Page 9

NU KAN DER BYGGES I MARKHAVEN Markhaven-projektets fase 2 er fjernet fra lokalplanen, men der er nu grønt lys til at bygge 178 boliger, der i højde ikke må overstige 1½ etage. Markhaven bliver gjort til stillevej.

Projektudvikler Chr. Andersen er talsmand for de seks grundejere, der nu efter godkendelse af lokalplanen råder over byggegrundsjord. Jordstykkerne kan efter byggemodning sælges en gros eller enkeltvis af ejerne.

Af Erik Schmidt Nu kan der bygges nyt i Markhaven. Lokalplanen for udstykningsområdet er godkendt, og de tilsammen 297.316 m2 har forvandlet sig fra at være „kartoffeljord“ til byggegrundsjord. Der er dog den ændring i det oprindelige forslag, at der i Etape 1 kan bygges 178 huse i stedet for 146. Desuden udskydes Etape 2 til 2018 og denne udbygningsplan er helt fjernet fra lokalplanen. Ifølge projektudvikler Chr. Andersen fra 1. Klasses-Grunde ApS skyldes det kommunens ønske om at samle flere beboere i bymidten. - Det handler om byfortætning. At Etape 2 udsættes går ud over flere af ejerne, men alle får opfyldt en del af deres ønsker. SEKS GRUNDEJERE DANNER PARAPLYFORENING

Der er seks grundejere, der sammen har valgt Chr. Andersen som projektudvikler og talsmand. Men Frank og Heidi Hansen har valgt at stå udenfor dette fælles-

skab. Odense Kommune har også et lille stykke jord. Grundejerne skal nu i gang med en byggemodningsproces. Men først skal der laves en paraply-grundejerforening bestående af de seks ejere. Det er denne forening, der skal betale for fællesudgifter til bl.a. projektudvikling og etablering af en fælles stamvej, der skal krydse Markhaven, som i øvrigt skal gøres til „stillevej“. Stamvejen kommer til at krydse Markhaven i nærheden af Mette og Frede Sørensens hus. Det er ifølge Chr. Andersen uafklaret, hvad det i denne forbindelse betyder at stå uden for fællesskabet. Vejingeniører skal udarbejde og prissætte vejprojektet med gadelys, håndtering af vand og el, og etablering af fortov og beplantning. Ejerne skal selv betale for dette, inden der kan udbydes grunde. Desuden sørger Vandcenter Syd for anlæg, der adskiller spildevand og overfladevand. Et afvandingssystem og et å-forløb etableres, så vandet kan ledes ud i Odense Fjord. Men ejerne skal betale en tilslutningsafgift på 50.000 kr.

pr. grund. Endelig opretter Odense Kommune en såkaldt kvarterpark på omkringliggende jord, der købes til 25 kr. pr. m2. Parkarealet vedligeholdes af Odense Kommune. SÆLGES HVER FOR SIG ELLER EN GROS

Det står herefter grundejerne frit for selv at sælge grundene individuelt eller en gros til et byggefirma. Noget af det første, der kan bebygges er Eva og Jørgen „Esso“ Jacobsens jord. Her bliver der udstykket otte parcelhus- og 24 rækkehusgrunde. Flemming Knudsen råder over 46 parcelhusgrunde, Helge og Birgit Pasfall 12, Mogens Illum-Hansen 23, Mette og Frede Sørensen 13 parcelhus- og 8 rækkehusgrunde og Elly og Søren Lilienhoff over 15 storparceller. Desuden har Frank og Heidi Hansen 19 parceller og Odense Kommune fem. Husene etableres som tæt-lav bebyggelse. Højden på ikke overstige 1½ etage.

AGEDRUP RUNDT 139 - DECEMBER 2017

9

AR139 (2)  
AR139 (2)