Page 13

AGEDRUP STEMTE RØDT Socialdemokraterne fik næsten lige så mange stemmer som alle andre partier tilsammen. Lokale Dorthe Topp Larsen fra Konservative blev ikke stemt ind i byrådet. Af Erik Schmidt Agedrup stemte langt overvejende socialdemokratisk ved byrådsvalget den 21. november. Partiet fik i Agedrup 805 stemmer, hvilket er næsten lige så mange som alle andre partier tilsammen. Partiet Venstre med spidskandidaten Jane Jegind, der bor i Seden Strandby, fik som næststørste parti 345 stemmer - en markant tilbagegang på 110 stemmer. Det konservative Folkeparti overhalede snert Dansk Folkeparti. Partiet fik i alt 174 stemmer og gik frem med 25 stemmer, mens Dansk Folkeparti fik en begmand. Partiet mistede 108 stem-

mer i forhld til valget i 2013 og endte med 168 krydser. Med lokale øjne knyttede der sig særlig interesse til Konservatives Dorthe Topp Larsens valg. I hele Odense fik hun 207 personlige stemmer, hvoraf 50 kom fra Agedrup. Det var dog ikke nok til at få plads i byrådet. Enhedslisten gik tydeligt tilbage, men fik lidt flere stemmer end SF, der bevarede status quo med 54 stemmer. Tilbage er det også gået for Agedrups afdøde sognerådsformand, Frode Holm Madsens parti. Det radikale Venstre gik 22 stemmer tilbage og opnåede 20 stemmer.

Sådan stemte Agedrup ved kommunalvalget i 2017 Valgsted: Agedrup Skole Socialdemokratiet Radikale Venstre Konservative Nye Borgerlige Nyt Odense Socialistisk Folkeparti Den Frie Liste Liberal Alliance Frit Danmark Kristendemokraterne Et Bedre Odense Dansk Folkeparti Befri Fyn Venstre Enhedslisten Alternativet

805 20 174 16 1 54 4 17 2 3 8 168 1 345 57 17

+260 -22 +25 +16 +1 +1 0 -9 -3 +1 +8 -108 -1 -110 -85 +17

Kilde: KMD 21. 11. 2017

KE NOGET MED KERTEMINDEVEJEN

er længere og længere. Det generer borgerne og nu også Lindø og Dansk Industri vejen giver, aftenens bedste budskab. Ikke på grund af beboernes indsigelser, men fordi erhvervslivet siger det. En tendens i øvrigt, som fyldte en del: Erhvervslivet skal vækste, have gode vilkår og skabe positivitet. Så bliver der råd til velfærd til alles bedste.

13

FORSTADSAFVIKLING

Tandlæge Grethe Ecklon redegjorde for afviklingen af sin tandlægepraksis og opfordrede panelet til at overveje fornuften i at skabe et sundhedshus med flere funktioner samlet. Sprøgsmålet skabte fokus på lægerne, der flytter mod centrum, og flere i panelet talte for at se på, hvordan den udvikling kunne ændres. Ønsker om flere fortove, mere gadebelysning, buskørsel og almindelig udkørsel fra Brolandvej blev registreret af politikerpanelet, men så heller ikke mere.

Stående Tim Vermund (S) ved vælgermødet, som bl.a. forsamlingshuset var vært for.

Konservative Dorthe Topp Larsen, bosat i Bullerup, var mest klar og konkret, blandt andet om fritidsklubben: Den skal åbnes igen. At så fritidsklubhuset ved skolen er sat til salg af kommunen, det blev ikke berørt. Tunge spørgsmål om 6.000 arbejdsløse og forstadsafvikling og centrum-udvikling skabte debat om Forstadspuljen, der nu er Bydelspulje, lidt venlige drillerier mellem blå og rød

blok og vi-vil-se-på-det-svar. Vigtigst var måske signalet fra sognet her i udkants-Odense: At vi vil noget med vores sogn. Som da beboerforeningsformand Søren Stobbe redegjorde for de embedsmandsforhindringer, det giver lokale ildsjæle, når 200.000 Borgerne Bestemmer-penge skal bruges. Det skabte undren- og forhåbentlig fremtidig handling. AGEDRUP RUNDT 139 - DECEMBER 2017

AR139 (2)  
AR139 (2)