Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

142

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

JUNI 2018 NR. 142 24. ÅRGANG 

NYT LIV I BAGERBUTIKKEN! I april 2018 lukkede Torvebageriet på butikstorvet i Bullerup, og den har været lukket siden. Men nu er en ny, moderniseret bagerbutik på vej. Torben „Bager“ Christoffersen (t.h.), der ejer butikslokalet og op til 2016 har drevet Torvebageriet i både Bullerup og Munkebo, har lavet aftale med en ny forretningsdrivende om at renovere bagerbutikken og overtage driften af den. Læs mere inde i bladet, hvor en borger og erhvervsdrivende opfordrer til at handle lokalt, hvis livet ikke skal sive ud af byen.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. Anders Kjærsigs rap til konfirmanderne og hans fortælling om Skt Hans, om kirkens loft, om valget af ny præst, om kirkekoret og om frokostcaféerne

Nyt mega-boligprojekt S. 7

S. 24-32 AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018


AR

Historisk aften

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

www .agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk KONTAKT TIL REDAKTION Erik Schmidt, tlf. 6610 7575/ 2026 1952

erik@fjordager .com erik@fjordager.com ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

6610 7575

KIRKEN Lene Bischoff-Mikkelsen Tove Jørgensen Hans Ove Nielsen

6610 8057 4174 3518 6610 7510

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther

4042 5213

SKOLEN

Af Agedrup Lokal Historiske Forening Den 12. april holdt Agedrup Lokal Historiske Forening (ALHF) i samarbejde med kirken en foredragsaften. Brian Bechmann fortalte om arkæologiske fund i Agedrup - Vester Kærby og omegn. han fortalte bla. om en stor sølvskat på Fredemarksvej, og om en stenkiste nær Seden strand, som viste sig at være en vejkiste - den fandt arkæolog-erne ikke så interessant! Brian Bechmann er meget vidende om arkæologi, og vi blev godt underholdt. En meget interessant aften som vi siger tak for. Husk, vi har åbent arkiv den første mandag i måneden! Der er indgang ved Agedruphallen.

Mertz udvider  Steffen Lauridsen, der i forvejen driver Mertz Electric fra Seden, men bor i Agedrup, har ifølge Fyens Stiftstidende opkøbt Preut El Teknik i Kerteminde. Mertz Electric vil således få en filial i Krteminde, da Preut El Teknik forbliver på adressen i Kerteminde - bare med Steffen som ny ejer. Både den tidligere ejer Knud Erik Preut og svenden Bo Jørgensen følger med over i Steffen Lauridsens virksomhed. Knud Erik Preut dog kun i 1½ år.

Martin Dyrgaard Rasmussen

Vendte hjem til chefjob

ADMINISTRATION

 30-årige Simone Løve fra Bullerup er efter næsten 10 år på Sjælland vendt tilbage til lokalområdet og blev ifølge Fyens Stiftstidende i efteråret ansat som ny butikschef i Fakta i Munkebo. Hun flyttede til Københavnsområdet for at læse på universitetet, men en deltidsjob i Fakta banede vejen for en karriere i butikskæden. Først blev hun uddannet souschef, og i 2013 blev hun udlært butikschef.

Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Tove Jørgensen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame Step

HUSK!

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 15. august 2018 skal være redaktionen i hænde senest den 22. juli 2018.

Kæmpeloppemarked i Mellemhaverne søndag den 26. august kl. 10.00-15.00

Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk

FDF i Alperne  Lørdag d. 13. juli drager 5 ledere og 7 af de ældste børn afsted mod Østrig. Sammen med næsten 400 andre FDF’ere skal vi opleve Østrigs alper, lave mad på trangia, opleve naturen og kulturen, samt bo 900 meter over havet! Det er anden gang FDF Agedrup rejser til Østrig og vi glæder os til at få en super oplevelse på væbnerholdet!

FDF og Skt. Hans Af FDF, Agedrup  Skt. Hans aften 2018 kl. 18.00 er der som altid bål på pladsen bag Butikstorvet, og hvor der er bål og sang, er FDF! I år vil vi lave snobrød og vi vil gerne have dig med! Så tag mor/far eller bedsteforældrene i hånden og kom over og tag en snak med os. Hvis du synes FDF måske er noget for dig kan du få et klippekort, så du kan prøve at være FDF’er. Måske bliver du bidt af det!

Lokalhistorisk byvandring  Kom til lokalhistorisk byvandring torsdag den 31. maj med start klokken 19 på Butikstorvet ved SuperBrugsen. Sidste års vandring gik ad Brolandvej og gennem skoven retur. I år går turen den anden vej ad Lunden, ned ad Markhaven og ad stien til Skovhaven og retur. En tur på et par timer med Helge Rasmussen, som fortæller om byen omkring 1960 gerne suppleret af andre, der ved noget. Lokalhistorisk Forening arrangerer aftenen.


NYT MEGA-BOLIGPROJEKT PÅ VEJ Næsten grønt lys til byggeri af op til 269 boliger på den anden side af Østre Ringvej - i Seden Syd. Lokalplanen har været i høring, men skal godkendes i byrådet. Af Erik Schmidt Der er nu næsten hul igennem for den nye ejer af kæmpegrunden Lunden 8 til et større byggeri, der også medfører en nedrivning af den nedbrændte bebyggelse ved Ring 3. Grunden ligger på Seden Syd-siden af Ring 3 og grænser op til H.C. Andersen Skoven. Hvis alt går efter planen vil der kunne bygges op til 269 boliger i mindre boliggrupper i maksimalt to etager. Grunden er solgt til Christian Fischer og hans byggefirma, Lunden ApS, som hører hjemme på Frederiksberg og ejes af Cfischer Holding, har planlagt det store projekt sammen med Odense Kommune. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring 9. februar til 9. april 2018, og der er kommet tre indvendinger. Lokalplanen er ifølge byplanlægger Esben Fog fra Odense Kommune snart klar til endelig vedtagelse i udvalg og byråd. - Der er dog endnu ikke fastsat endelig dato for, hvornår det sker, men vi forventer, at det bliver inden længe. I forvejen er der grønt lys til et stort boligprojekt i Markhaven, der efter planen skal skabe 178 huse i et blandet byggeri med flest parcelhuse.

at der vil ske en ubalanceret udvikling mellem lejeboliger og ejerboliger i Seden, hvis der bliver bygget 269 lejeboliger. De pågældende borgere frygter, at Seden Syd vil udvikle sig til et nyt ghettoområde.

TÆT BEBYGGELSE PRIMÆRT I TO ETAGER

Den store grund på Lunden har senest været ejet af Peter Anker fra Årslev gennem P.A. Projektudvikling, men oven på krisen fik firmaet tilsyneladende problemer med at finansiere boligprojektet fra 2011. H.C. Andersen Haven, som projektet hed, omfattede 50-60 etplanshuse på 70-110 m2. Før midten af 1980’erne var grunden ejet af frøavlerfirmaet Dæhnfeldt, der drev forsøgsgartneri på grunden. Ruinen ud mod Østre Ringvej (Ring 3) er resterne af bygninger fra dengang Dæhnfeldt ejede grunden. Den kommende bebyggelse opføres som mindre boligklynger adskilt af grønne strøg og stier. Bebyggelsen opføres i primært to etager, dog med én etage i bebyggelsen nærmest Østre Ringvej. Odense Kommune vurderer, at lokalplanen ikke medfører en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for generelt beskyttede arter. Selv om der findes nedgravede tanke er der heller ikke fundet forurening på jorden. Men hvornår grunden kan „frigives“ vil blandt andet afhænge af de arkæologiske undersøgelser i nærområdet. Odense Bys Museer har haft forundersøgelser, som viser, at her er bevaret mange fortidsminder fra især bondestenalder og jernalder. Inden fristens udløb var der kommet tre indsigelser mod lokalplanen. De går blandt andet på bebyggelsesgraden og den miljøpåvirkning, som så stort et boligområde kan forårsage. En anden indsigelse fra borgere i Flaskehalsen går på,

3

Lokalplanområdet der nu giver mulighed for 269 nye boliger.

AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018


4

BAGERMESTEREN Efter at have drevet bagerforretning i Bullerup og Munkebo i 16 år blev Torben “Bager” Christoffersen i 2016 sendt til tælling, fordi en medarbejder ifølge ham groft misbrugte hans tillid. I 7 måneder gik han rundt som en zombie. Nu har han fundet sig selv igen og arbejder som bagersvend. Men han vil have mere tid til at fiske og køre på motorcykel. Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Af Erik Schmidt Foråret 2016 slog benene væk under Torben „Bager“ Christoffersen. Han blev sygemeldt i syv måneder med stress og solgte samme efterår Torvebagerierne i Bullerup og Munkebo til Abid El-Lahi. For Torben var det slut med at være bagermester. I et stykke tid lavede han ikke noget som helst ud over at fiske lidt og besøge sine børn. Senere fandt han et arbejde som bagersvend. Han ejer dog stadig murstenene om Torvebageren på Bullerup Butikstorv, men da Abid El-Lahi efter godt et år måtte kaste håndklædet i ringen, lukkede bagerbutikken i Bullerup. Torben Bager havde i mellemtiden fundet grunden under sine fødder, og Mehmet Oguz, der driver et pizzeria på butikstorvet sammen med sin bror Hasan, havde vist interesse for at åbne en bagerforretning i det tomme lokale. Nu har de to en aftale om, at Mehmet banker en ny bagerforretning op i Torbens lokale, og Torben hjælper med at skaffe brød og konditorvarer. Bagerbutikken på Bullerup butikstorv genåbner. SENDT TIL TÆLLING

I 16 år havde Torben arbejdet som bagersvend i sin far Ib Hein Christoffersens bagerforretning, og derefter havde han overtaget forretningen og i lige så mange år selv været arbejdsom bagermester med forretning i Bullerup og Munkebo. Han var glad for at være bagermester og stolt af sit fag og har været aktiv i foreningsarbejde for bagermestre. Men problemer med en medarbejder, der ifølge Torben groft misbrugte hans tillid, sendte ham til tælling med et alvorligt økonomisk tab. Det var i 2016, han trak stikket og solgte bagerforretningen til Abid El-Lahi, der overtog Torvebagerierne i både Bullerup og Munkebo. - Jeg var chokeret over det, der skete i min bagerbutik i Bullerup. Jeg var helt væk og kunne ikke huske noget som helst. Mit blodtryk galopperede derudaf. På hospitalet fik Torben Bager konstateret mikroskopiske blødninger i frontallappen.

- Så jeg sagde til mine piger, at hvis det ikke blev bedre, ville jeg sætte forretningen til salg inden året var omme. Sådan blev det. Der var ingen strøm på batterierne.

I garagen har Torben også en motorcykel stående. Den har han haft i 16 år, men den har kun kørt 12.000 km. Det agter han at lave om på. VILDE DYR I STUEN

DE BEDSTE ÅR SOM ALENEFAR

Torben Bager har tre børn med to forskellige mødre - Rasmus, 32, Rikke, 29 og Nadja, 24. De bor stadig i nærheden af Skovhaven, hvor Torben nu bor alene. Det har han gjort, siden hans daværende thailandske hustru, som er mor til Rikke og Nadja, ret pludseligt for 15 år siden og ikke uden dramatik stak af til sit gamle hjemland. Dengang mærkede Torben, at han og børnene rykkede sammen, og i dag ses de tit og hjælper hinanden. - Der går ikke en dag, uden at ét af børnene besøger mig eller vi ringer sammen. Selv om det udefra dengang kunne se ud som en vanskelig situation, var det ikke noget, der for alvor rystede Torben. - Jeg havde aldrig prøvet at koge en kartoffel, da det skete. Men det blev godt. Det lyder åndsvagt, men årene derefter var faktisk nogle af de bedste år i mit liv. Jeg var så tæt på børnene. Det var sgu sjovt. - Det var jo hårdt både at være alene om at have forretning, hus og børn. Når børnene skulle i skole, måtte jeg ringe hjem og vække dem. Men det funkede på arbejde, for jeg havde et rigtig godt personale, og det gav gode penge dengang. MASKINPARKEN SAMLEDE STØV

I dag ser Torben Bager ret nøgternt på det, der er sket. - Det er okay. Når kroppen siger fra og man er 54 år, så skal man nok lytte lidt og tage det mere roligt. Han har en båd, og sammen med svigersønnen Thomas fisker han lidt. - Det er sådan en styrepultjolle, som jeg har brugt alt for lidt. Der sidder en lampe, der lyser, når motoren har kørt i 10 timer. Den lyste første gang sidste år! Nu bliver den brugt, for nu er mine piger og deres kærester med i det. De betaler for havnepladsen, og jeg giver båden.

Hans stue vidner om en interesse, som han tidligere ofrede meget opmærksomhed. På væggene hænger masser af udstoppede, skuldermonterede vilde dyr fra Afrika. Der er både gepard, kudu, empala, oryx, gnu og zebra, og de fylder vildt meget i stuen. Torben har selv skudt dyrene på trofæjagter i Syd Afrika og Namibia i 2003, 2011, 2012 og 2014. Jagterne er strengt styret gennem et bureau med professionelle huntere, der giver tilladelser, og der skydes ikke unge dyr og hunner, beroliger Torben. - Dernede er der jagtfarme uden om nationalparkerne, og man skal også tænke på, at de vilde dyr kan være en trussel mod både mennesker og afgrøder. På én særlig dramatisk dag blev han og hunteren først jagtet af et næsehorn, og senere skød han to geparder og blev på tæt hold set an af en løve. - Fuck, jeg var bange! Det trækker lidt i den 54-årige bagersvend for igen at komme på safarijagt, men der er også lige det med pengene. Det er en dyr hobby! SAVNER AT BESTEMME

Torben kan dog ikke skjule, at han savner at være bagermester. - Jeg savner sgu at bestemme! Jeg savner at kunne lave om på nogle ting på arbejdet, når man kan se, at noget ikke fungerer. På Fyn er bager- og konditormestrene organiseret i Fyns Stifts Bagerlaug, som samler ca. 50 bagermestre. For 15-20 år siden var der ifølge Torben Bager tre gange så mange. Selv om han i dag er bagersvend, er han dog stadig formand for „25 quint“, som er en gruppe af fynske bagermestre. - Quint er en gammel måleenhed, forklarer Torben, og gruppen er ifølge ham landets ældste erfa-gruppe. Her udveksles erfaringer og endda opskrifter, og gruppen er ikke til sinds uden videre at give slip på formanden, selv om mestertitlen er forhenværende. AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018

5


HANDL LOKALT HVIS DU VIL HAVE EN BUTIK I MORGEN - I OVERMORGEN ER DET FOR SENT - Vores butikker skaber liv i byen, støtter og sponsorerer foreninger og arrangementer som f.eks. Sankt Hans, fastelavn og banko i Agedrup Forsamlingshus, siger Thomas Olsen, der frygter, at Bullerup-Agedrup ender som en død by, hvis ikke beboerne i højere grad handler lokalt Af Erik Schmidt I en tid hvor enorme varehuse, butikscentre og discountbutikker dominerer dagligvaremarkedet og nethandelen er i kraftig stigning, har butikkerne i Agedrup og Bullerup ligesom andre lokalområder brug for lokalpatriotisk opbakning for at klare sig. De er afhængige af, at borgerne i området tager det aktive valg at handle i byens butikker. Ellers kan konsekvensen blive, at butikkkerne lukker. Det mener Thomas Olsen, der med Olsens Vinduespolering kommer meget rundt blandt byens erhvervsdrivende. - Jeg mener simpelthen, at man som beboer mere aktivt end tidligere må støtte byens handlende, hvis man fortsat ønsker dem i byen. Hvis byens dagligvarebutikker må lukke ned, mister vi liv i byen. - Vores butikker skaber liv i byen, støtter og sponsorerer foreninger og arrangementer som f.eks. Sankt Hans, fastelavn og banko i Agedrup Forsamlingshus. Det gælder SuperBrugsen, ABCykler, Møllekroen, Pizza Vero, Redtz og masser af små erhvervsdrivende, som alle støtter op med gaver og lignende. - Hvis vi ikke gør noget ved det, ender vi som en „død“ by, ligesom for eksempel Lumby efter at dagligvarebutikken lukkede. Det samme med Nr. Søby.

Torvebageren har været lukket siden 9. april 2018.

TRUET AF NETHANDEL, DISCOUNT OG UDESPISNING

6

Jon Klarskov, der er relativ ny brugsuddeler i SuperBrugsen Bullerup, er enig i, at der er meget brug for den lokale opbakning. På spørgsmålet om, hvad der kan gøres for at skabe bedre lokale erhvervsvilkår har han et klart svar. - Svaret er enkelt. Handl lokalt hvis du vil have en butik i morgen. I overmorgen er det for sent! SuperBrugsen er presset af, at flere spiser ude, og nethandelen stiger og stiger. - På seks år er udespisningen steget med 68%, og handel på nettet er kommet markant stærkt frem. Vi vækster 7.000 pakker om året i udlevering bare i vores lille Brugs, siger han. Nye tal fra Post Nord viser, at Agedrup tager førstepladsen som den by eller det postområde i Odense Kommune, der modtager flest pakker pr. husstand. Ikke færre end 10,9 pakker har posten i gennemsnit leveret i 2017 til hver husstand i 5320 Agedrup. SuperBrugsen, der er Bullerup-Agedrups største butik, er truet af både discountbutikker og af den nye kundeadfærd.

Discountbutikken Kiwi lukkede i 2014 og har stået tom siden da.

Grethe Ecklon lukkede sin tandlægeklinik 31. december 2017.

Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk


For at imødegå udfordringen vil Jon Klarskov bygge videre på „den gamle brugsånd“, tilbyde gode oplevelser gennem „storytelling“ og smag-på-din-Brugs-arrangementer. Men SuperBrugsen Bullerup satser også på den såkaldte conveniance-food med flere færdigretter, der bare lige skal have 20 minutter i ovnen. MAN KAN IKKE FÅ LAPPET CYKEL PÅ NETTET

En af byens selvstændigt erhvervsdrivende, Bjarne Nielsen, der har AB Cykler, startede i 1998 på butikstorvet. I 2010 tog han et spring op i luften og etablerede forretning på Borsvinget i lokalerne, hvor engang Danske Bank hørte til. Forretningen har en omsætning, der gør, at det kan svare sig at have en svend ansat. - Vores branche er udfordret af nethandelen. Men man kan ikke få lappet sin cykel på nettet. Derfor er vi nok bedre stillet, end de butikker, der sælger en vare, man kan købe

andre steder, hvor den måske er billigere. - Når der er et håndværk knyttet til varen, så kan vi bedre konkurrere på kvaliteten og servicen, siger Bjarne Nielsen, der også fremhæver leveringssikkerheden. - Vi går jo ind i alt og siger ja til det hele. - Man skal tilpasse sig. Man skal have flere æg i kurven. Det er ikke for sjov, at jeg også tager ud og sliber nøgler. - Det er vel også det, der sker inde ved siden af hos Tina og Jens i Bullerup Nærbutik. Ud over almindelige kioskvarer sælger de brød og kager, har spillemaskiner, kartofler fra Syrengården og kød fra „Den madglade“. Det er sådan, det må være. Mange bække små gør en stor å. De fleste af Bjarnes kunder er lokale, men han er klar over, at kundeloyaliteten har grænser. - Der vil altid være nogen, der tager ud til Bilka for at handle.

som han hedder i folkemunde. Torben måtte i 2016 sælge butikkerne i Bullerup og Munkebo, da han blev sygemeldt med stress. Nu arbejder han som bagersvend ved Kornbageren i Odense NV. Det bliver Mehmet Oguz, der skal drive butikken sammen med sin kone, som ifølge Torben Bager tidligere har stået i bagerforretning. Mehmet arbejder til daglig i Pizza Vero på butikstorvet lige ved siden af bagerbutikken, og den driver han sammen med sin bror, Hasan. Gennem sit kendskab til bagermestre i Odense og på Fyn vil Torben hjælpe med at skaffe en bager, der kan levere godt brød til „ordentlige priser“, som han siger. Mehmet Oguz (tv.) åber ny bagerbutik i Torben „Bager“s lokaler på butikstorvet

Bagerbutik genopstår i helt nyt design Mehmet Oguz fra Pizza Vero åbner ny bagerbutik på butikstorvet Af Erik Schmidt I april 2018 blev nøglen til Torvebageren på butikstorvet i Bullerup drejet om, og butikken har været lukket siden. Men nu er en ny, moderniseret bagerbutik på vej. Torben „Bager“ Christoffersen, der ejer butikslokalet og op til 2016 har drevet Torvebageriet i både Bullerup og Munkebo, har indgået en aftale med Mehmet Oguz om at renovere bagerbutikken og overtage driften af den. - Mehmet slår det stort op med helt nyt butiksdesign, og jeg vil gerne hjælpe ham i gang, siger Torben Bager,

OVERTOG FARENS FORRETNING

Torben Christoffersen har været bager i en menneskealder. Først arbejdede han for sin far, bagermester Ib Hein Christoffersen, der i 1973 kom til Fyn med familien og købte Hjørnebageriet på Kochsgade og bageriet ved Påskeløkken. I 1977 solgte han de to bagerforretninger og byggede i stedet forretningerne i Bullerup og Munkebo op. Samtidig flyttede familien til Bullerup. I 32 år arbejdede Torben Christoffersen her - de seneste 16 som bagermester i forretningen, som han overtog efter faren. I 2016 solgte han Torvebagerierne i Munkebo og Bullerup til Abid El-Lahi, der overtog driften i efteråret 2016. I Munkebo holder butik og bageri til i lejede lokaler, mens Torben ejer lokalerne på butikstorvet i Bullerup. Her har der dog altid kun været udsalg af varer. 1. april 2017 overtog Benny Nielsen Torvebageriet i Munkebo Bycenter efter Abid Ellahi, der ikke var bager. Derefter leverede Benny Nielsen brød til Abid Ellahi, der dog i foråret 2018 også måtte give fortabt i Bullerup. Forretningen i Munkebo er altså intakt, og inden længe skulle der også igen kunne langes bagerbrød og konditorsager over disken fra bagerbutikken i Bullerup.

AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018

7


8

Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Er Brolandvej livsfarlig? Af Ole H. Christiansen

Thomas Mørk, Vicki Berlin, Niels Olsen, Bodil Jørgensen og Lars Arvad sprudler.

STOR FORLØSNING

Gennembrud for Lars Arvads sommerrevy, der med et af landets bedste revyhold har måttet udbyde 14 ekstraforestillinger Af Erik Schmidt

KOMMENTAR

Odense Sommerrevy, der som bekendt har visse helt lokale islæt, er en forløsning på alle måder. Der er solgt mere end 18.000 billetter og annonceret 14 ekstraforestillinger, og på scenen slår revyskuespillerne gækken løs. Alle ser ud til at være glade for at være på scenen og vise, hvad de har at give til publikum, og man kan mærke at de kan lide hinanden og er trygge ved at give den gas. Holdet med Lars Arvad, Thomas Mørk, Vicki Berlin, Niels Olsen og Bodil Jørgensen kan få selv halvdårlige lavenerginumre til at blive gode. Det er nok ikke udpræget en ulempe, at Niels Olsen har familien med – eller er det instruktøren Joy-Maria Frederiksen, der har taget sin mand og datter med? Det er som om, det har skabt tryghed. Det er et gennembrud for Odense Sommerrevy, der de første to år ganske vist har leveret kraftpræstationer, men måske har været lidt stiv i koderne på grund af et megastort setup og et tårnhøjt forventningspres. Måske. Hvad ved jeg? Det er ganske givet ikke det samme at spille revy på en intimscene for et publikum på 100 som på en kæmpescene

med plads til 700. Det må være som forskellen på at spille rockmusik i forsamlingshuset eller i Parken. Det kræver forstørret nærvær, ekspressiv kraft og en grundlæggende tro på, at man kan få publikum i tale. Det fører for vidt med en hyldest til instruktøren, kostumieren, skrædderen, kapelmesteren, musikerne, scenografen (som i øvrigt er Thomas Mørk), koreografen (som i øvrigt er instruktør JoyMaria Frederiksen), forestillingsledere, regissører og alle andre - herunder lydog lys-troldmanden Miochael Eglin, der alligevel må fremhæves. Ikke alene fordi han er lokal avl fra Agedrup og Fjordagerscenen, men fordi Michael, eller Mic Productions som hans firma hedder, får det hele til at se legende let ud, og han kan det med at skabe atmosfære på scenen og få lyset til at materialisere sig. Men oven over alle stråler revydirektørparret Lars og Michelle Arvad med deres familie, venner og gamle Fjordagerscenen-folk. Omkring 70 frivillige har hjulpet til med alverdens praktiske opgaver. Ingen anden dansk revy kan præstere det opbud af kompetent frivillig hjælpsomhed, som Odense Sommerrevy. Alle vil gerne hjælpe sympatiske Lars og Michelle.

Flot fremmøde trods ferie

INDLÆG

Går man tur ad Brolandvej på fortovet alene, skulle det være sikkert nok, eller er det? Ja, går man to sammen, må man gå i gåsegang, da det er for smalt til to. Går man længere ud, hvor fortovet mangler, er man klar over, at det kan være farligt at gå på vejbanen, og man tager derfor sine forholdsregler ved at gå ind på gruset og står stille, mens bilerne passerer. Men det viste sig at være en falsk tryghed at gå på fortovet, hvis bilisterne kører for tæt på fortovskanten, oplevede jeg forleden, da jeg gik der med min rollator. I dette tilfælde skete dét heldigvis ret sjældne, at en bilist overhalede en anden med fuld fart langs med kantstenen, hvor min rollator var ved at blive suget med og mit hår blafrede ved lufttrykket. Jeg har tidligere gjort mig til talsmand for at få udvidet fortovet til i alt 3 fliserækker, så man ikke behøver at være for nær på kantstenen, men intet er sket. Vi fik den gang udskiftet nogle fliser, der lå helt forkert og andre, der var knækket af de tunge fodgængere, eller hvad det nu har været. I øjeblikket er der 2 rækker fliser, der flere steder er reduceret til 1½ række. Jeg kan naturligvis sagtens foreslå, at lodsejerne bør afgive en meters penge af deres grund til udvidelse af fortovet, som derved kom til at ligne det flotte fortov, der i sin tid blev lagt på Lunden, men hvad siger lodsejerne mon selv til det. For nylig kunne man i avisen læse, at Ny Vestergade inde i storbyen var sat i stand og gjort til delvis gågade med indvielse af selve rådmanden, Jane Jegind. Det kunne måske være, at vi også kunne få hende herud og indvi et nyt fortov. Nå, men næste gang en bilist kommer for nær på, så kunne min rollator måske komme i karambolage med bilen, der nok ville få nogle slemme skrammer i den fine lak og med mig som kølerfigur. AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018

9


AGEDRUP FØR - en fortælling af borgerne og Lokalhistorisk Forening om Agedrup Sogn - Red. Helge Rasmussen - B

LIVET PÅ GÅRDEN I KATHRINES BARNDOM Kathrine Sørensen blev født 1940 på Agedrup Lindegaard, hvor hun også i dag bor med sin mand, Søren. Hun kender sin slægt gennem de seneste 250 år. De har alle levet og arbejdet på gården og markerne. Her fortæller Kathrine selv om livet på landet i Agedrup, da hun var barn. Kathrines mormor og mor.

Af Kathrine Sørensen Jeg blev født 1940, på Agedrup Lindegaard, der hvor Søren og jeg bor i dag. Der er vores tre børn vokset op. Jeg har den glæde at kende min slægt af navn over 250 år tilbage. De har alle levet og arbejdet på gården og på de samme marker, som Søren og jeg har. Som der står i en af vores salmer „Slægt skal følge slægters gang“. De samlede sten engang, som vi har gjort. Far og mor, Agnes og Herluf Poulsen, blev gift i 1933. Jeg kom først i 1940. Uheldigvis blev jeg deres eneste barn. Jeg har jo tit savnet søskende, men sådan var det. ISVINTER

Det var en af de koldeste isvintre i 1940. Jeg fået fortalt, at det sneede så meget, at alle veje om morgenen var sneet til. Dengang var der noget, som hed snefogeder. De var i alle byer. Far var tilfældigvis snefoged i Agedrup og omegn, da jeg meldte min ankomst. Hver morgen samledes alle byens mænd med deres skovle, og så skovlede de sne op i store bjerge. Det foregik ved håndkraft. Det gjorde man dengang. Dengang boede lægen i Dræby. Men i Agedrup havde vi vores egen hjemmesygeplejerske. Hun boede på det, der i dag hedder Brolandvej. Set med datidens øjne var det jo frås. Min mor, som var 37 år, havde som alle andre vordende mødre læst om nye

og gode råd for kvinder med nyfødte. Ifølge dem skulle det være meget sundt, at spædbarnet ikke fik underdyne. Det skulle i stedet ligge på ryggen direkte på en tangmadres. Det skulle jeg derfor også. Der var bare det, at der var godt 30 graders frost døgnet rundt. Varme i værelset var der ikke noget af. I den kulde kunne der ikke fyres nok op. Jeg var nær frosset ihjel. MORMOR REDDEDE MIG

Det havde jeg gjort, hvis ikke min mormor var kommet på barselsvisit og straks havde beordret underdyne og overdyne til sit nye barnebarn, inden det frøs ihjel. Selvfølgelig har jeg fået dette fortalt af mor, men jeg fryser stadig på tæerne. Det er nok derfra. Jeg lærte ikke hverken min morfar, mormor eller farmor at kende. Min mormor kan jeg svagt huske som en stor sort kjole, der stod og kikkede på mig. Min mormor var 68, da jeg kom, så hun var nok træt af børnebørn, tænker jeg. MOR ARBEJDEDE ALTID

Jeg husker min mor som en meget dygtig husmor. Det er nok derfor, jeg altid har haft alt andet i hovedet, som jeg syntes var sjovere. Jeg havde jo set, hvordan hun altid gjorde rent, eller arbejdede i urtehaven. Mor gik altid i en slags uniform en ternet bomuldskjole og udenpå den et forklæde, der gik fra brystet til knæ-

Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk

ene. På hovedet havde hun altid en kappe af hvidt bomuldsstof, som blev stivet i kartoffelmel. Den var et trekantet stykke hvidt bomuldsstof, som blev fæstnet sammen i nakken med en knappenål. Nu stod den flot i vejret og lignede en bispehue. Det var mors kendetegn. Alle, der har set det, glemmer hende ikke. Hun dyrkede alle slags grøntsager, som blev passet og plejet. Hun skulle holde os alle med grøntsager. Hun købte intet. Det, hun ikke dyrkede, behøvede vi ikke at tænke på. Måske var det også en nødvendighed under krigen. Hun havde en stor landhusholdning at sørge for god mad til. Hun havde hønsehold, kyllinger, ællinger og gæslinger. Jeg har aldrig kunnet leve op til hendes energi på det felt. Jeg har tit tænkt, hvad hun ville sige, hvis hun så, at jeg roder og heller ikke lige har vasket gulvene. KYLLINGER

Mor holdt høns. Hvert forår købte hun 200 usorterede kyllinger fra et hønseri. Det var en stor dag, når de ankom med vognmand i store kasser med runde lufthuller. Kasserne var fyldte med små levende gule totter. Det var daggamle kyllinger - d.v.s. lige udklækket. Det var uforglemmeligt. Dejlige bløde, søde og små var de. Hvor de pippede i munden på hinanden. De kom under en varmelampe, som de troede


Billedred. Frede Rasmussen var deres mor. Når jeg tog dem op i hånden, kravlede de rundt i min hånd med deres små fødder. Jeg ville ønske, at alle børn i dag kunne opleve dette. Mine børn har oplevet det.

for at samle æg ind. Det skulle jeg absolut ikke. Det var kun mor, han tolerede. Jeg sladrede om hændelsen. Så spiste vi ham. Jeg gik derind af og til, fordi jeg holdt af høns. Deres fjer er egentlig så bløde. Da jeg jo er enebarn manglede jeg nogen at snakke med.

ALT BLEV BRUGT

DE MANGE SLAGS HØNS

Mor havde rugehøns. Det var høns som skulle lægge æg til salg. Der var bare det, at mor havde en tilbagevendende kamp med dem, som fik indbildt rugesyge. “Liggegale” kaldte vi dem. Det betød, at de bare lå på en tom rede og rugede. Når mor opdagede det, skulle de gøre gavn. Hun tog nylagte æg og lagde dem under de liggegale høns. Disse æg skulle gerne være befrugtede, så nu havde de bare at ruge ud. Mor kunne godt have 6-8 høns på æg ad gangen i en særskilt rugekasse. Spørger du, hvordan de så blev befrugtede? Mor havde to haner. De ordnede det med stor fornøjelse! EN SIMPEL METODE

Men det kunne jo ikke ses udenpå æggene, om de var befrugtede, så mor skulle finde ud af, hvor mange af dem der var det. For at finde ud af det, havde hun en ganske simpel metode. Hun hentede en spand med lunkent vand. Heri lagde hun så nogle af de varme æg fra hønsene. Ikke for mange ad gangen. Nu kunne hun se, at de æg, som sank til bunds i spanden, var ufrugtbare. Ud med dem. Men de æg som flød, sprællede og hoppede, var der en levende kylling inde i. Så kunne mor se, hvor mange kyllinger, der ville klække til foråret, og en lille gul kylling ville springe ud af ægskallen. Det var et eventyr for en lille pige. Det har jeg aldrig glemt. Jeg tror min ældste datter Anne-Mette har oplevet det sammen med sin mormor HANEKAMP

Mor havde to haner. Jeg siger jer, at sådan en hane tror og føler sig som en konge. Det gik altid galt, for de kom op at slås. De kunne være meget krigeriske. Vi havde engang en særlig aggressiv hane. Han var ualmindelig hidsig. Så engang overfaldt han mig, da jeg var inde

slagteren lagde på grisens hals. Jeg så, hvordan blodet pumpede ud. Mor tog så spanden med ind og lavede blodpandekager, som vi fik at spise med æble og sirup til frokost samme dag. Jeg skulle ikke nyde noget, jeg tænkte på det varme dampende blod, som havde flydt.

Et folkehold fra Lindegaarden.

SALG AF ÆG

Mor havde altid Hvide Italienere. Det er en særlig hønserace. Hun var økonomisk og holdt den race, fordi de lagde mange, men små æg. Hun sagde: „Et æg er et æg.“ Hun passede og plejede sine høns, rensede ved dem, strøede med avner de kunne ligge i og skaller til at spise af. Det gjorde at æggeskallen blev stærk. De skulle også have grønt, såsom bl.a. grønkål, det var for at blommen blev fint gul og fine at sælge. Skallerne hentede far i Seden Strandby. Dengang sagde vi Skalleøen. Æggene blev samlet ind hver dag og blev derefter renset for fjer og skidt. De måtte ikke vaskes, for så blev de kasseret. Jeg har mange gange stået og pudset æg sammen med mor. Hver uge kom en opkøber og hentede kasserne med vores æg, som var lagt rene i æggebakker. Opkøberen boede i Marslev. Peder Knudsen hed han. Jeg tror, han havde en god forretning med at hente alle bøndernes æg. “Peder-knækæg” kaldtes han. SLAGTE GRIS

Vi slagtede gris et par gange om året. Det var ikke en dag jeg brød mig om. Jeg gemte mig, når jeg så, de kom trækkende med grisen. Hvor den skreg! Da jeg blev ældre skulle jeg tage blodet af i en spand. Jeg skulle holde en spand op til det snitsår, som hjemme-

Der blev lavet medister, leverpostej med slør, leverpølse, grisetæer i gele, finker, fedtegrever, sylte og pålæg. Alt blev brugt. Grisehovedet, lungerne, nyrerne grisetæerne, leveren og hjertet. De store skinker og stege, flæskesiderne, skulle altid røges. Det, som ikke skulle røges, blev lagt i saltbaljen Det vil sige lagt i saltlage i et stort ovalt kar af træ med låg. Medister og ribben blev henkogt. Det skete i en henkogningskedel. En konserveringsmetode, man brugte dengang. Kødet kom i henkogningsglas og sat i kedlen, hvor det blev kogt og fik et fedtlag over som isolation. Nu kunne det holde sig til hele vinterens forråd. Der var ikke noget køleskab, men der var et flueskab, det hang på væggen. Det bestod af et meget fint net, så der kom luft, men ikke fluer i maden, som stod i kælderen, for der var køligst. NU SKULLE DER FESTES

Så skulle der festes. Der blev holdt pølsegilde for hele byen. Naboer og venner blev indbudt til at komme og smage på den nye gris og mors medister. Det var også for at få spist det bedste af maden. Den var jo bedst, inden den blev henkogt, eller saltet. Det var skik og brug i hele byen, når nogen havde slagtet. Så bød man til fest for at smage husmoderens medister. Der var stor konkurrence mellem husmødrene, om hvem der lavede den bedste medister.

11

Kathrine Sørensen Kathrine er født på Agedrup Lindegaard og bor der som 7. generation stadig. Hun har i 10 år været formand for Ældre Sagen i Odense, har bl.a. været i Agedrup Menighedråd i 8 år og i Fyens Stiftsråd i 6 år. Har også været 1. suppleant til Odense Byråd. P.t. går hun op i at male og har en del udstillinger rundt i landet.

AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018


Det er ikke kun på fodboldbanen, at Agedrup Bullerup Boldklub udvikler sig. Klubbens medlemmer bliver ved med at forbedre faciliteterne. Udenomsarealet er blevet belagt med fliser, der er lavet boldrum og udsalget har med ABB-Corner fået en ansigtsløftning.

FORBEDRINGER I ABB

www.dbufyn.dk Herre S3 HS3-1 Pulje 2 og Herre S5 pulje 1 Kampprogrammet for 2018 kan findes ved at klikke ind på ABB´s hjemmeside, www.agedrupbullerupboldklub.dk underfanebladet Kalender Der bliver typisk spillet én til tre hjemmekampe om ugen og alle er velkomne til at kigge forbi. ABB ønsker alle en god sommer.

Udenomsarealet er blevet belagt med fliser, der er lavet boldrum og udsalgsboden er fikset op. Alt er klart! Af Johan Bækholm I sidste del af vinteren og i det spæde forår har Rema 1000 Park (ABB´s hjemmebane) gennemgået yderligere forbedringer, idet gæste omklædningsrummet er gjort større. Vi er glade for at kunne byde vore gæster velkommen i de forbedrede omgivelser. Udenomsarealet er ligeledes blevet belagt med fliser, der er lavet boldrum og vores udsalg er fikset op, så alt fremstår super flot. En stor tak til alle de frivillige med Lars Engstrøm i spidsen.

12 FODBOLDSÆSON 2018

Endelig skete det, som alle fodboldelskere har ventet på, den nye sæson

blev skudt i gang. Det holdt hårdt med at komme i gang med sæsonen 2018, da Kong Vinter ikke ville slippe sit tag i det danske forår. Men alle kom i kamp med ca. 14 dages forsinkelse og det betyder, at der vil være nogle hængepartier senere på sæsonen. Igen i år er ABB repræsenteret med 5 hold - Serie 3, Serie 5, Super Veteran Kreds 14, Veteran Kreds 10 og Platin (7 mands). Alle hold har fået en absolut godkendt start og blander sig i den bedste og sjove halvdel af tabellen. Holdene kan følges på henholdsvis: www.ob70.dk under fanebladet Kampe/ Stillinger.

Her kan du følge ABB’s hold

Sommerfesten

www.ob70.dk SE under fanebladet Kampe/ Stillinger. www.dbufyn.dk SE Herre S3 HS3-1 Pulje 2 og Herre S5 pulje 1. www.agedrupbullerupboldklub.dk SE kampprogrammet for 2018 ved at klikke ind på ABB´s hjemmeside under fanebladet Kalender.

D. 16. juni er der et arrangement for klubbens medlemmer, nemlig den årlige sommerfest. Der vil være en række aktiviteter i løbet af dagen, bl.a. fællesspisning . Så er det jo også dagen, hvor Danmark åbner ved Fodbold VM mod Peru.

Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Lars Engstrøm Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Menige medlemmer Jacob Korsgaard Oliver Hauerholt Johan Bækholm

5230 0498

3025 8697 3095 3436

Suppleant Michael Stengel Pedersen Holdlederne Super oldboys - mandag Christian Elstoft Martin S. Olsen

2620 8956 5163 3457

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 3 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021


Fjordagerscenen binder med stor succes an med meget krævende stykker

DRAMATISK JEKYLL & HYDE Her ses Peter Helveg Larsen i rollen som Dr. Jekylls gode ven, der opdager at Jekyll også har en ekstrem sort side.

Af Erik Schmidt

KOMMENTAR

Det er mildest talt imponerende, hvad Fjordagerscenen for nylig fik sat op i Fjordagerhallen - Jekyll & Hyde, the musical. Det er et enormt krævende stykke at sætte op for et amatørteater, men det er en oplevelse at se de unge, entusiastiske talenter folde sig ud i en dramatisk og veliscenesat forestilling med individuelle kæmpepræstationer og

fornemt ensemblespil. Handlingen udspiller sig i det engelske klassesamfund i 1880'erne, men er på en sær måde stadig aktuel. Jeg fik mindelser til både filmen "Du forsvinder" og den bizarre retssag, der for nylig blev oprullet i tv med en ubådsbygger i hovedrollen. Der var heldigvis også godhed og kærlighed i stykket - og liflig musik. Hold op, hvor er de unge musikere dygtige.

Fjordagerscenen renoverer Centralen Kommunen har bevilget midler til forbedring af basen i Seden Af Ole H. Christiansen Fra 2017 har den nye bestyrelse for Fjordagerscenen med Sune Krintel i spidsen satset på nyskabende forestillinger af god kvalitet. Men man prøver at finde de vises sten ved at vælge kvalitetsforestillinger af en vis sværhedsgrad, der kan tiltrække gode skuespillere, men samtidig også indeholder roller af en karakter, så en bred del af foreningens medlemmer kan være med.

På generalforsamlingen den 11. april kom det frem, at økonomien for tiden er lidt anstrengt, så den enkelte forestilling må ikke give underskud. Det vurderes, at billetpriserne generelt ikke er for høje, men der må tages stilling fra forestilling til forestilling. Til gengæld har Fjordagerscenen fået en halv million kroner til brug ved ombygning og udbygning af Centralen (den gamle fjernvarmecentral, red.), så der kan spilles for op til 100 tilskuere

Allan Glue havde instrueret, og i hovedrollerne kunne blandt andre opleves Kenny Duerlund, Peter Helveg Larsen (som vi kender i Fjordager), Anna Christine Bauer og ikke mindst Lisa Bjerre Handberg. Pia Høg var produktionsleder. Lys og lyd var overdådigt - det var topprofessionelt - og kostumerne var virkelig fine. De var endnu engang lavet af Kirsten Janby, Jette Born og Jette Danielsen. De kan deres kram.

13

på foreningens egen scene, og der er lavet skitse til en ombygning af dimensioner. Foreningen arbejder på at gøre sine aktiviteter og forestillinger mere kendte i både lokalområdet og resten af Odense Kommune. Som næste forestilling er valgt “Busters verden”. Det bliver en vinterforestilling, som spilles på Agedrup Skole i november-december. Sune Krintel fortsætter som bestyrelsesformand. Til bestyrelsen blev i øvrigt valgt Lene Kroløkke. Vibeke Andersen, Conni Wiersch, Nickie Lindberg, Michelle Arvad, Freja og Pernille. AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

ma@holmbegravelser.dk

6610 9473 - 2140 6278

Tlf. 22 76 18 81

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

www.SkincarebyM.dk Butikstorvet Mølledammen 9 - 5320 Agedrup Tlf. 60 17 06 16

Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

bullerupsvommebad.dk

14

Vand • Varme Gas • Sanitet

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk

VVS GARANTI


Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Klinik for fodterapi Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk

Bullerup Pub’en

FYSIOTERAPEUT PIA RASK Tlf. 6054 4503 piafys@gmail.com BEHANDLING. TRÆNING PÅ SMÅ HOLD.

GLAD

Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 6610 8081 Billard og dart Bulleruppub2016@gmail.com

Læs Agedrup Rundt på nettet! Nu er det muligt at læse AGEDRUP RUNDT ved hjælp af din computer, tablet eller telefon. Alle numre fra 1994-2018. www.agedrup-rundt.dk

15

asger@asgerlindenskov.dk

Klokkestøbervej 21 Odense M Tlf.nr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018


foregå i uge 25 og 26 med uge 33 som erstatningsmulighed. Dronefotograferingen vil ifølge Robert Wengler kunne optages på en dag, men vejr og batteriforhold skal tages i betragtning. Flyvningen vil foregå både tidlig morgen og sen aften. Film bliver leveret elektronisk samt på CD-ROM eller USB stik hvad der muligt. Film bliver lagt i web-stream format (til hjemmeside og Youtube), samt en fuldopløselig HD format film. Materialet må bruges frit af Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening, men må ikke overgives til tredjemand med salg for øje. Niels Peter Jensen bliver filmstjerne, når han fortæller om Vester Kærby og Kærbygaard.

DRONEFILM OPTAGES DENNE SOMMER Holdet bag filmene regner med fortællinger om Vester Kærby, Agedrup Kirke, FDF-hytten, Daltoften, Skovhaven, købmandsbutikken (nærbutikken) på Lunden, bytorvet og Bullerup Mølle VESTER KÆRBY OG AGEDRUP KIRKE

Af Erik Schmidt

16

Optagelser til de nye små film med droneoptagelser om Agedrup Sogn i fortidig belysning er så småt i gang. Der optages film med interviews fra maj til oktober, og de forventes færdige senest i slutningen af 2018. Der bliver tale om seks film af en varighed på ca. 10-12 minutter stykket. Det er den tidligere Stiftstidendefotograf Robert Wengler, der står for optagelserne, og han laver drejebogen i samarbejde med Helge Rasmussen og Erik Rønn, der begge blandt andre meritter tidligere har været lærere på Agedrup Skole. Det er Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening, der publicerer filmene, og foreningen har fået støtte fra Odense Kommunes såkaldte Bydelspulje.

Et af de første omdrejningspunkter bliver Agedrup Kirke med interview af blandt andre sognepræst Lene BischoffMikkelsen, der i øvrigt fra 1. september går på pension. Også Vester Kærby med Kærbygård og andre gårde, gadekæret og punpehuset vil blive filmet, og Niels Peter Jensen vil fortælle om Kærbygaard og landsbyen før og nu. Niels Peter dyrker som 75-årig stadig 60-70 hektar jord på slægtsgården. Holdet bag filmene regner også med fortællinger om FDF-hytten, Daltoften og Skovhaven, købmandsbutikken (nærbutikken) på Lunden og bytorvet, Bullerup Mølle og Møllekroen og billeder fra såvel Agedrup, Bullerup, Vester Kærby og Radstrup. Alt er dog endnu ikke planlagt i detaljer, og der er ikke truffet aftale med alle berørte personer. Selve droneoptagelserne skal annonceres, og det sker blandt andet på denne side. De kommer formentlig til at

Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk

BEKENDTGØRELSE Agedrup filmes fra luften med drone Af Robert Wengler I forbindelse med filmoptagelser af Agedrup, vil Agedrup, Vester Kærby og Radstrup bliver overflyvet af en drone i perioden fra den 17. juni-1. juli 2018 og igen 11. august-19. august 2018. Da flyvning med drone er vejrafhængig vil optagelserne foregå, når vejret tillader det. Det kan også forekomme, at der bliver fløjet i de mørke timer. Optagelserne er til brug for film, der skal laves for Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening og omhandler, hvordan Agedrup er nu, og hvordan den har været tilbage i tiden. Filmene skal laves færdig i 2018. Filmene bliver lavet i samarbejde med Erik Rønn og Helge Rasmussen og med fotojournalist og dronepilot Robert Wengler som praktisk fødselshjælper. Derudover kan der forekomme enkelte optagelser med drone hen over sommeren, frem til projektets færdigørelse. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Erik Rønn (23204550), Helge Rasmussen (40424468) eller Robert Wengler (20430656).


Forreste række: Mathilde Lund Hansen, Freja Daubjerg Hansen, Josefine Risum Jørgensen, Sandra Søndergaard Larsen, Sarah Karoline Boe Sørensen. Midterste række: Naja Blyn, Alberte Linda Kierkegaard Albrechtsen, Gustav Sloth Hansen, Rasmus Damgaard Madsen, Mia Løring Jensen, Kirstine Kjerside Frandsen. Bageste række: Alfred Herløv Berg Petersen, sognepræst Anders Kjærsig, Anders Willaing Jacobsen, Simon Krog Jørgensen, Mathias Kolbæk Bjørn Lauridsen, Marco Flindt Knudsen

KONFIRMANDER AGEDRUP KIRKE 2017-18 17

Forreste række: Christine Sjørslev Runa, Nadia de Laurent Andersen, Ida Sofie Appelon Dresig Thygesen, Anna Egstrøm Trolle Hansen, Frederikke Holler Benedictus Larsen. Midterste række: Isabella Hjermind Stamm Madsen, Jeppe Schat-Petersen, Oskar Herløv Berg Pedersen, Louie Eisner, Oliver Feveile Adolfsen. Bageste række: Zack Noel Lichtenstein, Jonas Westergård Jørgensen, Anders Malte Erlandsen, Emil Sølund Kieler, David Cornelius Sundbo Jacobsen, Lasse Schmidt Møllegaard, Andreas Hvidholm Madsen og sognepræst Anders Kjærsig.

AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

Bullerup Nærbutik & Posthus Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Kioskvarer Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Blomster

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

ÅBNINGSTIDER Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER

HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner

Kristian Tvergaard

Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

(Mandag lukket)

18

Annoncer tegnes gennem Ole Christiansen, tlf. 6610 7597 - olehalskovchristiansen@gmail.com Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

MAN SIGER NOK LIGE FARVEL TIL SINE FORÆLDRE Cecilie fra 3.b skriver her om sine forventninger til en lejrskoletur for både 3.a og 3.b Af Cecilie, 3.b Hej! Jeg vil skrive om 3. årgang, som skal på lejrtur op til Nordlangeland. Jeg er selv en af eleverne, der skal på lejrtur, og jeg glæder mig. Jeg håber, at begge klasser kommer til at hygge sig og knytte bånd, så både A og B fremadrettet kan lege mere med hinanden. J e g tror, at vi kommer til at hygge os meget, og jeg håber lidt, at man ikke bare leger med sine bedste Cecilie glæder sig til at venner og i skulle på lejrtur med sin klasse og parallelklassen. stedet prøver at få nye venner. Man kan måske lege en samarbejdsleg, hvor man er tre eller fire hold. Man kan måske lege en leg, hvor man skal hjælpe hinanden med at få flest mulige tomater over seks meter uden at bruge hænderne, men bruge munden uden at tabe tomaten. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. På andres vegne kunne man måske tage badetøj med eller bare hygge

lidt tæt ved vandet, eller måske vil man bare soppe lidt i vandet, det lyder da meget hyggeligt. Måske er der nogle som tager en trofast ven med som en bamse? Det gør jeg i hvert fald. LEGE MED LOMMELYGTER

Mange pakker nok shorts og T-shirt ned og kommer om på skolen og kører med de andre op til Nordlangeland. Eller alle skal jo køre sammen i samme bus. Man siger nok også lige farvel til sine forældre, inden man tager af sted. Men det er megaspændende, og jeg glæder mig megameget. Måske må man også tage en lille slikpose med? Måske kan man få lov at tage en aften bog med og læse i den, lige inden man skal sove. Det tror jeg bare ikke lige, de vil gøre. I stedet vil de nok bare lege med lommelygter og sige lyde. Det ved jeg ikke, men det gør de oftest på hytteturene, når alle B-pigerne skal sove sammen, men på hytteturene er A og B adskilt. Men vi skal på fælles lejrtur nu. Og jeg glæder mig. Jeg glæder mig til at se alle mine klassekammerater og A-klassen. Måske er der også nogle, der tager en dagbog med? Og jeg glæder mig til at se, om A og B leger sammen med hinanden. Måske tager nogle af drengene en bold med.

Sportsugen er for alle elever på alle klassetrin (arkivfoto).

Sportsugen I lighed med sidste år vil uge 25, som beynder den 18. juni, stå i sundhedens og sportens tegn. Sportsugen er for alle elever på alle klassetrin – så husk en sund og stor madpakke og behageligt tøj som børnene kan bevæge sig i.

19 SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (nfmd.) Steffen Lauridsen Malou Peterson Porst Christina Nielsen Van Le Louise Romer Dansted Nanet Kaldau Jeppesen Jan Risum Frederiksen (suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Christian Hovendal (souschef) Line Betak (lærer) Juliane Ludvigsen (lærer)

AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018


TÆT PÅ SOMMERFERIE Tid for mundtlige afgangsprøver og snarlig dimission letten summede af liv fredag, da et hav af bedsteforældre lagde vejen forbi Agedrup Skole til “Bedsteforældredag” i 0. JULEMÆRKEHJEM Rundt omkring i Danmark findes der klasserne. Der var kaffe på kanden, så der var julemærkehjem, hvor børn på 7-14 år, skruet op for hyggen, da børnebørn der har det svært, kan komme på 10 skulle vise deres bedsteforældre, hvorugers ophold. Vi har lige haft en elev afsted, og dan det foregår at være skolebarn her det var en stor succes. Mange tror, det hos os. Sammen med børnene klippede er et tilbud til børn med vægtproblemer, og klistrede bedstemødre og fædre men det er meget mere end det. Det hen- smukke forårsblomster til ophæng i klassen, mens endnu andre vender sig til udsatte børn, INFORMERER lavede planteforsøg med som har det svært socialt, har ærtefrø i syltetøjsglas. selvværdsproblemer, er i sorg Sikke en dejlig dag! eller lignende. Lederen fra JulemærBLOMSTER I kehjemmet i Skælskør var på SKOLEGÅRDEN besøg forleden, og hun forEt forskønnelsesudvalg tæller, at der er rigtig god drevet af initiativrige forchance for at få en plads, hvis man søger. Der er løbende optag, og der ældre har sørget for, at vi i denne uge er en ventetid på ca. to måneder. An- har fået en meget mere indbydende skosøgningen laves i et samarbejde mellem legård. Der er nemlig blevet plantet skole, hjem og egen læge. Vi har bro- blomster i de blomsterkummer, der længe churer på kontoret, så kom ind, hvis I har stået og set kedelige ud. Det er blehar børn/elever, der kunne trænge til et vet så fint. Tak til forældre, dem der har boost og en dejlig oplevelse. Forældre sponsoreret jord og blomster - og til skolens børn og voksne, der har plantet må meget gerne henvende sig. blomsterkummerne til :-)

Mohammed

Af Mohammed Bibi, skoleleder

SFO 2 - CLUB 4

20

Mandag fik 3. klasserne besøg af Mike og Christina, der bliver de to voksne, der næste år skal lave den fedeste SFO2 for 4. klasserne. Børnene skulle komme med forslag til et navn, der er lidt mere spændende end SFO2. Der var sodavand på højkant til den, der onsdag til en årgangssamling fik flest stemmer på sit navneforslag. Det blev Malthe fra 3.a, og navnet, Malthe vandt på, blev “Club 4”, og det skal selvfølgelig udtales på engelsk;-) Vi har afholdt et fyraftensmøde om Club 4 den 23. maj kl. 17.00-18.00, hvor vi præsenterede vores tanker om rammer og indhold. BEDSTEFORÆLDREDAG PÅ 0. ÅRGANG

De to børnehaveklasselokaler og Pal-

ET BEDRE STED

Amar Khalil 9. kl., Katrine Bjerggaard Hansen 8.b, Nadia de Laurent Andersen 7.b. og Isabella Hjermind Stamm Madsen 7.b, fire piger fra skolens ungemiljø, valgte sidste år, at deres valgfag i skoleåret 17/18 skulle foregå på Forfatterskolen UngOdense Camp U. Resultatet af vinterens arbejde blev udgivelsen af novellesamlingen Et bedre sted - og andre noveller, hvor de sammen med 12 andre piger har bidraget med deres noveller, alle med temaet det overnaturlige. At valgfaget udelukkende har været med piger på holdet i år, er rent tilfældigt. Pigerne fortæller, at det har været et meget spændende og givende valgfag. De har fået redskaber, de kan gøre brug af senere - fx til deres skriftlige ek-

Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk

samen i dansk. De vil da heller ikke udelukke, at de måske oven i købet går rundt og har en lille drøm om at blive forfattere. Og den drøm er der jo også drenge, der har. Deres underviser Claus Lohman har været god til at synliggøre det værktøj, som er godt at kunne bruge, når man vil skrive spændende historier. Pigerne fortæller begejstret om Point of no return, cliffhanger, don’t kill your darlings, så der er noget, der tyder på, at Et bedre sted og andre noveller ikke er de sidste noveller, der kommer fra deres hænder. VEJSTRIBER

Så kom de, de striber der skal gøre det mere sikkert for vores elever at færdes på cykel på parkeringspladsen. Endnu en gang må jeg appellere til, at forældre bruger båsene, når de parkerer deres bil – alt andet er forbudt. Og når jeg nu alligevel er i gang, så vil jeg minde om indkørselsforbudet om morgenen fra 7.30 – 8.30 også. Jeg vil opfordrer forældre til enten at cykle eller gå med børnene i skole. Bilister henvises til at parkere hos friskolen AlSalahiyah, som vi har en fin aftale med. SPORTSUGE I UGE 25

I lighed med sidste år vil uge 25 stå i sundhedens og sportens tegn. Der er dømt sportsuge for alle elever på alle klassetrin – så husk en sund og stor madpakke og behageligt tøj som børnene kan bevæge sig i. SKOLEPATRULJEN I LEGOLAND

23 skolepatrulje-elever fra 8. klasse og to lærere drog tirsdag d. 26. 4. til den årlige belønningstur til Legoland. På trods af det våde vejr, havde alle børn og voksne en fantastisk dag. AFGANGSPRØVER, DIMISSION 2018 OG SKOLESTART

De mundtlige afgangsprøver afholdes i perioden 1. juni – 22. juni, og i år skal afgangseleverne til mundtlig prøve i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, historie og biologi. Dimissionen i år bliver afholdt onsdag den 27. juni kl. 19.00. Det nye skoleår starter mandag den 13. august kl. 08.00 Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god sommer!


ENDNU ET FORSØG PÅ AT TRAFIKSIKRE ELEVERNE PÅ SKOLENS GRUND Ikke alle forældre tager opfordringen til at tage børnenes sikkerhed alvorligt

Af Martin Dyrgaard Rasmussen Så kom de! De striber der skal gøre det mere sikkert for jeres børn og vores elever at færdes på cykel på parkeringspladsen. Der har i længere tid været problemer med en del biltrafik, specielt om eftermiddagen. Biler, der ikke holder par-

keret i båsene, når der hentes børn, men holder parkeret langs med cykelskuret og dermed er med til at gøre skolevejen utryg og farlig for de af vores børn, der færdes på cykel. Vi håber, det vil gøre en stor forskel og at forældre samtidigt vil respektere indkørselsforbuddet om morgenen.

Agedrup-lærer indstillet til Politikens undervisningspris 2018 Forældrene i 6. a indstillede lærer Gitte Trøst Sørensen. Her er begrundelsen - forældrenes indstilling til prisen. Af Vicki Møberg Torp og forældre i 6.a

ET VENDEPUNKT

Vi kender godt vilkårene for folkeskolerne i Odense – budgetterne er blandt de laveste i landet og inklusionsraten den højeste. Vi kender også konsekvenserne for elever og lærere – der er mange børn med særlige behov i hver eneste klasse, og lærernes opgave er ikke bare at skabe gode rammer for læring og (ud)dannelse, men i lige så høj grad at forhindre flyvende inventar og en konstant truende følelse af ulykke. Sådan var det også for 6.a i de første skoleår. Alle eleverne i klassen var gode, søde og lærevillige børn. Men de var ikke ens, og det var deres behov heller ikke. Og mens én håndfuld børn dag for dag optog mere og mere af lærernes tid, sad der fire håndfulde børn og ventede – alle med flyvende møbler om ørerne og ufred i sindet. Og værst af alt – flere og flere af børnene mistede lysten til at gå i skole.

I tredje fik klassen en ny klasselærer – Gitte – og hun blev et vendepunkt. Gitte så en klasse fuld af gode, søde og lærevillige børn, som ikke alle var ens. (...) Og det er lykkedes. I dag er 6.a inde i en positiv spiral, hvor alle elever er en del af fællesskabet – både fagligt og socialt. Med vedholdenhed og stor omsorg har Gitte fået vendt mismodighed til ambitioner, som udfolder sig på forskellig vis. Hun har skabt grundlag for ro i klassen – en forudsætning for fordybelse og samarbejde. Hun har givet eleverne lyst til at lære tilbage – gennem engagerende og relevant undervisning, hvor danskfaget relaterer sig til historiske, designog samfundsperspektiver. Og hun har skabt grundlaget for fælles, faglige danskprojekter – et af dem endte med, at klassen for nylig vandt en 2. plads i en fynsk aviskonkurrence med en avis de havde lavet i fællesskab. (...)

Der er problemer med biler, der parkerer ved cykelskuret. Måske hjælper striben.

Ansigtsløft til Agedrup Skole Af Nanet Kaldau og Kristina Malmer Nu skal vi i gang! Vi er et par forældre, der længe har syntes, at skolen ser lidt trist ud udadtil. Vi kunne godt tænke os, at udviklingen udenom fulgte med udviklingen inden i! Men vi ved også, at det kræver tid, penge og masser af arbejdskraft, som skolen ikke selv kan stille til rådighed, så vi tænkte, at give en hånd med! Dette kan vi dog ikke gøre alene, så derfor opfordrer vi alle jer, der sidder rundt omkring, og har tid, lyst og ressourcer til at hjælpe. Alle er mere end velkomne! Det kan være hjælp i form af materialer, ren arbejdskraft, det kan være ekspertise i håndværk som tømrerarbejde, fliselægning, beplantning, malerarbejde osv. (måske noget for en lærling?). Det kan også være at komme med kage og kaffe til arbejdsdage, eller et bare smil og glad opbakning. Dette skulle gerne komme alle til glæde. Børn, personale og forældre på skolen og alle andre, der færdes i lokalområdet. Hvis du mener at have noget at tilbyde, så send en mail, sms eller giv et ring, så samler vi alle informationerne, og samler sammen til en eller flere arbejdsdage (vi har masser af projekter)! Det kan kun pynte!

Venlig hilsen Kristina Malmer (mor til 3 på skolen) & Nanet Kaldau (mor til 2 på skolen) Nanetkaldau@hotmail.com/61656295 AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018

21


Formand: Søren Stobbe, tlf. 20 16 84 83

MIDSOMMER I AGEDRUP Snobrød, fiskedam, ond heks, bål, båltale og fællessang. Alt er som det plejer til Skt. Hansfesten - næsten. Som noget nyt kommer Den Madglade og leverer - for dem der vil - helstegt pattegris til spisning mellem kl 17.00 til 19.00. Af Søren Stobbe, fmd. Agedrup Sogns Beboerforening og Heksefonden

22

I Danmark har vi tradition for at fejre Sankt Hans aften. Dette gøres med afbrænding af bål, hvor en heks sendes til Bloksbjerg, og med hyggeligt samvær med venner, familie og naboer. Man møder op på pladsen og får sig en hyggelig snak over et krus øl eller en sodavand, og man fejrer midsommeren. I Bullerup/Agedrup er det Heksefonden der står for denne fejring. Heksefonden består af Agedrup Sogns Beboerforening samt en række af sognets foreninger. Planlægningen starter engang i marts måned, og i tiden helt frem til afviklingen og nedpakningen af årets Sankt Hans fest er der en livlig aktivitet med at invitere en af de lokale børnehaver til at lave en heks, finde en båltaler, arrangere brænde til bålet, arrangere fiskedam til børnene, indhente diverse tilladelser og meget, meget mere. Alt dette arbejde udføres af frivillige, som har valgt at bruge en del af deres fritid på at gøre noget godt for lokalsamfundet. De gør det med glæde og forventer ingen tak, men der sker ikke noget ved at man lige går hen og giver dem et klap på skulderen og siger tak for indsatsen. Husk at støtte vores lokale foreningsliv. Det kan godt være at vi ikke altid lægger mærke til det i det daglige, men hvis det en dag forsvinder, så kan vi garanteret mærke det. MODERNISERING AF FESTEN

Igen i år har vi valgt at ’modernisere’ vores Sankt Hans-fest en lille smule. Et nyt tiltag er, at vi har lavet en aftale med Den Madglade, om at han leverer mad i form af helstegt pattegris med tilbehør. De nærmere detaljer omkring bestilling kan ses på vores plakat, samt den flyer der er blevet husstandsom-

delt. Spisning er mellem 17.00 og 19.00. Igen i år vil der være borde og bænke, så man kan sidde i nogenlunde ro og spise sin mad. Ligesom tidligere år, vil der være en af lokalområdets børnehaver, som leverer årets heks. Vi ser meget frem til hvad børnene har fundet på. Der vil også i år blive sørget for et flot bål. Og sædvanen tro henstiller vi til haveejerne om ikke at smide deres affald på bålet, men køre det til affaldspladsen. I teltet vil der være salg af øl, sodavand, popcorn og slikposer, samt kaffe og kage. FDF Agedrup kommer og laver et mindre bål, hvor man kan lave sit eget snobrød. Og selvfølgelig kommer Gerda med sin fiskedam, hvor børnene kan fange en hemmelig gave. Årets båltaler går på kl. 20.00, og derefter afsynger vi fælles Midsommervisen, hvorefter bålet tændes. Vi glæder os rigtig meget til at se jer og fejre Sankt Hans sammen med jer. Vel mødt!

Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk


BESTYRELSEN

Denne kæmpeflok hjalp til med affaldsindsamlingen, som Dorthe og Lene og Agedrup Sogns Beboerforening fik sat i værk.

OVERVÆLDENDE OPBAKNING Arrangørerne kan ikke få armene ned. Affaldsindsamlingen gav 146 kg affald, 150 dåser og 15 flasker. Af Dorthe Reinberg og Lene Munk Vi er meget overvældede over den opbakning affaldsindsamlingen fik - vi kan ikke få armene ned igen. Det er et rekordår både mht. antal deltagere og affaldsmængden - det samme billede tegner sig ifølge Danmarks Naturfredningsforening på landsplan. Vi vil gerne takke Bullerup Skyttekreds for lån af Skyttehuset. Vi vil gerne takke Henny og Sofie som sørgede for kaffe og hygge m.m. i Skyttehuset. Vi har modtaget økonomisk støtte fra JBJ Ost og en anonym bidragyder. Beløbet er gået til indkøb af nye tænger (hapsere).

Desuden gav Spar Nord en rygsæk, Wilke A/S gav biografbilletter og Pizza Vero et gavekort på en pizza. Disse gaver blev brugt som gevinster for sjove fund. Desuden gav Konnerup & Co chokolade til kaffen i Skyttehuset, og Odense Renovation gav små skraldespande til de yngste fremmødte. Tusind tak for alle disse skønne sponsorgaver! Tusind tak til alle jer som samlede 146 kg affald, ca 150 dåser og 15 flasker. Vi håber at se jer igen til næste år. Affaldsmonsteret (som stod i rundkørslen) er nu kørt væk med det andet affald vi samlede. Vi håber, at monsteret bliver væk ... Venlig hilsen Dorthe og Lene

Formand Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 31 61 07 40 Næstformand Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Kasserer Lasse Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 21 22 23 73 Sekretær Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 70 13 Bestyrelsesmedlem Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsesmedlem Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 27 62 04 18 Bestyrelsesmedlem Mette Nielsen Rønnehaven 4, 5320 Agedrup Tlf.: 60 89 63 75

KONTAKT agedrupsogn@agedrupsogn.dk

www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699 MobilPay 20610

Opsætning af shelter i Naturparken Af Dorthe Reinberg Den 27. maj var der fælles arbejdsdag ved Naturparken fra kl. 10.00-13.00. Et område på 5x4 meter placering er oppe bag søen skulle klargøres, og der skulle klippes buske ned, så området også kunne blive gangbart. Dette er et projekt til kr. 80.950 som startede op i 2015. Her kan man se mere https://www.facebook.com/

groups/519107468284673/

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018

23


KIRKEBLADET JUNI 2018 NR. 4 ●

70. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6140 6595

Tove Jørgensen 4174 3518

NY SOGNEPRÆST KLAR OM ET HALVT ÅR

Præstegården skal synes inden stillingen slås op. Biskoppen forestår ansættelsen, men menighedsrådet udvælger ansøgere til samtale og prøveprædiken. Af Lene Marqvardsen, formand for menighedsrådet I løbet af efteråret håber menighedsrådet på at komme i gang med ansættelsen af vores nye præst. Det er biskoppen, der afgør, hvornår stillingen bliver slået op. Det første, der sker, er, at præstegården bliver synet, og der bliver taget stilling til, hvornår den er klar til at modtage en ny beboer. Først derefter kan der laves stillingsopslag. Derefter indkalder biskoppen menighedsrådet til møde, hvor vi kommer med vores ønsker til, hvilken type præst

24

vi ønsker. Det er Kirkeministeriet, der er ansættelsesmyndighed, men jobbet er uddelegeret til biskoppen. Ansøgningerne bliver sendt til biskoppen, som vurderer om ansøgeren er egnet, og derefter videresender til os. Menighedsrådet udvælger ansøgere til samtale og prøveprædiken, og stemmer derefter om, hvilken ansøger vi vil indstille. Vi håber at have en ny præst inden året er omme, men det er ikke sikkert, vi når det. Indtil stillingen bliver besat, fortsætter Anders Kjærsig som vikar.

Isolering på loftet skal væk Nationalmuseet kræver miljøfarligt materiale i kirkebygningen fjernet, hvilket er ret omfattende Af Karin Ritter, menighedsrådet Agedrup Kirke er en af landets mange kirker, som har lofthvælvinger. For mange år siden skulle alle bygninger isoleres – også Agedrup Kirke. Over disse hvælvinger blev der lagt isoleringsmateriale, og alt var godt. Indtil sidste år med besøg af Nationalmuseet, og så var det slet ikke godt. Vi er derfor blevet pålagt at fjerne dette isoleringsmateriale, og det viser sig at være en omfattede opgave. Materialet skal behandles som miljøfarligt affald med alt, hvad dette indebærer. Ligeledes er der et tjærelag på loftet, som antageligvis skal fjernes! Vi indhenter nu tilbud og forventer at gå i gang til efteråret, når sommervarmen har lagt sig. Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Lene Marqvardsen

Konfirmationsdatoer Forsøg med lørdagskonfirmation

Lene Marqvardsen, formand for menighedsrådet De fleste år har der været konfirmation i Agedrup Kirke på St. Bededag og søndagen efter. I 2019 vil vi som forsøg holde konfirmationerne St. Bededag og lørdagen efter. Det sker som et forsøg pga. henvendelser til Lene Bischoff-Mikkelsen. Præsten og menighedsrådet besluttede, at vi ville prøve at holde en lørdagskonfirmation og så efterfølgende evaluere forløbet. Først når dette er sket, vil vi overveje at lade det blive kutyme at holde lørdagskonfirmation. Da vi melder datoerne ud tre år frem, vil det tidligst blive i 2022. Da vi samtidig skal have ny præst, ved vi heller ikke, hvordan vedkommende forholder sig til konfirmationstidspunkter, så de næste tre år bliver som følger:

Konfirmationstidspunkter 17. og 18. maj 2019 8. og 10. maj 2020 30. april og 2. maj 2021


MIDSOMMERGUDSTJENESTE Søndag den 24. juni kl. 19.00 Af Carsten Bech Madsen, organist “Gak ud min sjæl betragt med flid”. Det er Poul Gerhardt. Han er tysk. I Danmark er vi mere beskedne. Vi har Johannes Johansen: “Det dufter

lysegrønt af græs”, skønt den oprindelig er svensk. Generelt har vi ikke mange sommersange og sommersalmer. Vi er mere til efterår og højtider. Det er nok det nordiske klima. Vi synger ikke, når solen skinner.

Vi slutter med “I al sin glans nu stråler solen” og fortsætter med “Nu falmer skoven trindt om land”. Mellem pinse og efterår er der ro. Den danske lyrik er ikke orienteret mod sommer og sol. Vi vil sammenfatte en gudstjeneste, hvor vi synger de bedste salmer og sange inklusiv læser nogle digte, der alle peger ind i sommeren. De få der er. Håber, så mange som muligt har tid.

Barndomserindringer fra en Skt. Hans Aften Af Anders Kjærsig, fungerende sognepræst Jeg vil ikke forholde mig til hekse og andet godtfolk. Jeg vil heller ikke tale om vemodigheden ved, at vi nu går den mørke tid i møde. Jeg vil heller ikke tale om de danske umættelige sommernætter. I stedet vil jeg fortælle en historie om Sankt Hans aften hos min farmor på Sønderhvedegård. (...) Sankt Hans aften samlede farmor hele familien inklusive naboer. Her blev der sunget salmer, så vi børnebørn ikke vidste vore levende råd. Alle pinse- og helligåndssalmer skulle vi igennem. Fra nummer 236 til 276, fyrre salmer i alt. Vi kaldte af samme grund Sankt Hans for Syng Hans og flygtede så hurtig vi kunne op på høloftet. Salmebogen tog vi med og bildte de voksne ind, at vi sang fra et højere niveau, lidt nærmere himlen, så Gud bedre kunne høre os: “Ånd over ånder, kom ned fra det høje?” istemte vi, så farmor smilede over hele hovedet. Ude i haven var der tændt fakler og bål, der skulle minde os om ildtungerne, der satte sig på disciplenes stemmebånd, så de begyndte at forkynde evangeliet på eget modersmål. Men i haven var der ingen som talte i tunger. Til gengæld talte de i munden på hinanden. Mændene råbte, mens de spillede kroket, kastede sig ned på knæene for at regne positioner og retninger ud mellem kugle og bue, så ingen kunne få ørenlyd. Kvinderne sad på den gamle terrasse og fyldte sig med æblekage,

kel. Han var helt op at køre og med brændende hjerte skreg han: “Gud er nær, stil bakken ved mine tæer”.

Helligånden kom som ildtunger.

mens de skræppede i kor om smørpriser og andre livsnære ting. Ud over salmesangen holdt vi børn meget af Sankt Hans. Vi havde en leg, vi kaldte Helligånd. Den bestod i, at vi lavede telefoner af fiskesnøre og papbægre. Vi forbandt snøre og bæger med hinanden, så vi kunne tale sammen. Leif, min ældste fætter, førte ordet. Han havde et bæger, som var tilsluttet fem andre bægre. Bag en busk sad han gemt og gav sine instrukser. Han var Helligånden. Vi andre var de heldige, eller hellige som farmor kaldte det, fordi ånden talte til os. Den bad os om at bringe mere æblekage og saftevand. Det skulle den bruge for at holde ordet varmt. I den ene hånd havde Leif bægeret og i den anden fægtede han med en fak-

Vi stillede bakken med saftevand og kage, hvorefter Helligånden forsatte: “Det skal ej ske ved kraft og magt, men ved din Ånd, som du har sagt”. Amen. Sætningen havde Leif lært i kirken, og han oplevede, at der var en vis styrke i at kunne sige sådanne ord. De var en slags magisk formular, som var med til at sætte skred i virkeligheden. Når han udtalte ordene, var det som om, verdenen åbnede sig på en ny måde: “Det skal ej ske ved kraft og magt, men ved din Ånd, som du har sagt”. Hvor meget ånd, der var i ordene, ved jeg ikke, men ånden var over Leif. Han gav ordene liv, så de lynede hen over himlen. Alle var vi vilde af begejstring. Vi dansede rundt og råbte i kor: “Helligånden er over os, Helligånden er over os – længe leve Leif, længe leve Leif”. Disse sommeraftener, hvor hele haven emmede af liv, hvor papbægere og fiskesnører, kroketkugler og æblekage, hvor voksne og børn, flød sammen i én stor blanding, var en blanding af vanvid og ekstase. Alle talte og råbte i munden på hinanden fuldstændig ude ad sig selv af glæde. Kl. 22.00 blev der sat ild til bålet. Alle smed, hvad de havde i hænderne og løb ned på marken. (...) Med denne lille karikerede erindringshistorie ønsker jeg alle en god Sankt Hans aften og en god sommer! AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018

25


NOTABENE

Fredag, den 1. juni, fra kl. 16.00 i Agedrup Sognegård Afskedsreception for Lene Bischoff-Mikkelsen Søndag, den 17. juni, kl. 10.00 i Agedrup Kirke Musikgudstjeneste med bl.a. Agedrup Kirkekor Tirsdag, den 19. juni, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Søndag, den 24. juni, kl. 19.00 i Agedrup Kirke Midsommeraftensgudstjeneste Tirsdag, den 21. august, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 6. september, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Tirsdag, den 18. september, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Tirsdag, den 25. september, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 4. oktober, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Torsdag, den 11. oktober, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Gud & Spaghetti Tirsdag, den 16. oktober, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Tirsdag, den 30. oktober, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde

26

Torsdag, den 1. november, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Tirsdag, den 20. november, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Tirsdag, den 27. november, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 6. december, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café

Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Foto: Hans Ove Nielsen.

NB

UDDRAG AF ANDERS


S KJÆRSIGS KONFIRMATIONSTALE - DER BLIVE RAP! Kære Konfirmander I begyndelsen var ordet og ordet var hos Gud og Gud var ordet. På syv dage satte han det på vers. Men der herskede kaos i universet. Så Gud sagde: Der blive rap! Det var en mærkelig fest, en slags lokal kabale Et sted præsten kendte i sin eget lokale Med pølse-pop, rap-stop købt i disco-mix-club Sokke disc jockey fra Cola og fra Seven-up Folk i disco-dasco-tøj, hang ud og var temmelig sløj Larm, glade smil og lyden, der var mer´ end høj Præsten havde det fedt, konfirmanderne sit Organisten var i gang med det fedeste beat Det var søndag - en super herlig dag i april Konfirmander konfirmeres med det helt store smil De sidder her på stole som lysende sole Som om de aldrig mere skulle gå i skole De venter på pakker i store fede stakker Computer, fladskærm og flotte frakker Tøjet er rent her er nemlig intet pjat Håret er sat, fedtet, fugtig, flot og glat I har sunget, det har gungret i kirke og i by Ingemann og Brorson og en enkel ny Kingo, Knud og Knudsen og op til dig Grundtvig, gad i ikke, der gik i jeres vej I fik hørt om Abel, Kain, Kurt og Kaj David slog Goliat, han var bare så sej Der var Eva og Adam og den blinde lange Gud er ikke bange for en brilleslange

Man rider, som man sadler, man får som fortjent Og det gør man vel, man skal være reel Man skal elske sin næste, som man elsker sig selv Okay, det har jeg lært, men har altid haft svært Ved at elske min anstrengende vicevært Hver dag jeg kom forbi stod han der med sin kost Og lugtede som en gammel blåskimmelost I kirken i kender og bekender jeres tro Thomas tvivlede, stod tvivlende grinte og lo Kunne ikke få beviser kunne ikke få nok Den dumme mand, den dreng, det lille pjok Han kæmpede en kamp med Gud og sig selv For at finde ud af det, for det ku´ glide ned Alligevel gik det godt, blev velsignet og fik fred Og inden han gik bort, tog han vennerne med I dag i bekræfter, at i engang blev døbt I blev født og svøbt og i kærlighed støbt Og nu skal ud i det liv, som i har fået I må selv stå alene, år gik, år er gået Dog ikke jer selv, for nogen følger med Der er intet sted i skal være helt jer selv Gud er der, hvor sætter jeres tæer Nu er beatet kørt, held og lykke hver i sær. Amen

I var meget sunde, da vi talte om det onde Det onde gør ondt sådan nogen lunde Misundelse er ondt også had og jalousi Det gør ondt på alle, det vi ikke ka´ li Kain var ond - han slog sin bror ihjel Onkel Steward siger: “du var ude om det selv” Therkild var i knibe men ikke ham dér Gunner Han sku ha på kajen så det hele dunder

27

I bad en bøn, den handler om Guds søn Sønnen var søn til en urimelig løn Smidt op på et kors, spyttet og til grin Det var hvad, han fik, ikke pop, ikke fin Blev født i en krybbe, engle, hyrder, får Fortalte om vin, vand og bønder, der sår Noget faldt på veje, marker, skel og stier Det ikke rigtigt vokser, det intet rigtigt gir. Præsten har sagt, at i ska’ opfør’ jer pænt AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018


CAFÉERNE

Af Anders Kjærsig, fungerende sognepræst

Torsdags-caféen Af Karin Ritter Den 1. torsdag i otte af årets måneder kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegården. I efterår / vinter - september, oktober, november og december. I vinter / forår - januar, februar, marts og april. Der arrangeres musikunderholdning og foredrag med spændende emner, hvor vi kommer vidt omkring. Der serveres kaffe og te, og man medbringer selv evt. brød til kaffen. Der betales 10,00 kr. for kaffe og underholdning. Alle er velkommen til at deltage i et par gode timer med sang, snak, kaffe og hyggeligt samvær. PROGRAM FREM TIL 6. DECEMBER 2018 PÅ FØLGENDE TORSDAGE

Den 6. september 2018: Svend Grønnemose og hans spillemænd - festlig start på ny sæson. Den 4. oktober 2018: Peter

28

Kære menighed Rahbæk Juul – fra barn i Skjern til borgmester i Odense. Den 1. november 2018: Anders Kjærsig – en tilværelse som forfatter, debattør og præst. Den 6. december 2018: Arne Ploug & Arne Rytter - skæve historier og lidt juledrys.

Frokost-caféen „Tirsdagssilden“ Den 3. tirsdag i otte af årets måneder. I efterår/vinter - september, oktober, november og december. I vinter/forår - januar, februar, marts og april. Altid samme sted, altid samme tid og det er i Agedrup Sognegård kl. 11.00-13.00. Vi samles over et dejligt måltid mad med 3 slags sild og 3 slags ost, brød og smør. Vi slutter med en kop kaffe. Buffet’en koster 30,00 kr., og der kan købes drikkevarer. En invitation til en frokost i hinandens hyggelige selskab, hvor alle er velkommen uden tilmelding. Dette foregår følgende tirsdage: DATOER FREM TIL 18. DECEMBER 2018

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juul besøger torsdagscaféen den 4. oktomer 2018. Hans fortælling, har han kaldt “Fra barn i Skjern til borgmester i Odense”.

Den 18. september 2018 Den 16. oktober 2018 Den 20. november 2018 Den 18. december 2018

Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk

En voksen er et barn med lange lemmer. Eller en voksen er et barn, som har taget skade. Søren Kierkegaard skriver: „Børn er herlige, så bliver de voksne - Gud bevares: Så er projektet ødelagt.“ Det er godt, man ikke nødvendigvis er blevet voksen, fordi man bliver konfirmeret. Sådan var det engang. Men ikke mere. I dag bliver man først voksen, når man runder de tredive. Indtil da har man været beskyttet af den ene eller anden institution: Først vuggestue og børnehave, så skole og gymnasiet for til sidst at gå ud af universitetet som 30-årig. Fra rød stue til gul, fra pædagoger til professorer. Det er en lang barndom. Måske skulle man placere konfirmationen lidt senere eksempelvis for de 40-årige. Hvor ville det være komisk at have en flok 40-årige siddende på stole i kirken med familie og venner på bænkende, iført kjoler og jakkesæt og vandkæmmet hår, hvis ikke man til den tid er blevet skaldet. Hvad skulle man sige til sådan en flok? Forestil jer det? Lad os prøve. Man ville begynde med en velkomst: VELKOMST

Kære konfirmander! Hvor er I dog søde, sådan som i sidder der med små julelys og ligner en flok englebørn med fuldskæg og røv som en ladeport. I er både nuttede og blåøjede og bliv ved med at være det, nu hvor I træder ind i de voksnes rækker og køber rækkehus. Allerede nu går det galt. For de har ikke lys i øjnene. De har tømmemænd, fordi de festede igennem, og derfor ser de så spættede ud. Og kalde dem englebørn er absolut en overdrivelse. Så må det være nogle faldne engle, eller en mutant, en engel med en genetisk fejl. Vi fortsætter: Hvor har det været dejligt at have jer til konfirmandforberedelse. I er meget lettere end de fjortenårige. Lad mig nævne et par eksempler:


HVOR ER JEG LYKKELIG FOR AT I STADIG ER FJORTEN I sin tale til konfirmanderne forestillede sognepræst Anders Kjærsig sig, at man først bliver konfirmeret, når man er fyrre

sko i flere farver og snørebånd med mærket Kawasaki som de fjortenårige. Nej, I har afdankede joggingbukser på fra Bilka, et par uldsokker og mærkeløse løbesko, der ikke løber nogen steder. Jeg er solidarisk med jer og tak for det. TANKERNE ET ANDET STED

- I vil ikke sidde i vindueskarmene og diskutere højlydt om verdens ondskab, og hvorfor Gud egentlig har skabt det hele godt og derefter undskylde jeres egen dorskhed med, at allerede Kain, der slog sin broder Abel ihjel, var en idiot, og vi er kun to sider fremme i bibelen – som de fjortenårige. Nej, I vil sidde pænt på stolene, fraværende og med tankerne et helt andet sted: i haven, i Rosengårdcenteret, bilen der skal vaskes, og Weberen der skal støves af. Og kæresten - hvis man har sådan en. Tak for det. I kan sidde stille og roligt og lytte til de kloge ord, præsten messer, uden at afbryde og komme med spydige kommentarer, fordi I keder jer og hormonproduktionen er gået i blodet – som hos de fjortenårige. Nej, I tænker heldigvis større tanker: Hvordan går det med villaen? Har vi nu styr på sommerferien? Vi skal huske at komme til Lalandia i år. Og måske Nyborg Strand og grille den af som en anden grillkylling. Tak for det. DE NÅR IKKE ALTERET UDEN AT FÅ ASTMA

Anders Kjærsig i samtale med konfirmandernes pårørende (Foto Hans Ove Nielsen).

I spiser ikke kiks, slik og pizza, cola og lakridspiber, som de fjortenårige. I nøjes med årgangsvin og specialøl med tilbehør af oliven, fetaost og andet eksotisk. Tak for det. Det bliver det ikke billigere af. Konfirmationen har nu rundet de 50.000 kroner. - I vil heller ikke se splatterfilm og

høre åndsvagt musik og danse diskodans og andet mærkværdigt som de fjortenårige. Nej, I nøjes med: X-faktor, vejudsigten for femte gang den dag og så en enkelt TV-Avis eller to. Og tak for det. - I kommer ikke i hullede bukser og to forskellige slags strømper og med

I kan synge de gamle salmer med stemning uden hæmning og glæde jer over påskeblomsten, „En rose så jeg skyde“ og Ingemanns: “Du kvæger i ørkenen den tørstende sjæl” - uden at tænke på koldt øl – som de fjortenårige. Nej, I er ikke dovne og umusikalske og forbinder salmerne med alt muligt mærkeligt. „Den signede dag“, er ikke Signes dag, men fordi dagen er lys og let. Og tak for det. Hvor er jeg lykkelig over, at I stadig er fjorten. Og hvor er jeg glad for, at de såkaldte voksne ikke skal sidde i midtergangen af kirken og fylde det hele. De ville aldrig nå op til alteret uden at få astma. Amen!

AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018

29


NAVNLIG NAVNE

ORGANISTENS HJØRNE Carsten Bech Madsen

Nyt fra kirkebogen marfts og april 2018

Døbte 4. 3. 2018 4. 3. 2018 4. 3. 2018 18. 3. 2018 15. 4. 2018

Emilie Lægaard Christiansen, Lunden 64, Bullerup Isabella Anna Hauerholt, Agedrupvej 22, Agedrup Noel Fabricius Østerhaab, Sportoften 9, Agedrup Alberte Valentin de Fries, Markhaven 19, Bullerup Filippa Hvitfeldt Trolle, Kærhaven 8, Bullerup

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 9. 3. 2018 22. 3. 2018 3. 4. 2018 12. 4. 2018

Erik Vagn Knudsen, Skovhaven 80, Agedrup Inge Kronberg Pedersen, Fridasholmvej 8,2, Odense NØ Per Pedersen, Daltoften 83, Agedrup Rosa Hansigne Jensen, Esterhøjvej 11, Mesinge

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

FUNGERENDE SOGNEPRÆST

Af Carsten Bech Madsen, organist og korleder Det dufter lysegrønt af græs og sommeren er over os. Vi har fået afholdt fire konfirmationsgudstjenester og fik musisk hjælp af Michael Thrane på euphonium (det ligner en lille tuba). Den 3. maj blev en speciel forårsaften med korsang fra Kerteminde Motetkor. En buket af danske sange med fokus på forår og befrielsen. Vores lille kirkekor er meget stabilt og har 8 “seje” unge mennesker, der tør kaste sig ud i lidt af hvert. Sangerne ønskede ar prøve at synge noget på engelsk og det blev afprøvet langfredag, hvor vi havde besøg af “Kor a la carte” og hvor Agedrup Kirkekor var med på et par af deres sange, på engelsk. Det var en stor succes både for tilhørere og for kirkekoret. Pinsedag, den 20. maj er kirkens fødselsdag og Agedrup Kirkekor bi-

Anders Kjærsig, 6113 9099 anderskjaersig@hotmail.com

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Sekretær: Vibeke Lundgreen - 6610 8357 - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

30

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - holgerstegn@mail.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – annieleth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Musikgud

Søndag den 1

Denne søndags gudstjeneste vil blive ud drup Kirkekor synge en række sange, som nester og dels er helt nye. Bl.a. kan vi præ amerikansk gospelsang. Desuden får vi besøg af en trompeti give sit eget nummer. Agedrup Kirkekor kan i den forbind der er designet netop til kirkekoret.


drog med fødselsdagssang. Vi har arbejdet på at skaffe ens skjorter til kirkekoret, pinsedag skulle vi gerne have præsenteret den nye “uniform”. Flere i menigheden har spurgt om at høre mere til kirkekoret. Det vil vi råde bod på ved gudstjenesten søndag den 17. juni, som vi i den forbindelse kalder musikgudstjeneste. Denne dag vil koret også holde en sommer-sammenkomst for forældre og evt. søskende. KORREJSE

En stor ting, som vi er begyndt at arbejde med i kirkekoret, er en kor-rejse sammen med ca. 100 andre korsangere fra Fyn. Agedrup Kirkekor er medlem af Folkekirkens Ungdomskor (“FUK”), der ca. hvert tredje år arrangerer en udenlandstur for medlemskor. Næste tur bliver i efterårsferien 2020 og der arbejdes på at besøge London. Vi glæder os allerede, og selv om der er et stykke tid til, er vi i tankerne næsten taget afsted. Forud for turen skal vi øve nogle sange sammen med de øvrige turdeltagere, og lige før turen bliver der arrangeret en koncert, antagelig i domkirken, hvor programmet præsenteres. Alt det kommer vi tilbage til.

Her er kirkekoret i den nye „uniform“, der blev taget i brug pinsedag.

NU OGSÅ ELEKTRONISK BETALING Til eventuel brug for betaling til arrangementer, kollekter etc. Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Det er nu muligt at støtte vores kollekter, betale for arrangementer og andet ved at benytte MobilePay. Indbetal til MobilePay - 99946 – husk at skrive hvad indbetalingen dækker!

31

dstjeneste 7. juni kl. 10.00

dvidet med ekstra musik. Primært vil Agem dels er lidt genbrug fra tidligere gudstjeæsentere en italiensk arie – på italiensk! Og st, der dels vil spille med på salmer og dels

delse også vise sig i den nye “koruniform”,

AGEDRUP RUNDT 142 - JUNI 2018


GUDSTJENESTER TRINITATIS-TIDEN Trinitatis søndag den 27. maj 1. søndag efter trinitatis den 3. juni 2. søndag efter trinitatis den10. juni *3. søndag efter trinitatis den 17. juni *4. søndag efter trinitatis den 24. juni 5. søndag efter trinitatis den 1. juli 6. søndag efter trinitatis den 8. juli 7. søndag efter trinitatis den 15. juli 8. søndag efter trinitatis den 22. juli 9. søndag efter trinitatis den 29. juli 10. søndag efter trinitatis den 5. august 11. søndag efter trinitatis den 12.august 12. søndag efter trinitatis den 19.august

kl.10.00 kl.10.00 kl. 9.00 kl.10.00 kl.19.00 kl.10.00 kl.11.00 kl.11.00

Anders Kjærsig Anders Kjærsig Mette Gabelgaard Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig

kl.10.00 kl.10.00

Anders Kjærsig Anders Kjærsig

Med kor Midsommergudstjeneste

OBS! Gudstjenestetidspunkterne d. 22. 7., 29. 7. og 5. 8. kan vi desværre ikke oplyse endnu, da Anders Kjærsig har ferie, og der er endnu ikke fundet vikarer. Tidspunkterne vil være at finde på Agedrup Kirkes hjemmeside, i dagspressen og på vores plakater.

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

Af Erik Schmidt

32

Tak for samarbejdet, Lene! Agedrup Rundts redaktør takker på redaktionens og egne vegne! Nr. 142 - JUNI 2018 - www.agedrup-rundt.dk

HYLDEST!

Lene Bischoff-Mikkelsen, der har været sognepræst ved Agedrup Kirke i 27 år, har valgt at gå på pension og holder afskedsreception den 1. juni 2018. Det er ikke kun menighedsrådet, som udtrykt af formanden Lene Marqvardsen, der vil savne Lene. Det kommer vi også til, tør jeg godt på vegne af Agedrup Rundts redaktion sige. Personlige egenskaber betyder meget i et så forpligtende samarbejde, som vi har haft, og Lene har med sin store rummelighed, åbenhed og professionalisme bidraget til at få ting og sager og relationer til at fungere. Hun hænger sig ikke i bagateller, men ser på det essentielle. Med tro, håb og kærlighed har hun klaret mangt og meget - også når hun har mødt modgang. Det har været til stor inspiration! Tusind tak - også til Morten - og held og lykke med det hele!

Profile for Agedrup Kirke

AR142  

AR142  

Profile for agekirke