Page 22

Formand: Søren Stobbe, tlf. 20 16 84 83

LARSENS PLADS FJERNET Naturparkens omskiftelige liv

bag søen, hvor man påtænker at opstille et shelter på det højeste sted, der ikke bliver oversvømmet ved højvande. Da den ødelagte bro over åen ved FDF-hytten er udskiftet med en splinterny, så sker der måske ad åre noget virkelig godt med Naturparken, der har fået en gangsti på langs mellem det meterhøje ukrudt. Gangstien er et flot arbejde, der er udført af Stig Poulsen, Brolandvej. Han har bare svunget sin hø-le. Det kan dog være farligt at færdes på stien alene, da man er usynlig få meter inde i bevoksningen, så det vil være klogt at tage en mobiltelefon med sig. Man kunne jo få et ildebefindende derinde.

Vintertiden hvor er lyset? Af Tina C. Bruun

Hele etablissementet med „Larsens Plads“ er nu forsøgt fjernet af ukendte gerningsmænd, der dog ikke fik bugt med Oles skilt „Naturparken“-skilt.

Af Ole H. Christiansen

22

Vi har af og til omtalt Naturparken, og da nogen undertiden spørger, hvor den dog ligger, så besluttedes det at opsætte et skilt ved områdets grænse ud til Brolandvej. Kort tid efter blev skiltet af en ukendt person suppleret med endnu et skilt med påskriften „Larsen’s plads“ plus en lille bænk. Hele etablissementet er nu forsøgt fjernet af ukendte gerningsmænd, der dog ikke fik bugt med mit skilt med „Naturparken“ på. BÆNKE FORSVUNDET

For en del år siden fik vi i beboerforeningen kommunen til at opsætte fire bænke af kommunalt tilsnit i Naturparken, og en ekstra sti blev slået. Den ene bænk, som kom til at stå ud til Brolandvej, er rådnet væk, mens

to af de øvrige tre bænke er forsvundet i tidens løb. Men den fjerde bænk står ret ubemærket tilgroet med ukrudt neden for kælkebakken bag skolen. Den kommunale bænk og bænken, der var sat på vores to stolper med skiltene, kunne gøre det ud for det busskur, som vi for 15 år siden bad om. Det kunne den gang ikke lade sig gøre at få et skur, da man ikke havde nogen i overskud til os, så vi opgav det den gang. Nu er der så pludselig kommet et meget fornemt skur, som bliver flittigt benyttet af buspassagererne. GANGSTI SHELTER OG BRO

Samtidig har beboerforeningen fået penge til istandsættelse af Naturparken og plantning af elletræer, der nu er ved at gøre sig fri af det mandshøje ukrudt i hele parken med undtagelse af området

Nr. 139 - DECEMBER 2017

Søndag den 29. oktober satte vi alle uret en time tilbage, og med det har vintertiden meldt sin ankomst. Dette er startskuddet for nogen til at gør klar til julen med lys i haven i form af lyskæder såvel på huse, i flagstænger og træer med mere, som alt sammen hygger utrolig meget i vores by. Men der er noget, der er meget vigtigere, som nogen desværre glemmer: lys på i trafikken, og meget gerne også en af de her skrigende gul refleks veste. Det er ikke flovt at køre med vest. Det er en ganske lille investering, alle burde bruge på sig selv og deres børn. Jeg tror, jeg taler på fleres vegne, at der er ingen, der ønsker at være skyld i at påkøre nogen i trafikken her i vores lokalsamfund. For det kan da ikke kun være mig, der i den mørke periode har erfaret, at der er en del, som kan være svære at se, når de ikke er udstyret med reflekser og/eller lys på. Det kan få frygtelige konsekvenser for de implicerede, hvis man ikke kan ses i trafikken. Dette gælder ikke kun cyklister, men også fodgængere, folk med barnevogne, hundeluftere osv. Så lad os hjælpe hinanden og ikke mindst vores børn med at blive set i trafikken. Husk lys og vest!

AR139 (2)  
AR139 (2)