Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

APRIL 2018 NR. 141 24. ÅRGANG 

Lene Bischoff-Mikkelsen har i forlængelse af sin sygdomsperiode valgt at gå på pension

141

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING 

AGEDRUPS SOGNEPRÆST GENNEM 27 ÅR STOPPER

Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen har valgt at gå på pension i forlængelse af sin sygeorlov. Sammen med sin mand Morten flytter hun til sommer til Frederiksberg. Hun har været meget glad for det fællesskab og den åbenhed, der altid har været om kirken i Agedrup, siger hun. Lene Bischoff-Mikkelsens beslutning om at stoppe er blevet modtaget med ærgrelse, men stor forståelse i menighedsrådet. Indtil videre fortsætter Anders Kjærsig som vikar for sognepræsten. Der er afskedsreception for Lene 1. juni.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. Anders Kjærsigs fortælling om PINSE, om gartnere på kirkegården igen, om bevaringsværdige gravsteder og om programmet i caféerne.

Nyt trafikhelle S. 7

Lopper i Mellemhaverne S. 16

S. 24-32 AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018


AR

Byvandring og foredrag

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

www .agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk KONTAKT TIL REDAKTION Erik Schmidt, tlf. 6610 7575/ 2026 1952

erik@fjordager .com erik@fjordager.com ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

6610 7575

KIRKEN Lene Bischoff-Mikkelsen Tove Jørgensen Hans Ove Nielsen

6610 8057 4174 3518 6610 7510

Speedwaycenter konkurs

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther

 Agedrup Sogns Lokal Historiske Forening holdt generalforsamling den 26. februar 2018. Henny Sørensen fremlagde en beretning, som viste en flot øget aktivitet i foreningen, beretningen blev rost og vedtaget med klapsalver. Merete Sørensen fremlagde et meget flot regnskab, som også blev rost og vedtaget. Følgende bestyrelses medlemmer blev genvalgt: Bent Aage Due Rasmussen, Merete Sørensen og Rie Andresen. Bestyrelsessuppleant Kirsten Rønn blev genvalgt. Revisor Torben Sørensen blev genvalgt. Revisorsuppleant Ole Christiansen blev genvalgt. Af foreningens aktiviteter i det nye år kan nævnes: Amatørarkæologisk foredrag: Brian Bechmann kommer til Sognegården den 12. april kl. 19.00. Byvandring: Helge Rasmussen går med os ad Lunden, og fortæller om det „gamle““ Bullerup. Start ved Brugsen den 31. maj klokken 19.00. Arkivet har åbent første mandag i måneden kl. 16.00 til 17.30.

4042 5213

SKOLEN Martin Dyrgaard Rasmussen

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Tove Jørgensen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame Step

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. juni 2018 skal være redaktionen i hænde senest den 8. maj 2018.

 En af de store, lokale sportsattraktioner, Munkebo Speedway Center Aps, har drejet nøglen om, selv om centret på nogle områder må siges at have været en dundrende succes. Munkebo Scorpions blev i 2015 dansk mester for hold, og der har i gennemsnit været 1.700 tilskuere pr. ligamatch. Det er støjproblemer, der har tvunget centret i knæ, og Kerteminde Kommunes krav har ikke kunnet honoreres.

Årlig affaldsindsamling  Kom og vær med til den årlige affaldsindsamling d. 22. april i Agedrup & Bullerup, hvor vi sammen giver området en forårsrengøring og gør det dejligt at færdes i området igen Vi mødes d. 22. april kl. 10.00 ved Skyttehuset, Mølledammen 18, 5320 Agedrup. Her får alle uddelt veste og sække, og så planlægges ruter.

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Kom til menighedsmøde! Søndag den 8. april 2018 kl. 11.30 i Sognegården  Giv dit bud på, hvordan vores fælles kirkeliv og sogneliv skal forme sig! Hvad skal prioriteres? Vi skal have ny sognepræst. Vi skal i fællesskab finde ud af, hvilken type præst vi ønsker os i fremtiden? Se mere på bagsiden af AR!

HUSK! Kæmpeloppemarked i Mellemhaverne søndag den 26. august kl. 10.00-15.00


Lene Bischoff-Mikkelsen har gennem længere tid været sygemeldt med en ondartet helvedesild. Nu har hun valgt at sige op. Hendes mand, Morten Bischoff-Mikkelsen, der har været ledende overlæge i Odense og Vejle, er gået på pension, og parret planlægger at flytte til Københavnsområdet, hvor begge børnene bor. - Det har været en længere proces, og jeg har skullet vænne mig til tanken om at stoppe som sognepræst i Agedrup, hvor jeg har været så glad for at være. Men nu glæder jeg mig til et nyt kapitel, siger Lene Bischoff-Mikkelsen.

LENE BISCHOFF-MIKKELSEN SIGER FARVEL TIL AGEDRUP

Sognepræsten har efter længere varende sygdom sagt sit job op og flytter sammen med sin mand, Morten, til Frederiksberg i løbet af sommeren. Hun glæder sig til et nyt kapitel. Der er afskedsreception 1. juni fra kl. 16.00.

Af Erik Schmidt Efter 27 år som sognepræst i Agedrup har Lene Bischoff-Mikkelsen valgt at sige op. Hun har i længere tid døjet med en ondartet helvedesild, og det er ikke lykkedes hende at komme helt af med de tilbagevendende smerter. 1. september går hun på pension, og sammen med sin mand, Morten Bischoff-Mikkelsen, flytter hun i løbet af sommeren til Frederiksberg, hvor de har en lejlighed, der er ved at blive sat i stand. Morten er stoppet som ledende overlæge i Odense og Vejle. Begge børnene, Ida og Bjørn, bor i København eller ikke langt derfra. Bjørn og kæresten Line bor på Vesterbro, og Ida og hendes mand Toke i Stenløse. De har børnene Alfred på tre år og Sofie på 15 mdr. PÅ SKRUMP

Lene havde håbet på at kunne komme tilbage på arbejde, men sådan er det ikke gået.

- Jeg har lige skullet vænne mig til tanken om at stoppe. Det er jo en proces, men nu har vi truffet beslutningen, og vi går og rydder op og smider ud. - Vi har en præstegård med 400 m2, og vi flytter ind på 120 m2, så vi er på skrump. - Men det er faktisk en rensende proces at komme igennem alle ens ting og få sorteret i dem. Måske er det derfor, jeg trods alt har fået det lidt bedre. - Nu glæder vi os til et nyt kapitel. Det er en gave at få mere tid til børn og børnebørn. VIL BLIVE SAVNET

Lene Bischoff-Mikkelsens beslutning om at stoppe er blevet modtaget med ærgrelse, men stor forståelse i menighedsrådet. - Hun vil blive savnet, skriver menighedsrådsformand Lene Marqvardsen i Kirkebladet. 62-årige Lene Bischoff-Mikkelsen arbejdede fra 1980 til 1990 i Aarhus som gymnasielærer i idræt, men læste sideløbende til præst.

I 1991 fik hun stillingen som sognepræst i Agedrup. - Det var nærmest et chok for mig, for jeg savnede lærerværelset, men jeg er dybt taknemmelig for, at det her blev mit virke. - Som præst har man en seks-dages-uge, og arbejdet slutter ikke før, man selv siger stop. Jeg har oplevet at blive kaldt ud til et dødsleje om natten. Men man skal være meget disciplineret, og det har jeg været. Man kan ikke altid vente på, at Helligånden indfinder sig. - Men man er også en budbringer. Det er jo stærke ord, man læser op. Ordene er vores stærkeste arbejdsredskab. Og historien om kærlighed og tilgivelse er den stærkeste af alle. Det siger jeg from the bottom of my heart! Lene er også taknemmelig for, at hun har fået lov til at udfolde sig i så smukt et rum, som Agedrup Kirke er. AFSKEDSRECEPTIONEN

Ellers hæfter hun sig mest ved det fællesskab og den åbenhed, der altid har været om kirken i Agedrup. - Jeg er altid gået glad hjem fra gudstjenester og fællesarrangementer. Indtil videre fortsætter Anders Kjærsig som vikar for sognepræsten. Hvornår stillingen besættes igen, afgøres af biskoppen. Der vil være mulighed for at tage afsked med Lene ved en reception i Sognegården, fredag den 1. juni fra kl. 16.00, hvor menighedsrådet byder på mad og drikke. AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018

3


4

JEG KRØB LANGS VÆGGENE DA JEG VAR BARN Men Beboerforeningens nye næstformand er som en korkprop, der altid vil forsøge at kæmpe sig op til overfladen igen. Hendes baggrund som håndværker gav hende selvtillid. Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Af Erik Schmidt Som barn var Tina Clausen Bruun eller Tina Jacobsen, som hun dengang hed, en meget stille og usikker pige. I skolen følte hun sig ikke godt tilpas og blev efter eget udsagn også udsat for mobning. - Jeg krøb nærmest langs med væggene, for jeg var ikke god i skolen, og jeg havde ikke mange venner. - Jeg havde vist, hvad man kalder mange udfordringer, og én af dem var, at jeg var ordblind. Gennem årene har Tina i kraft af vilje og tanker om sit eget liv rejst sig og fået respekt for sig selv og overskud til andre. I dag er hun 37 år, og livet kører så at sige på skinner. Hun har et arbejde, hun godt kan lide. Hun bor sammen med sin mand og sine to børn i en velfungerende familie og i eget hus på Lunden, og der er to biler i indkørslen. Hun laver slægtsforskning og er i kontakt med mange forskellige familiemedlemmer, og hun er aktiv i Agedrup Sogns Beboerforening, hvor hun netop er blevet valgt til næstformand. FORANDRINGEN

Tinas optur begyndte for alvor, da hun efter 10. klasse kom på Teknisk Skole. Egentlig ville hun gerne have været pædagog, men det krævede gode sprogkundskaber, og på grund af hendes ordblindhed deltog hun ikke i sprogfagene i folkeskolen. - Jeg kunne ikke følge med og blev fritaget for engelsk og tysk. Desuden var hun kendt med håndværkerlivet, for hendes far, Palle „Boss“ Jacobsen, var murer. Hendes mor, Mie, arbejdede i en årrække på Dæhnfeldts Forsøgsgartneri, der lå for enden af Lunden. Også til nogle af håndværkerfagene var der krav om at kunne noget engelsk og tysk, men ikke i så høj grad i malerfaget. Så det valgte Tina. Blandt de andre 60 drenge og 6 piger på hendes hold på skolen skete der en forandring med hende. - Jeg var god til at bruge mine hænder og egentlig også til noget med tal. I „Opmåling og beregning“ fik jeg 13. Det havde jeg aldrig prøvet før, og det løf-

tede mig meget. - Jeg lærte at sige min mening, og jeg lærte at sparke fra mig. Jeg havde fået mere selvtillid. Det var også noget mine venner bemærkede.

jeg var lille, vist med en streg. Nu har Tina kastet sig over slægtsforskning og har via sociale medier fået kontakt med en fjern slægtning i USA. Men hun arbejder også mere hardcore med blandt andet at tjekke kirkebøger.

SOM EN KORKPROP

Tina Clausen Bruun begyndte at arbejde som maler og flyttede et par år til Seden. Det var første og indtil videre sidste gang, hun havde boet uden for Bullerup-Agedrup-området. I 10 år arbejdede hun som maler. Men en begyndende diskusprolaps satte en stopper for det. - Jeg kunne godt lide arbejdet, så hvis jeg havde kunnet holde til det, så var jeg nok stadig maler. I 2005 købte hun sammen med en ny kæreste hus i Parallellen. - Men han var ikke god ved mig. Han bankede mig somme tider. Tina var imidlertid blevet stærkere i modvind. - Jeg er som en korkprop. Jeg kan komme langt ned, men jeg skal nok komme op igen! - Man får nogle øretæver, men jeg har lært at sige noget til folk. Jeg siger tingene, som de er. I dag bor Tinas far og mor i huset i Parallellen, mens hun og Lars overtog huset på Lunden 51, som Tinas tipoldeforældre og senere farens moster havde boet i. STOR FAMILIE

Det er en stor og vidt forgrenet familie, Tina har i lokalområdet. Som barn kom hun meget hos sin farmor og farfar, der boede på Lunden. - Jeg tullede meget rundt ved hestene. Farfar havde fire heste, som jeg red på, striglede og mugede ud hos. - Og når der var dyrskue i Holev trak jeg den lille tykke af stald og gjorde den klar. Også frabroren, Jørgen „Esso“ Jacobsen bor i området. I ferierne besøgte hun som barn tit sin mormor og morfar på Ærø. Det er deres hus, Tina og Lars nu har købt som fritidshus, efter at det har været på „fremmede hænder“ i 22 år. Tina elskede som barn at komme der. - Der står stadig skrevet „Tina“ inde i et skab, og så er min højde, da

JEG ER GOD TIL DE SKÆVE

Efter at hun måtte stoppe som maler, arbejdede hun først i en blomsterbutik og senere i køkkenet i en børnehave. Hun havde mødt sin mand, Lars, og de fik deres første barn, Karoline. I Æblet, der er en privat børnehave i Søhus, blev hun medhjælper, og fra 2011 til 2013 arbejdede hun for en møbelpolstrer på Broholm Slot. Først som stuepige og senere som oldfrue. Men en bækkenløsning, som hun havde pådraget sig, da hun fødte sit andet barn, Mads, satte en stopper for det. Hun blev fyret. Heldigvis for hende blev hun så tilkaldevikar i en servicegruppe under Odense Kommunes Ældre- og handicapforvaltning. Først med supplerende dagpenge. Nu gør hun rent hos - og giver praktisk bistand til - ældre og handicappede. Støvsuger, ordner vasketøj, skifter sengetøj og den slags. - Jeg har mine faste borgere. På et rul af 14 dage har jeg i snit 43 borgere. - De er meget forskellige, og de er også visiteret til forskellige former for hjælp. Jeg er god til de lidt skæve og alkoholikere og sådan. Jeg tror, det er min håndværksmæssige baggrund. Jeg kalder en skovl for en skovl. Men jeg er også god til at spotte folk, synes jeg. Tina er glad for sit arbejde. - Det giver mening at gøre noget godt for andre. Man rykker dem lidt. De smiler, når jeg kommer, og når jeg går, siger de, at de gerne ville have, at jeg blev lidt længere. Tina får også tid til at være med i beboerforeningens bestyrelse. Det har hun været de seneste to år, og hun er netop blevet blevet næstformand. - Jeg synes, det er vigtigt at gøre noget for at samle byen. Foreningsarbejdet har givet hende nogle venskaber, og også i foreningsarbejde er der brug for korkpropper, der kommer op til overfladen, hvis de bliver dukket. AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018

5


Tina Møller på postkontoret, der er indrettet i Nærbutikken, der er en alsidig butik.

Pas på posthuset i Agedrup! Den gamle postmester, Ole Christiansen, tager hatten af for Tina Møller i Nærbutikken på Lunden Af Ole H. Christiansen

6

Vi havde en gang et postvæsen, der fungerede tilfredsstillende. Computere, mobiltelefoner og internet har delvis udkonkurreret det, og ikke mindst efter at regeringen i sin tid med socialdemokratiet i spidsen nåede at sælge Teledanmark til amerikanerne, er det gået helt agurk. Her i Agedrup havde vi i 1990 fire omdelere på vores eget posthus, og posten kom frem til tiden. Nu kommer der et postbud en gang om ugen, og PostNorden, som nu styrer Post-Danmark, praler med, at man kan få et brev frem på fem dage. STADIG POSTHUS I OMRÅDET

Men uanset alle disse ting, så har vi altså endnu et posthus herude. Nærbutikken på Lunden bestyrer dette posthus med frimærkesalg, afsendelse af pakker og

anden postservice. Det er en alsidig butik trods sin lidenhed med et engageret personale ud over ejeren Tina Møller, der er ekspert på alle områder med salg af snart sagt alle slags varer inklusiv brød og spil, som tips og lotto. Når man tænker på, at vi efter krigen skulle studere i tre år som elev med flere kurser for at gå videre ad en karrierestige til en kongelig postmestertitel, og fru Tina Møller nu bare klarer tingene uden særligt studium. Det er s’gu godt klaret. Jeg tager hatten af for hende og for hendes engagement som lokal postmester, for det er ikke ligefrem nogen guldgrube at drive posthus i Bullerup. Derfor pas på det posthus, vi har, og gør brug af det i så nødvendigt omfang som muligt.

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk

SAMLINGSPUNKTER

For år tilbage, ja, det er allerede historie, havde vi herude både tandlæge og et lægehus. Vi havde en ekstra købmandsbutik i form af KIWI, som naturligvis ikke kunne overleve med en månedlig husleje på 50.000 kroner plus fem procent af omsætningen samtidig med, at der var mulighed for at købe ind i et par supermarkeder i nærheden. Desuden er SuperBrugsen på Bullerup Butikstorv, som vi må passe godt på at bruge sammen med de andre forretninger, tillige er en slags samlingspunkt for landsbyen. Vi havde førhen gartnerier, som nu har givet op. Endnu længere tilbage var her fire møbelfabrikker med tilhørende 47 møbelsnedkere. Ja, her må have været store aktiviteter, mens vores landsby nu synes at blive omskabt til en bolig-enklave. Jeg vil dog ikke kalde det en soveby, for foreningslivet synes at blomstre videre.


KRYDSNINGSHELLE VED FARLIGT T-KRYDS Nu forbedres trafiksikkerheden for fodgængere, der skal krydse Kertemindevejen for enden af Brolandvej. Trafikudvalgets vedholdende pres har givet resultat.

Poul Nielsen fra beboerforeningens trafikudvalg, der har skrevet mange, lange breve til Odense Kommune for at få ønsket om større trafiksikkerhed opfyldt.

7 Af Erik Schmidt Efter to års henvendelser og pres fra beboerforeningens trafikudvalg er det lykkedes at få Odense Kommune til at anerkende behovet for at etablere en krydsningshelle ved et farligt T-kryds. Det gælder krydset ved busvendepladsen for enden af Brolandvej, hvor den møder Kertemindevejen. Arbejdet påbegyndes i foråret 2018. Projektet blev ifølge civilingeniør Karsten Alsbjerg Hørup fra Odense Kommunes Byrum og Mobilitet i efter-

året 2017 sendt til politiet med henblik på godkendelse af anlægget. Forudsætningen fra politiets side har været, at hastigheden i området omkring hellen begrænses til 70 km. i timen. Herefter blev det sendt i udbud, og Hørup forventer, at det påbegyndes dette forår. TO DØDSULYKKER

Grunden til, at krydset anderkendes som farligt er, at man som fodgænger fra Agedrup skal krydse vejen for at nå et busstoppested til busser med retning ind mod Odense.

Det er Poul Nielsen fra beboerforeningens trafikudvalg, der har været primus motor i sagen på lokalområdets vegne. Poul har over for de lokale myndigheder gjort opmærksom på, at der i det farlige kryds er sket to dødsulykker hen over årene uden at der er blevet gjort mere ud af trafiksikkerheden. - Jeg synes, det er vigtigt for området. Trafikken på Kertemindevejen er gennem de seneste år blevet stærkt forøget, og det gælder især den tunge trafik.

AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018


8

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Efter affaldsindsamlingen er der kage og drikkelse til alle i Skyttehuset.

TAG EN GAMMEL SWEATER PÅ Lene Munk Jensen og Dorthe Reinberg opfordrer til at deltage i den årlige affaldsindsamling i Agedrup & Bullerup den 22. april Af Lene Munk Jensen Kom og vær med til den årlige affaldsindsamling d. 22. april i Agedrup & Bullerup, hvor vi sammen giver området en forårsrengøring og gør det dejligt at færdes i området igen Vi er mange, der er glade for vores dejlige natur og grønne områder. Derfor er der tradition for, at mange af områdets beboere mødes én gang om året og samler affald sammen i området.

HVOR, HVORNÅR OG HVORDAN?

Kom og vær med, når vi mødes d. 22. april kl. 10.00 ved Skyttehuset, Mølledammen 18, 5320 Agedrup. Her får alle uddelt veste og sække, og så planlægger vi ruter. Tag gerne din cykel eller bil med – så kan vi komme vidt omkring i området. Børnefamilier med mindre børn anbefaler vi ruter i engen og skoven, hvor der ikke er biler. Affaldsindsamlingen varer en times tid, og herefter samles vi og vejer affal-

det og tæller dåserne sammen. Resultaterne kommer til at indgå i Danmarks Naturfredningsforenings statistikker, så vi kan se, om vi har samlet mere eller mindre affald end tidligere år. Efter affaldsindsamlingen er der kage og drikkelse til alle i Skyttehuset. Vi uddeler præmier til årets sjoveste fund, og børnene har mulighed for at lave frøbomber. Affaldsindsamlingen ligger i år d. 22. april, men vil du hellere samle affald en anden dag, så kontakt os endelig, så udleverer vi gerne sække. Ønsker du selv at stå for en affaldsindsamling et andet sted, er du også velkommen til at kontakte os, så giver vi gerne råd og vejledning til, hvordan du kommer i gang. 7. ÅR I TRÆK

Danmarks Naturfredningsforening tager hvert år initiativ til affaldsindsamlingen på landsplan. Vi er stolte af det sammenhold, vi har i Agedrup & Bullerup, som gør, at vi for 7. år i træk nu stabler en affaldsindsamling på benene i vores bydel. Så „træk en gammel sweater på“ og kom og giv byen og naturen et par gode timer ved at samle affald. Vi glæder os til at se dig og din familie søndag den 22. april. De bedste hilsner Dorthe og Lene (e-mail: LeneMunk1970@live.dk)

Beboerforeningen og SuperBrugsen holdt sammen fastelavnsfest Af Søren Stobbe, formand ASB

Flot fremmøde trods ferie

Med sol fra en skyfri himmel, afholdt Agedrup Sogns beboerforening igen i år fastelavn sammen med SuperBrugsen og dennes bestyrelse. På trods af sammenfaldet med vinterferien havde omkring 75 børn med deres forældre valgt at møde op til årets tøndeslagning på butikstorvet. Der var masser af flotte udklædninger, både blandt børn og voksne. Der var godt slag i børnene i alle tre alderskategorier, og én for én måtte tønderne give op, og afsløre deres indhold af slik. Efter overstået tøndeslagning var beboerforeningen vært med røde pølser med brød, samt juice, sodavand og øl.

AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018

9


AGEDRUP FØR - en fortælling af borgerne og Lokalhistorisk Forening om Agedrup Sogn - Red. Helge Rasmussen - B

KIRSTEN HAR BOET 62 ÅR I AGEDRUP

Kirsten Mortensen flyttede på grund af Holger Mortensen til Bullerup fra Herning i begyndelsen af 1950’erne. Det var dengang gaderne ikke havde navne, og der var togstation i både Bullerup og Agedrup. Hun blev gift med Holger, der som en af byens murermestre har bygget flere huse i Bullerup. Sammen fik de seks børn. Holger døde i 2005, men Kirsten bor stadig i huset i Daltoften. Helge Rasmussen har talt med hende, og her er hendes beretning om ankomsten og et langt liv i sognet. Af Kirtsen Mortensen (fortalt til Helge Rasmussen) Kirsten Mortensen flyttede til byen i 1954. Hun var gift med Holger Mortensen, en af byens murermestre. De fik seks børn, Anne Marie, Susanne, Lisbet, Jytte, Knud Erik og Ingelise. Holger døde i 2005, men Kirsten bor stadig i huset på Daltoften 8. Her er hendes beretning. Holger voksede op i Seden på en gård, der stadig findes på Mindelundsvej 96, og blev murer ligesom sin bror, Niller. Uddannelsen fik han i Aasum. De to brødre drog som nyuddannede murere til Jylland og endte også i Herning. Her skulle en grund ved siden af min fars slagterforretning bebygges, og en af murerne var Holger. Der mødte vi hinanden, og da jeg var blevet student, blev vi gift i Herning Kirke, og jeg flyttede med ned til Holgers far i Seden, inden vi fik en lille lejlighed i Stige. IKKE NOGET MED GADENAVNE

I vinteren 1956 købte vi en grund i Bullerup og begyndte at bygge næste påske. Først sad vi dog og rensede brugte mursten, som vi brugte til bagmur-

ger byggede det rigtige hus. Der var ikke noget med gadenavne, men det hedder i dag Lunden 40. Vi kom til en by med station i både Bullerup og Agedrup, og der kørte også rutebiler, så alle dem uden bil kunne komme til Odense. Først i 1970’erne fik vi bybus til Bullerup. Den kørte til Butikstorvet og retur derfra, men senere blev ruten udvidet, så hele byen blev tilgodeset. Købmanden hed i begyndelsen Eriksen, efter ham kom der en Drejer, som kun var der i kort tid. Jeg kan ikke huske ham. Derefter var det Oskar og Vera Brik, der overtog biksen og holdt ud, til de gik på pension. Hos dem „havde vi bog“. Så når børn blev sendt hen efter varer, blev det skrevet i en bog, og så betalte vi en gang hver uge eller måned. I byen var der også bagerforretning, brugs, som dengang lå hvor der senere kom garnforretning og atelier, to cykelbutikker, eller nærmest værksteder. KLASSEVÆRELSE I FORSAMLINGSHUSET

Da vi kom til Bullerup, gik børnene i den gamle skole på Agedrupvej, men kun hver anden dag. Der var under hundrede elever, da vores de to ældste startede der, men de kom til at gå hver dag. De fik klasseværelse i forsamlingshuset og gik der, indtil den nye skole på Brolandvej kunne tages i brug i Holger Mortensen byggede huse i Bullerup, Agedrup, Mun1964. kebo og Fraugde. Det er Holger til venstre. På den gamle skole var der ikke ene, og vi startede med garagen og to mange lærere. Elly og Viggo Tarp, Ib andre afdelinger af baghuset. Derind flyt- Holdt og til sidst Hanne Jacobsen. tede vi så, Holger, jeg Kirsten og vore Vores tredje datter, Lisbet, startede to døtre, Anne Marie på 14 måneder i 1964 på den nye skole og fik det nye og Susanne på tre måneder, mens Hollærerpar, Lis og Svend Grønnemose,

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Billedred. Frede Rasmussen som lærere. Det var på den tid, vi dannede forældreforeningen på skolen. Der skulle ske noget nyt, og forældrene kom til foredrag om aftenen og hørte om andre måder at drive skole på og ideer til, hvordan børnene skulle opdrages. Vi kom til en by, hvor kvinderne for det meste gik hjemme og passede børnene, men der var vist ingen, der kedede sig, for vi mødtes meget tit og fik en god snak. Jeg var tit ovre ved Karla og Jens over gaden, dem med ishuset, og en anden god nabo var Anni Rasmussen, eller Anni Bager, som hun blev kaldt, fordi manden, Svend Åge, var bagersvend hos Harriet og Max Albertsen. Der blev lavet meget håndarbejde, og vi behøvede ikke tage ind til byen for at handle. Næsten alt kunne man købe lige ved indkørslen. Ostemanden og hans kone kom tirsdag og fredag, fiskemanden kom torsdag. BYGGEDE HUSE I BULLERUP

I begyndelsen da vi boede i Bullerup, havde vi en voldsom trafik af biler gennem byen. Lindøværftet var ved at blive oprettet, og Kertemindevejen var endnu ikke nået til byen. Men pludselig gik alting stærkt. Vi fik gadenavne, Byvejen for eksempel, og Buen, Vinkelen, Parallellen og Humlehaven var de første nye gader, inden Udsens jord blev udstykket og blev til Æblehaven, Hyldehaven og så videre. Holger, der var murer, havde haft arbejde inde i Odense indtil 1964, hvor han blev selvstændig, købte en grund i Kirsebærhaven, byggede et hus og solgte det. Som mange andre gjorde i byen på det tidspunkt. Det blev til mange huse i Bullerup og Agedrup, et i Kerteminde, mange i Munkebo og Fraugde gennem årene, foruden almindeligt murerarbejde med reparationer og lignende her i byen. Hele tiden, mens Holger var selvstændig, var det mig, der førte regnskabet. Dengang kom landposten regelmæssigt, og man kunne betale til ham, når regninger skulle betales.

„DE SMÅ“ ER OVER 50

I 1991 gik Holger på efterløn, og han døde 26. juni 2005 hjemme i huset på Daltoften 8. Der var vi flyttet til i 1968 fra Byvejen, eller Lunden, som det hedder nu. Det hus var rimeligt Lunden 40 ligger stadig Kirsten og Holger Mortensens første hus i stort, men med byen. Bygget af Holger selv. Senere, da seks børn skulle have hver sit kun et bade- værelse, byggede Holger et nyt på Daltoften 8. værelse til de otte personer, familien var kommet op på, var der trængsel. Der var kommet en søn og en datter mere til, så Holger byggede huset i Daltoften stort nok til, at børnene kunne få eget værelse Kirstens seks børn: fra venstre Lisbet, Anne Marie, Susanne, Ingelise, Knud Erik og Jytte. alle sammen. 62 år er lang tid i Bullerup, og den tid kan ikke ikke meget til. Min folkepension komgå, uden at der er sket forandringer. mer hver måned, så jeg skal ikke klage. Alle jeg kendte nede på Byvejen, Fra at være en af de unge, da jeg er døde, og mange nye flyttede til byen, kom til byen, er jeg nu en af de gamle og der kom en idrætshal i Seden. og oldemor til fem. De tre ældste af mine Selv om sommeren skulle pigerne børn er alle over 60 år, og de små, som spille håndbold i hallen, selv om det tid- de stadig hedder, er over 50 år. ligere var godt nok at spille udendørs Tiden løber, brug den fornuftigt! ved skolen. Poul Anker Jensen var en rigtig god træner og resultatet af hallen i Seden blev, at nogle årgange blev snydt for den gode oplevelse, da mange ikke Kirsten Mortensen turde køre over Kertemindevejen. Senere fik vi en hal i Agedrup, men Kirsten Mortensen flyttede da var der næsten ingen håndboldspillere til Bullerup i 1954. Hun var mere. gift med Holger Mortensen, Byen voksede meget fra 1960 og en af byens murermestre. frem, og vi fik alle køleskab, tv, vaskeDe fik seks børn, Anne Mamaskine og selv bybusser var en lettelse rie, Susanne, Lisbet, Jytte, for mange. Knud Erik og Ingelise. HolDet er stadig godt at bo her, men at ger døde i 2005, men Kirsten bor stadig i huset vi bor i Odense Kommune, mærker vi på Daltoften 8.

11

AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018


LARS ENGSTRØM NY FORMAND Ny formand, ny bestyrelse og nyt seniorhold. Af Johan Bækholm I skrivende stund er 2018 sæsonen netop skudt i gang. Igen i år er ABB godt repræsenteret i henholdsvis oldboys-turneringen OB 70 med fire hold og i FBU med to seniorhold. Èt hold mere end sidste år. Det vidner om stor aktivitet i klubben. Året 2018 startede traditionen tro med generalforsamling på Møllekroen. ABB´s mangeårige formand, Michael Pedersen, havde forud for mødet annonceret sin afgang. Der skal fra klub-

Lars Engstrøm, der har stået i spidsen for udbygningen af klubbens faciliteter. www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Lars Engstrøm Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Menige medlemmer Jacob Korsgaard Oliver Hauerholt Johan Bækholm

5230 0498

3025 8697 3095 3436

Suppleant

12

Michael Stengel Pedersen Holdlederne Super oldboys - mandag Christian Elstoft Martin S. Olsen

2620 8956 5163 3457

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 3 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

ben lyde en stor tak for det formidable arbejde, Michael gennem årene har ydet. Michael tilbød senere at fortsætte som suppleant for at hjælpe den nye formand og bestyrelse godt i gang. Torben Abrahamsen og Sune Pedersen ønskede ligeledes for en periode at stoppe. Tak til dem for indsatsen. Det betød, der skulle vælges to nye medlemmer til bestyrelsen og efter endt afstemning, hvor Oliver Hauerholt og Johan Bækholm blev valgt ind, ser bestyrelsen efter konstituering således ud. Ny formand, Lars Engstrøm Kasserer, Jens Matzon Sekretær, Jacob Korsgård Menige medlemmer, Oliver Hauerholt og Johan Bækholm. Suppleant, Michael Pedersen. DE NYE OMKLÆDNINGSFACILITETER

Michael fremhævede i sin beretning, at klubben i 2017 endelig har fået egne omklædningsfaciliteter, og han takkede den store arbejdsgruppe med Lars Engstrøm i spidsen, for at klubben allerede fredag den 22. september kunne tage omklædningsrummene i brug. Dagen kunne ikke være valgt være bedre, sagde Michael, da serie 3-holdet skulle spille lokalopgør mod FjordNr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk

ager IF på Agedrup Park. Der var gang i den på Agedrup Park, og bagefter var der et after-party med over 100 mennesker omkring klubhuset og de nye omklædningsfaciliteter. ABB vandt kampen mod Fjordager IF, og det gjorde det bestemt heller ikke mindre sjovt. Vi er rigtig godt tilfredse med vores nye faciliteter, men kan dog godt se bagefter, at vores omklædning til udeholdet lige er småt nok, og det gør vi selvfølgelig noget ved, sagde Michael. - Inden sæsonstart 2018 får vi koblet en ekstra sektion på udeholdets omklædningsrum. SPORTSLIGE RESULTATER

Platinholdet sluttede sidst i deres pulje, mens Super-oldboys sluttede på 3. pladsen i deres række. Super-veteran-holdet vandt deres kreds meget overbevisende, og veteranholdet sluttede på en 6. plads. Serie 3-holdet skulle mindst slutte på 6. pladsen, hvis de skulle spille oprykningsspil til serie 2 i foråret 2018. Det gjorde de! Desuden vedtog bestyrelsen, at der skulle åbnes op for et seniorhold mere. Det er der basis for.


KIRSEBÆRTRÆ-MASSAKREN Topkvistene på 5-6 næsten nyplantede træer er brækket af og enkelte hele træer på Skt. Hans-pladsen er fældet.

han, og han skal lige have lært at høre, hvad jeg siger. Manden ved ikke, hvornår skaden er sket, men ærgrer sig. - Nu fandt vi jo en løsning, der passede borgerne herude, siger han. Han henviser til situationen for et år siden, da Odense Kommune pludselig og uvarslet rykkede ud og plantede træerne på pladsen, hvor der blandt andet bliver holdt Skt. Hans-fest. Det fik borgerne til at protestere, men på et dialogmøde med blandt andre parkforvalter Hanne Pedersen fandt man et kompromis. Nu har en anden borger, Nanet Kaldau Jeppesen, skrevet til parkforvalteren for at høre, om der er mulighed for, at kommunen vil erstatte de ødelagte blommetræer. Men det er der ikke planer om. „Hej Nanet, skriver Hanne Pedersen tilbage. - På nuværende tidspunkt erstatter vi ikke de ødelagte træer.“ Agedrup Rundt har forsøgt at få en begrundelse for afslaget, men det er ved redaktionens deadline ikke lykkedes.

13

Kommunen har på trods af hærværket ikke planer om at plante nye træer.

Af Erik Schmidt Han ryster lidt på hovedet af det, der ligner bevidst hærværk på kirsebærtræer-

ne på Skt. Hans-pladsen ved butikstorvet. Topkvistene på 5-6 træer er brækket af, og enkelte hele træer er fældet. En lokal borger er ude at gå tur med sin hund, der er lidt hvalpet. - Det her er min sjette hund, siger

AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation ma@holmbegravelser.dk Tlf. 22 76 18 81

www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22

www.SkincarebyM.dk Butikstorvet Mølledammen 9 - 5320 Agedrup Tlf. 60 17 06 16

jeanette-skov.dk

14

Vand • Varme Gas • Sanitet

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk

VVS GARANTI


Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Klinik for fodterapi Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

Bullerup Pub’en Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 6610 8081 Billard og dart Bulleruppub2016@gmail.com

bullerupsvommebad.dk

Læs Agedrup Rundt på nettet! Nu er det muligt at læse AGEDRUP RUNDT ved hjælp af din computer, tablet eller telefon. Alle numre fra 1994-2018. www.agedrup-rundt.dk

15

asger@asgerlindenskov.dk

Klokkestøbervej 21 Odense M Tlf.nr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018


Mette Nielsen, der er med til at arrangere loppemarkedet i Mellemhaverne, havde selv en bod sidste år.

MELLEMHAVERNE LOPPER DEN IGEN

16 Kæmpeloppemarked og hyggehygge i hele Mellemhaverne søndag den 26. august kl. 10.00-15.00 Af Mette Nielsen & Bonnie Thrane-Olsen Efter stor succes fra sidste år, afholder vi igen loppemarked i Mellemhaverne Vi opfordrer alle til at få ryddet op i garagen og på loftet og deltage i Bullerups hyggeligste loppemarked. Det er en oplagt mulighed for at få snakket og hygget med naboer, venner og familie samt andre fra lokalområdet. Alle kan deltage i Bullerups loppemarked, husstanden har naturligvis førsteret foran eget hus, men der er masser af ledige pladser.

● Der må sælges popcorn, kage, saft m.m, dog ikke alkohol/spiritus. ● Vi håber I vil dele budskabet med familie, venner samt på de sociale medier. ● Vi håber på stor opbakning, så succesen kan gentages næste år. Vi glæder os til en super hyggelig dag med masser af solskin. ● Vi vil meget gerne have jeres tilmelding, så vi nogenlunde har et overblik over, hvor mange boder, der stilles op, også af hensyn til udefrakommende, som ønsker en bod.

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk

● Det koster 25 kr. pr bod, som betales kontant på dagen. Pengene doneres til Agedrup Sogns Beboerforening. ● Man medbringer selv bord til boden. ● I kan tilmelde jer senest den 10. august 2018 på sms/tlf til: Mette, Rønnehaven 4 tlf. 60896375 Bonnie, Morbærhaven 1 tlf. 21274325 (ring eller skriv endelig ved evt. spørgsmål).


KONFIRMANDER AGEDRUP KIRKE 2017-18 7A Konfirmander 2017-18 - St. Bededag, fredag, den 27. april 2018, kl. 9.30 Alberte Linda Kierkegaard Albertsen, Brolandvej 7b,Agedrup Alfred Herløv Berg Pedersen, Brolandvej 5, Agedrup Anders Willaing Jacobsen, Poppelhaven 34b, Odense NØ Freja Daubjerg Hansen, Brolandvej 2, Agedrup Gustav Sloth Hansen, Piletoften 8, Agedrup Josefine Risum Jørgensen, Åsumvej 673, Odense NØ Kirstine Kjerside Frandsen, Daltoften 58, Agedrup

Mille Bang Albertsen, Michael Andersen Marianne Herløv Pedersen Charlotte Willaing Jacobsen, Ole Jacobsen Lena Daugbjerg Hansen, Torben Hansen Susan Slot Hansen, Henrik Hansen Marianne Risum Jørgensen, Dan Risum Jørgensen Mette Kjerside Christensen, Stephen Frandsen

7A Konfirmander 2017-18 - St. Bededag, fredag, den 27. april 2018, kl. 11.00 Marco Flindt Knudsen, Lunden 20, Bullerup Mathias Kolbæk Bjørn Lauridsen, Daltoften 107, Agedrup Mathilde Lund Hansen, Kochsgade 4, 2.tv, Odense C Mia Løring Jensen, Brolandvej 45b, Agedrup Naya Blyn, Skovhaven 66, Bullerup Rasmus Damgaard Madsen, Vanddråben 43, 1. tv, Odense NØ Sandra Søndergaard Larsen, Daltoften 149, Agedrup Sarah Karoline Boe Sørensen, Strand Alle 21, Odense NØ Simon Krog Jørgensen, Sportoften 19, Agedrup

Nete Flindt Knudsen, Jacob Flindt Knudsen Anja Kolbæk Bjørn Lauridsen, Steffen Kolbæk Bjørn Lauridsen Camilla Christel Lund Hansen, Allan Holst Hansen Yvonne Jensen, Henrik Løring Jensen Line Blyn, Nino Blyn Helle Damgaard, Mads Damgaard Majbritt Søndergaard Larsen, Dan Larsen Mette Boe Sørensen, Flemming Boe Sørensen Mette Krog Jørgensen, Heine Krog Jørgensen

7B Konfirmander 2017-18 - Søndag, den 29. april 2018, kl. 9.30 Anders Malte Erlandsen, Smedegyden 1, V. Kærby Andreas Hvidholm Madsen, Buen 7, Bullerup Anna Egstrøm Trolle Hansen, Lunden 61, Bullerup Christine Sjørslev Runa, Hveneklideløkken 53, Odense NØ David Cornelius Sundbo Jacobsen, Lunden 58, Bullerup Emil Sølund Kieler, Buen 33, Bullerup Frederikke Holler Benedictus Larsen, Brolandvej 10f, Agedrup Ida Sofie Appelon Dresing Thygesen, Arendalsvej 21, Agedrup Lasse Schmidt Møllegaard, Bullerupvej 10, Odense NØ Oskar Herløv Pedersen, Brolandvej 5, Agedrup

Ditte Erlandsen, Bjarne Jakobsen Susanne Maria Madsen, Thomas Madsen Carina Egstrøm Hansen, Verner Trolle Hansen Lone Sjørslev Runa, Paw Runa Nanna Sundbo Jacobsen, Kristian Sundbo Falsberg Channie Kieler, David Kieler Karina Holler Sørensen, Thomas Benedictus Larsen Lotte Appelon, Thomas Dresing Thygesen Iben Schmidt Ravn, Michael Engoff Møllegaard Marianne Herløv Pedersen

7B Konfirmander 2017-18 - Søndag den 29. april 2018, kl . 11.00 Isabella Hjermind Stamm Madsen, Markhaven 84, Agedrup Isabella Almaz Mahallati, Lunden 24, Agedrup Jeppe Schat-Petersen, Skovhaven 158, Agedrup Jonas Westergård Jørensen, Kærbygade 2, Agedrup Louie Eisner, Buen 12, Agedrup Magnus Thode Rasmussen, Søbjerggårdvej 7 , Odense NØ Nadia de Laurent Andersen, Engtoften 24, Agedrup Oliver Feveile Adolfsen, Hammeren 53, Agedrup Zack Noel Liechtenstein, Arendalsvej 15, Agedrup

17

Maiken Hjermind Madsen Donia Hansen Stine Thykjær, Ulrik Schat-Petersen Sanne W. Jørgensen, Ove Jørgensen Pia Eisner, Claus Eisner Kristine S. Rasmussen, Jørgen T. Rasmussen Anne Marie de L. Simonsen, Bo B. Andersen Birgitte Feveile Adolfsen, Per Adolfsen Zenia Liechtenstein, Jack Hansen

AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

Bullerup Nærbutik & Posthus Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Kioskvarer Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Blomster

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

ÅBNINGSTIDER Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER

HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner

Kristian Tvergaard

Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

(Mandag lukket)

18

Annoncer tegnes gennem Ole Christiansen, tlf. 6610 7597 - olehalskovchristiansen@gmail.com Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk


STØTTE TIL DRONEFILM OM AGEDRUP 60.000,- kr. har Lokalhistorisk Forening fået af Odense Kommunes Bydelspulje til produktion af seks små, lokale film, der delvist skal optages fra en drone. Fjordagerscenen fik 500.000,- kr. til renovering af klublokaler.

Af Erik Schmidt Seks film fra lokalområdet i Bullerup og Agedrup skal give blandt andre tilflyttere, børn og unge mere viden om det lokalsamfund, de bor i. Filmene skal delvist optages fra en drone i luften, og de skal have et format, der kan lægges på YouTube og smides ud på Facebook. Erik Rønn og Helge Rasmussen, der begge har været lærere på Agedrup Skole og begge har arbejdet med lærebøger og anden kreativ kommunikation, skal stå for manuskriptet og produktionen af filmene i samarbejde med Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening. Nu har initiativtagerne fået 60.000,kr. fra Bydelspuljen til filmproduktionen. Det er planen, at den tidligere Stiftstidende-fotograf, Robert Wengler, der nu er selvstændig fotograf med licens til at fotografere fra droner, skal være projektets tekniske fødselshjælper.

Erik Rønn og Helge Rasmussen, der sammen skal tilrettelægge de nye film om Agedrup.

EN ELEVS SKOLEVEJ

Én af ideerne er at følge en elevs skolevej, en anden at skifte synsvinkel fra gamle dage til nutid. Der skal blandt andet være indslag om Agedrup Kirke, og Vester Kærby med særligt fokus på Niels Peter Jensens Kærbygård. Erik Rønn og Helge Rasmussen stod også tidligere bag produktionen af fire små film og 11 filmspots med temaer fra Agedrup. Disse film handlede især om udviklingen i området fra 1960’erne og en årrække frem. De blev præsenteret på Agedrup Skole i efteråret 2017 med 125 deltagere. Her blev områdets store krønikeskriver Ib Holdt også hyldet. Bydelspuljen, der tidligere hed Forstadspuljen, har fordelt næsten 8 mio. kr. til lokale initiativer i kommunen. Også Fjordager Idrætsforening fik midler til at renovere klublokalet „Fjernvarmecentralen“ for. så det kanm bruges til mindre teateropsætninger, esport og intimkoncerter. Foreningen fik i alt 500.000,- kr.

19

Filmene skal delvist optages fra en drone i luften, og de skal have et format, der kan lægges på YouTube og smides ud på Facebook. Billedet her er dog fra 1950’erne.

AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018


Jekyl & Hyde Kæmpe musicalopsætning af Fjordagerscenen - 30. marts til 7. april Forsamlingshuset har omkring 90 bookinger om året.

HVAD SKAL JEG MED AGEDRUP FORSAMLINGSHUS? Hold din fest i forsamlingshuset! Af Kia Thrane Dyrehauge, fmd.

INDLÆG

20

Hvad skal jeg med Agedrup Forsamlingshus? Du skal se det som en mulighed for at holde dit eget arrangement. Du får nøglen, og hele huset står til din rådighed med alt, hvad det indeholder: To sale - én med plads til 45 personer og én med plads til 100 spisende gæster, tre pæne toiletter, veludstyret moderne køkken med service til minimum 100, luftovn, gaskomfurer, opvaskemaskine, kaffemaskiner, gryder og pander, ja alt hvad man normalt har brug for til et stort arrangement. Barnedåb, konfirmation, fødselsdag, bryllup, familiefest og mindekomsammen eller hvad der ellers kræver mere plads, end de fleste har hjemme så som foreningstræf og foredrag. Eneste grænse, vi sætter, er nej til ungdomsfester. „Forsamlingshus“ lyder lidt støvet, men Agedrup Forsamlingshus er fulgt med tiden. Det er velholdt og præsentabelt både ude og inde. Der er WiFi installeret og systematisk sikker rengø-

ring efter alle arrangementer, således at huset fremstår rent og indbydende for næste lejer. Vi har ca. 90 udlejninger om året, så det er om at booke i god tid, hvis du planlægger arrangement i weekenderne, - gerne flere år ud i fremtiden! Ring til vores booking telefon 23 24 89 48 mellem 17.00 & 18.00 og forhør dig om mulighederne - herunder at aftale en fremvisning. FORDEL AT VÆRE MEDLEM

På vores hjemmeside kan du finde anbefalinger til hjælp, hvis du ikke selv vil lave mad eller bestille det udefra. www.agedrupforsamlingshus.dk Når du lejer huset, er der varme, vand, lys, gas, papir, sæbe og affaldshåndtering inkluderet. Der forefindes stativ til æresport og udendørs stik til lyskæden, og så er kontingent til første års medlemskab inkluderet i lejen. Bliv medlem af foreningen omkring Agedrup Forsamlingshus for kun 100 kr. per år. Du kan som medlem få indflydelse på husets drift via den årlige generalforsamling, og som ekstra bonus har du mulighed for at låne borde og stole til dit hjemmearrangement.

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Af Charlotte Veppler, Fjordagerscenen Fjordagerscenen præsenterer musicalen Jekyll & Hyde. Vi spiller i perioden 30.-31. marts, 1. april og 3.-7. april i Fjordager Hallen, Strandvejen 30, Seden, 5240 Odense NØ. Scenen er sat til London år 1888. Videnskabsmanden Dr. Henry Jekyll forarger det etablerede samfund med sin ambition om at splitte det menneskelige sind i godt og ondt. Efter at have fået afslag om forsøg på mennesker fra hospitalsledelsen, tager han sagen i egen hånd og bruger sit nyudviklede medikament på sig selv. Det får katastrofale følger, da Jekyll udvikler et dyrisk og brutalt alter ego: Edward Hyde. Hyde er alt det som Jekyll ikke er, og Jekylls ambition om at bryde med den konventionelle videnskab, hindrer ham i at sætte en stopper for Hydes natlige eskapader. FANTASTISK MUSIK

Jekylls forhold til hans forlovede Emma bliver for alvor sat på en prøve, da hans dyriske alter ego lader sig fascinere af den prostituerede Lucy. For vores instruktør Allan Grønlykke Glue er Jekyll and Hyde en til tider lidt overset musical, som har en kompleks historie med mange vinkler. Ud over den helt igennem fantastiske musik, så er denne musical en som mange ikke tør give sig i kast med pga. kompleksiteten, så her er en unik chance for en høj kulturel oplevelse med et helt igennem fantastisk cast.


SØSTRE IGEN SAMMEN I FRISØRSALON Da Jeanette Skov som 25-årig sprang ud som selvstændig frisør, afsluttede lillesøster Annika sin læretid hos hende og blev derefter ansat som frisør. Siden skiftede Annika branche, men nu er hun tilbage igen på Jeanettes frisørsalon på Lunden i Bullerup

Det er mester forrest. Jeanette Skov er tilbage på sin salon, og søster Annika i baggrunden er kommet med på holdet.

Af Erik Schmidt Jeanette Skov er tilbage hos frisørsalonen Jeanette Skov på Lunden efter næsten et år med barsel. Det har ifølge hende ikke været nemt at holde sig væk fra salonen, som i hendes fravær har været styret af frisørkollegaen Shila, der kun havde arbejdet i salonen i 1½ år, da hun overtog. - Salonen er jo mit barn, så jeg har haft mine bekymringer undervejs. Jeg er sådan én, der gerne vil hen over det hele, men Shila har dog gjort det rigtig godt, siger Jeanette. Til februar skulle Shila imidlertid flytte og skiftede i den anledning arbejdsplads, ligesom en anden ansat skulle på barsel, så Jeanette måtte afbryde sin barselsorlov, lidt før tiden var udløbet for at få styr på sin forretning.

- Sådan er det. Det er ikke helt nemt at få det hele til at gå op. Men nu har vi fundet en løsning. TRYGT AT VENDE TILBAGE

Jeanettes lillesøster, Annika, er nemlig tilbage på salonen. Som tredje frisør er ansat Rikke Rønved. Annika, der ligesom Jeanette er født og opvokset i Agedrup, var med, da Jeanette i 2010 slog dørene op til den nye salon på Lunden. Hun var stadig i lære, og fortsatte efter læretriden to år på salonen. Så gik hun på barsel. Senere skiftede hun branche og blev retsassistent i Svendborg, og efter et par år skulle hun have sit andet barn. Hun har siden læst enkeltfag på hfniveau og arbejdet som frisør i Bellinge, og hun er i mellemtiden også blevet skilt og er blevet alene med to små børn. Så

da lejligheden til at komme tilbage til Jeanettes salon i Bullerup bød sig, kom det meget belejligt. - Jeg er kendt med tingene her i salonen, og det er selvfølgelig bare trygt at vende tilbage. Forældrene, Hanne og Jack, bor i Bullerup, og det har ifølge Jeanette også en vis betydning. - De hjælper af og til med at tage sig af børnene. Selv har hun foreløbig lille Ditlev med sin mand, Christian Hartzberg. - Det er ikke fordi, jeg føler mig gammel, men jeg bliver 33 om lidt, og jeg tror ikke på, at det er det sidste barn, jeg har fået. - Men det er gået godt i otte år, og jeg er nok blevet bedre til at læne mig lidt tilbage og tro på, at det hele nok skal gå. AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018

21


Formand: Søren Stobbe, tlf. 20 16 84 83

DEN NYE BESTYRELSE F.v. Lasse Brokmose, Heidi Brokmose, Tina Clausen Bruun (n.fmd.), Mette Nielsen, Dorthe Wallentin, Jesper Banke og Søren Stobbe (fmd.)

Brian Larsen og Carina Willer Hedelund ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Som nye medlemmer blev Lasse Brokmose og Mette G. Nielsen valgt. Af Søren Stobbe, formand

22

Formanden kunne byde velkommen til 20 fremmødte til årets generalforsamling. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og da Tove Dyrvig havde styret slagets gang yderst tilfredsstillende sidste år, foreslog bestyrelsen genvalg. Tove accepterede valget og kunne derefter konstatere at generalforsamlingen var varslet ifølge vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Tove gav ordet til formanden for årets beretning. Han kunne berette om et travlt år, med mange aktiviteter. Ud over de faste traditioner med fastelavn, affaldsindsamling, Skt. Hans aften og juletræstænding, var der i år dukket nye spændende aktiviteter op. Loppemarked i Mellemhaverne, vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget og Halloween, er nogle af de aktiviteter, som vi, i Beboerforeningen er blevet inviteret til at deltage i.

Som nævnt, et travlt år, som også indeholdt sagen med blommetræerne og Borgerne Bestemmer. Desuden takkede formanden de bestyrelsesmedlemmer, som havde valgt at træde ud af bestyrelsen, for deres indsats. UDBEDRING AF FORTOV

Efter at beretningen var taget til efterretning, gav Tove ordet til kassereren, som gennemgik foreningens regnskab. Dette blev godkendt, og kontingent blev fastholdt på 100,-/år. Dirigenten fremhævede, at udgifterne til mødeaktiviteter var et stort og flot nul. Under indkomne forslag havde bestyrelsen fremsat forslag til ændringer til vedtægterne. De reviderede vedtægter kan hentes på agedrupsogn.dk. Desuden havde Ole Christiansen stillet forslag om udbedring af fortovet på Brolandvej. Formanden noterede forslaget, og der arbejdes videre med dette i dialogen med Odense Kommune. Herefter var der valgt til bestyrel-

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk

sen. Brian Larsen og Carina Willer Hedelund havde på forhånd meddelt at de ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Som nye medlemmer blev valgt Lasse Brokmose og Mette G. Nielsen. Under eventuelt tilbød Jørgen Pedersen fra Odense Sportsfiskerklub at man kunne lave et arrangement sammen med Naturparken, når åen skulle renses op. Dette arbejdes der videre med. Tove Dyrvig takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden, der takkede de fremmødte. Umiddelbart efter holdt den nye bestyrelse konstituerende møde.

Støt det lokale! Bestyrelsen stemmer sidst i april dørklokker for at minde beboerne om, at de for 100,- kr. pr. husstand kan blive medlem af beboerforeningen.

Af Søren Stobbe, formand Kære beboere i Agedrup og Bullerup! Sidst i april vil bestyrelsen for Agedrup Sogns Beboerforening komme rundt med en påmindelse om indbetaling af årets kontingent. I flyeren, der omdeles, kan man læse lidt om beboerforeningens virke, og hvad det er, man støtter. For kun 100,- om året kan man støtte lokalområdet og alle de spændende aktiviteter, der sker herude. Er du ikke medlem endnu er dette en fantastisk mulighed, for at få rettet op på det og få indbetalt kontingentet. Pengene går til udvikling af DIT lokalområde, forbedringer og forskønnelser, samt det sikrer at vi forsat kan bevare vores beboerblad Agedrup Rundt. Er du allerede medlem, så vil vi gerne benytte denne mulighed til at sige tak, fordi du støtter op om de lokale initiativer. Som tidligere år vil vi være til stede i SuperBrugsens foyer to lørdage, hvor man har mulighed for at høre lidt om vores arbejde, samt indbetale sit kontingent kontant. I år bliver det lørdag d. 5. maj 10.00-13.00 og lørdag d. 2. juni ligeledes 10.00-13.00. Vi glæder os til at hilse på jer!


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

TRAFIKFARLIGE VEJGRØFTER Olivia er bange for at ryge en tur i grøften Hej igen! Jeg har været lidt fraværende, men vi bor stadig herude i Agedrup, og jeg har et spørgsmål vedrørende en af vore lokale veje, nemlig Lunden og Åsum Bygade. Vejene er såmænd gode nok, især hvis vi kunne blive fri for alle bumpene, der får nyrerne til at hoppe lidt for meget i kroppen, mens hovedet støder mod taget. Jeg ved godt, at jeg bare skulle køre med 30 km/t, men altså, alligevel…. Det var nu slet ikke det, men jeg har lagt mærke til, at vejgrøfterne synes at blive kastet til. Er det rigtigt? Grøfterne har generet mig, når der om vinteren kan være glat, men især de stumper grøft, der ligner tankfælder, og

Kære Olivia Park- og Vejafdelingen i Odense Kommune har netop givet mig et svar på dit spørgsmål, og det er både positivt og negativt. Man har endelig fundet ud af, at der er et usikkerhedsmoment i grøfterne, da vejen er meget befærdet på trods af den store benyttelse af Ring 3. Det er ikke fordi der har manglet henvendelse fra såvel Åsum Beboerforening som fra vort trafikudvalg, hvor jeg selv var involveret i mange år. Men det er da glædeligt, at man vil udføre det arbejde, for det er nu sjovere at køre ud på en mark end ned i en grøft, hvis man skulle komme ud af kurs. Jeg ved det, for jeg har nemlig selv prøvet det en dag med en meget glat vejbane på den gamle Svendborgvej. Men nu det negative. Da jeg spurgte til det, var svaret, at arbejdet med opfyldning af de sidste tankfælder ikke bli-

Grøften ved Lunden og Åsum Bygade.

som man let kunne dumpe ned i, når man svinger til venstre fra Svendsagervej. Der er jo kun 17 cm mellem asfaltstriben og grøftekanten. Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

ver udført nu, da man mangler jord (!). Jeg svarede, at det kunne jeg skaffe meget af nu og her, men det skulle jeg aldeles ikke blande mig i, for som vejingeniør i „direktoratet for opfyldning af vejgrøfter“ vidste han bedre. Basta. Her står sagen så. Håber, at han besinder sig, inden det går rigtigt galt, for der har lige været en Mercedes i grøften ud for Svendsagervej.

BESTYRELSEN Formand Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 31 61 07 40 Næstformand Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Kasserer Lasse Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 21 22 23 73 Sekretær Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 70 13 Bestyrelsesmedlem Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsesmedlem Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 27 62 04 18 Bestyrelsesmedlem Mette Nielsen Rønnehaven 4, 5320 Agedrup Tlf.: 60 89 63 75

KONTAKT agedrupsogn@agedrupsogn.dk

www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699 MobilPay 20610

Venlig hilsen Ole H. Christiansen

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018

23


KIRKEBLADET APRIL 2018 NR. 3 ●

70. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6140 6595

Tove Jørgensen 4174 3518

GARTNERE PÅ KIRKEGÅRDEN IGEN Nu skal der plantes forårsblomster på gravstederne Af Hans Ove Nielsen Kirkegårdsgartneren starter op på kirkegården umiddelbart efter påske. Vinterens flotte grandækning skal fjernes, og der plantes forårsblomster på gravstederne. Ønskes der indgået aftale om pasning af gravsted i 2018, skal henvendelse ske til enten kirkegårdsgartnere eller ved henvendelse til kirkeværgen, som også kan fortælle om muligheder og priser. Man kan henvende sig til kirkegårdsgartnere eller kirkeværgen, hvis man ønsker aftale om pasning af gravsteder i 2018.

24

Bevaringsværdige gravsteder? Provstiet vil have styr på gravsteder uden “ejere” Af Hans Ove Nielsen

Her ses ét af de bevaringsværdige gravsteder. Stakittet danner ligesom en dobbeltseng.

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk

På Agedrup Kirkegård findes der i dag i alt tre gravsteder, som menighedsrådet kalder bevaringsværdige og derfor betaler for ren- og vedligehold af disse gravsteder. Gravstederne er gamle og har ingen “gravstedsejer”, der betaler for brugsret og passer gravstedet. Disse gravsteder skal nu oplyses til provstiet med henblik på tilladelse til fortsat bevarelse.


SOGNEINDSAMLING 2018 17 indsamlere samlede næsten 10.000,- kr. ind

drup Sogn med dem som indsamlingsledere. Det skal selvfølgelig ikke forhindre andre i at tage ’kampen’ op. Men vi mener, der skal findes en anden løsning, for vi vil stadig gerne støtte det gode formål, som er at hjælpe fattige mennesker over hele kloden til et værdigt liv uden hensyntagen til religion, køn race eller politik. GODE IDEER EFTERLYSES

Elisabeth Rasmussen (t.v.) havde lavet dejlig indisk suppe. I midten Karin Ritter. Af Tove Jørgensen, menighedsrådet Hvad skete der med DMI’s løfte om 10 plusgrader søndag den 11. marts 2018? For at sige det lige ud – det var skide koldt! Men igen i år gik jeg en tur i vores dejlige lokalområde. Og selvom vejret ikke artede sig til min fordel, nød jeg at gå forbi forårets haver med erantis og vintergækker i overflod. Jeg har ringet på og banket på mange døre for at bede om et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp. Jeg er blevet taget godt imod og har også fået samlet

et lille beløb ind. Jeg må dog indrømme, at det er de færreste, som ligger inde med kontanter – og hvorfor skal man også det? Al betaling foregår elektronisk i vore dage, hvilket også er rigtig fornuftigt. Det skal dog siges, at indsamlerne også tager imod Mobilepay på 7913 – der kan man i øvrigt give et bidrag året rundt. Selvom det altid er en fornøjelse at gå en tur med eller uden hund, har teamet bag vores ruter dog set i øjnene, at dette var min og alle andre indsamleres sidste tur for Folkekirkens Nødhjælp i Age-

Tilbage i Sognegården overlod vi raslebøssen til kassemester Jette, mens vi igen i år blev belønnet med Elisabeths vidunderlige indiske suppe og en sponsorgave fra Brugsen. Vi var 17 indsamlere, der i alt samlede kr. 8.034,ind plus kr. 1.500,- på Mobilepay. Det bliver nok svært at opnå samme støtte, når vi ikke bliver prikket direkte på skulderen. Men der er tænkt tanker, og der tænkes stadig – lige her er der brug for alles gode ideer! Skal det være et loppemarked? Et sponsor(cykel)løb eller -gåtur? Fastelavn med tombola? - Bare nogle strøtanker. Alt kan jo i princippet bruges, bare der kommer kroner i kassen. Min eftermiddag sluttede med musikgudstjeneste i kirken. Emmaus gospelkor gjorde dagen fuldendt med deres gode sange og altid meget smittende humør. Man er jo helt høj efter sådan en koncert. Tak for den oplevelse!

Afskedsreception for Lene Bischoff-Mikkelsen

Beslutningen om, at sogepræst Lene Bischoff-Mikkelsen har valgt at gå på pension modtaget med ærgrelse men forståelse. Der er afskedsreception fredag den 1. juni fra kl. 16.00

Af Lene Marqvardsen, formand for menighedsrådet Efter en længere sygdomsperiode har Lene Bischoff-Mikkelsen valgt at gå på pension med virkning fra 1. september 2018. Den beslutning modtager vi med ærgrelse i menighedsrådet, men samtidig også med stor forståelse. Vi ønsker hende alt godt fremover. Lene Bischoff-Mikkelsen nåede at være sognepræst i Agedrup i 27 år, hvor

vi har nydt godt af hendes virke. Hun vil blive savnet. Vi har haft et godt samarbejde med Lene gennem hele min tid i menighedsrådet, hvilket jeg ved også har gjort sig gældende for tidligere menighedsråd. Vi har sammen haft fokus på nye tiltag, og vi har glædet os over opbakningen fra menigheden. Tænk blot på, hvor mange der mødte op til høst- samt ikke mindst Halloween-gudstjenesten, hvor Lene desværre var syg.

Indtil videre fortsætter Anders Kjærsig som vikar for sognepræsten. Hvornår stillingen besættes igen, afgøres af biskoppen. Der vil være mulighed for at tage afsked med Lene ved en reception i sognegården, fredag den 1. juni fra kl. 16.00, hvor menighedsrådet byder på mad og drikke.

AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018

25


STIK ØJET I ØRET

NB

NOTABENE

Af Anders Kjærsig, fungerende sognepræst

Torsdag, den 5. april, kl. 10.00 - 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Søndag, den 8. april, kl. 10.00 i Agedrup Kirke Gudstjeneste med efterfølgende menighedsmøde Torsdag den 12. april, kl. 19.00 i Agedrup Sognegård Foredrag om Vester Kærbys og Odenses oprindelse i Agedrup Tirsdag, den 17. april, kl. 11.00 - 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Tirsdag, den 17. april, kl. 17.00 – 18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 19. april, kl. 17.00 – 19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen Torsdag, den 3. maj, kl. 19.30 i Agedrup Kirke Koncert med Kerteminde Motetkor Tirsdag, den 15. maj, kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 17. maj, kl. 10.00 - 16.00 Torsdags-café-udflugt Fredag, den 1. juni, fra kl. 16.00 i Agedrup Sognegård Afskedsreception for Lene Bischoff-Mikkelsen Tirsdag, den 19. juni, kl. 17.00 – 18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde

26

PÅSKEN Gudstjenester

LANGFREDAG, DEN 30. MARTS KL. 16.00 LIDELSESHISTORIEN

Musikgudstjeneste PÅSKEDAG, DEN 1. APRIL KL. 10.00 OPSTANDELSEN

Festlig påskehøjmesse med masser af lys og påskeliljer. 2. PÅSKEDAG, DEN 2. APRIL KL. 9.00 VANDRINGEN TIL EMMAUS

Da jeg var barn, styrtede vi hjem fra skolen den sidste dag inden pinseferien. Her ventede kaos, mens alt blev ordnet og stillet parat i entreen til min far var færdig med sit arbejde, og bilen kunne pakkes. Så gjaldt det om at smugle spil og legetøjsbiler med, som med hård hånd var sorteret fra, fordi der ikke var plads. Og så ellers sætte sig til rette. For turen var uendelig lang, og da jeg som regel ofte var køresyg, mindes jeg den ikke med speciel glæde. Jeg kendte hvert hus på vejen. Grinstedværket, domkirken i Viborg, turen gennem Rold Skov, Aalborg Tårnet, Mårup gamle Kirke, der altid er ved at styrte i havet, for endelig at komme til min mormors sommerhus i Lønstrup. Tæt ved den gamle mølle omgivet af glaspustere, der sælger deres brugskunst, og de tunge træbåde langs stranden klar til at hente frisk fisk. „Hvornår er vi der?“ spurgte vi igen og igen. Og tålmodigt fortalte min mor Danmarkshistorie for os. Om Absalon, om Hans Tausen, om Dalgas og dyrkningen af den jyske hede, I.P. Jakobsen og Gustav Wied. Men når vi først var fremme i tusmørket – turen tog dengang tre en halv time fra Vejrup til Lønstrup – forsvandt trængslerne og kedsomheden som dug fra solen. Så ventede mormor nemlig med æggesnaps og nyredte senge. GLEMTE UBEHAGET

Kom mæææh til påskegudstjeneste!

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Næsten morgen vækkedes jeg af fluerne, der summede bag de brungule


- GOD PINSE! papirgardiner. Da gjaldt det om at stå tidligt op og løbe ud sammen med min onkel for at gå med ham på hans morgentur langs stranden op over klitterne og hjem gennem den lille skov. Solen tittede så småt frem: I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nådestolen, nu kom vor pinseliljetid, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst i Jesu navn en gylden høst. Når jeg gik dér sammen med min onkel, var alt ubehaget glemt: den lange tur, de snoede veje, brækfornemmelserne og kedsomheden. I erindringen stod ikke engang de historier, min mor havde fortalt. De dukkede først op på turen tilbage igen. Inden da skulle jeg imidlertid tilbringe tre dage her i mormors sommerhus. En tid, hvis udstrækning, jeg her i skrivende stund slet ingen fornemmelse har for. Hvor lang tid varede datidens pinseferie egentlig? Jeg husker det ikke. VI HUSKER HÆNDELSERNE

Vi husker nemlig ikke tidens gang, vi husker hændelserne i den. De kirker vi passerede, og de landskaber vi så, inklusiv de fortællinger, der blev fortalt. Men ikke selve tiden, det tog. Den forsvandt jo bare og blev til ingenting. Ligesom med Helligånden, den kan vi ikke måle i tid og kan ikke se i rum, men vi kan erfare dens virkninger; det der sker både omkring os og med os. Det er hændelserne, der er tidens fylde. Det gælder for alt det, vi har kært: hinanden, glæden, skønheden – at det ikke er tiden i sig selv, der er betydningsfuld, men det, der fylder tiden ud. TALSMANDEN

De voksne talte sommetider om en bekendt, de kaldte for talsmanden - Helligånden. Det var altid op mod pinse. Vi børn kendte ikke talsmanden. Vi havde ikke mødt ham ikke engang nede ved „Guldtand“, den lokale strandkøbmand.

Det, syntes jyderne, var mærkeligt. Vi kendte til gengæld mormor, og hun kunne berette om talsmanden, som De kunne ikke høre noget. Eller de kunne nok høre havet, men de kunne intet se om hun kendte ham. Det var feriens højfor deres indre blik. Der opstod ingen depunkt. Hun fortalte os børn om pinsbilleder i det indre kamera. Hvis ikke ens betydning, hvordan disciplene pludseligt begyndte at tale om Guds herlig- de havde havet foran sig, fik det ingen plads i deres bevidsthed. hed på hver sit tungemål. Ifølge mormor havde de efterhånHun sammenlignede scenen fra den stirret sig så blind på udsigten, så Apostlenes Gerninger med den lokale beboerforening. Her mødtes folk af alle de knap nok kunne se havet. Havet var der bare. Ikke som en anelse om noget slags: vendelboer og fynboer, svenskere større og mere dramatisk, men som en og nordmænd, vestjyder og sjællændere. Og på hver deres dialekt fortalte de om det, som lå dem på sinde. Sommerhusejernes beboerforening var nemlig en hjertesag. Og én af de ting, der blev diskuteret, var havudsigten. Det gjaldt i særdeleshed for jyderne, der mente, at de fik astma, hvis ikke de havde havDer er gudstjeneste pinsedag, den 20. maj kl. 10.00. udsigt. Den tætte bebyggelse gav åndetriviel udsigt blottet for anelsens indsigt. nød. Der skulle vidder til – åbne landskaber, som en jyde sang det. ALLE HAVDE NOGET PÅ HJERTE

ØJET I ØRET

Københavnerne var mere beskedne. De var jo heller ikke vant til lige netop den luksus. De behøvede på ingen måder havudsigt og blæst. De havde nok i bølgernes lyd i det fjerne. Som en københavner sagde til en jyde: stik dog øjet i øret og lyt, så kan du selv danne dig et billede af havet. Vi børn syntes, det var noget underligt noget at stikke øjet ind i øret. Hvordan kunne man det? Mormor fortalte, at det var sådan, Helligånden ville det. Den ville fortælle os om det, vi ikke kan se, men alligevel danne os et billede af. Guds herlighed er nok skjult for vore øjne, forsatte hun, men ikke for vore ører. Derfor er vi nødt til at se med ørerne. Den, som har øre at høre med, han ser, sagde mormor.

Til disse beboermøder gik bølgerne højt. Alle talte i munden på hinanden og enhver i sit tungemål. Jyderne råbte højest, sjællænderne med de mest skingre stemmer. Fynboerne sagde ingenting, men mente til gengæld hvert ord. Og dem fra Sverige var der ingen, som forstod. Alligevel havde alle noget på hjertet. Vi børn elskede disse møder, specielt isen og vaflerne, men vi viste også, at det snart var forbi. Bilturen lå og ventede forude. Ferien varede ikke evigt. Vi må derfor stadig stikke øjet i øret og lytte til de ord, hvis vidde og styrke vi kun har en spinkel anelse om. Det gør blot ikke længere noget. På et tidspunkt skal vi nemlig se Guds herlighed ansigt til ansigt. Om lidt er bilturen ovre. Nu danser pinsesolen!

AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018

27


CAFÉERNE

Af Lene Bischoff-Mikkelsen

Torsdags-caféen Af Karin Ritter

28

Den 1. torsdag i otte af årets måneder kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegården. I efterår/vinter - september, oktober, november og december. I vinter/forår - januar, februar, marts og april. Der arrangeres musikunderholdning og foredrag med spændende emner, hvor vi kommer vidt omkring. Der serveres kaffe og te, og man medbringer selv evt. brød til kaffen. Der betales 10,00 kr. for kaffe og underholdning. Alle er velkommen til at deltage i et par gode timer med sang, snak, kaffe og hyggeligt samvær Program frem til 6. december 2018 på følgende torsdage: Den 5. april 2018: Vagn Axelsen – fra lægetjeneste til havudsigt Den 6. september 2018: Svend Grønnemose og hans spillemænd – festlig start på ny sæson. Den 4. oktober 2018: Peter Rahbæk Juul – fra barn i Skjern til borgmester i Odense Den 1. november 2018: Anders Kjærsig – en tilværelse som forfatter, debattør og præst Den 6. december 2018: Arne Ploug & Arne Rytter - skæve historier og lidt juledrys

Tirsdags-silden Frokost-Caféen „Tirsdagssilden“. Den 3. tirsdag i otte af årets måneder. I efterår/vinter - september, oktober, november og december. I vinter/forår januar, februar, marts og april Altid samme sted, altid samme tid og det er i Agedrup Sognegård kl. 11.00-13.00 Vi samles over et dejligt måltid mad med tre slags sild og tre slags ost, brød og smør. Vi slutter med en kop kaffe. Buffet’en koster 30,00 kr., og der kan købes drikkevarer. Det er en invitation til en frokost i

hinandens hyggelige selskab, hvor alle er velkommen uden tilmelding. Dette foregår følgende tirsdage: Datoer frem til 18. december 2018 Den 17. april 2018 Den 18. september 2018 Den 16. oktober 2018 Den 20. november 2018 Den 18. december 2018

I et lille tyndt rosafarvet kirkeblad, Agedrup Sogn nr. 2, april-maj 1991 kunne man møde Den nye præst, der skulle ansættes den 1. juni. Det var mig, der var den heldige, og jeg slutter min præsentation i kirkebladet med ordene: „Vi er forventningsfulde og glæder os meget og håber på, at vi hurtigt vil komme

Axelsen fortæller

Torsdag den 5. april får vi besøg af en person, rigtig mange kender her i sognet. Det er nemlig Agedrups mangeårige læge Vagn Axelsen, som bl.a. vil fortælle, hvordan han har oplevet overgangen fra lægetjeneste til havudsigt.

Tag med på udflugt den 17. maj I lige årstal som i år - 2018 - arrangeres en udflugt for torsdags-caféens gæster. I år går turen til keramikmuseet Clay i Middelfart. Her skal der kigges på skønne ’perler’ fra 235 års dansk design. - Der er figuriner, som vi vel alle ejer én af. - Keramikkens moder Gutte Eriksen bliver hyldet. - Det Keramiske værksted i Tommerup viser store formater - Skulpturparken med den 5m høje krukke fra verdensudstillingen i Sevilla. - Skatkammeret under jorden med mormors muselmalede og Frederik d. 6.’s dessertstel. Vi kører i bus, og vi har guide på til rundvisning. Der er kaffe og rundstykker, frokost og en tår at drikke inkluderet i prisen på kr. 150,- pr. person. Tilmelding sker til Karin Ritter ved torsdags-caféen den 5. april, hvor I også får en invitation.

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Kirkebladet fra 1991, hvor menigheden kunne læse om den nye sognepræst.

til at føle os hjemme. Og mon ikke vi vil?“ Det var indrømmet med sommerfugle i maven, vi en smuk dag i slutningen af maj i 1991 flyttede fra Århus, men vi faldt hurtigt til i sognet og i præstegården, som nu blev vores hjem og vore børns barndomshjem. SIKKE EN GAVE

Men alt under solen har sin tid. Jeg har været syg gennem længere tid og har valgt at tage min afsked ved udgangen af august. Det er med stort vemod, jeg nu forlader embedet efter 27 dejlige år. Men sikke en gave det har været at få lov til at være sognets præst i så mange år. Gudstjenesterne, mange med solosang, kirkekor, særlig musik, ’kirkesnak og snack’ og altid smukt pyntet. De mange kirkelige handlinger og sjælesorgen. Undervisningen af store og små konfirmander, af unge og ældre, litteraturkredsen og meget mere har i ordets forstand alt sammen været livsbekræftende.


DET HAR VÆRET EN FEST!

Nu er det tid til et nyt kapitel i mit liv. Jeg har sommerfugle i maven og glæden er ny, skriver Lene Bischoff-Mikkelsen her. Der er reception for hende fredag den 1. juni fra kl. 16.00 i Sognegården. visionsarbejde, og meget er blevet til virkelighed. Vi var med Agedrup Skole og beboerforeningen initiativtagere til vores flotte lokalblad Agedrup Rundt med Erik Schmidt som ansvarshavende redaktør. Og hvor har det alt sammen givet mig dyb tilfredsstillelse og stor, stor glæde. Først og sidst, så har menigheden og sognet altid været imødekommende, samarbejdende og positiv. Kirkegangen er vokset, ligesom tilslutningen til de mange andre tilbud. - Sikke en fest at kunne sige det. Ja, sikke en fest… SOMMERFUGLE I MAVEN

Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, der nu takker af.

der at mødes og være sammen på. På samme måde har samarbejdet med vores fantastiske kirkepersonale været legendarisk. Jeg er altid gået hjem fra kirke i ydmyghed og glæde over fællesskabet og af at være på ’rette hylde’. HAR ALDRIG FÅET ET NEJ!

Opslag i Kirkebladet fra 1991.

Jeg er også glad over og stolt af at have været en del af de eksisterende aktiviteter, og iværksættelsen af nye må-

De forskellige menighedsråd gennem årene har alle været aktive og positive. Jeg tror aldrig, jeg har fået et nej! Derimod den fornødne frihed til at være præst for alle i sognet på min måde, og som jeg nu bedst kunne, hvilket jeg er dybt taknemmelig over. Som friheden til at afprøve alle tænkelige slags gudstjenester med højmessen som den røde tråd. Sammen med vores professionelle kirkebetjening og trofaste frivillige har vi iværksat mange forskellige tilbud i kirke, sognegård, også udendørs. Vi har altid haft et seriøst

Jeg er før blevet spurgt, hvorfor jeg er blevet så mange år det samme sted, og det er svaret. Man finder næppe bedre vilkår og rammer til at udfolde sig som sognepræst. Så: Tak for et frugtbart samarbejde. Tak for trofasthed, tillid og nærvær, både når glæden var høj som himlen og sorgen dyb som havet. De mange, mange samtaler. Jeg gemmer det hele i mit hjerte. Der er så mange forskellige farver på præstepaletten, og ingen ville jeg have været foruden. Alle har hver sin egen dyrebare værdi, som hver eneste dag har det. Tak også for berørende, hjertevarme hilsener i forbindelse med min sygdom. Tak for knus, vin, blomster, chokolade, fotoalbum mm. Det varmer mere, end ord kan sige. Nu er det tid til et nyt kapitel i mit liv. Jeg har sommerfugle i maven og glæden er ny. Jeg ønsker jer alle fred og alt godt og håber, vi ses til afskedsreception fredag den 1. juni fra kl. 16.00 i Sognegården, Agedrupvej 12.

AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018

29


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen januar/ februar 2018

Døbte 10. 12. 2017 14. 1. 2018 28. 1. 2018 25. 2. 2018 25. 2. 2018

Emma Hilbrandt, Kløvervænget 22A, Odense C Marius Larsen, ikke bopæl i Danmark Lucas Mason Ahlquist, Daltoften 56A, Agedrup, Alexander Lyngdal, Pilegården 32, Seden Sif Lyngdal, Pilegården 32, Seden

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 6. 1. 2018 30. 1. 2018 30. 1. 2018 2. 2. 2018 2. 2. 2018 9. 2. 2018 9. 2. 2018

Freddy Østergaard Olsen, Brolandvej 83, Agedrup Poul Westh, Kirsebærhaven 8, Bullerup Jørgen Bomann Andersen, Daltoften 3, Agedrup Ruth Elise Jensen, Parallellen 17, Bullerup Ejgil Johannes Madsen, Vollsmose Allé 40A, Odense NØ Bent Schytt-Nielsen, Parallellen 13, Bullerup Lilly Marie Chylenski, Brolandvænget 18B, Agedrup

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

FUNGERENDE SOGNEPRÆST Anders Kjærsig, 6113 9099 anderskjaersig@hotmail.com

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Sekretær: Vibeke Lundgreen - 6610 8357 - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

30

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - holgerstegn@mail.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – annieleth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk

KIRKEKONCERT MED KERTEMINDE MOTETKOR Torsdag den 3. maj kl. 19.30 Af Carsten Bech Madsen Vi håber på forårets komme denne aften – aftenen lige før de lyse nætters tid. Kerteminde Motetkor vil give os et fint repertoire af kendte og mindre kendte sange, som vi helt sikkert vil nyde. Publikum til koncerten vil få tilbudt et glas vin ved ankomsten. Det bliver en hyggelig aften med hyggelig kormusik.

Åbne menighedsrådsmøder Af Tove Jørgensen, menighedsrådet I dette blad i boksen Notabene annonceres alle kommende menighedsrådsmøder på denne måde: Dato og tid og „Menighedsrådsmøde - åbent møde“. Man kan få den tanke, at ikke alle har lagt mærke til det. Men lad os slå det fast med syvtommersøm - alle menighedsrådsmøder er åbne for alle i menigheden. Du skal bare møde op i Sognegården, hvor alle møder holdes. Hvis mødet indeholder drøftelser om personsager, bliver du selvfølgelig venligt bedt om at forlade lokalet imedens. Du har ikke taleret, men efter mødet er der altid frit slag, hvis du har noget på hjerte. Det kan måske oven i købet være en god idé og til inspiration, hvis du går med drømme om at sidde i rådet. Så husk - alle er velkomne!


FLERE KORSANGERE

ORGANISTENS HJØRNE Carsten Bech Madsen

Af Carsten Bech Madsen, organist og korleder I sidste nummer af Agedrup Rundt skrev jeg lidt om Kjørmes Knud og kyndelmisse. Den 4. februar sang kirkekoret “Det er hvidt herude”, og det kom til at passe netop den dag. Det gav en rigtig god vinterstemning. At vi så efterfølgende har fået mere vinter, er helt uden for almanakkens område. Påsketiden og konfirmationerne nærmer sig, og det betyder altid en del merarbejde for bl.a. organist og kirkekor. Når dette læses, er påsken overstået. Fire kirkedage tæt på hinanden giver lidt mere arbejde, når der samtidig er kor med. Agedrup Kirkekor var med langfredag og påskedag, og langfredag deltog også “Kor a la carte” med indslag i den liturgiske musikgudstjeneste. Påskedag blev afsluttet med en af kirkekorets favoritsange, “Dine hænder er fulde af blomster”. KONFIRMATIONSTID

Foråret er også konfirmationstid. Store Bededag og søndagen efter bliver der fuldt hus i kirken med fire konfirmationer. Det er ikke hvert år, at organisten er så meget involveret i konfirmationsforberedelserne, som det har været i år. Det har den positive effekt, at jeg er kommet til at kende konfirmanderne godt og kan se, at der inde bagved “ombygningsskiltet” er en flok søde, unge mennesker, der i forberedelse til konfirmationen kæmper med at rette ind under nogle normer, som de måske ikke helt er vant til. Vi er vist nok ved at nå dertil, at alle konfirmander har erkendt, at de selv har valgt at blive konfirmeret – at det ikke er noget, præsten og organisten har krævet af dem – jeg tror, det ender godt.

Agedrup Kirkekor fik i vinter flere sangere. Det viste sig, at ikke alle de nye sangere helt beholdt gejsten, så nogle af dem er desværre forsvundet igen.

Men vi håber at kunne holde fast på det nuværende hold i flere år – der vil komme mange, spændende udfordringer for sangerne.

SYNG SAMMEN I SOGNEGÅRDEN Torsdag den 19. april kl. 17.00 – 19.00 Af Carsten Bech Madsen og Annie Leth Kom og vær med til et par hyggelige timer i selskab med organist Carsten Bech Madsen og kirkesanger Annie Leth.

Vi fortsætter temaet fra sidste gang med at synge sange med musik af Kai Normann Andersen, og endvidere skal vi blandt andet synge sange, der hører foråret til. Derudover er der som altid frit valg fra vores store sangskat. I pausen bydes der på en let anretning til 30 kr., og drikkevarer kan købes for 10 kr.

NU OGSÅ ELEKTRONISK BETALING Til eventuel brug for betaling til arrangementer, kollekter etc. Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Det er nu muligt at støtte vores kollekter, betale for arrangementer og andet ved at benytte MobilePay. Indbetal til MobilePay - 99946 – husk at skrive hvad indbetalingen dækker!

31

AGEDRUP RUNDT 141 - APRIL 2018


GUDSTJENESTER PÅSKEN Palmesøndag, den 25. marts Skærtorsdag, den 29. marts. Langfredag, den 30. marts Påskedag, den 1. april 2. påskedag, den 2. april

kl. kl. kl. kl. kl.

11.00 17.00 16.00 10.00 9.00

Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig

TIDEN EFTER PÅSKE 1. søndag den 8. april 2. søndag den 15. april 3. søndag den 22. april Store Bededag den 27. april 4. søndag den 29. april 5. søndag den 6. maj Kristi Himmelfartsdag den 10. maj 6. søndag den 13. maj

kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl.

10.00 10.00 10.00 9.30 og 11.00 9.30 og 11.00 10.00 10.00 10.00

Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig

PINSE Pinsedag, den 20. maj 2. pinsedag, den 21. maj

kl. 10.00 Ingen

Anders Kjærsig

TRINITATIS-TIDEN Trinitatis søndag den 27. maj 1. søndag den 3. juni 2. søndag den 10. juni

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 9.00

Anders Kjærsig Anders Kjærsig

Familievenlig gudstjeneste Gudstjeneste med udvidet nadver Liturgisk musikgudstjeneste Med champagne

Konfirmation Konfirmation

Med brunsviger Der henvises til gudstjeneste i Eventyrhaven

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

Kom til MENIGHEDSMØDE! Søndag den 8. april 2018 kl. 11.30 i Sognegården

32

Vi starter i kirken med gudstjeneste kl. 10.00. Mødet fortsætter i Sognegården, hvor vi spiser en sandwich og får en tår at drikke. Formanden beretter om de sidste års tiltag og det kommende års planer. Regnskabsføreren giver et indblik i kirkens økonomi. Giv dit bud på, hvordan vores fælles kirkeliv og sogneliv skal forme sig! Hvad skal prioriteres? Vi skal have ny sognepræst. Vi skal i fællesskab finde ud af, hvilken type præst vi ønsker os i fremtiden? Du er hjertelig velkommen! Tag gerne din nabo med! Mvh. menighedsrådet i Agedrup

Nr. 141 - APRIL 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Profile for Agedrup Kirke

AR141  

AR141  

Profile for agekirke