__MAIN_TEXT__

Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

138

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

OKTOBER 2017 NR. 138 23. ÅRGANG 

AGEDRUP TIL KÆMPE-HØSTFEST Agedrup Kirkes for tiden to sognepræster havde det indimellem sjovt, da de sammen optrådte i et rollespil om Reformationen. Munken i skikkelse af sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen taler her latin („Lectiles colitorum...!“) med præsten alias sognepræst Karin Nebel som illustration på et af kirkens problemer, før Martin Luther indledte Reformationen i Tyskland med sine teser. Fejringen af Luther blev i Agedrup slået sammen med høstfesten. Festlighederne, der tiltrak ikke færre end 185 deltagere, foregik i et stort telt på græsplænen ved Sognegården i Agedrup, og der var ikke bare fællesspisning og kagedyst, men også høstauktion.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Google street view i Agedrup Kirke, om Allehelgens gudstjeneste, om digital gravpladsregistrering og Halloween i kirken

S. 24-32

Masser af lopper s. 6-7

ABB vandt lokalbrag s. 13 AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017


AR

Fortov på Agedrupvej?

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Erik Schmidt Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

erik@fjordager .com erik@fjordager.com Tlf. 6610 7575

Andespil i Agedrup Forsamlingshus

ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

6610 7575

KIRKEN Lene Bischoff-Mikkelsen Tove Jørgensen Hans Ove Nielsen

6610 8057 4174 3518 6610 7510

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther

Af Kathrine Sørensen Det er nok snart 15 år siden, jeg var med til at bearbejde kommunen for at få et fortov på Agedrupvej til kirken. Det kom aldrig. Men jeg har nu taget ønsket op igen og fået dette svar. Odense Byråd har netop vedtaget en handlingsplan for mobilitet og byrum, og i den indgår indsatsområdet „Fortove for fodgængere“, som går ud på at finde steder, hvor der mangler et stykke fortov feks. i Agedrup. Der bliver sat penge at til dette indsatsområde. Derefter vil forvaltningen tage vort ønske til vurdering og prioritering. Min holdning er man skal aldrig give op, så jeg følger sagen fra min stol.

4042 5213

SKOLEN Martin Dyrgaard Rasmussen

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

Af Kia Thrane, fmd. bestyrelsen  Så er det igen tiden at komme til årets forrygende flotte andespil. Tirsdag 31.oktober kl.19.00 spilles der om 40 ænder og 2 gæs på ordinært spil. Endvidere er der et fantastisk gavebord med over 100 gevinster, der spilles om på amerikansk lotteri (heraf yderligere 20 ænder). Sponsorer har igen i år doneret alle gevinster - både ænder, gæs og gaver og Agedrup Forsamlingshus’ bestyrelse takker og kan fortælle, at overskuddet fra bankospillet er væsentligt, for at vi har råd til vedligeholdelse af bygninger og inventar. Vi håber naturligvis på, at rigtig mange finder til Agedrup Forsamlingshus den 31. oktober kl. 19.00. Ikke alene for at støtte Agedrup Forsamlingshus, men også for at sikre anden til Mortens Aften. Dørene åbnes kl. 18.00. Der må ikke medtages mad og drikke.

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame GraphicCo

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. december 2017 skal være redaktionen i hænde senest den 8. november 2017.

Nr. 138 - OKTOBER 2017

Skyttekredsen åbner 15meter-banen Af Egon Nielsen, Bullerup Skyttekreds Bullerup Skyttekreds starter på 15-meter-banen på Mølledammen 18 efter denne plan: ● Mandag den 9. oktober kl. 18.30 (det er mandag, der er hjælpere til børn og junior) ● Tirsdag den 10. oktober fra 10.0012.00. Seniortræf (vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9.30). ● Onsdag den 11. oktober kl. 19.00. Øvrige skytter. Bullerup Skyttekreds afholder det årlige bankospil på Mølledammen 18 tirsdag den 24. oktober kl. 19.30

Julemesse i forsamlingshuset 26. november Agedrup Forsamlingshus afholder julemesse sidste søndag før 1. søndag i advent, i år den 26.november fra kl.11.00 til 16.00. Se mere på side 22.

Agedrup Lokal Historiske Forening til Fjordens Dag  Dagen begyndte med smukt vejr. Odense skoleorkester spillede for os, som starten på en lang og dejlig dag. Vi havde en del billeder på vores opslagstavler. Der var luftfotos fra Agedrup, Bullerup og Vester Kærby. Vi viste filmen med Bager Harriet Albertsen, som blev interviewet af Hans Poulsen i 2008, hvor Harriet er 96 år og friskt fortæller om livet som bager i et lille landsbysamfund. Dagen igennem var der mange besøgende i vores telt.


AGEDRUP MÅSKE I BYRÅDET

Dorthe Topp Larsen fra Kirsebærhaven stiller op til byrådsvalget den 21. november for Konservative. Selv betegner hun sig som socialkonservativ, og hun har pæne chancer for at komme ind. kussioner, for Peter er ikke konservativ, men socialdemokrat. Som ung var Dorthe også mere rød. - 1979 er året, hvor jeg første gang ligger med rumpen i vejret og maler bannere til en demonstration. Den er aftalt i Fælleselevrådet i Odense. Vi skal have elevrepræsentanter ind i skolebestyrelserne, og det får vi. - Da lærte jeg lynhurtigt, at det nytter noget at gøre noget, og jeg blev medlem af SF-U i Odense. I firserne foregår den politiske aktivitet uden demonstrationer, men via miljøorganisationer og institutråd på Syddansk Universitet. MARKETING I SLESVIG OG BERLIN Livet leves i forstæderne, siger Dorthe Topp Larsen, der er optaget af politik.

Af Erik Schmidt Ikke siden Helge Pasfall stoppede i 2009 har Agedrup-Bullerup været repræsenteret i byrådet. Ved valget den 21. november 2017 er der to kandidater, der er hjemmehørende i Bullerup. Begge opstiller, ligesom Helge Pasfall gjorde det, for Konservative. Den ene er musiker Ulrik Kehmann, men han spåes ikke store chancer for at komme ind på grund af sin listeplacering. Derimod har Dorthe Topp

Larsen, der er opstillet som nr. fem på Konservatives liste, formentlig en chance, hvis hun kan samle mange personlige stemmer. MERE RØD DA HUN VAR UNG

54-årige Dorthe Topp Larsen blev for få år siden gift med Peter Topp Jensen og flyttede ind hos ham i Bullerup. Begge har tidligere været gift, men allerede i deres meget unge dage var de kærester, da Dorthe på Pårup Skole scorede elevrådsformanden. Det var Peter. Også i dag har de to mange dis-

Nyt firma med IT og AV Lasse Werner og Anders Haustrup tilbyder service og rådgivning Af Ole H. Christiansen Et nyt firma, Partners InC. ApS, har set dagens lys, idet de to Agedrupdrenge, Lasse Werner og Anders Haustrup, har nedsat sig som rådgivere og yder service vedrørende IT og AV og anden elektronik. Det var Olivias nødråb i nr.

136, der fik dem til at træde frem i rampelyset, idet de også installerer kanaler og rådgiver om køb af nyt TV. De går ind for genbrug i stedet for „køb og smid væk“-kulturen og tilbyder at reparere forskellige elektriske apparater. Ja, selv droneinspektion og luftfotos med droner er med i planerne.

I starten af halvfemserne er Dorthe flyttet til Berlin sammen med sin mand, der har fået arbejde der. Hun arbejder selv med marketing og har fra 1989 til 2011 sit eget bureau. Men hun involverer sig også i politik og er meget aktiv i styrelsen for Dansk Skoleforening for Sydslesvig og hen over tid i skolebestyrelserne på Duborg-skolen og tre andre skoler. Desuden er hun næstformand i korpsbestyrelsen for de grønne spejdere. I dag er hun konservativ, og hendes mærkesager er bedre forhold for forstæderne, foreninger & frivillige og ældre.

3

STOR HALLOWEEN-FEST For kort tid siden spurgte Gitte Knudsen på facebooksiden Agedrup-info, om det var en ide med en stor Halloween-fest på tværs af alle foreninger og institutioner. Der var god respons på opslaget, så Gitte kunne senere skrive: „Sæt et stort kryds i kalenderen til Agedrups sogns nye Halloween-fest søndag den 29. oktober kl. 15.30. Program under udarbejdelse!“

AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017

A

H ge be


4

UDFORDRET AF SKÆBNEN

Louis Christophorou er nok ikke født under den heldigste stjerne, men han er født med et godt humør, og det har hjulpet ham i en vanskelig tid. Nr. 138 - OKTOBER 2017


Af Erik Schmidt Af natur er han en meget smilende mand. Louis Christophorou fra Morbærhaven er født glad og er kendt for at have et stort menneskeligt overskud. Men gennem tilværelsen er han blevet budt på en del prøvelser. Især de seneste år har ikke været milde ved den nu 69-årige dansk-cypriot. Louis kom til Danmark fra Cypern i 1969, og i 1972 flyttede han og hans 19-årige kæreste og senere hustru, Kirsten, ind i parcelhuset på Morbærhaven. Louis, der dengang var 24 år, tjente godt på Lindøværftet. Her havde han ligesom sin bror, Chris, hurtigt fået arbejde, efter at han var kommet hertil, og var ansat der uafbrudt indtil 2008. 39 år i alt var han på Lindø, hvor han også blev valgt til sikkerhedsrepræsentant. I 1974 fik de datteren Kiriakoulla, der i dag er gymnasielærer i Hadsten. Sammen med sin mand, Kasper, som hun mødte på gymnasiet i Odense, har hun børnene Isolde (9) og Elliot (4). CYPERN I HJERTET

Louis var en glimrende fodboldspiller og senere også en talentfuld fodbolddommer, og med sit smittende humør kom han godt ud af det med danske kammerater. Selv om han med nutidens målestok var eksemplarisk velintegreret, så ser man også i hjemmet i dag tydelige spor af hans kærlighed til det Cypern, han og hans familie kom fra, men som efter hans mening blev et offer for grim og skammelig stormagtspolitik. Haven i Morbærhaven er indrettet med islæt, som vi andre kender det fra Grækenland og øerne omkring. Rå, hvide mure, krukker, naturstensfliser og græsk-blå døre og standerlamper. Et stort, overdækket hyggehjørne med en stenovn, som Louis selv har opmuret og en lille guldfiskedam formet som Cypern. Her har Louis og Kirsten brugt masser af timer sammen. Både med at forme og opbygge haven og med at hygge sig. Men det hører fortiden til. Alt er forandret. DEN STORE FORANDRING

Den store forandring indtraf for omkring otte år siden. Kirsten, som Louis kal-

der Kisser, blev i 2009 førtidspensioneret fra sit arbejde som sekretær på Mulernes Legatskole på grund af en ondartet gigtsygdom. Men hun begyndte også at vise små tegn på svigtende evne til at orientere sig og huske. Venner observerede, at hun ikke længere huskede så godt, når hun spillede kort, og hun kunne ifølge Louis gå ind i en kiosk for at købe ugeblade, og derefter kunne hun ikke finde ud af, hvor hun skulle betale. Familien var bekymret, og efter et stykke tid ville læge Axelsen have hende på sygehuset til undersøgelse. Dommen var ubarmhjertig hård! 56-årige Kirsten Christophorou blev sendt hjem med diagnosen Alzheimer. - Det var et slag på hovedet, siger Louis. Bum! Det var hårdt! Især de første 3-4 år. Hun begyndte at tabe ting. Louis gik på kursus på sygehuset for at lære at håndtere situationen. - Man skal ikke bebrejde eller rette på Alzheimer-patienter. Der skal kærlighed og tålmodighed til. Kirsten fik efterhånden problemer med dagligdags aktiviteter som at lave mad og klæde sig selv på. Louis gik lange ture sammen med hende, men det skete også, at hun selv gik væk. - Engang var hun gået helt ud til Spar-købmanden på Kertemindevej ved Vollsmose, hvor hun heldigvis spurgte om hjælp. En anden gang gik hun til Aasum. Sammen med naboerne var han ude at lede efter hende. ER DU GIFT?

Louis passede efterhånden Kirsten 24 timer i døgnet, og han kunne ikke blive ved med at klare opgaven. Kirsten kunne ikke være med i samtaler, og frustreret skred hun somme tider. Rengøringsdamen var hun jaloux på, så Louis måtte fraskrive sig den hjælp. Han var i det hele taget i tvivl om, hvad Kirsten forstod og kunne genkende. En dag spurgte hun Louis: „Er du gift og har du børn!“ Da blev han klar over, at sygdommen havde accelereret. - Det er en uhyggelig sygdom. Personligheden forsvinder langsomt, men sikkert. Louis drøftede situationen med

Kiriakoulla, der sagde: „Papa, vi har mistet mama, vi vil ikke også miste dig!“ Han var klar over, at datteren havde ret, men han var i virkeligheden ikke klar til at erkende det før i 2015. Den 26. september 2015 kom Kirsten på plejehjemmet Dyruphus. Kiriakoulla tog fri fra arbejde. - Vi var grædefærdige, men det skete på en fredfyldt måde. Der er gået to år, siden Kirsten blev indlagt på Dyruphus, som er et plejecenter i Odense, der er forbeholdt demensramte. Hver dag besøger Louis sin Kisser, men hun kan ikke kende ham. Indtil for 3-4 måneder siden kørte han af og til en tur i skoven med hende. Men det er også slut. Hun er ikke længere mobil. - Kisser bliver glad, når jeg kommer. Jeg tror, hun kan mærke en stemning eller en duft, men hun kan ikke kende mig. Men jeg er så glad for, at hun er på Dyruphus. Det er fantastiske mennesker, der passer godt på hende. FODBOLD I HJERTET

Kiriakoulla er opkaldt efter Louis Christophorous lillebror, Kiriakos, der blev dræbt på førstedagen for sin indkaldelse til det cypriotiske militær. Det var i 1974, da Cyperns præsident Makarios blev udsat for et CIA-støttet kup, som blev begået af det græske oberststyre. Samme år besatte Tyrkiet den nordlige del af øen, der i dag er delt i en græsk og en tyrkisk del. Louis’ familie, der ligesom 30-35% af cyprioterne dengang var kommunister, flygtede, og hans far og storesøsteren Nitsa boede sammen med hendes børn hos Louis og Kirsten fra oktober 74 til juni 75 - netop da Kiriakoulla blev født. Kiriakos havde været en talentfuld fodboldspiller, der allerede som 16-årig var i truppen til Ny Salamis Famagustas 1. divisionshold. Louis var selv en god fodboldspiller, der først spillede for Drigstrup, men blev „opdaget“ i Kerteminde, fordi han scorede mange mål. Senere spillede han i Fjordager i de år, hvor klubben rykkede fra serie 2 til Fynesserien. - Det var en god tid, siger han og får lys i øjnene. AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017

5


Der var loppemarked over det hele, da beboerne i Mellemhaverne gik sammen om den stort anlagte fællesaktivitet. Vejret spillede dem dog et puds. Alligevel er der planer om at udvide med mere festivitas næste år. Det var også børnenes dag, da Mellemhaverne holdt loppemarked med 33 boder op og ned ad gaden.

MELLEMHAVERNE PÅ DEN ANDEN ENDE 6

Der er allerede planer om at gentage og udvide loppemarkedet til næste år.

Nr. 138 - OKTOBER 2017

Af Erik Schmidt Ikke færre end 33 loppeboder var på initiativtagernes opfordring opstillet i Mellemhaverne den 9. september. Selv om arrangørerne ikke havde bedt politiet om at lukke gaden, var Mellemhaverne i praksis lukket for alle andre end beboerne. Kunder til de mange boder og børn, der pludselig så nye muligheder for at erobre legeland, fyldte godt i landskabet. - Der var højt humør og folk virkede glade for vores initiativ, sagde Mette Nielsen fra Rønnehaven, der sammen med Bonnie Thrane-Olsen var initiativtager til det store loppemarked. - Desværre var vejret ikke med os de sidste par timer, men salget ved boderne virkede til at gå godt. Hver bod betalte 20,- kr. for at være med, og Mette og Bonnie fik indsamlet i alt 660,- kr., som gik til Agedrup Sogns Beboerforening. - Vi håber, det kan blive en fast weekend hvert år, så det bliver en festlig tradition i byen, siger Mette Nielsen.


Mette Nielsen, der sammen med Bonnie Thrane-Olsen havde taget initiativ til det omfattende loppemarked.

7

Det var bestemt muligt at gøre en god handel, men mange blev ogsü indfanget af den gode stemning.

AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017


8

Nr. 138 - OKTOBER 2017


LOKALPLAN VEDTAGES 1. NOVEMBER Chr. Andersen fra Domicil de Luxe er udvikler for de mange grundejere bag Markhaven-projektet Af Erik Schmidt Der er ifølge byplanlægger Esben Fog kommet flere høringssvar til Markhaven-projektet, som det politiske udvalg skal tage stilling til på deres møde d. 10. oktober. Fra den 6. oktober vil dagsordenen være offentlig tilgængelig på Odense Kommunes hjemmeside. Her vil man kunne se en oversigt over høringssvarene og forvaltningens indstilling til udvalget. Esben Fog regner med, at lokalplanen bliver endelig vedtaget på byrådsmødet d. 1. november. Der har offentligt ikke været klarhed over, hvem der er bygherre på projektet, men kommunens kontaktperson er Christian Andersen, Domicil de Luxe ApS. Han og Domicil de Luxe har blandt andet stået for projektudviklingen og udlejningen af Utzons Allé. Chr. Andersen ønsker ikke at udtale sig om projektet til Agedrup Rundt, før lokalplanen er på plads. - Jeg vil gerne udtale mig, når der er en konkret lokalplan. Det er der først, når det politiske byplanudvalg har set på indstillingen fra administrationen. MANGE EJERE

I mellemtiden kan man se forslag til lokalplan og de deraf afledte byggeplaner på nettet. Der er også illustrationsskitser af fremtidige byggemuligheder. Chr. Andersen fra Domicil De Luxe er ifølge Agedrup Rundts kilder ikke bygherre på projektet, men projektudvikler. Chr. Andersen forestår således ikke salget af jord for

Det er dette område, der består af mange grundstykker, som nu kan udstykkes til 180 boliggrunde i første etape. Det er i første oimgang et areal på 28 ha, der bebygges.

alle ejerne af jorden. Området er ejet af flere forskellige grundejere, der alle har del i udstykningsplanen. Det drejer sig om Odense Kommune, Mette og Frede Sørensen, Birgit og Helge Pasfall, Hanne-Marie Holm Bang, Mogens Illum Hansen, Heidi og Frank Hansen, Elly og Søren Lilienhoff, Eva og Jørgen Jacobsen og Flemming Knudsen.

STADIG FORHANDLINGER OM LUNDEN 8

Om et andet boligprojekt i lokalområdet, der kun måske bliver realiseret, er byplanlægger Esben Fog mere tilbageholdende med oplysninger. Det drejer sig om Lunden 8, som er et areal, der tidligere var ejet af Dæhnfeldts Forsøgsgartneri og nu ejes af PA Projektudvikling i Årslev. - Vi erstadig i dialog med en investor, som ønsker at udstykke til boliger, og vi regner med, at vi inden for en overskuelig tid når til enighed om en bebyggelse, der kan danne grundlag for et forslag til lokalplan, siger Esben Fog. Så mon ikke, der kommer et lokalplanforslag til offentlig høring i 2018.

Nyt bus-læskur ved skolen

Ovrdækning ved busstop etableret. - Det betaler sig at være udholdende, siger Kathrine Sørensen, der flere gange har skrevet til byrådspolitikere c

Det længe ventede bus-læskur ved Agedrup Skole.

Af Erik Schmidt Det er måske først og fremmest de skoleelever, der bor uden for skoledistriktet, og beboerne på Bullerup Mølle, som får glæde af det nye bus-læskur ved skolen. De kan takke blandt andre Kathrine Sørensen fra Agedrupvej for de forbedrede venteforhold. - Efter megen skriveri med de rette byrådspolitikere, fik jeg Odense Kommune til at tage affære, siger Kathrine. - Der kommer også læskur op på Kertemindevejen ved stoppestedet ved Lunden. Forvaltningen forventer at det udføres inden vinter. - Det beviser at, hvis man er udholdende, så lykkes det, siger Kathrine Sørensen. AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017

9


AGEDRUP FØR - en fortælling af borgerne og Lokalhistorisk Forening om Agedrup Sogn - Red. Helge Rasmussen - B

Fortsættelse af fortællingen om kaptajn Rosbæk, der boede på Standtvedvej i patriciervillaen, og hans slægt:

EJNER HAVDE EN HEMMELIG DATTER Kathrine Sørensen fortalte i AR 135 om den stolte og utilnærmelige Kaptajn Rosbæk, som blev gift med hendes mors moster. Men for kaptajnen var ingen svigerbørn gode nok. Begge børn forblev ugifte. Her får du historien om sønnen Ejner. Af Kathrine Sørensen Jeg er blevet opfordret til at fortælle videre om slægten Rosbæk efter min første artikel i Agedrup Rundt i nr. 135. Det gør jeg med glæde vel vidende, at få i dag måske kan huske familien. Villaen står der dog endnu. Her kommer næstsidste akt om slægten Rosbæk fra villaen i skoven. Historien endte sidst med, at jeg fortalte om kaptajnens sidste år, hvor han blev passet og plejet af den nu aldrende datter Poula Rosbæk. Faderen var en utrolig stærk personlighed. Han bestemte, hvordan hans børn skulle leve deres liv. Jeg tror de var bange for hans strenge moral. Som jeg fortalte sidste gang var der to børn, Poula og Ejner Rosbæk.

Kaptajn Rosbæks søn. Selvfølgelig var det mine forældres opfattelse som smittede af på mig. Men sønnen blev aldrig gift. Ingen var gode nok som svigerdatter. Men ét er at befale over unge mennesker, noget andet er naturens kræfter. Selvfølgelig lignede sønnen alle andre unge mennesker. For øvrigt skulle han havde set blændende godt ud. Selvfølgelig var han på pigesjov, og den gamle sang om kærlighed gik i gang. Det, som ikke måtte ske, skete. Han brændte varm på en pige fra Odense. Så, nu sidder I nok og tænker

uartige tanker. Ja, I ramte plet, det var sådan det gik. Sønnen til kongeriget skulle have barn. I februar 1940 fødtes en datter, som fik efternavnet Rosbæk. EJNERS UÆGTE BARN

Dengang var det uhørligt, uacceptabelt. Kaptajnens ære var gået for nær. Fra Kaptajn Rosbæk udgik nu en overhaling af sønnen. Man får ikke børn - uægte børn! Den rette fremgangsmåde skal overholdes. Først ringforlovelse, dernæst bryllup og så børn. Det måtte sønnen dog kunne forstå! Dette var utilgiveligt, nu havde han kun at adlyde, for dette var en befaling, som der kun var ét svar på. Kaptajn Rosbæks ord var lov. Sønnen blev stillet foran den strenge fader og beordret til at bryde forbindelsen med moderen til det ventede barn. - Ellers bliver du gjort arveløs. Du ser hende aldrig mere, og du ser aldrig dit barn, var dommen. - Jeg betaler for din fadæse, så er det ude af dit liv. Pigens familie fik en stor pengesum, udbetalt i rater, som plaster for at „holde kæft“, og dermed skulle alt gå i glemmebogen. Nu kunne jeg godt lide at vide, hvad I sidder tænker nu. Jeg tænker på, hvilket liv han kunne have fået med kone og barn, den vat-

EJNER BLEV ARKITEKT

Ejnar fik en uddannelse. Han blev arkitekt. Han blev ansat på Landboforeningerne Bygningskontor på Fyn, hvor han blev hele sit arbejdsliv. Han tegnede landbrugsbygninger / staldbygninger. Blandt andet tegnede han vores gård, d.v.s. der, hvor Søren og jeg bor i dag på Agedrupvej. Den blev genopbygget i 1959 efter den store brand i 1956. Kaptajn Rosbæk, holdt sine børn i stramme tøjler. Ingen kærester, ingen dame til sønnen. Nu er det min opfattelse, at ingen kunne blive gode nok til

Haven i kaptajn Rosbæks patriciervilla var parkagtig og veltilrettelagt. Foto ca. 1936-38.

Nr. 138 - OKTOBER 2017


Billedred. Frede Rasmussen nisse, som valgte penge frem for familie. Nå, men jeg skal videre. Hvorfor jeg ved alt dette? Det er fordi, pigens mor kontaktede min mor for at høre, om hun kunne mægle og derved hjælpe de unge, men som sagt, var der kun én lov, og det var Rosbæks pengelov. De unges følelser blev ikke taget alvorligt. Sønnen var egentlig et pjok, der solgte sit barn og dets mor for penge. Men hvem ved, hvilke kvaler han alligevel må have haft gennem livet. Nej, vi kan ikke dømme. EN MEGET STILLE MAND

Derefter levede og arbejdede Ejner videre, som om intet var sket, og han blev en meget meget stille mand. Senere fik jeg fortalt, at han nogle gange om året hemmeligt besøgte moderen med „afbetaling“ for samvittigheden. Men det var ikke for at se barnet, kun en aftale om penge. Når han besøgte moderen, blev den lille pige lukket inde i et værelse, hvor hun skulle opholde sig, indtil den fremmede mand var gået igen. Nu tænker I, hvor ved du det fra? Det skal jeg fortælle jer. Jeg har talt med Ejners datter. Hun husker tydeligt, at der kom en mand og besøgte hendes mor. Senere tænkte hun, at han måske var hendes far, men hun så ham ikke og talte ikke med ham. Han ønskede ikke at se hende. Man talte aldrig til hende om ham. Jeg synes det er helt utroligt. Ja, dengang kunne man betale sig fra et barn. Det underlige var, at hun gik i skole på Jernbanegades Friskole. Jeg gik på Marie Jørgensens. Vi gik der uden at vide noget om hinanden. Måske kunne vi have haft glæde ved at kende hinanden. Vi er jo lige gamle. FLERE MILLIONER I ARV

Efter Ejners død, var vi spændte. Vi vidste jo, at han havde en datter, men ikke hele min familie vidste det. Det var jo, som I kan forstå, en stor hemmelighed, så det var en meget spændende.

Selvfølgelig blev datteren opsporet og kom til Agedrup og fik sin fædrende arv. Det var flere millioner i malerier, kunst og flere beboelsesejendomme i Odense, aktier o.s.v. Alt dette blev solgt på Bruhn Rasmussens auktion. Vi traf datteren, fordi Søren (Kathrines mand, red.), som jo altid har været nysgerrig, pludselig så, at der holdt en tysk bil i villaens indkørsel. Søren cyklede derned, gik ind og mødte hende og forklarede, hvem han var. Hun blev glad over at se noget familie. Vi inviterede hende hjem til os, og vi fik snakket om alt om hendes fars familie. Da hun og hendes mand kom, var det meget underligt for mig, fordi hun var Paula Rosbæks udtrykte billede. Jeg sagde det til hende, og hun spurgte: „Har jeg haft en faster uden at kende hende?“ Men da var Poula Rosbæk død. Den lighed var så slående, at jeg fik det underligt, for jeg holdt meget af Paula. DET HEMMELIGE BESØG

Hun fortalte også, at hun de senere år havde haft besøg af sin far, idet hun og hendes mand havde et sommerhus på Fyns Hoved. Hendes familie boede jo i Odense. Ejner havde altså besøgt dem i sommerhuset og set sit barnebarn. Men han var ikke nem at komme nær eller snakke med. Han var en lukket mand. Nu var han jo også blevet ældre, og han var vokset op i et kærlighedsløst hjem. Måske var det sådan dengang. Der var ikke noget som hede kys, kram og varme. Da slet ikke i et strengt kaptajnhjem. Hun var blevet gift og bosat i Køln, hvor hendes mand havde egen købmandshandel. De havde kun én søn, som rejste til USA. Nu med årene har vi mistet forbindelsen til hinanden, men man ved aldrig. Der kan ske så meget. Jeg har jo stadig hendes adresse. Hun og hendes mand bor stadig i Køln.

„Min far sagde ikke meget“ I juni 1990 lavede Erik Schmidt et interview med Ejner Rosbæk, der blandt andet fortalte om sin far. Her er et uddrag af artiklen, der er offentliggjort i „Skolebladet - hele byens blad“, nr 2, juni 1990. Kaptajn Jørgen Henrik Rosbæk kom fra Skibhusene. Okring 1912 giftede han sig i en moden alder med Maren Christine Poulsen, der var datter af proprietæren på Bullerup Skovgaard (hvor i dag Al Salahiya-skolen hører til, red.). - Min far fortalte ikke meget, når han var hjemme, siger Ejner Rosbæk. Men han var også kaptajn i huset. Han ville gerne bestemme. Jørgen Rosbæk blev født 1868. (...) Han sejlede først med „Normann“, der blev torpederet i 1. Verdenskrig og gik ned. Forinden havde kaptajnen skiftet skude. Frem til 1933, hvor han blev pensioneret, sejlede han med „Scotia“, der senere under 2. Verdenskrig led samme skæbne som Normann. Jørgen Henrik Rosbæk døde 1962 som 94-årig.

11

Kathrine Sørensen Kathrine er født på Agedrup Lindegaard og bor der som 7. generation stadig. Hun har i 10 år været formand for Ældre Sagen i Odense, har bl.a. været i Agedrup Menighedråd i 8 år og i Fyens Stiftsråd i 6 år. Har også været 1. suppleant til Odense Byråd. P.t. går hun op i at male og har en del udstillinger rundt i landet.

AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017


www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Menige medlemmer Lars Engstrøm Torben Abrahamsen Jacob Korsgaard

Lars Engstrøm har trukket et kæmpelæs med etableringen af de nye omklædningslokaler.

4091 5497

3025 8697 5230 0498 2033 0637 3095 3436

Suppleant

12

Sune Pedersen

3167 9574

Holdlederne Super oldboys - mandag Christian Elstoft Martin S. Olsen

2620 8956 5163 3457

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 3 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

INDVIELSE OG SERIE-3-SEJR Det nye omklædningsrum blev indviet og serie-3-knægtene vandt 4-2 over Fjordager Af Michael Stengel Petersen, fmd. Lige før sommerferien var vi heldige at finde tre mandskabsvogne, som vi efter ferien har fået ombygget, så vi nu har vores egne omklædningsrum. Der er nogle af vores medlemmer og venner af ABB, som har givet en stor hånd, så vi b lev færdige hurtigere, end vi havde beregnet. Vores bestyrelsesmedlem Lars Engstrøm har holdt alle håndværkere, medlemmer og venner af ABB til ilden, så vi fredag d. 22. 9 kunne tage vores omklædningsfaciliteter i brug. Vores herre serie-3 skulle møde Fjordager IF, så det kunne da ikke være en bedre anledning til indvielsen. Vi forventer naturligvis også, at det kan være med til at styrke det i forvejen gode fællesskab, som vi har i ABB, men også mellem medlemmer og ikke mindst alle vores tilskuere og modstandere. Nr. 138 - OKTOBER 2017

Vi har stadig flere planer omkring ABB, der er flere ting som godt kunne ønske os, bl.a. at få gjort vores overdækning af terrassen større, få lavet et større fliseområde omkring indgangen til vores klubhus/omklædningsfaciliteter mm. Vi håber at dette måske allerede lykkes i foråret 2018. Vi søger både 2:1 puljen og forstadspuljen i år i håbet om, at vi kan få et tilskud til vores nye ideer, da det er en tre år siden, vi sidst fik tilskud fra Odense Kommune. Dengang til vores toilet i klubhuset. SEJR I LOKAL-DERBYET

Kampen mellem Agedrup-Bullerup Boldklubs unge serie-3-hold og Fjordagers knægte gik over al forventning. ABB slog Fjordager med 4-2. Fjordager, som er rækkens tophold, kombinerede godt og havde især i før-


ste halvleg overvægt i spil, men ABB fightede sig ind i kampen, og Brian Illum nettede to gange, Oliver Hauerholt og Frederik Ahlquist hver en enkelt gang. Der var rigtig lagt op til lokalderby med et par hundrede tilskuere på lægterne, og der var pølser på grillen og bajere fra kassen. Virkelig fin stemning.

Hver gang vi har en aktivitet/kamp så vil vi forsøge at lægge det op Facebooksiderne Agedrup Info og vores egen Agedrup Bullerup Boldklub. Vi vil jo rigtigt gerne have så mange som muligt op på Agedrup Park og se noget fodbold.

DET KØRER FOR ABB

Vi skal da også lige runde vores 5 hold i klubben. Vores super-oldboys, som spiller om mandagen, spiller igen med i toppen af deres kreds. Dog ser det ud til at 1. pladsen er væk i denne sæson. Vores 7-mands-platinhold vinder desværre ikke så mange kampe og har også i efteråret haft lidt svært ved at stille hold, men vi holder hovedet højt, og der er en supergod stemning på holdet. Super-veteraner har pt. ikke tabt en kamp i denne sæson, så allerede nu ved vi, at de skal ud og spille om Fynsmesterskabet. Det sker søndag d. 8. 10. i Birkende kl.10.00, så kom ud og støt op omkring holdet. Veteranholdet, som spiller om torsdagen, er kommet i en dynamitpulje, så de har haft lidt svingende resultater. Desværre er den 1. plads også væk, men holdet ligger lige under toppen. Sidst, men ikke mindst, så har vi jo vores herre serie-3, som kæmper om at blive blandt de 6 bedste i deres kreds, så de kan kvalificere sig til oprykningsspillet til serie-2 i foråret 2018.

Oliver Hauerholt broderer lidt i ABB’s angreb.

13

Brian Illum i baggrunden har lige scoret, og Fjordagers målmand, Nicklas Lind, ligger måske og evaluerer lidt på situationen.

AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

AR

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk

HEIDI@NYKOSTOGSTIL.DK CVR: 36 58 99 65 - TLF. 2575 9856

14

Vand • Varme Gas • Sanitet

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 138 - OKTOBER 2017

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI


Ann Holm Klinik for fodterapi Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

Jesper Øelund Banke Lunden 35b Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48 Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand

Agedrup Forsamlingshus

Tlf. 6610 8944

bullerupsvommebad.dk

Bullerup Pub’en Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 6610 8081 Billard og dart Bulleruppub2016@gmail.com

ma@holmbegravelser.dk Tlf. 22 76 18 81

15

asger@asgerlindenskov.dk

Butikstorvet - Skovhaven 4 5230 Agedrup Tlfnr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017


Arkivfoto: Hans Ove Nielsen.

Agedrup Kirkekor suppleret med konfirmander og Carsten Bech Mandsen på klaver.

16 Ole Walther og Børge Sund Christiansen solgte Luther-øl.

I alt 185 deltog i festlighederne.

LUTHER &

Friluftsgudstjenesten, fællesspisningen og fejring Af Hans Ove Nielsen

Tove Dyrvig var auktionarius ved auktionen, der gav 1.950 kr.

Nr. 138 - OKTOBER 2017

Trods dårligt vejr blev høstfesten på græsplænen ved Sognegården i Agedrup en stor succes. Omkring 185 deltog i friluftsgudstjenesten (dog i telt) og i den efterfølgende fælles-


Sognepræsterne Karin Nebel og Lene Bischoff-Mikkelsen.

Der var kø ved kødgryderne.

HØSTFEST

Lectiles colitorum fem iverum...

17

gen af Luther ramte lige i øjet...

Privatfoto.

spisning krydret med den årlige høstauktion og „Den Store Kagedyst“. Høstauktionen indbragte kr. 1.950 kr., der går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp. Ses vi igen til næste år?

Mange børn og unge tog godt for sig af salatbuffeten.

AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817 Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER

HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner

Kristian Tvergaard

Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

(Mandag lukket)

18

Annoncer tegnes gennem Ole Christiansen, tlf. 6610 7597 - olehalskovchristiansen@gmail.com Nr. 138 - OKTOBER 2017


Instrukørerne Hjalde Holm, der er lærer på Seden Skole, og Katrine Sofie Groth Holm, der blandt andet er kendt fra Revy i Teltet, er trods deres unge alder rutinerede inden for teater- og musicals. De mødte hinanden på FLOW, der er en HF-uddannelse med særlig vægt på teater og musik.

FJORDAGERSCENENS NYE INSTRUKTØRPAR Fjordagerscenen opfører „Alice i Eventyrland“ på Agedrup Skole med et nyt, stærkt team. Der er premiere på Agedrup Skoles scene den 23. november

Af Erik Schmidt For nogle måneder siden blev Katrine Sofie Groth Holm ringet op af Fjordagerscenens formand, Sune Krintel. De to kender hinanden fra blandt andet Revy i teltet, hvor Sune er direktøren for det hele, og Katrine det unge, lovende revytalent med den fine sangstemme. Sune tilbød Katrine Sofie at blive instruktør, koreograf og korinstruktør på foreningens kommende opsætning af Alice i Eventyrland. Det er et krævende stykke, og Katrine tænkte sig lige om og foreslog så, at hun kunne tage opgaven sammen med sin mand, Hjalde Holm. Sune vidste ikke noget om, at Katrines mand kunne noget med teater og musicals. Men det kan han. - Og vi er gode til at arbejde sammen, sagde Katrine. SKRIVER SELV STYKKER

Aftalen blev, at Hjalde skulle tage instruktørrollen, og Katrine koreografien og noget kor-instruktion.

Det glæder det nygifte par sig til. - Det er en kæmpe fælles interesse, vi har. Vi ser en masse teater sammen, men det er sjovt at udøve det sammen. Det er dog heller ikke nyt for de to. De har begge gået på HF-uddannnelsen „Flow“, der ud over traditionelle fag også sigter på at dygtiggøre de studerende i musik og teater. Katrine og Hjalde fortsatte derefter begge på læreruddannelsen i Odense, hvor de sammen for efterhånden fem år siden etablerede „Læreruddannelsens Musikteater“. Hjalde kan godt lide at skrive stykker, og på læreruddannelsen skrev han stykket „Fra Ikea til kærlighed“, der var bygget op om dansk 80’er-musik. Til daglig er han lærer på Seden Skole, hvor han er kontaktlærer i 1. og 3. klasse og har matematik, musik og idræt som fag. Han spiller både klaver og guitar, og bruger sine musik- og teaterevner i undervisningen. SCENEVANT FRA FIRE ÅRS-ALDEREN

Katrine har spillet teater, siden hun var fire år. Dengang var hun med i Jomfruburet. Hver sommer var hun med i Ærø Festspil i stykker som Frk. Nitouche, Styrmand Karlsens flammer, Landmandsliv og Sommer i Tyrol. Sin smukke stemme har hun ikke fra fremmede, for hendes far er berømt

i det sydfynske som „den syngende bonde“. Katrine var som 16-årig med i Dalum Ungdomsskoles cabaret „Vi maler byen rød“ og senere med i Eliteteatrets Cabarét og Nyborg Volds Askepop. Fra 2014 kom hun med i Revy i teltet. Hun begyndte også på læreruddannelsen i Odense, men mistede lysten, så nu er hun på Nelle’s café, og det synes hun er sjovt. Nu kommer hun glad hjem fra arbejde, siger hun. GARVEDE KRÆFTER

Hovedrollen som Alice spilles af Sophie Bang Skjoldhof. Sune Krintel er kapelmester, og forestillingsleder er Vibeke Andersen. For de krævende kostumer står erfarne Kirsten Janby, og make-uppen lægges af rutinerede Michelle Arvad.

19

Alice i Eventyrland Køb billetter allerede nu. Se på hjemmesiden www.fjordagerscenen.dk Der spilles på Agedrup Skole: Torsdag den 23. 11. Lørdag den 25. 11. Søndag den 26. 11. Torsdag den 30. 11. Lørdag den 2. 12. Søndag den 3. 12.

AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

ELEVRÅDSFORMAND LAVER LEKTIECAFÉ

20

SKOLEBESTYRELSEN

Den nye elevrådsformand, Amar Khalil, har taget et usædvanligt initiativ.

Op til otte elever i ungemiljøet holder lektiecafé i Fællesrum Nord Af Martin Dyrgaard Rasmussen Den nylige valgte elevrådsformand Amar Khalil har valgt at starte en lektiecafé op. Lektiecaféen er 100 procent skabt på elevintiativ og er også styret af elever. Caféen er tiltænkt eleverne i ungemiljøet, som inkluderer elever fra 4. - 9. klasse. Den bliver afholdt mandag – onsdag, hvis der er nok tilslutning. Vil man deltage, tilmelder man sig til Amar. Cafeén har allerede været afholdt et par gange i Fællesrum Nord med deltagelse af op mod otte elever.

Nr. 138 - OKTOBER 2017

Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (nfmd.) Steffen Lauridsen Malou Peterson Porst Christina Nielsen Van Le Louise Romer Dansted Nanet Kaldau Jeppesen Jan Risum Frederiksen (suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Christian Hovendal (souschef) Line Betak (lærer) Juliane Ludvigsen (lærer)


UNDERVISNING I ACTS OF KINDNESS 3.-5. klasse har arbejdet med venlighed, godhed og gode gerninger. Eleverne skrev en god gerning på en post-it, hængte den på væggen for derefter at skulle tage en anden post-it med en gerning, man selv skulle udføre. Af Martin Dyrgaard Rasmussen På første fagdag i dette skoleår har 3., 4. og 5. årgang arbejdet med Acts of Kindness. Temaet handler om venlighed, godhed og gode gerninger. Agedrup Skoles vision er at, „maksimere alle børns læring og dannelse, ved at sikre trygge og inspirerende rammer“. Dette var fokus for fagdagen, hvor eleverne fik skabt to udstillinger. Den ene udstilling var en lang, smuk slange af farverige sten. Alle børn havde medbragt en sten, som de skulle tegne og skrive et lykkebringende budskab på. Den anden udstilling var en interaktiv væg, der blev udsmykket med en flot overskrift og et citat af Dalai Lama: „Vær venlig når det er muligt. Det er altid muligt“. Væggen er interaktiv på den måde, at alle børn og voksne på skolen kan bidrage. Man skriver en god gerning på en post-it, hænger den på væggen for derefter tage en anden post-it med en gerning, man selv skal udføre. Det er tanken, at både børn og voksne skal få øjnene op for, hvor lidt der skal til for at gøre skolen et rart sted at være. Det handler om at give det gode videre.

Den interaktive væg blev udsmykket med en overskrift og et citat af Dalai Lama: „Vær venlig når det er muligt. Det er altid muligt“.

21

Der var rig lejlighed til kreative udfoldelser og venligt gruppearbejde, da 3.-5. klasse arbejdede med godhed og gode gerninger.

Den anden udstilling var en lang, smuk slange af farverige sten. Alle børn havde medbragt en sten, som de skulle tegne og skrive et lykkebringende budskab på.

AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017


Formand: Søren Stobbe, tlf. 20 16 84 83

BYENS JULETRÆ 2017 Kom forbi butikstorvet den 1. december kl. 16.00

Julemesse i Agedrup Forsamlingshus 26. november kl. 11.00 Af Kia Thrane, fmd. Agedrup Forsamlingshus

Agedrup Sogns Beboerforening stiller an med æbleskiver, gløgg og kold kakaomælk til de fremmødte beboere, under overdækningen ved Brugsen.

Af Søren Stobbe, formand for Agedrup Sogns Beboerforening

22

Sommeren går på hæld, og efteråret banker på. Igen i år står Agedrup Sogns Beboerforening for byens juletræ, og traditionen tro mødes vi den første fredag i december og tænder lysene i træet. Ganske som vi plejer er det Ove Hjulmand, som leverer træet, og Beboerforeningen sørger for, at træet bliver stillet op på det grønne areal ved Bullerup Butikstorv. Fredag d. 1. december kl. 16.00 mødes vi så og festligholder tændingen med en julesang, inden træet tændes cirka kl. 16.15. Agedrup Sogns Beboerforening stiller an med æbleskiver, gløgg og kold kakaomælk til de fremmødte beboere, under overdækningen ved Brugsen.

JULEMANDEN KOMMER

Som de tidligere år, har vi også sendt en invitation til Julemanden, og vi har høje forhåbninger om, at han igen i år vil aflægge os en lille visit med lidt godter i sin sæk. Vi satser på at vejret igen i år viser sig fra sin gode side, så rigtig mange kan komme forbi til denne hyggelige komsammen. Vi håber at se rigtigt mange af jer til årets juletræstænding. Skulle man have glemt at betale sit kontingent, så kan det også lade sig gøre på dagen. Hvis man ikke kan huske, om man har betalt sit kontingent, så har Beboerforeningen en oversigt. Kontingent kan betales via MobilePay på 6064 5320 eller via overførsel til Danske Bank Reg. Nr. 0975 – 3619111699.

Nr. 138 - OKTOBER 2017

Traditionen tro afholder Agedrup Forsamlingshus julemesse sidste søndag før 1. søndag i advent - i år den 26. november fra 11.00 til 16.00. Kom og få fyret op for julestemningen. Blandt udstillerne er både lokale handlende, lokale kunsthåndværkere og en del af udstillerne byder også på en smagsprøve. Forsamlingshuset skaber hyggelig stemning så hele familien kan føle sig velkomne. På scenen etableres hyggekrog for børnene med juletræ pyntet af Pilebækkens Børnehave. Der kan spises slikpose, mens Gitte Clausen læser hyggehistorier kl. 13, kl.14 og kl.15 Der bages æbleskiver og serveres Glüh-wine, der sælges desuden træer og dekorationer Der lægges op til en hyggelig dag, hvor der er gratis adgang.

HUSK Odense Postorkesters årlige velgørenhedskoncert søndag den 12. november kl. 15.00 i Odense Koncerthus!


NU KOMMER DER EN FÆRDIG SHELTER I NATURPARKEN

Der er penge til at købe færdige produkter, og det kniber med frivillige hænder.

Af Dorthe R. Wallentin, Agedrup Sogns Beboerforening Det kan godt være Naturparken ikke vandt de 100.000 kroner, til gengæld modtog vi 54.950 kr. til et shelter, en bålplads samt bænke til området. I alt har vi på kontoen 79.950 kr. med de penge,vi har fået fra Møllerens Fond til kommende produkter i en lækker kvalitet. På den lokale facebookgruppe, „Projekt Naturpark“, blev alle, der kunne have interesse, inviteret til at deltage i mødet med Odense Kommune den 15. august, hvor vi skulle underskrive kontrakten med Borgerne Bestemmer. Poul, Stig og jeg selv var til stede samt Carina fra Agedrup Sogns Beboerforening. SHELTER-BYG KURSUS

I og med at vi har penge til et færdigt shelter, har jeg gjort op med mig selv, at et shelter-byg kursus er for omstændeligt. Jeg ville ønske jeg havde fem frivillige på stående fod til at kunne bygge et shelter i samarbejde med en kyndig vejleder, som ville være til stede på et weekend-kursus. Derefter skulle der fri-

villige hænder til at bygge shelteren færdigt, og der er jeg simpelthen for usikker på, om det vil kunne lade sig gøre. Derfor har jeg valgt at bruge alle pengene på opstillet færdige produkter, hvilket vi som sagt har råd til. ODENSE RUNDT APP’EN

Har I forresten set, at Naturparken er kommet på denne app? Det er jo fantastisk. Via denne app kan man finder parker, legeplader, shelters og mange andre ting i nærheden af hvor man nu befinder sig i Odense og i udkantsodense. „PROJEKT NATURPARK“ PÅ FACEBOOK

Følg gerne med i gruppen på facebook, hvor der løbende bliver vist billeder fra området. Status omkring fondsøgning, placering af produkter, ønsker osv. Vi ses i Naturparken!

BESTYRELSEN Formand Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 20 16 84 83 Næstformand Vagn Bakman Nielsen Arendalsvej 20, 5320 Agedrup Tlf.: 23 47 97 19 Kasserer Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 27 62 04 18 Sekretær Carina Willer Hedelund Engtoften 26, 5320 Agedrup Tlf.: 27 24 14 16 Bestyrelsesmedlem Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Bestyrelsesmedlem Jørgen Toft Lunden 18, 5320 Agedrup Tlf.: 23 42 13 20 Bestyrelsesmedlem Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 70 13 Bestyrelsessuppleant Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsessuppleant Brian Larsen Lunden 76, 5320 Agedrup Tlf.: 27 77 18 04 Kontakt: agedrupsogn@agedrupsogn.dk www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017

23


KIRKEBLADET OKTOBER 2017 NR. 6 ●

69. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6140 6595

www.agedrup-kirke.dk ●

Tove Jørgensen 4174 3518

GOOGLE STREET VIEW I AGEDRUP KIRKE Via kirkens hjemmeside (eller Google Maps) kan man nu tage en tur rundt i kirken

Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet

Agedrup Kirke er i efteråret blevet gennemfotograferet med et specielt 360 graders kamera.

Agedrup Kirke er i efteråret blevet gennemfotograferet med et specielt 360 graders kamera. Nu kan man via kirkens hjemmeside (eller Google Maps) tage en tur rundt i kirken – se til siden, se ned i gulvet eller op i loftet. Nøjagtig, som man kan gå en tur på veje og stræder i Google! Kig ind i Agedrup Kirke – se vore hyggelige kirke – og det flotte orgel.

Find gravstedet på kirkegården

24 Nu kan man ved søge på navn på afdøde på Agedrup Kirkegård både se placering på kirkegården og foto Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet For gæster på kirkegården er det nu muligt hjemmefra at planlægge og besøge et bestemt gravsted på Agedrup Kirkegård, også selvom man ikke ved, hvor gravstedet præcis ligger. På portalen www.findgravsted.dk kan man ved søge på navn på afdøde på Agedrup Kirkegård både se den nøjagtige placering på kirkegården, men også et foto af gravstedet. Tjenesten er ved at blive udbredt over hele landet, og oplysningerne hentes fra de lokale gravstedskartoteker. Nr. 138 - OKTOBER 2017


ALLEHELGENS-GUDSTJENESTE Søndag den 5. november, kl. 16.00 i Agedrup Kirke Af Lene Bischoff-Mikkelsen og Karin Nebel, sognepræster

I Agedrup Kirke vil navnene på vore døde og bisatte/begravede fra kirken i det forgangne år blive læst op, mens vi tænder lys for hver enkelt.

Denne dag mindes vi vore kære døde. Allehelgensdag kaldes også for AlleSjæles-Dag. I Agedrup Kirke vil navnene på vore døde og bisatte/begravede fra kirken i det forgangne år blive læst op, mens vi tænder lys for hver enkelt. Det er også muligt selv at tænde lys i vores lystræ før eller efter gudstjenesten. Lysene, der er tændt under gudstjenesten, kan efterfølgende tages med ud på kirkegården og gravstederne. Denne gudstjeneste er en stemningsfuld gudstjeneste præget af levende lys og musik, der passer til dagen. Ligeledes vil kirkesanger Annie Leth synge solo. Lysene til at sætte på gravene er gratis, men vi opfordrer til, at der kan gives et bidrag til „Den fynske sorggruppe for Børn og Unge“ i kirkebøssen eller via MobilePay 99946

1. søndag i advent - med Lucia-optog Søndag den 3. december kl. 11.00 i Agedrup Kirke

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

(Arkivfoto Hans Ove Nielsen)

Velkommen til en hyggelig og familievenlig gudstjeneste, hvor det første lys i adventskransen skal tændes. Kirkekoret og juniorkonfirmanderne deltager med Luciaoptog. Efter gudstjenesten bydes der på kaffe, sodavand og Luciabrød. Mere herom i næste nummer af Agedrup Rundt.

I år er det kirkekoret og juniorkonfirmanderne, der går i Lucia-optog.

AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017

25


NB

NOTABENE

Søndag den 1. oktober kl. 10.00 - 17.00 i Agedrup Sognegård GOSPEL-menighedskor Søndag den 1. oktober kl. 16.00 I Agedrup Kirke GOSPEL-gudstjeneste med menighedskoret Torsdag den 5. oktober, kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-cafe: Else Møller – „At finde den ukendte familie“ Tirsdag den 17. oktober, kl. 11.00 – 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Torsdag den 19. oktober, kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård Sogneaften: Danmarkshistorien i Agedrup Tirsdag den 24. oktober, kl. 16.00 – 17.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag den 26. oktober, kl. 17.00 – 19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen med Annie og Carsten

Torsdag den 2. november, kl. 10.15 – 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafe – Leif Hansen „Tyve år på Romsø“

Torsdags-cafe og Tirsdags-sild - sæt kryds i kalenderen den 5. oktober, 17. oktober, 2. november, 21. november, 7. december og til julesilden den 19. december.

Søndag den 5. november kl. 16.00 i Agedrup Kirke Allehelgens-gudstjeneste

Af Karin Ritter og Tove Jørgensen, menighedsrådet

Tirsdag den 7. november, kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde

TORDAGS-CAFÉ

Søndag den 29. oktober kl. 17.00 – 18.30 i Agedrup Kirke HALLOWEEN-gudstjeneste og fællesspisning Torsdag den 2. november kl. 9.30 – 10.00 i Agedrup Kirke Morgensang

Torsdag den 16. november, kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård Anden verdenskrig i Agedrup

26

TAG NABOEN MED I CAFÉEN

Tirsdag den 21. november, kl. 11.00 – 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild Torsdag den 23. november, kl. 17.00 – 19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen med Annie og Carsten Torsdag den 30. november, kl. 19.30 – 22.00 i Agedrup Kirke Julekoncert med Ullerslevkoret - glögg og æbleskiver i Sognegården Søndag den 3. december, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Familiegudstjeneste med Lucia Torsdag den 7. december, kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-cafe - Jørgen Thomsen: „De gamle fabrikker“ Torsdags den 7. december, kl. 16.30 – 17.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Søndag den 17. december, kl. 19.00 i Agedrup Kirke De ni læsninger Tirsdag den 19. december, kl. 11.00 – 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdags-sild

Nr. 138 - OKTOBER 2017

Vi samles til foredrag, kaffe med medbragt brød, en fællessang og masser af grin og god snak. Al dette for en flad ti’er! Kom og vær med - alle er hjerteligt velkomne. Det foregår den 1. torsdag i måneden kl. 10.00 -12.00 i Sognegården (hvis ikke andet er nævnt). Den 7. september kunne vi fejre vores 5 års fødselsdag. Vi mødes næste gang den 5. oktober, hvor tidligere borgmester i Kerteminde Else Møller holder et spændende foredrag om at finde sin ukendte familie, som var en stor gave. Og igen den 2. november, hvor Leif Romsø Hansen efter morgensangen i kirken kl. 9.30 (obs. caféen er først kl. 10.15), fortæller om at være 2 personer på øen Romsø i 20 år med blæst, bølger og dyreliv som selskab og ikke mindst livet som skipper på postruten til


øen i rigtig mange år. Café-julehyggen er den 7. december – mere herom i næste A.R. TIRSDAGS-SILDEN

Tirsdags-sild er den 3. tirsdag i måneden kl. 11.00 – 13.00 i Sognegården. Der er som altid sild og spændende oste på bordet. Der bydes også på kaffe og det hele til kr. 30,00. Der kan tilkøbes drikkevarer for billige penge. Så sæt kryds i kalenderen den 17. oktober, 21. november og til julesilden den 19. december. Nyd en dejlig frokost i godt selskab, og tag gerne din nabo med. Vi glæder os til at se nye som kendte gæster både til Torsdags-café og Tirsdags-sild til et par hyggelige timer. Vi ses i Sognegården!

HISTORIEN OM DANMARK … HVAD SKETE DER I AGEDRUP? Vi vil dykke ned i kirkebøgerne fra Agedrup Kirke og læse om de mennesker, der rent fysisk har været i Agedrup og Agedrup Kirke

Historiker Michael Bregnsbo fortæller danmarkshistorie til øret, øjet og ganen - her ses et af retsstatens markante bygningsværker.

Af Karin Nebel, sognepræst

5. oktober holder tidligere borgmester i Kerteminde Else Møller et spændende foredrag om den store gave at finde sin ukendte familie.

2. november fortæller Leif Romsø Hansen om at være to personer på øen Romsø i 20 år med blæst, bølger og dyreliv som selskab og ikke mindst om livet som skipper på postruten til øen i rigtig mange år.

Med udgangspunkt i den „store“ danmarkshistorie“ forsøger vi at finde frem til livet i Agedrup, som det har været op gennem historien. I årene fra omkring 1350 til 1450 bliver Agedrup Kirke bygget. Agedrup var dengang et fattigt sogn, hvor levevilkårene var barske, og der var langt fra livet i Agedrup til livet blandt storbønder, adlen eller kongehuset. I denne foredragsrække vil historiker Michael Bregnsbo fortælle om de vigtigste begivenheder i det storpolitiske, men også om „almindelige“ menneskers vilkår. Vi vil dykke ned i kirkebøgerne fra Agedrup Kirke og læse om de mennesker, der rent fysisk har været i Agedrup og Agedrup Kirke i deres liv, ligesom mange af os har været. Hvis mure TIL FORÅRET FØLGER ● Historien om Danmark – enevælde

fortsat (1784 – 1848)

● Historien om Danmark – demokrati og verdenskrige (1848 – 1940)

kunne tale… Og sidst men ikke mindst, vil vi lade historien tale gennem maden… husmandskost fra 1650 – eller kongefrokost fra 1800 … HISTORIEN OM DANMARK – ENEVÆLDE (1660 – 1784) TORSDAG DEN 19. OKTOBER KL. 19.00 – 21.30 I AGEDRUP SOGNEGÅRD

Kongeloven, Rytterskoler, Danske Lov, Griffenfeldt og Struense – korruption og majestætsforbrydelse. Danmark er et samfund inddelt i „stænder“. Hver stand havde sine rettigheder og sin påklædning. For bonden var det udelukkende tilladt at gå i „hjemmegjort tøj, som vadmel, værken og andet deslige“. Kartoflen menes at komme til Danmark i 1720, men først i 1820 tager befolkningen den til sig som en acceptabel spise. Denne aften vil der igen blive serveret historisk mad. Pris for at deltage: 30 kr. Velkommen til Historien om Danmark – i Agedrup. AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017

27


ORGEL-UDFLUGT TIL MADUM KIRKE Agedrup Kirkes gamle orgel indviet i Madum - ni personer fra Agedrup deltog

Morgenkaffe i det fri. En lille delegation på 9 personer fra Agedrup drog sammen i bus til Madum for at deltage i orgelindvielsen.

Inger Kjærsgaard Andersen og Lissi Mikkelsen har strikket et beskyttelses- og pyntetæppe til tangenterne på det „nye“ orgel.

Af Carsten Bech Madsen, organist

ligere har været organist i Vor Frue Kirke i Odense. Ud over salmemusik fik menigheden nogle smagsprøver på, hvad orglet formår, og det er egentlig ikke så lidt endda. Menigheden i Madum er meget glade for det nye orgel. Et par af de lokale damer har sammen strikket et tæppe til beskyttelse af tangenterne på orglet. På tæppet er broderet „Agedrup Kirke 1964-2016“ og „Madum Kirke 2016“, så Agedrup vil fremover blive husket i Madum. Du kan læse mere om orgelindvielsen og om turen til Madum på Agedrup Kirkes hjemmeside, agedrup-kirke.dk.

Agedrups gamle orgel er kommet til ære og værdighed i Madum kirke, ca. 20 km nord for Ringkøbing. I den anledning inviterede Madum menighedsråd til orgelindvielse den 27. august. En lille delegation på 9 personer fra Agedrup drog sammen i bus til Madum for at deltage i orgelindvielsen. Undervejs blev der tid til morgenkaffe i det fri. Gudstjenesten blev forrettet af biskop for Ribe Stift, Elof Westergaard. Som organist var inviteret Kaja Christensen, der er underviser på Vestervig Kirkemusikskole, og som tid-

Junior-konfirmander i Agedrup Kirke

Nu genstarter undervisningen af juniorkonfirmander fra 3. klasse seks torsdage fra kl. 14.15 til 15.45. Første gang er torsdag, den 26. oktober 2017

Af kirkesanger og underviser Annie Leth

28Går dit barn i 3. klasse og har lyst til at blive juniorkonfirmand,

så tilbydes igen i år et forløb på seks torsdage fra kl. 14.15 til 15.45. Første gang torsdag, den 26. oktober 2017. Vi afslutter med familiegudstjenesten 1. søndag i advent, den 3. december, hvor juniorkonfirmanderne medvirker i et flot Luciaoptog sammen med Agedrup Kirkekor. Juniorkonfirmandundervisningen foregår i Agedrup Sognegård, og vi starter hver gang med en lille forfriskning. Herefter synger, tegner, fortæller, dramatiserer eller maler vi, hører bibelhistorie, beder fadervor, går på opdagelse i kirken og meget mere. Målet er, at jeres barn lærer kirken og kristendom at kende, og forløbet afsluttes med udlevering af et diplom. Jeg har besøgt 3. klasserne på skolen fredag, den 8. september, hvor jeg har uddelt et brev med mulighed for tilmelding. Endvidere er brevet lagt på Forældreintra og på kirkens hjemmeside. Nr. 138 - OKTOBER 2017

Annie Leth, der underviser juniorkonfirmanderne og sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen

Jeg håber, at I og jeres børn vil tage godt imod tilbuddet om juniorkonfirmandundervisningen, og tilmeldingen bedes afleveret senest den 13. oktober 2017. Er der spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på 4226 2686 eller annieleth47@gmail.com


HALLOWEEN Børne- og ungdomsvenlig gudstjeneste med (gratis) fællesspisning søndag den 29. oktober kl. 17.00 i Agedrup Kirke og Sognegård Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Vi holder igen børne- og familievenlig gudstjeneste den sidste søndag i oktober. Det er BUSK-dagen (= Børn, Unge, Sogn, Kirke), hvor FDF Agedrup medvirker. I år er det den meget populære halloween-gudstjeneste, hvor der også indbydes til gratis fællesspisning. Halloween stammer fra USA, hvor man den 31. oktober holder uformel helligdag, og traditionen har de senere år fundet vej til Europa. I USA klæder børnene sig ud og går fra dør til dør efter slik (’tricks og treat’) – á la vores fastelavn. Men Halloween er kun uhygge: Hekse, genfærd, mørkets magter, død og alle former for uhygge slippes løs. Halloween er ugen før vores Allehelgenssøndag, hvor vi på meningsfuld vis mindes de døde ved at tænde lys og læse navnene op på dem, vi har mistet det sidste år. BØRNEVENLIG UDGAVE AF ALLEHELGEN

Vi holder Halloween som en børnevenlig udgave af Allehelgen, da nye traditioner ofte savner indhold og mest kendes på udklædningstøj og uhyggelige rekvisitter, som stormagasinerne og legetøjsbutikkerne i efteråret bugner af. Vores Halloweengudstjeneste bliver sikkert også lidt uhyggelig, og så er det godt at være i kirken. For her hører vi altid om, hvordan lyset vinder over mørket, fordi Jesus kom til os og overvandt døden for os alle.

HALLOWEEN

29 Halloween stammer fra USA, og traditionen har de senere år fundet vej til Europa. I USA klæder børnene sig ud og går fra dør til dør efter slik á la vores fastelavn. Der er også efterhånden tradition for udklædning i Agedrup Kirke til Halloween.

Kom gerne udklædt!

Interaktiv gudstjeneste

Man må meget, meget gerne komme udklædt – jo flere, jo sjovere. I forlængelse af gudstjenesten bydes på hot dogs i Sognegården… Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

Gudstjenesten vil være interaktiv, d.v.s. vi er både ude og inde, og alle kan være med. Halloween-gudstjenesten er oplagt for mindre børn, konfirmander og deres familier. Eller spørg din nabo og kom til denne anderledes, festlige gudstjeneste.

AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen juli/august 2017

ORGANISTENS HJØRNE Carsten Bech Madsen

Døbte 26. 6. 2017 9. 7. 2017 30. 7. 2017 30. 7 .2017 6. 8. 2017 20. 8. 2017

Milo Andersen, Lunden 58C, Bullerup Carl Andreas Bremer, Borsvinget 24A, Bullerup Mille Victoria Hededam, Græshaven 4, Bullerup Frede Mouritsen, Fridasholmvej 49, Seden Calla Martine Albrechtsen, Agedrupvej 7, Agedrup Liva Lund Bøgeskov, Daltoften 111, Agedrup

Viede og kirkeligt velsignede 1. 7. 2017 1. 7. 2017

Line Hvitfeldt Trolle og Nicolai Hvitfeldt Trolle, Piletoften 14C, Agedrup Henriette P. Busch-Mortensen og Lars Busch-Mortensen, Skovhaven 118

Døde, bisatte og begravede 7. 7. 2017 25. 7. 2017 31. 7. 2017 30. 7. 2017 21. 8. 2017

Rasmus Skov Hanfgarn, Ved Møllen 18, Bullerup Minna Liane Gorm Hansen, Vollsmose Allé 40A , Odense NØ Kurt Lindholm Hansen, Buen 19, Bullerup Inger Hansen, Lindhøjvej 2, Munkebo Børge Rasmussen, Lerhusene 2B, Vester Kærby

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 - lbm@km.dk Mandag fridag Karin Nebel, L. Kr. Larsensvej 14, 5540 Ullerslev - 30483539 - kaneb@km.dk Mandag fridag

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR

30

Sekretær: Vibeke Lundgreen - 6610 8357 - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - holgerstegn@mail.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – annieleth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 138 - OKTOBER 2017

Af Carsten Bech Madsen, organist og leder af børnekoret Man kan næste sige, at temaet i efteråret er „nye udfordringer“. I hvert fald for emnet „kor“. Ved høstgudstjenesten den 8. september fik en gruppe af vore nye konfirmander deres ilddåb. 11 piger og drenge meldte sig til at være „konfirmandkor“ ved dagens gudstjeneste. I gudstjenesten sang vi „Vi pløjed og vi så’de“, og det var faktisk i overført betydning også, hvad der skete den fredag eftermiddag. Den lille, hyggelige gruppe konfirmandspirer gennemgik salmerne og blev trænet lidt i at være kor. Hen på eftermiddagen stødte Agedrup Kirkekors otte sangere til, og det hele gik op i en højere enhed. Ved gudstjenesten deltog hele koret som forsangere i det telt, der var rejst i dagens anledning.

SYNG SAMMEN

Torsdag den 26. oktober kl. 17 Af Carsten Bech Madsen og Annie Leth Kom og vær med til efterårets første Syng Sammen. Som en dejlig afslutning på dagen, og mens solen går ned, vil vi synge nogle af vores dejlige efterårssange og så selvfølgelig alle mulige andre sange, som vi har lyst til at synge. Endvidere vil vi præsentere vores nye sangbog, Kirkesangbogen.


land“ „Odense Symfoniorkester“. Foto Hans Ove Nielsen

BUSK-GUDSTJENESTE OG LUCIAOPTOG

Kirkekoret ved høstfesten.

NISSEKOR I KONCERTHUSET

Agedrup Kirkekor skal være nissekor i Odense Koncerthus. Vi har meldt os til den store udfordring, det er at være med i Odense Symfoniorkesters julefamiliekoncerter den 9. december kl. 13.00 og kl. 15.00. Temaet er „Nissebanden i Grønland“ og vil indeholde alle sangene fra den populære julekalender, der blev vist på DR1 første gang i 1989 og er genudsendt flere gange, senest i 2016. Forud for koncerterne skal koret til et par prøver i Koncerthuset, og vi skal naturligvis øve os hjemme i Sognegården. Du kan læse mere om koncerten, hvis du googler „Nissebanden i Grøn-

I SOGNEGÅRDEN

Kirkekoret deltager også i BUSK-gudstjenesten den 29. oktober (se andet sted i bladet) og naturligvis i luciaoptog den 1. søndag i advent, den 3. december kl. 11.00. Vi regner med at lave et luciaoptog, der består af juniorkonfirmander (se andet sted i bladet) og Agedrup Kirkekor. ÅRETS JULEKONCERT

Årets julekoncert bliver torsdag den 30. november kl. 19.30 i Agedrup Kirke. Ullerslev-koret giver koncert.

Lucia i Agedrup. Foto Maria Nielsen

Læs mere på bladets bagside.

NU OGSÅ ELEKTRONISK BETALING Til eventuel brug for betaling til arrangementer, kollekter etc. Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Det er nu muligt at støtte vores kollekter, betale for arrangementer og andet ved at benytte MobilePay. Indbetal til MobilePay - 99946 – husk at skrive hvad indbetalingen dækker!

31

7.00 – 19.00 på Agedrupvej 12

Carsten Bech Madsen og Annie Leth

Der bydes som sædvanlig på en let anretning i pausen for 30 kr., og drikkevarer kan købes for 10 kr.

AGEDRUP RUNDT 138 - OKTOBER 2017


GUDSTJENESTER TRINITATISTIDEN *16. søndag efter trinitatis, den 1. oktober 17. sø. e. trin., den 8. oktober 18. sø. e. trin., den 15. oktober 19. sø. e. trin., den 22. oktober *20.sø. e.trin., den 29. oktober BUSK-dagen *Allehelgen søndag, den 5. november 22. sø. e. trin., den 12. november 23. sø. e. trin., den 19. november 24. sø. e. trin. / sidste søndag i kirkeåret den 26. november

Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

16.00 10.00 10.00 11.15 17.00 16.00 11.00 11.00 9.30

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel Lise Ranum

Gospel-musikgudstjeneste

Halloween

NYT KIRKEÅR ADVENTSTIDEN *1.sø. i advent, den 3. december

Kl. 11.00 Karin Nebel

Familiegtj. med Lucia og kirkekaffe

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. På lukkesøndage kører kirkebilen til andre kirker i nærområdet. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

JULEKONCERT MED ULLERSLEVKORET

Torsdag den 30. november kl. 19.30 synger Ullerslevkoret advent og julen ind for os i Agedrup Kirke

32 Af menighedsrådet Ullerslevkoret vil give os en koncert med dejlige, iørefaldende og julestemningsfremkaldende melodier fra Frankrig, Amerika, England, Sverige og Danmark. En skøn blanding af hymner, christmas carols og kendte familie-julesange. Ind imellem vil menigheden få mulighed for at synge med. Efter koncerten går vi til Sognegården, hvor vi hygger os med glögg og æbleskiver, og mon ikke at der kan gives et par ekstranumre. Arrangementet er gratis. Du kan læse mere om Ullerslevkoret på www.ullerslevkoret.dk Vel mødt. Nr. 138 - OKTOBER 2017

Profile for Agedrup Rundt

Ar138  

Ar138  

Profile for agekirke