Page 2

AR

Ny hjertestarter ved Forsamlingshuset

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

Af Kia Thrane, Forsamlingshuset  Vi vil i løbet af januar/februar afholde kurser i anvendelse. Det offentliggøres på hjemmesiden: www.agedrupforsamlingshus.dk En stor tak til følgende der gjorde det muligt: Hjertesponsor Bullerup El/ Karsten Haagen Jensen

Hovedsponsorer

KONTAKT TIL REDAKTION

Fotograf Claus Lillevang, Bent Ole Walther, Fjordager Tømrer & Snedkerforretning ApS, Agedrup Kirke, E-Ejendom ApS v/Erland Redtz , Møllekroen

Erik Schmidt, tlf. 6610 7575/ 2026 1952

Klubsponsorer

erik@fjordager .com erik@fjordager.com

AB Cykler v/Bjarne Nielsen, Jim Murer , Fjordager Køreskole v/Stefan Christensen, Vander’s Service & Montage, Bullerup Pub’en, Asger Lindenskov, Smedemester Arne Jensen, Bullerup Svømmebad og Sundhedshus , Clean 2 Go ApS, Bergstrand Media, Peter Christiansen, Agedrup Forsamlingshus

www .agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk

ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./ 6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

6610 7575

KIRKEN Tove Jørgensen Hans Ove Nielsen

4174 3518 6610 7510

BEBOERFORENINGEN Søren Stobbe Hans Jørgen Zinther

31610740 4042 5213

Lokalhistorisk aften i Sognegården Af Agedrup Lokal Historiske Forening  Tak til Helge Pasfall og de mange fremmødte for en god aften i Sognegården den 18. oktober. Helge fortalte om opstarten af Fjordager Idrætsforening, arbejdet og de aktiviteter, der foregår i foreningen. Også om vigtigheden af de mange frivillige, der gør en stor indsats. Helge fortalte også om sit liv og sin opvækst i Bullerup og Agedrup og om årene i politik som byrådsmedlem. Husk generalforsamling den 18. februar 2019 kl. 19.00 i vores lokale på Agedrup Skole. Indgang ved hallen.

Rekordår for forsamlingshuset

SKOLEN Tina Christensen og Gitte T. Sørensen

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING

Hjertestarteren ved forsamlingshuset.

Tove Jørgensen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame Step

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. februar 2019, skal være redaktionen i hænde senest den 6. januar 2019.

Aftale om bagerbutik på butikstorvet holdt ikke  Aftalen mellem Torben „Bager“ Christoffersen og Mehmet Oguz, der skulle puste nyt liv i „Torvebageren“ på butikstorvet er gået i vasken. Det fortæller Torben „Bager“. - De har desværre trukket sig, men jeg håber på, at der er andre, som er interesseret. Agedrup Rundt skrev om bagerbutikken i juninummeret - nr. 142.

Nr. 145 - DECEMBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Af Kia Thrane, Forsamlingshuset  Rekord år med hensyn til udlejning. Rigtigt dejligt at vores fine hus bliver brugt - knap 100 udlejninger i 2018. Dejligt at så mange sponsorer støtter op om vores arrangementer, tak for det. Se forsamlingshusets sponsorliste på www:agedrupforsamlingshus.dk Nu håber vi snart at den nye hjemmeside “Fold dig ud i Fjordager” kommer i drift, så alle foreninger her kan booke arrangementer ind i en fælles kalender, så vi ikke risikerer at holde arrangementer samme dag, og så beboere kan få et overblik over de forskellige tilbud, der er i området. Vi har søgt bydelspuljen om økonomisk tilskud til nye borde og stole, så det, håber vi, kan realiseres i 2019. Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et fantastisk nytår. Tak for 2018.

AR145  
AR145