Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

140

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

FEBRUAR 2018 NR. 140 24. ÅRGANG 

HAN TRODSER BUTIKSDØDEN I FORSTÆDERNE! - Jeg er så sikker på, at det her er vejen frem, siger den nybagte slagtermester, Sune Dyrehauge, der havde første dag som selvstændig på fuld tid den 1. december 2017. Han har åbnet „Den madglade“ i Bullerup, hvorfra han laver mad „ud af huset“ og modtager onlinebestillinger på blandt andet kød og pølser. De små forstæder sukker efter små, lokale iværksættere. Er Sune Dyrehauges forretningsmodel med en kombination af personlig betjening, kvalitetsvarer, onlinebestilling, mindre omkostninger og fornuftige priser en løsning? I hvert fald kræver det, at lokalbefolkningen værdsætter den slags dristige initiativer og giver dem en chance!

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om PÅSKEN og Anders Kjærsigs „Det bedste og det værste“, Lene fortsat sygemeldt, Hjælp mennesker i nød, og Kyndelmissegudstjeneste

S. 24-32

Kåret som årets volleyspiller! S. 7

S. 3

Fik prisen for næsen af de store! AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018


AR

Vester Kærbys oprindelse

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

 Amatørarkæologisk foredrag om Vester Kærbys og Odenses oprindelse. Brian Bechmann kommer og holder foredrag i sognegården torsdag den 12. april kl. 19.00. Der serveres kaffe med kage pris 15,- kr. Alle er velkommen. Med venlig hilsen Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening

Arkivets Dag  Den 11. november var det “Arkivets Dag“, og vi havde åbent i vores arkiv. Vi havde besøg af Ole Christiansen, som fortalte vidt og bredt om sin tid i postvæsnet. En hyggelig dag med et pænt fremmøde.

RED. ADRESSE Erik Schmidt Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

erik@fjordager .com erik@fjordager.com Tlf. 6610 7575

Våd vinter

ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

6610 7575 6610 8057 4174 3518 6610 7510

Det har været det vådeste efterår i 33 år, og de massive regnmængder i december har også bidraget til dyngvåde marker og trætte landmænd. Billedet her er taget ved Kertemindevejen i nærheden af V. Kærby.

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther

 Den 26. februar 2018 kl. 19,00 afholder Agedrup Sogns Lokal Historiske forening generalforsamling i vores lokale på Agedrup Skole (indgang ved hallen). Efter formandens beretning og kasserens redegørelse for regnskabet afholdes der valg. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 19. februar. Henny tlf. 51154740 eller mail ts.agedrup@webspeed.dk

Modstandsbevægelsen

KIRKEN Lene Bischoff-Mikkelsen Tove Jørgensen Hans Ove Nielsen

Generalforsamling i Lokalhistorisk

4042 5213

SKOLEN Martin Dyrgaard Rasmussen

Niki Antivakis tiltræder som seniortræner i Fjordager IF

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION

 Fjordager IF Fodbold meddeler på sin hjemmeside, at en rutineret fynsk fodboldprofil tiltræder som seniortræner. Det drejer sig om Niki Antivakis, der indtræder i trænerteamet med blandt andre cheftræner Michael Bjørn Nielsen for Fjordagers to bedste seniorhold.

 Den 16. november havde Agedrup Sogns Lokal Historiske Forening besøg af Niels P. Frederiksen, som fortalte om hændelser under 2. verdenskrig i Agedrup og omegn. Der blev fortalt meget levende og interessant. En meget fin aften.

Forsamlingshuset kalder Af Kia Thrane  Vær medlem for 100,- kr. pr år og støt det dejlige gamle hus. Betaling af medlemskontingent ved bankoverførsel: Reg nr 5389 Konto 244 714 (husk at skrive adresse og telefonnummer).

GENERALFORSAMLING

Fjordager Tekst & Reklame GraphicCo

OMDELING

i Agedrup Sogns Beboerforening

Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. april 2018 skal være redaktionen i hænde senest den 8. marts 2018.

Den 21. februar 2018 kl. 19.00 i Sognegården

Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk


FJORDAGERSCENEN FIK HOVEDPRISEN VED DE FYNSKE MUSICAL AWARDS - Vi skal kunne rumme både de store talenter og bredden, siger formand Sune Krintel.

Instruktøren af Fjordagerscenens opsætning af Hair, Allan Glue, modtager prisen for „Bedste forestilling“. Skuespiller Vickie Berlin var med i dommerpanelet, og manden med kilten, Jim Lyngvild, var med til at overrække priserne. Foto: Jesper Hahn.

Statuetten, som blev uddelt i 11 eksemplarer. Fjordagerscenen nappede de tre.

Af Erik Schmidt

ikke villet anmelde Fjordagerscenens forestillinger på trods af at de gerne anmelder vores konkurrenter på Fyn. Det synes jeg er mærkeligt, og priserne i lørdags sætter det i perspektiv. Mon ikke de kan overtales til at besøge os til foråret når vi spiller Jekyll & Hyde.

Det blev Fjordagerscenen, der lørdag den 13. januar med tre af de mest attraktive priser blev den store vinder ved den fynske Musical Awards for frivillige teaterforeninger på Odense Teater. Den lokale teaterscene nuppede både prisen for „Bedste forestilling“, „Bedste mandlige skuespiller“ og „Bedste kvindelige birolle“. Sune Krintel, der er formand for Fjordagerscenen, havde regnet med at have en chance i nogle af kategorierne. - Hvad jeg ikke havde set komme, var at dommerne kårede Fjordagerscenens musical „Hair“ til „Årets bedste musical“. Husk på hvem vi var oppe imod: Elite Teater, Nyborg Voldspil, Frøbjerg Festspil og Nordfynsspillene. BEDSTE MANDLIGE HOVEDROLLE

Bedste mandlige hovedrolle blev 25årige Kenny Duerlund, og her stod Fjordagerscenen efter Sune Krintels vurdering stærkt. - Jeg var i tvivl om hvorvidt det blev Nicolai Hede eller Kenny Duerlund. Begge var formidable i Hair, og det har

nok ikke været et nemt valg for dommerpanelet. Prisen for bedste kvindelige birolle, gik til Emma Pilgaard som „Jeanie“ - Helt ærligt, det var jeg ikke i tvivl om at hun ville få. Hun er helt i særklasse efter min mening, siger Sune Krintel. Én af forklaringerne på Fjordagerscenens succes ved den fynske Musical Awards, skyldes efter formandens opfattelse instruktøren Allan Glue. - Allan formår at gøre en folkelig forestilling som Hair nyskabende, ganske som det står i vores vision. Han forstår at håndtere den svære balance mellem talentet og bredden. I hverdagen dyrker vi bredden - men 13. januar hyldede vi talentet. MÆRKELIG ANMELDERPRAKSIS

Priserne skal blandt andset bruges til at skabe opmærksomhed om Fjordagerscenens arbejde med både bredde og talent. - Ud over at det selvfølgelig er dejligt for de involverede med den anerkendelse det giver, så giver det også noget PR mæssigt, siger Sune Krintel. - Fyens Stiftidende har i flere år

BÅDE TALENTER OG BREDDE

- For os i ledelsen af Fjordagerscenen fortæller priserne os, at vi er på rette vej med den vision der er lagt. - Vi skal kunne rumme både de store talenter og bredden. Skuespillerne skal gøre hinanden bedre, så forestillingerne samlet set bliver mere seværdige, og så vi opfostrer nye talenter - også fra Fjordagerområdet. - Det har vi vist er muligt. Både med „Hair“ og med vores vinterforestilling „Alice i Eventyrland“. - Til vores store glæde er der mange fra vores vinterforestilling der i år også har valgt at være med i vores forårsforestilling Jekyll & Hyde. - Men vi vil også forsøge at styrke sammenhængskraften i foreningen ved at inddrage vores klubhus, „Centralen“, mere direkte i mindre forestillinger. AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018

3


4

DEN HJEMVENDTE

39-årige Kristina Rasmussen voksede op i Agedrup, hvor hun gik i skole, passede heste og gik til ridning, gik til fester i ungdomsklubben og havde fritidsjob hos bageren og i nærbutikken. Efter uddannelse og ophold i Grønland og på Samsø har hun sammen med sine tre piger slået sig ned i Bullerupparken. Hun er klar til at engagere sig mere i lokalområdet. Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Af Erik Schmidt

gen fra Ilulissat (Jakobshavn) i Grønland.

Da Kristina Rasmussen for nogle år siden blev ansat som lærer på Samsø Friskole, var der en kollega, der hang lidt med næbbet, fordi hun syntes, der var store problemer med nogle elever. Men Kristina kom fra et job på en skole i Ilulissat i Grønland, hvor vilkårene som lærer var langt vanskeligere, så hun oplevede ved den lejlighed, at hun havde fået erfaringer, der gjorde hende mere robust. - Der skal meget til at ryste mig efter oplevelserne på Grønland. Robustheden har hun også haft brug for senere, da hendes tidligere mand i 2012 skred fra hende med en anden, og Kristina stod alene med tre børn. Det var på Samsø, hvor manden var havnefoged. Herefter tog hun til Odense, og gik i gang med at læse en kandidatuddannelse i generel pædagogik fra Syddansk Universitet. Kristina Rasmussen er opvokset i Bullerup og har gået på Agedrup Skole. Hun boede i Kirsebærhaven sammen med sine forældre Johnny Rasmussen og Kirsten Malmer Rasmussen og søsteren Louise. Ved skæbnens mellemkomst er hun havnet her igen. Nu bor hun i Bullerupparken med sine tre piger, Nikoline, 5, Ida, 8, og Camille, 11.

BOEDE HOS HESTENE

DANSKEREN

Kristina havde inden jobbet på Samsø boet næsten to år sammen med sin daværende mand og deres barn i rigsfællesskabets nordligste del. Her underviste hun blandt andet en 10. klasse, og det gik op for hende, at der kun var en enkelt elev, der kunne forstå dansk. I en 4. klasse var der indgroet modstand mod danskere, og hun blev af eleverne nedsættende kaldt for „danskeren“. Men ledelsen støttede hende ikke. Den mente ikke, det var nedsættende. Op til et nyt skoleår forsvandt én af lederne en dag på grund af nogle forviklinger med hustruen, og det betød, at der ikke var noget skema, lærerne kunne træde ind i. Jobbet på Samsø fik hun efter en Skype-samtale, fordi hun søgte stillin-

Efter at have læst pædagogik på universitetet, ville hun gerne have haft et job, hvor hun kunne bruge sin nyerhvervede viden. Hun har særligt interesseret sig for, hvorfor drenge generelt klarer sig dårligere i uddannelsessystemet, end piger. Men der var ikke lige noget job med den profil i Odense og omegn, så i dag er Kristina ansat ved ungdomsskolen i Odense, Ung Odense, der har hovedkvarter på den nedlagte Bækholmskolen. Selv underviser hun en almen 10. klasse i den hedengangne Bellingeskolens bygninger. Da hun studerede pædagogik, havde hun en dag en aftale om at besøge en klasse på Hunderupskolen. Her skulle hun overvære undervisningen og tale med læreren, der viste sig at være Rikke Thagaard, som ligesom Kristina var én af Agedrups „hestepiger“ i 1990’erne. - Det var et sjovt sammentræf og et nostalgisk øjeblik, for da jeg var teenager var vi nogle stykker, der nærmest boede sammen med hestene ovre hos Preben Uhrbrand på Engløkken lige over for den gamle Statoil-tank. Vi var der altid. Kristina husker, at hun tilbragte uendelig mange timer sammen med Tanja Glanz, Maria Bach, Mona Møller Schmidt og Lone Uhrbrand. Sidstnævnte er i dag formand for Seden Rideklub. Lige når hun kom hjem fra skole, trak hun i ridetøjet - Rikke Thagaard havde hest ovre hos Pauline i Skoven sammen med blandt andre Mette Lærke Jørgensen. Men vi red ture sammen om sommeren. Kristina har for nylig været forbi rideklubben og har beundret de fine og ordnede forhold. - Dengang havde vi næsten bare en pløjemark at ride på, men vi var en lille flok, som hyggede os meget sammen. DER SKETE VILDT MEGET FOR UNGE

Somme tider møder Kristina Rasmussen en eller anden i Agedrup, der siger: „Hvor er det nu, jeg har set dig?“ Og måske er det hos bageren på butikstorvet, hvor hun havde efter-

middagsjob sammen med den nuværende tv-vejrvært Anja Fonseca, eller i Bullerup Nærbutik, hvor hun senere fik fritidsjob. Om aftenen hang hun tit ud sammen med blandt andre Sidsel Brogaard og Anja Petersen i ungdomsklubben Vadestedet, der blev styret suverænt af Palle Vennekilde og venner. Han og Steffen Lauridsen fyrede den også af med Diskotek Station til klubfester og pubfester. - Der skete i det hele taget helt vildt meget for unge. Kristina Rasmussen har for nylig på facebooksiden Agedrup-Info slået et slag for at genetablere klubben. - Det smerter mig at se, at huset, hvor der før var ungdomsklub, nu bare står tomt. ENGAGERER SIG GERNE I SKOLEN

Hun ærgrer sig over, at klubben for de 10-14-årige blev lukket, og at huset er sat til salg. - Meningen er, at de 10-14-årige skal tage ind til Skibhuskvarteret eller til Vollsmose for at gå i klub, men det gør de jo ikke. Det er så ærgerligt, at det hus, der har rummet klub de seneste mange år, nu er sat til salg. Klubben fyldte meget for os. - Der må gøres noget for at få etableret et nyt ungdomsmiljø i Agedrup. Jeg må have ringet til fritidsafdelingen! Kristina Rasmussen engagerer sig også gerne i livet om skolen og dens omgivelser, ikke mindst fordi to af hendes piger går i henholdsvis 4. og 2. klasse. -Jeg blev lidt rystet, da jeg genså skolen i 2016. Hvad sker der dog? Da jeg gik på skolen var cykelskuret udsmykket, og der var grønt i gården. - Cykelskuret er det første man ser, når man kommer ind på skolen. Det kribler i mig for at komme i gang med at male det, inden mine øjne vænner sig til udseendet. Sammen med Nanet Kaldau fra skolebestyrelsen lavede hun et „Projekt „ansigtsløft“. De indkaldte til en arbejdsweekend, men der mødte kun fem forældre op. - Jeg lægger gerne noget engagement i det. Men hvor mange forældre er interesseret i det? AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018

5


NYTÅRSHÆRVÆRK PÅ KIRKEGÅRDEN Sagen er meldt til politiet, men gerningsmændene er ikke fundet

- Der blev lagt blomster, pyntet med tulipaner og tændt små lys. Så hvis hærværket skulle være sket på et tidligere tidspunkt, ville det være blevet opdaget her. OND HANDLING

Hærværket er formentlig sket sket mellem nytårsaften eller nytårsnat.

Af Erik Schmidt Det var et trist syn, der mødte besøgende på Agedrup Kirkegård dagen efter nytårsaften. Seks gravsten var væltet om på jorden og brostenene. Gravstenene har dog ikke taget skade, og der er igen kommet orden på gravstederne. Kirkeværge Ole Walther anmeldte straks hærværket til Fyns Politi. Også kirkens anlægsgartner blev kontaktet så

6

snart det blev opdaget. Politiet har optaget rapport, men har ikke fundet frem til gerningsmændene. - Vi ved ikke med sikkerhed, hvornår det er sket, men et godt gæt er nytårsnat. Det kan ikke være før, for til nytårsgudstjenesten klokken 16.00 var der vel omkring tres deltagere, og mange af dem var en tur rundt på kirkegården for at besøge deres afdøde kære, siger Ole Walther til Fyens Stiftstidende.

Læs Agedrup Rundt på nettet! Alle numre fra 1994-2018

www.agedrup-rundt.dk

Ole Walther synes især, det er trist, da familier samles i juleferien, og ofte besøger kirkegården. - Her op til og i forbindelse med julen er der masser af mennesker, som er hjemme og samlet i familierne. Kirken er et naturligt samlingssted, og rigtig mange kommer forbi kirkegården for at mindes og ære deres døde. Så det er en rigtig ond handling at vælte gravsten, fortæller Bent Ole Walther. Anlægsgartneren har nu sørget for, at man ikke længere kan se, at der har været hærværk ved nogle gravsteder. Gravfreden er genoprettet. Arbejdet betales af kirken, selv om hærværk på gravsteder ikke er omfattet af kirkens forsikring. - Det står i gravstedsbrevet, men det har vi ikke ønsket at stå så hårdt på, fortæller Ole Walther.

NYT! Nu er det muligt at læse AGEDRUP RUNDT ved hjælp af din computer, tablet eller telefon uanset hvor du befinder dig i verden! Af Hans Ove Nielsen Nu er det muligt at læse Agedrup Rundt på din computer, tablet eller telefon, uanset hvor du befinder dig i verden! Det er muligt at læse samtlige numre fra første udgivelse, som ligger helt tilbage til 1994! Nyd det og brug det – en spændende læsning for både unge og gamle! Tjek www.agedrup-rundt.dk

Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Trine Rask-Nielsen fra Bullerup, der spiller i Elite Volley Aarhus, blev kåret som årets volleyballspiller ved et stort Gallaarrangement i København

TRINE BLEV KÅRET AF KOLLEGERNE Årets danske Volleyspiller har trådt sine barnesko i Fjordager Idrætsforening, hvor det dog var fodbold der var interessen.

Af Erik Schmidt Det blev 29-årige Trine Rask Nielsen, der for nylig vandt prisen som „Årets danske volleyballspiller“. Afgørelsen blev offentliggjort i slutningen af december ved Dansk Volleyball Galla 2017, hvor næsten 300 nuværende og tidligere volleyball- og beachvolleyspillere var samlet i Frederiksberg Hallen for at fejre sporten. Det var spillerne i Volleyligaen selv, der havde nomineret og stemt på den profil, som de mente, var Årets danske volleyballspiller i 2017. 29-årige Trine, der til daglig spiller i Elite Volley Aarhus, er oprindelig fra Bullerup, og begge hendes forældre, John Nielsen og Pia Rask, der bor i Skovhaven, har selv haft centrale opgaver og roller i Fjordager Idrætsforening. STÆRK CENTERSPILLER OG ANFØRER

- Centerspilleren er i den grad en af forklaringerne på Elite Volley Aarhus’ flotte sæson i Volleyligaen, skriver klubben på

sin hjemmeside. - Trine Rask-Nielsen har med stærkt centerspil vist vejen for sine yngre holdkammerater med sit solide blokadespil og en af ligaens bedste angrebseffektiviteter. Landsholdsanføreren har desuden været en stabilisator på A-landsholdet i VM-kvalifikationen. De øvrige nominerede var Eva Mielskov Bang (Brøndby Volleyball Klub), Trine Noer Kjelstrup (Brøndby Volleyball Klub) og Paulina HougaardJensen (Colorado State University, USA). Hos herrerne blev vinderen Rasmus Breuning Nielsen, som er i gang med sit andet år i den bedste italienske liga A1. TRÆNER FEM GANGE OM UGEN

For Trine Rask-Nielsen er titlen noget helt specielt, og netop det aspekt, at det er hendes kolleger, som har kåret hende, betyder meget for Aarhus-spilleren, siger hun til Aarhus Stiftstidende i et rigtig godt og åbenhjertigt interview. Ifølge årets kvindelige volleyspiller

kommer titlen i et år, hvor hun har flyttet sig meget som spiller. - Jeg er blevet mere effektiv i mit angreb. Den 29-årige spiller arbejder meget seriøst og træner fem gange om ugen, men udviklingen af sporten betyder også rigtig meget for hende. Hun vil gerne være med til at udvikle de yngre spillere i Danmark, og på landsholdet har hun en klar lederrolle og er udpeget som anfører. - Tidligere handlede det om at få mig selv frem i verden, siger hun til Aarhus Stiftstidende. - Så den bevidstgørelse af, at jeg vil være med til at udvikle er første skridt. Det er bare benhårdt fokus. Og jeg skal være konstruktiv over for mine medspillere. Trine har tidligere spillet fodbold og har været vant til en mandeverden, men hun har også arbejdet med et mere feminint udtryk på holdet. - Men omvendt er vi også i elitesport for at blive bedre og lave resultater. Hvis man kun er dér for at have det sjov, så skal man spille noget andet. AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018

7


8

Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Sune Dyrehauge tager gerne bowleren på og griller og udskærer til arrangementer. Man kan også bestille varer over nettet.

DEN NYE SLAGTER I BYEN Sune Dyrehauge har indrettet „Den madglade“ i en renoveret og godkendt garage, og herfra kan kunderne afhente deres bestillinger.

Af Erik Schmidt Sune Dyrehauge havde et stykke tid brudt sit hovede med at finde et godt navn til sin nye slagterforretning, da han sammen med familien kom kørende på den sønderjyske motorvej. Pludselig siger hans kone, Trine: Den skal da hedde „Den madglade“. Og sådan blev det. Sune havde sidste arbejdsdag på sin arbejdsplads, SuperBrugsen Kerteminde, den 31. november 2017. Han har gennem nogle år arbejdet på at få etableret sin egen forretning, og nu har han taget skridtet fuldt ud. Fra 1. december blev han selvstændig med mad ud af huset og mulighed for online-bestilling af slagtervarer på www.denmadglade.dk TAGER GERNE BOWLEREN PÅ

Man kan blandt andet shoppe kødkasser, fersk oksekød, svinekød, lammekød, fjerkræ og oste på Sunes hjemmeside. Men i startfasen vil det først og fremmest være mad ud af huset, som den nye slagter i byen satser på. - Jeg har været slagter og har lavet mad ud af huset og grillet siden 1997 og

sætter en stor ære i godt håndværk og kvalitet, men også i nytænkning. - Jeg tager gerne bowleren på og griller og udskærer til arrangementer. I Bullerup Nærbutik har Sune Dyrehauge fået opstillet en køler, hvorfra man kan købe nogle af hans oste og pølser. VEJEN FREM

„Den madglade“, der er indrettet i et anneks til huset på Markhaven 1 efter alle kunstens og myndighedernes regler, har ingen åbningstider, og mester bor lige ved siden af i privaten. Sune og Trine købte huset i 2010. - Det har været et større projekt, end jeg forestillede mig. Jeg har jo måttet installere en fedtudskiller på størrelse med en lille campingvogn. Den kostede det ti-dobbelte af, hvad jeg havde budgetteret med. Det var lige ved at tage livet af mig! Sune har gennem et par år solgt varer fra matriklen på Markhaven, og indtjeningen herfra er i stor stil gået til etablering af de nødvendige faciliteter. Man må i henhold til lokalplanen for området ikke etablere en egentlig butik, så man bestiller simpelthen varer på mail og henter varerne efter aftale. Sunes far,

Henning, hjælper dog også med at køre varer ud. - Jeg er så sikker på, at det her er vejen frem, siger den nybagte slagtermester. FEMTE GENERATION I AGEDRUP

Den 39-årige slagter er udlært hos Fjordagerslagteren og er vokset op i Agedrup. Han har gået på Agedrup Skole, ligesom sønnen Marius på 7 år nu gør det. Faktisk er Sune femte generation af familien Dyrehauge, som har boet i Agedrup og Marius alltså sjette. Efter at have været i lære hos Fjordagerslagteren 1997-2001 tog han til København, hvor han arbejdede som slagtersvend i Charlottenlund. Siden kom han til Mesterslagteren i Ringe og til Brobyværk Kro som kok. I 2006-2010 var han tilbage hos Fjordagerslagteren. - Jeg er nok præget af at have været hos Fjordagerslagteren. Jeg har lært meget. Det er noget med måden at gøre tingene på og med at opretholde en faglig stolthed. Selv om kvalitet er Den madglades varemærke, vil Sune Dyrehauge dog forsøge at holde fornuftige priser. AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018

9


AGEDRUP FØR - en fortælling af borgerne og Lokalhistorisk Forening om Agedrup Sogn - Red. Helge Rasmussen - B

FJORDAGER IDRÆTSFORENINGS FØRSTE 45 ÅR Helge Pasfall, der var hovedformand fra 1979 til 2006, fortæller her balndt andet om Fjordager Idrætsforenings og Fjordagerhallens tilblivelse i begyndelsen af 1970’erne Af Helge Pasfall Der var så dejligt derude på landet. Men fra sidst i halvtredserne og mere end tyve år frem i tiden skete en voldsom vækst i antallet af beboere i Seden, og Bullerup/Agedrup. Om det var udsigten til at opleve herlighederne på tæt hold og på egen krop, eller det var udsigten til en bedre bolig og bedre muligheder for et liv borte fra storbyens trængsler, der var årsagen til væksten, kan der næppe findes en entydig forklaring på. Men de tidligere landsbyer blev over en kort årrække store forstæder til Odense. For at imødekomme befolkningstilvæksten blev der i lokalområderne bygget skoler, institutioner og veje, ligesom forsyningskilderne vand, varme, kloak og el undergik kraftige udvidelser. Udviklingen i området bragte boområderne i Seden, Bullerup og Agedrup tættere sammen og snart blev tanken om en fælles kommune aktuel.

mune blev intens. Området var i høj grad et udviklingsområde og stadig flere nye boliger og nye borgere kom til. Der var behov for faciliteter på mange områder. Det gjaldt i høj grad på fritidsområdet, hvor foreningerne i Seden og Bullerup/Agedrup oplevede en voldsom vækst. I særlig grad i Seden, hvor skole og idrætsforening var fællesbrugere af

institution, hvis formål var at skaffe økonomiske midler, så dette ønske kunne blive til virkelighed. Mange aktiviteter blev iværksat. Mange mennesker ydede en stor indsats, men at skaffe økonomiske midler til veje var ikke nogen let opgave, og alt imens voksede behovet for idrætsfaciliteter med en voldsom fart. Efter anbefaling fra Odense Kommune og Sammenslutningen Af Idrætsklubber i Odense, blev indsatsen rettet imod at lade Odense Kommune forestå etableringen af en idrætshal. Hallen skulle placeres ved Seden Skole pga. skolens voldsomme ekspansion, og så af den grund, at det var her områdets største idrætsforening holdt til. Samtidig blev det af Odense Kommune og Sammenslutningen af Idrætsklubber i Odense foreslået, at områdets foreninger med fordel kunne etablere sig

Poul Erik Mariussen, t.v., og Arne Svendsen, t.h., der var henholdsvis Fjordager Idrætsforenings første sekretær og første formand, ved indvielsen af Fjordagerhallen.

FJORDAGER KOMMUNE

Sognerådene i Seden/Aasum og Bullerup/Agedrup blev efter mange møder og mange overvejelser enige om, at området fra den 1. april 1966 skulle hedde Fjordager. Fjordager Kommunes levetid blev ikke lang. Allerede den 1. april 1970 blev Fjordager Kommune en del af storkommunen Odense. Det skete på baggrund af den kommunalreform der forud var vedtaget i Folketinget. Men tiden med Fjordager Kom-

faciliteterne, som både skulle dække skolens og en stadig større idrætsforenings behov. Det gav overvejelserne om at etablere nye idrætsfaciliteter i området næring. ØNSKET OM EN IDRÆTSHAL

Opførelse af en idrætshal i området mellem Seden og Bullerup var et stort ønske. Der blev etableret en selvejende

Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk

i en forening. Det ville gøre det nemmere at få beslutningen om en idrætshal igennem byrådet. Helt tilbage i 1961 var tanken om en forening med navnet Seden-Bullerup Agedrup Idrætsforening blevet forsøgt. Baggrunden var, at foreningsaktiviteterne, der primært foregik i Seden, blev hjemsøgt af borgere fra hele området. Dette forsøg mislykkedes og frem


Det gav idrætten nye og bedre vilkår, som efterfølgende er fulgt op med faciliteter til tennis, lokaler til amatørteater, hallen ved Agedrup Skole, basketball i H.C. Andersen Skolen, FIF-hytten, hvor blandt andre Aktive seniorer holder til, og forbedrede forhold til fodbold på Østbirkvej i Seden. Det gav gode muligheder for Fjordager Idrætsforening for dels at tilfredsstille behovet for aktiviteter, dels muligheden for at være en forening, der kunne lægge stor vægt på innovation og udvikling - specielt inden for breddeidrætsområdet.

Billedred. Frede Rasmussen

FÆLLESSKABETS BETYDNING

Bagest f.v.: Træner Per Axelsen, Peter Thøgersen, Torben Hansen, Ole Knudsen, Henning Pedersen, Arne Dyrholm, Eigil Larsen, Edmund Hansen. Forrest f.v.: Knud Ravnborg, Preben Hansen, Per Knudsen, Claus Pedersen, Frank Buchgraitz.

til begyndelsen af 1970’erne var Seden Idrætsforening, Agedrup Ungdoms- og Idrætsforening og Aasum Idrætsforening selvstændige foreninger.

idrætsforening i området igen aktuel. Efter mange forhandlinger, der blev gennemført med stor samarbejdsvilje, blev det besluttet at etablere Fjordager Idrætsforening den 1. november 1972. I 1972 LYKKEDES DET Det blev dog uden Aasum IdrætsI begyndelsen af 1970’erne var udsig- forening der i sidste øjeblik valgte at forten til at få den nye idrætshal rigtig gode, blive som selvstændig forening. og derfor blev tanken om en stor fælles Det blev en forening med en hovedbestyrelse og fem underafdelinger der repræsenterede ca. 1200 medlemmer. Aktiviteterne var henlagt til boldbanerne i Seden og Agedrup og skolernes gymnastiksale, og der foruden i lejede lokaler i Kerteminde, Munkebo, Dalumhallen og forsamlingshuset i Aasum. Lilly og Johannes Nielsen forpagtede halcafeteriet. Fjordager Idrætsforening var i voldsom vækst, og derfor havde foreningen behov for bedre og større faciliteter. HAL I 1975

Ved Fjordagerhallens indvielse i marts 1975

Bedre faciliteter blev der etableret til de udendørs aktiviteter, og endelig i 1975 lykkedes det at tage den nye hal, Fjordagerhallen, i anvendelse.

Der er således grund til at rette en stor tak til de personer, der var foregangsmænd for etableringen af Fjordager Idrætsforening. Det var en fremtidsorienteret beslutning som alle i Fjordager-området har haft og vil få glæde af i fremtiden. Siden etableringen af Fjordager Idrætsforening den 1. november 1972 har utallige idrætslige og sociale aktiviteter skabt et sammenhold i lokalområdet, der i høj grad har gjort Fjordager-området til et attraktivt sted at bo og leve. Dette fællesskab er der i høj grad grund til at slutte op omkring, og derfor er Fjordager Idrætsforenings motto, „Vi er til for hinanden“, også i fremtiden en betydende værdi i hverdagen for alle i området.

11 Helge Pasfall Tidligere hovedformand for Fjordager Idrætsforening 1979-2006. Nuværende formand for Fynbokoret og medleder af FOF’s kulturhøjskole. Arbejdede i en årrække på Syddansk Erhvervsskole, hvor han var uddannelsesleder i afdelingen for smedeog industriteknik. Sad i Odense Byråd i perioden fra 2006-2010 indvalgt for Konservative.

AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018


STENGEL STOPPER Formanden gennem en årrække, Michael Stengel Petersen, stopper som formand. Der bliver to seniorhold i ABB fra 2018. Af Michael Stengel Petersen, formand Så er vi i gang med sæson 2018. Jeg håber, alle har haft en god jul og et godt nytår. Vi har haft vores årlige generalforsamling på Møllekroen. Vi var tre medlemmer, som var på valg, Lars Engstrøm, Torben Tømrer og jeg selv. Jeg havde valgt ikke at genopstille som formand i ABB, og Torben Tømrer valgte også at stoppe. Så vi skulle bruge

to nye mænd i bestyrelsen. Efter kampvalg blev de nye til bestyrelsen Johan Bækholm, Oliver Hauerholt og Lars Engstrøm.

kommer til at dække helt over til nye omklædningsfaciliteter. Vi skal have bygget et nyt bold-/materialerum, og så skal vi have udviet vores omklædningsrum, hvor udeholdet klæder om. Det skal være lidt større. Vi har været så heldige at få penge fra 2:1 puljen fra Odense Kommune, og så har vores fantastiske sponsorer også villet være en del af disse projekter, så vi forventer at være klar til sæsonstart 2018 omkring 1 april.

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Menige medlemmer Lars Engstrøm Torben Abrahamsen Jacob Korsgaard

12

4091 5497

3025 8697 5230 0498 2033 0637 3095 3436

Suppleant

Sune Pedersen

3167 9574

Holdlederne Super oldboys - mandag Christian Elstoft Martin S. Olsen

2620 8956 5163 3457

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 3 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

Formanden i færd med at forbedre klubfaciliteterne (arkivfoto).

Jeg blev valgt ind som suppleant, så jeg er stadigvæk lidt med. Vores vedtægter siger, at bestyrelsen på første bestyrelsesmøde vælger formand. Når disse linier læses, er der blevet valgt en formand, så det kommer med i næste nummer i Agedrup Rundt. Bestyrelsen havde også et forslag med på generalforsamlingen, hvor vi ønskede et ekstra herre-seniorhold i vores klub, og det blev enstemningt vedtaget. Så vi har to seniorhold i ABB i 2018. Det glæder vi os rigtigt meget til. NYT STADIONNAVN

Der blev også vist på generalforsamlingen vores nye spilledragt, som blev flot modtaget, og så skal vores dejlige Agedrup Park have nyt navn. Vi har indgået en 3-årig aftale med Rema 1000, så fremover kommer vores dejlige stadion til at hedde Rema 1000 Arena. Vi har stadigvæk nogle projekter oppe ved vores klubhus. Vi skal have lavet vores overdækning større, så den Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk

OPRYKNINGSSPIL TIL SERIE 2

Jeg synes, at vi går en rigtigt spændende sæson i møde. Vores 1. hold skal spille med i oprykningsspillet til serie 2. Det ville da være helt fantastisk, hvis vi i ABB til efteråret kunne have et serie 2-hold. Det er næsten ikke til at forstå, og så skal man da ikke glemme vores fire oldboyshold. Der bliver rigtig mange spændende kampe på Rema 1000 Arena i 2018, så vi håber, at der kommer mange op og hepper på vores ABB. Vi arbejder også på, at få nogle flere passive medlemmer i ABB. Det koster kr. 200,- om året. Man får mulighed for at deltage i vores arrangementer, bl.a. vores generalforsamling og vores afslutningsfest. Man kommer på vores mailliste, så man hele tiden er opdateret på, hvad der sker i ABB. Hvis nogle af jer synes, at det vil man gerne bakke op omkring, så er I meget velkommen til at kontakte mig på mobil/ sms 4091 5497. Det var alt for denne gang.


DER ER BRUG FOR DIN STØTTE! Medlemstallet er dalet i beboerforeningen, og det kan true Agedrup Rundts gode økonomi

Af Finn Pedersen

INDLÆG

Dette nummer af Agedrup Rundt (AR) er 24. årgang nr. 140. Det er helt fantastisk og unikt, at et lokalblad kan blive ved at udkomme og være lige så populært, som da AR startede. Jeg tror en af årsagerne er, at bladet har holdt samme stil gennem de 25 år. Ofte når man „moderniserer“ en publikation, så forsvinder identiteten til publikationen med moderniseringen. Der er ingen tvivl om, at Erik Schmidt har æren for denne kontinuitet, og det er simpelthen fantastisk, at beboerforeningen, kirken og skolen har kunnet være fæl-

les om bladet i så mange år. De 140 numre rummer en lokalhistorie, som fremtidens borgere kan vende tilbage til. Det giver lokalforståelse og identitet til området. Kendskab til lokalhistorien er med til, at beboerne i de 1300 husstande i Bullerup og Agedrup kan føle sig hjemme. Noget som mange andre sogneområder har udtrykt misundelse over. BLIV MEDLEM AF ASB Det er Agedrup Sogns Beboerforening (ASB), som praktisk sørger for, at bladet udkommer 6 gange om året. Det uarbejdes på frivillig basis, og det omdeles gratis til alle husstande.

Men bladet er ikke gratis at fremstille. Det koster selvsagt trykomkostninger, og en opsætning af bladet kan ikke forventes at blive udført gratis. Derfor er de tre institutioners tilskud og indkomster ved annoncering nødvendige. For ASB er det medlemstallet, som betinger støtten til bladet. For år tilbage var op til 420 (ca. 33 %) husstande medlemmer i ASB. Derfor er det kedeligt at konstatere, at der nu kun er 220 (ca. 18 %) husstande som medlemmer. Hvis ikke der bliver større tilslutning til ASB i det nye år, så kan det komme til at belaste AR’s økonomi. Jeg opfordrer derfor til, at mange flere husstande bliver medlem af ASB, som i øvrigt også er ret velanset i offentligt regi. Den kommunale ånd tyder på mere lokal indflydelse i fremtiden – gennem beboerforeningerne. Finn Pedersen er tidligere administrativ leder i Agedrup Rundt.

Det er nu der indbetales kontingent til Forsamlingshuset Af Kia Thrane Dyrehauge, fmd.

INDLÆG Forsamlingshuset i Agedrup er en væsentlig faktor for den lokale sammenhængskraft, og vi er så heldige at have en medlemsbase på ca. 300 husstande, hvorfra der er stor velvilje til „at give en hånd med“ når bestyrelsen kalder. Naturligvis vil vi gerne have flere medlemmer og da det kun koster 100,kr. om året, er det nok mest et spørgsmål om at synliggøre muligheden. For at huset er attraktivt skal det være pænt med funktionelt udstyr, og det i sig selv kræver penge. Vi har været så heldige at blive tilgodeset, således at vedligeholdelses- og moderniseringsprojekter til dato er blevet dækket. At det også bliver nødvendigt i fremtiden, er sikkert, da udlejnings- og aktivitetsindtægterne kun lige kan dække driftsomkostningerne. Alle vores sponsorer bidrager også til en sund driftsøkonomi, så de skal naturligvis have stor tak for deres utrættelige velvilje. Vi vil satse på et godt samarbejde med alle foreninger og interessegrupper i Fjordager-området.

13

Vær medlem for 100 kr. pr år og støtte det dejlige gamle hus. Betaling af medlemskontingent ved bankoverførsel inden 28. februar 2018 Reg. nr. 5389 Konto 244 714 (husk at skrive adresse og telefonnummer)

Aktiviteter i Agedrup Forsamlingshus 2018 · Generalforsamling tirsdag 22.marts 2018 kl. 19.00 Dagsorden meddeles på www.agedrupforsamlingshus.dk · 30. oktober 2018: Andespil kl. 19.00 · 25. november 2018: Julemesse fra 11.00-16.00

Booking af Agedrup Forsamlingshus på telefon 23 24 89 48 dagligt i tidsrummet 17.00-18.00. Bestil i god tid.

AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22

www.SkincarebyM.dk Butikstorvet Mølledammen 9 - 5320 Agedrup Tlf. 60 17 06 16

jeanette-skov.dk

14

Vand • Varme Gas • Sanitet

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk

VVS GARANTI


Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Klinik for fodterapi Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48 Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand

Agedrup Forsamlingshus

Tlf. 6610 8944

bullerupsvommebad.dk

Bullerup Pub’en Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 6610 8081 Billard og dart Bulleruppub2016@gmail.com

ma@holmbegravelser.dk Tlf. 22 76 18 81

asger@asgerlindenskov.dk

15

AR Støt de lokale initiativer!

Klokkestøbervej 21 Odense M Tlf.nr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018


NY DEBAT OM BEHOV FOR UNGDOMSKLUB Rumlen blandt borgerne for at få etableret ny klub for unge efter at både ungdomsklubben Vadestedet lukkede i 2002 og klubben for de 10-14-årige tweens, Pusterummet, blev lukket i 2017

16

På facebook-siden Agedrup-Info er der opstået debat om lukningen af klubberne og behovet for nye. Først lukkede ungdomsklubben Vadestedet i begyndelsen af 00’erne og sidste år lukkede tween-klubben Pusterummet. Nu står den gamle inspektørbolig ved indkørslen til skolen, der dannede rammen om klubberne, tom og er sat til salg af Odense Kommune.

Jul i eventyrland ANMELDELSE Af Bent Andersen Fjordagerscenens julestykke 2017 var Alice i Eventyrland, og hvilken udgave af Alices dannelsesrejse i hendes drøm vi blev vidne til! Alice, spillet af den talentfulde Sophie Bang Skjoldhof, hvirvles i en drøm ned i et hul, flot visuelt vist rent teknisk,

SAGEN I SKOLEBESTYRELSEN

Der er etableret en særlig afdeling af SFO for elever fra 4. klasse, men ellers er de yngre unge henvist til at tage til klubberne i Skibhuskvarteret eller i Vollsmose. Kenneth Schmidt Nielsen skrev, at nogen burde henvende sig til de unge fra 6.-9. klasse, der om aftenen hænger ud blandt andet på skolens grund, for at snakke om behovet for et værested. Mange andre blander sig i tråden. - Der mangler i den grad et sted til

Både Nanet Kaldau og Steffen Lauridsen skriver, at de gerne vil tage sagen med på et skolebestyrelsesmøde. - Med hensyn til at have en dialog med de unge, så er det intet problem. Jeg / vi skal med glæde tage dette op via elevrådsrepræsentanterne i skolebestyrelsen, skriver Steffen. Henny Kristensen, der i 80’erne var med til at lave klub tilbyder sin hjælp, og Kenneth Schmidt Nielsen afviser ikke, at han vil engagere sig i projektet. Senere skriver Kristina Rasmussen, at hun har snakket med tre unge. - Jeg har netop været ovre på skolen, hvor jeg mødte tre forfrosne unge mennesker, der sad og skuttede sig i mørket. Jeg spurgte dem dels, om de gik på skolen, hvilket de svarede bekræftende på, og dernæst om de ikke savnede et mere inspirerende sted at tilbringe deres aftener. Det havde de alle meget stor lyst til og forslag til et værested kom prompte: „Nede i Munkebo har de sådan en klub, der har åben hver aften 19-22. Det gad jeg virkelig godt have her i Agedrup!“ Mine tanker faldt naturligvis straks på klubben, der jo står tom og er til salg, og jeg lovede dem at gå videre med deres forslag. - Behovet er der helt sikkert, siger Kristina Rasmussen, der gerne vil være med til at undersøge mulighederne.

hvor Alice møder en mangfoldighed af fantasidyr. Vi oplevede en piberygende kålorm, en forloren skilpadde og en sød mus, der bestemt ikke bryder sig om, at Alice synger om hendes kat, en charmerende Filurkat o.s.v. Alle i kostumer, der vitterligt var gjort noget ud af. Det var 1½ times fornemt skuespil og sang, som Fjordagerscenens ensemble leverede - fra den mindste Frø til den hårdhjertede Hjerterdame, der gavmildt dømte alt og alle af med hovedet. Ud over Sophies Alice vil jeg også

nævne Nicki Mathiasen og Henrik Garp, der som Niv-mig og Nav-mig leverede en formidabel fægtescene på paraplyer, det var virkeligt morsomt. Hvis der her skulle deles stjerner ud, vil jeg give Alice i Eventyrland **** store stjerner. Og dog, på „børnebænken“ forrest i salen sad Malou, vel en 5-6 år, hun morede sig højlydt under hele forestillingen, og lignede til sidst en ***** stjernet glad pige, så der ender vi.....thi ud i fantasien og eventyrets verden, tager børn aldrig fejl.

Den gamle inspektørbolig, der har rummet klubvirksomhed og nu er sat til salg.

Af Erik Schmidt

dem hvor de kan udfolde sig og være unge sammen. Ved godt, de bruger skolens område om aftenen og weekenden, men det synes jeg ikke er optimalt, skriver Dorthe Rasmussen.

Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk


LIDT KNAS MED FRIVILLIGHEDEN

Stigende tendens til at Odense Kommune flytter initiativer og sociale opgaver ud til frivillige i forstæderne, men kommunens kommunikation med de frvillige er ofte lidt tung, siger Søren Stobbe fra Agedrup Sogns Beboerforening

Fra afstemningen til Borgerne Bestemmer Skt. Hans aften 2017: Bent Aage „Benner“ Due Rasmussen afgiver sin stemme til Tina Clausen fra beboerforeningen.

Af Erik Schmidt Som formand for beboerforeningen er Søren Stobbe stor fortaler for borgerinddragelse. - Vi har de seneste år set en stigende tendens til at Odense Kommune gerne vil flytte initiativet ud i forstæderne. Det så vi blandt andet gennem „Bor-

gerne Bestemmer“, der belønnede de borgerinitiativer, som fik flest stemmer med beløb til sammenlagt 200.000,- kr. - Det er en god tendens, da det rent faktisk giver de lokale borgere mulighed for at komme med deres ideer og med en reel chance for, at de bliver realiseret. - Forstæderne og borgerne er helt parate til denne uddelegering af midlerne. Det har vi set igennem vores egen afvikling af Borgerne Bestemmer, hvor der kom en masse engagerede forslag til lokale initiativer, som skal være med til at samle byen. For Odense Kommune er de magiske ord for tiden „frivillighed og samskabelse“. Der er udformet en „civilsamfundsstrategi“, oprettet Center for civilsamfund og Frivilligcenter Odense, som er en del af det nye Borgernes Hus (guldburet, red.) på Østre Stationsvej, og oprettet en jobportal for frivillige - og altså ulønnede. PROBLEMER MED KOMUNIKATIONEN

ASB-formand, Søren Stobbe.

Odense Kommune vil gøre det nemt at være frivillig. Men nemt er det ifølge Søren

Stobbe ikke altid at være en fri forening i samarbejde med kommunen. - Problemet for os har somme tider været, at kommunikationen med Odense Kommune har været tung. - Der sidder et embedsværk som er vant til at håndtere byggesager, legepladser, forsikringer og lignende. Dette er bare en viden, som ikke nødvendigvis findes i lokalområderne. - Det betyder, at hvis man vil etablere f.eks. en legeplads, så er der en masse lovgivning omkring faldhøjder og lignende. Der er forsikringer og ansøgning omkring byggesag, der skal behandles. Detkan være en meget stor mundfuld for en lokal initiativtager, som i bund og grund ’bare’ er interesseret i at etablere et lokalt legeområde til byens børn. - I den dialog, som vi har haft med Odense Kommune, har vi foreslået at disse områder defineres i nogle pakker, så de bliver meget mere overskuelige. STORT ENGAGEMENT I AGEDRUP

Søren Stobbe og ASB nyder godt af stor opbakning i lokalområdet. - Med hensyn til at inddrage frivillige i lokalområdet, så synes jeg faktisk at vi har oplevet et stort lokalt engagement. Lige fra blommetræssagen, hvor en masse borgere dukkede op for at forsvare lokalområdet, til Borgerne Bestemmer, hvor der kom en del gode forslag ind og der kom gang i dialogen om, hvad vi vil med vores område. - Det er klart at mange af de frivillige er kendte ansigter, men jeg synes også, at vi har set nye initiativer ’udefra’. Eksempelvis loppemarkedet i Mellemhaverne, som er fuldt ud på privat initiativ. - Hvis man skal køre større arrangementer igennem, som et Sankt Hansarrangement, så er det nødvendigt med frivillige, og her kunne vi da godt bruge lidt flere hænder.

17

AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817 Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER

HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner

Kristian Tvergaard

Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

(Mandag lukket)

18

Annoncer tegnes gennem Ole Christiansen, tlf. 6610 7597 - olehalskovchristiansen@gmail.com Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

JULEUDKLÆDNINGSFODBOLD ER ET HIT Arrangementet finder altid sted først i december og er en del af den årlige julehyggedag

Af Martin Dyrgaard Rasmussen, lærer

Den specielle kombination af udklædning og fodbold er blevet fast inventar i julehyggedagene på skolen. Lidt mere vildt og crazy end at klippe hjerter!

Juleudklædningsfodbold er et meget langt ord, men dækker ikke mindst over et af elevrådets meget påskønnede arrangementer for de ældste elever. Arrangementet ligge altid først i december og er en del af den årlige julehyggedag, der også indeholder dørpyntningskonkurrence, juleklip og æbleskiver. Konceptet med fodboldturneringen er, at eleverne skal være udklædte for at være deltagende. Der skal gerne være et tydeligt tema i udklædningen og der er præmier til både vinderne af turneringen, men også til de bedste udklædte. Det er elevrødderne der styrer arrangementet og dagen, herunder også udkårer de forskellige vindere. Dagen er altid et kæmpe hit.

SKOLEBESTYRELSEN

19

Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (nfmd.) Steffen Lauridsen Malou Peterson Porst Christina Nielsen Van Le Louise Romer Dansted Nanet Kaldau Jeppesen Jan Risum Frederiksen (suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Christian Hovendal (souschef) Line Betak (lærer) Juliane Ludvigsen (lærer) Der var præmier til både vinderne af turneringen, men også til de bedst udklædte.

AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018


SKOLEN FÅR 1,6 MIO I MERTILDELING

De ekstra midler resulterer i flere hænder. 50 børn i Forårs-SFOs udfordrende rammer. Skolefest med “Hjertet på rette sted”. Festlige og kreative tilbud fra Kulturmaskinen. Uge Sex med materiale fra “Sex og samfund”. Odense kører anonym trivselsundersøgelse. Af Mohammed Bibi, skoleleder

kryds i kalenderen. Bedsteforældre er naturligvis også velkomne.

SKATTEPROVENU GIVER FLERE HÆNDER

KULTURMASKINENS FOLDER BØRN/

Mohammed

Et politisk flertal i Odense Byråd beslut- FORÅR - ET GODT TILBUD TIL tede i efteråret 2017 at hæve skatten FORÆLDRE OG BØRN med små 97 mio, og det kommer vi til Så er Kulturmaskinens forårsprogram at mærke på Agedrup Skole. for børn klar. ArrangeSkolen har fået en INFORMERER menterne spænder vidt mertildeling på ca. 1,6 mio. kr. fra familiekoncerter til De ekstra midler vil resultere i kreative aktiviteter, der flere „varme“ hænder til kombinerer leg og læinklusionsfremmende indsatser ring. Til alle arrangesammen med børnene. Jeg er menterne kan børnene sikker på, at rigtig mange børn møde maskotten Tumle på Agedrup Skole kommer til og hans bedste ven at profitere af de ekstra midFrida. ler. En del af arrangementerne er gratis, fx Sommer i Farvergården og Skt. 50 NYE BØRN I FORÅRS SFO Hans på Engen. Snart kommer der maForberedelserne til forårs-SFO er nu i teriale til uddeling i klasserne og info på sin afsluttende fase, og den 1. marts star- Forældre-intra. ter 50 nye børn på skolen. Det bliver en stor og spændende UGE SEX opgave at skabe udfordrende fysiske I uge 6 arbejder alle årgange med marammer til endnu en årgang forventnings- terialet fra „Uge SEX“, som Sex og fulde børn. Samfund hvert år ganske gratis tilbyder Den første weekend i januar var jeg til alle klassetrin. hjemme hos alle vores kommende eleAfdelingerne har valgt at inddele sig ver til forårs SFO med en lille „godte- i henholdsvis indskoling, mellemtrin og pose“ fra skolen og en hilsen fra os alle. udskoling, da materialet er inddelt, så det I hver godtepose var der en sej T-shirt specifikt passer til denne opdeling. med „Agedrup Skole“ på, farveblyanFlere steder på skolen hører vi dog, ter, tegnehæfte, en skoleopgave og at der arbejdes på at etablere tværgåskolestartsmateriale til forældrene. ende værksteder a la organiseringen i Igen i år blev besøgene modtaget naturfagsugen (uge 39), som jo var en særdeles positivt af både børn og for- stor succes. ældre, og vi er overbeviste om, at besøgene er med til at brande skolen og SUNDHEDSPROFILUNDERSØGELSE øge vores i forvejen gode ry i lokal- Årets nationale trivselsundersøgelse blev området. som nævnt i medierne udskudt fra politisk hold, fordi der blev rejst tvivl om SKOLEFEST DEN 15. MARTS personfølsomme oplysninger blev gemt Årets skolefest på Agedrup Skole af- i strid med lovgivningen. holdes den 15. marts. Temaet er „HjerOdense kommunes egen sundhedstet på rette sted“, og i lighed med sidste profilundersøgelse gennemføres dog staår vil der være aktiviteter, værksteder dig på 2.,5.,7. 8. og 9. årgang, da unog et stort sceneshow. Så sæt et stort dersøgelsen overholder føromtalte krav

20

Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk

om anonymitet. Undersøgelsens resultater indeholder vigtige informationer om børnenes trivsel, og disse data bruger vi i vores daglige arbejde. LÆRINGSMILJØOBSERVATION

I årets første kvartal gennemføres læringsmiljøobservationerne på alle skoler i Odense Kommune. Observationen foregår over en hel skoledag og hos os onsdag d. 31. januar. Her var det Camilla Jarl, konsulent fra Børn- og Ungeforvaltningen i Odense, Jan Kibsgaard fra Søhus-skolens ledelse og en ressourceperson fra Søhusskolen som var på besøg hos os. Vi laver læringsmiljøobservationer, fordi forskningen viser en klar sammenhæng mellem skoler med høj kvalitet i læringsmiljøet og elevernes læringsudbytte. Et godt læringsmiljø har ikke alene betydning for elevernes skolegang, men har også stor betydning for, hvor godt de klarer sig senere i livet. PAS PÅ BØRNENE I TRAFIKKEN

Endnu en gang må jeg til tasterne og minde forældre om at overholde gældende færdselsregler på og omkring skolen. Der er stadigvæk forældre, som vælger at køre ind på skolen om morgenen, selvom tydelig skiltning siger indkørsel forbudt mellem 07.30-08.30. En del bilister vælger også at parkere bilen langs cykelstativerne om eftermiddagen når børn afleveres og hentes. Jeg vil gerne bede disse forældre om at parkere bilen korrekt i båsene, også selvom dette vil medføre, at man skal gå 20–50 m ekstra. Herudover har skolen foretaget cykellygtekontroller om morgenen og kontaktet forældre til de berørte børn.


Youletide i Edinburgh

Af Martin Dyrgaard Rasmussen, lærer At Agedrup Skoles 8. klasser ikke er de første danske, der erobrer Skotland og Edinburgh, bliver tydeligt når man besøger stedet. Skotternes ”Yuletide” minder unægtelig meget om vores ”juletid” og henleder tankerne til vikingernes indtog for mange år siden. Men målet for denne studietur var noget mere fredeligt end vikingernes. Mandag d. 11. december drog 44 glade og spændte elever sammen med deres lærere afsted mod det skotske. Eleverne skulle have en masse kulturelle oplevelser, udfordres i det sproglige og modnes ved at stå på egne ben i en storby i et andet land, langt fra mor & far.

- 8. klasserne på studietur til Skotland i julemåneden med masser af god stemning og kulturelle oplevelser

KUNST, HISTORIE OG FODBOLD De 44 elever fra de to 8. klasser, der var langt hjemmefra og blandt andet blev udfordret sprogligt.

Ud over besøget på Edinburgh Castle blev vejen også lagt forbi Nationalmuseet, Nationalmuseet for moderne kunst, Mary King’s Close og ikke mindst en fodboldkamp mellem Hearts og Dundee.

Det blev til besøg på Edinburgh Castle, National museet, National museet for moderne kunst, Mary King’s Close og ikke mindst til en fodboldkamp mellem Hearts og Dundee. Mary King’s Close var en noget anderledes og god oplevelse. Her blev man blev ført igennem smalle og i mange år glemte underjordiske stræder, mens en guide fortalte om livet i Edinburgh i 1700-tallet. Da det nu var yuletide, fik eleverne også indsnuset julestemningen fra byens mange julemarkeder og ikke mindst handlet julegaver, samt givet den gas på shopping kontoen. Det var en flok trætte elever og lærere, der fredag d. 15. december vendte hjem til Agedrup efter en fantastisk tur.

AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018

21


Naturparken adopteret af ASB Formand: Søren Stobbe, tlf. 20 16 84 83

GENERALFORSAMLING Den 21. februar 2018 kl. 19.00 i Sognegården Hermed indkaldes til generalforsamling i Agedrup Sogns Beboerforening Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00 i Sognegården.

Dagsorden

22

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Herunder en kort beretning fra Agedrup Rundt og Heksefonden 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter - Søren Stobbe (på valg – modtager genvalg) - Heidi Brokmose (på valg – modtager genvalg) - Tina Clausen Bruun (på valg – modtager genvalg) - Jesper Banke (på valg – modtager genvalg) - Dorthe Reinberg (ikke på valg) - Brian Larsen (på valg – modtager ikke genvalg) - Vakance (på valg) - Suppleanter til bestyrelsen Vakance (på valg) Vakance (på valg) 6. Valg af revisorer samt suppleanter 7. Eventuelt Ifølge vedtægterne skal indkomne forslag, til punkt 4, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Søren Stobbe Formand

Har du husket at betale kontingent? Hvis man ikke kan huske, om man har betalt sit kontingent, så har Beboerforeningen en oversigt. Skulle man have glemt at betale sit kontingent, så kan det også lade sig gøre ved at betale via MobilePay på 6064 5320 eller ved overførsel til Danske Bank Reg. Nr. 0975 – 3619111699.

Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Det er et shelter som dette, der tænkes etableret i Naturparken. Lige nu ventes der på godkendelse.

Der skal etableres byggesag, og det kører nemmere under Agedrup Sogns Beboerforeings CVR-nummer Af Dorthe R. Wallentin Naturparken, der var tænkt som et selvstændigt projekt, er nu helt og aldeles „adopteret“ af Agedrup Sogns Beboerforening, da det var et alt for stort arbejde ikke at være en del af Beboerforeningens CVR-nr. Når det er sagt, så kører det for Naturparken. Der er indsendt en del papirer til Odense Kommune, byggesagsafdelingen. Der var ikke mindre end fire aftaler, der skulle på plads, inden vi kunne sende en ansøgning afsted til behandling som byggesag. Lige nu afventer vi svar på om vi må bygge vores shelter, som kommer til at ligne det på billedet, i rundtømmer og med græs på taget. Det bliver et shelter i gode, solide og lækre matrialer. Og forresten..., så er jeg blevet kontaktet af en fantastisk kvinde og hendes mand, der vil sponsorere vores ansvarsforsikring i en periode på hele fem år. Så mon ikke vi i 2018 kan sove i shelter i Naturparken?


JULEMANDEN I GAVEHUMØR Der var æbleskiver på torvet og præmier for flotte børnetegninger. Folk mødte talrigt frem til juletræstænding den 1. december.

Julemanden trak lod om fem gavekort til Toys’r’ Us. Gavekortene fra Agedrup Sogns Beboerforening blev overrakt 3. søndag i advent.

Af Søren Stobbe, formand Igen i år havde julemanden fået sine hjælpere til at stille en stor og flot postkasse op i Brugsen, til fine tegninger. Af de indleverede tegninger blev der trukket lod om fem gavekort til Toys’r’ Us, som blev overrakt 3. søndag i advent. Gavekortene var sponsoreret af Beboerforeningen. Til de heldige vindere, samt forældre og søskende var der desuden lidt slik. En enkelt havde også doneret sin sut til julemanden, og ifølge pålidelige kilder, så holder dette sutte-stop endnu. Beboerforeningen takker mange gange for opbakningen.

Formanden bød velkommen til alle, og derefter hjalp Jan Larsen os igennem 2 dejlige julesange, inden træet skulle tændes. Dette skete med den traditionelle nedtælling. Derefter hjalp alle børnene med at kalde på julemanden, og han hørte os heldigvis, for han kom med sækken fyldt med slikposer. Samtidig blev der åbnet op for uddeling af æbleskiver, som igen i år var sponsoreret af Beboerforeningen. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag for både børn og voksne. Vi ses til næste år.

BESTYRELSEN Formand Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 20 16 84 83 Næstformand Vagn Bakman Nielsen Arendalsvej 20, 5320 Agedrup Tlf.: 23 47 97 19 Kasserer Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 27 62 04 18 Sekretær Carina Willer Hedelund Engtoften 26, 5320 Agedrup Tlf.: 27 24 14 16 Bestyrelsesmedlem Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Bestyrelsesmedlem Jørgen Toft Lunden 18, 5320 Agedrup Tlf.: 23 42 13 20 Bestyrelsesmedlem Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 70 13 Bestyrelsessuppleant Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsessuppleant Brian Larsen Lunden 76, 5320 Agedrup Tlf.: 27 77 18 04 Kontakt: agedrupsogn@agedrupsogn.dk www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

DA JULETRÆET BLEV TÆNDT

Fredag d. 1. december skulle byens juletræ tændes, helt efter traditionen. Folk var mødt talstærkt frem. Juletræet, som igen i år var sponsoreret af Ove Hjulmand, var et par dage forinden blevet sat på plads, og denne fredag skulle vi så have tændt lysene.

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018

23


KIRKEBLADET FEBRUAR 2017 NR. 2 ●

70. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6140 6595

- LYSGUDSTJENESTE Lysgudstjeneste søndag den 4. februar kl. 17.00 Af menighedsrådet Kyndelmisse er „vinters midte“.

Gudstjenesten er lidt anderledes, men med dejlig musik samt centrale læsninger om lyset, og hvad det betyder for os. En stemningsfuld og håbefuld gudstjeneste, hvor vi sammen får vores lystræ til at skinne. Agedrup Kirkekor medvirker ved gudstjenesten.

Forsikret mod hærværk? 24

Formanden opfordrer til forsikringstjek, da hærværk mod gravsten ikke er dækket af kirkegårdens forsikring Af Lene Marqvardsen, fmd. Nytårsaften eller nat var der uønskede gæster på Agedrup Kirkegård, og seks af gravstenene blev væltet. Der skete heldigvis ingen skade på nogen af stenene, og tirsdag morgen blev de sat på plads igen af vores gartner. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at man skal huske at tjekke sin indboforsikring og sikre sig, at ens gravsted er dækket af denne, da gravsten og andet, man selv har anbragt på gravstedet, ikke er dækket af kirkegårdens forsikring.

Tove Jørgensen 4174 3518

Lene fortsat sygemeldt

KYNDELMISSE

Kyndelmisse er en meget gammel skik og falder i flg. traditionen den 2. februar, som siges nok at være årets koldeste dag, men også vinterens midte („knude“). Fra nu af går vi virkelig mod lysere tider! Denne søndag vil vi samles i skumringens time omkring lyset i salmer, læsninger, korsang og solosang – og selvfølgelig med masser af levende lys.

www.agedrup-kirke.dk

Anders Kjærsigs vikariat er forlænget, og han forestår formentlig konfirmationen Af Lene Marqvardsen, fmd. Lene Bischoff-Mikkelsen er desværre fortsat sygemeldt, men heldigvis har vi fået lov til at beholde Anders Kjærsig som vikar indtil videre. Det bliver formodentlig også Anders Kjærsig, der kommer til at forestå konfirmationerne til foråret.

DANMARKSHISTORIEN I AGEDRUP Af Tove Jørgensen

Seks gravsten blev nytårsaften eller -nat væltet. Hærværket er meldt til politiet. Der skete dog ingen varig skade, og kirkegårdsgraveren har genoprettet ordenen.

Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Historiker Michael Bregnsbo afslutter foredragsrækken „Historien om Danmark i Agedrup“ med 100-års perioden 1848-1940 – vi kalder den „Demokrati og Verdenskrig“. Det foregår torsdag den 22. februar fra kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård. Der serveres en tidstypisk let anretning i pausen med en egenbetaling på kr. 30,-. Drikkevarer kan tilkøbes.


PÅSKEN 2018 Påskedag er kirkens vigtigste festdag! Glædelig påske!

Af menighedsrådet PALMESØNDAG, DEN 25. MARTS KL. 11.00 INDTOGET I JERUSALEM

Gudstjeneste med hele påsken som tema. SKÆRTORSDAG, DEN 29. MARTS KL. 17.00 DEN SIDSTE NADVER

Stemningsfuld gudstjeneste med fokus på nadveren. LANGFREDAG, DEN 30. MARTS KL. 16.00 LIDELSESHISTORIEN

Musikgudstjeneste PÅSKEDAG, DEN 1. APRIL KL. 10.00 OPSTANDELSEN

Festlig påskehøjmesse med masser af lys og påskeliljer. 2. PÅSKEDAG, DEN 2. APRIL KL. 9.00 VANDRINGEN TIL EMMAUS Festlig påskehøjmesse den 1. april med masser af lys og påskeliljer.

Langfredag - liturgisk musikgudstjeneste

Agedrup Kirkekor og “Kor a la carte” deltager i gudstjenesten den 30. marts kl. 16.00

Af Carsten Madsen, organist og korleder Langfredag er i kirkelig forstand den mest sørgelige dag i kirkeåret. Det er den dag, hvor Jesus blev korsfæstet og døde på korset. I Agedrup Kirke har vi tradition med at lave en såkaldt liturgisk gudstjeneste med musikindslag. Det vil sige, at gudstjenesteformen er anderledes end søndagenes gudstjenester. Der er flere små tekster, og ind imellem er der musikindslag. KORSANG MELLEM TEKSTERNE

I gudstjenesten deltager Agedrup Kirkekor, og vi har allieret os med „Kor a la carte“, der normalt hører sammen med Odense Politiorkester, men som af og til har egne arrangementer. Koret synger enkelte numre mellem teksterne. „Kor a la carte“ ledes af Therese Andreasen.

„Kor a la carte“ synger mellem teksterne. Koret ledes af Therese Andreasen.

AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018

25


NB

DET VÆRSTE OG D NOTABENE

Torsdag, den 1. februar, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Søndag, den 4. februar, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Kyndelmisse – lysgudstjeneste Torsdag, den 8. februar, kl. 18.30 – 19.00 i Agedrup Kirke Godnathistorie i kirken Tirsdag, den 20. februar, kl. 11.00 – 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Tirsdag, den 20. februar, kl. 17.00 – 18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 22. februar, kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård Danmarkshistorien i Agedrup Torsdag, den 1. marts, kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Søndag, den 11. marts, kl. 11.00 – 14.00 i Agedrup Sognegård Sogneindsamling Søndag, den 11. marts, kl. 16.00 i Agedrup Kirke Musikgudstjeneste med gospelkoret Emmaus Tirsdag, den 20. marts, kl. 11.00 – 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Torsdag, den 22. marts, kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Langfredag, den 30. marts, kl. 16.00 i Agedrup Kirke Liturgisk musikgudstjeneste med „Kor a la carte“

26

Torsdag, den 5. april, kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Torsdag den 12. april, kl. 19.00 i Agedrup Sognegård Foredrag om Vester Kærbys og Odenses oprindelse Agedrup Tirsdag, den 17. april, kl. 11.00 – 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Tirsdag, den 17. april, kl. 17.00 – 18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 19. april , kl. 17.00 – 19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen Tirsdag, den 15. maj, kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Tirsdag, den 19. juni, kl. 17.00 – 18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde

Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Anders Kjærsig, der træder i stedet for sygemeldte Lene Bischoff-Mikkelsen

Af Anders Kjærsig, fungerende sognepræst Jeg starter med et digt: Det bedste er at synke ned i et skoldhedt karbad og at tiltræde rejsen i morgenens mørke det bedste er at vågne med panden hvilende mod din varme nakke at alting stadig kan ske er det bedste det bedste er at gi op omsider og pludselig mærke det hele begynde at der hele tiden har været mere af „det bedste“ end af „det værste“ - det er det bedste. Digtet er hentet fra Søren Ulrik Thomsens digtsamling Det værste og det bedste. I samlingen er der ti digte om det værste og elleve digte om det bedste. Samlingen som helhed giver udtryk for en livsanskuelse, der indeholder forestillingen om, at det bedste altid er bedre end det værste – eller det værste aldrig bliver være end det bedste. Med andre ord: Det bedste sejrer over det værste.


DET BEDSTE - LIDT OM PÅSKEN over døden, men ikke uden vold og smerte. Hos Thomsen er det værste ikke døden – men selvudvikling, savn og hykleri – tænk på Svend Brinkmann. Noget af digtet lyder således:

„Alle disse blomster viser os, at jordens mørke gennemtrænges af et liv, som er ukueligt. De vil op mod lyset – det ligger i deres drift og trang.“

Der er mindre af det værste end det bedste - og det er ikke det værste. Vi skal falde syv gange, på alle mulige mærkværdige måder, men vi skal rejse os otte gange – hvilket til sidst er et mirakel. Det er pointen. Thomsen skriver: Det bedste er, at der hele tiden har været mere af „det bedste“ end af „det værste“ - det er det bedste.

værste. Billedgjort i fortællingen om den tomme grav. Men det bedste er ikke naivt tænkt. Hverken hos Thomsen eller i evangelierne. Begge fastholder jo det værste, det onde og grusomme. Thomsen gør det ved, at forskellen mellem det værste og bedste er så lille, som den kan blive – ti digte mod elleve. Mindre kan forskellen ikke være. DET VÆRSTE

ALTID ET LYS FORUDE

Digtsamlingen indeholder det, Søren Ulrik Thomsen har kaldt en svag teologi. Hermed mener han, at i og med der er et digt mere om det bedste end det værste, så peger det på et håb om forandring og forvandling. På den måde er livet ikke skrevet fast i ét spor, der ikke kan forandre sig. Der er altid et lys forude, som man kan pejle efter og på den måde skifte retning. Fornyelse er det bedste. Ikke kun ved at smide det gamle ud, men ved at se det gamle på en anderledes måde. En tankegang, Thomsen kender fra den kristne tradition. Her sejrer lys over mørke, liv over død, godt over ondt, glæde over sorg, det bedste over det

Evangelierne ved, at Gud lader det onde få frit råderum uden at begrænse menneskene i deres udfoldelse, hvor perverse og destruktive de end måtte være. Den gode Gud fjerner ikke menneskenes ondskab. Sagt en smule patetisk: Livet sejrer

Den gode Gud fjerner ikke menneskenes ondskab.

Det værste er at få et kærlighedsbrev fra en kvinde man aldrig kan elske - at spille sig selv for at undgå at tabe ansigt er værst det værste er ikke den tid jeg har spildt med alle de idioter men al den tid jeg har spildt på mig selv det værste er dén alarmerende stilhed hvormed de værste sygdomme siver igennem det trævlede kød og det værste er at miste modet før en helt ny dag er begyndt: - det er det værste. NYSGERRIG EFTER I MORGEN

Livet kan ikke ende i mol, det kan sproget og kunsten heller ikke. Den negative opbyggelighed giver Thomsen ikke meget for. Han er modstander af, at kritik er den eneste vej frem til erkendelse. Derfor er der flere digte om det bedste. Der er nemlig noget godt at sige om livet. Noget positivt og opbyggeligt om man vil; og hvor plat det kan lyde. Påskemorgen er et godt eksempel. Grundtvig beskriver det i alle sine salmer. Ofte med billeder hentet fra botanikken: juleroser, påskeliljer og pinseliljer og hvad de hedder alle sammen. Alle disse blomster viser os, at jordens mørke gennemtrænges af et liv, som er ukueligt. De vil op mod lyset – det ligger i deres drift og trang. Kristendommen vil det samme, og det vil mennesket også. Lad os slutte med Thomsen: Det bedste er, at jeg selv på de værste dage er nysgerrig efter i morgen. - Det er det bedste. God påske! AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018

27


CAFÉERNE Torsdags-caféen Af Karin Ritter, menighedsrådet Den 1. torsdag i 8 af årets måneder kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegården. Der arrangeres musikunderholdning og foredrag med spændende emner, hvor vi kommer vidt omkring. Der serveres kaffe og te, og man medbringer selv evt. brød til kaffen. Der betales 10,00 kr. for kaffe og underholdning. Alle er velkomne til at deltage i et par gode timer med sang, snak, kaffe og hyggeligt samvær.

Program frem til 5. april 2018 på følgende torsdage Den 1. februar 2018: Helle og Henrik Stub - Rumfart, stjernesystemet & Den kolde krig. Den 1. marts 2018 Palle Mygenfordt – Danmark som kolonimagt. Den 5. april 2018 Vagn Axelsen: Fra lægetjeneste til havudsigt.

Tirsdags-silden Af Karin Ritter, menighedsrådet Den 3. tirsdag i 8 af årets måneder.

28Altid samme sted, altid samme tid, og det er i Agedrup Sognegård kl. 11.00 – 13.00 Vi samles over et dejligt måltid mad med 3 slags sild og 3 slags ost, brød og smør. Vi slutter med en kop kaffe. Buffet’en koster 30,00 kr., og der kan købes drikkevarer. En invitation til en frokost i hinandens hyggelige selskab, hvor alle er velkomne uden tilmelding. Dette foregår følgende tirsdage: Datoer i foråret Den 20. februar 2018 Den 20. marts 2018 Den 17. april 2018

Helle og Henrik Stub, der har fået flere priser for at øse af deres viden om astronomi.

TORSDAGS-CAFÉ I FEBRUAR Af Tove Jørgensen Den 1. februar 2018 får cafeen besøg af ægteparret Helle og Henrik Stub. De vil gøre os klogere på astronomi og rumfart. De øser af deres store viden om disse emner, som de i øvrigt har fået stor anerkendelse for. De har modtaget både Tycho Brahe medaljen i 2008 og Euro-

pean Science Writers Award i 2014. Nogle vil have hørt dem fortælle før i radioen eller set dem i fjernsynet. De har stor erfaring i at formidle svært stof fra undervisning på gymnasier. Bliv klogere på endnu et spændende emne. Kom i Torsdags-caféen torsdag, den 1. februar kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegård.

TORSDAGS-CAFÉ I MARTS Af Tove Jørgensen 163 år var De Vestindiske Øer danske, inden USA overtog dem i 1917. Palle Mygenfordt har været der og fotograferet og suget viden til sig om øernes betydning for Danmark, om Peter von Scholten og om amerikanernes indtog. Kom og hør beretningen i Torsdags-caféen, torsdag den 1. marts kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegård.

Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Palle Mygenfordt.


HJÆLP MEDMENNESKER I NØD! Bliv indsamler ved Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamling i Agedrup 11. marts 2018 Af Karin Ritter, menighedsrådet Søndag den 11. marts 2018 deltager Agedrup Sogn i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på dørene, at alle sognets borgere får mulighed for at give mennesker i nød en håndsrækning. Det kan være svært at rumme, når verden koger over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og katastrofer. Man får mest lyst til at lukke øjnene for grusomhederne. Men for mange er det heldigvis en umulighed at vende ryggen til - for det handler jo om mennesker. NYE MÅDER AT YDE HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst ud over, når kloden hærges af fx klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker de svageste. Men der må tænkes i nye, innovative baner for at vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst. Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i gang, hvor udvalgte kvinder i flygtningelejren Kakuma i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle og langt mindre ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion. I første omgang skal fårekyllingerne avles i større bokse og males til insektmel, som kan bruges til blandt andet næringsrige kiks. Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i store sække med huller i og vokser så ud af hullerne og opad i flere niveauer. Dyrknings-

Et projekt i Kakumalejren i Kenya lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant.

metoden kræver meget mindre vand end almindelige køkkenhaver, og samtidig kan man firedoble sin høst. Det giver nærende mad til både at spise og sælge af. I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen er altid direkte involverede og lærer samtidig nye metoder, der gør dem mere robuste. SÆT ALLEREDE NU KRYDS VED 11. MARTS

Og heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe hinanden på tværs af grænser. Her i sognet bliver det fx muligt at omsætte sin næstekærlighed til konkret hjælp ved at gå en rute søndag den 11. marts, når Folkekirkens Nødhjælp næste gang afholder husstandsindsamling. I Agedrup Sogn har vi bestilt det gode vejr, men husk alligevel hue og handsker. Lad os mødes den 11. marts og få en god dag sammen. Ring til mig (Karin Ritter) på 6085 6530 snarest og inden den 11. marts, så jeg kan få dit navn og telefonnr. Det vil glæde mig at møde dig som indsamler. Husk på, at Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at sikre verdens fat-

29 Meld dig som indsamler hos Karin Ritter på 6085 6530 snarest og inden den 11. marts.

tigste et værdigt liv. Det gøres uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning.

Gospelgudstjeneste Af Carsten Madsen, organist Sogneindsamlingsdagen afsluttes med gospelgudstjeneste i Agedrup Kirke 11. marts kl. 16.00. Vi får igen i år besøg af gospelkoret Emmaus. Se bagsiden! AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018


NAVNLIG NAVNE

SYNG SAMMEN I SOGNEGÅRDEN

Nyt fra kirkebogen november/december 2017

Torsdag den 19. april kl. 17.0019.00 i Sognegården

Døbte

Af Carsten Madsen og Annie Leth

12. 11. 2017 12. 11. 2017 26. 11. 2017 26. 11. 2017 10. 12. 2017

Sylvester Emil Stubkjær Nielsen, Bellisvænget 12, Otterup Oliver Haagen Haubro, Søvangsvej 7, Revninge, Cassius Schalman Lohmann, Skovhaven 71, Bullerup, Marlon Schalman Lohmann, Skovhaven 71, Bullerup Emma Hilbrandt, Kløvervænget 22A, Odense C

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 1. 11. 2017 6. 11. 2017 9. 12. 2017 14. 12. 2017

Jørgen Nelleman Madsen, Skovhaven 79 , Bullerup Birgit Frederiksen, Engtoften 14, Agedrup Else Munkebo Hansen, Sprogøvej 13 , Odense C Vibeke Kate Mouritzen, Piletoften 25, Agedrup

Carsten og Annie byder velkommen til Syng Sammen som en dejlig afslutning på dagen. Nu er tiden inde til at synge de sange, der hører foråret til og selvfølgelig også alle andre sange, som vi får lyst til at synge. Kom og vær med til et par hyggelige timer i selskab med organist Carsten Madsen og kirkesanger Annie Leth. I pausen bydes der som sædvanlig på en let anretning for 30 kroner, og drikkevarer kan købes for 10 kroner.

Godnathistorier i kirken AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

FUNGERENDE SOGNEPRÆST Anders Kjærsig, 6113 9099 anderskjaersig@hotmail.com

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Sekretær: Vibeke Lundgreen - 6610 8357 - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

30

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - holgerstegn@mail.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – annieleth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Kom og vær med torsdag den 8. februar

Af Gitte Knudsen og Annie Leth I denne mørke tid er det rart med lidt hygge inden sengetid. Så kom gerne i nattøj med din dyne, bamse og sut og få læst godnathistorie af Gitte og syng godnatsange med Annie. Det foregår i Agedrup Kirke kl. 18.30-19.00 torsdag den 8. februar. Du må gerne tage far eller mor med, og du må gerne komme alene. Du går sikkert i dagpleje eller børnehave, men alle er velkomne. Sammen med jer vil vi skabe en hygge-godnat-stemning gennem fortællinger fra Biblen og sange. Det er ikke en gudstjeneste, men vi slutter med fadervor. Vi glæder os til at se jer!


ORGANISTENS HJØRNE Carsten Bech Madsen

Af Carsten Madsen, organist og korleder Og så kom Kjørmes Knud! Men hvem var han, og hvor kom han fra? Søndag, den 4. februar holder vi „kyndelmisse“-gudstjeneste (se andet sted i bladet). En knude er jo noget hårdt og ofte ubehageligt. Vinterens knude skulle være den hårdeste vinterdag i året, og derfra skulle det blive mildere i vejret. „Kjørmes“ er et dansk udtryk for „kyndelmisse“, og sådan når vi frem til, at vi kan synge, at „kyndelmissen slår sin knude“, sagt populært: „Nu kan det ikke blive værre“. Agedrup Kirkekor vil indlede gudstjenesten den 4. februar med at synge „Det er hvidt herude, kyndelmissen slår sin knude…“ og vi tænder lys for at fejre tiden mod forår. Det skal vise sig, om Donald Trump beholder vintervejret helt for sig selv, eller om vi skal nå at få bare lidt vinter. OTTE ARRANGEMENTER I 2017

Agedrup Kirkekor fik en travl efterårstid i 2017 med hele 8 arrangementer. Den største oplevelse var nok at stå på scenen i Odense Koncerthus sammen med 300 andre sangere og Odense Symfoniorkester, hvor sangene fra Nissebanden i Grønland blev sunget. Årets juniorkonfirmander blev inviteret til at være med i kirkekoret. Det har betydet, at koret blev forøget med sangere fra 3. klasse til næsten dobbelt størrelse. Vi har lukket for tilmelding. Næste mulighed for at gå ind i koret er efter sommerferien, hvis der er plads. Koret kan høres første gang ved kyndelmisse-gudstjenesten den 4. februar kl. 17.00.

En del af det udvidede kor ved korprøven 11. januar.

NU OGSÅ ELEKTRONISK BETALING Til eventuel brug for betaling til arrangementer, kollekter etc. Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Det er nu muligt at støtte vores kollekter, betale for arrangementer og andet ved at benytte MobilePay. Indbetal til MobilePay - 99946 – husk at skrive hvad indbetalingen dækker!

31

AGEDRUP RUNDT 140 - FEBRUAR 2018


GUDSTJENESTER Seksagesima søndag, den 4. februar Kl. 17.00

Anders Kjærsig

FASTE-TIDEN Fastelavnsøndag, den 11. februar 1. søndag i fasten, den 18. februar 2. søndag i fasten, den 25. februar 3. søndag i fasten, den 4. marts *Midfaste, den 11. marts Maria Bebudelse, den 18. marts

Kl. 11.00 Kl. 11.00 Kl. 11.00 Kl. 11.00 Kl. 16.00 Kl. 11.00

Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Nils H. Ellekilde Anders Kjærsig

Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig Anders Kjærsig

Kyndelmisse – musikgudstjeneste

Musikgudstjeneste

PÅSKEN *Palmesøndag, den 25. marts *Skærtorsdag, den 29. marts. * Langfredag, den 30. marts * Påskedag, den 1. april 2. påskedag, den 2. april 1. søndag efter påske, den 8. april

11.00 17.00 16.00 10.00 9.00 10.00

Familievenlig gudstjeneste Gudstjeneste med udvidet nadver Liturgisk musikgudstjeneste Med champagne

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

32

GUDSTJENESTE MED GOSPEL

Sogneindsamlingsdagen den 11. marts 2018 afsluttes med gospelgudstjeneste i Agedrup Kirke kl. 16.00. Vi får igen i år besøg af gospelkoret Emmaus, der med sin flotte gospelklang vil bidrage til en stemningsfyldt gudstjeneste. Nr. 140 - FEBRUAR 2018 - www.agedrup-rundt.dk

Profile for Agedrup Kirke

AR140  

AR140  

Profile for agekirke