Page 3

AGEDRUPS HISTORIE PÅ YOUTUBE

Erik Rønn, Helge Rasmussen og Lokalhistorisk Forening har udgivet fire små film og 11 filmspots om temaer fra Agedrup

Erik Rønn og HelgeRasmussen, der har produceret filmene, som findes på YouTube.

Af Erik Schmidt En lokal hjemmefødning og en lokalpatiotisk og velintegreret vestjyde har sat sig for at være med til at beskrive Agedrups udvikling fra 60’erne og en årrække frem. Helge Rasmussen og Erik Rønn er producenterne bag en række YouTubefilm, som udgives af Agedrup Lokalhistoriske Forening med støtte fra Forstadspuljen, som den tidligere hed. Filmene handler især om den entreprenante udvikling i området for 5060 år siden. Råstoffet er blandt andet leveret af afdøde Niels „Trafik“ Nielsen, der som socialdemokratisk politiker havde sæde i Agedrup Sogneråd i 1960’erne og senere fulgte med ind i Odense Byråd. Han havde for vane at tage sit smalfilmskamera med rundt i Agedrup og Bullerup, da udviklingen tog fart fra 60-66. Der er også klip fra sognerådsmøder.

producerer de nye film, har sammen med Heine Kristensen stået for optagelsen af ni såkaldte kulturspots, som er temaorienterede småfilm, der egner sig til at lægge ud på sociale medier. Der er temaer om gartnerierne, snedkerierne, diget, forsamlingshuset, skolen, idrætslivet, skytteforeningen, møllen og Brugsen. Desuden er der to film, hvor den tidligere formand for foreningen, forhenværende lærer, Ib Holdt, fortæller. Helge Rasmussen er født og opvokset i Agedrup og omegn, og Erik Rønn har boet i Agedrup siden begyndelsen af 1970’erne. De er begge tidligere lærere på Agedrup Skole, og har været kolleger med Agedrups krønikeskriver Ib Holdt. Filmene blev præsenteret i september på Agedrup Skole med 125 deltagere. Heriblandt Ib Holdt. - Folk klappede, og det var en stor aften for Ib, siger Helge Rasmussen. AGEDRUP SET FRA EN DRONE

FØDT OG OPVOKSET I AGEDRUP

De to lokalpatrioter og idemagere, der

Helge og Erik har først arbejdet sammen med Johnny Wøllekær fra Histori-

ens Hus om at få Niels Nielsens sognefilm delt op i nogle sekvenser, og siden er Heine Kristensen, der er tidligere lærer på Seden Skole, blevet inddraget i at optage og klippe filmene. Frede Rasmussen har været billedredaktør. I filmene møder man bl.a. Leif Vinther Hansen, Frede Sørensen, Bent Bjerggaard Hansen, Palle Vennekilde, Egon Nielsen, Kia Thrane, Poul Erik Nielsen, Ib Holdt og Helge Rasmussen. Helge Rasmussen har skrevet manuskript til filmene og speaker selv på umiskendeligt fynsk. For både ham og Erik Rønn har interessen for Agedrup og udviklingen været drivkraften. Nu har de søgt om midler i Bydelspuljen til fremstilling af en film med overskriften „Agedrup set fra en drone“.

Sådan finder du de nye film om Agedrup Sogn Find YouTube på www.youtube.com Søg på „Agedrup Sogn“. AGEDRUP RUNDT 139 - DECEMBER 2017

3

AR139 (2)  
AR139 (2)