Page 24

KIRKEBLADET DECEMBER 2017 NR. 1 ●

70. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6140 6595

Tove Jørgensen 4174 3518

FARVEL TIL KARIN NEBEL Af Lene Marqvardsen, fmd. menighedsrådet

24

1. oktober havde Karin Nebel sidste arbejdsdag som præst i Agedrup. Karin har afløst Lene BischoffMikkelsen i en 50% -stilling, imens Lene har været ansat i projektet: „Sjælesorg på nettet“. Det job er Lene stoppet med, og derfor udløb Ka-rins stilling her, og hun er, Karin Nebel foruden sit halvtidsjob ved Flødstrup/ Ullerslev kirker, rykket videre til et job i kirke-/skolesamarbejdet i Svendborg, Fåborg og Midtfyn provstier. Menighedsrådet vil gerne sige Karin en stor tak for det arbejde, hun har lagt i vores sogn, vi har været glade for samarbejdet med hende og ved, at også sognets beboere har været glade for hendes virke.

Juhiorkonfirmanderne optræder sammen med Agedrup Kirkekor i Luciaoptoget ved gudstjenesten 1. søndag i advent, den 3. december 2017 kl. 11.00.

JUNIORKONFIRMANDER GODT I GANG Nu med 18 elever fra tredje klasse Af Annie Leth, kirkesanger og underviser Så er juniorkonfirmanderne godt i gang. De er et hold på atten 3. klasses-elever fra Agedrup Skole, der mødes i Sognegården torsdage fra kl. 14.15 til 15.45, hvor vi fortæller bibelhistorier, synger, leger, tegner og maler, beder Fadervor

Lene Bischoff-Mikkelsen sygemeldt Af Lene Marqvardsen, fmd. menighedsrådet Som nogen nok har bemærket, har vi været betjent af skiftende præster siden den 1. oktober. Det skyldes, at Lene desværre er sygemeldt og tidligst ventes tilbage til januar. Vi har indtil nu ikke kunnet få an-

vist en fast vikar, men har måttet klare os med skiftende præster. Menighedsrådet beklager de gener, det har måttet givet kirkens brugere og ikke mindst personalet, som må omstille sig til nye præster hver søndag. Vi ønsker Lene god bedring og håber, hun er tilbage i det nye år! Seneste nyt: Det er netop lykkedes os at få præst Anders Kjærsig til at vare-

Nr. 139 - DECEMBER 2017

og går på opdagelse i kirken og på kirkegården. Som afslutning på forløbet medvirker de sammen med Agedrup Kirkekor i Luciaoptoget ved gudstjenesten 1. søndag i advent, den 3. december 2017 kl. 11.00.

tage gudstjenesterne i hele december måned. Se også bagsiden.

Sygemeldte Lene Bischoff-Mikkelsen.

AR139 (2)  
AR139 (2)