Page 22

Formand: Søren Stobbe, tlf. 20 16 84 83

BEBOERFORENING, HVAD ER DET?

Det vigtigste er opbakningen, siger Søren Stobbe. - Økonomien er midlet. Derfor er kontingentbetalingen vigtig.

Vi har endnu ikke oplevet at kommunen er kommet og har spurgt os, inden en aktivitet gik i gang i vores lokalområde, men vi har flere gange reageret, når kommunen tager forhastede eller irrationelle beslutninger. Eksempelvis med de famøse blommetræer på vores Sankt Hans-plads. Vi tilstræber en tæt og bestemt saglig dialog med kommunen, og jeg er sikker på, at der inde i Odense Kommune er kendskab til vores område. HER KOMMER DU IND I BILLEDET!

Af Søren Stobbe, formand for Agedrup Sogns Beboerforening

ninger. Men alle ideer bliver lagret og trækkes frem, hvis muligheden byder sig.

Hvad er en beboerforening, hvad skal vi bruge den til og er det noget for mig? En beboerforening er en forsamling af beboere i et afgrænset område. I dette tilfælde er afgrænsningen Agedrup Sogn, som geografisk dækker Bullerup, Agedrup og Vester Kærby. Man kan sige, at benævnelsen Agedrup Sogn er en gammeldags og ikke særligt gennemskuelig betegnelse, men alt andet lige så er den ret præcist rammene for de godt 1400 hustande som dækkes af beboerforeningen. I de optegnelser jeg ligger inde med, går Agedrup Sogns Beboerforening tilbage til 3. marts 1976, og har altså i fin stil rundet 42 år.

MANGE ILDSJÆLE

ALLE IDEER LAGRES

22

Hvad skal vi så med en beboerforening i år 2018? Vores primære formål er at lave arrangementer til gavn og glæde for lokalsamfundet. Vi har et slogan som hedder ’En del af dit lokalsamfund’ netop med henvisning til, at vi ønsker at nå ud til så mange som muligt. Vi ønsker at lave arrangementer, der henvender til så mange som muligt, og som gør at vi kan komme hinanden ved. Inddragelse af dem, der lige er flyttet til området, og muligheden for at dem, der har boet i byen i mange år, kan fortælle nogle af de mange spændende historier herude fra. I beboerforeningen er vi meget lydhøre overfor ideer ’udefra’. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at vi kan imødekomme alle ideer, da vi jo har nogle økonomiske og tidsmæssige begræns-

Vi er heldigvis et område med mange ildsjæle. Mange i lokalområdet har taget deres tørn i forskellige foreninger og i diverse bestyrelser, og det er netop det der er med til at give vores dejlige lokalområde sin identitet. Derfor skal vi også værne om denne idenSøren Stobbe. titet. Vi ligger som en forstad til Odense, og med den stadigt voksende boligmasse i området er det kun et spørgsmål om tid, inden vi er vokset sammen med Odense, og derfor bliver det vigtigere og vigtigere, at vi værner om vores lokale områder. Dette betyder bestemt ikke, at vi skal isolere os og have nok i vores eget område, men vi skal sikre at den lokale historie fortælles igen og igen, så disse historier bevares, men vi skal samtidig sikre, at vi har en stemme i Odense og i de styrende organer. Dette gør vi ved, vedholdende, at holde kommunen på stikkerne i forhold til vores trafikale forhold, vi søger penge i kommunens puljer til lokale arrangementer, og vi arbejder på at kommunen ikke kommer og trækker noget ned over hovedet på os.

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Hvor kommer du så ind i billedet? Jo, for at kunne realisere så mange tiltag som muligt og for at kunne støtte op om andre lokale tiltag, så er der noget økonomi, der skal hænge sammen. De seneste år er medlemstallet faldet, og dermed er den eneste sikre indtægtskilde, nemlig kontingentet, truet. Vi har valgt at sætte vores kontingent lavt. Vi indkræver kun 100,- kr. om året per husstand, og i øvrigt så stiller vi aldrig spørgsmål om ens medlemsstatus. Er dette en model der passer ind i 2018? Det er et spørgsmål, som vi i bestyrelsen bruger meget tid på at diskutere. Mange løsninger drøftes. Betaling bliver nemmere og nemmere for forbrugeren, og vi kunne sagtens begynde at lave abonnementsservice igennem MobilePay, men det er ret bekosteligt. ØKONOMIEN ER MIDLET

Man kunne appellere til, at folk fik sat betalingen op som en fast årlig betaling den første hverdag i maj. Eller man kunne vende bøtten helt rundt og indføre brugerbetaling, eller man kunne hæve abonnementet og indføre direkte medlemsfordele i form at rabatter til arrangementerne. Alle tiltag giver et ekstra administrativt arbejde, som vi helst vil undgå, men kan blive tvunget til. Skulle hele denne opremsning så bare til for at få flere kontingentkroner i foreningskassen? Nej, det vigtigste for os er at der er lokal opbakning til en beboerforening, og det føler vi bestemt der er. Økonomien er blot et middel for at nå målet, og jo bedre økonomi der er i en forening, jo flere mål kan nås. Husk at klappe de frivillige på skulderen. Det varmer mere, end du aner.

AR144  
AR144