Page 7

EN HÅND PÅ SKULDEREN

Det er denne tætte forbindelse til mange patienter, som ifølge Grethe Ecklon selv har holdt hende til arbejdet. - Det giver mig energi. Ikke alle patienter inviterer dog til den form for åbenhed. - Nogle patienter har en mere lukket attitude. Men det kan jeg mærke, og jeg respekterer selvfølgelig deres kropssprog. - Somme tider kan en hånd på skulderen dog få en person til at føle sig tryg og være mere åben. Denne viden bruger Grethe Ecklon også i sin tandlægepraksis. Både hun og assistenterne Christina Jensen og Annette Stærmose bruger at lægge en hånd på patientens skulder, når der bores i tænder. - Nogle tandlæger forbyder deres assistenter at røre patienterne, men det er vi ikke bange for hos os. Tværtimod.

Han overtager Ecklons patienter hvis de vil Pierre Hintze udvider kapaciteten på sin tandlægeklinik på Bøghsvej i Kerteminde, fordi Grethe Ecklon anbefaler ham som et kvalificeret bud på en afløser er seks klinikrum med mulighed for at indrette flere. Pierre Hintze overvejede på et tidspunkt at købe Grethe Ecklons klinik. - Jeg har kredset lidt om det, og der var jo ingen, der havde regnet med, at Grethe fortsatte til hun var 72 år. Kertmindetandlægen slog dog tanken ud af hovedet, fordi det er krævende at drive to tandlægeforretninger på én gang. - Det ville kræve, at jeg fik fat i en dygtig og stabil tandlæge, som selv kunne stå for den daglige drift. Men man kan ikke stavnsbinde en tandlæge, og hvad skulle jeg gøre, hvis denne tandlæge pludselig sagde op?

AFSKEDSRECEPTIONEN

Det har også været vigtigt for Grethe Ecklon, at aftaler og tidspunkter overholdes. Ventetid for patienterne har været et sjældent fænomen. - Jeg har tjent mine penge på at være god til at planlægge og gøre mig umage. Hun har ledt efter en tandlægekollega, som både med hensyn til ordentlighed og patientkontakt er i tråd med hendes måde at gøre tingene på, og det har hun fundet hos Pierre Hintze i Kerteminde. - Det er vigtigt for mig at tage hånd om patienternes fremtid. Ikke sådan at forstå, at de ikke selv må bestemme, hvilken tandlæge, de vælger, når jeg nu stopper. Men jeg vil gerne anbefale en kollega, som jeg kan stå inde for. Grethe Ecklon har de seneste år selv fået ordnet tænder på Hintzes klinik, Almera, for at være sikker på, at hendes patienter kom i gode hænder. Også privat sker der store ting for Grethe og hendes mand, Erling. Huset på Bådvej skal sælges, og til august 2018 flytter de ind i det nybyggede seniorfællesskab, „Færgelejet“, på havnen i Nyborg. Den 17. december er der afskedsreception i Grethe Ecklons tandlægeklinik på butikstorvet kl. 14.00-16.00

Tandlæge Pierre Hintze, Kerteminde.

Af Erik Schmidt I december modtager Grethe Ecklons patienter et brev fra Pierre Hintze med tilbud om i fremtiden at komme til Kerteminde og få ordnet tænder. 56-årige Pierre Hintze, der har haft tandlægeklinik i Kerteminde siden 1995, har nemlig lavet aftale med Grethe Ecklon om at tage sig af hendes patienter, når hun efter 47 år slipper sit faste greb om redskaber og patienter. Derfor udvider han også sin kapacitet med en ekstra tandplejer og senere med yderligere en tandlæge. Det er ifølge Pierre Hintze vanskeligt at få fat på tandlæger. Især på Fyn, siger han. Han er selv tandlæge, og på klinikken, der hedder Almera, er også tandlæge Ann Kristine Christensen ansat. Desuden er der fire tandplejere, tre klinikassistenter og to elever. Klinikken er indrettet i en tidligere købmandsforretning på Bøghsvej, og der

PÅ KLINIK I SCHWEIZ

Pierre Hintze tror ikke, at afstanden til Kerteminde vil udgøre et problem. - Det er 15 km, og vi har p-pladser uden for døren. I Odense kan det være svært at finde en plads til bilen. Overgangen for nye patienter, mener han ikke vil være så stor. - Vores forestilling om at ordne tænder er ikke så meget anderledes end Grethes. Hos os har vi tandplejere, så på den måde er vi nok mere specialiserede. De har god tid til patienterne, er uddannet til at forebygge tandsygdomme og er rigtig gode til at behandle patienter, som lider af tandlægeangst. Pierre Hintze kommer fra Sønderborg og blev færdiguddannet i København 1988. Han har blandt andet været tandlæge i Schweiz, før han købte klinikken i Kerteminde. Pierres kone, Inge, der oprindelig er uddannet sygeplejerske, er tandplejer på klinikken. Sammen har de fire børn, hvoraf kun det yngste bor hjemme.

AGEDRUP RUNDT 139 - DECEMBER 2017

7

AR139 (2)  
AR139 (2)