigtig vigtigt, at alt lys virker, som det skal. JULEGUDSTJENESTE I KIRKEN

Torsdag den 20. december deltager alle skolens elever i julegudstjeneste i kirken. Dette foregår over tre omgange startende kl. 9.00. Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår! AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018


Formand: Søren Stobbe, tlf. 20 16 84 83

JULEFROKOST I GENERATIONERNES TEGN Beboerforeningen havde søgt midler fra kommunens pulje “Generationspagten” og holdt komsammen i forsamlingshuset med foredrag og julemad.

kør, og børnene blev igen stillet op på en lang række, og nå ja, så fik de en lussing mere. Sådan gik turen rundt om hele byen, så børnene blev opdraget med størrelsen på deres by. Dette blev gjort med alt mulig kærlighed, og det blev gjort for at sikre at børnene kunne huske disse vigtige markører, som de jo skulle bruge videre frem i livet. Det er blandt andet herfra at begrebet ’huskekage’ kommer. STOR OPBAKNING

Efter foredraget var der traditionel julebuffet fra “Den Madglade”.

Af Søren Stobbe, formand for Agedrup Sogns Beboerforening

22

Søndag den 18. november havde Agedrup Sogns Beboerforening og Agedrup Forsamlingshus inviteret byens borgere til julefrokost i Forsamlingshuset. Grunden til invitationen var at Beboerforeningen og forsamlingshuset var gået sammen om at søge midler fra Odense Kommunes pulje, der hedder ’Generationspagten’. Denne pulje er til for at skabe arrangementer i lokalsamfundet, der bringer generationerne tættere sammen. De ansøgte midler gav mulighed for at vi kunne engagere en foredragsholder. Foredragsholder Kåre Johannesen.

MARKØRER FOR BYSKELLET

Valget faldt på Kåre Johannessen, som levende og interessant fortalte om, hvordan man havde set på generationerne igennem tiderne. Kåre kunne blandt andet fortælle om hvordan man i tidligere tider, om-

kring juletid, tog sognebørnene med rundt til markørerne for byskellet. Her blev børnene stillet op på en lang række, og når man så tydeligt havde udpeget markøren, så fik hvert barn en lussing. Så gik man videre til næste mar-

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Efter foredraget kom maden på bordet. Menuen var en traditionel julebuffet fra Den Madglade ved Sune Dyrehauge. Sild, fiskefilet, lun leverpostej, æbleflæsk, pålæg og meget mere. Lækker mad, som blev taget rigtigt godt imod af gæsterne. Efter buffeten var der risalamande, med mandel, og en meget fin mandelgave. Hertil kunne købes kaffe og te i baren. Et dejligt arrangement med stor opbakning. Må jeg ikke benytte denne lejlighed til at takke alle de dejlige gæster, som valgte at støtte op om vores arrangement. Alle de frivillige, der gav en hånd med at få dagen til at lykkedes. Kåre Johannessen for at berige vores dag med et spændende foredrag. Agedrups Sogns Lokalhistoriske forening for at stille op med deres udstilling af historiske billeder fra området, og endelig Den Madglade for at levere dagens anretning. Selvfølgelig også en tak til Odense Kommune og puljen ’Generationspagten’ for at støtte vores arrangement. Vi søger selvfølgelig om penge igen næste år.


FORENINGER LØFTEDE I FLOK Beboerforeningen var med til at stå for Halloweenarrangementet, der begyndte på torvet og sluttede i kirken

Formand og næstformand klar til at tage deres del af arbejdet. Gitte Knudsen og Jette Andreasen samlede trådene, men flere foreninger leverede mandskab.

BESTYRELSEN Formand Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 31 61 07 40 Næstformand Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Kasserer Lasse Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 21 22 23 73 Sekretær Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 70 13 Bestyrelsesmedlem Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsesmedlem Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 27 62 04 18 Bestyrelsesmedlem Mette Nielsen Rønnehaven 4, 5320 Agedrup Tlf.: 60 89 63 75

KONTAKT agedrupsogn@agedrupsogn.dk

www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

Der var mundgodt ved butikstorvet, inden halloween-processionen satte sig i bevægelse.

MobilPay 20610

Gitte Knudsen taler til folket.

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018

23


KIRKEBLADET DECEMBER 2018 NR. 1 ●

69. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

Redaktion: ● Hans Ove Nielsen 61 40 65 95

www.agedrup-kirke.dk

Tove Jørgensen 41 74 35 18

INDSÆTTELSE AF INA BALLE AAGAARD OG FAMILIEGUDSTJENESTE MED LUCIAOPTOG Festdag den 2. december med gudstjeneste og præsteindsættelse kl. 11.00. Af organist Carsten Bech Madsen

24

Søndag den 2. december bliver en festdag i Agedrup Kirke. Vi holder gudstjeneste kl. 11.00. Gudstjenesten indledes med festmusik og procession, hvor vores nye præst Ina føres ind i kirken af provsten. Muligvis kan der være et følge af andre præster. Umiddelbart herefter er der luciaoptog, hvor minikonfirmander og sangere fra Agedrup Kirkekor på smuk vis gentager en gammel tradition. Luciabrud Sidsel vil føre ternerne til korbuen, hvor det samlede kor vil synge en sang mere, før luciaoptoget igen forlader kirken. Gudstjenesten fortsætter herefter med præsteindsættelse, og det bliver således den første gudstjeneste, hvor vores nye præst, Ina Balle Aagaard prædiker. Undervejs vil kirkekoret synge en sang mere, og gudstjenesten slutter med mere festmusik og procession, hvor præsterne bliver “spillet ud” af kirken. Efter gudstjenesten er der reception i Sognegården, og alle er velkomne til at være med og hilse på vores nye præst.

Ved familiegudstjenesten er der officiel præsteindsættelse, og det bliver således den første gudstjeneste, hvor Agedrup Kirkes nye præst Ina Balle Aagaard prædiker.

Før indsættelsen af Agedrups nye præst er der luciaoptog. Agedrup Kirkekor og minikonformanderne medvirker også. Efter gudstjenesten er der reception for Ina Aagaard i Sognegården. Foto: Hans Ove Nielsen.

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk


NU ER DET JUL IGEN Dejlige december! Julens gudstjenester - orientering ved menighedsrådsformanden Af Lene Marqvardsen, menighedsrådsformand JUL FOR DE MINDSTE

Torsdag den 11. december kl. 10.00. Julegudstjeneste især for dagplejer, børnehaver og børn i denne aldersgruppe. Kom og se juletræet blive tændt i Agedrup Kirke. Julekrybben er fundet frem. Der bydes på lidt sødt efter gudstjenesten. JUL FOR SKOLEN

Torsdag den 20. december. Julegudstjeneste for hele Agedrup Skole - kl. 9.15, 10.15 og 11.15 for henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning. SYNG JULEN IND – DE 9 LÆSNINGER

Søndag den 16. december kl. 19.00. Festlig musikgudstjeneste (se omtale andetsteds på kirkesiderne).

JULEAFTEN

Gudstjenester kl. 13.30 og 15.00. Michael Thrane medvirker på trombone.

til årsskiftet. Gudstjenesten er kl. 16.00, så man også kan nå hjem til Dronningens nytårstale kl. 18.00! Umiddelbart efter gudstjenesten bydes på et glas champagne og et stykke kransekage i våbenhuset, og udenfor vil vi sammen også kunne nyde synet og duften af et flot batteri, der skydes af årets sidste nat! Gudstjenesten nytårsaftensdag erstatter gudstjenesten nytårsdag.

JULEDAG

Højmesse kl. 11.00. Her vil kirkesanger Annie Leth gøre julens egentlige højtidsdag endnu mere festlig ved at synge en smuk julesolo. 2. JULEDAG

Gudstjeneste kl. 9.00. SALMESANGSGUDSTJENESTE

Søndag den 30. december kl. 11.00. NYTÅR 2018/19 - NYTÅRSAFTENSDAG

Søndag den 31. december kl. 16.00 med champagne og festfyrværkeri. Nytårsgudstjenesten i Agedrup Kirke fejrer vi på årets sidste dag, og vi vil ønske hinanden godt nytår som optakt

Den 24. december er der gudstjenester kl. 13.30 og kl. 15.00.

De 9 Læsninger i Agedrup Kirke Søndag den 16. december kl. 19.00 med “special guest stars”. Vil du være oplæser? Af organist Carsten Bech Madsen En engelsk tradition er også en tradition i Agedrup Kirke. Søndag før jul holder vi “De 9 Læsninger”. I mange engelske kirker foregår denne tradition juleaften, men det går ikke i Danmark, hvor vi har alt for travlt til sådan noget denne aften (Vi har ikke gudstjeneste søndag den 23. december, så den regner vi ikke med). Konfirmander og sangere fra Agedrup Kirkekor læser fire af læsningerne. De sidste fem læsninger skal fordeles på voksne fra sognet. Hvis du har lyst til at være oplæser af en enkelt, kort tekst undervejs, er du velkommen til at melde dig. Du skal i så

25

fald skrive til organist@agedrupkirke.dk med besked om navn og telefonnummer. Alle læsninger læses dermed af såkaldte “lægfolk”, altså personer, der ikke er præst i kirken. Naturligvis vil vores nye præst, Ina, runde gudstjenesten af. Ind imellem læsningerne er der musik og salmesang. I år har vi inviteret sanger Hans Henriksen og fløjtespiller Caroline Veppler som “special guest stars”, og naturligvis medvirker også kirkesanger Annie Leth og organist Carsten Madsen. Vi glæder os til denne 3. søndag i advent.

AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018


NB

Godnathistorie i kirken

NOTABENE

Søndag, den 2. december, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Familiegudstjeneste med Luciaoptog og præsteindsættelse. Derefter reception i Sognegården for vores nye præst, Ina Balle Aagaard. Alle er velkomne til at være med. Torsdag, den 6. december, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Torsdag, den 6. december, kl. 19.30 i Agedrup Kirke Julekoncert – Ullerslevkoret og Agedrup Kirkekor

Kom og vær med torsdag den 17. januar 2019 Af Gitte Knudsen og Annie Leth

I denne mørke tid er det rart med lidt hygge inden sengetid. Så kom gerne i nattøj med din dyne, bamse og sut og få læst godnathistorie af Gitte og syng godnatsange med Annie.

Søndag, den 16. december, kl. 19.00 i Agedrup Kirke De 9 Læsninger Tirsdag, den 18. december, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Torsdag, den 3. januar, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-cafe Søndag, den 6. januar, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Syng Julen ud - gudstjeneste Tirsdag, den 15. januar, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Tirsdag, den 15. januar, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 17. januar, kl. 18.30-19.00 i Agedrup Kirke Godnathistorie i kirken Torsdag, den 24. januar, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen

26

Søndag, den 3. februar, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Kyndelmisse - gudstjeneste

Minikonfirmander godt i gang Nu med seks elever fra tredje klasse Af Annie Leth, kirkesanger og lærer Så er minikonfirmanderne godt i gang. I år er det et lille hold på seks 3. klasseselever fra Agedrup Skole, der mødes i Sognegården torsdage fra kl. 14.14 til

15.45, hvor vi fortæller bibelhistorie, synger, leger, tegner, beder Fadervor og går på opdagelse i kirken og på kirkegården. Som afslutning på forløbet medvirker de sammen med Agedrup Kirkekor i luciaoptoget ved gudstjenesten 1. søndag i advent den 2. december 2019 kl. 11.00.

Det foregår i Agedrup Kirke kl. 18.30-19.00 torsdag den 17. januar Du må gerne tage far eller mor med, og du må gerne komme alene. Du går sikkert i dagpleje eller børnehave, men alle er velkomne. Sammen med jer vil vi skabe en hygge-godnat-stemning gennem fortællinger fra Biblen og sange. Det er ikke en gudstjeneste, men vi slutter med fadervor. Vi glæder os til at se jer!

Minikonfirmanderne synger, tegner, leger, undersøger og beder Fadervor. Her ses de sammen med kirkesanger og lærerAnnie Leth.

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk


AGEDRUP KIRKEKRYDSORD Send din løsning til Tove Jørgensen og vind en flaske god vin Af Tove Jørgensen, menighedsrådet Vinderen af Kirkekryds i AR nr. 144 er Solveig Hansen, Åsumvej 369, 5240 Odense NØ – tillykke! Præmien kan afhentes på Kirkekontoret, Agedrupvej 12, tirsdag mellem 14.00-16.00 eller torsdag mellem 9.00-13.00. Næste løsning sendes som sidst til

tj@agedrup-kirke.dk sammen med navn og adresse eller skriv den på en kuvert også sammen med navn og adresse og smid den i postkassen på kirkekontoret i sognegården. Deadline er samme som bladets deadline - altså den 8. januar 2019.

27

AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018


CAFÉERNE TORSDAGS-CAFÉEN Af Karin Ritter, menighedsrådet Den 1. torsdag i otte af årets måneder kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård. I efterår/vinter er det september, oktober, november og december. I vinter/ forår er det januar, februar, marts og april. Der arrangeres musikunderholdning og foredrag med spændende emner, hvor vi kommer vidt omkring. Der serveres kaffe og te, og hvis ikke andet er nævnt, medbringer man selv eventuel brød til kaffen. Der betales 10,00 kr. for kaffe og underholdning. Alle er velkomne til at deltage i et par gode timer med sang, snak, kaffe og hyggeligt samvær. PROGRAM FREM TIL 4. APRIL 2019 PÅ FØLGENDE TORSDAGE:

28

Den 6. december 2018 Peter Rahbæk Juel – fra barn i Skjern til borgmester i Odense. Den 3. januar 2019 Tommy og Karen – Vi ønsker Godt Nytår med musik og sang. Den 7. februar 2019 Palle Mygenforth – fortsættelse af fortællingen fra De vestindiske Øer. Den 7. marts 2019 Nils-Peter Holm – fortæller om livsglæde og livet på godt og ondt. Den 4. april 2019 Jens Christian Christiansen – fra dæksdreng til kaptajn hos A.P. Møller.

Torsdags-café den 6. december Nu kommer han, Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel. Vi har ventet med længsel. Han får lov at tale frit fra leveren om sin vej fra Skjern til Odense. Vi får nok også lidt at vide om, hvordan det er at være borgmester. Et job, som ikke mange mennesker har.

Jeg er sikker på, at han også vil svare på spørgsmål fra salen, hvis nogen er nysgerrige efter at høre om andre emner.

FROKOST-CAFÉEN TIRSDAGS-SILDEN

Den 6. december 2018 fortæller borgmester Peter Rahbæk Juel om turen fra barn i Skjern til borgmester i Odense.

Frokost-Caféen “Tirsdags-silden “ Den 3. tirsdag i 8 af årets måneder. I efterår/vinter er det september, oktober, november og december. I vinter/forår er det januar, februar, marts og april. Altid samme sted, altid samme tid og det er i Agedrup Sognegård kl. 11.00-13.00. Vi samles over et dejligt måltid mad med tre slags sild og tre slags ost, brød og smør. Vi slutter med en kop kaffe. Buffet’en koster 30,00 kr., og der kan købes drikkevarer. En invitation til en frokost i hinandens hyggelige selskab, hvor alle er velkomne uden tilmelding. Dette foregår følgende tirsdage: Datoer frem til 16. april 2019 Den 18. december 2018 Den 15. januar 2019 Den 19. februar 2019 Den 19. marts 2019 Den 16. april 2019

Torsdags-café den 3. januar Vi vil ønske hinanden et Godt Nytår sammen med Tommy og Karen. Tommy og Karen skriver om sig selv: Vi har spillet sammen og været gift i ca. 45 år. Vi har spillet i rock-band, spillet folkemusik og hver for sig haft forskellige musiske aktiviteter. Børn og musik har fyldt meget i vores liv. I de sidste år har vi haft tid til at arbejde med vores projekt som duo. Vi har arbejdet med viser og folkemusik. De gamle viser har altid betydet meget for os. Dem vil vi gerne være med til at bevare og gi’ liv. Samtidig skriver vi nye sange med kommentarer til vores liv her og nu.

I Frokost-caféen Tirsdags-silden samles man over et dejligt måltid mad med tre slags sild og tre slags ost, brød og smør, og man slutter af med en kop kaffe. Tommy og Karen.

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk


JULEKRYBBEN Agedrup Kirke har en meget flot julekrybbe. Læs her om, hvordan den er blevet til og læs om julekrybbens historie.

i en specialbutik for kirkelige artikler i det centrale Rom af vores præst igennem mange år Lene Bischoff-Mikkelsen. Det er figurer inspireret af barokken og ikke de kønneste - men materialet kan ikke gå i stykker. Det er dejligt, at de ikke kun er til pynt. Så husk at vi gerne må røre ved dem. Der findes mange og meget smukke figurer i porcelæn, som det vi har i et af kirkevinduerne op til jul, men de holder jo ikke i brug år efter år. Figurerne er for små og sarte. EFTER 11. DECEMBER

Det er Agedrups sognepræst gennem mange år, Lene Bischoff-Mikkelsen, der i 2001 fandt figurerne i Rom.

Af Tove Jørgensen, menighedsrådet Lidt baggrundshistorie hentet på Folkekirkens hjemmeside. Et krybbespil eller julekrybbespil er et mindre skuespil, der gengiver juleevangeliets beretning om Jesu fødsel. Skuespillet fremføres ofte af børnehavebørn eller skolebørn som en del af undervisningen i kristendom op til jul. Ordet benyttes lejlighedsvis også til at beskrive en tableau-opstilling, der viser den stald i Bethlehem, hvor Jesus blev født. En sådan tableau-opstilling omtales dog oftest som julekrybbe. I julekrybben bliver fortællingen om Jesus’ fødsel iscenesat. Vi finder den i vindueskarmen derhjemme, i kirken, butikkernes udstillingsvinduer og måske endda som levende krybbespil med rigtige dyr og mennesker. Julekrybbens hovedpersoner er hentet fra fortællingerne om Jesus’ fødsel. De vise mænd og Bethlehemsstjernen stammer fra Matthæusevangeliet, mens hyrder og engle er

fra Lukasevangeliets juleevangelium. Oksen og æslet, som tilbeder Jesus, stammer formentlig fra Pseudo-Matthæus, som er et skrift fra 600-tallet, der også har barndomsfortællinger om Jesus. Man kender til krybbespil tilbage til 800-tallet, men de er formentlig indgået i julefejringerne fra engang i 600tallet. Krybbespillene blev gjort populære af Frans af Assisi, som i 1223 skabte en julekrybbe i en grotte i den italienske by Greccio.

Det er jo ualmindeligt ikke at have julekrybber stort set overalt i det offentlige rum i de katolske lande. En detalje er, at barnet først bliver lagt i krybben julenat. Den står altså tom hele december med de andre figurer omkring. Vismændene kommer også først til Hellig 3 Konger. Vi har vores stående efter børnegudstjenesterne med det hele (!) Som en del af vores helt egen fortælling er et af fårenes ben malet sort. Det stakkels får må derfor blive hjemme med sit dårlige ben, da alle de andre tager af sted på folden - men i stedet blev det halte får vidne til fødslen i stalden og blev dermed dagens helt. Nu kender I historien om Agedrup Kirkes julekrybbe (i folkemunde kaldet ’havenisserne’). Kom og se og mærk dem, når de er stillet op efter 11. december. Rigtig god jul!

Syng Sammen Første gang torsdag d. 24. januar

FRA ASSISI TIL AGEDRUP

Af Carsten Bech Madsen & Annie Leth

Historien om Frans af Assisis krybbespil vandt udbredelse i hele Europa, hvor krybbespillet blev en populær skik. Traditionen forsvandt i de lande, hvor reformationen i 1500-tallet havde gjort sit indtog, heriblandt Danmark. Først i begyndelsen af 1900-tallet er krybbespillet vendt tilbage og er nu blevet en fast del af vores juletraditioner. I Agedrup Kirke har vi den flotteste julekrybbe. Alle figurer er købt i 2001

Sæt allerede nu X i kalenderen ved de to første syng sammen-arrangementer i 2019. Det bliver torsdag d. 24. januar og torsdag d. 25. april kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård. Der bydes som sædvanlig på en let anretning i pausen til 30 kr. Nærmere omtale i næste nummer af Agedrup Rundt

AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018

29


NAVNLIG NAVNE

ORGANISTENS HJØRNE Carsten Bech Madsen

Nyt fra kirkebogen september og oktober 2018

Døbte 2. 9. 2018 2. 9. 2018 9. 9. 2018 9. 9. 2018 7. 10. 2018 14. 10. 2018 21. 10. 2018

Villads Christian Eliasen, Hvenekildeløkken 60A, Odense NØ Axel René Aagaard, Engtoften 18, Agedrup Sofie Tangaa Tjalve, Daltoften 103, Agedrup Marius Lars Havndrup Skovsted, Græshaven 10, Bullerup Marley Friis Strøm Andersen, Ved Bækken 3, Bullerup Malte Grimstrup Nordholt, Arendalsvænget 1, Bullerup Viggo Christian Rud Thomsen, Daltoften 57, Agedrup

Viede og kirkeligt velsignede 1. 9. 2018 1. 9. 2018 15. 9. 2018

Sif Schalman Lohmann & Morten Schalman Lohmann, Skovhaven 71 Cecilie Hustinx-Svendsen Jensen & Patrick Hustinx-Svendsen Jensen, Stadionvej 74, Odense V Nathalie Killerup Godthaab &Thomas Killerup Godthaab, Lerhusene 3

Døde, bisatte og begravede 5. 10. 2018 11. 10. 2018 13. 10. 2018

Ester Kristine Nielsen, Fridasholmvej 8, Odense NØ Esther Trolle Hansen, Kalørvej 120A, Odense V Poul-Henning Steenholdt, Brolandvej 105, Agedrup

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST

Ina Balle Aagaard - Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 2916 0638 - iba@km.dk Træffes alle dage, gerne tirsdage 9.00 - 11.00 og torsdage kl. 14.00 - 16.00. Mandag er fridag.

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Sekretær: Vibeke Lundgreen - 6610 8357 - viel@km.dk Kontortid: Tirsdag kl. 14.00-16.00, torsdag kl. 9.00-11.00, fredag kl. 9.00-11.00

30

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - kirketjener@agedrup-kirke.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – kirkesanger@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

www.agedrup-kirkekor.dk Af Carsten Bech Madsen, organist og korleder “Jeg glæder mig i denne tid…” - Det har jeg faktisk altid gjort på trods af, at mine snart 40 år som korleder har givet mig den travleste tid på hele året, når vi kommer til november-december. Erfaring har gjort, at man ikke mere får stress, men tager tingene i den rækkefølge, de måtte komme. Lokalt i Agedrup og nutidigt er det vigtigt, at kirkekoret er klar til julen, hvor der er tre forskellige programmer og repertoirer til i alt fem arrangementer. For hvert program skal der laves kormapper til hver enkelt sanger, så sangene ligger i rigtig rækkefølge, og tingene skal indøves. Når sangeren er næsten-12-år kan der gå megen hygge og sjov i at lægge sange i mappen, og så kan det tage laaang tid. Ofte er det nemmere, at korlederen bruger en time eller tre-fire på det i ro og mag uden at få stress af sangernes ca. 754 kommentarer og spørgsmål. De kan ellers være både relevante og velmente – inkluderet en “relevant” bemærkning om hunden eller katten derhjemme. Sognegården emmer af råhygge, når det sker. UDPRÆGET HYGGE

Nu er mapperne klar helt frem til 11. december, og derefter gentager vi eller jeg processen, før vi er på igen den 16. december. Hyggen i koret er udpræget, og korlederen kan være helt “høj” efter en eftermiddag med denne rare flok. I “sin tid” - altså på den tid, hvor


mor eller far gik i 5. klasse - var det ikke kun 8 sangere, men 50 sangere, det gjaldt. Et år holdt vi 10 luciaoptog inden for en uge, foruden alle de andre luciaoptog i løbet af november(!) og december. Flere samtidige luciaoptog krævede planlægning og et hold af hjælpere. Tre luciakranse, en masse ternekranse, lys og andet tilbehør fyldte bagagerummet på bilen. Der var ingen grund til at pakke ud, for i de tre uger, det stod på, kunne man aldrig vide, om der blev kaldt til luciaoptog. Flere gange var det med under 24 timers varsel. Det var på plejehjem, fritidshjem, ældreklubber og naturligvis skolen, hvor alle 50 sangere lavede et meget langt luciaoptog. Faktisk var vi aldrig i kirker. Det var ikke “in” med luciaoptog i kirken på den tid. Se det var en historie fra dengang. Det var også hyggeligt, men der var ikke den samme intimitet i korene, som vi har i Agedrup Kirkekor. “…så véd jeg, julen kommer”. KIRKEKORETS FYLDTE KALENDER

“Det er en travl tid, som vi lever i…” (citat fra Kim Larsen). Agedrup Kirkekors kalender for efteråret er fyldt godt op. I efteråret lagde vi ud med høstgudstjeneste. Derefter var koret med ved „Gud og spaghetti“ og BUSK/Halloween. Som noget nyt har vi været på hyttetur. Vi havde fire timers intensiv korprøve fordelt hen over en lørdag, hvorefter der var dømt hygge - og der blev hygget. Efter “Den store bagedyst” i TV blev det sengetid, og næste morgen blev der hygget videre. Ifølge sangerne havde denne tur nærmest kun ét problem: Der var for få overnatninger. Så næste hyttetur bruger vi nok nogle flere dage på. Man bliver glad helt ind i sjælen, når en tur er så succesfuld. Tak til mor Sanne, som var med som hjælper og tak til de forældre, der lavede mad og var chauffører.

en fælles korprøve med Ullerslevkoret, da Agedrup Kirkekor og Ullerslevkoret sammen skal lave tre kirkekoncerter i kirkerne i hhv. Gislev (4. 12.), Agedrup (6. 12.) og Ullerslev (11. 12.).

men de er uden gløgg og æbleskiver. Som nævnt andetsteds er kirkekoret naturligvis også med ved “De 9 Læsninger” og som afslutning på året, synges for ved skolegudstjenesterne den 20. december. Det bliver til i alt 11 arrangementer i efteråret. Og koret glæder sig til foråret, hvor vi skal synge i Tivoli i København, men det er en historie for det næste blad. ER DER EN SPONSOR DERUDE?

Agedrup Kirkekor - har i alt 11 arrangementer i kalenderen.

Vi arbejder stadig på vores tur til England i 2020 og har stadig behov for økonomisk støtte til kor-turen, så hvis der sidder en sponsor derude, der har lyst til at bidrage til det, er man meget velkommen. Kontakt gerne korlederen på organist@agedrup-kirke.dk

Alle koncerter er kl. 19.30. Hvis man ikke kan nå den i Agedrup den 6. 12., er der altså to andre muligheder,

NU OGSÅ ELEKTRONISK BETALING Til eventuel brug for betaling til arrangementer, kollekter etc. Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Det er nu muligt at støtte vores kollekter, betale for arrangementer og andet ved at benytte MobilePay. Indbetal til MobilePay - 99946 – husk at skrive hvad indbetalingen dækker!

31

TRE KIRKEKONCERTER OG I ALT 11 ARRANGEMENTER FOR KIRKEKORET

Julen indledes med luciaoptog og præsteindsættelse den 2. december. De store projekter begynder efter AGEDRUP RUNDT 145 - DECEMBER 2018


GUDSTJENESTER NYT KIRKEÅR ADVENTSTIDEN *1.søndag i advent d. 2. december 2. søndag d. 9. december *3. søndag d. 16. december 4. søndag d. 23. december

kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 19.00 Ingen

Ina Balle Aagaard Ina Balle Aagaard Ina Balle Aagaard

Indsættelse af ny sognepræst og luciaoptog

JULEN * Børnejul – tirsdag d. 11. december * Skolejul – torsdag d. 20. december * Juleaften mandag d. 24. december * Juledag tirsdag d. 25. december 2. juledag onsdag d. 26. december *Julesøndag d. 30. december * Nytårsaftensdag d. 31 december

kl. 10.00 kl. 9.15, 10.15, 11.15 kl. 13.30 + 15.00 kl. 11.00 kl. 9.00 kl. 11.00 kl. 16.00

IIna Balle Aagaard Ina Balle Aagaard Ina Balle Aagaard Ina Balle Aagaard Carsten O. Christensen Ina Balle Aagaard Ina Balle Aagaard

Især for dagplejer, børnehaver og barnlige sjæle Julegudstjenester for hele skolen

kl. kl. kl. kl. kl.

Ina Balle Aagaard Syng julen ud Ina Balle Aagaard Ina Balle Aagaard Vikar Ina Balle Aagaard Kyndelmisse musikgudstjeneste Ina Balle Aagaard

2019 HELLIG 3 KONGER-tiden 1. søndag efter H3K d. 6. januar 2. søndag efter H3K d. 13. januar 3. søndag efter H3K d. 20. januar 4. søndag efter H3K d. 27. januar 5. søndag efter H3K d. 3. februar Sidste søndag efter H3K d.10. februar

11.00 11.00 11.00 9.00 17.00 kl. 11.00

De 9 Læsninger - Musikgudstjeneste Der henvises til nabokirkerne

Salmesangsgudstjeneste Med champagne og fyrværkeri

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

JULEKONCERT Torsdag den 6. december kl. 19.30

32 Af organist Carsten Bech Madsen Den traditionelle julekoncert bliver i år med to kor, idet både Ullerslevkoret og Agedrup Kirkekor vil kunne høres til koncerten. Faktisk vil menigheden være med til at danne et stort, fælles kor, og den deltager aktivt i et par af musikstykkerne. Der bliver musik fra mange forskellige lande og på dansk, engelsk og tysk. De to kor har hver sine afdelinger, og de vil også samarbejde om en del af satserne. Kirkens organist Carsten Madsen er dirigent for begge kor. Carsten har været medstifter af Ullerslevkoret for 39 år siden, og dermed kan Ullerslevkoret

fejre 40-års jubilæum ved en jubilæumskoncert den 25. maj 2019. Ved denne koncert bliver det første gang, at Agedrup Kirkekor skal arbejde så tæt sammen med et andet kor. Som akkompagnatør har vi hyret organist Tina Christiansen, der til daglig er ansat i Ansgars Kirke i Odense. Tina er meget dygtig, og vil naturligvis også give et enkelt musikstykke fra orglet. Desuden medvirker Ivan Møllegaard Christensen på trompet ved enkelte numre. Efter koncerten er der naturligvis gløgg og æbleskiver i Sognegården. Alle er velkomne, og det hele er gratis. Læs mere om Ullerslevkoret på www.ullerslevkoret.dk og også på Facebook.dk/ullerslevkoret Læs mere om Agedrup Kirkekor på www.agedrup-kirkekor.dk

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

De otte søde og seje sangere fra Agedrup Kirkekor skal arbejde sammen med Ullerslevkoret.

Ullerslevkoret, som Carsten Bech Madsen også dirigerer.

Profile for Agedrup Kirke

AR145  

AR145  

Profile for agekirke