Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

144

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

OKTOBER 2018 NR. 144 24. ÅRGANG 

ABB-KVINDER GODT FRA START

Der var nerver på, da Agedrup Bullerup Boldklubs nyetablerede kvindefodboldhold efter sommerferien havde debutkamp mod Stige. Her er det Christina Gamholdt i den stribede sort-hvide spillerdragt i fin stil. Det er Christina, der hen over sommeren via et facebookopslag har taget initiativ til at samle et hold kvinder til syvmandsbold. Holdet startede næsten uden at have trænet, men er kommet flot fra start med to sejre og et nederlag i de første kampe. Billedet her er fra debutkampen mod Stige, som ABB tabte 0-4.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Allehelgensgudstjeneste, om præstegården der renoveres, om menighedsrådet, der får lavet ny sti og om status på ansættelsen af ny præst.

S. 24-32

Folkefesten - S. 16-17

Ny skovlegeplads - S. 3

AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018


AR

Bullerup Skyttekreds

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

www .agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk KONTAKT TIL REDAKTION Erik Schmidt, tlf. 6610 7575/ 2026 1952

erik@fjordager .com erik@fjordager.com ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

6610 7575

KIRKEN Tove Jørgensen Hans Ove Nielsen

4174 3518 6610 7510

BEBOERFORENINGEN Søren Stobbe Hans Jørgen Zinther

31610740 4042 5213

SKOLEN Tina Christensen og Gitte T. Sørensen

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Tove Jørgensen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

Af Egon Nielsen, Bullerup Skyttekreds  Bullerup Skyttekreds starter på 15 meter banen på Mølledammen 18 Mandag den 8. oktober kl. 18,30 ( Husk det er mandag der er hjælpere til børn og junior) Tirsdag den 9. oktober kl. 9,30 (senior klubben, men alle der kan klare sig selv er velkommen, husk vi starter med kaffe og rundstykker.) Onsdag den 10. oktober øvrige skytter. Der skydes både med luft og salon våben, medlemmerne kan låne våben i foreningen. Mvh. Bullerup Skyttekreds P.S. Tirsdag den 23. oktober afholder vi det årlige bankospil, og det er kl. 19.30 på Mølledammen 18.

Bullerup Antennelaug får Giganet  Bullerup Antennelaug går i oktober måned i gang med en større opgradering af vores antennenet. Dette giver alle medlemmer af antenneforeningen mulighed for at blive koblet på fremtidens informationsmotorvej og dermed få store hastigheder ind i stuerne – nemlig hastigheder på op til 1 Gigabit. Vi kommer til at løfte vores medlemmer langt ind i fremtiden. Den nye teknologi betyder, at kabel-tv nettet fuldt ud matcher de hastigheder som tilbydes på det såkaldte fibernet. Endvidere betyder opgraderingen, at vi kan håndtere de kommende såkaldte 4K tv-kanaler. Opgraderingen forventes færdig med udløbet af oktober. Hold øje med vores hjemmeside www.bulant.dk Venlig hilsen Bestyrelsen

Sæt X ved den 18. oktober Af Agedrup Lokal Historiske Forening  Helge Pasfall kommer til Sognegården kl. 19.00 for at fortælle historien om Fjordager idrætsforening. Kaffe og kage 15 kroner. Helge Pasfall.

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame Step

Fjordager i farver

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. december 2018, skal være redaktionen i hænde senest den 6. november 2018.

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

 Ved familieaktivitetsfestivalen Fjordager i Farver den 1. september gik Odense Skole- og Ungdomsorkester i spidsen for et optog fra butikstorvet i Bullerup til festpladsen ved Fjordagerhallen. Her var der boder, musik og forskellig sceneoptræden. Mange gik med.


Går man en tur ad skovstien, der følger den gamle jernbanelinje, kommer man forbi en gammel og veltjent gynge og nogle helt nye, afbarkede stolper. Hvis man følger stolperne kommer man ind til en lille oase. Her er der de seneste dag rejst nogle stiliserede legeredskaber i naturtræ. Redskabet fylder ca 8,5 gange 7 meter og det er opbygget med balanceting, tov og net. På den ene stolpe er der placeret en fin lille fuglefigur udskåret i egetræ. Lidt derfra hen mod Pilebækken er der helt overraskende en såkaldt vandleg, et mindre redskab udført i samme afbarkede robinietræ med vandrender og et lille pladrebord til vand og mudder. Mageløst er det.

SVÆR FØDSEL FOR SKØN SKOVLEGEPLADS

Anlægsudgifterne dækkes primært af Odense Kommune, som dog ikke vil have noget med drift og vedligeholdelse at gøre. Der har været mange problemer. - Vi har været så tæt på at opgive, siger Brian Larsen og Marianne Pedersen, der er blandt initiativtagerne. Nu håber de, at beboerne tager legeredskabet til sig og passer på det.

Af Erik Schmidt Nu er den planlagte og længe ventede skovlegeplads i Bullerup Skov blevet til virkelighed. Den står der midt i skoven og lyser op som en let kroget, skulpturel konstruktion, der falder smukt ind i omgivelserne og venter på at give børn i området spændende aktiviteter og oplevelser. Det har taget to dage for Bjerringbrofirmaet „Aktiv Ude“ at sætte legepladsen op, men hvad man ikke kan se er, at der ligger mere end et års undersøgelser, sponsorsøgning, forhandlinger og bureaukratiske trakasserier bag etableringen. Lettelsen og glæden er til at mærke på ægtefællerne Brian Larsen og Marianne Pedersen, der begge har været stærkt involveret i tilblivelsen. Hele projektet har nemlig været på kanten til at blive droppet. - Vi har nok holdt 20 møder herhjemme i køkkenet, og en masse i beboerforeningens bestyrelse, og korrespondancen fylder et sted mellem 50 og 100 mails. Pengene til anlægsudgifterne kommer primært fra Odense Kommune, som dog ikke vil have noget med drift og vedligeholdelse at gøre. Det har givet mange problemer. EN PENGEGAVE MED STORE PROBLEMER

I 2017 fik gruppen bag Agedrup Skovlegeplads 126.000 kr. fra den pulje, der hedder „Borgerne bestemmer“, og alt var fryd og gammen hos initiativgruppen, der bestod af Brian Larsen, Marianne Pedersen, Veronique Ekie og Erik Rønn. Også i beboerforeningen var der optimisme. Udover legepladsprojektet var der også blevet penge til shelterprojektet i Naturparken.

Men så begyndte vanskelighederne. - Først var der samarbejdet med Odense Kommune. Der skulle etableres en byggesag, og det trak ud. Bare sådan en lille ting, som fx at vi skulle sørge for at lave et skilt, hvor der står, at vandet fra Pilebækken ikke må drikkes, forsinkede projektet, siger Brian Larsen. - Men vi må sige, at parkforvalter Hanne Petersen fra kommunen har hjulpet os over en del problemer. Hele legepladsregulativet, som er en europæisk standard, har også voldt store problemer. - Jeg har læst det, siger Brian Larsen, der også har været i kontakt med Jysk Teknologisk Institut. - Jamen, bare at få styr på højder og fald og legepladsinspektion! Men vi holder os under den højde på legeredskabet, som kræver faldunderlag. Ellers ville det blive for dyrt. Endelig var der også problemer med ansvaret. Hvem skulle have ansvar for sikkerhed, drift og vedligehold? Efter mange møder i beboerforeningen er det endt med, at foreningen har tegnet en forsikring, men det er styregruppen, der er ansvarlig for drift og vedligehold. - Derfor er vi nødt til at have penge på kontoen. Hertil har der været god hjælp at hente hos de lokale erhvervsdrivende, der tilsammen har givet 40.000,- kr. Til gengæld får de deres navn på hver deres fugleredekasse. Skovlegepladsen ligger tæt på skovstien, der følger den gamle jernbanelinje. Hvis man følger de nye afbarkede stolper, kommer man ind til legeredskaberne. - Nu håber vi bare, at beboerne tager godt imod legepladsen og passer godt på den, siger Marianne Pedersen. AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018

3


4

AGEDRUP ER MIN BY

Nanet Kaldau Jeppesen er vokset op i Hvidovre og på Amager, men er faldet helt til i Agedrup. Selv om hun er travl småbørnsforælder, er hun med i skolebestyrelsen, spiller fodbold i ABB og deltager i stort set alle offentlige, lokale arrangementer. Familien lever grønt, men nu har hun taget initiativ til en mulig promillefyldt jule-torvecrawl for mødre. Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Af Erik Schmidt Nutidens småbørnsforældre må undertiden stå model til antydninger af, at de ikke tager samfundsansvar, ikke deltager i foreningsarbejde, har alt for travlt med at sikre sig status, penge og magt, er i de sociale mediers vold, er sig selv nok og i øvrigt curler vejen for deres små pus. Nanet Kaldau Jeppesen, der med sin familie har boet otte år i Daltoften, er symbolet på, at der ikke er tale om en kendsgerning, men snarere en myte. Da Agedrup Rundt møder hende, er hun lige kommet hjem fra en walkathon inde i Odense sammen med sin mand, Thomas Estdahl, der er barnefødt i Agedrup, og deres børn, Othilia, 9, og Aliena, 6. En walkathon er sådan en pænt lang masseorganiseret gåtur. Nanet, der er 41 år og arbejder som familierådgiver i Fåborg-Midtfyn Kommune, er valgt til skolebestyrelsen, spiller fodbold på Agedrup Bullerup Boldklubs nye kvindehold og involverer sig i usædvanlig meget, der rører sig i lokalsamfundet. ELSKER AT BO I AGEDRUP

FOTO: Erik Schmidt

Sammen med familien har hun i løbet af året været med til fastelavnsarrangementet i Bullerup, til juletræstændingen, til Skt. Hans-arrangementet, til affaldsindsamlingen, til Mellemhavernes loppemarked, til at sove i den nye shelter, til „Fjordager i Farver“, og selv deltog hun også tidligere på året i arrangementet med rytmisk menighedskor i kirken og en dygtig instruktør. Hun bakker med andre ord aktivt op om lokale aktiviteter, og hun er også sådan én, der tipper Odense Kommune om hærværk i lokalområdet, om tilgroede busstoppesteder og farlige trafikale forhold. Selv om hun er vokset op i Hvidovre og på Amager, føler hun sig som totalt integreret på Fyn, hvor hun i parantes bemærket sammenlagt også har boet den største del af sit liv. - Jeg elsker at bo her. Agedrup er min by. Jeg føler mig hjemme her og i det hele taget på Fyn. Thomas er ved at male kaffebønner på en mekanisk kaffekværn, for han vil gerne spare på strømmen. Han er

optaget af jordens beskaffenhed, klodens problemer med overforbrugende mennesker, Co2-udslip og klimaproblemer. På grund af sin interesse er han begyndt at studere til jordbrugsteknolog. Det er alvor. FATTER IKKE EN BJÆLDE AF POLITIK

Den lille familie gør alt for at indstille deres hverdag på at tage hensyn til det nødlidende miljø uden at påføre børnene unødig fremtidsfrygt. Nanet og Thomas gik sammen på idrætsefterskole i Strib og blev senere kærester. Da de fik ville flytte sammen og havde fået Othilia, sagde Thomas: „Vi skal ikke flytte til Agedrup!“ Men der var alligevel en del, der talte for det. Som børneforældre får barndommens land og den ældre generation ofte fornyet betydning. Thomas Estdahls forældre bor stadig i Agedrup. Hans barndomshjem ligger i Skovhaven, men nu bor Erik og Hanne Estdahl i Piletoften. - Det er et dejligt lokalområde med en skole, der er tæt på, og børnenes kammerater i cykelafstand, og så er der masser af ting, man kan involvere sig i, siger Nanet, der helst tager del i de nære ting. Det mere overordnede og politiske er hun ikke til. - Det fatter jeg ikke en bjælde af. Men jeg vil gerne involvere mig i det nære og gøre noget fysisk. FORSKØNNELSE AF SKOLEN

Af den grund har hun involveret sig i skolebestyrelsesarbejdet. - Jeg er med på det plan, jeg har overskud til. Mine børn skal gå der i 10 år, så jeg vil gerne bidrage. Sammen med Kristina Rasmussen, der netop er kommet i skolebestyrelsen, har hun forsøgt at komme i gang med projekt „Ansigtsløftning“. - Vi synes, skolen udefra ser lidt slidt og træt ud, så vi kunne godt tænke os at få elever og forældre involveret i forskønnelsen af den. - Facaderne ligner noget, der er løgn, og det er jo ligesom med en butik. Det er det første, man ser. - Vi har en dialog med serviceleder Erik Jørgensen, der knokler på fuld styrke med sine opgaver, og han er åben. Nanet vil også gerne have eleverne involveret, fordi ansvar forpligter.

- De skal lære at tage mere ansvar. Hvis de har været med til at male, vil der også være mindre graffiti. Der har været afholdt en forældrearbejdsdag, men med lav deltagelse. - Projektet skal struktureres, og så skal vi igen appellere til forældrene om at være med. I skolebestyrelsen arbejdes der ellers især med at udvikle principper for skolen. Senest har der været arbejdet med „It og dannelse“. ABB ER BARE HYGGELIGERE

Det var en henvendelse fra Christina Gamholdt på facebook, der fik Nanet til at melde sig til Agedrup Bullerup Boldklubs kvindehold. Hun har spillet fodbold før. Senest i B67. Men ABB er bare hyggeligere. - I onsdags var vi 10 til træning. Der er tale om 7-mandsfodbold, så tilslutningen er pænt stor. - Det er her lokalområdet spiller en rolle. Jeg kender jo flere, der er med på holdet, og vi kan have børnene med. De står og hygger sig på sidelinjen. - Så bliver der tændt op i grillen, og det er bare lynhurtigt blevet ens hold. DE FANTASTISKE MØDRE

Nu har Nanet selv lanceret en ny klub på Facebook, der hedder „De fantastiske mødre“. - Det er rimelig nyt, men vi laver blandt andet noget tøjbyttedag, og for nylig var der en mor, der lige var flyttet til byen. Hun efterlyste legekammerater til sine børn. I den mere hardcore ende har Nanet lige annonceret et torvecrawl-arrangement op til jul. - Kan du ikke se det! Først pizzeria, så six-pack i Brugsen og til sidst pubben! Nanet griner ved tanken. Det lyder heftigt, men også her fremhæver hun lokalområdets fordele. - Så er der ikke så langt hjem! Nanet Kaldau Jeppesen vil gerne det hele, siger hun. - Men det kan man jo ikke. - Jeg ville bare ønske, at der var større opbakning til at udføre tingene. Hvis fx beboerforeningen og de 10 mennesker, der står for Skt. Hans-arrangementet ikke var der, så var der jo ikke noget arrangement! AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018

5


DEN PRIVATE FYLDTE RUNDT

Efter nogle turbulente startår kan Bullerup Private Børnehave fejre jubilæum med ordnede forhold og sund økonomi. Her fortæller den tidligere formand om succeshistorien. Af Peter Topp Jensen, tidligere bestyrelsesformand

Fra Bullerup Private Børnehaves 10-års jubilæum. På billedet er fra venstre Helle Kristiansen bestyrelsesmedlem i Fonden Bullerup, der ejer bygningen, Anne Rasmussen, leder af børnehaven, og en tidligere ansat og forælder til børn i børnehaven, Charlotte Brandt.

HVEM SKAL HAVE AGEDRUP RUNDT PRISEN? Hvem kan være kandidater?

6

DT PRISEN AGEDRUP RUN

2018

For at blive tildelt årets AGEDRUP RUNDT PRIS skal kandidaten have gjort sig bemærket (synligt eller diskret) i Bullerup/Agedrup-området med en indsats til gavn for lokalbefolkningen. Det kan være en uselvisk indsats for børn og ungdom, ældre, idræt og kultur - eller det kan være et særligt forenings- eller erhvervsmæssigt initiativ, som fremviser Agedrup og Bullerup som et sted, hvor der sker noget. Medlemmer af AGEDRUP RUNDTs koo-gruppe kan ikke være kandidater.

INDSTIL DIN KANDIDAT!

OV. SENEST 8. N

Du kan indstille kandidater til AGEDRUP RUNDT PRISEN både som forening og som privatperson - dog senest 8. nov. Send en mail til ARs administrative leder Hans Jørgen Zinther på hj@zinther.dk

De nominerede offentliggøres med begrundelse i ARs decembernummer. Nomineringen skal indeholde følgende: Navn på den nominerede, begrundelse for nomineringen (3-20 linier), navn, evt. forening, adresse og telefonnummer på afsenderen.

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

For 10 år siden var en turbulent periode i den gamle Bullerup Børnehaves historie. Bestyrelse, ledelse og kommune var slet ikke enige om, hvordan børnehaven skulle drives. Et større underskud i driften gjorde at kommunen pressede på, og forældrebestyrelsen ønskede at kommunalisere børnehaven. Der kunne ikke opnås enighed i bestyrelsen, og samtlige forældre med formand Gry Bejstrup i spidsen trak sig fra bestyrelsen, hvorefter kommunen dramatisk lukkede børnehaven fra den ene dag til den anden. En række forældre og undertegnede som tidligere forælder reagerede hurtigt og dannede en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse kunne ikke nå til enighed med kommunen, der ønskede børnehaven kommunaliseret. Den gamle bestyrelse etablerede et nyt CVR-nr. og ansøgte kommunen om ret til at drive børnehave. Det nye CVRnr. hed så Bullerup private Børnehave, og det gamle CVR-nr. blev omdøbt til Fonden Bullerup. Da det nye CVR-nr. ikke havde en “forhistorie” med kommunen, kunne denne ikke nægte at godkende børnehaven. Dette skyldes en på daværende tidspunkt helt ny dagtilbuslov, hvor private aktører også sikres ret til at drive institution. Den blev så endelig godkendt 1. august 2008, hvorefter en retssag startede mellem Fonden Bullerup og Odense Kommune. Heldigvis fik Fonden Bullerup ret i, at de helt lovligt kunne beholde bygninger og grund, som så lejes ud til Bullerup private Børnehave. Den lange retssag i landsretten var dog ved at gøre det økonomisk af med “den gamle børnehave”. Men i dag har børnehaven en sund økonomi. Økonomisk har man valgt at følge den samme forældrebetaling som i kommunale institutioner.


Der er 40 ænder med mere på spil i Agedrup Forsamlingshus.

Kom til andespil og julemesse i forsamlingshuset!

TRAFIKUDVALGET TJEKKEDE TRAFIKALE UDFORDRINGER På trafikudvalgets cykeltur blev der talt om manglende fortov, dårlig eller manglende beskæring af træer og manglende vedligeholdelse.

Vind anden til Mortensaften tirsdag den 30. oktober i Agedrup Forsamlingshus INDLÆG Af Kia Thrane, formand for Agedrup Forsamlingshus Traditionen tro åbnes dørene kl. 18.00, og spillet starter kl. 19.00. Kom i god tid for at få en god plads! Der spilles om 40 ænder og to gæs, og på amerikansk lotteri er der over 100 gevinster heraf 20 ænder. Alt er doneret af vores fantastiske sponsorer, og overskuddet går til vedligeholdelse af huset. Sidste års overskud gik til indkøb af nye spilleplader og to store glaskøleskabe. Bestyrelsen glæder sig til denne aften og håber på rigtig mange gæster.

Start julehyggen med julemesse i forsamlingshuset 25. november kl. 11.00-16.00 Interesserede udstillere kan booke plads ved at ringe 40180823 eller skrive til info@agedrupforsamlingshus.dk Vi bager æbleskiver og serverer Glühwein, uddeler godteposer til børn så rammerne for en rigtig hyggelig dag er lagt og udstillerne glæder sig til at vise inspirerende, kønne og måske velsmagende produkter. Kom og få nogle hyggelige timer med familie og naboer. Bestyrelsen glæder sig til opstart af julehyggen.

Det lille, eksklusive cykelhold på besigtigelse i byen.

Af Søren Stobbe og Tina Clausen Bruun, trafikudvalget Onsdag d. 22. september mødtes en lille gruppe borgere fra Bullerup og Agedrup til en cykeltur rundt i lokalområdet for at kigge på trafikale udfordringer. Poul Nielsen, som har været en meget aktiv del af trafikudvalget i mange år, førte tropperne an. I korte træk gik turen fra butikstorvet til Brolandvænget ud til endestationen for enden af Brolandvej, gennem skoven og via cykelstierne til området bag Arendalsvej og sluttelig via Borsvinget til Mellemhaverne. Undervejs blev der talt om manglende fortov, dårlig eller manglende beskæring af træer ud mod vejen, manglende vedligeholdelse og meget, meget mere. Alt i alt en hyggelig og spændende tur, hvor der også var plads til lidt meningsudvekslinger. På trafikudvalgets vegne vil jeg gerne sige tusind tak til jer, der mødte op og gav jeres mening til kende. Skulle der nu sidde en derude og have interesse for disse trafikale udfordringer, vi har i byen, så kontakt gerne beboerforeningen. Så skal vi sørge for en invitation til næste møde. AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018

7


8

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk


ØGET OPSYN MED UNGE VED SKOLEN

På sommeraftner har en gruppe unge holdt til mellem skolen og shelteren og hygget sig med meget høj musik, og der har været “grundet mistanke” om, at der er blevet solgt hash af udefrakommende ældre unge. Nu er skole, socialområde og politi gået sammen om et beredskab, og der er ro på. Der har været mange bookninger på shelteren i naturparken ved siden af skolen. Den fungerer efter hensigten. Der har dog i sommermånederne været et vist sammenrend af unge, der har holdt til i området og spillet så høj musik, at Nanet Kaldau Jeppesens svigerforældre, der bor i Piletoften, har følt sig generet af det. Nanet er én af dem, der sammen med familien har booket shelteren for en overnatning. - Vi spiste vores mad der mellem myg og bier, og svigerforældrene kom ud med kaffen. Om morgenen vågnede vi ved, at der var et pindsvin under os. Det var fint. Vi vil gerne lære vores børn at være fortrolige med naturen.

Af Erik Schmidt Flere forældre rumler med ideen om at genskabe en klub for unge i BullerupAgedrup. Der har ikke været en klub for 14-18-årige, siden „Vadestedet“ lukkede i midthalvfemserne. Ideen har fået næring af den seneste tids problemer med bekymrende adfærd af unge i aftentimer på skolen og i området ved shelteren i Naturparken. Kort tid efter sommerferien udsendte skoleleder Mohammed Bibi et bekymringsbrev til forældre til elever i 7.-9. klasse. Heri gjorde han opmærksom på, at skolen havde en „grundet mistanke“ om uregelmæssigheder, når op mod 3040 unge i aftentimerne og i weekenderne samledes på Agedrup Skole og i området ved den nye shelter. „Der bliver snakket, “hygget” og drukket alkohol mm. Det, der er mest bekymrende er, at der tilsyneladende også kommer ældre unge udefra for at deltage i disse samlinger, og at nogle af

dem sælger hash og andre euforiserende stoffer,“ stod der i brevet. Mohammed Bibi gjorde opmærksom på, at skolen var i dialog med udskolingens elever om at holde sig langt væk fra „disse arrangementer“, og han opfordrede alle forældre til at gøre det samme. Skolen har underrettet de sociale myndigheder og politiet, og Odense Kommunes opsøgende medarbejdere er også sat på opgaven. IKKE EN SAG FOR BEBOERFORENINGEN

Beboerforeningens formand Søren Stobbe bekræfter, at der er indledt et samarbejde med SSP-gruppen, der tager sig af opgaver, der ligger i ansvarsområdet mellem skole, socialområde og politi. - Politiet kører for tiden en aftenpatrulje to gange hver ved skolen. Nanet Kaldau Jeppesen, der er medlem af skolebestyrelsen, fortæller, at hendes svigerforældre i Piletoften, har følt sig generet af musikken fra disse ufor-

Flot fremmøde trods ferie

melle ungdomsarrangementer. Til Agedrup Rundt siger hun også, at problemerne nu har fortaget sig. Søren Stobbe har talt med flere forældre om sagen, og foreningen vil gerne være fødselshjælper, hvis nogle forældre vil etablere klubvirksomhed for unge, men ønsker ikke direkte at gå ind i etablering og drift af en ungdomsklub. - Vi vil gerne knytte bånd til folk, der har erfaring med at drive en ungdomsklub og være en slags katalysator, men vi har ikke kapacitet til at gå dybere ind i en mulig etablering og drift af en ungdomsklub. Udsigten til skabelsen af bedre samværsmuligheder for ungdommen er blevet markant forringet af, at Odense Kommune fastholder at ville sælge den gamle skoleinspektørbolig på Brolandvej, der gennem mange år har været specielt indrettet til klubvirksomhed for børn og unge. Huset er sat til salg på trods af kommunens kovending i sagen om klubstrukturen for de yngre unge - de 1014-årige. AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018

9


AGEDRUP FØR - en fortælling af borgerne og Lokalhistorisk Forening om Agedrup Sogn - Red. Helge Rasmussen - B

FASTER MÅTTE IKKE SE SIN SØN FRITZ (2)

I et koldt og ulykkeligt ægteskab fik “faster” Kathrine drengen Fritz. Men hun trivedes ikke. Manden arbejdede og sagde aldrig noget. Efter at være blevet gravid med nabomanden, blev hun nærmest betragtet som skøge, og hun flyttede. Men hun så aldrig mere sin søn Fritz. Faster Kathrine, der blev født i 1902 på Agedrup Lindegaard, døde ung af kræft. Af Kathrine H. Sørensen Skribentens faster, som også hed Kathrine, blev som ung i ca. 1920 forelsket, men måtte ikke få den, hun ville have for sin far, Peter Poulsen. Hun fik en søn, som hed Fritz, med den mand, hendes far havde udset sig, men han var kold og arbejdede hele tiden, og han smed hende ud, da hun senere blev gravid med nabomanden, som hed Olav. Hun var en skøge og en luder, fik Fritz at vide! Det var en hård skæbne, der overgik den kønne og arbejdsomme faster Kathrine, der blev født i 1902 på Agedrup Lindegaard. Hendes og Olavs barn kom til at hedde Poul. Olavs kone behandlede Kathrine med venlighed og forståelse. Hun kunne ikke selv få børn. Men sønnen Fritz skulle hun aldrig mere se. Hun skrev mange breve til ham, men han svarede ikke. Men hvad gjorde Kathrine, da hun blev smidt ud af sin mand? HUSBESTYRERINDE MED BARN

Kathrine rejste igen hjem til Agedrup til sin far, som imidlertid var blevet enkemand, men her var intet at hente. - Når du har opført dig sådan over for din ægtemand, må du selv tage følgerne af dit valg. Her kan du ikke være! Den dør var lukket.

Hvad skulle hun nu gøre? Kathrine havde ingen egentlig uddannelse, så hun indrykkede en stillingsannonce, hvor hun søgte plads som husbestyrerinde et sted, hvor hun kunne have sit lille barn med. Jeg har tit tænkt på, hvilken skam det må have været for enlige mødre som hende dengang. Prøv lige at tænke på, hvad det ville sige dengang at søge en plads, når man havde „et uægte barn“ med. Hun fik imidlertid plads hos en cykelsmed på Sydfyn, en god mand som hun senere blev gift med og fulgtes med resten af sit liv. Han var god ved både faster og Poul, men han kunne ikke styre penge, så de levede som det, man i dag kalder for en “nomadefamilie”. De rejste altid, når det brændte under ham. FRIHEDEN

Det, jeg mest husker, var da de boede i Marslev på gården, som hed “Friheden“. Det hedder den endnu, og jeg tænker altid på dengang, når vi kører forbi i dag. Da de boede i Marslev, besøgte vi dem tit. Det var under krigen, og jeg husker, at når vi kørte hjemad, foregik det i jumpe med en hest foran og en frostklar stjernehimmel over os. Jeg havde et stort koskind over mig. Poul kom også meget hos far og

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Kathrine Poulsen - faster Kathrine.

mor. Det var dejlige timer. Niels, hendes mand nr. to, kom selvfølgelig også, og vi havde det godt og hyggeligt sammen. Nu tænker du nok igen, hvor ved du så det fra. Ja, igen fra min anden faster, og så er der jo lige mine egne erindringer og oplevelser, hvoraf nogle især har lejret sig. Derefter flyttede de til Dræby, hvor faster havde et ishus og stod og solgte is, så det var alletiders at være på sommerferie der. Men det har undret mig sådan, at ingen i dag kan huske, at der var et ishus midt i Dræby. I dag er det hus nr. 4. Derefter flyttede de til Revninge. FRITZ KOM IKKE

Kathrine blev syg af kræft og kom meget hos min far, som nok var den, hun mest betroede sig til. Jeg husker den dag, hun kom hjem til os for at sige farvel til livet og sit barndomshjem. Hun stod længe og så ud over marken ud mod Vester Kærby. Hun vidste hun skulle dø. De fortalte mig ikke, at hun var syg, men jeg følte, at noget var ændret. Min far gjorde forsøg på kontakt til Fritz’ far på Sjælland, for at formå ham til at sende Fritz til hans moders døds-


leje, men han kom ikke. Hvor hård kan et menneske være, spørger jeg mig selv om endnu. Faster døde i Revninge, det sidste sted hun kom til at bo. Jeg var elleve år da hun døde. Jeg holdt utrolig meget af hende. Hun var altid sød, mild og kærlig, og jeg tror også hun holdt af mig. Jeg var jo en pige.

Poul blev en omflakkende sjæl. Han kom ind som soldat og blev gift, mens han var soldat, fik en datter og rejste til Grønland uden kone og barn. Der blev han i hele sit arbejdsliv. Hvorfor mon? Han var barn af en anden mand, som han ikke boede hos, havde kun sin mor, så aldrig sin halvbror, måtte flakke om med sin mor sammen med hendes mand, som ikke var hans far. Hvordan tror I, det må have været.

FAMILIEBESØG PÅ SJÆLLAND

BESØG AF FRITZ

Billedred. Frede Rasmussen

Olaf og hans kone var gode og fine mennesker. De kendte jo hele historien om, hvordan Kathrine var blevet fordrevet med sin søn, og hvordan faren derefter opdragede Fritz til at hade sin mor. Men ingen talte med eller til ham, man blandede sig ikke frivilligt i hans affære. Poul var Olafs søn, det vidste begge ægtefæller. De var begge så glade for

Tænk, en skønne dag stod der en mand i gården hos os. Han hed Fritz, fasters søn. Han ville meget gerne se sin mors fødegård og hans familie. Min far var jo hans morbror. Han havde sin kone og børn med, fasters børnebørn. Det var en underlig dag. Jeg ved ikke, hvad de snakkede om. Det var far og Fritz, der talte sam-

Kathrine i den hvide kjole, en ukendt dame og Kathrines bror (Kathrine Sørensens far).

besøgte hendes fødehjem? Man kan jo bilde et barn meget ind en tid, men ikke for altid. FASTERS OLDEBARN

Pludselig en dag for et par år siden får jeg besøg af fasters oldebarn med mand og børn. Hun havde fundet sin slægt gennem kirkebøgerne. Hun kom alene for at få fortalt sin oldemors historie. Hun havde hørt om Kathrine, og ville gerne høre mere om hende og, hvordan historien egentlig var, og om det virkelig kunne passe, hvad hun havde fået fortalt. Til gængæld fik jeg historien fra den anden side, men der var ikke meget at sige. Kun navne som stod i kirkebøgerne. Hun fik samme historie som I nu har fået. I bund og grund tror jeg, man gjorde tre mennesker fortræd. Poul, Fritz og Kathrine!

11

Det var afslutningen på Kathrine Sørense fortælling om sin faster Kathrine.

Familiebesøg hos Olaf og hans kone i deres have.

Poul, at de inviterede os alle over i en weekend: far, mor, faster og hendes nye mand, Niels, Poul og jeg. Olaf ville gerne se sin søn vokse op. Poul var også på sommerferie hos Olaf og hans kone. Men af en eller anden grund slog Poul hånden af sin far Olaf. Det har jeg aldrig forstået.

men, men da var hans mor død for længst. Hvordan tror I så Fritz har haft det, da han kunne begynde at tænke over sin mor og måske havde fået alle hendes breve? Ja jeg kan kun gætte. Men sådan går det ofte. Hvorfor kom han ellers og

Kathrine Sørensen Kathrine er født på Agedrup Lindegaard og bor der som 7. generation stadig. Hun har i 10 år været formand for Ældre Sagen i Odense, har bl.a. været i Agedrup Menighedråd i 8 år og i Fyens Stiftsråd i 6 år. Har også været 1. suppleant til Odense Byråd. P.t. går hun op i at male og har en del udstillinger rundt i landet.

AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018


Altid farlige Uffe Stolborg fra superveteranholdet er endnu engang brudt igennem Munkebos forsvarsværker. FOTO: Erik Schmidt.

HER BASKES MUNKEBO 5-0 ABB har også fået et nyt hold i form af et kvindehold, der allerede klarer sig godt Af Johan Bækholm, ABB Vi har haft en fantastisk sommer med

12 næsten tre måneders konstant sol og

over 25 graders varme. Nu er det sagt. Det kan desværre også ses på Rema 1000 Park, som huser de lokale helte fra Agedrup Bullerup Boldklub. Synd at én af kommunens bedste og flotteste græstæpper skulle udsættes for dette. Der var, da turneringen startede i starten af august, ikke et grønt strå. Heldigvis, er vi siden hen blevet „bestrålet“ ganske kraftigt, og banen er ved at genvinde sin flotte status. Hen over sommeren, er der kommet yderligere et ABB-hold til. Denne gang er det et damehold, der kan trække de stribede trøjer over hovedet. Christina Gamholdt har samlet et hold da-

mer/ unge kvinder til en god gang 7“mands“ bold. De er kommet flot fra start med to sejre og et nederlag i de første kampe. Ikke så tosset, da de kun har haft enkelte træningspas, inden det gik løs. Vi glæder os til at følge pigerne gennem sæsonen. Der skal lyde en stor tak til sponsorerne, som har ydet hjælp til pigerne i forbindelse med indkøb af spilledragter. Tak til Møllekroen, Mertz EL, Odense Hvidevare Service og Rema 1000 i Seden. FREMRAGENDE BOLD

Mandagsholdet - platindrengene - er kommet godt ud af starthullerne i efteråret. De har spillet en gang fremragende bold og har fået skrabet rigtig mange

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

point sammen. Aldrig har platinholdet ligget så fint i tabellen. Tåsinge, som de forgangne år har været ganske suveræne kredsvindere og Fynsmestre, måtte kæmpe hårdt for de 3 point både i Agedrup og senere på sæsonen i egen hule på Tåsinge. Marslev og Tarup / Pårup, som ligger på de følgende pladser, har begge fået ørene i ABB´s velsmurte maskine. Tarup/ Pårup-holdet fik en lektion på hele 10-2. Sæsonens bedste kamp var i hus. Godt gået drenge. Tirsdagsholdet, superveteranerne, er som tidligere nævnt kommet i en uhyggelig pulje. Alle slår alle. Intet er afgjort før sidste spillerunde. De sidste to kampe er begge på hjemmebane og næste kamp bliver mod rækkens nr. 1, Vindinge. Sagen er klar.


To ABB sejre og vi er kredsmestre og har adgang til de sjove slutkampe. En realitet, men nemt bliver det ikke. Torsdagsholdet, veteranerne, hænger stadig på i toppen af kredsen som „desværre“ igen i år har de stærke OKS’ere på førstepladsen. Lige som OKS er ABB ubesejret, men en række uafgjorte kampe har gjort forskellen. Det gælder for holdet om at holde trit med OKS sæsonen ud og slutte på 2. pladsen med så højt et pointantal som muligt, idet bedste 2’er går videre til slut-

spillet om Fynsmesterskabet. Lige nu ser det rigtig godt ud. GOD GANG SERIEBOLD

I den yngre afdeling, hvor vi har henholdsvis serie 4 og serie 3, er begge hold kommet rigtig godt fra start. Trænerteamet med Anders Hauerholdt og Christian Elstoft i spidsen har fået skabt to gode, solide mandskaber, som på nuværende tidspunkt begge er med til at sætte deres præg på kredsene.

Serie 3 ligger i toppen med 10 point for 4 kampe. 3 point foran naboerne fra ØB. Serie 4 ligger placeret som nr. 4 med 7 point for 4 kampe. Det tegner til at bliver uhyre tæt i begge seniorrækker. ABB ønsker alle et godt efterår Kom og støt din lokale klub. Der er garanti for en god gang fodbold på Rema 1000 park. På gensyn!

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Lars Engstrøm Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Menige medlemmer Jacob Korsgaard Oliver Hauerholt Johan Bækholm

5230 0498

3025 8697 3095 3436

ABB’s nye kvindehold var fattet efter debutkampen mod Stige, som blev tabt 0-4. Holdet havde dårligt nået at træne. Siden er det gået bedre.

Suppleant Michael Stengel Pedersen Holdlederne 2620 8956 5163 3457

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 3 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

13

FOTO: Erik Schmidt

Super oldboys - mandag Christian Elstoft Martin S. Olsen

Denne fan-gruppe havde medbragt sit hjemmelavede supporterskilt, som desværre ikke gav ABB’s kvinder tilstrækkeligt held til at vinde debutkampen.

AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

ma@holmbegravelser.dk

6610 9473 - 2140 6278

Tlf. 22 76 18 81

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

www.SkincarebyM.dk Butikstorvet Mølledammen 9 - 5320 Agedrup Tlf. 60 17 06 16

Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

bullerupsvommebad.dk

14

Vand • Varme Gas • Sanitet

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

VVS GARANTI


Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Klinik for fodterapi Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk

Bullerup Pub’en

FYSIOTERAPEUT PIA RASK Tlf. 6054 4503 piafys@gmail.com BEHANDLING. TRÆNING PÅ SMÅ HOLD.

Certificeret

GLA:D -terapeut

Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 6610 8081 Billard og dart Bulleruppub2016@gmail.com

Læs Agedrup Rundt på nettet! Nu er det muligt at læse AGEDRUP RUNDT ved hjælp af din computer, tablet eller telefon. Alle numre fra 1994-2018. www.agedrup-rundt.dk

15

asger@asgerlindenskov.dk

Klokkestøbervej 21 Odense M Tlf.nr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018


FOTO: Erik Schmidt

Flere hundrede borgere deltog i lokalområdets største loppemarked, der havde karakter af folkefest og nabokomsammen.

FOLKEFEST I MELLEMHAVERNE 77 boder og masser af mennesker til kæmpe-loppemarked i Mellemhaverne i strålende sol. Af Bonnie Thrane-Olsen og Mette G. Nielsen

16 Vi vil gerne sige stor tak til alle, som støt-

tede op omkring vores årlige loppemarked i Mellemhaverne. I år var vejret med os hele dagen, og det var simpelthen en stor succes. Vores børn havde glædet sig meget til den store dag, hvor de skulle sælge en masse legetøj, så de kunne købe noget nyt. De passede selv deres bod, og der var allerede købere, da klokken blev 10.00. Vi hyggede os rigtig meget hele dagen, og det var dejligt at se børnene lege og handle fra bod til bod. Det var en stor fornøjelse, at se så mange købere, og super dejligt at se så

mange fra lokalområdet, som kom og fik en sludder og en god handel. Ikke mindst en stor tak til Agedrup Beboerforening, som bakkede vores loppemarked op, da de kom og solgte pølser m.m Der var i alt 77 boder, og indtægten i år blev doneret til Agedrup Sogns Beboerforening. Vi har virkelig fået så mange positive tilbagemeldinger, at vi har mod på det igen til næste år.

Mange hilsener Mette Nielsen, Rønnehaven Bonnie Thrane-Olsen, Morbærhaven

Beboerforeningens Søren Stobbe solgte pølser med brød.

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Mellemhaverne forvandlet til gågade for mennesker og dyr. Formelt set var gaden dog ikke lukket af for biltrafik.

17 Ikke mindst for børnene var loppemarkedet et sandt eldorado.

Tina Clausen Bruun (med cyklen) holder familietræf.

Bonnie Thrane-Olsen med 8-årige Sofia og hunden Aika.

Der var mange fristelser i de 77 boder.

AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

Bullerup Nærbutik & Posthus Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Kioskvarer Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Blomster

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

ÅBNINGSTIDER Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

Kristian Tvergaard

Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

18

Annoncer tegnes gennem Ole Christiansen, tlf. 6610 7597 - olehalskovchristiansen@gmail.com Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk


HALLOWEEN I AGEDRUP OG AGEDRUP KIRKE Søndag den 28. oktober fejrer vi Halloween i Agedrup. Kirken medvirker som sidste år med en gudstjeneste kl. 17.00 i en Halloween-pyntet kirke og efterfølgende pølsespisning i Sognegården. sig som frivillig medhjælper. Sæt et par timer af til at være sammen med dine naboer, venner og bekendte og til at gøre nye bekendtskaber på en ekstra festlig eftermiddag. Du kan skrive til gittekrogshede@gmail.com eller ringe på tlf. 24402168, hvis du har et par timer tilovers til fællesskabet. Du er mere end velkommen både til at hjælpe til og til at være med! GAMMEL KELTISK NYTÅRSFEST

FDF’erne sørger for, at kirken ligesom sidste år er festligt pyntet.

Kirken bliver pyntet festligt og måske også lidt uhyggeligt af FDF’erne. Præsten vil sørge for en børnevenlig og måske også en lille smule (u)hyggelig gudstjeneste. Mange tror, at Halloween og Allehelgen er det samme. Det er det ikke. Halloween har oprindeligt rødder i en gammel keltisk skik ved navn samhain fra 8-900 før Kristus. Der er tale om en slags nytårsfest, hvor kelterne omkring den 31. oktober fejrede enden på det lyse halvår og begyndelsen på vinteren. På denne sidste dag i året mente man, at portene til dødsriget stod åbne, og at de afdødes sjæle steg op af graven for at bevæge sig til dødsriget. Derfor satte man mad ud på gravene for at sikre, at de døde havde det godt og ikke ville tage varigt ophold på jorden - heraf det lidt uhyggelige islæt.

19

FÆLLES FEJRING AF HALLOWEEN

Sidste år gik en festklædt og lidt uhyggelig forsamling fra butikstorvet gennem skoven til kirken. Der var mange finde og opfindsomme udklædninger. Af Tove Jørgensen, menighedsrådet Søndag den 28. oktober fejrer vi Halloween i Agedrup. Kirken medvirker som sidste år med en gudstjeneste kl. 17.00 i en Halloween-pyntet kirke og efterfølgende pølsespisning i Sognegården. Det kan endnu ikke afsløres, hvad beboerforeningen og frivillige i sognet vil

præsentere os for denne søndag, men hvis det bare kommer i nærheden af sidste års bragende succes, kan du roligt begynde at glæde dig. Alle opfordres til at følge godt med i de opslag/plakater, der vil blive produceret og hængt op. VIL DU HJÆLPE?

Da det er et kæmpestort arrangement, skal der også opfordres til at melde

Allehelgen fejres i kirken den 4. november. Her er der fokus på sognets afdøde i året, der er gået. Søndag den 28. oktober er det også BUSK-søndag. BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Hensigten med BUSK er at styrke samarbejdet mellem de frivillige og kirken, og at knytte bånd mellem Børn, Unge, Sogn og Kirke. I vores sogn kan det vel ikke udtrykkes finere end med den store fælles fejring af Halloween.

AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

ELSKER DENNE DAG

Sebastian fra 6. b er ligesom mange andre elever vild med idrætsdagen på Agedrup Skole

verse regler, måle op, fløjte retfærdigt, gennemskue strukturen osv. - Det er fantastisk at se de mange børn, der virkelig er glade og specielt at se, hvordan mange går hjem med en sejr, fordi de har rykket sig personligt, siger hun. NY SKOLEREKORD

Sophus og Mathias 8.a samt Frederik og Oliver, 9. årgang, dyster i hockey.

Af Tina Christensen, lærer

20 Sebastian fra 6. b på Agedrup Skole fortæller, at han elsker denne dag, for det at lave sport er bare en yndlingsbeskæftigelse. Dagen, han hentyder til, er Agedrup Skoles Idrætsdag tirsdag d. 28. august. Dagen er fuld af aktiviteter som hockey, basketball, fodbold, forskellige atletikdiscipliner, mooncarræs og meget andet. Maibritt Lorentzen, lærer i yngste afdeling, nævner, at udvalget gør et

stort arbejde, når de planlægger dagen, blandt andet ved at hjælpe lærere som Maibritt, når hun skal sætte sig ind i di-

Dagen viste sig at være en tørvejrsdag, i modsætning til mandagen, hvor tørkeindekset fik en tiltrængt hjælp fra regnvejrsguderne. Tidligere lærer, Helge Rasmussen, husker, at han i 1990’erne, havde en aftale med Radio Fyn, så han kunne få en morgenmeddelelse i radioen i tilfælde af, at det blev regnvejr. Så måtte idrætsdagen nemlig aflyses, og eleverne måtte have normal skoledag. Dagen sluttede af med kåring af årgangsvindere og overrækkelse af medaljer til vinderne af atletikdisciplinerne. Mathilde Lund Hansen leverede en flot ny skolerekord for piger i længdespring på 4,35 m.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (nfmd.) Steffen Lauridsen Malou Peterson Porst Christina Nielsen Van Le Louise Romer Dansted Nanet Kaldau Jeppesen Jan Risum Frederiksen (suppl.)

Dagen var fuld af aktiviteter som hockey, basketball, fodbold, forskellige atletikdiscipliner og mooncarræs.

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Mohammed Bibi (skoleleder) Christian Hovendal (souschef) Line Betak (lærer) Juliane Ludvigsen (lærer)


DET NYE FAG I SKOLEN Elever får 6-8 fagdage med teknologiforståelse Af Tina Christensen, lærer I august 2018 startede vi et nyt fag på Agedrup Skole, som vi kalder teknologiforståelse. Det går ud på at lære eleverne at forstå teknologi, så de bliver i stand til selv at kunne skabe noget med teknologien i stedet for blot at bruge det. I timerne arbejder vi med begreber, som hører til robotter, programmering og teknologisk udstyr samt arbejdsmåder og strategier til at lave projekter, som tager udgangspunkt i hverdagen. Vi arbejder meget med brainstorms, samarbejde, kommunikation, at sætte vores viden sammen på nye måder, at kunne bruge vores værktøjer på en konstruktiv måde og at kunne forholde os kritisk til vores omverden. Undervisningen kommer i år til at foregå som fagdage, hvilket 4.-8. årgang får seks til otte af, og de første tilbagemeldinger fra børnene er, at de har det

rigtig sjovt og lærer rigtig meget, når de har teknologiforståelse. FORSKELLIGE EVNER

Herunder er en udtalelse fra 6. årgang om deres fagdag d. 6. september: - Vi startede med, at vi skulle finde sammen i nogle grupper og brainstorme om, hvad en robot kunne. Bagefter det skulle vi finde sammen i nogle nye grupper og tegne en robot. - Vi skulle finde på nogle evner, den skulle have, og så fik vi et papir og tegnede det op i fire dele. Derefter skulle vi tegne hver vores del med hver vores evne. Da vi var færdige med dem, skulle vi præsentere dem for årgangen. - Efter pausen skulle vi kode på vores computer. Midt i kodningen blev vi kaldt op i grupper og skulle styre en robot med vores computer. - Vi synes det var et super sjovt og spændende fag.

- Efter pausen skulle vi kode på vores computer, og så skulle vi prøve at styre en robot med vores computer.

Fire elever tegnede hver deres del.

Chef, jeg kan ikke komme på arbejde... Man står op om morgenen, børster sine tænder og spiser sin morgenmüsli, inden man skal afsted på arbejde. Man snupper lige en kop kaffe, tjekker nyheder på mobilen og kysser ægtefællen farvel. Så sætter man sig ud i sin firmabil... og opdager..., at man alligevel ikke skal på arbejde, men i stedet må foretage et telefonopkald til sin chef... Tjae, måske er den virkelige historie ikke sådan. Men den kunne godt være det...

AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018

21


Formand: Søren Stobbe, tlf. 20 16 84 83

BEBOERFORENING, HVAD ER DET?

Det vigtigste er opbakningen, siger Søren Stobbe. - Økonomien er midlet. Derfor er kontingentbetalingen vigtig.

Vi har endnu ikke oplevet at kommunen er kommet og har spurgt os, inden en aktivitet gik i gang i vores lokalområde, men vi har flere gange reageret, når kommunen tager forhastede eller irrationelle beslutninger. Eksempelvis med de famøse blommetræer på vores Sankt Hans-plads. Vi tilstræber en tæt og bestemt saglig dialog med kommunen, og jeg er sikker på, at der inde i Odense Kommune er kendskab til vores område. HER KOMMER DU IND I BILLEDET!

Af Søren Stobbe, formand for Agedrup Sogns Beboerforening

ninger. Men alle ideer bliver lagret og trækkes frem, hvis muligheden byder sig.

Hvad er en beboerforening, hvad skal vi bruge den til og er det noget for mig? En beboerforening er en forsamling af beboere i et afgrænset område. I dette tilfælde er afgrænsningen Agedrup Sogn, som geografisk dækker Bullerup, Agedrup og Vester Kærby. Man kan sige, at benævnelsen Agedrup Sogn er en gammeldags og ikke særligt gennemskuelig betegnelse, men alt andet lige så er den ret præcist rammene for de godt 1400 hustande som dækkes af beboerforeningen. I de optegnelser jeg ligger inde med, går Agedrup Sogns Beboerforening tilbage til 3. marts 1976, og har altså i fin stil rundet 42 år.

MANGE ILDSJÆLE

ALLE IDEER LAGRES

22

Hvad skal vi så med en beboerforening i år 2018? Vores primære formål er at lave arrangementer til gavn og glæde for lokalsamfundet. Vi har et slogan som hedder ’En del af dit lokalsamfund’ netop med henvisning til, at vi ønsker at nå ud til så mange som muligt. Vi ønsker at lave arrangementer, der henvender til så mange som muligt, og som gør at vi kan komme hinanden ved. Inddragelse af dem, der lige er flyttet til området, og muligheden for at dem, der har boet i byen i mange år, kan fortælle nogle af de mange spændende historier herude fra. I beboerforeningen er vi meget lydhøre overfor ideer ’udefra’. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at vi kan imødekomme alle ideer, da vi jo har nogle økonomiske og tidsmæssige begræns-

Vi er heldigvis et område med mange ildsjæle. Mange i lokalområdet har taget deres tørn i forskellige foreninger og i diverse bestyrelser, og det er netop det der er med til at give vores dejlige lokalområde sin identitet. Derfor skal vi også værne om denne idenSøren Stobbe. titet. Vi ligger som en forstad til Odense, og med den stadigt voksende boligmasse i området er det kun et spørgsmål om tid, inden vi er vokset sammen med Odense, og derfor bliver det vigtigere og vigtigere, at vi værner om vores lokale områder. Dette betyder bestemt ikke, at vi skal isolere os og have nok i vores eget område, men vi skal sikre at den lokale historie fortælles igen og igen, så disse historier bevares, men vi skal samtidig sikre, at vi har en stemme i Odense og i de styrende organer. Dette gør vi ved, vedholdende, at holde kommunen på stikkerne i forhold til vores trafikale forhold, vi søger penge i kommunens puljer til lokale arrangementer, og vi arbejder på at kommunen ikke kommer og trækker noget ned over hovedet på os.

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Hvor kommer du så ind i billedet? Jo, for at kunne realisere så mange tiltag som muligt og for at kunne støtte op om andre lokale tiltag, så er der noget økonomi, der skal hænge sammen. De seneste år er medlemstallet faldet, og dermed er den eneste sikre indtægtskilde, nemlig kontingentet, truet. Vi har valgt at sætte vores kontingent lavt. Vi indkræver kun 100,- kr. om året per husstand, og i øvrigt så stiller vi aldrig spørgsmål om ens medlemsstatus. Er dette en model der passer ind i 2018? Det er et spørgsmål, som vi i bestyrelsen bruger meget tid på at diskutere. Mange løsninger drøftes. Betaling bliver nemmere og nemmere for forbrugeren, og vi kunne sagtens begynde at lave abonnementsservice igennem MobilePay, men det er ret bekosteligt. ØKONOMIEN ER MIDLET

Man kunne appellere til, at folk fik sat betalingen op som en fast årlig betaling den første hverdag i maj. Eller man kunne vende bøtten helt rundt og indføre brugerbetaling, eller man kunne hæve abonnementet og indføre direkte medlemsfordele i form at rabatter til arrangementerne. Alle tiltag giver et ekstra administrativt arbejde, som vi helst vil undgå, men kan blive tvunget til. Skulle hele denne opremsning så bare til for at få flere kontingentkroner i foreningskassen? Nej, det vigtigste for os er at der er lokal opbakning til en beboerforening, og det føler vi bestemt der er. Økonomien er blot et middel for at nå målet, og jo bedre økonomi der er i en forening, jo flere mål kan nås. Husk at klappe de frivillige på skulderen. Det varmer mere, end du aner.


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

DEN NYE AFFALDSSORTERING Kære Ole Jeg har modtaget en fin brochure fra renovationsvæsenet om, at jeg skal sortere mit affald anderledes end nu. Det har jeg naturligvis intet i mod. Papirspanden er dog en god ide og populær med alle de reklamer og aviser, vi får ind ad døren. Men nu skal vi så til at sortere madaffald fra i en særlig beholder, fordi affaldet skal genbruges. Der har jeg to spørgsmål, nemlig hvordan får man det ud af de plastikposer, og kan det virkelig bruges til noget, når det har ligget og lugtet i spanden i 14 dage. Vi læser så meget i aviserne om, at plasticaffald er skadeligt for naturen og dyrene. Er det

så ikke en fejl at indføre endnu flere plastikposer Jeg har et tredje spørgsmål. Er det ikke en fejl, at man skal lægge glas og metal i samme spand. Vi skal så ellers fremover have et helt regiment af spande stående ud til vejen. Den almindelige spand, papirspanden, madspanden, jern-, metal- og glasspanden. Ja, vi kan da fjerne en del af hækken, så der kan blive plads til dem og dermed gøre det let for skraldemanden. Men det får jeg så Vladimir til at gøre, hvis jeg få ham til at lette rumpetten fra sofaen og fjernsynet. Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

Kære Olivia Tak for dine spørgsmål. Ja, det lyder voldsomt. Jeg har forelagt problemet for eksperterne på Snapindvej, så nu skal du høre. I øjeblikket er der et forsøg med madaffald, som lægges i særlige plastikposer, som køres til behandlingsanlæg, hvor poserne maskinelt skæres i stykker og sorteres fra madaffaldet. Plastposerne rengøres og afsættes på ny til plastindustrien, som kan lave ny plast ud af den gamle. Selve madaffaldet, som kan bestå af al mad, du får til overs omdannes til biogas sammen med anden biomasse, der kan blive til el, varme og brændstof. - Du får nu to nye skraldespande med to rum i hver. Den ene spand er til hhv. madaffald og restaffald fra din skraldepose under køkkenvasken. Den anden spand har også to rum, og du lægger papir og pap i det ene rum og glas og metal i det andet. Det var altså ikke en fejl, at glas og metal skal dele et

rum i spanden. I anlægget sorteres papir og pap fra hinanden og ligeledes adskilles glas og metal i anlægget. Skraldebilen er også indrettet til den nye ordning med to separate rum. Altså, glas og metal skal i samme rum. - Forstå det, hvem der kan! Der er jo også storskraldet, batterier og haveaffaldet, som du vel har i en kompostbunke. Men det bliver da spændende, om alt kommer til at virke, når vi alle skal til at sortere på en anden måde. Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

BESTYRELSEN Formand Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 31 61 07 40 Næstformand Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Kasserer Lasse Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 21 22 23 73 Sekretær Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 70 13 Bestyrelsesmedlem Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsesmedlem Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 27 62 04 18 Bestyrelsesmedlem Mette Nielsen Rønnehaven 4, 5320 Agedrup Tlf.: 60 89 63 75

KONTAKT agedrupsogn@agedrupsogn.dk

www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699 MobilPay 20610

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018

23


KIRKEBLADET OKTOBER 2018 NR. 6 ●

70. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

Redaktion: ● Hans Ove Nielsen 61 40 65 95

www.agedrup-kirke.dk

Tove Jørgensen 41 74 35 18

PRÆSTEGÅRDEN RENOVERES Agedrup Præstegård blev senest i 1991 i forbindelse med præsteskifte totalrenoveret for omtrent 2,5 millioner.

flotte have. Præstegårdshaven er i dag på ca 4.500 kvm – kun have! Agedrup Præstegård blev senest i 1991 i forbindelse med præsteskifte totalrenoveret for omtrent 2,5 millioner.

Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet I disse måneder foregår en større opfriskning af Agedrup Præstegård i forbindelse med det forestående præsteskifte. Hele præstegården males, gulve opfriskes, og inventar i bryggers udskiftes, så præstegården er klar til at tage mod nye beboere. Haven endevendes totalt og reduceres med ca. 6 meter i bredden, så der bliver plads til en gangsti mellem sognegården og kirken. De store flotte træer i præstegårdshaven udtyndes, underskov - buskads under træer - fjernes, og den lange nøddegang på langs af haven fjernes. Der plantes ny hæk i færdig højde mod Agedrupvej, så præstefamilien fortsat ugeneret kan opholde sig i den store

24

Hele præstegården males og gulve opfriskes. Haven, der er ca 4.500 kvm, endevendes totalt og reduceres med ca. 6 meter i bredden, så der bliver plads til en sti.

Kan ikke vente længere

været tab af menneskeliv, har et fortov eller en sti lav prioritet for kommunen.

Menighedsrådet har besluttet af lave sti på Agedrupvej Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Efter gentagne ansøgninger til Odense Kommune gennem de sidste måske 20 år og lige så mange afslag, er menighedsrådet nu nået til den beslutning; at så må vi gøre noget selv. I forbindelse med renovering af præstegårdshaven bliver der lavet en sti langs med Agedrupvej – i haven, dog adskilt med en ny stor hæk, så præstefamilien fortsat kan færdes ugeneret i haven. Den nye gangsti starter i indkørslen til Sognegården og slutter

på hjørnet af præstegårdshaven mod kirken. Ligeledes bliver det farlige hjørne af præstegårdshaven fjernet så oversigtsforholdene bliver bedre. Stien skal benyttes til sikker trafik mellem Sognegården og kirken, og må, også selvom den ligger på privat område, benyttes af alle andre. Odense Kommune afslår i øvrigt med begrundelse i økonomi og risikovurderinger. Etableringsomkostninger vil ellers være en meget lille del af, hvad der ellers bliver brugt på veje og stier i det øvrige Odense, og da der ikke har

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

I forbindelse med renovering af præstegårdshaven bliver der lavet en sti langs med Agedrupvej. Stien skal benyttes til sikker trafik mellem Sognegården og kirken. Kommunen har ikke villet yde støtte.


ALLEHELGENSGUDSTJENESTE Søndag, den 4. november 2018, kl. 16.00 i Agedrup Kirke. Af menighedsrådet Denne dag mindes vi vore kære døde. I Agedrup Kirke vil navnene på vore døde og bisatte/begravede fra kirken i det forgangne år blive læst op, mens vi tænder lys for hver enkelt. Det er også muligt selv at tænde lys i vores lystræ før eller efter gudstjenesten. Lysene, der er tændt under gudstjenesten, kan efterfølgende tages med ud på kirkegården og gravstederne.

Denne gudstjeneste er en stemningsfuld gudstjeneste præget af levende lys og musik, der passer til dagen. Ligeledes vil kirkesanger Annie Leth synge solo. Lysene til at sætte på gravene er gratis, men vi opfordrer til, at der kan gives et bidrag til “Den fynske sorggruppe for Børn og Unge”, i kirkebøssen eller via MobilePay. Vi mindes vore kære døde.

Se, jeg gør alting nyt Allehelgensdag minder os også om håbet om, at der eksisterer en anden og ny verden.

Af Anders Kjærsig, fung. sognepræst Hvor nyt kan noget blive, og hvornår er det, man kalder nyt, i egentlig forstand ny? Det spørgsmål stillede man engang en fremtidsforsker. Han svar lød nogenlunde således: Det kommer an på, hvordan det gamle ser ud. Vi fornyer os ved at forandre det, der er. Somme tider kan vi genkende det gamle i det ny, til andre tider er det helt og aldeles ugenkendeligt. Men hvor nyt noget kan blive sådan uden videre og i sig selv, ville han ikke svare på. Det ny er bestemt af det gamle og kan kun forstås som en relation til dette. Så langt fremtidsforskeren. Friedrich Nietzsche skriver et sted i sit forfatterskab, at enhver fornyelse blot er en gentagelse af noget gammelt. Vi fornyer ved at genbruge, skrev han. Lige som moden; vi bliver moderne ved at hugge af de stilarter, som er i traditionen og bruge dem på en anden og anderledes måde. Det gælder inden for alle områder. Eksempelvis beklædningen: Skønt man lever i det tredje årtusind, går man i bukser fra halvtredserne og med sko fra tresserne eller halvfjerdserne. Frisuren er fra firserne og ansigtet fra halvfemserne. Af samme grund kan det være

svært at se nogen radikal fornyelse. Mennesket tumler stadig med de samme problemer, som de altid har tumlet med. Vi er stadig bange og usikre over for fremtiden; vi fortvivler og går stadig i sort, når tilværelsen viser tænder. Vi glædes stadig over alle de små begivenheder, der varmer vort liv, uden vi egentlig ved hvorfor og hvordan. Vender vi tilbage til spørgsmålet, som vi indledte med: Hvor nyt kan noget blive? - er svarene begrænset. At der er kommet mange nye ting ind i vort liv, er ikke særligt nyt. Selv menneskesyn og livsanskuelser kommer og går. Det er i sig selv en gammel tanke. Tankegangen gør sig i alle højeste grad gældende for teksterne til Allehelgensdag. Skønt det er dagen, hvor vi mindes de døde, er det på samme tid også håbet om, at der eksisterer en anden og ny verden. Som Karen Blixen siger det: Denne verden er blot en fattig skygge af det Guds rige, der skal komme engang. Hér bliver alting nyt. Det gælder hele universet. Der står i Johannes åbenbaring: “Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere.”

Det er en myte til fornyelse. Det er et syn og en åbenbaring, der tænder et lys i de matte pære, som åbner vort blik, så vi pludselig kan se verden på en anden måde. Johannes kommer ikke med nye opfindelser og ting, der kan gøre vores liv lettere, han taler ikke om nye livsanskuelser og nye menneskesyn, nej han gør livet nyt midt i det gamle, midt i fornedrelsen og smerten ved at fortælle om en hel anden verden. “I er jordens salt”, står der et andet sted. Salt er ikke kun et krydderi, men et ord og et billede. Det stammer fra den romerske gud for sundheden, Salus, der ligger til grund for mange andre ord i det europæiske sprog. Det gælder blandt andet for det engelske “salvation”, som betyder frelse og fredshilsen. Både salt og salvation kommer af ordet salus, og begge dele har noget med sundhed at gøre. Der er altså rent sprogligt en vis sammenhæng mellem salvation og salt. Frelsen skal billedligt talt forstået som et salt: Det giver smagen og sætter gang i appetitten og opbygger det hele mennesket. Som kartoflerne får smag ved at der tilsættes en lille mængde salt, således får menneskelivet smag, hvis det krydres med en forestilling om frelse, om noget, der er større og mere omfattende. Frelse er sundt. Det giver mennesket et perspektiv, der rækker ud over det levede liv, ud over døden ud mod evigheden.

AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018

25


NB

NOTABENE

Torsdag, den 4. oktober, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Torsdag, den 11. oktober, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Gud & Spaghetti Tirsdag, den 16. oktober, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Torsdag, den 18. oktober, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Min tid i Fjordager Idrætsforening – Helge Pasfall Tirsdag, den 30. oktober, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde

STATUS PÅ ANSÆTTELSEN AF NY PRÆST

Torsdag, den 1. november, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café

Stor interesse for stillingen

Tirsdag, den 20. november, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild

Af Lene Marqvardsen, fmd. menighedsrådet

Torsdag, den 22. november, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen

Ved dette blads deadline er menighedsrådet i gang med det spændende og krævende arbejde, som ansættelsen af en ny præst er. I en tid med præstemangel har vi været så heldige, at der har været stor interesse for stillingen, og vi har haft en del ansøgere at vælge imellem. Vi har haft besøg af biskop og provst, som har gennemgået ansøgningerne med os, og ud fra det har vi udvalgt nogle stykker, som kommer til prøveprædiken og samtale. Hold øje med Agedrup Kirkes hjemmeside og Facebook. Så snart alle formaliteter er på plads, vil vi offentliggøre navnet på Agedrups nye sognepræst.

Tirsdag, den 27. november, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Søndag, den 2. december, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Adventsgudstjeneste med luciaoptog Torsdag, den 6. december, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Torsdag, den 6. december, kl. 19.30 i Agedrup Kirke Julekoncert – Ullerslevkoret og Agedrup Kirkekor

26

Navnet på den nye sognepræst vil snart blive afsløret på kirkens hjemmeside og på Facebook.

Torsdag, den 13. december, kl. 18.00-19.00 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Søndag, den 16. december, kl. 19.00 i Agedrup Kirke De 9 læsninger

Grandækning kan bestilles Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Gravsteder grandækkes i år i slutningen af november. Ønskes grandækning – og der ikke bestilt eller betalt - kan det bestilles ved kirkeværgen, hvor også pri-

ser kan oplyses. Af hensyn til planlægningen skal det gerne bestilles senest 1. november 2018. Igen i år udføres grandækningen af anlægsgartner Th. Skov Larsen A/S

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Grandækning, der ikke allerede er bestilt, skal bestilles hos kirkeværgen inden 1. nov. FOTO: Folkekirkens billeddatabase.


NY KIRKEKRYDSORD Send din løsning til Tove Jørgensen og vind en flaske god vin Af Tove Jørgensen, menighedsrådet Vi prøver med et nyt tiltag på kirkesiderne. Find løsningen i denne kirkekryds og send den til tj@agedrupkirke.dk sammen med navn og adresse,

eller skriv den på en kuvert sammen med navn og adresse og smid den i postkassen på kirkekontoret i Sognegården. Vi håber I vil synes, det er en sjov idé og satser foreløbig på seks gange. Populariteten vil afspejle sig i ind-

sendte løsninger. Medlemmer af menighedsrådet må gerne løse opgaven, men kan desværre ikke vinde. Vinderen bliver udtrukket blandt alle rigtige løsninger. Præmien er en flaske god ’altervin’.

27

AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018


VIL DU VÆRE MINIKONFIRMAND?

CAFÉERNE TORSDAGS-CAFÉEN

Nu starter undervisningen af minikonfirmander igen seks torsdage fra kl. 14.15 til 15.45. Første gang er torsdag den 25. oktober 2018

Af Tove Jørgensen, menighedsrådet Den 1. torsdag i 8 af årets måneder kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegård. I efterår/vinter - september, oktober, november og december. I vinter/ forår - januar, februar, marts og april. Der arrangeres musikunderholdning og foredrag med spændende emner, hvor vi kommer vidt omkring. Der serveres kaffe og te, og man medbringer selv evt. brød til kaffen. Der betales 10,00 kr. for kaffe og underholdning. Alle er velkommen til at deltage i et par gode timer med sang, snak, kaffe og hyggeligt samvær PROGRAM FREM TIL 6. DECEMBER 2018 PÅ FØLGENDE TORSDAGE:

Den 4. oktober 2018: Arne Ploug & Arne Rytter – glade toner og skæve historier Den 1. november 2018: Anders Kjærsig – en tilværelse som forfatter, debattør og præst Den 6. december 2018: Peter Rahbæk Juul – fra barn i Skjern til borgmester i Odense

28

Den 1. november 2018 kommer fungerende sognepræst Anders Kjærsig i torsdags-caféen og fortæller om sin tilværelse som forfatter, debattør og præst.

Af kirkesanger og underviser Annie Leth Går dit barn i 3. klasse på Agedrup Skole og har lyst til at blive minikonfirmand, så tilbydes igen i år et forløb på seks torsdage fra kl. 14.15 til 15.45. Første gang torsdag den 25.

Den 6. december 2018 fortæller borgmester Peter Rahbæk Juul om turen fra barn i Skjern til borgmester i Odense.

FROKOST-CAFÉEN TIRSDAGS-SILDEN Den 3. tirsdag i 8 af årets måneder. I efterår/vinter - sepEt stykke med sild? tember, oktober, november og december. I vinter/forår - januar, februar, marts og april Altid samme sted, altid samme tid og det er i Agedrup Sognegård kl. 11.00 – 13.00 Vi samles over et dejligt måltid mad med tre slags sild og tre slags ost, brød og smør. Vi slutter med en kop kaffe. Buffet’en koster 30,00 kr., og der kan købes drikkevarer. En invitation til en frokost i hinandens hyggelige selskab, hvor alle er velkommen uden tilmelding. DATOER FREM TIL 18. DECEMBER 2018:

Den 16. oktober 2018 Den 20. november 2018 Den 18. december 2018

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Annie Leth med et hold juniorer.

oktober 2018. Vi afslutter med familiegudstjenesten 1. søndag i advent, den 2. december, hvor minikonfirmanderne medvirker i et flot Luciaoptog sammen med Agedrup Kirkekor. Undervisningen foregår i Agedrup Sognegård, og vi starter hver gang med en lille forfriskning. Herefter synger, tegner, fortæller, dramatiserer eller maler vi, hører bibelhistorie, beder fadervor, går på opdagelse i kirken og meget mere. Sognepræsten vil medvirke i dele af undervisningen. Målet er, at jeres barn lærer kirken og kristendom at kende, og forløbet afsluttes med udlevering af et diplom. Jeg har besøgt 3. klasserne på skolen den 4. september, hvor jeg har uddelt et brev med mulighed for tilmelding. Endvidere er brevet lagt på ForældreIntra og på kirkens hjemmeside. Jeg håber, at I og jeres børn vil tage godt imod tilbuddet om minikonfirmandundervisningen, og tilmeldingen bedes afleveret senest fredag den 12. oktober 2018. Er der spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 4226 2686 eller al@agedrup-kirke.dk


GUD & SPAGHETTI MED KIRKEKOR OG MÅLE FORTÆLLETEATER Snart får Agedrup ny sognepræst.

Sognebåndsløser? Alle nuværende sognebåndsløsere skal ved præsteskifte søge ny sognebåndløsning ved den nye sognepræst

Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Bor man uden for Agedrup Sogn, men gerne vil være en del af sognet, har man muligheden for at “løse sognebånd”. Det er der mange, der har gjort, både på grund af sognets geografi, da det meste af Hammeren, Arendalsvej og den sidste del af Borsvinget ligger uden for sognet, men også af andre grunde. F.eks. hvis man er fraflyttet sognet og stadig vil “have del” i sognet. Man løser sognebånd til sognets præst og ikke til sognet. Derfor skal alle sognebåndsløsere ved præsteskifte søge ny sognebåndløsning ved den nye sognepræst, elles falder man tilbage til det sogn, hvor man bor. Fyens Stift sender brev ud til alle sognebåndsløsere, når ny sognepræst er ansat ved Agedrup Kirke.

Luciaoptog og adventsgudstjeneste

Søndag den 2. december er det første søndag i advent Af Carsten Bech-Madsen, organist Traditionen tro indledes gudstjenesten med Luciaoptog, der bliver opført af årets minikonfirmander sammen med Agedrup Kirkekor. Foruden Luciaoptog vil minikonfirmander og kirkekor synge et par julesange. Denne dag bliver samtidig minikonfirmandernes sidste møde for denne gang.

Tag fri fra kødgryderne og inviter dine børn med i kirke torsdag den 11. oktober kl. 17.00 Af Tove Jørgensen, menighedsrådet Tag fri fra kødgryderne og inviter dine børn med i kirke torsdag den 11. oktober kl. 17.00. Vi skal synge med/lytte til vores dejlige kirkekor og opleve Anette Jahn i forestillingen ’Noas Drømmerejse’. Efterfølgende serveres der spaghetti i Sognegården – det hele er gratis. Måle Fortælleteater er et turnerende fortælleteater, der spiller forestillinger for både børn, unge og voksne. De er optaget af at bevæge publikum og involverer derfor gerne alle på forskellige måder. Anette Jahn er daglig leder af foreningen. Hun er historiefortæller, eventyrdanser, projektmager og uddannet antropolog fra Københavns Universitet i 2001 med speciale inden for integration i Danmark samt teaterantropologi.

Anette Jahn fra Måle Fortælleteater.

NOAS DRØMMEREJSE

“Nu skal I høre om en mand, der turde drømme store drømme… han drømte om en verden, hvor alle var venner under regnbuen…”. Sådan begynder fortælleforestillingen om Noas Ark. En fortælling om enhver børnegruppes evige rejse mod venskab. Fortælles med helt enkle virkemidler. Forestillingen varer 35-40 min. og spilles i kirken.

ROKKENDE GRAVSTEN PÅ KIRKEGÅRDEN Alle gravsten er gennemgået med henblik på sikkerhed Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Kirkeværge Ole Walther har sammen med kirkegårdsudvalget gennemgået alle gravsten på Agedrup Kirkegård for at sikre, at de står urokkeligt fast. Det sker efter et påbud fra tidligere kirkeminister Bertel Haarder (V). Påbuddet kom, efter at en to-årig dreng mistede livet i 2016, da en 200 kilo tung gravsten væltede ned over ham på Vestre Kirkegård i København. Usikre gravsten er registreret, og der er sendt brev til de gravstedsejere, som har ansvaret for at sikre dem. Kirkeværge Bent Ole Walther tjekker om gravsten står fast.

AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018

29


NAVNLIG NAVNE

ORGANISTENS HJØRNE Carsten Bech Madsen

Nyt fra kirkebogen juli og august 2018

AGEDRUP KIRKEKOR

Døbte 19. 8. 2018 19. 8. 2018 19. 8. 2018

Spencer Vedel Trøjborg Schmidt, Krengerupvej 62, Tommerup Bertram Kirckhoff Winkler, Arendalsvej 33, Bullerup Marius Mohr Uhrbrand, Brolandvej 62, Agedrup

Viede og kirkeligt velsignede 19. 8. 2018

Sabrina Vedel Trøjborg Schmidt og John Vedel Trøjborg Schmidt, Krengerupvej 62, Tommerup

Døde, bisatte og begravede 27. 6. 2018 20. 7. 2018 26. 7. 2018

Poul Harry Sørensen, Daltoften 11, Agedrup Christian Vilstrup Christensen, Fridasholmvej 40, Odense NØ Ellen Zebitz Pedersen, Østerbæksvej 83, Odense M

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

FUNGERENDE SOGNEPRÆST Anders Kjærsig, 6113 9099 anderskjaersig@hotmail.com

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Sekretær: Vibeke Lundgreen - 6610 8357 - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

30

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - kirketjener@agedrup-kirke.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – kirkesanger@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

www.agedrup-kirkekor.dk Af Carsten Bech Madsen, organist og korleder Når dette læses, er kirkekoret godt i gang med juleforberedelserne. Agedrup Kirkekor har indgået et samarbejde med Ullerslevkoret, og de to kor skal lave 3 koncerter sammen i december. Man kan komme til at høre kirkekoret og Ullerslevkoret på disse dage: Tirsdag den 4. december kl. 19.30 i Gislev Kirke. Torsdag den 6. december kl. 19.30 i Agedrup Kirke. Der er gløgg og æbleskiver bagefter. Tirsdag den 11. december kl. 19.30 i Ullerslev Kirke Det giver helt nye muligheder og sanglige udfordringer for kirkekoret at skulle være en del af et større kor. Tanken er, at kirkekoret får sin egen stemme og egne soloer sammen med Ullerslevkoret. Vi skal naturligvis synge “Nu tændes tusind julelys”, som også er med ved Luciaoptoget, og så får kirkekoret sin egen plads i “Stille nat”, “Christmastime” og “O come, all, ye faithful” – alt sammen for børneog voksenkor. Koncerterne vil vare ca. 50 minutter med fællessang og orgelspil af den dygtige organist Tina Christiansen, der til daglig er organist i Ansgars Kirke. Kirkekoret deltager, som nævnt andet sted i bladet, også i Luciaoptog og fællessang ved adventsgudstjenesten den 2. december. Indimellem glæder vi os også til at skulle være sammen med ca. 100 andre kirkekorsangere fra Fyn i den forestående tur til London. Denne tur kommer er jo ikke


uden omkostninger, og vi er åbne for forslag til sponsorater, der kan yde økonomisk hjælp for Agedrup Kirkekors deltagelse i turen. Hvis læserne har gode ideer eller måske ligefrem selv kunne tænke sig at byde ind med tilskud, hører vi gerne fra jer (se også forrige nummer (143) af Agedrup Rundt). NOGET AF EN TEKST

“Duft af brænderøg blandt brunlige bregner, blåsorte bær. Stille summen mellem blade, som blegner, aft’nen er nær.” …når en ellers simpel tekst bliver formuleret i poesi og med B-bogstavrim i mængde, er det naturligt, at en kirkekorsanger fra 5. klasse siger: “Det er godt nok noget af en tekst!” Udfordringer er der nok af i Agedrup Kirkekor. Ikke desto mindre elsker vi Kirsten og Finn Jørgensens “Sensommervise”, som jeg her har hentet vers 3 fra, og som i moderne sprog beskriver en efterårsstemning i naturen. Sangen indledte høstgudstjenesten den 16. september. Når man synger i kor, er der visse regler for at synge, så det lyder godt, og her går vore sangere ikke på kompromis. Når vi har talt om en frase og lært korrekt vejrtrækning, er man lidt stolt, og så skulle det også gerne slå igennem, når sangen synges henne i skolen og ved Syng Sammen, og her vender udfordringerne tilbage, fordi forsamlinger har det med at lave sine egne regler, der ofte bliver “den nemme løsning”. Men når sangere på 11-12 år har lært noget korrekt, er det udfordrende for de samme sangere, hvis voksne så synger samme sang “forkert”, og det kan godt give en barn-til-voksen-debat.

Kirkekoret, der nu skal lave tre koncerter sammen med Ullerslevkoret. men prøv at lytte efter næste gang, du er med til at synge sangen. Når man læser teksten og kender melodien, så véd man det. Kirkekor-

sangerne har lært det, og som korleder kan man kun glæde sig over, at sanglærdommen hænger ved – helt ovre i skolen og andre steder.

NU OGSÅ ELEKTRONISK BETALING Til eventuel brug for betaling til arrangementer, kollekter etc. Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Det er nu muligt at støtte vores kollekter, betale for arrangementer og andet ved at benytte MobilePay. Indbetal til MobilePay - 99946 – husk at skrive hvad indbetalingen dækker!

31

“Gyldne farver og sensommerbrise fylder hjertet med vemodig musik - går og nynner en sensommervise fjernt fra byens larmende trafik.” …hvornår synger man “-brise” og hvornår synger man “-vise”, og holder man punkteringen i “fylder”? Det lyder som et banalt spørgsmål, AGEDRUP RUNDT 144 - OKTOBER 2018


GUDSTJENESTER TRINITATISTIDEN 19. sø. e. trin., den 7. oktober 20. sø. e. trin., den 14. oktober 21. sø. e. trin., den 21. oktober *22. sø. e. trin., den 28. oktober *23. sø. e. trin., den 4. november 24. sø. e. trin. den 11. november 25. sø. e. trin., den 18. november 26. sø. e. trin., den 25. november

kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl.

NYT KIRKEÅR ADVENTSTIDEN 1. sø. i advent, den 2. december

kl. 11.00

10.00 10.00 10.00 17.00 16.00 11.00 11.00 11.00

Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig

BUSK-dagen - Halloween ALLEHELGEN

Familiegudstjeneste med lucia og kirkekaffe

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

CAFÉ MED GLADE TONER

Torsdags-café den 4. oktober med Arne Ploug, Arne Rytter og Peder Sørensen – glade toner og skæve historier Af Tove Jørgensen, menighedsrådet

32

Vi har i sidste nummer af Agedrup Rundt annonceret, at vi får besøg af Odenses borgmester Peter Rahbæk Juul – det gør vi også, men først den 6. december. Det har været nødvendigt at bytte om på arrangementerne i oktober og december. Kom alligevel! Det skal nok blive festligt, når Arne Ploug, Peder Sørensen og Hans Rytter spiller velkendte toner og fortæller skæve historier den 4. oktober. Det er som altid i Sognegården fra kl. 10.00 til kl. 12.00. ANDERS KJÆRSIG KOMMER DEN 1. NOVEMBER

Arne Ploug, Peder Sørensen og Hans Rytter spiller velkendte toner og fortæller skæve historier den 4. oktober.

af vores konstituerede præst Anders Kjærsig. Han vil fortælle om sit liv med præstegerning, som foredragsholder, forfatter m.m. Det er den 1. november.

Ligeledes skal det nok også blive festligt i caféen i november, når vi får besøg Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Syng Sammen Torsdag den 22. november kl. 17.00-19.00 i Sognegården

Af Carsten Madsen og Annie Leth Kom og vær med til dette års sidste Syng Sammen. Tilbring et par hyggelige timer i selskab med organist Carsten Bech Madsen og kirkesanger Annie Leth. Ud over at synge nogle af vores dejlige adventssange fortsætter vi temaet fra foråret “Musikken er af Kai Normann Andersen”. Endvidere synger vi sange fra dette års “Spil Dansk”-tema: “Syng 18 fællessange i 18 uger med hele Danmark i 2018”. Vi mindes også denne aften Benny Andersen ved at synge nogle af hans uforglemmelige sange. I pausen bydes der som sædvanlig på en let anretning for 30 kroner, og drikkevarer kan købes for 10 kroner.

Profile for Agedrup Kirke

AR144  

AR144  

Profile for agekirke