Page 6

DEN PRIVATE FYLDTE RUNDT

Efter nogle turbulente startår kan Bullerup Private Børnehave fejre jubilæum med ordnede forhold og sund økonomi. Her fortæller den tidligere formand om succeshistorien. Af Peter Topp Jensen, tidligere bestyrelsesformand

Fra Bullerup Private Børnehaves 10-års jubilæum. På billedet er fra venstre Helle Kristiansen bestyrelsesmedlem i Fonden Bullerup, der ejer bygningen, Anne Rasmussen, leder af børnehaven, og en tidligere ansat og forælder til børn i børnehaven, Charlotte Brandt.

HVEM SKAL HAVE AGEDRUP RUNDT PRISEN? Hvem kan være kandidater?

6

DT PRISEN AGEDRUP RUN

2018

For at blive tildelt årets AGEDRUP RUNDT PRIS skal kandidaten have gjort sig bemærket (synligt eller diskret) i Bullerup/Agedrup-området med en indsats til gavn for lokalbefolkningen. Det kan være en uselvisk indsats for børn og ungdom, ældre, idræt og kultur - eller det kan være et særligt forenings- eller erhvervsmæssigt initiativ, som fremviser Agedrup og Bullerup som et sted, hvor der sker noget. Medlemmer af AGEDRUP RUNDTs koo-gruppe kan ikke være kandidater.

INDSTIL DIN KANDIDAT!

OV. SENEST 8. N

Du kan indstille kandidater til AGEDRUP RUNDT PRISEN både som forening og som privatperson - dog senest 8. nov. Send en mail til ARs administrative leder Hans Jørgen Zinther på hj@zinther.dk

De nominerede offentliggøres med begrundelse i ARs decembernummer. Nomineringen skal indeholde følgende: Navn på den nominerede, begrundelse for nomineringen (3-20 linier), navn, evt. forening, adresse og telefonnummer på afsenderen.

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

For 10 år siden var en turbulent periode i den gamle Bullerup Børnehaves historie. Bestyrelse, ledelse og kommune var slet ikke enige om, hvordan børnehaven skulle drives. Et større underskud i driften gjorde at kommunen pressede på, og forældrebestyrelsen ønskede at kommunalisere børnehaven. Der kunne ikke opnås enighed i bestyrelsen, og samtlige forældre med formand Gry Bejstrup i spidsen trak sig fra bestyrelsen, hvorefter kommunen dramatisk lukkede børnehaven fra den ene dag til den anden. En række forældre og undertegnede som tidligere forælder reagerede hurtigt og dannede en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse kunne ikke nå til enighed med kommunen, der ønskede børnehaven kommunaliseret. Den gamle bestyrelse etablerede et nyt CVR-nr. og ansøgte kommunen om ret til at drive børnehave. Det nye CVRnr. hed så Bullerup private Børnehave, og det gamle CVR-nr. blev omdøbt til Fonden Bullerup. Da det nye CVR-nr. ikke havde en “forhistorie” med kommunen, kunne denne ikke nægte at godkende børnehaven. Dette skyldes en på daværende tidspunkt helt ny dagtilbuslov, hvor private aktører også sikres ret til at drive institution. Den blev så endelig godkendt 1. august 2008, hvorefter en retssag startede mellem Fonden Bullerup og Odense Kommune. Heldigvis fik Fonden Bullerup ret i, at de helt lovligt kunne beholde bygninger og grund, som så lejes ud til Bullerup private Børnehave. Den lange retssag i landsretten var dog ved at gøre det økonomisk af med “den gamle børnehave”. Men i dag har børnehaven en sund økonomi. Økonomisk har man valgt at følge den samme forældrebetaling som i kommunale institutioner.

AR144  
AR144