Page 2

AR

Bullerup Skyttekreds

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

www .agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk KONTAKT TIL REDAKTION Erik Schmidt, tlf. 6610 7575/ 2026 1952

erik@fjordager .com erik@fjordager.com ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

6610 7575

KIRKEN Tove Jørgensen Hans Ove Nielsen

4174 3518 6610 7510

BEBOERFORENINGEN Søren Stobbe Hans Jørgen Zinther

31610740 4042 5213

SKOLEN Tina Christensen og Gitte T. Sørensen

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Tove Jørgensen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

Af Egon Nielsen, Bullerup Skyttekreds  Bullerup Skyttekreds starter på 15 meter banen på Mølledammen 18 Mandag den 8. oktober kl. 18,30 ( Husk det er mandag der er hjælpere til børn og junior) Tirsdag den 9. oktober kl. 9,30 (senior klubben, men alle der kan klare sig selv er velkommen, husk vi starter med kaffe og rundstykker.) Onsdag den 10. oktober øvrige skytter. Der skydes både med luft og salon våben, medlemmerne kan låne våben i foreningen. Mvh. Bullerup Skyttekreds P.S. Tirsdag den 23. oktober afholder vi det årlige bankospil, og det er kl. 19.30 på Mølledammen 18.

Bullerup Antennelaug får Giganet  Bullerup Antennelaug går i oktober måned i gang med en større opgradering af vores antennenet. Dette giver alle medlemmer af antenneforeningen mulighed for at blive koblet på fremtidens informationsmotorvej og dermed få store hastigheder ind i stuerne – nemlig hastigheder på op til 1 Gigabit. Vi kommer til at løfte vores medlemmer langt ind i fremtiden. Den nye teknologi betyder, at kabel-tv nettet fuldt ud matcher de hastigheder som tilbydes på det såkaldte fibernet. Endvidere betyder opgraderingen, at vi kan håndtere de kommende såkaldte 4K tv-kanaler. Opgraderingen forventes færdig med udløbet af oktober. Hold øje med vores hjemmeside www.bulant.dk Venlig hilsen Bestyrelsen

Sæt X ved den 18. oktober Af Agedrup Lokal Historiske Forening  Helge Pasfall kommer til Sognegården kl. 19.00 for at fortælle historien om Fjordager idrætsforening. Kaffe og kage 15 kroner. Helge Pasfall.

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame Step

Fjordager i farver

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. december 2018, skal være redaktionen i hænde senest den 6. november 2018.

Nr. 144 - OKTOBER 2018 - www.agedrup-rundt.dk

 Ved familieaktivitetsfestivalen Fjordager i Farver den 1. september gik Odense Skole- og Ungdomsorkester i spidsen for et optog fra butikstorvet i Bullerup til festpladsen ved Fjordagerhallen. Her var der boder, musik og forskellig sceneoptræden. Mange gik med.

AR144  
AR144