Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

143

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

AUGUST 2018 NR. 143 24. ÅRGANG 

ÅRETS LOKALE TURISTATTRAKTION

De glade smil på Ole Walthers mark ved Vester Kærby trodsede hedebølgen og landmandstristessen. For landmændene er der ikke meget at smile af denne sommer. Men smiley-happeningen på Ole Walthers mark mellem Agedrup og Vester Kærby ud mod Kertemindevejen er blevet et tilløbsstykke for forbipasserende og turister. Utallige cyklister og bilister er stoppet for at tage billeder, der efterfølgende er blevet et hit på diverse facebookprofiler. Det har været sommerens turistattraktion i Odense NØ. Ole Walther kan godt lide aktionen. - Man bliver da glad i låget, siger han. Eventmageren har dog ikke givet sig til kende.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om OPEN AIRhøstgudstjenesten, om „Et nyt kapitel kan begynde“, konfirmationsforberedelse, caféerne og rytmisk menighedskor.

S. 24-32

Pia i ny klinik - S. 16

Forbedringer i 2022 - S. 3

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018


AR

Trafikudvalget cykler invitation til byrundtur!

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

www .agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk KONTAKT TIL REDAKTION Erik Schmidt, tlf. 6610 7575/ 2026 1952

erik@fjordager .com erik@fjordager.com ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

6610 7575

KIRKEN Tove Jørgensen Hans Ove Nielsen

4174 3518 6610 7510

BEBOERFORENINGEN Søren Stobbe Hans Jørgen Zinther

31610740 4042 5213

Af Søren Stobbe, fmd. for Agedrup Sogns Beboerforening Onsdag d. 22. august 2018, kl. 19.00 inviterer Agedrup Sogns Beboerforenings trafikudvalg til en cykeltur rundt i Bullerup/Agedrup. Formålet med turen er at kigge på nogle udvalgte steder, som trænger til en hånd, enten i forhold til trafiksikkerheden eller med henblik på renovering. Der vil også være mulighed for, undervejs, at give sit eget input til trafikudvalget. Poul Nielsen er vores tourguide. Vi glæder os til at se rigtigt mange trafikinteresserede til denne tur, og vi krydser også fingre for godt vejret. Vi starter foran den tidligere tandlægeklinik på butikstorvet.

Hærværk ved Fjernvarmen  Fjernvarme Fyn har midt i sommerferien anmeldt en hærværkssag til politiet. En stikkontakt på selskabets bygning på Brolandvej er ifølge Fyens Stiftstidende ødelagt, og nogen har også malet graffiti på bygningen. Desuden var der efterladt en del affald på stedet, som formentlig var efterladenskaber fra en fest på stedet.

SKOLEN

Byvandring i Bullerup

Martin Dyrgaard Rasmussen

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Tove Jørgensen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame Step

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. oktober 2018, skal være redaktionen i hænde senest den 6. september 2018.

Helge Rasmussen, der arbejder som meddeler ved Fyens Stiftstidende, fortalte på Lokalhistorisk Forenings byvandring om Agedrup i gamle dage. Han er selv vokset op i Radby og Agedrup og har i næsten 40 år været lærer på Agedrup Skole.

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Af Agedrup Lokal Historiske Forening  Torsdag den 31. maj tog Helge Rasmussen fra Agedrup Lokal Historiske Forening ca. 50 interesserede tilhørere med på byvandring fra P-pladsen ved Brugsen via Parallellen, Lunden, Markhaven og ad stien til Skovhaven. Undervejs blev der levende og morsomt fortalt om mennesker, der har levet, og virksomheder, der har virket i Bullerup. Der har været gartnere, frugtavlere og møbelsnedkere, bagere og købmænd i bydelen - og ikke at forglemme Bullerup Station. Flere af de medvirkende på gåturen bidrog med små sjove og søde historier fra livet i landsbyen fra 60‘erne og frem til i dag. Næste forår går vi en tur i Vester Kærby.


TRAFIK-TRÆNGSLEN PÅ KERTEMINDEVEJ AFHJÆLPES FØRST I 2022 Der er ingen planer om sporudvidelse, men der arbejdes med såkaldte kapacitetsudvidelser på Kertemindevej. Størstedelen af de afsatte 30 mio. kr. frigives dog først i 2022.

Odense Kommunes overordnede plan om byfortætning og transformation fra stor by til storby betyder, at de store investeringer primært foregår i midtbyen. Behovet for forbedringer på Kertemindevejen er erkendt, men der er ikke udsigt til sporudvidelse. Kun til såkaldt kapacitetsudvidelse omkring trafikkryds på den stærkt trafikerede vej - og først for alvor i 2022. Billedet her er taget en fredag kl. 17.15, men i spidsbelastningsperioder er der et betydeligt større pres på Kertemindevejen.

Af Erik Schmidt Der er trængsel på både Kertemindevejen og på Østre Ringvej, der omgiver Bullerup og Agedrup. På spidsbelastningstidspunkter oplever bilister, at der er lange køer på begge trafikårer, og de bliver længere og længere. Nu anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at problemerne løses ved at udvide kapaciteten i krydsene, så der udvides fra to til fire spor på en strækning på 500-800 meter omkring krydset ved Østre Ringvej og Kertemindevej, men først i 2022. På vælgermødet i Agedrup Forsamlingshus i efteråret 2017 lovede flere politikere i panelet, at der snart ville ske noget med Kertemindevejen, så den ville blive mere fremkommelig. Venstres Bo Libergren argumenterede med, at Dansk Industri ønsker adgangen for arbejdskraft og varer til Lindøs nye virksomheder forbedret. Men der er ikke planer om sporudvidelse. Kun om en række mindre forbedringer. Det bekræftes af trafikplanlægger Anders Rue Gregersen fra Odense Kommune. - Der er foretaget nogle analyser af en rådgiver, der viser at udvidelse lokalt omkring enkelte kryds på strækningen kan hjælpe på de udfordringer, der er på Kertemindevej i dag. Det samme gælder ifølge Anders Rue Gregersen på Østre Ringvej.

FØRST VÆSENTLIGE UDVIDELSER I 2022

Projektet på Kertemindevej er vurderet til 30 mio. kr. I Byog Kulturforvaltningens budgetforslag for 2019 fremgår det, at der i 2019 afsættes 500.000,- kr. til formålet og først i 2022 kommer den store bevilling på 24,5 mio. kr. AR: Vil det sige, at man slet ikke arbejder med sporudvidelser af hverken Kertemindevej eller Østre Ringvej? - På nuværende tidspunkt gør vi ikke. Det har vi ikke afsat økonomi til her i 2018. Det er politikerne, der prioriterer de midler, vi har til rådighed, siger Anders Rue Gregersen. I rapporten „Handlingsplan for mobilitet og byrum“ fra By- og Kulturforvaltningen i Odense fremgår det, at en udvidelse af Kertemindevej til fire spor vil betyde „en bedre fremkommelighed på det overordnede vejnet, men beregningerne viser, at der ikke ændres på trafikmængderne på Kertemindevej og de omkringliggende veje.“ Helt nye beregninger viser ifølge rapporten, at kapacitetsproblemerne på Kertemindevej kan løses ved at udvide kapaciteten i krydsene, så der udvides fra to til fire spor på en strækning på 500-800 meter omkring krydset ved Østre Ringvej og Kertemindevej, samt ved at foretage lokale udvidelser såsom svingbaner og ekstra ligeud-spor i krydsene ved Svendsagervej, Vollsmose Allé og Slåenhaven.

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018

3


4

MAN SKAL IKKE HAVE ONDT AF MIG

Det har været en elendig høst for landmand Ole Walther, der på flere måder er blevet ramt af klimaforandringerne, men en kunst-happening på hans mark har fremmet det gode humør og givet sendetid og god reklame for landbruget i Aftenshowet på DR. Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Af Erik Schmidt På 20 hektar med vårbyg plejer Ole Walther at høste 110 tons. I år har det kun givet 37 tons. Det har været en elendig høst for landmanden, der bor på sin gård i Oldermandsgyden, og han deler skæbne med mange andre. Men er der en begivenhed, der har løftet humøret hos den driftige, men tørkeramte landmand, så er det smiley-aktionen på hans mark ved Vester Kærby denne sommer. Mange af de store runde halmballer blev i løbet af sommeren på mystisk vis udstyret med spraymalede, smilende øjne og munde, så de har mindet om de emojis, der bruges som små stemningsmarkører på mobilen. Det har skabt så stor opmærksomhed, at et utal af bilende og cyklende gæster og turister har fotograferet marken og ladet sig fotografere sammen med markens smiley-big-bales. Nogle dage har bilerne simpelthen holdt i kø. HALMBALLERNE I TV

Ét er, hvordan folk i almindelighed har reageret på aktionen, men noget andet, hvordan halmballernes ejer ville tage det. Skulle aktionen opfattes som hærværk eller kunst - negativt eller positivt? Ole er ikke i tvivl. For ham har det været en positiv aktion. Han ved dog stadig ikke hvem, der står bag. - Men det er genialt. Prøv at tænke på, hvor mange der med ét er blevet i bedre humør. Der er lagt billeder ud på facebook, og 99 ud af 100 kommentarer er positive. Man bliver da glad i låget af sådan noget. Smiley-ballerne har været så populære, at Ole Walther har måttet bede aftageren af halmen om at vente lidt, fordi halmballerne skulle i tv. Ole Walther har både været i Aftenshowet på DR, i P4 Fyn, Fyens Stiftsttidende og Landbrugstidende. ET HALVT ÅRS GRATISARBEJDE

Ole Walther har altid arbejdet med jord og planteavl, lige siden han som ung købte en traktor og lejede den og sin arbejdskraft ud til landmænd og andre i beslægtede erhverv. I dag tærsker, harver og pløjer han

med enorme maskiner. Med den forpagtede jord har han mere end 160 ha, som han passer. For nogle år siden, da han havde mest, rundede han 450 ha. Han har desuden lejlighedsvis, men årelangt arbejdet for anlægsgartnere, og i to år støbte han sammen med en kammerat fundamenter for Lilje-Huse - mest på Sjælland. Han kører for og sår 3400 ha for en maskinstation og rydder sne om vinteren i en underaftale med et firma, der arbejder for kommunen og er kirkeværge ved Agedrup Kirke. Han hjælper endda også andre i lokalområdet med at høste. Ingen vil nok beskylde Ole Walther for at være arbejdssky, og han kan stadig lide arbejdet på landet, men hvis nogen spørger, hvordan det er at være landmand for tiden, så svarer han med et modspørgsmål. - Hvordan vil du selv have det med at arbejde gratis et halvt år, siger jeg så. ALENE HJEMME

Ole Walther er født på Aasum Mejeri der hvor malerfirmaet Chrisiong i dag hører til. Hans morfar var mejeribestyrer. Hans forældre, der i dag er henholdsvis 91 og 89 år gamle, bor på Havegårdsvej over for JBJ-Ost på denne side af Odense Å. Sammen med sin søster, der bor i Brøndbyøster, købte og overtog Ole for 4-5 år siden driften af deres 7 ha jord. I 1986 købte Ole Walther sin nuværende gård på tvangsauktion, og i 1990 blev han gift med Karen og adopterede hendes datter. Han har været skilt og gift en gang mere. Det var i 2008, men ægteskabet med Ulla, der har fire børn, holdt heller ikke, så nu er han alene, og det hænder at han spiser hos forældrene på Havegårdsvej. VÅGNEDE I VAND

Hans landbrug er et levende eksempel på de problemer, som de ændrede klimaforhold har skabt. Både sommerens tørke og det våde forår har givet problemer. For nogle år siden var han desuden nødt til at udbygge sine diger ud mod Odense Fjord. En dag vågnede han op og stod ud af sengen med 15 cm højt vand over fodpanelerne.

Han fik 800.000 af Stormflodsrådet til udbedring af skaderne, men skulle selv ryste op med en tiendedel af udgifterne. Desuden fik han den besked, at han måtte sikre sit dige bedre, hvis han fremover skulle have hjælp. På en strækning på ca. 150 meter har Ole Walther derfor været nødt til at fylde mere lerjord og flere natursten på diget. ET MEGET GODT RÅD

Som menighedsrådets kirkeværge er det Ole Walther, der har tilsyn med Agedrup Kirkes bygninger og inventar. Det har han haft siden 1997, og han kan lide det. - Det er rigtig interessant. Vi har jo gennem tiden fået nyt knæfald, fået ændret lidt på alteret, indlagt fjernvarme og fået nyt orgel. Han er også glad for det øvrige arbejde i menighedsrådet. - Som menighedsrådet er i dag hjælper alle til med de forskellige opgaver, og alle er venlige. Det er et meget godt råd, vi har. MAN SKAL IKKE HAVE ONDT AF MIG

Ole Walther regner med, at sommertørken kommer til at koste ham en manglende indtjening på i omegnen af 400.000,- kr. Før høsten arbejdede han også for et anlægsgartnerfirma, hos hvem han håber igen at få noget arbejde. - Nu snakker man om hjælp fra EU og at momsen kan skubbes, men det er ikke nogen reel hjælp. - Vi er dog mange, der kommer til at hænge i bremsen, hvis bankerne ikke vil hjælpe. Han er færdig med høsten, og der er ikke andet at lave, siger han. - Vi kan ikke komme i jorden. Vi kan ikke harve, fordi jorden er for tør, og at begynde at så vil være det rene galimatias. - Men man skal ikke have ondt af mig. Jeg har selv valgt jobbet. Andre må dog forstå, at det er alle, der på én eller anden måde bliver ramt. Selv om høsten har presset Ole Walther på økonomien, ser han dog positivt på fremtiden. - Vi er nødt til at være positive. Ellers kan vi lige så godt lægge os på kirkegården. AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018

5


FRITIDSKLUBBEN ÅBNER IGEN

Politisk zig-zag-kurs betyder, at fritidsklubben åbner igen. Bare ikke i den gamle inspektørbolig, der er indrettet til klubvirksomhed. Den er nemlig sat på salgslisten. I stedet kommer klubben formentlig til at høre hjemme på skolen. På trods af det nye behov for velegnede klublokaler vil den gamle inspektørbolig blive sat til salg. Indtægterne fra salget skal nemlig ifølge ung-domsskoleleder Carsten Djursaa bidrage til finansieringen af den nuværende struktur. Det nye klubtilbud bliver ikke så omfangsrigt som det gamle. Timerne bliver færre, og det bliver kun for 5.-6. klasse. Derfor er der ifølge Djursaa ikke brug for de gamle klublokaler.

Af Erik Schmidt

6

Sidste år lukkede fritidsklubben „Pusterummet“ som følge af en ny klubstruktur, der skulle reducere kommunens samlede udgifter på området med 8 mio. kr. Klubben holdt til i den gamle inspektørbolig på Brolandvej ved indkørslen til skolen, men da den ikke skulle bruges mere, blev huset sat på salgslisten. Nu har Børn- og ungeudvalget imidlertid indset, at beslutningen om at omstrukturere var uklog. Den har især været et tab for børnene fra 4. til 6. klasse i Odenses udkantsområder. De fik for langt til de 10 ungdomscentre, der blev oprettet som erstatning for de 35 fritidsklubber, der blev nedlagt. 10 lokalområder og 17% af Odenses børn fik ifølge Fyens Stiftstidende med den nye klubstruktur mere end fire kilometer til nærmeste ungdomscenter. Et enigt Børn- og Ungeudvalg besluttede derfor før sommerferien, at de 10 lokalområder igen skal have fritidsklubber. Der føres tre millioner kroner tilbage til klubområdet, som skal bruges til at oprette 10 nye såkaldte UC Aktivitetssteder med adresser i lokalsamfund langt fra centrum. HVOR SKAL KLUBBEN VÆRE?

En forespørgsel hos kommunen afslører, at den gamle inspektørbolig endnu ikke er udbudt til salg, men det vil ifølge

fuldmægtig Majbritt Jørgensen fra kommunens kontor for „Ejendomsudvikling og Salg“ ske „ultimo august/primo september 2018.“ På trods af det nye behov for velegnede klublokaler vil den gamle inspektørbolig altså alligevel blive sat til salg. Indtægterne fra salget skal nemlig ifølge ungdomsskoleleder Carsten Djursaa finansiere noget af den nuværende struktur. - Derfor er der budgetteret med en indtægt på ejendommen. Så det kan ikke bare stoppes. - Det nye tilbud bliver i udgangspunktet heller ikke så omfangsrigt. Timerne bliver færre - måske kun seks timer om ugen - og det gør målgruppen også. Det bliver kun for 5.-6. klasse. Derfor er der ikke brug for de gamle klublokaler, siger Djursaa. Hvor klubben så skal holde til, vil ifølge ungdomsskolelederen afhænge af en lokal dialog. - Det bliver sandsynligvis på Agedrup Skole, men det skal drøftes med skoleledelse, skolebestyrelse, elevrepræsentanter og et par relevante og interesserede lokale aktører - i dette tilfælde vel en stor lokal idrætsforening. Der skal være et møde i september. Der bliver ifølge Carsten Djursaa ikke tale om et selvstændigt lederjob ved genetableringen af klubben. De nye fritidstilbud forventes at være klar til at åbne i løbet af oktober, november eller december måned i år.

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk


SATTE ILD TIL HESTEFOLD Marken på Engløkken, der blev sat ild til, tilhører Preben og Lone Uhrbrand, og der var privat opstaldede heste på marken. Datteren Lone Uhrbrand, der er formand for Seden Rideklub, opholdt sig i stalden ikke langt fra gerningsstedet, da ilden blev påsat.

27-årig knallertkørende mand sigtet i sagen, men nægter sig skyldig. Sagen er overdraget til anklagemyndigheden med henblik på retssag. Af Erik Schmidt

gået så galt, men der skete heldigvis ikke noget med hestene.

Der gik heste på den fold, som forsætligt blev sat i brand den 24. juli på Engløkken i Bullerup over for Circle K på Kertemindevejen. Det bekræfter Lone Uhrbrand, der på gerningstidspunktet opholdt sig i hestestalden hos sine forældre på Engløkken. - Det er helt rigtigt, at der gik heste på den fold, da ilden blev påsat, og det var ikke vores elevheste, men nogle heste, der er opstaldet privat hos os. Det er vores mark, som vi bruger til vores heste hele året rundt. En 27-årig mand er sigtet i sagen, men nægter sig skyldig. Lone Uhrbrand er også formand for Seden Rideklub, der råder over 12-14 rideskoleheste. Desuden er der opstaldet en del private heste hos Lones forældre, Preben og Birgit Uhrbrand. Hestestalden ligger ikke langt fra gerningsstedet, men Lone Uhrbrand hørte og så ikke noget. - Det vilde er faktisk, at jeg var i stalden på det pågældende tidspunkt sammen med flere andre, men ingen af os opdagede det, da det var helt ude ved vejen. Det kunne være

STRAFRAMME PÅ SEKS ÅR

Den 27-årige mand er sigtet for forsætlig brandstiftelse. Manden meldte sig selv, efter at han var blevet efterlyst og et overvågningsbillede fra Circle K-tanken var blevet offentliggjort af politiet. Billedet viste den sigtede siddende på en knallert med shorts, sandaler og i bar overkrop. Ifølge vidner smed gerningsmanden tirsdag den 24. juli kl. 12.46 en flaske med brandbart væske ind på marken ved Kertemindevej og satte ild til. Knallertføreren blev set køre fra stedet og ind over Cirkel K tanken på Kertemindevej. Branden blev hurtigt opdaget, og brandvæsenet fik slukket ilden, der dog havde bredt sig ca. 50 meter ind på marken. Den sigtede 27-årige er blevet afhørt og løsladt efter afhøringen. Der forelægger ikke noget om gerningsmandens motiv. Men sagen vil ifølge Fyns Politi snarest gå videre til anklagemyndigheden, der skal vurdere sagen. Straframmen for forsætlig brandstiftelse er seks år.

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018

7


8

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk


BUSTERS VERDEN PÅ AGEDRUP SKOLE Fjordagerscenen i ny, stor opsætning 22. november-2. december. Vil du være med? Af Pernille Poulsen, Fjordagerscenen Bjarne Reuters fortryllende fortælling om Buster Oregon Mortensen opfattes i dag som en klassiker i de fleste danske hjem – og i år kan du opleve den som musical, når Fjordagerscenen opsætter Busters Verden i foredragssalen på Agedrup Skole. Laura Pazdecki er instruktør på forestillingen, og hun er en garvet ung kvinde, når det kommer til teater og musicals. Hun har selv rig erfaring med at stå på de skrå brædder og medvirkede blandt andet i Fjordagerscenens opsætning af Jekyll & Hyde i foråret. Derudover har hun siden 2011 været koreograf på hele fire musicals og været både vocal-coach og instruktør på Medicin-Revyen 2017 i Odense, hvor hun også er blevet genvalgt som instruktør i 2018. Til dagligt studerer Laura medicin på SDU, men drømmer om et liv som læge/musicalperformer/instruktør.

VIL DU VÆRE MED?

Går du med en lille teaterdrøm i maven, har du teknisk snilde, eller er du en god håndværker? Og vil du være med i et fantastisk fællesskab? Så har du chancen nu. Fjordagerscenen har nemlig masser af kulisser, der skal laves, lys og lyd, der skal sættes, sponsorer, der skal findes og meget mere. Hvis du er interesseret i at høre mere om forestillingen, kan du tjekke foreningens facebookside, “Fjordagerscenen”, eller hjemmeside, som du finder på www.fjordagerscenen.dk, hvor du også er meget velkommen til at skrive, hvis du har nogle spørgsmål. Forestillingen spiller fra d. 22. november til d. 2. december i foredragssalen på Agedrup Skole. Hvis du ikke kan vente helt til november med at se – og høre – forestillingen, vil der serveres lidt smagsprøver på forestillingen til Fjordager i Farver den 1. september. Du har også muligheden for som

virksomhed at invitere dine ansatte til et julearrangement for deres familie. Kontakt Connie Møller på e-mail: connievibeke@hotmail.com for et tilbud. Vi glæder os til at se dig!

Sofie erstatter Bodil i Odense Sommerrevy Lars Arvad klar med nyt stjernehold i 2019

9

Af Erik Schmidt Med mere end 18.000 solgte billetter og 14 ekstraforestillinger fik Odense Sommerrevy, der ledes af Lars og Michelle Arvad, et sandt gennembrud som én af de store revyer i landet. Det skyldtes formentlig ikke mindst et decideret stjernehold bestående af Thomas Mørk, Vicki Berlin, Niels Olsen, Bodil Jørgensen og Lars selv, men også den store opbakning fra familie og frivillige, der er med til at skabe en hel særlig stemning, som de færreste revyer kan mønstre. Det er lykkedes at beholde det meste af holdet inklusive instruktøren Joy-Maria Frederiksen og kapelmester Morten Wedendahl. I stedet for Bodil Jørgensen indtræder dog Sofie LassenKahlke, der således bliver den nye elev i klassen. Det er første gang Sofie Lassen-Kahlke medvirker i en revy, men alle ved, at hun både kan synge og danse, og revydirektøren siger, at „humoren ligger på lur bag det smukke ydre.“

Flot fremmøde trods ferie

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018


AGEDRUP FØR - en fortælling af borgerne og Lokalhistorisk Forening om Agedrup Sogn - Red. Helge Rasmussen - B

FASTER MÅTTE IKKE SE SIN SØN FRITZ (1)

Skribentens faster, som også hed Kathrine, blev som ung i ca. 1920 forelsket, men måtte ikke få den, hun ville have. Hun fik en søn med den mand, hendes far havde udset sig, men manden smed hende ud, da hun senere blev gravid med en anden mand. Det var en hård skæbne, der overgik den kønne og arbejdsomme faster Kathrine, der blev født i 1902 på Agedrup Lindegaard. Kathrine Sørensen blev født i 1940 på den samme gård, hvor hun også i dag bor med sin mand Af Kathrine H. Sørensen Jeg er blevet opfordret til at fortælle om min faster og gudmor Kathrine Poulsen, Agedrup, hvis skæbne er en fortælling værd. Hun blev født 1902 på gården Agedrupvej 16 som nummer tre af fire søskende. Peter Poulsen var deres far, og han blev min farfar. Hun var altså født der, hvor jeg også er født og stadig bor sammen med Søren. Kathrine P. var altså nummer tre af en børneflok på fem, hvoraf den ene søster døde af mæslinger i femårsalderen. Mæslinger døde man af dengang. De tre store døtre voksede op og skulle hjælpe til med alt forefaldende arbejde, som var på gården den gang. De fik lært at føre hus og blive gode hustruer engang, når de blev gift. Men de skulle jo også more sig, som alle unge gør det, så de tog til baller i det nye Agedrup Forsamlingshus og nabosognene, så meget de kunne. Der gik ry om de tre Poulsen-døtre. Den ældste var klog og kedelig, den anden festlig og livsglad, den tredje Kathrine - sagde folk bare var smuk og arbejdsom. HUN VAR IKKE GOD NOK

Det gik jo, som det skulle med unge mennesker. Kathrine traf en ung mand

ved et høstbal. Her slog det klik. Det var kærlighed ved første blik. Det var den store kærlighed for de to unge. Derefter mødtes de i smug så mange gange. De aftalte at gå til deres respektive forældre og fortælle om deres livs store kærlighed, og at de ønskede at forlove og gifte sig. Men nu gik det galt, fordi han var fra en stor gård, og hans forældre kunne virkelig ikke godtage Kathrine, som kom fra en lille beskeden gård. Sådan gjorde man dengang. Jord og prestige betød mere end kærlighed, især for hans mor. Peter Poulsen måtte bøje sig, men måske betød prestige også noget for ham, for begge forældrepar blev enige om, at de to unge skulle skilles fra hinanden, så de ikke kunne ses mere. Så hurtigst muligt måtte Peter Poulsen se at få denne løsagtige Kathrine gift. DEN VÆRSTE DAG I HENDES LIV

Nu kendte Kathrines far en slægtning langt ude, en ung søn fra en gård i Vester Kærby, som lige havde købt sig en gård på Sjælland omkring Roskilde. Han var ene om al arbejdet på gården. Han kunne da godt bruge en kone. Min farfar og den unge mands far enedes om, at Kathrine og skulle giftes med hans søn (jeg udelader hans navn). Kathrine blev ikke spurgt om hun ville gifte sig med ham, men brylluppet stod. De blev gift, men faster med stor

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk

sorg i hjertet; den værste dag i hendes liv. Nu tænker I, hvor ved du det fra. Selvfølgelig fra min anden faster, som har fortalt alt om Kathrines historie. Jeg har også fået fortalt af en af hendes søstre, at Kathrine havde sagt, at hun var fristet til at kaste sig i Storebælt, da hun sejlede med færgen til Korsør. Nå, men de ankom til hans gård, og så begyndte hverdagen. Han arbejdede altid. Men han var jo godt klar over, at Kathrine var tvunget ind i ægteskabet, og at hun elskede en anden og ikke ham. Det er ikke en god begyndelse for to unge, men det blev deres hverdag. Kathrine skulle nu til at arbejde i stald og mark sammen med en mand, som ikke sagde et ord til hende. Han roste ikke og forsøgte ikke at skabe romantik. Han talte kun, når der skulle arbejdes, spiste i tavshed, gik i seng og sov. FASTERS ENESTE GLÆDE

Men, hvordan det så end gik, så fik han krammet på hende. De fik en søn, som kom til at hedde Fritz, min fætter som jeg aldrig så. Han blev fasters eneste glæde. Men der skulle arbejde, da manden mente at alt det babypjat ikke skulle vare længe de skulle jo arbejde og. ikke bruge al den tid på børn, du kan bare tage ham med ud i marken. Faster rejste gang på gang hjem til Agedrup med sin søn, og bad sin far om at måtte blive derhjemme og blive skilt fra manden, men nej det gør man ikke. Afsted med jer og gør din pligt over for din mand. DEN GAMLE SANG OM KÆRLIGHED

Men på den anden side lå en nabogård, hvis marker stødte sammen med deres. Her mødtes Kathrine mange gange med nabomanden, som hed Olaf. Selvfølgelig var Olaf betaget af Kathrine og kendte til de forhold, hun levede under. Hun blev derfor et let offer for ham. Nu behøver jeg vel ikke skære det ud i pap for jer, for det gik som det jo måtte


Billedred. Frede Rasmussen gå. Ja, hun fik et barn med nabomanden, en søn, som kom til at hedde Poul - født i 1936 - også min fætter. Nu var det imidlertid sådan at Olaf

Kathrine kom aldrig til at se sin ældste søn mere. Hun skrev mange breve til Fritz. Om han fik dem, eller hans far smed dem væk eller gemte dem vides ikke, han svarede aldrig på morens mange breve.

at se sin ældste søn mere i sit liv. Hun skrev mange breve til Fritz, men om han fik dem, vides ikke. Han svarede ikke. (... fortsættes i næste nummer)

11

Kathrine Sørensens far t.h. Tv. hendes faster Kathrine og dennes anden søn, Poul.

og hans kone ikke kunne få børn, så Olafs kone var venlig og forstående overfor faster og hjalp hende meget med, hvad hun kunne. Men du milde himmel! Nu blev det tordenvejr med lyn og blitz som i Anders And-tegneserien. Kathrines mand tvang hende til at flytte med sin horeunge, men Fritz blev hos ham, og hun skulle aldrig mere komme til at se eller mødes med sin førstefødte søn. Det skulle han nok sørge for. Hun blev smidt ud af sit hjem uden en øre. Kun med deres tøj i en kuffert.

DIN MOR ER EN LUDER

Nå, men tilbage til Sjælland hos manden, som beholdt deres søn, Fritz. De blev boende ene på gården og arbejdede videre, som om intet var sket. Faren fortalte sønnen, som jo ikke var ret stor, at hans mor ikke var værd at tænke på, og at hun var rejst fra dem, fordi hun ikke kunne lide dem. Hun var en skøge og en luder! Det var, hvad han fyldte i drengen. Fritz ikke skulle prøve at kontakte eller møde sin mor, for hun ville ikke se ham. Kathrine kom dog heller aldrig til

Hvad skete der videre med faster Kathrine og sønnerne Fritz og Poul? Læs videre i næste nummer af AR.

Kathrine Sørensen Kathrine er født på Agedrup Lindegaard og bor der som 7. generation stadig. Hun har i 10 år været formand for Ældre Sagen i Odense, har bl.a. været i Agedrup Menighedråd i 8 år og i Fyens Stiftsråd i 6 år. Har også været 1. suppleant til Odense Byråd. P.t. går hun op i at male og har en del udstillinger rundt i landet.

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018


ABBs fotograf, Thomas Dreisig, har knipset et par billeder fra luften over ABB’s hjemmebane.

ALLE OLDBOYS-HOLD I TOPPEN Fra efteråret er serie 5-holdet rykket op i serie 4, mens serie 3-holdet missede oprykning Af Johan Bækholm, ABB

12

Efter en tøvende sæsonstart - på grund af våde baner på det meste af Fyn - kom sæsonen i slutningen af april for alvor i gang. Her midtvejs i turneringen er det tid til at gøre status. Alle tre oldboyshold har for alvor bidt sig fast i toppen af deres respektive kredse, og det bliver spændende at følge dem i efteråret. Mandagsholdet, Platin, er i en rigtig svær pulje, men har formået at spille lige op topholdene og høstet point mod holdene i midterfeltet. Ligger på en fin 4. plads. Spændende at se, om de kan holde trit med de tre foranliggende hold i 2. halvsæson. Tirsdagsholdet, Super veteran, er også i en meget vanskelig pulje, da OB 70 har sat de sidste års kredsvindere sammen i en rigtig dynamitpulje med OKS, B1909, Langtved og Agedrup. Hver uge byder på en ´finalekamp´. Super-veteranerne kom da også rigtig skidt fra start med to nederlag og én

uafgjort, inden der var spillet fire kampe. Det har imidlertid rettet sig, og det er blevet til sejre i de resterende kampe. Holdet er nr. 2, efter at den sidste udsatte kamp er spillet. Intet ser ud til at blive afgjort før sidste spillerunde, da alle slår alle. Torsdagsholdet spiller sin første sæson som veteraner. Også de er kommet i skrapt selskab, idet de er kommet i kreds med de sidste mange års fynsmestre, OKS. Veteranerne har vist sig at være meget stabile og er indtil videre ubesejret. Netop kampen mod OKS var i foråret en nøglekamp. Begge hold kom til kampen som ubesejrede, dog havde ABB 2 uafgjorte kampe i bagagen. Hvis afstanden mellem de to hold ikke skulle blive for stor, krævede det en sejr eller som minimum uafgjort. Efter en meget tæt kamp endte det med 1-1. STORE FORHÅBNINGER

I seniorafdelingen, hvor vi i foråret har været repræsenteret med serie 5 og se-

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk

rie 3-hold, var der store forhåbninger om avancement i begge kredse. Serie 5 viste ret hurtigt, at de var på rette vej, og de ikke har sat ret mange point til i løbet af turneringen. De har udvist stor stabilitet. Holdet er sammensat at unge spillere og en stamme af oldboys-spillere. En rigtig god kombination af ung vildskab og gamle rutinerede rotter. De endte på en flot 3. plads og spiller fra efteråret i serie 4. Serie 3 er nok det hold, der var knyttet de største forhåbninger til, idet deres erklærede mål før turneringsstart var oprykning til serie 2. Holdet har spillet en ganske fin turnering og har været med til at præge rækken lige til det sidste, men endte desværre lige uden for oprykningspladserne. Holdet kan se tilbage på en delvis godkendt sæson, hvor hjemmekampen mod Fjordager står som forårets højdepunkt. Fredag d. 1. juni gæstede Fjordager ABB´s anlæg til et brag af et lokalopgør. Det var en festdag. Solen stod højt på himlen, og de 22 spillere blev


udfordret at en kvælende varme. Sommeren var kommet til Agedrup. Der blev givet, taget og ingen ville overgive sig. Kampen skulle helt hen i de døende minutter, før gæsterne fra Fjordager ikke ufortjent vandt 1-0. Ikke mindre end 425 tilskuer havde fundet vej til ABB’s anlæg, Rema 1000 Park, til lokalbraget mellem de to naboklubber. ABB´s fotograf, Thomas Dreisig, var på pletten med både drone og kamera og har fanget et par momenter fra luften. Der blev gået til den både på og uden for banen. Sidenhen har Fjordager vist sig som det mest holdbare fodboldhold, har vundet kredsen og sikret sig oprykning til serie 2. Der skal lyde et stort tillykke fra os til dem.

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Lars Engstrøm Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Menige medlemmer Jacob Korsgaard Oliver Hauerholt Johan Bækholm

5230 0498

3025 8697 3095 3436

Suppleant Michael Stengel Pedersen Holdlederne Super oldboys - mandag Christian Elstoft Martin S. Olsen

2620 8956 5163 3457

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 3 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

SHELTERIDYL I NATURPARKEN Dorthe Wallentin har testet shelteren i Naturparken med sine tre piger på syv, fire og to år Af Ole H. Christiansen Skal noget i denne verden blive til noget, skal der være en ildsjæl, der kan skubbe til og holde det i gang. En sådan ildsjæl har vi i Dorthe Wallentin, der med økonomisk hjælp fra Forstadspuljen har fået vores Naturpark gjort brugelig. En shelter til overnatning af seks personer er sat på plads sammen med et antal bænke rundt i området, et bord og en lille sikret bålplads. Som første bruger tog hun sine tre børn derhen for en overnatning, og aftensmaden og morgenmaden blev indtaget her. Børnene er tre piger på syv, fire og to år, og de klarede det fint og måtte finde sig i, at legetøj laver man selv, når man overnatter i naturen. Pinde i alle faconer blev brugt og larver og små frøer kunne de finde og studere.

Stierne er slået med le af tidligere pædagog Stig Poulsen, som har lagt et stort arbejde i det. Men skal stierne stadig være tilgængelige, så skal de altså bruges, da bevoksningen af træer, buske og ukrudt let kan spærre passagen, og vi kan nok ikke regne med, at Stig til evig tid kan holde dem frie. Stierne er med vilje snoet lidt, og går man alene, skal man helst have en mobiltelefon med sig, da man let kan være usynlig i “vildnisset”. Med dette vil vi sige velkommen til beboerne til at bruge området, eventuelt til søndagsspadsereturen, og man må gerne blive medlem af beboerforeningen og dermed bidrage til, at alt dette kan køre videre i mange år.

STIG MED LEEN

Det er herligt at se, at børns nysgerrighed holder dem i virksomhed, så det er en fornøjelse. Naturligvis skal Dorthe som mor være på tæerne som vejleder og igangsætter, så ingen får stress. Der er slået stier på kryds og tværs. Ja, helt ned til Pilebækken, hvor der er lagt et spang, så man kan komme tørskoet over på den anden side. På et sted er der også lavet et spang over Vejrup å, så kom bare an og se på herlighederne. Skiltet med tilhørende bænk ved Brolandvej viser vej ad hovedstien.

Både morgen- og aftensmaden blev indtaget i det fri.

Der er lagt et spang over Pilebækken, så man kan komme tørskoet over på den anden side.

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018

13


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

ma@holmbegravelser.dk

6610 9473 - 2140 6278

Tlf. 22 76 18 81

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

www.SkincarebyM.dk Butikstorvet Mølledammen 9 - 5320 Agedrup Tlf. 60 17 06 16

Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

bullerupsvommebad.dk

14

Vand • Varme Gas • Sanitet

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk

VVS GARANTI


Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Klinik for fodterapi Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk

Bullerup Pub’en

FYSIOTERAPEUT PIA RASK Tlf. 6054 4503 piafys@gmail.com BEHANDLING. TRÆNING PÅ SMÅ HOLD.

Certificeret

GLA:D -terapeut

Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 6610 8081 Billard og dart Bulleruppub2016@gmail.com

Læs Agedrup Rundt på nettet! Nu er det muligt at læse AGEDRUP RUNDT ved hjælp af din computer, tablet eller telefon. Alle numre fra 1994-2018. www.agedrup-rundt.dk

15

asger@asgerlindenskov.dk

Klokkestøbervej 21 Odense M Tlf.nr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018


Fysioterapeut Pia Rask (i midten) er begejstret for det nye samarbejde og de nye lokaler og faciliteter. Her er hun flankeret af Mona og Palle Ahlquist, der driver og ejer Reumaklinik Fyn på Kertemindevej mellem Bullerup og Seden.

FANTASTISK SYNERGIEFFEKT

Det siger speciallæge Palle Ahlquist fra Bullerup om samarbejdet i Reumaklinik Fyn på Kertemindevej med fysioterapeut Pia Rask. I forvejen er der knyttet en fysioterapeut til Træningsbanken, som er klinikkens åbne træningscenter med avancerede redskaber.

16 Af Erik Schmidt Fjordagerområdet er med Reumaklinikken på Kertemindevej mellem Bullerup og Seden lige så stille ved at få et sundhedshus med træningsfaciliteter og et personale, der rummer både speciallæge, sygeplejerske, sundhedsplejerske, fysioterapeut og high-tech-træningsredskaber. Nu er fysioterapeut Pia Rask fra Bullerup blevet en del af teamet. Hun arbejder sammen med læge Palle Ahlquist og de andre i reumaklinikken, men har egen klinik i huset, så man kan også opsøge hende, hvis man bare har en fysisk skade, der trænger til fysioterapeutisk behandling.

I 2010 åbnede Palle Ahlquist fra Bullerup sammen med sin hustru Mona, der er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske, Reumaklinik Fyn, som de første år holdt til på Landbrugsvej. Palle er speciallæge i reumatologi eller med andre ord gigtlæge. Men i 2015 flyttede de klinikken til Seden Syd i den bygning, hvor tidligere Sparekassen Faaborg havde en filial, og sidste år åbnede de Træningsbanken, som er et træningscenter med avancerede maskiner og måleudstyr. Ved træningscentret er fysioterapeuten Bjarne Madsen tilknyttet med henblik på at lave personligt designede træningsprogrammer - i nogle tilfælde i samarbejde med speciallæge Palle

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Ahlquist. Det sidste nye er altså, at også fysioterapeut Pia Rask er rykket ind i reumaklinikken. Pia Rask har været fysioterapeut i 32 år og har senest haft klinik i lægehuset på Skt. Anne Plads i Odense. Hun er begejstret for de nye lokaler. - Der er simpelthen så dejligt i de her nye, lyse lokaler. Det er genialt med læge, fysioterapeut og et fedt træningslokale ovenpå. Pia er også glad for selve samarbejdet med reumaklinikken. - Når man er skadet eller er gigtpatient hos Palle, skal de fleste forbi en fysioterapeut og også gennem et træningsprogream, og vi har hele pakken!


ÉN UD AF TRE REUMATOLOGER

Også Palle og Mona Ahlquist er yderst tilfredse med kapacitetsudvidelsen. - Det giver en fantastisk synergi-effekt, siger Palle Ahlquist. Der er kun tre privatpraktiserende reumatologer på Fyn, hvoraf Palle Ahlquist er den ene. Der må være brug for ham, for han har ca. 20 patienter om dagen. Der kan både være tale om kortvarige og kroniske lidelser. Både leddegigt, urinsyregigt, psoreasisgigt og idræts- Pia Rask arbejder med superviseret træning. - Hvis man løsner en skulder, så skal der bagefter være en skader. muskel, der holder sammen på den. Det er det, min fysioterapi bygger på, siger hun. Medvirkende til det Mona fungerer som sygeplejerske blive indkodet i et særligt HUR-armstigende behov er, at patienter sendes hurtigere end tidligere ud af sygehusene og sekretær, men hun tager også med bånd og en nøglebrik. til genoptræning, og at der bliver flere sin sundhedsfaglige baggrund del i rådSUPERVISERET TRÆNING givningen og vejledningen af patienter. ældre i samfundet. I Træningsbanken får alle nye kun- Pia Rask har været fysioterapeut siden Palle Ahlquist blev uddannet i inter1985. Hun har arbejdet meget med medicin i Odense i 1985 og har blandt der en 50 minutters start-introduktion af idrætsskader og graviditetsrelaterede andet arbejdet fem år i Vejle, men også fysioterapeut Bjarne Madsen, som vil inskader, men tilbyder med sin store erfai Odense og Svendborg. Fra 1998 med struere i korrekt brug af maskinerne. Det vil ske om mandagen i tidsrum- ring at afhjælpe en bred palet af smerreumatologi. ter. I september 2010 etablerede han met 16.00-17.00. Der vil under introPia er certificeret fysioterapeut efsammen med sin kone Mona reumakli- duktionen også blive udarbejdet et helt ter GLA:D-konceptet, der tager sigte på personligt træningsprogram, som vil nik på Landbrugsvej. at afhjælpe problemer med slidgigt i hofter og knæ. Konceptet er evidensbaseret og er udviklet på Syddansk Universitet, men er udbredt til hele landet. GLA:D-forløbet består af ”minimal intervention” og patientuddannelse i tre sessioner samt seks ugers neuromuskulær træning - Hvis man løsner en skulder, så skal der bagefter være en muskel, der holder sammen på den. Det er det, min fysioterapi bygger på. Det er superviseret træning. Et behandlingsforløb tager typisk 68 uger og koster 2450,- kr. Men man kan også vælge at få enkeltbehandlinger efter aftale til 250,- kr. pr gang. En typisk behandling varer en halv time.

17

Mona Ahlquist, der både er uddannet syge- og sundhedsplejerske, viser rundt i Træningsbanken, som er åben for alle, men også bruges til genoptræning af klinikkens patienter.

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

Bullerup Nærbutik & Posthus Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Kioskvarer Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Blomster

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

ÅBNINGSTIDER Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER

HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner

Kristian Tvergaard

Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

(Mandag lukket)

18

Annoncer tegnes gennem Ole Christiansen, tlf. 6610 7597 - olehalskovchristiansen@gmail.com Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Hærværk eller kunst? Ole Walther, på hvis mark en mystisk graffitikunstner har været på spil, ser med milde øjne på eventen.

HAPPENING FØRTE TIL TURISTATTRAKTION Landmand Ole Walther har været i Aftenshowet på DR og i flere andre medier med sine smilende halmballer Af Erik Schmidt

BE HAPPY - DON’T WORRY!

For landmændene er der ikke meget at smile af denne sommer. Høstudbyttet er på grund af den ekstreme og langvarige sommervarme hos mange reduceret til under halvdelen af det normale. Ligesådan med indtjeningen. Ikke desto mindre er smiley-aktionen på Ole Walthers mark mellem Agedrup og Vester Kærby ud til Kertemindevejen blevet et tilløbsstykke for forbipasserende selfie-entusiaster og turister. Utallige cyklister og bilister er stoppet op for at tage billeder af de store, runde halmballer, der med sort spraymaling er blevet forsynet med smilende øjne og en glad mund. Billederne har været et hit på diverse facebookprofiler. Det har været sommerens turistattraktion i Odense NØ.

Måske er aktionen en venlig påmindelse om, at det hele nok skal gå: Be happy, don’t worry! Hvem ved? Gerningsmanden eller land-art-kunstneren har ikke endnu givet sig til kende, selv om Fyens Stiftstidende har opfordret vedkommende til at henvende sig til avisen. Også Ole Walther, der ejer halmballerne, ser overraskende positivt på den ikke udpræget lovmedholdelige aktion. - Det er genialt. Prøv at tænke på, hvor mange der er blevet i bedre humør, siger han. - Man bliver da glad i låget af sådan noget. Smiley-ballerne har været så populære, at Ole Walther har måttet bede aftageren af halmen om at vente lidt, fordi halmballerne skulle i tv. Ole Walther har både været i Aftenshowet på

DR, i P4 Fyn, Fyens Stiftsttidende og Landbrugstidende. MYSTISK HALMBALLEKUNSTNER

Charlotte Pedersen fra Fyens Stiftstidende satte kort efter eventen en eftersøgning af eventmageren i gang, og blandt de flere hundrede kommentarer på facebook-opslaget, pegede flere på en navngivet odense-kunstner, der blandt andet er kendt for graffitikunst og har et godt øje til "ewooji-smileyen“. Kunstneren lagde ifølge Fyens.dk selv kort tid efter hændelsen et foto af smilende halmballer op sammen med dette spørgsmål: "Gad vide hvem som har lavet disse 22 stk..??" Selv om Ole Walther ikke betragter happeningen som hærværk, har ingen dog taget ansvar for halmballekunsten.

19

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018


-

NU RYDDES DÆHNFELD-GRUNDEN Den nye ejer og bygherre på forsøgsgartneriet Dæhnfeldts gamle grund er gået i gang med at rydde den med henblik på at bygge 269 boliger. De første boliger står klar til efteråret 2019.

Bag ved denne brandhærgede ruin, der i mange år har været en æstetisk grimling i lokalområdet, har den nye ejer, Christian Fischer, sat gang i forberedelsen af et mega-stort boligprojekt med 269 boliger i mindre boliggrupper med op til to etager.

Af Erik Schmidt Nu er der kommet gang i rydningen af

20 den jungle, der er vokset op på grunden

Lunden 8 mellem Bullerup, Aasum og Seden Syd, hvor Dæhnfeldts Forsøgsgartneri før midtfirserne holdt til. Derefter kommer turen til de betonfundamenter og bygningsrester, som er efterladenskaber fra de gamle drivhuse og langt om længe også den uskønne og upopulære brandhærgede ruin, der ligger ud til Østre Ringvej. Grunden er for nylig blevet solgt til Christian Fischer og hans byggefirma, Lunden Aps, som hører hjemme på Frederiksberg og ejes af Cfischer Holding. Byrådet har godkendt lokalplanen. Christian Fischer regner med, at byggeriet kan påbegyndes i foråret 2019.

- Vi påregner at byggeriet opstartes etapevis for hvert af de ti kvarterer. Om alt går vel er de første boliger indflytningsklar i efteråret 2019. Ifølge lokalplanen vil der kunne bygges op til 269 boliger i mindre boliggrupper i maksimalt to etager. Fischer Ejendomme ejes af Christian Fischer og hans far, Poul Fischer, der ejer Aarup Entreprenørforretning og bor i Aarup, og de er begge storaktionærer i Totalbanken, hvor Poul Fischer er formand for bestyrelsen. ARKÆOLOGER

Inden byggeriet formelt kan frigives, skal Odense Bys Museer lave en arkæologisk forundersøgelse af området. Undersøgelsen har dog ikke opsættende virkning.

n Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Ifølge overinpektør Jesper Hansen fra Kulturarv ved museumsvæsenet afhænger undersøgelsen af en konkret henvendelse fra bygherren og hans planer for området. - Selve forundersøgelsen kan klares på få uger, men der kan blive tale om en egentlig undersøgelse. Der er på grunden tidligere fundet en dolkspids fra bondestenalderen og affaldsgruber fra jernalderen. På områderne lige øst for arealet er der udgravet brønde fra romersk jernalder (300tallet) og tidligere fundet en guldarmring fra bondestenalderen. TÆT BEBYGGELSE PRIMÆRT I TO ETAGER

Den kommende bebyggelse opføres som mindre boligklynger adskilt af


grønne strøg og stier. Bebyggelsen opføres i primært to etager, dog med én etage i bebyggelsen nærmest Østre Ringvej. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring 9. februar til 9. april 2018, og der er kommet tre indsigelser. Én af indsigelserne er kommet fra borgere i Flaskehalsen, der frygter, at der vil ske en ubalanceret udvikling mellem lejeboliger og ejerboliger i Seden, hvis der bliver bygget 269 lejeboliger. De pågældende borgere frygter, at Seden Syd vil udvikle sig til et nyt ghettoområde. I forvejen er der grønt lys til et stort boligprojekt i Markhaven på den anden side af ringvejen. Dette projekt skal efter planen skabe 178 huse i et blandet byggeri med flest parcelhuse.

Lokalplanområdet, der nu må bebygges.

Bag ruinen ved Hvenekildevej er der blevet fældet træer i massevis med henblik på byggemodne kæmpegrunden.

Når bevoksningen er ryddet, kommer turen til de betonfundamenter og bygningsrester, som er efterladenskaber fra de gamle drivhuse

Ruinerne lå der før Ring 3 blev åbnet i 2006. Flere gange har der været brand i de forladte bygninger. Billederne her er fra 2016.

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018

21


Formand: Søren Stobbe, tlf. 20 16 84 83

SKT. HANS-FEST I ÅR UDEN BÅL Vellykket fællesspisning på Skt. Hans-pladsen trådte i stedet for det traditionelle bål Af Søren Stobbe, fmd. Heksefonden og Agedrup Sogns Beboerforening Vejret var skønt til årets midsommerfest. Høj sol og ikke en dråbe regn i flere dage. Ja, faktisk i lidt for mange dage, for allerede i starten af juni måned blev der kigget langt til vejrudsigten i håb om godt vejr til årets Sankt Hans-fest. Dagene gik, og pludselig skulle der sadles om, og vi skulle til at drømme om regn, så vi kunne undgå et afbrændingsforbud. En god uge før Sankt Hans begyndte de store arrangementer at aflyse deres bål, og helt op til selve dagen blev håbet holdt i live og leverandørerne af træ blev holdt standby. Nu skal vi jo ikke brokke os over der gode vejr, og jeg vil da også med det samme sige at på trods af det manglende bål, fik vi en fantastisk hyggelig aften, hvor der blev holdt fast i traditionerne. FÆLLESSPISNING PÅ PLADSEN

22Vanen tro havde vi i Heksefonden tilføjet et nyt element til årets Sankt Hans. I ugerne op til Sankt Hans var det muligt at bestille mad til fællesspisning på pladsen leveret af den lokale slagter ’Den Madglade’. Det skal ikke være nogen hemmelighed at første snak med Sune fra Den Madglade gik på, hvor få ville vi gennemføre arrangementet for. Denne snak blev hurtigt gjort til skamme, da Sune ringede til undertegnede og sagde, at nu lukkede han for tilmeldingerne, da vi nu havde nået 160 tilmeldte, og mere kunne han ikke nå at servere for. Dette gjorde også, at der allerede fra kl. 17.00 var masser af liv på Sankt Hans-pladsen,

Der var debut til nye borde og bænke, og indkøbte pallepuder blev brugt i „loungen“.

hvor Sune og hans mandskab stod klar med to helstegte pattegrise med kartoffelsalat og grøn salat. Udleveringen blev håndteret hurtigt og professionelt. I Heksefonden har vi allerede bedt Sune om at sætte kryds i kalenderen til næste år, og vi skal desuden evaluere, hvordan vi kan få flere med til denne hyggelige spisning. Sune Dyrehauge fra „Den Madglade“ havde travlt. Samtidig med at der blev åbnet op for spisningen, var der åbent i kunne udløse en mekanisme, som skød baren, og der var pustet luft i hoppe- en vingummi tilbage til kasteren. Desuden havde FDF Agedrup valgt at lave borgen til børnene. reklame for deres sommerlejr, ’Børn i blåt’, som blev afviklet i uge 27. Også FDF OGSÅ UDEN BÅL FDF Agedrup plejer at stille op med FDF’erne havde meget fint med besøgratis snobrødsbagning, men de havde gende trods afbrændingsforbuddet, og også fået et pænt afslag på at tænde bål. det manglende snobrød. Gerda var også i år på plads med Alternativet blev en vingummi-kaste-maskine, hvor børnene med en bold sin fiskedam, som igen var godt besøgt,

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk


BESTYRELSEN

Børnehavebørnene bidrog traditionen tro til Skt. Hans-festen.

og ganske som traditionen byder blev der udsolgt. Tusind tak til Gerda for det store arbejde med at finde og pakke alle gaverne ind. DEBUT TIL EGNE BORDE OG BÆNKE

Sidste år ved Borgerne Bestemmer stemte borgerne i Bullerup/Agedrup på, at Agedrup Sogns Beboerforening skulle have nogle penge til borde og bænke. Disse er nu blevet indkøbt og Sankt Hans aften i år var debut. Vi har desværre ikke nok endnu til at dække behovet til Sankt Hans, så vi har måttet supplere med nogle lejede borde og bænke. Desuden var der lidt penge i overskud, som der blev købt pallepuder for. Disse puder udgjorde vores lille loungeområde, hvor man kunne sidde og slappe af, og enkelte sad og fulgte med i aftenens fodboldkamp på mobilen. BÅLTALER MED ET BUDSKAB

Som årets båltaler havde Heksefonden inviteret fungerende sognepræst i Agedrup Kirke, Anders Kjærsig. Anders talte med sædvanlig indlevelse og intensitet og kom både omkring de klassiske Grækenland og klassiske danske forfattere. En fornøjelse at mærke det engagement, som talen blev leveret med. Desuden var der blevet stillet lidt på lydanlægget, så den feedback vi har fået, tyder på at væsentlig flere kunne høre årets tale. Efter Anders’ tale, blev Holger Drachmanns Midsommervise afsunget med hjælp fra Jan K. Larsen,

Formand Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 31 61 07 40 Næstformand Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Kasserer Lasse Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 21 22 23 73 Sekretær Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 70 13 Bestyrelsesmedlem Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsesmedlem Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 27 62 04 18 Bestyrelsesmedlem Mette Nielsen Rønnehaven 4, 5320 Agedrup Tlf.: 60 89 63 75

KONTAKT agedrupsogn@agedrupsogn.dk

Gerda Larsen var også i år på plads med sin fiskedam og kom som vanligt af med alle pakkerne.

og trods lidt tekniske udfordringer, fik Jan reddet sangen hjem, selv om sidste vers blev sunget uden musik. Tak til alle som gjorde dette traditionsrige arrangement muligt, tak til alle som deltog! Vi glæder os til at se jer alle sammen igen til næste år!

www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699 MobilPay 20610

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018

23


KIRKEBLADET AUGUST 2018 NR. 5 ●

70. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

RED: ● Hans Ove Nielsen 6140 6595

www.agedrup-kirke.dk

Tove Jørgensen 4174 3518

NYT KAPITEL KAN BEGYNDE Fyldt sognegård ved afskedsreception for sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen

Af Lene Marqvardsen, formand for menighedsrådet Den 1. juni 2018 tog vi afsked med Lene Bischoff-Mikkelsen i strålende solskin og med en fyldt sognegård. Lene (og alle gæsterne) havde en dejlig dag, og nu begynder et nyt kapitel for vores sogn. Præstegården og præstegårdshaven skal renoveres, et arbejde der star-

ter omkring 1. september og som forventes færdigt omkring 1. november 2018. Menighedsrådet har i samarbejde med provst og biskop udarbejdet en stillingsprofil og ud fra det, har vi lavet et stillingsopslag, som bliver bragt i præsteforeningens blad, og som også kan læses på vores hjemmeside. September afholdes ansættelsessamtaler og prøveprædikener, og hvis

24

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Lene Marqvardsen

alt går efter planen, starter den nye præst i Agedrup den 1. november 2018.


HØSTGUDSTJENESTE OPEN-AIR Gennem flere år er det lykkedes at holde denne stemningsfulde og anderledes gudstjeneste udendørs. Hvis der lukkes op for sluserne fra oven, rykkes der indendørs.

Søndag den 16. september kl. 10.00 ved Sognegården Af Tove Jørgensen Sommeren går på hæld, og lige straks er høsten i hus.

Jeg ved ikke, om det findes mere, men jeg har da hørt og læst i sang og tekst, at det var en begivenhed værd at fejre med dans og musik i loen, når det

store arbejde med høsten var overstået. I kirken fejrer vi høsten med en udendørs høstgudstjeneste den 16. september. Der laves et halmballealter, og korset er også på plads bagved. Det foregår på plænen bag sognegården. Der er siddepladser til alle (på stole) og vores skønne kirkekor vil også være med. Altergangen er ’løbende’ forstået på den måde, at menigheden går forbi præsten, som uddeler brød og vin. Igennem flere år er det lykkedes at holde denne stemningsfulde og anderledes gudstjeneste udendørs i dejlig solskinsvejr. Ingen vil fortryde, hvis de under sig selv denne oplevelse. Kom og vær med til at skabe den gode stemning. Vi rykker naturligvis inden døre, hvis der mod forventning bliver lukket op for sluserne fra oven. I år har vi droppet frokosten og auktionen over indkomne lots. Det vil vi naturligvis have en snak med den kommende præst om til næste år. Husk, det er søndag den 16. september kl. 10.00!

VIL DU VÆRE MINIKONFIRMAND? Første gang den 25. oktober

Kirkesanger og underviser Annie Leth ses her med et hold minikonfirmander.

Af Annie Leth, kirkesanger og underviser Går dit barn i 3. klasse på Agedrup

Skole og har lyst til at blive minikonfirmand, tilbydes igen i år et forløb af 6 x 1½ time lige efter skoletid tors-

dag eftermiddag. Første gang den 25. oktober. Forløbet afsluttes ved gudstjenesten 1. søndag i advent den 2. december kl.11.00, hvor minikonfirmanderne medvirker i et flot luciaoptog sammen med Agedrup Kirkekor. Underviser er lærer og kirkesanger Annie Leth, der vil besøge tredjeklasserne efter sommerferien og fortælle mere om, hvad det vil sige at være minikonfirmand. Information vil herefter også komme på Forældreintra og på kirkens hjemmeside. Se mere i næste nummer af Agedrup Rundt om dette spændende tilbud. Du er også velkommen til at kontakte Annie Leth.

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018

25


NB

Kære konfirmander NOTABENE

Tirsdag, den 21. august, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 6. september, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Søndag, den 16. september, kl. 10.00 i Agedrup Sognegård Høstgudstjeneste Tirsdag, den 18. september, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Torsdag, den 20. september kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen Tirsdag, den 25. september, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Søndag, den 30. september, kl. 10.00-16.00 i Agedrup Kirke Rytmisk menighedskor – med tilmelding Søndag, den 30. september, kl. 16.00 i Agedrup Kirke Musikgudstjeneste – med rytmisk menighedskor Torsdag, den 4. oktober, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Torsdag, den 11. oktober, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Gud & Spaghetti Tirsdag, den 16. oktober, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Tirsdag, den 30. oktober, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde

26

Torsdag, den 1. november, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Tirsdag, den 20. november, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Torsdag, den 22. november, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen Tirsdag, den 27. november, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Søndag, den 2. december, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Adventsgudstjeneste med luciaoptog Torsdag, den 6. december, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Torsdag, den 6. december, kl. 19.30 i Agedrup Kirke Julekoncert – Ullerslevkoret og Agedrup Kirkekor

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Kære konfirmander Her er en lille smagsprøve på det, I skal opleve til jeres konfirmandforberedelse det næste års tid. I skal selvfølgelig lære at synge. Ikke mindst salmer - de bedste og mest kendte af dem. Nye og gamle. Derudover skal I i grove træk lære Biblen at kende. De bedste og vittigste fortællinger og de væsentligste hovedfigurer: Adam, Eva, David, Jesus, Johannes og Paulus. Vi skal også diskutere noget af det, som ligger os på sinde. Hvad er misundelse, og hvorfor er det så svært sommetider at være sig selv. Som en stor filosof engang sagde: “Hvem har ikke prøvet at stå foran spejlet en tidlig morgen, kigge ind i sit eget billede og tænke: Gud i Himlen, er det mig? Nej, hvor er det ærgerligt. Til gengæld kan man glæde sig over, at man er unik og kun findes i ét eksemplar.” Vi skal diskutere tro, skæbne, kærlighed og had. Og så skal vi se nogle film. Sidste år så vi Adams Æbler og Pelle Erobreren, men der er så mange andre gode og nye film. I skal også lære noget om ritualer. Et ritual er noget, man gør uden at tænke over det. Når man står op om morgenen og børster tænder, er det et ritual. Det meste af vores dagligdag er faktisk ritualiseret. Det bliver jeres undervisning også. Derfor starter vi hver gang med at mødes i Sognegården. Derfra går vi op til kirken, hvor vi holder en lille gudstjeneste, synger nogle salmer og siger Trosbekendelsen og Fadervor sammen. Bagefter går vi tilbage til Sognegården, og så følger resten af dagen med forskellige tiltag. Det vender vi tilbage til. Vi starter, som skrevet andetsteds i bladet, søndag den 26. august klokken 10.00 i kirken. De følgende gange er der undervisning fra 8.15-13.00. Herefter har I fri. Dagene for jeres undervisning er timet med skolen og er følgende og altid torsdage: 13/9, 15/10, 13/ 12, 10/1, 28/2, 14/3, 11/4 og 9/5. Konfirmationsdagene er 17. og 18. maj. Vi glæder os til at se jer! Venlig hilsen Carsten, organisten og Anders, præsten


EFTERÅRSSTEMNING OG FOLKEKIRKEN AF ANDERS KJÆRSIG!

Af Anders Kjærsig, fungerende sognepræst, Agedrup Kirke Selvom solen har skinnet de sidste dage, og himlen har været blå, er der alligevel noget vemodigt over lyset. Det er ikke så stærkt længere. Man mærker trods varmen, at det går mod efterår. (...) Det er den samme stemning, man befinder sig i, når man skal tage afsked med mennesker, man holder af: Afvikling og efterårsmelankoli. I den forbindelse kunne man jo reflektere over den danske folkekirke. Den danske folkekirke er altid til debat. Det er den danske folkeskole også. Lige så hurtigt, der står folkelig foran, og institutionen vel at mærke er støttet af staten, er der ingen grænser for kritik. Alle har en mening om kirken. Den er for kedelig, der er ingen fest og farver, man synger salmer, der er gamle som Metusalem. Vi vil hellere have Kim Larsen og Peter A.G. Nielsen, lyder det. Der er for lidt krop, der er ingen sanselighed. Der er for meget synd og for lidt underholdning. Kritikken har ingen grænser. Det fik for nogle år siden den danske digter Søren Ulrik Thomsen til at skrive en kritik imod kritikken. Thomsen roser i modsætning til de fleste lige netop folkekirken for sin kølige og træge form. Den er hverken katolsk eller amerikansk i sit udtryk. Den er ikke russisk eller byzantinsk. Der er ingen gospel eller farverige vægmalerier. Der er ingen røgelse. Den danske gudstjeneste skrider stille og rolig af sted i alt sin trivialitet og minder os om livets gang: der er en begyndelse, en midte og en afslutning.

I modsætning til mange andre fællesskaber har man i kirken mulighed for at være sammen med andre, uden at fællesskabet bliver klæbrigt og frarøver én selvstændighed og individualitet. Her kan man uforstyrret stirre ind i de hvidkalkede vægge, fornemme den let jordslåede lugt og ellers lade tankerne få frit løb. Her forceres intet. Der er ingen stress. Alting følger et på forhånd fastlagt forløb af læsninger, salmer og ritualer, hvor der intet nyt er under solen. Og heldigvis. Det skulle jo nødig gå Den danske Folkekirke, som det gik kvinden, der sagde til sin mand: “Tror du ikke, jeg kan få min gamle figur tilbage?” Hvorefter manden svarede: “Det ved jeg ikke, men jeg tror ikke, det kan betale sig at lede. Det er for mange år siden, du mistede den...” Et af nøgleordene i Thomsens forfatterskab er døden. Den gennemtrænger mange af hans digte og er en understregning af, at menneskets tilværelse ikke er uendelig og evig, men begrænset og endelig. En understregning, som mennesket, hvis og så fremt det vil forblive menneskeligt, ikke må glemme, og som trænger ind i alle forhold og skaber både momentan lykke og sort fortvivlelse, intensitet og isolation. I et digt fra hans første digtsamling City Slang sættes døden i modsætning til kærligheden. Døden er ikke at elske, skriver Thomsen og fortsætter: Døden er - ikke at elske, og alt bare er, som det plejer. Digtet har paradoksalt nok titlen: Ikke døden og lyder således: Døden er ikke veninden kommer aldrig tilbage fra sin rejse væk fra Metro Nord, væk væk, døden er ikke sølv og turkis sejlende bort fra fascinationens opløste krop døden er ikke at styrte på gaden blandt dem der bukker sig og dem der haster døden er ikke at elske og alt er som det plejer.

Thomsen spiller på ordene døden er, og døden er ikke. Døden er ikke en veninde, døden er ikke sølv og turkis, døden er ikke at styrte på gaden blandt

dem der bukker sig, og dem der haster. Sagt på en anden måde: døden er ikke noget i sig selv hos Thomsen, døden er altid i forhold til noget andet; til livet, kærligheden, sorgen og angsten, kroppen og den anden. Og det har han evig ret i. Døden er ikke at elske, døden er en fortabelse ud i trivialiteterne, i ligegyldigheden. Døden er at lade alt være, som det plejer uden større lyst til gribe ind og ændre tingenes tilstand, døden er den manglende tro på, at på tværs og på trods af dødens vilkår skal man huske at elske det liv, man er kastet ind i og dele det med de mennesker, der har det på samme måde. Thomsen blev engang spurgt om sit forhold til himmel og jord og svarede: “Jeg tror på himlene og på jorden men ikke på noget i mellem”. Det er ellers det typiske svar: Der er mere mellem himmel og jord, end vi tror, siger man. Men ikke ifølge Thomsen. Jorden er svimlende og streng, den binder os og opsluger os. Af jord er vi kommet, og til jord skal vi blive. Jorden kan vi ikke undsige os og flygte fra. Der ligger noget gravalvorligt i selve ordet jord. Himlen er derimod lys, oppe fra og ned, fra det høje skinner det ned imod os og giver os en oplevelse af opstandelse, at vi opstår både i morgen og i overmorgen og i evighedernes evighed. Jorden binder os til livet her og nu, himlen giver os et håb om, at vi får næste dag med, at livet her og nu ikke er det hele. Thomsen siger det på denne måde i sin sidste digtsamling Det værste og det bedste: “Det bedste er, at jeg selv på de værste dage er nysgerrig efter i morgen.” Eller på denne måde i essaysamlingen En hårnål klemt inde bag panelet: “Døden kan jeg umuligt forestille mig, men opstandelsen kunne godt være lyden af en blank lille cykelklokke et sted derude i morgenmørket”. Godt efterår til alle! AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018

27


CAFÉERNE TORSDAGS-CAFÉEN Af Karin Ritter Torsdags-caféen er åben den første torsdag i otte af årets måneder kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegården. Efterår/vinter - i september, oktober, november og december. Vinter/ forår - i januar, februar, marts og april. Der arrangeres musikunderholdning og foredrag med spændende emner, hvor vi kommer vidt omkring. Der serveres kaffe og te, og man medbringer selv eventuelt brød til kaffen. Der betales 10,00 kr. for kaffe og underholdning. Alle er velkomne til at deltage i et par gode timer med sang, snak, kaffe og hyggeligt samvær PROGRAM FREM TIL 6. DECEMBER 2018 PÅ FØLGENDE TORSDAGE:

28

Den 6. september 2018 Svend Grønnemose og hans spillemænd – festlig start på ny sæson. Den 4. oktober 2018 Peter Rahbæk Juul – fra barn i Skjern til borgmester i Odense Den 1. november 2018 Anders Kjærsig – en tilværelse som forfatter, debattør og præst Den 6. december 2018 Arne Ploug & Arne Rytter - skæve historier og lidt juledrys

Spilfolk kommer

lande, krydret med livlige anekdoter og kuriøse noter. Og er du frisk på en dans, slår vi takten an!’ Udover vores helt egen Svend Grønnemose på violin består bandet af Willy også på violin, Ib på fløjte og Bjarne på harmonika. Fire gutter, der nu har spillet sammen i 12 år. Svend blev headhuntet til Spilfolk, da bandet havde mistet en violinist og Svend også stod uden spillekammerat. Siden er det gået slag i slag med øvedag hver anden uge (inkl. kaffe og frokost) og fire helt faste arrangementer om året: én gang i Agedrup Sognegård, én gang i Bolbro Sognegård, til Fjordens dag i september og én gang i Lumby Mølle. Dertil kommer alt det løse til runde fødselsdage og andre fester. Repertoiret er folkemusik fra Danmark og Sverige. Specielt spiller de musik fra Fanø, som har en særlig vemodig sødme og en speciel rytme. Men også polkaer og valse og gerne sange fra Højskolesangbogen. Som barn spillede Svend banjo sammen med sin far; men da han blev 15 gik han over til violin. På lærerseminariet var han så god, at han kunne være lærer for sine kammerater. Som det fremgår, er det erfarne Spilfolk vi skal hygge os med den 6. september, hvor alle er meget velkomne.

Spilfolk med Svend Grønnemose fra Agedrup i f sik fra Danmark og Sverige.

på Fyn, altså en meget populær mand. Kom og hør ham selv fortælle om vejen fra barn i Skjern til borgmester i Odense – og sikkert om meget andet.

Borgmesteren kommer Torsdagscafé den 4. oktober

Torsdags-café den 6. september Af Tove Jørgensen Efterårets torsdags-cafeer åbner med det fantastiske band som kalder sig for Spilfolk. Her er deres helt egen reklame: ’Folkemusik med bid og vid. Vi spiller til hverdag og fest, til højtid og til fritid. Folkemusik fra forskellige

Denne torsdag skal vi hilse på vores borgmester Peter Rahbæk Juel. Han er socialdemokrat og har siden 1. januar 2017 været borgmester i Odense Kommune. Peter flyttede i 1996 fra Skjern i Vestjylland til Odense for at studere på Syddansk Universitet. Han har hovedfag i historie og sidefag i samfundsfag. Ved valget den 21. november 2017 fik han 28.425 personlige stemmer. Det højeste antal personlige stemmer i 12 år

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juul besøger torsdagscaféen den 4. oktomer 2018. Hans fortælling, har han kaldt “Fra barn i Skjern til borgmester i Odense”.


SUCCES GENTAGES Agedrup Kirke inviterer til rytmisk menighedskor søndag den 30. september - tilmelding nødvendig Af organist Carsten Madsen

orgrunden (med violin). Repertoiret er folkemu-

FROKOST-CAFÉEN TIRSDAGS-SILDEN Caféen er åben tredje tirsdag i otte af årets måneder. Efterår/vinter - i september, oktober, november og december. Vinter/ forår - i januar, februar, marts og april. Altid samme sted, altid samme tid og det er i Agedrup Sognegård kl. 11.00 – 13.00 Vi samles over et dejligt måltid mad med tre slags sild og tre slags ost, brød og smør. Vi slutter med en kop kaffe. Buffet’en koster 30,00 kr., og der kan købes drikkevarer. En invitation til en frokost i hinandens hyggelige selskab, hvor alle er velkomne uden tilmelding. Dette foregår følgende tirsdage: Den 18. september 2018 Den 16. oktober 2018 Den 20. november 2018 Den 18. december 2018

Vi prøver at gentage succesen fra sidste år og inviterer til endnu en dag, hvor alle fra sognet og hvem, der ellers har lyst, kan komme og være korsanger for en dag. Repertoiret vil være rytmisk præget og bl.a. bestå af spirituals, lidt musicalmusik og måske lidt gospel. Instruktøren er Therese Andreasen, hvis smittende humør uden tvivl vil give en god stemning. Vi mødes lidt før kl. 10.00 i Agedrup Kirke. Kl. 10.00 begynder korprøven med opvarmning og præsentation. Ved middagstid er der fællesspisning i Sognegården Derefter øver vi igen til korprøve. Ca. kl. 15.00 er der kaffepause Kl. 16.00 er der musikgudstjeneste, hvor menighedskoret medvirker med det, der er lært i løbet af dagen. Deltagelse er gratis, men vi vil meget gerne have, at man tilmelder sig på forhånd. Tilmelding sker bedst ved at gå ind på Agedrup Kirkekors hjemmeside, www.agedrup-kirkekor.dk og trykke på knappen “Tilmelding til rytmisk menighedskor” øverst til højre på siden. Dér skal man udfylde nogle felter og afslutte med at indsende tilmeldingen. Man kan også tilmelde sig ved at

Therese Andersen er instruktør.

sende sit navn, postnummer, sin mailadresse og sit mobiltelefonnummer til mailadressen organist@agedrupkirke.dk eller sms til tlf. 2327 8953. Erfaringen viser, at der kan komme sangere langvejs fra, så skynd dig at blive tilmeldt, så du kommer først i køen. Vi bør ikke være mere end 40 sangere. Din tilmelding bør sendes senest søndag den 16. september. Alle tilmeldte vil få en personlig kvittering samme dag, som tilmeldingen er modtaget.

KONFIRMAND-START

Kære kommende konfirmander og jeres forældre. Konfirmandforberedelsen begynder i Agedrup Kirke søndag den 26. august kl. 10.00. Her vil der være en lille gudstjeneste, og bagefter vil jeg fortælle lidt om konfirmandforberedelsen og selve konfirmationen. Venlig hilsen Anders Kjærsig

AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018

29


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen maj og juni 2018

Døbte 6. 5. 2018 13. 5. 2018 20. 5. 2018 17. 6. 2018 17. 6. 2018

Vera Hjermind Madsen, Markhaven 84, Bullerup Malthe Ebersbach Laurvig Henriksen, Arendalsvej 32, Bullerup Emma Thinggård Ljungdalh Jacobsen, Ved Møllen 24, 1 tv, Bullerup Matti Thrane-Olsen, Morbærhaven 1, Bullerup Jack Poul Kirketerp Arends, Hammeren 2, Bullerup

Viede og kirkeligt velsignede 12. 5. 2018 2. 6. 2018

Agnete Schleicher Bønnerup og Lars Bjørn Østergaard, Bullerupparken 6 Ditte Brems Crüger og Martin Brems Crüger, Blommehaven 11, Bullerup

Døde, bisatte og begravede 29. 4. 2018 8. 5. 2018 14. 5. 2018 16. 4. 2018 19. 5. 2018 19. 5. 2018

Per Due Rasmussen, Stammen 113, 1.tv, Odense SØ Hans Ivar Severin Ljungberg, Rønnehaven 16, Bullerup Agnethe Benedikte L Andersen, Skovhaven 53, Bullerup Kirsten Abrahamsen, Fridasholmvej 8, 3., Odense NØ Erik Møller Hansen, Kølstrupvej 43, Munkebo Bent Erik Olsen, Vollsmose Allé 40D, Odense NØ

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

FUNGERENDE SOGNEPRÆST Anders Kjærsig, 6113 9099 anderskjaersig@hotmail.com

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Sekretær: Vibeke Lundgreen - 6610 8357 - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

30

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - holgerstegn@mail.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – annieleth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk

ORGANISTENS HJØRNE Carsten Bech Madsen

Af Carsten Bech Madsen, organist og korleder Trinitatistiden er kirkens lange periode mellem pinse og advent. Der er i år 26 trinitatissøndage. Antallet svinger lidt fra år til år. Efter en periode med en masse helligdage, konfirmationer og (i år) en masse bisættelser, er trinitatistiden en stille tid for organisten. Det gav en god start på perioden. Agedrup Kirkekors koncert og en alternativ midsommergudstjeneste krydret med, at sommeren kom over os som sjældent set. Godt sommervejr og god kirkegang er desværre lidt modsatrettet. Ferietiden nærmer sig, og det hele går lidt i en form for sommerlig dvale. Men når man på en klar solbeskinnet søndag morgen har nydt morgenkaffen, er det en fredfyldt fornemmelse at komme hen i kirken og synge morgen- og sommersalmer og høre en festlig prædiken. Sådanne morgener og formiddage nyder jeg at sætte mig til orglet og f.eks. spille “Nu vågne alle Guds fugle små” i en version, så der både kan høres solskin og fuglekvidder. Kulminationen af stilheden er de ca. tre uger, hvor personalet – lidt på skift – holder ferie. Da løftes hænderne fra tangenterne, og sommersøndagen nydes et helt andet sted – måske i udlandet og måske i en fremmed kirke? Når de lyse nætter er slukket, og kirkelivet igen normaliseres, nærmer sig nye udfordringer. Bliver det tørvejr ved høstgudstjenesten, så den kan foregå i haven? Kommer der nye sangere i kirkekoret? Kommer der folk til Rytmisk Menighedskor? Får vi en ny præst? Og hvad kan der ellers komme af overraskelser? – Er der en ønsket nyerhvervelse på vej? Måske er der noget at skrive mere om i næste nummer.


Indtil videre er det planen at nå gennem trinitatisperioden og modtage de forskellige udfordringer, der vil komme. I Agedrup holder vi kirkelivet oppe og fortsætter ufortrødent, og så bliver det nok advent igen - i næste nummer.

AGEDRUP KIRKEKOR www.agedrup-kirkekor.dk NY SÆSON FOR AGEDRUP KIRKEKOR

Kirkekoret har haft et godt forår. De otte sangere arbejder intenst og ambitiøst med repertoire og sætter en ære i, at gøre et godt indtryk ved gudstjenesterne. Pinsedag kunne koret indvi de nye korskjorter med logo for Agedrup Kirkekor, og den 17. juni holdt koret sommerkoncert i kirken (læs mere på www.agedrup-kirke.dk). Når sommerferien er slut begynder de ugentlige korprøver igen. Første korprøve efter ferien er torsdag den 16. august. Det er aftalt med skolen, at vi fortsætter med at have korprøve fra kl. 14.10. Det kan se ud til, at efteråret bliver lidt travlt. Ved høstgudstjenesten den 16. september er koret med. Den 30. september er der Rytmisk Menighedskor, hvor kirkekoret selvsagt også er med. Ved juletid begynder vi med luciaoptog sammen med minikonfirmanderne den første søndag i advent. Det er i år søndag den 2. december kl. 11.00. Som noget nyt skal kirkekoret være med til arrangementer “ud af huset”. Vi har aftalt et samarbejde med Ullerslevkoret (voksenkor). Der vil være tre koncerter. Dels i Gislev og Ullerslev Kirke og dels i Agedrup Kirke den 6. december.

på www.agedrup-kirkekor.dk/indmeldelse (knappen kan ses i topmenuen på hjemmesiden). AGEDRUP KIRKEKOR PÅ EKSKURSION TIL ENGLAND

Når vi har holdt sommerferie to gange mere, vil Agedrup Kirkekors sangere antagelig være i fuld gang med forberedelse til den forestående ekskursion til England sammen med ca. 100 andre sangere fra Fyn. Folkekirkens Ungdomskors fynske afdeling arrangerer ca. hvert tredje år en udenlandstur for medlemskor. I 2020 regner vi med, at Agedrup Kirkekors sangere deltager, og det er allerede besluttet, at turen foregår i begyndelsen af efterårsferien og går til England – måske til London. I London er der rig lejlighed til at

se, hvordan engelske kirkers kor øver og optræder. Det er en helt speciel verden for sig selv med en disciplin, som danske korledere kun kan drømme om i den sødeste drøm. Sangerne glæder sig allerede til turen. Det er sædvane, at det store ekskursionskor øver nogle fælles satser, der præsenteres i domkirken i Odense umiddelbart før turen. Sådan en tur koster jo en del penge, og vi vil prøve at skaffe støtte fra eksterne sponsorer. Hvis du, kære læser, er bekendt med interesserede, der kunne tænke sig at støtte en ekskursion for Agedrup Kirkekor til England i 2020, vil vi meget gerne høre om dette. Du kan altid kontakte os på mail organist@agedrupkirke.dk.

NU OGSÅ ELEKTRONISK BETALING Til eventuel brug for betaling til arrangementer, kollekter etc. Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Det er nu muligt at støtte vores kollekter, betale for arrangementer og andet ved at benytte MobilePay. Indbetal til MobilePay - 99946 – husk at skrive hvad indbetalingen dækker!

31

NYE SANGERE

Nye sangere kan søge om optagelse i koret, når vi begynder igen den 16. august. Det er et krav, at sangeren mindst går i 4. klasse og har lyst til at synge og lyst til at være med i det gode fællesskab, der er i koret. Der er en prøvetid på tre korprøver. Derefter aftaler vi, om sangeren kan optages i koret. Nye sangere bedes lave tilmelding AGEDRUP RUNDT 143 - AUGUST 2018


GUDSTJENESTER TRINITATIS-TIDEN 11. søndag efter trinitatis den 12. august 12. søndag efter trinitatis den 19. august *13. søndag efter trinitatis den 26. august 14. søndag efter trinitatis den 2. september 15. søndag efter trinitatis den 9. september *16. søndag efter trinitatis den 16. september 17. søndag efter trinitatis den 23. september *18. søndag efter trinitatis den 30. september 19. søndag efter trinitatis den 7. oktober

kl.10.00 kl.10.00 kl.10.00 kl.10.00 kl.10.00 kl.10.00 kl.10.00 kl.16.00 kl.10.00

Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig

Konfirmandstart

Høstgudstjeneste Med menighedskor

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

SYNG SAMMEN I SOGNEGÅRDEN Torsdag den 20.september kl. 17.00 – 19.00 i Sognegården, Agedrupvej 12 Af Carsten Madsen og Annie Leth

32

Kom og vær med til efterårets første Syng Sammen. Tilbring et par hyggelige timer i selskab med organist Carsten Bech Madsen og kirkesanger Annie Leth. Ud over at synge nogle af vores dejlige efterårssange fortsætter vi temaet fra foråret “Musikken er af Kai Normann Andersen”. “Spil Dansk” starter i uge 34 med “Syng 18 fællessange i 18 uger med hele Danmark i 2018”, og det vil vi også være med til denne aften. Sæt allerede kryds i kalenderen ved næste Syng Sammen torsdag den 22. november. I pausen bydes der som sædvanlig på en let anretning for 30 kroner, og drikkevarer kan købes for 10 kroner.

Organist Carsten Bech Madsen og kirkesanger Annie Leth.

Nr. 143 - AUGUST 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Profile for Agedrup Kirke

AR143  

AR143  

Profile for agekirke